Sociale werkplaatsen.
Tienduizenden arbeidsgehandicapten zitten werkloos thuis.
Ook arbeidsloos en zinloos thuis kosten ze ons veel geld.
Begeleiding bij bedrijven kost meer dan begeleiding
in sociale werkplaatsen.
Bijdrage van 2 Mei 2016
Jetta Klijnsma die nog meeliep in een demonstratie tegen deze wet van Rutte 1 ( VVD + PVV + CDA )
voerde deze wet met kleine veranderingen zelf in 2015 in met het kabinet Rutte 2 ( VVD + PvdA ) in.
Deze wet kan helemaal niet werken, leg ik hieronder uit.
Geen werkgever zit op arbeidsgehandicapten te wachten, of je moet er flink subsidie opgeven en dan werkt het een beetje.
Die subsidies stoppen allicht met een jaar of drie / vier en ze zitten allemaal zinloos, werkloos thuis,
maar dan heb je wel een paar miljard om weer eens lastenverlichting tegeven voor de midden en hogere inkomens of voor andere leuke rechtse hobbies als straaljagers, onderzeeboten, wapens en bommen.
Gisteren was er een uitzending van De Monitor met voorbeelden over hoe slecht alles is geregeld.
De werkloosheid is sowieso sinds Rutte 1 gestegen en de werkloosheid wordt nooit meer zo laag als voor Rutte 1
PvdA en VVD voerden zelfs 1-1-2015 een nieuwe definitie in over wanneer je werkloos bent.
Al werk je maar 2 uur, dan ben je niet meer werkloos... onzin natuurlijk.
Maar zelfs met deze nieuwe VVD / PvdA definitie is de werkloosheid nauwelijks gedaald.
Werkgevers staan niet te springen om arbeidsgehandicapten uit de sociale werkplaatsen en ze zitten doelloos, werkloos thuis.
In 2006 waren er nog 90.000 werkzaam in sociale werkplaatsen.
Sommigen komen niet voldoende gehandicapt over en als je werk gehad hebt ben je niet meer gehandicapt.
Je staat als je hebt gewerkt niet meer in het register en alleen dan krijgt je nieuwe werkgever subsidie.
Jetta Klijnsma dreigt werkgevers te beboeten als ze geen arbeidsgehandicapten in dienst nemen, dan kun je maar beter alleen gehandicapten in dienst hebben die in het register staan.
Soms worden gehandicapten zelfs ontslagen omdat ze niet in het register staan en ze nemen dan iemand die wel in het register staat.
Maar het kan nog helemaal anders verkeerd.
Jeroen is blind maar kreeg vacatures als buschauffeur, verkeersregelaar, bijrijder.
Iemand is dyslexies, maar krijgt een baan als postbode aangeboden.
Iemand zonder rijbewijs moest maar vrachtwagenchauffeur worden.

Jetta Klijnsma / PvdA verdedigd zichzelf en haar wet door te stellen dat de wet nog nieuw is???
Nieuw? Het is al bijna anderhalfjaar van kracht, sinds 1-1-2015 en moet je niet voordat je een wet invert alles goed bekijken en regelen?
Je gaat toch geen wetten doorvoeren met rampzalige gevolgen voor duizenden mensen en duimendraaien dat er geen doden vallen?
Zo ging het ook bij PGB's, verpleegtehuizen en verzorgingstehuizen en andere maatregelen en soms heeft dat zelfs mensenlevens gekost is mijn overtuiging!
Net als bij PGB's, verpleegtehuizen en verzorgingstehuizen en andere maatregelen kun je het ook geleidelijk doen!
Of waren ze bang dat ze het anders niet zover zouden krijgen?
Dat ze anders halverwege zouden moeten stoppen door de gevolgen?
Gewoon invoeren, met alle rampzalige gevolgen vandien en wie niet piept, die is de pineut en dat scheelt weer geld wat ze kunnen gebruiken voor andere rechtse hobbies.
Je denkt toch eerst na voordat je het invoerd?
Zo ging dat ook met PGB's en het kost volgens mij mensenlevens als je zomaar wetten invoerd met vergaande gevolgen, inplaats van het geleidelijk en in stapjes invoeren.
Stelletje harteloze bestuurders van CDA, VVD, PVV, PvdA, D66, CU en SGP.
Bovendien hadden ze 16 maanden tijd om bij te sturen, maar deden dat niet, dat is gewoon harteloos wreed!Tweede bijdrage van 1 Mei 2016
Balkenende / CDA begon en VVD + PVV + CDA gingen verder en VVD + PvdA maken het af... asociaal!
Werkvoorziening wsw in beweging 2006
Al onder Balkenende CDA, werden mensen uit de sociale werkplaatsen gehaald naar het gewone bedrijfsleven en werden miljoenen bezuinigd.
Natuurlijk is het allemaal begonnen met het Balkenende... CDA, zij bezuinigden ook al op de sociale werkplaatsen en jonggehandicapten en toen kwamen de sociale werkplaatsen in de problemen.
Ook begon het CDA / Balkenende met het afbreken van Verzorgingstehuizen en verpleeghuizen en we kregen pyamadagen en luierdagen.
Zoals ik al in menige rubriek schrijf... er is op sociaal, financieel vlak weinig verschil tussen CDA, PvdA en VVD.
Waar de één ophoud gaat de ander verder.
Zag u verschil toen Rutte het overnam van het CDA?
Of verschil toen de PvdA het overnam van PVV en CDA?
D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP, horen ook in deze neoliberale soep voor afbraak en alleen denken aan handel en economische groei ten koste van sociale voorzieningen en zorg... winst ten koste van burgers.

Rijksoverheid, werken met een arbeidsbeperking, er komen geen nieuwe plaatsen meer in de sociale werkvoorziening
Ondanks waarschuwingen overal uit de maatschappij ging en gaan VVD en PvdA door met het sluiten van sociale werkplaaten.
Onder andere 70.000 plekken in de sociale werkvoorziening gaan verloren en jonggehandicapten krijgen strenge regels met de nieuwe participatiewet.
Dit plan was een plan van Rutte 1, VVD + CDA + PVV
Val dus niet alleen over de PvdA, maar ook over VVD, CDA en PVV, zo sociaal zijn CDA en PVV dus ook niet.
Het CDA doet net als de PVV alsof zij niets te maken hebben met dize afbraak, maar zij begonnen daarmee!

Paul de Krom van de VVD was onder Rutte 1 Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Klijnsma: Quotum mensen met arbeidsbeperking is onderhandelbaar
Uit dit artikel... Toch liep de PvdA-politica Jetta Klijnsma vorig jaar nog mee in een demonstratie met circa 15.000 medewerkers van de sociale werkplaatsen tegen de plannen van haar voorganger Paul de Krom (VVD) waardoor 70.000 werkplekken dreigden te verdwijnen, uitkeringen omlaag zouden gaan en de regeling voor jonggehandicapten werd uitgekleed.
Drijvende kracht achter dit waanzinnige plan is nu Jetta Klijnsma van de PvdA.
Zo betrouwbaar zijn politici! Eerst lopen ze te demonstreren tegen iets en nog geen jaar erna voeren ze bijna datzelfde beleid uit.
Als je gehandicapten wilt aanpakken, dan laat je dat doen door een gehandicapte want die zijn het hardst voor hun lotgenoten.
Jetta Klijnsma gaat er blijkbaar vanuit dat iedere gehandicapte kan wat zij kan, maar het is harteloos beleid.
VVD en PvdA willen geld voor andere zaken zoals de 5 miljard lastenverlichting voor de midden en hogere inkomens eind 2015, 4 miljard voor nieuwe onderzeeboten, 10 miljard voor wegen en spoor, 8 miljard voor de JSF en miljoenen voor bombardementen op burgers met IS-strijders ertussen.
Ik verwacht nog een keer lastenverlichting of een ander cadeautje voor de verkiezingen volgend jaar om zo stemmen te winnen.
Ze hbben gel;d genoeg, maar niet voor zorg, armen, ouderen en gehandicapten.
Sluiting van verpleegtehuizen, verzorgingstehuizen en sociale werkplaatsen is helemaal niet om geldgebrek, maar omdat ze andere zaken belangrijker vinden dan ouderen en gehandicapten!

Klik; Sluiting sociale werkplaats wordt ramp voor zwakste leerlingen.

Groot protest behoud sociale werkvoorziening

p-plus; Sociale werkplaats mag niet weg.

19-2-2014Groeten aan Jette Klijnsma van sociale werkplaatsen Armoede werkt niet!!!

Transport online; duizenden stakers van sociale werkplaatsen in Den Haag.

18 september 2015... Werkplan voor gehandicapten komt niet van de grond.Bijdrage van 1 Mei 2016
Hieronder heb ik enkele zinnen gewijd aan mijn eigen ervaringen met sociale werkplaatsen, maar wil dat nu aanvullen.
Niet dat ik er zelf werktte, maar ik had kennissen er werken en ik heb eens mogen rondlopen en kijken in Hoogeveen.
Het niveau van de werknemers was heel divers, van overspannen mensen die na een black-out weer willen wennen aan een werkomgeving tot zwaar gehandicapten.
Ook de werkzaamheden waren heel divers.
Achter een machine zitten, zoals ze ook bij Philips zitten, en onderdelen stansen of in elkaar zetten.
Bankstellen maken, oude spullen opknappen en restaureren, dus geen dom werk.
Bezems maken.
Maar wie wat minder kon, zat kleding te sorteren op bruikbaarheid en als ze onbruikbaar waren werden ze aan repen gescheurd.
Er was werk voor elk niveau.
Ik zag dat alle mensen en vooral de zwaar geestelijk gehandicapten met veel plezier hun werk deden en veel lol hadden.
Ik heb het niet gezien, maar ik neem aan dat veel gehandicapten nuttig werk buiten in de gemeente deden zoals tuinieren, papierprikken, schoffelen en harken.
Zoals overal bij overheid en semioverheid waren de lonen aan de top te hoog en er waren teveel managers met dito salarissen.
Veel SW bedrijven staken heel veel geld in gebouwen!!!
We moeten af van semioverheidsbedrijven... hoge salarissen, mooie gebouwen, winsten houden ze zelf en verliezen en tekorten zijn er voor de gemeenschap.
Dat hadden ze kunnen aanpakken inplaats van afbreken en 90.000 mensen op straat te zetten.
Waarom zouden 'gewone' bedrijven wel kunnen wat sociale werkplaatsen niet zouden kunnen?
Werkvoorziening wsw in beweging 2006
De WSW in beweging.
Een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in het kader van de modernisering van de Wet sociale werkvoorziening.
In 2006 zaten 90.000 mensen in de sociale werkvoorziening.
Toen al moesten velen buiten de beschutte sw-organistaie werken.
Een stukje uit dit pdf bestand van 2006.
In de huidige sw-sector gaat een jaarlijks bedrag om van € 2,2 miljard. Dat is het jaarlijkse subsidiebedrag dat het rijk beschikbaar stelt aan de sector om zijn taak uit te voeren. De subsidie per plaats bedraagt op dit moment ruim € 24.000. Het aantal werknemers in de sector is plm. 98.000. Daarvan werken er ruim 80.000 in de beschutte werkomgeving, zijn er 15.000 gedetacheerd, waarvan 4.000 op individuele basis, en hebben plm. 2.000 sw-geďndiceerden een baan gevonden bij een reguliere werkgever via begeleid werken.

Naast de jaarlijkse rijkssubsidie verdient de sector plm. 30% van de inkomsten zelf uit economische activiteiten. Bijna 2/3 van het werknemersbestand in de sociale werkvoorziening is ingestroomd voor 1998, het jaar dat de nWsw werd ingevoerd. De rest van de werknemers heeft sinds 1998 een baan in de sector. Van de sw-werknemers komt ongeveer 25% uit het gemeentelijke domein (WWB, exI/D en Wiw). De overige personen stromen, na indicatie, in vanuit UWV, Wajong, WW of stromen in zonder specifieke uitkeringsachtergrond.


Vanaf 2008 ging het helemaal over naar de gemeenten, de bijdrage van de overheid per WSW werknemer ging naar de gemeenten.
Bovendien werden de indicatie-eisen fors strenger... met dank aan Balkenende / CDA.
Overlaten aan de gemeente en nu worden ze afgeschaft.
Deze 'goede' ervaring is blijkbaar reden om nog meer naar de gemeente te verplaatsen... dan kun je ze afschaffen en gemeenten zijn de schuldigen in plaats van de echte verantwoordelijken... CDA, PvdA, VVD, PVV, GroenLinks, D66, CU en SGP die in de betreffende kabintten zaten of ze steunden.
Jeugdzorg, ouderenzorg en thuishulp gingen nu over naar gemeenten en over twee jaar stoppen ze er helemaal mee, net als met sociale werkplaatsen.

Bijdrage van 15 December 2014
Participatiewet.
Participatie betekent actieve deelname.
Maar de vorige 'oude' Wet sociale werkvoorziening (WSW) had ook al als doel ze naar een reguliere baan te helpen.
Pure propaganda dus, a la Putin, a la sovjet unie
De wet had beter uitkleedwet, afbraakwet of oprotwet kunnen heten.
De bedoeling en doelstelling is alleen om te bezuinigen.
Zelfs de beste propaganda kan dat niet verhullen.
Rutte bedacht onder Rutte I al participatiesamenleving.
Maar dat betekend gewoon... zoek het maar zelf uit!
Regel zorg met je kinderen, buren en kennissen.
Hier betekend het... ga maar thuis zitten.
Sinds Rutte is het aantal werklozen bijna verdubbelt,
dus werkgevers zitten niet te wachten op 125.000 arbeidsgehandicapten.
Een belachelijke wet.
Een wet die je niet verwacht van de Partij van de Arbeid.
Partij van de AfbraakBijdrage van 15 December 2014
Hoofdpunten bijstand en participatiewet
Beide moeten samen twee miljard euro opleveren.
Hoofdpunten over de participatiewet.
- Er komen 125.000 nieuwe banen voor arbeidsgehandicapten en de loonschalen beginnen op het minimumloon.
Ze doen alsof ze hen nu aan werk willen helpen, maar de 'oude' Wet sociale werkvoorziening (WSW) had dat doel ook al.
Het werkelijke doel is besparen.
Natuurlijk komen die 125.000 banen er niet!
Of ze gaan evenveel of meer kosten dan wat de WSW nu kost.
Of beter nog... een nieuwe definitie waardoor ze niet meer arbeidsgehandicapt heten.Bijdrage van 15 December 2014
De Wet sociale werkvoorziening (WSW) regelt aangepast werk onder aangepaste werkomstandigheden voor lichamelijk, verstandelijk of psychisch beperkte mensen.
Dat heten ook wel arbeidsgehandicapten.
De WSW wil zorgen voor werk voor mensen die anders niet zouden werken en zodoende hun arbeidsbekwaamheid bevorderen en
het liefst deze mensen dan laten doorstromen naar een reguliere baan.

VNG wil minimumloon in sociale werkplaats 12 maart 2012
12-3-2012 kregen ze 120% van het minimumloon, dat moest volgens VNG naar 100%
Natuurlijk was en is 120% van het minimumloon veel te hoog.
Erg veel reguliere werkenden verdienen nu minder dan hen.
In een sociale werkplaats hoef je niet snel of hard te werken, dus waarom zou je zoveel verdienen?
Verdienen? krijgen is een beter woord.
Natuurlijk moet je opppassen voor schurken gemeenten die dan willen verdienen aan hun.
Het gaat erom dat ze iets doen en contact hebben met anderen, niet om wat ze produceren.
Ik heb weleens gekeken in een sociale werkplaats en ik ken enkelen die er werken.
Ze krijgen en kregen écht teveel loon.
Maar het is / was een mooie voorziening, óók als je na een burn-out weer op gang moet komen.
Ongehoord dat juist de PvdA dit nu afbreekt... de Partij van de Afbraak