Sociale werkplaatsen.
Bijdrage van 7 December 2015
Hieronder de participatiewet, nu een verder uitleg over een ander VVD-begrip.
PARTICIPATIESAMENLEVING

Langzaam maar zeker komen de gevolgen van wat Rutte met CDA en PVV begon en wat de VVD later met de PvdA verder deed aan het licht.
Je kunt bijna niet zien waar VVD+CDA+PVV zijn gestopt en waar VVD+PvdA verder ging.
Het maakt weinig uit wie van de drie het grootst is: VVD, CDA of PvdA.
In wisselende samenstelling regeren deze drie altijd en je merkt weinig verschil.
In grote lijnen gaat het al sinds de jaren negentig gestaag op dezelfde voet door alsof er nooit verkiezingen en 'machtwisselingen' waren.
De PvdA begon in de jaren negentig met de afbraak van de ziekenfonds.
Het CDA schaftte de ziekenfonds helemaal af.
De VVD zorgt nu dat verzekeraars steeds minder verzekeren en steeds meer winst maken.
Steeds meer medicijnen en behandelingen worden niet vergoed en zijn alleen tegen betaling te krijgen.
Duurdere medische zorg is er steeds meer alleen voor wie geld heeft.
Wie kanker heeft en geld blijft leven en wie kanker heeft en geen geld gaat dood.
Ziekenhuizen investeren in dure robots en andere dure hebbedingetjes en de onvermogende patienten komen dan thuis zonder thuiszorg en gaan dan al na een simpele val dood.
Tehuizen met zorg op de gang zijn immers door PvdA en VVD afgeschaft.
Wie geld heeft gaat natuurlijk wl naar een verzorgingstehuis.
En met de participatiewet en de participatiesamenleving breken ze ons hele zorgstelsel AF!!!
De VVD heeft het vaak over een kleinere overheid, maar bedoelt een kleinere sociale zekerheid.
Veel en veel minder uitgeven aan sociale voorzieningen, zoals toeslagen, uitkeringen, tehuizen, rechtbanken, politiebureaus, enzofoort.
De ww werd korter, de bijstand lager en strenger, de rechtsgang flink duurder en voor veel burgers onbetaalbaar.
Minder politiebureaus en minder gevangenissen, dus meer criminaliteit.
Met TTIP de multinationals meer macht geven zodat de EU niet langer grote multinationals zoals microsoft voor de rechter sleept en hen grote boetes oplegt maar andersom.
Microsoft gaat na TTIP b.v. Nederland voor de rechter slepen of energiegiganten slepen Nederland voor de rechter als ze minder gas willen winnen in Groningen na aardbevingen of kolencentrales willen stilleggen voor minder CO2.
In 2011 stond nog 41% achter het idee van een participatiesamenleving.
In 2014 was dat nog maar 35% en in 2015 staat bijna niemand meer achter dat idee.
Wat de VVD bedoelde met participatiesamenleving is toch heel wat anders dan wat mensen dachten.
Tussen 2010 en 2017 willen CDA, VVD en PvdA 46 MILJARD bezuinigen!!!

Ja, CDA, VVD en PvdA!
Want u denkt toch niet dat dit een VVD plan is?
De VVD alleen zou het helemaal niet kunnen.
De PvdA begon in de jaren negentig, het CDA pikte dat op en nu is de VVD aan de beurt.
Langzaam geven ze de macht over aan enorme verzekeringsmaatschappijen en multinationals.
Verkiezingen gaan dan helemaal nergens meer over.Bijdrage van 15 December 2014
Participatiewet.
Participatie betekent actieve deelname.
Maar de vorige 'oude' Wet sociale werkvoorziening (WSW) had ook al als doel ze naar een reguliere baan te helpen.
Pure propaganda dus, a la Putin, a la sovjet unie
De wet had beter uitkleedwet, afbraakwet of oprotwet kunnen heten.
De bedoeling en doelstelling is alleen om te bezuinigen.
Zelfs de beste propaganda kan dat niet verhullen.
Rutte bedacht onder Rutte I al participatiesamenleving.
Maar dat betekend gewoon... zoek het maar zelf uit!
Regel zorg met je kinderen, buren en kennissen.
Hier betekend het... ga maar thuis zitten.
Sinds Rutte is het aantal werklozen bijna verdubbelt,
dus werkgevers zitten niet te wachten op 125.000 arbeidsgehandicapten.
Een belachelijke wet.
Een wet die je niet verwacht van de Partij van de Arbeid.
Partij van de Afbraak

Bijdrage van 15 December 2014
Hoofdpunten bijstand en participatiewet
Beide moeten samen twee miljard euro opleveren.
Hoofdpunten over de participatiewet.
- Er komen 125.000 nieuwe banen voor arbeidsgehandicapten en de loonschalen beginnen op het minimumloon.
Ze doen alsof ze hen nu aan werk willen helpen, maar de 'oude' Wet sociale werkvoorziening (WSW) had dat doel ook al.
Het werkelijke doel is besparen.
Natuurlijk komen die 125.000 banen er niet!
Of ze gaan evenveel of meer kosten dan wat de WSW nu kost.
Of beter nog... een nieuwe definitie waardoor ze niet meer arbeidsgehandicapt heten.Bijdrage van 15 December 2014
De Wet sociale werkvoorziening (WSW) regelt aangepast werk onder aangepaste werkomstandigheden voor lichamelijk, verstandelijk of psychisch beperkte mensen.
Dat heten ook wel arbeidsgehandicapten.
De WSW wil zorgen voor werk voor mensen die anders niet zouden werken en zodoende hun arbeidsbekwaamheid bevorderen en
het liefst deze mensen dan laten doorstromen naar een reguliere baan.

VNG wil minimumloon in sociale werkplaats 12 maart 2012
12-3-2012 kregen ze 120% van het minimumloon, dat moest volgens VNG naar 100%
Natuurlijk was en is 120% van het minimumloon veel te hoog.
Erg veel reguliere werkenden verdienen nu minder dan hen.
In een sociale werkplaats hoef je niet snel of hard te werken, dus waarom zou je zoveel verdienen?
Verdienen? krijgen is een beter woord.
Natuurlijk moet je opppassen voor schurken gemeenten die dan willen verdienen aan hun.
Het gaat erom dat ze iets doen en contact hebben met anderen, niet om wat ze produceren.
Ik heb weleens gekeken in een sociale werkplaats en ik ken enkelen die er werken.
Ze krijgen en kregen cht teveel loon.
Maar het is / was een mooie voorziening, k als je na een burn-out weer op gang moet komen.
Ongehoord dat juist de PvdA dit nu afbreekt... de Partij van de Afbraak