Pensioenfondsen


Bijdrage van 23 Mei 2017
Allereerst wil ik nog zeggen dat het mij niet alleen gaat om ouderen.
Jongeren die nu premies betalen, ja zelfs steeds hogere premies moeten betalen, zouden veel minder kunnen betalen en dat uitgeven aan een eigen huis enzofoort.
Als we 50 jaar NIET zouden betalen aan pensioenfondsen, zouden ze nog gewoon de pensioenen kunnen betalen.
Zoveel zit er teveel in de pensioenfondsen.
We moeten niet 50 jaar stoppen met betalen, maar we zouden veel minder moeten gaan betalen en ouderen niet korten op hun pensioen!
Er zitten vele honderdduizenden miljoenen teveel in de pensioenkassen.
Dat komt door een vaste lage rekenrente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen,
terwijl ze nu al veel en veel hogere rendementen halen.
Ze moeten doen alsof ze niet alleen nu een lage rente hebben,
maar alsof ze de komende 70 jaar alleen maar lage rendementen zouden halen.

Zo werd en wordt de berg geld in de pensioenfondsen hoger en hoger en hoger.
Jongeren steeds meer laten betalen, ouderen korten en dat terwijl de rendementen veel hoger zijn dan de rekenrente.
Dat er veel en veel teveel in kas zit zullen ze altijd blijven ontkennen,
maar ze loeren er al op om dat geld uit te geven aan andere doelen dan waar het voor bedoeld is.
Ze willen het STELEN!!!!
Zondag zat VVD-er Henk Kamp, nu minister van Economische Zaken bij Buitenhof
Hij zegt daar dat er enorme bedragen in pensioenfondsen zitten en hij wil dat investeren in nederlandse internationale bedrijven.
Ja, hij vraagt zelfs naar wat er tegen zou zijn.
Akso Nobel is dan het voorbeeld.
Kamp zegt dan ook dat pensioenfondsen niet alleen moeten kijken naar rendement,
maar ook naar het nederlands belang. ( ten koste van uw en mijn pensioen )
Kamp zit al diep met zijn VVD-klauwen in ONZE pensioenkas.
Beleggen in bedrijven met een lager rendement om Nederlandse bedrijven ( VVD-ers ) te helpen ten koste van de pensioenen.
U krijgt een lager pensioen en jongeren moeten meer betalen om slechte bedrijven en aandeelhouders te helpen.

Niet alleen ten koste van gepensioneerden,
maar ook ten koste van jongeren die hogere premies moeten betalen om de pensioenen op peil te houden.
De pensioenfondsen zijn NIET van de overheid, van de VVD, maar van u en mij!!!


Pensioenfondsen moeten zo hoog mogelijke rendementen halen!
Als er teveel in kas zit, moet je ouderen niet korten en jongeren niet steeds meer laten betalen.
Als er teveel in kas zit, moet je dat niet geven aan nederlandse bedrijven met een laag rendement.

Daarbij komt nog dat Internationale Nederlandse bedrijven NIET BESTAAN!
Internationaal en Nederlands zijn contradictio in terminis.
Het zijn internationale bedrijven en hebben maar heel weinig met Nederland te maken!
Ze hebben alleen iets met Nederland als dat betekend dat ze minder belastingen betalen of als ze via uw en mijn geld in pensioenfondsen beschermt worden tegen buitenlandse overname of tegen faillissement.
Toen wij zo nodig 'nederlandse' banken moesten redden, waren dat ook allerminst nederlandse banken.

Er zitten vele honderdduizenden miljoenen teveel in de pensioenkassen en op normale wijze krijgen ze dat nooit op aan pensioenen.
Maar wel ouderen korten en jongeren steeds meer premie laten betalen.
Daarom komt VVD-er Kamp al met dit idee om pensioengeld te steken in onrendabele of minder rendabele zogenaamde nederlandse bedrijven.

Ook hoorde ik al eens het idee om uw en mijn pensioengeld te steken in woningcorporaties.
Pensioenen uitkleden voor woningcorporaties.
Pensioengeld is voor pensioenen, niet voor banen, niet voor woningen, niet voor bedrijven, niet voor de overheid, niet voor de VVD.
Pensioenfondsen moeten zo hoog mogelijke rendementen halen, anders is het DIEFSTAL!
Ouderen niet korten en pensioenpremies FORS omlaag!


Eerder noemde ik al de mogelijkheid dat ONS pensioengeld verdwijnt door hervormingen in het belastingstelsel en/of een nieuw pensioenstelsel.
Ze zullen iets bedenken om die veel te hoge berg pensioengeld te STELEN!
Want aan pensioenen krijg je het niet op.
Maar ze blijven ouderen korten en jongeren betalen steeds hogere premies.

VVD-er Kamp:"Wat zou er tegen zijn om pensioengeld te investeren in lager renderende zogenaamd nederlandse bedrijven"
Lagere rendementen en dan jongeren meer laten betalen en ouderen korten?
VVD-er Kamp heeft geen enkel recht op dat geld en moet eraf blijven!

Ook gaan er stemmen op om het pensioengeld te gaan geven aan degenen die nooit iets hebben meebetaald aan pensioen.
Ons pensioengeld gaat dan naar ZZP-ers of werknemers die goedkoop waren / zijn omdat hun opdrachtgever / werkgever niets wilden betalen aan hogere salarissen waarmee pensioenen konden worden opgebouwd.
Ons pensioengeld zou dan gebruikt worden voor goedkope arbeidskrachten die onvoldoende loon krijgen om pensioen op te bouwen.
Dat is ook DIEFSTAL!!! Wat er in de pensioenkassen zit, is van degenen die het ingelegd hebben en voor wie het altijd bedoeld is.

Als de VVD wil dat ook degenen die te weinig verdienen om pensioen op te bouwen, pensioen krijgen, dan moeten ze hogere salarissen gaan betalen... en niet gaan stelen in andermans potje.

Ik ben voor een nieuw pensioenstelsel, maar hetgeen er nu in kas zit, behoort aan degenen die het hebben ingelegd.
Zij moeten bepalen wat er met HUN pensioengeld gebeurt.
Het nieuwe pensioenstelsel moet los staan van je werkgever of bedrijfstak.
Zelfs als je werkloos bent moet de pensioensopbouw verder kunnen gaan.
Je moet meerdere regelingen tegelijk kunnen hebben of geen enkele als je dat wilt.
Pensioenregelingen moeten verschillende looptijden kunnen hebben.
Je kunt zelfs een regeling starten terwijl je nog maar 10 jaar bent.
Als een regeling afloopt op je 40e, kun je daarover direct beschikken
of voordelig en met dezelfde belastingvoordelen stoppen in een nieuwe regeling.
Ga je het gebruiken dan is het inkomen en wordt dan alszodanig belast.
Je kunt dan een hoog renderende regeling met risico's combineren in een laag renderende zonder risico.
Je kunt kiezen voor een fonds dat belegd in kernwapens, of eentje die dat niet doet.
Zolang het geld in een regeling zit, betaal je geen belastingen erover
en wordt dat geld buiten beschouwing gehouden bij vermogenstoetsingen.
Voor de overheid / belastingdienst bestaat dat geld helemaal niet.
Verschillende looptijden, dus ook met een looptijd van 50 jaar en dan hoort daar een zeer hoog rendement bij.

Werkgevers hebben helemaal geen verstand van pensioenen en je pensioensopbouw moet gewoon doorlopen als je werkloos bent.
Wanneer en hoe je met pensioen gaat is op de eerste plaats jouw eigen verantwoording en keuze.
Met 55, 60, 65 of 70 dat moet jij zelf weten.
Of al vanaf je 40e het aantal uren dat je werkt afbouwen en zo je beroep langer uitoefenen.
Eigenlijk is nu het enige dat de overheid bepaald over wanneer je met pensioen gaat... de AOW
De AOW was met name bedoelt om armoede onder ouderen te voorkomen, maar we geven het ook aan miljardairs.
AOW is overheidssteun, een soort bijstandsuitkering.
Geef je dat aan miljardairs?
De AOW wordt steeds meer versobert en uitgekleed, terwijl we het ook geven aan mensen die helemaal geen overheidssteun nodig hebben.
De AOW dus afschaffen! en daarvoor in de plaats krijgen de mensen die het nodig hebben... bijstand!
Kom je zonder werk te zitten, kom je in de ww en erna in een degelijke bijstandsuitkering. Voorbeeld; Je bent 67 of 40 en je kunt geen werk meer vinden of je werkgever verlengt je contract niet.
Dan kom je dus in de ww en erna in de bijstand tot je doodgaat.
Dan is die bijstand niet lager dan wat je nu als AOW zou krijgen.
Op het moment dat regelingen voor pensioen die je zelf hebt uitgekozen en afgesloten gaan uitbetalen,
gaat dat bedrag af van je bijstandsuitkering.
Als regelingen stoppen voor je 60e en je besluit tot oversluiten, blijf je gewoon bijstand ontvangen.
Heb je voldoende uitkering van je pensioenregelingen, krijg je geen bijstand.
Zo kunnen we dan de bijstand voor jongeren en voor ouderen tot hun dood op peil houden. Miljardairs hoeven geen AOW en geen bijstandsuitkering, dus weg met de AOW
Als je stopt met het geven aan steun aan mensen die geen steun hoeven,
kunnen echte steunbehoevenden iets meer krijgen.

PENSIOENWAANZIN !!!
1,4 BILJOEN / 1400 MILJARD in kas
In 10 jaar VERDUBBELD door de enorm hoge rente op aandelen!
Ouderen worden al jaren gekort, zelfs volgend jaar 2017.
Met een nieuw pensioenstelsel willen ze het stelen!
Of om europese banken mee te redden? of Italie? Spanje?
PURE DIEFSTAL!
Zoveel krijgen ze aan pensioenen nooit op.
Herstel de vaste rekenrente en er is NIETS aan de hand!
Ouderen met terugwerkende kracht schadeloos stellen en
natuurlijk hun excuses voor het leed de afgelopen jaren.
Excuses van Jetta Klijnsma óók PvdA die deze misdaad instand houdt!


Bijdrage van 27 Juli 2016
Nog elke week is er wel minstens één keer een bericht in het journaal over de lage rente en dat daarom ouderen gekort zouden moeten worden volgend jaar.
Het Journaal is de spreekbuis van PvdA en VVD, je kunt dat niet anders zien, want ze verkopen onzin!
Onzin die PvdA en VVD blijkbaar via het Journaal kunnen en blijkbaar willen verkondigen.
De pensioenfondsen hadden en hebben een prima rente behaald.
In nog geen tien jaar is hun bezit, ondanks een record aantal gepensioneerden ( de grijze golf) verdubbeld.
Ze hadden met de crisis zo'n 700 miljard en nu 8 jaar later 1400 miljard.
In 2003 was het pensioenvermogen 490 miljard euro en in 2013, dus ondanks de crisis 1.100 euro, dus meer dan verdubbelt.
Ondanks de crisis en ondanks de grijze golf en een record aantal gepensioneerden... meer dan verdubbelt.
Gemiddeld hadden ze in 13 jaar 15% rente per jaar.
Ik wou dat ik zo'n rendement had!
Toch worden de pensioenen al ACHT jaar niet meer geindexeerd en de ouderen worden dus al ACHT jaar gekort.
Op een normale manier krijgen ze die 1.400 miljard ook nooit op aan pensioenen,
zelfs niet als we nu stoppen met premie te betalen.

Ze hadden en hebben dus een prima rente, maar de rekenrente is het probleem.
Ze moeten van VVD en PvdA doen alsof de rente heel laag is en 70 jaar lang laag blijft...
Waanzin natuurlijk, maar blijkbaar hebben ze een doel met die miljarden die helemaal NIET van hen zijn.
Willen ze die miljarden stelen voor een nieuw belastingstelsel?
Willen ze die miljarden stelen om er ouderen die nooit pensioen hebben opgebouwd en niets hebben bijgedragen een pensioen geven?
Willen ze die miljarden stelen om de op handen zijnde volgende crisis de Spaanse, Italiaanse of Nederlandse banken mee te redden?
Ja, het is al bekend dat Italiaanse banken in de problemen zitten en binnenkort komen de Spaanse banken als probleem daarbij en dan de Griekse en de enzofoort, enzofoort.
Wat ze ook willen... die miljarden worden niet gebruikt voor wie het ingelegd hebben... ouderen worden zelfs al jaren gekort op waar ze recht op hebben... pure diefstal dus!

De kans dat VVD en PvdA het willens en wetens laten stelen door Brussel lijkt steeds groter te worden.
60 procent van al het europees pensioengeld is Nederlands en Brussel krijgt zeggenschap over ONS pensioengeld
ONS pensioengeld en niet het pensioengeld van VVD, van de PvdA of van welke politieke partij dan ook!
De overheid heeft NIETS met deze 1400 miljard te maken!
Groot Brittannië heeft haar pensioengeld veilig gesteld door de BREXIT
Groot Brittannië hoeft ook niet mee te betalen aan de op handen zijnde redding van Spaanse, Italiaanse en andere banken.
Want dat de volgende crisis eraan zit te komen is wel duidelijk!
Gratis geld voor de zuidelijke landen om de rente op de leningen bij de noordelijke landen te betalen is niet voldoende om ook te kunnen aflossen.
Rutte roept graag dat we weer economische groei hebben, maar zolang geld niets kost, is er geen ECHTE economische groei.
Pas als de rente stijgt en er weer vraag is naar geld om te investeren is er ECHTE groei.
Deze namaak groei zorgt alleen voor bubbles en de volgende veel zwaardere crisis.
ONZE 1400 miljard is hard nodig om banken mee te redden, ouderen moeten dus flink gekort worden.
Neemt u deze website niet serieus? en blijft u geloven in de leugens van VVD en PvdA?
Blijft u geloven in pensioenfondsen in problemen? met 1,4 BILJARD in kas?

Er komen steeds meer websites die hetzelfde verhaal hebben.
Bijvoorbeeld...
Politiek TPOTweede bijdrage van 11 Mei 2016
Pensioenfondsen stammen uit de tijd dat werknemers hun hele leven bij één, of bij ten hoogste twee of drie werkgevers hun baan hadden.
Pensioenfondsen en de AOW stammen ook uit een tijd dat werknemers na hun pensioen amper geld hadden om van te leven.
De tijden zijn verandert, maar men wil geen afscheid nemen van de oude achterhaalde pensioenfondsen.
We moeten af van enorme tegoeden bij fondsen om zo de overheid een potje voor de dorst te verschaffen of om een plezier te doen aan pensioenfondsbonzen.
In een democratie passen verplichte fondsen niet! Beleggen die in wapens terwijl jij dat niet wilt? Of in de vleesindustrie? Of hebben ze enorme salarissen? Goochelen met derivaten? Dan moet je wegkunnen.

Miljarden beheren is dan ook een heel mooie bezigheid en de inleggers kunnen meestal niet bij je weg.
Wanbeleid, omstreden beleggingen, beleggingen in kernwapens, beleggingstegenvallers, beleidsfouten, bonussen, het maakt allemaal niet uit... de inleggers blijven toch wel.
De eeuwige machthebbers; CDA, VVD en PvdA ( elke combinatie mogelijk ) verdedigen pensioenfondsen te vuur en te zwaard en schijnen er ook belang in te hebben dat de penioenspot zo groot mogelijk blijft en nog groter wordt.
Ondanks dat de grijze golf nu met pensioen is en dat een leegloop van de pensioenspot logisch lijkt, stijgt het saldo van de pensioenfondsen nog altijd en ouderen worden zelfs gekort.

We werken al heel lang niet meer bij 1,2 of hoogstens 3 werkgevers in ons leven.
We werken bij tientallen werkgevers en wisselen zelfs van verschillende sectoren.
Daarom moeten we af van pensioenfondsen die aan werkgevers, sectoren of CAO's gekoppeld zijn.
Een fonds waar je bij bent en blijft ondanks wisseling van werkgever, sector of CAO.
Zelfs al ben je werkloos dan nog zou je pensioensopbouw onverminderd moeten doorlopen.
Maar als je enorm in de schulden komt zou je die met het opgebouwde pensioen moeten kunnen aflossen.
Nu ben je verplicht bij dat en dat pensioenfonds.
Misschien wil je wel niet als ze aandelen kopen, of ze kopen aandelen van bedrijven waar jij principieel tegen bent. Of het bestuur heeft enorm hoge salarissen. Nu ben je veroordeeld tot dat pensioenfonds met dat beleid en je kunt er niet uitstappen.
Vrije pensioenfondskeuze!
Je zou zelfs bij twee, drie of nog meer verschillende pensioenfondsen kunnen meedoen.
Pensioenfondsen met risico of zonder risico, pensioenfondsen waar je 30 jaar niet bij je geld kan en pensioenfondsen waar je bij werkloosheid of sowieso bij je geld kan.
Met meerdere pensioenfondsen kun je het risico ook verspreiden, zoals je nu bijvoorbeeld ook kunt met aandelen en obligaties.
Hoeveel rente krijg je als je spaargeld 40 jaar risicoloos vastzet?
Bovendien loopt het altijd door, ook bij ontslag!
Je zou zelfs een pensioenregeling voor je kind kunnen afsluiten, terwijl het nog geen 2 jaar is.
Veel meer keuzevrijheid.
Een vrije pensioenkeuze voor een geïndividualiseerd pensioen maakt het ook mogelijk dat het individu bij ZIJN inleg kan.
Het is onzinnig dat als je veel schulden hebt, je ook veel in je pensioenpot hebt en er niet bij kan.
Je betaald dan een enorm hoge rente op je schulden, terwijl je eigenlijk wel geld hebt... in je pensioenpot.
Met een redelijke boete moet je dan bij je pensioen geld kunnen.
Werknemers zouden dan pensioengeld kunnen inzetten om hun hypotheekschuld te verlagen.
Veel huizen staan onder water.
Maar met een vrije pensioenkeuze kun je dus 0,1,2 of nog meer pensioenfondsen nemen, maar je zou ook pensioenregelingen kunnen treffen voor een bepaalde tijd.
Je neemt een pensioenregeling die loopt tot je 70e, eentje voor 10 jaar en eentje die altijd doorloopt en waar je altijd bij kunt.

Maar van de 1,4 biljoen moeten ze afblijven, dat is voor de inleggers... uitgesteld loon!
Dat geld ter beschikking stellen van de inleggers om daarmee zelf 1 of meerdere nieuwe pensioenregelingen uit te kiezen of om hun hypotheekschuld mee af te lossen.
Het zal niet leuk zijn voor de pensioenbonzen die met hun hoge salaris niet meer kunnen spelen op de aandelenmarkt met ons geld.
Niet leuk voor de kernwapenindustrie, gewone wapenindustrie, andere foute industriën waar dan niemand meer in wil beleggen.
Niet leuk voor de overheid, de eeuwige machthebbers; CDA, VVD en PvdA ( elke combinatie mogelijk ) die met een omweg de 1,4 biljoen kan gebruiken voor wegen en spoor, straaljagers, onderzeeboten en andere rechtse hobbies.

Als ze het gaan stelen en gebruiken voor rechtse hobbies...
U bent gewaarschuwd!
Van de 1,4 biljoen afblijven, dat is voor de inleggers... uitgesteld loon!
Dat geld ter beschikking stellen van de inleggers om daarmee zelf 1 of meerdere nieuwe pensioenregelingen uit te kiezen of om hun hypotheekschuld mee af te lossen.
Dat is trouwens goed voor hun koopkracht en dus goed voor de economie.
Voor hun kinderen en kleinkinderen.Bijdrage van 11 Mei 2016
Ik denk echt dat de overheid ( CDA, PvdA en VVD ( elke combinatie mogelijk)) de 1,4 biljoen wil inpikken.
Inpikken, want het is veel en veel teveel om het te gebruiken op de manier waarvoor het bedoelt is.
Ooit zullen ze zeggen;"We gaan weer een vaste rekenrente invoeren, want er zit teveel in kas. Omdat er teveel inzit gaan we daarmee een nieuw pensioenstelsel opzetten."
Klinkt helemaal niet zo gek, ware het niet dat ouderen nu al heel veel jaren zijn bestolen door een te lage rekenrente aan te houden.
Geoon pure diefstal!
Willens en wetens de rekenrente laag houden is diefstal!
Al vele jaren geleden waarschuwde de OESO al dat de rekenrente veel te laag is, maar toch door blijven gaan... diefstal.
Ze zullen dat geld dus ergens anders voor gaan gebruiken, dan waarvoor het bedoelt is. ( diefstal )
Waarvoor? Nou, ze kunnen een nieuw pensioenstelsel opzetten en zo mensen een pensioen geven waarvoor zij en hun werkgever nooit een cent heeft aan bijgdragen. Denk aan ZZP-ers en mensen met tijdelijke contracten, enzovoort.
Als je nooit ergens aan bij hebt gedragen heb je er geen recht op. Als men ZZP-ers pensioen op wil laten bouwen moeten zij en hun opdrachtgevers meebetalen aan hun pensioenopbouw. Als mensen met tijdelijke of korte contracten pensioen willen opbouwen moeten zij en hun werkgever daaraan betalen.
Ze mogen niet stelen uit de pot van 1,4 biljoen om hen en hun werkgevers een voordeel te geven... gratis pensioen.
Ook zou men de AOW kunnen afschaffen en iedereen iets uit die pot van 1,4 biljoen kunnen beloven.
Het geld dat de overheid ( CDA, PvdA en VVD ( elke combinatie mogelijk)) anders aan AOW kwijt zou zijn, zouden ze dan kunnen besteden aan onderzeeboten, wapens, nogeens vijf miljard lastenverlichting voor de midden en hogere inkomens, enzovoort... leuke rechtse hobbies.


Als men besluit toch eerlijk te zijn, dan zouden ze de 1,4 biljoen naar ratio van inleg moeten geven aan de inleggers.
De inleggers zouden hun inleg dan kunnen besteden aan nieuwe vrije pensioensfondsen of om schulden af te lossen.
Helemaal onderaan staat hoe ik een nieuw pensioenstelsel zou opzetten, maar in de bijdrage hierna zal ik hett nogeens uitleggen.Bijdrage van 2 Mei 2016
Ter aanvulling.
Jetta Klijnsma óók PvdA hoeft alleen de vaste rekenrente weer in te voeren, want die is absurd laag.
Jetta Klijnsma óók PvdA pot het geld op om later een greep te doen naar ons geld voor een nieuw pensioenstelsel?
Ook als Jetta Klijnsma óók PvdA ouderen nu kort om met hun geld ZZP-ers of mensen met een parttime baantje aan een pensioen te helpen is dat stelen.
De OESO adviseerde in 2010 al om terug te gaan naar een vast percentage. ( zie link onderaan )
Volgens Folow The Money zie link hieronder, zat in 2014 al 600 miljard teveel in kas en na even rekenen moet dat nu zo'n 800 milard zijn.
Dus 800 miljard teveel in kas en we willen ouderen volgend jaar in 2017 weer korten.
De OESO adviseerde in 2010 al om terug te gaan naar een vast percentage. ( zie link onderaan )
Tot 2006 was 4,2 procent de standaard rente waarmee gerekend werd en dat had dus altijd goed gewerkt en er was geen vuiltje aan de lucht.... behalve mischien de hebberigheid van de politieke partijen.
Balkenende / CDA maakte daar een dagkoers van en die rente is nu heel laag en ondanks dat ze 6,7 of zelfs 8% rente halen, rekenen ze met 1% en alsof dat 60 jaar zo blijft.
Maar ze halen dus 6,7 of zelfs 8 procent en er komt meer binnen dan ze betalen, ondanks de grijze golf, ondanks een record aantal gepensioneerden.
In nog geen 10 jaar is hun kapitaal verdubbelt, ik wou dat ik zo'n rendement had... en dan ouderen korten?
Pensioenfondsen moeten zich van de overheid arm rekenen.
Wat wil de overheid met geld dat niet van hen is?
Het is geld van degenen die ervoor gestaakt hebben!
De ouderen die nu gepensioneerd zijn.
Volgens mij willen ze het stelen en gebruiken voor een nieuw belastingstelsel of pensioenstelsel voor
wie er nog nooit aan mee hebben betaald.
Wees eerlijk en reken weer met een vaste rente van 4% en geef ouderen
met terugwerkende kracht waar ze voor gestaakt hebben.
Het is hun geld!
Jongeren moeten zelf maar eerst premies betalen en staken voor hun eigen pensioenregeling.
En de overheid moet maar eens zuinig gaan doen en geen geld stelen wat niet van hen is!


25 Augutus 2010
De OESO adviseert Nederland voortaan een rekenrente te gebruiken die minder schommelingen kent. Nederland zou bijvoorbeeld terug moeten naar de vaste rekenrente van 4 procent.

Follow the Money 6 mei 2014... Wie stopt de waanzin van de risicovrije rekenrente?

10-2-2016 SP - PENSIOENFONDSEN: DE BERG VAN 1400 MILJARD

z24, 26 februari 2016, We moeten terug naar een vaste rekenrente voor de pensioenfondsen en het huidige systeem loslaten.Bijdrage van 1 Mei 2016
Hieronder stel ik dat er honderden miljarden teveel in pensioenkassen zitten.
Pensioenfondsen halen 6,7 of zelfs 8% rendement op aandelen en krijgen jaarlijks 33 miljard aan premies en er gaat maar 28 miljard uit aan pensioenen.
Als we nu zouden stoppen met premie heffen kunnen ze nog 50 jaar de pensioenen uitkeren zodner problemen.
Ouderen worden nu al vele jaren gekort terwijl er dus veel en veel te veel in kas zit.
Honderden miljarden die je nooit opkrijgt aan pensioenen!
4-12-2014 Klijnsma houdt vast aan pensioenplan en daardoor worden ouderen nog steeds geplukt!
Danzij deze PvdA-er Jetta Klijnsma worden ouderen ook volgend jaar in 2017 gekort.
PvdA links? al sinds Wim Kok praat de PvdA links, maar op financieel vlak zijn ze harder dan CDA, VVD en D66 samen.
De PvdA was en is de drijvende kracht achter het sluiten van verpleegtehuizen, verzorgingstehuizen en sociale werkplaatsen, maar dus ook achter het afpakken van pensioengeld van ouderen.
Het gaat ook helemaal niet omdat iets onbetaalbaar dreigd te worden of omdat er geen geld is.
Eind voig jaar was er 5 miljard voor lastenverlichting voor de midden en hogere inkomens, ze praten al over 4 miljard voor onderzeeboten, 2 miljard gewone wapens, 10 miljard wegen en spoor, enzovoort enzovoort.
Maar in de nabije toekomst willen ze ook de miljarden van de ouderen stelen uit de pensioenpotten.
Want die pot is NIET van de overheid en NIET van de werkgevers, niet van de jongeren, maar van de gepensioneerde ouderen die niet gestaakt hebben voor de pensioenen van generaties na hen, maar voor hun eigen pensioen!
Als de jongeren pensioen willen, moeten ze zelf gaan staken en vechten voor hun eigen pensioen!

De overheid loert op die enorme geldpot die toebehoord aan gepensioneerden.
Ze willen het stelen voor hun rechtse hobbies... oorlogstuig en nog meer lastenverlichting voor de midden en hogere inkomens.
Misschien schaffen ze de AOW af, waardoor ze geld krijgen voor andere zaken.
Via, via ( b.v. door de AOW af te schaffen ) gaat dan de pensioenspot naar straaljagers, wapens, onderzeeboten, spoor en wegen.
Hieronder stel ik dat ze het kunnen stelen door te stellen dat het nodig is voor een nieuw belastingstelsel of ze veranderen het pensioenstelsel waardoor de miljarden in hun handen komen.
Maar er is een veel handiger manier voor de overheid om deze honderden miljarden te stelen.
Zogenaamd moeten ouderen gekort worden omdat de rente laag is en het staats journaal doet zelfs alsof de rente op aandelen laag is.
Onzin, want de pensioenfondsen gingen van 700 miljard naar 1400 miljard in nog geen tien jaar.
De ECB pompt miljarden in aandelen en de pensioenfondsen zijn ontiegelijk rijk.
Het rendement op aandelen is dus heel hoog, maar door een truuk doen ze alsof de fondsen arm zijn en ze kunnen daardoor ouderen bestelen.
Het gaat om een lage rekenrente en die rekenrente kan de overheid ook zo weer naar boven doen en dan stellen dat er veel te veel in kas zit.
Of ze gaan niet langer doen alsof deze rente 60 jaar zo laag blijft.
Door die rekenrente die ze zo weer naar boven kunnen doen is het spaarpotje van de ouderen een mooi potje voor de overheid.
Ze komen dan met zinnen als... ja er zit nu zoveel miljarden teveel in de pensioensfondsen dat we er iets anders mee moeten doen.
Maar ze kunnen dan ook de belastingen verhogen voor werkenden en dan de pensioenpremie verlagen.
De werkenden feitelijk gaan betalen uit de veel te grote pensioenpot.
Andere woorden voor rekenrente zijn... refirente en herfinancieringsrente.
ECB verlaagt rente naar 0%

1,4 BILJOEN / 1400 MILJARD in kas
In 10 jaar VERDUBBELD
en ouderen worden al jaren gekort,
zelfs volgend jaar 2017.
PURE DIEFSTAL!

Zoveel krijgen ze aan pensioenen nooit op.
Aandelen zijn enorm renderend!
Alleen rekenen ze met een veel te lage rente en over teveel jaren.
Even de rekenrente veranderen of de tijdspanne en
er zitten honderden miljarden teveel in kas.
Die worden dan door de overheid 'gestolen' voor rechtse hobbies zoals de 5 miljard lastenverlichting voor de midden en hogere inkomens pas geleden.
Sommige mensen denken dat PvdA, VVD, D66, CU en SGP aan het bezuinigen zijn omdat er geen geld is, maar is geld zat.
Ze willen dat geld alleen niet meer besteden aan zorg, ouderen en gehandicapten.
5 miljard lastenverlichting voor de midden en hogere inkomens, 4 miljard voor nieuwe onderzeeboten, 10 miljard voor wegen en spoor, 8 miljard voor de JSF en miljoenen voor bombardementen op burgers met IS-strijders ertussen.Bijdrage van 3 April 2016
Iemand van CNV jongeren zat vandaag bij Buitenhof te beweren dat jongeren de dupe worden van het tekort bij pensioenfondsen.
Er is geen tekort en dat wordt ons alleen aangepraat omdat ze dit stelsel willen beëindigen om zo aan die 1,4 miljard te komen.
Als we gewoon doorgaan komt die 1,4 miljard ook nooit op en CDA, PvdA en VVD willen dat graag gaan gebruiken voor rechtse hobbies.

Pure diefstal!
Pensioen is uitgesteld loon waarvoor vaak harde stakingen nodig waren.
Nooit werd er gestaakt voor de pensioenen van de generaties na hun.
Maar voor hun eigen pensioen.
Die nu gestolen gaat worden door de neo-liberalen CDA, PvdA en VVD

Het pensioen van te goedkope zzp-ers betalen?
Laat werkgevers geld stoppen in de pensioenpot van die zzp-er zoals ze deden voor de vorige generaties.
Laat werkgevers zzp-ers meer betalen zodat ze zelf hun eigen pensioen kunnen opbouwen.
Waarom zou de vorige generatie moeten betalen voor te lage lonen van de huidige generatie?
Laat jongeren zelf staken en zelf zorgen voro hun eigen regelingen inplaats van zwijgend toe te kijken hoe alles wordt afgebroken.
Die 1,4 biljoen komt nooit op aan pensioenen en is daar ook al niet meer voor bedoelt.
Zelfs al zouden jongeren die veelal als zzp-er hier niets aan bij hebben gedragen er iets van krijgen en is 1,4 biljoen nog te veel om op te maken.
Zelfs al komt er 60 jaar van lage rente ( wat een onzin ) dan is 1,4 biljoen nog teveel om op te krijgen.

Met de pensioengelden van de vorige generaties willen ze de te lage inkomens nu compenseren.
Ook kunnen ze er een nieuw belastingstelsel mee financieren.

Pensioenfondsen zijn en waren nooit sollidariteitsregelinegn voor toekomstige generaties.
Ze staakten voor hun eigen pensioenregeling en nu gaat hun pensioen waar ze voor hebben gevochten op aan jongeren met te lage inkomens omdat die te beroerd zijn om zelf te staken en te vechten.

Geen één cent heeft dat meisje van CNV bij Buitenhof ooit bijgedragen aan de 1,4 BILJOEN!
Jongeren moeten zelf maar eens gaan staken voor goede regelingen in plaats van te willen graaien in andermans pensioenfonds.
Ze zijn blijkbaar zelf te beroerd om te gaan staken en werken zonder blikken of blozen als zzp-er zonder verzekeringen en zonder pensioenopbouw.
Jongeren zijn gewend dat alles geregeld is en dat ze alles zo maar krijgen.
Door keiharde stakingen zijn regelingen afgedwongen en jongeren willen daar nu zomaar een graai naar doen.
Regelingen werden zonder slag of stoot afgebroken en jongeren deden niets.
Nu moet de pot van de vorige generatie hun luiheid oplossen.
Ga zelf staken! Ga zelf vechten voor goede regelingen en hou de afbraak tegen!
Ik heb stakingen meegemaakt waarbij werkwillenden in elkaar werden geslagen door stakers.
Sommigen hadden wekenlang geen inkomen.
Wat hebben jongeren gedaan tegen de afbraak van die regelingen?
Wat doen jongeren eraan om zelf iets op te bouwen?
Graaien in andermans pensioenfonds is erg laag!
Uit sollidariteit menen ze er recht op te hebben, maar voor de sollidariteit hebben we de AOW.
Stakingen waren er nooit voor de pensioenen van de generaties erna, maar altijd voor jezelf!
Laat jongeren maar vechten voor hun eigen rechten, ze laten nu alles afbreken en ze doen niets, alleen maar loeren op wat anderen opgebouwd hebben, luiwammessen.
Wanneer heeft dat jonge meisje van CNV bij buitenhof ooit gestaakt?
Wat heeft zij meebetaald aan haar pensioen?
Waarschijnlijk amper genoeg om de administratiekosten van te betalen.

STAAK, jongeren, staak!
en vecht voor je eigen regelingen.
Die 1,4 BILJOEN is niet van jullie!
Het is een fabel dat jullie betalen voor de ouderen nu.
De ouderen nu krijgen niet eens op wat zij hebben opgebouwd.
Op hun inleg werden enorme rendementen gehaald omdat er echte groei was.
Als sollidariteit hebben we de AOW
Daar hebben jullie wel recht op.
Maar de AOW zal wel afgeschaft worden
en zonder AOW hebben jullie nergens meer recht op.
Want jullie bouwen niets op en zijn te beroerd om te staken


Uit sollidariteit moeten ouderen die de 1,4 BILJOEN wél hebben opgebracht gekort worden?
Voor de sollidariteit hebben wij de AOW!
Jongeren moeten vechten voor het behoud van de AOW, die wel solidair is.
Maar daar zit geen 1,4 biljoen in, zij willen graag op roverspad.
Graaiende jongeren met werkgevers die hen niet voldoende salaris geven om zelf pensioen op te bouwen.
Werkgevers die niets storten in de pensioenpot van de jongeren.
Nu moet de oudere generatie die met onderhandelingen en vele stakingen wel hebben gezorgd voor een goede regeling betalen voor jongeren die als zzp-er te weinig krijgen om zelf wat op te bouwen.

Pensioenen zijn uitgestelde salarissen waar de inleggers recht op hebben!
Pensioenen waren onderdeel van arbeidscontracten.
Inzet bij stakingen, die er in het verleden soms zeer geweldadig aan toe gingen.
Pensioenregelingen zijn vaak zwaar bevochten en nu willen ze hun geld jatten!
Ik heb stakingen meegemaakt waarbij werkwillenden van het hek geslagen werden door stakers.
Nu willen instanties en de overheid dat geld STELEN! JATTEN! GAPPEN! VERDUISTEREN!
Jongeren hebben bijna nog NIETS meebetaald aan de 1,4 biljoen en velen zullen nooit iets meebetalen omdat ze zzp-er zijn.
Werkgevers zijn niet meer bereid om jongeren voldoende te betalen om aan pensioenopbouw te doen en daarom mogen ze STELEN uit de pensioenfondsen?
Stelen, want ze hebben er geen enkel recht op!
Werkgevers willen jongeren niet voldoende betalen én ze willen zelf ook niets meer in de pensioenfondsen stoppen.
Jongeren geld geven uit een pot waar ze geen recht op hebben en werkgevers niet meer laten meebetalen aan pensioenfondsen omdat hun werknemers zzp-ers zijn.
1,4 BILJOEN
In 10 jaar verdubbelt
Zo'n lage rente zou ik ook wel willen.
Ouderen korten? ze zouden het dubbele moeten krijgen!
Jongeren die er niets aan mee hebben betaald horen niets te krijgen!
Jongeren moeten gaan staken voor eigen goede pensioenregelingen in plaats van stelen uit de regelingen van anderen die door staken wel goede regelingen hebben. Nu werken jongeren als zzp-er en bouwen zelf niets op en ook vragen ze hun werkgever niet om aan hun pensioenregeling mee te betalen.
Zonder staken en zonder mee te betalen willen ze graaien uit andermans regeling.

AOW is de sollidariteitsregeling!
Pensioen is uitgeteld loon.

De AOW is de sollidariteitsregeling voor jongeren die niets meebetalen.
Laat jongeren maar eens gaan staken voor betere arbeidsvoorwaarden en laat ze zelf iets opbouwen.
In Buitenhof zat een CNV jongere en het CNV was ook een slappe vakbond, die maar weinig staakte voor de regelingen waardoor ouderen goede regelingen hadden.
Ondanks hun goede regelingen waarvoor velen harde stakingen voerden met het FNV. krijgen ze niet waarvoor ze staakten.
Zij werden en worden gekort... pure DIEFSTAL!
ZZP-ers die geen pensioen opbouwen is NIET het probleem van de inleggers van de 1,4 BILJOEN
Maar het probleem van een overheid die werkgevers goedkope zzp-ers gunden zonder verzekeringen en zonder pensioenopbouw.
Een goede overheid en goede vakbonden hadden nooit toegestaan dat werknemers met zulke slechte arbeidsvoorwarden aan het werk gingen.
Zonder verzekeringen en zonder pensioensopbouw.
Dat is het neo-liberalisme van CDA, PvdA en VVD... zo laag mogelijke arbeidskosten en zo groot mogelijke winst en rijkdom.
Nu willen ze geld stelen uit de pensioenfondsen van de oudere generatie om hun hebzucht mee te bekostigen.
De AOW is de sollidariteitsregeling voor jongeren die niets meebetaalden.
ZZP-ers zonder pensioen verdienen te weinig om zelf hun pensioen op te bouwen.
Dat is het probleem!
Te lage salarissen van zzp-ers aanvullen uit onze pot?
Wie heeft die zzp-er in dienst? hun werkgever of zijn de pensioenfondsen degenen die hun salaris / pensioenopbouw moeten aanvullen?
Werkgevers en werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor de opbouw van hun pensioen en de pensioenpot moet niet gebruikt worden om de huidige te lage salarissen mee op te vangen.

Ook zullen werknemers niets mogen krijgen als loonsverhoging in ruil voor slechtere werkvoorwaarden en dat zien we nu al gebeuren.
Er zit veel en veel te veel in de pensioenfondsen als je het alleen gebruikt voor de rechthebbenden.
Ouderen zouden honderden per maand meer moeten krijgen.
Het was hun geld en in hun jaren was er een hoog rendement.
Voor het pensioen van jongeren moeten ze zelf en hun werkgever betalen, betalen ze zelf en hun werkgever niets aan hun pensioen dan hebben ze AOW.
AOW is de sollidariteitsregeling waar ze recht op hebben en daar moeten ze voor vechten.
De AOW, de echte sollidariteitsregeling afschaffen met geld dat niet van de overheid is, is ook diefstal.
Graaien uit fondsen waar je geen recht op hebt is diefstal.
Velen zijn zzp-er omdat ze zonder pensioenopbouw goedkoper zijn en dat moeten de inleggers van de pensioenfondsen betalen?
Pensioen is uitgesleld loon voor degene die de premies betaalde en nooit bedoelt om in de toekomst werkgevers aan goedkope krachten te helpen.
Werkgevers betalen zelf niets aan de pensioenen van hun zzp werknemers en de zzp werknemer krijgt te weinig om zelf iets op te bouwen.
Jongeren moeten gaan staken voor eigen goede pensioenregelingen in plaats van stelen uit de regelingen van anderen die door staken wel goede regelingen hebben.

Pensioensregelingen van ouderen waren nooit bedoelt voor de jongeren nu.
Laat ze dus vooral zorgen dat de echte sollidariteitsregeling... de AOW blijft bestaan.
Daarbij mag de AOW voor de rijken afgeschaft worden, want dat is onzin.
Rijken die hun hand ophouden voor bijstand... gatsie!Vervolg van de bijdrage van 17 Maart 2016

Hieronder dwaal ik weer af, maar het komt erop neer dat CDA, PvdA en/of VVD plus 1 of meerdere meelopers de 1,4 BILJOEN van de pensioenfondsen zullen gaan gebruiken om banken en andere landen te gaan redden bij de volgende crisis.
Of om een nieuw belastingstelsel mee te gaan financieren.
Of om te geven aan jongeren die er nooit é én cent aan mee hebben betaald!
Of om te geven aan jongeren met werkgevers die er nooit é én cent aan mee hebben betaald.
Via een omweg geven we het dan aan de werkgevers die te weinig betalen aan zzp-ers, pensioenfondsen zijn nooit bedoelt om te zorgen voor te lage inkomens in de toekomst.
Uit sollidariteit graaien uit een pot waar je nooit aan bij hebt gedragen?
Voor de sollidariteit hebben wij AOW.
Jongeren moeten vechten voor behoud van de AOW, die wél gebasseerd is op sollidariteit.
Ouderen hebben nooit gestaakt om betere pensioenregelingen voor komende generaties, maar voor hun eigen pensioenregeling.
Ouderen hebben nooit gestaakt om betere pensioenregelingen om ooit de AOW af te kunnen schaffen.
AOW die ze willen afschaffen om meer geld te krijgen voor rechtse hobbies van CDA, PvdA en VVD, zoals de EU, JSF, onderzeeboten, belastingverlaging voor de midden- en hogere inkomens.
Om de 1,4 BILJOEN in kas en ouderen ( die de 1,4 biljoen hebben opgebracht ) jarenlang te korten te verantwoorden rekenen ze erop dat de rente 60 jaar laag zal blijven.
Onzin natuurlijk!
Waarom zou de rente de komende 60 jaar zo laag zijn?

Nee, het is bedacht om de grootste DIEFSTAL ooit te gaan plegen.
Om de AOW af te gaan schaffen, zodat er geld vrij komt voor CDA, VVD en/of PvdA en hun rechtse hobbies?
1,4 BILJOEN geven aan jongeren die er nooit één cent aan meebetaalden?
1,4 BILJOEN om banken mee te redden?
1,4 BILJOEN om een nieuw belastingstelsel voor de rijken mee te financieren?


1,4 BILJOEN


En snel goeiend, hebben pensioenfondsen in kas dankzij de overheid
CDA, PvdA en/of VVD ( elke combinatie is mogelijk )
Wie kijkt naar de daden van deze drie, zal zien dat er weinig verschil is.
Hierna krijgen we VVD plus PVV met ex VVD-er Wilders.
Het zal dus alleen erger worden.
Niet moslims, moskeeën of vluchtelingen kleden ons uit,
maar de drie-eenheid CDA+PvdA+VVD
samen met alle meelopers PVV, D66, CU en SGP
Deze zijn de grootste bedreiging voor ons welzijn, onze veiligheid en ons leven.
Over 20 jaar zijn we even arm als de vluchtelingen en de armste burgers in veel andere EU landen.
Denk dan aan de bedelaars in bijna alle andere EU landen!
Of denkt u echt dat de gewone burgers in Nederland niet even arm worden als de armste burgers in Engeland, Italië, Frankrijk, Spanje en Griekenland?
Doe eens uw ogen open op vacantie en zie dat niet alleen vluchtelingen zo arm zijn, maar ook gewone europeese burgers.
Denkt u echt dat de gewone burger in Nederland dat lot niet te wachten staat?
Denk aan de gesloten verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, tehuizen voor psychische patiënten, de 60.000 ontslagen thuishulpen, de gesloten sociale werkplaatsen, kortere ww, strengere en lagere bijstand... enzovoort.

Ik dwaal af!

1,4 BILJOEN


Hebben de pensioenfondsen dankzij CDA, PvdA, VVD en meelopers in kas.
Inmiddels zal dat wel een paar honderd MILJARD meer zijn.

Die 1.400.000.000.000 euro is niet voor u
en niet voor de jongeren over 30 jaar.
Al zouden ze het echt willen!
Zoveel kun je normaal niet eens kwijt aan pensioenen.
Niet als je rekent met rentes zoals we die de afgelopen 30 jaar hadden.
Of rentes die daar in de buurt komen.


Wat moet je dan met 1.400.000.000.000 euro?
Je kunt zoals we nu al gezien hebben daarmee arbeidsvoorwaarden slechter maken.
Werknemers krijgen loonsverhoging uit de pensioenpot in ruil voor slechtere arbeidsvoorwaarden.
Geen toeslag meer voor vies werk, nachtwerk, toeslag voor in de avond, in het weekend en op zondag werken.
Geen toeslag als je werk gaat doen dat levensbedreighend is, zoals veel politiewerk en/of in oorlogsgtebieden In ruil voor loonsverhoging uit je eigen pensioenpot.
Ga je niet akkoord? Voor jou tien anderen!

Of we gaan hypotheken kwijtschelden omdat ze anders nooit zullen worden afgelost.
Dat klinkt alsof je daarmee de burger helpt die die hypotheek niet meer kan betalen, maar in werkelijkheid gaat het erom banken en verzekeraars te helpen aan grotere winsten.
Pensioenfondsen gaan steeds meer in hypotheken, want je moet immers wel iets doen met die 1,4 BILJOEN.
Je kunt er dan zelfs oninbare hypotheken bij pensioenfondsen kwijtschelden, dan snijt het mes aan twee kanten .
Het pensioenfondds komt af van verlies door die oninbare hypotheek en ze krijgen geld uit hun eigen pot waarmee de hypotheek wordt afgelost.

Ook kan de overheid ( CDA, PvdA, VVD ) met dat geld de winsten van zorgverzekeraasr maximaliseren door zaken te vergoeden die altijd door die verzekeraars werden vergoed.
Nu al worden steeds meer medicijnen niet meer vergoed en gaan er mensen eerder dood of moeten meer lijden omdat sommige medicijnen te duur zouden zijn. ( lees de winsten teveel belasten )
Als je rijk bent koop je die medicijnen gewoon online en ze worden gratis thuisbezorgd, maar de gewone burger...

Wie een beetje de kranten leest en een beetje zijn verstand gebruikt ziet dat landen en banken nu gratis geld kunnen lenen.
Natuurlijk gaat dat ooit fout en dan kunnen CDA, PvdA en/of VVD die 1,4 BILJOEN of hoeveel BILJOEN het dan zal zijn, goed gebruiken om banken en verzekeraars mee te helpen.

De overheid, CDA, PvdA, VVD en alle meelopers zijn er niet voor u en mij die ze hebben gekozen, maar ze zijn er voor de multinationals, banken, verzekeraars en de super rijken.
Tijd voor nieuwe politieke partijen!
Dan bedoel ik niet de PVV,
want Wilders was 15 jaar in de kamer voor de VVD en al 10 jaar voor de PVV
Wilders heeft nog geen dag eerlijk werk gehad!
Een nieuwe partij die een eind maakt aan belastingvoordelen voor heel grote bedrijven en ze zelfs meer laat betalen in plaats van minder.
Zo krijgen kleine ondernemers een kans.
Grootgebruikers van energie zouden meer in plaats van minder moeten betalen.
Dan kunnen kleingebruikers, kleine bedrijven en gewone burgers goedkopere energie krijgen. ;BR: BTW voor iedereen, ook voor bedrijven!
Geen MILJARDEN subsidie voor bedrijven voor schone energie en maar miljoenen voor burgers.
Sinds ook burgers in collectieven windmolens gaan kopen is de overheid een stuk minder scheutig met subsidie.
Subsidies zijn blijkbaar bedoelt voor hun vrienden bij een klein aantal bedrijven en die krijgen miljarden en de miljoenen burgers moeten het doen met miljoenen in plaats van met miljarden.
Liever gooien ze miljarden over de balk naar bedrijven die investeren in de meest vreemde energiesoorten dan naar gewone burgers met zonnepanelen.
Zelf zou ik helemaal wllen stoppen met subsidies op energie, mijn zonnepanelen leveren zo al voldoende rendement.
Als subsidie voor mijn concurrenten stopt worden mijn panelen helemaal een goudmijn zonder ene cent subsidie gehad te hebben.

Maar nieuwe partijen zullen gechanteerd worden
voordat zij uberhaupt mogen regeren.


Zo werd en wordt de SP al decennia uit de regering gehouden
door met name de PvdA.
Qua regeren is de SP de nieuwste partij.
Alle anderen houden zittende regeringen in het zadel. D66, CU, SGP en PVV
PVV-er Wilders komt bovendien uit de VVD ( 15 jaar VVD-er ) en regeeerde dus al eerder mee als VVD-er en de PVV regeerde mee met Rutte 1

Nieuwe partijen moeten CDA, PvdA, VVD standpunten innemen
anders mogen ze niet regeren!
Dat heet democratie!
De SP is al flink opgeschoven naar het rechtse blok PvdA+CDA+VVD

De SP moet enorm veel groter worden dan de PvdA als zij
niet weer buiten de regering gehouden willen worden.Bijdrage van 17 Maart 2016
1.400.000.000.000 EURO
1.400 miljard

1,4 BILJOEN

TWEE KEER ZOVEEL ALS VOOR DE CRISIS
En nog zouden de ouderen in 2017 gekort moeten worden!

In 2016 worden ze overigens gepakt door Rutte met hogere inhoudingen.
Voor de crisis zat er 700.000.000.000 EURO in kas.
Dus 700 MILJARD!
Nooit zat er meer in kas dan 700 miljard en tot 2007 was 700 miljard in kas altijd ruim voldoende.
Waarom zou er dan nu meer in kas moeten zitten dan 700 MILJARD?
Laat staan dat 1400 MILJARD 1,4 BILJOEN te weinig zou zijn.

Ondanks een record aantal pensioengerechtigden en ondanks
de crisis tot 2010 en de crisis door Rutte 1 en 2 tot op vandaag
worden ze rijker en rijker en rijker.

BELACHELIJK!!!
Van 700 MILJARD in 2007 tot 1400 MILJARD in 2016.
Zij zijn enorm rijker geworden en toch werden ouderen gekort op hun pensioen
en volgend jaar zouden ze weer gekort moeten worden volgens

KRANKZINNIGE REKENSOMMETJES!


De pensioenfondsen worden door overheids eisen dus rijker, rijker en rijker en gepenioneerden moeten ze almaar korten.
Nooit eerder zat er 700 MILJARD in kas, maar dat is nu zelfs 1400 MILJARD, 1,4 BILJOEN
Behalve de pensioenfondsen plukt de overheid... VVD + PvdA hen ook nog een keer door hogere inhoudingen.
Netto pensioen in 2016 lager door hogere inhoudingen.

Om het aantal werklozen LAGER TE LATEN LIJKEN voerden VVD en PvdA begin 2015 een nieuwe rekenmethode in
waarbij iemand die een paar uurtjes werkt zogenaamd niet meer werkloos is.
Idioot natuurlijk want met maar een paar uur werk ben je ECHT nog werkloos!
Maar op papier en op televisie kun je beweren dat het aantal werklozen is gedaald.
Zelfs in het journaal hebben ze het nooit over deze nieuwe misleidende definitie van werkloosheid en het journaal hebben VVD en PvdA dus ook in de zak.
Trouwens ook in andere programma's laten ze VVD-ers en PvdA-ers gewoon zitten liegen zonder weerwoord.
Buitenhof is onder andere zo'n programma waar ze zonder weerwoord mogen zitten liegen.

Op nog krankzinniger manier doen ze alsof pensioenfondsen arm zijn
en de ouderen gekort moeten worden.
Denken jongeren nu echt dat die
1400 MILJARD 1,4 BILJOEN, 1.400.000.000.000 EURO voor hen is?


Denkt u, dat u die niet gepenioneerd is hierdoor niet geraakt wordt?
Als ouderen minder te besteden krijgen, geven ze minder uit.
Winkels staan niet leeg omdat we nu online alles kopen, ze staan leeg omdat we minder geld hebben om uit te geven.
Autoschadeherstelbedrijven gaan ook op de fles omdat ze minder werk hebben.
We hebben geen geld meer om een krasje of een duikje weg te laten halen.
Steeds meer mensen hebben geen geld voor de tandarts.
Het aantal uitkeringstrekkers stijgt en wie denkt geen uitkering te hebben,
krijgt toeslag en ook dat zijn uitkeringtrekkers.
Niet alleen het aantal uitkeringstrekkers stijgt, ook het aantal mensen dat een toeslag krijgt stijgt.
In de plaats van salaris of loon van werkgevers worden we steeds meer betaald door de overheid via toeslagen.

Natuurlijk krijgen de pensioenfondsen 1,4 BILJOEN niet op
door pensioenen ( waarvoor het bedoelt is ) te betalen.
Ook niet aan pensioenen over 30 jaar!
Die 1,4 BILJOEN en binnenkort zal dat 2 BILJOEN worden en nog hoger.
zal GEPAKT worden door de overheid,
doorgaans CDA, VVD en/of PvdA die afwisselend en vaak samen regeren
en elkaars beleid steeds vervolgen en aanvullen.
Wie kan immers zien of de ene of de andere regeert of geregeert heeft?
Is er en was er veel verschil tussen VVD+CDA+PVV en VVD+PvdA?

Of tussen Wim Kok / PvdA en zijn afbraak neo-liberalisme en het neo-liberalistiche CDA met Balkenende?
Op financieel vlak en het afbreken van sociale voorzieningen is er geen verschil tussen CDA, PvdA en VVD.
Verschil zie je op het vlak van vluchtelingen en nog wat kleine punten en anders NIET.
Eerlijk gezegd vindt ik de AFBRAAK van onze samenleving door CDA, PvdA en VVD duizenden keren belangrijker dan de islam, moslims en vluchtelingen.
Nog twintig jaar en we zijn even arm als de mensen die nu hierheen komen even arm als de bedelaars in de andere EU landen.
PSV supporters staken de draak aan met bedelaars in Spanje maar zijzelf of hun kinderen zullen even arm zijn.

De PVV zal dan ook geen verschil maken,
want terrosisme en de islam en moslims zijn een minder grote bedreiging
voor onze samenleving dan CDA, PvdA en VVD
en alle meelopers... PVV, D66,SGP en CU
Bovendien was Wilders, 15 jaar VVD-er en maar 10 jaar PVV-er en is dus uiterst rechts
hij zal zeker de armoedeval niet tegenhouden!, maar eerder versnellen!"


Denk maar eens aan de gesloten verzorgingstehuizen, verpleegtehuizen
tehuizen voor psychiatrische patienten en sociale werkplaatsen.
Maar ook aan de kortere ww, lagere en strengere bijstand.
Jongeren krijgen helemaal geen bijstand meer.
Op de rechtsbijstand is fors bezuinigd.
Kinderopvang en thuiszorg zijn gehalveerd.
Studie kun je dankzij VVD en PvdA, maar ook dankzij D66 alleen volgen als je een enorme lening afsluit.
Ondanks een nieuwe definitie voor werkloosheid daalt de werkloosheid maar heel licht.
Het aantal faillisementen stijgt en stijgt en stijgt.
De crisis was in de ons omringende landen in 2010 over,
maar wij kregen Rutte met PVV en CDA en daarna met de PvdA
Nooit zal er zo weinig werkloosheid meer zijn als voor Rutte 1

CDA, PvdA, VVD en alle meelopers
D66, SGP, CU en PVV in Rutte 1
zijn de grootste bedreiging voor Nederland!
DIE HEBBEN AFWISSELEND DE MACHT
DAN MAAKT HET NIET MEER UIT OF JE DOOR DE HOND OF DEKAT GEBETEN WORDT
En niet terrosrisme, wat moskeeën of moslims.
Bijdrage van 14 Maart 2016
Pensioenfondsen ondanks grijze golf en ondanks lage rente... rijker en rijker en rijker
Rijker en rijker en rijker en toch korten op de AOW.

Iedereen en alles wordt armer, maar de pensioenfondsen zijn nooit zo RIJK geweest!
De grijze golf waarover men het graag had om de AOW te verhogen naar 67 jaar krijgt nu pensioen.
Grijze golf omdat het er heel veel zijn.
Dan zou je verwachten dat wat in kas zit nu flink zal afnemen!
Maar dat is helemaal niet waar, ze worden almaar rijker en rijker en rijker en de ouderen worden en werden gekort,
Ja, ze hebben ze gekort zogenaamd door de crisis, maar ze worden almaar rijker!
Ze hebben het soms erover dat anders de komende generatie geen pensioen zal hebben.
Ze rekenen dan alsof de rente DERTIG tot VEERTIG jaar lang niet zal stijgen.
Natuurlijk blijft ie niet 30 / 40 jaar zo laag en we worden gewoon BEDROGEN!
Ze willen alleen maar RIJKER worden en de ouderen kunnen in de stront zakken.
Denkt de jongere generatie nu echt dat zij wel een goed pensioen krijgen?
Over 30 / 40 jaar willen de pensioenfondsen zogenaamd geld hebben voor de generatie na hun.

Verzorgingstehuizen gingen dicht, verpleeghuizen gingen dicht, sociale werkplaatsen gingen dicht, opvang voor geestelijk gehandicapten gingen dicht, de ww werd gekort en de bijstand verlaagd.
Vijftig tot zestig duizend huishoudelijke hulpen kregen ontslag.
CBS: Aantal faillissementen stijgt

Aantal daklozen sinds 2009 bijna verdubbelt. ( illegalen NIET meegeteld )

Aantal mensen met een uitkering stijgt en stijgt en stijgt.Het is idioot dat met een record aantal AOW-ers
en een laag rendement de fondsen rijker en rijker en rijker worden.
IDIOOT dat ze ouderen DURVEN te korten!

De fondsen zouden normaal gesproken moeten afnemen.
De rente blijft NIET 60 jaar laag.
DIEVEN EN GRAAIERS!

Pensioenfondsen ondanks grijze golf en ondanks lage rente... rijker en rijker en rijker
P.S;Ze rekenen met cijfers alsof de rente 60 jaar laag blijft.Bijdrage van 19 Januari 2015
Wat ik al heel lang weet, maar nu vond ik ook een link die ongeveer hetzelfde zegt.
Lagere inkomens worden benadeelt bij hun aanvullend pensioen.
Het aanvullend pensioen is oneerlijk en niet afdoende.
1. Vreemd genoeg is ons stelsel zodanig dat lagere inkomens procentueel minder van hun eindloon krijgen als pensioen dan hogere inkomens.
2. Mensen met een lager inkomen leven gemiddeld 4,5 jaar korter en de hogere inkomens profiteren daar dus van want we hebben een zogenaamd solidair stelsel.
3. Werkloosheid zorgt voor een lager inkomen en dus voor minder pensioen.
4. Van één euro pensioenpremie is de belastingaftrek 52 cent, bij lage inkomens 36 cent.

Maar ook hier weer de veronderstelling dat mensen altijd wel iets pensioen opbouwen.
Je hebt echter zzp-ers, mensen in de bijstand en mensen helemaal zonder inkomen.
Als ze werkelijk zich zorgen maakten over onze pensioenopbouw hadden ze daar wel aangedacht, maar
volgens mij vinden ze het alleen belangrijk dat je betaald aan dit verpichte stelsel
Het is niet belangrijk wat en hoeveel je krijgt.
Het is belangrijk dat je betaalt! O,o het is zo belangrijk, dus we moeten het verplicht houden.
Ja, ja, we moeten het verplicht houden, want met die duizend miljard kunnen ze mooi spelen.
Zelfs beleggen in kernwapens of in wat ze maar willen.
Niemand kan weg en moet betalen... heerlijk!!!
Of je al dan niet pensioen krijgt is veel minder belangrijk.
Die duizend miljard komt mooi van pas bij één van de volgende crississen.

Volgens Klijnsma is verandering van het pensioenstelsel noodzakelijk
Ze zal dat wel zeggen omdat ze plannen heeft met die duizend miljard.
Ze zal vast niet bedoelen dat we een vrijwillig pensioenfonds moeten hebben zoals ik hieronder betoog.
Al jaren schreef ik politieke partijen dat we af moeten van dit verplichte stelsel.
Eén of zelfs meerdere pensioenfondsen, die ook doorlopen bij ontslag, werkloosheid of een andere baas.
Misschien één met een hoog risico en één met een laag risico.
Of twee, of drie, of even helemaal geen pensioenfonds zoals velen nu ook al even of lang GEEN pensioen opbouwen.
Als ze willen beleggen in kernwapens, moet jij zonder boete wegkunnen.
Maar dat zijn dromen.
Die duizend miljard zijn of voor de hogere inkomens of voor de volgende crisis.Bijdrage van 10 Januari 2015
Radar 05-01-2015

Kassa 10-01-2015

Beide uitzendingen, van Radar en van Kassa, gingen over pensioenen.
In beide uitzendingen specialisten over pensioenen.
Maarrrr... die specialisten hebben blijkbaar alleen verstand van werknemers die premie betalen en dan met pensioen gaan.
Er zullen echter maar weinig werkenden zijn die hun hele leven premie betalen en dan met pensioen gaan.
Beide uitzendingen en al hun specialisten hebben het dus maar over een héél klein groepje.
Beide uitzendingen reppen met geen woord over de meerderheid die perioden helemaal geen premie betaald hebben.
Steeds meer mensen zijn langere tijd werkloos en bouwen weinig of zelfs geen pensioen op.
Steeds meer mensen werken kort of lang als ZZP-er en betalen geen premie.
Of ze hebben bijstand, maar het kan ook dat ze geen bijstand hebben en geen zzp-er zijn.
Eigenlijk gingen die uitzendingen nergens over!
Ouderen worden nu gekort omdat jongeren in de verre verre toekomst tekort zouden komen.
Niemand heeft verstand van die verre verre toekomst en ouderen korten is daarom onzinnig en schandalig!
Ouderen hadden op hun inleg een flink rendement, dat wordt hen nu niet alleen afgenomen, maar zelfs hun inleg is niet veilig!
Schandalig het gaat blijkbaar alleen om steeds maar meer op te potten.
Nu al meer dan DUIZEND MILJARD!!!
Zijn er jongeren die werkelijk denken dat die pot, die groeit en groeit ondanks de grijze golf, voor hen is?
Jongeren krijgen geen vaste baan of moeten noodgedwongen werken als ZZP-er en die krijgen geen pensioen!
Die DUIZEND MILJARD krijgt een andere bestemming!
Voor hypotheken? voor de overheid? om bedrijven of banken te redden?
En de ouderen van nu worden daarvoor beroofd!
Jongeren moeten gaan nadenken over hoe ze de verplichte premie kunnen ontduiken,
want zij zullen net zo beroofd worden als de ouderen nu!
Ontduiken en uitkijken naar een mogelijkheid de macht van de pensioenfondsen te breken en
een persoonsgebonden vrijwillig pensioenstelsel kunnen opzetten.
Een stelsel waarbij jouw inleg voor jou is en waarbij je als je wilt levenslang bij dezelfde kunt blijven.
Levenslang kunt blijven of waar je weg kunt gaan als het gevoerde beleid je niet bevalt.
Een stelsel die ook doorloopt als je werkloos bent.
Een stelsel waarbij je zelfs meerdere fondsen kunt hebben of eventjes geen enkele.
We ( ouderen én jongeren ) worden nu beroofd door pensioenfondsen met medewerking van de politiek.


Bijdrage van 30 November 2014
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Klijnsma wil pensioengeld inzetten voor woningschuld
Werknemers zouden dan pensioengeld kunnen inzetten om hun hypotheekschuld te verlagen.
Veel huizen staan onder water.
Dat wil zeggen dat de waarde van het huis zover gedaald is dat de hypotheekschuld hoger is dan het huis.
Ja, veel mensen kochten een huis dat eigenlijk boven hun stand is.
Ik zag veel mensen een huis kopen, waarvan ik dacht:"Waar doen ze het van"
Maar huizen staan mede onder water omdat banken te gul waren met leningen geven.
Mensen kopen één of twee keer een huis in hun leven.
Banken geven dagelijks hypotheekleningen en hadden beter moeten weten.
Veel van de gevolgen zouden moet gedragen worden door de banken is mijn mening.
Dan nu dit plan van Klijnsma.
In het artikel staat het al... mensen met een laag inkomen en huurders hebben er niets aan, maar betalen wél mee.
De pensioenen van jongeren lopen ook gevaar.
Collectief zijn de pensioenen dan niet meer.
Volgens mij is het, zoals eerder al gezegd, allesbehalve collectief.
Ze willen zo weinig mogelijk uitkeren en daarom worden ouderen gekort.
Al het geld dat uit handen van fondsen wordt gerukt en naar werknemers gaat is winst!
Ze kunnen alleen geld uit de pensioenfondsen aan huiseigenaren geven als we dit stelsel helemaal afschaffen!
Iedereen krijgt toegang tot wat hij/zij heeft ingelegd, plus het rendement.
Iedereen moet kunnen beslissen waar hij zijn pensioen opbouwt.
Bij 0,1,2,3 of 4 pensioenregelingen, voor 10,20,30 of 40 jaar en met of zonder beleggen in kernwapens.
Vast, redelijk vast of vrij op te nemen.
Die doorlopen ongeacht werkgever, CAO, sector of zelfs werkloosheid.
Met zo'n regeling zouden mensen nu al zelf kunnen beslissen over HUN geld en dat aanwenden tot aflossen van schulden.
Waarom zou het alleen moeten zijn voor huiseigenaren met een dik inkomen?
Waarom niet voor huurders met een gewone schuld?
Is Klijnsma / PvdA alleen voor de hogere inkomens?
De PvdA maakt mij ziek! Theesocialisten!Bijdrage van 30 November 2014
Zoals ik al eerder opgemerkt heb is het onzin, ja misdadig om ouderen nu te korten voor pensioenen over 40 jaar.
Wie weet wat er de komende 40 jaar gebeurt?
Misschien halen ze wel even grote of hogere rendementen als de ouderen hadden.
Misschien is dan de euro drie keer zoveel waard, of drie keer zo weinig.
Op deze manier fondsen beheren is onzin!
Wat een oudere heeft ingelegd + zijn goede rendement zouden zijn pensioen moeten zijn.
Ondanks de grijze golf / grotere groep gepensioneerden stijgen de tegoeden van de fondsen.
Ja, pensioenfondsen spelen graag met dat geld en dan is het nooit genoeg, maar het is niet HUN geld!
Stop met speculeren over wat er over 40 jaar nodig is, dat is onzinnig en volksverlakkerij om pensioenuitkeringen te korten.
BEDROG!
Jongeren zullen écht geen cent meer pensioen krijgen door het korten van de ouderen nu.
De fondsen en de overheid hebben het op andere gebieden ook helemaal niets goeds over voor jongeren, waarom met pensioenen wél?
De overheid doet alles om jongeren op te zadelen met ons kernafval, een lege gasbel en enorm hoge huizenprijzen.
Als het ze lukt willen ze zelfs schaliegas uit de grond halen voordat jongeren volwassen zijn.
Penioeninleg moet gepersonaliseerd worden, ieder spaart voor zijn eigen pensioen en niet voor iemand over 40 jaar.
Want over 40 jaar is dat geld niet voor hen, maar voor nog eens 40 jaar later.
Hieronder staat het wat beter omschreven, maar ouderen van nu zouden moeten proviteren van het hogere rendement dat op hun inleg is behaald.
Sollidariteit is alleen bedacht om niet te hoeven uitkeren, oppotten, oppotten, oppotten.Bijdrage van 20 November 2014
Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) investeert nog altijd in kernwapens
Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) investeert nog altijd in kernwapens ondanks dat ze eerder melden dat ze deze beleggingen zouden heroverwegen.
Blijkbaar brengen deze beleggingen veel op.
Maar dit is nog een reden om het pensioenstelsel helemaal op de schop te nemen.
Wat als jouw pensioenfonds belegd in iets waar jij tegen bent?
Je kunt niet weg bij het verplichte pensioenfonds dus investeer JIJ in b.v. kernwapens.
Maak het vrij en kies desnoods twee of meer verschillende en ga weg als ze iets gaan doen waar jij tegen bent.
Bij weggaan krijgt je natuurlijk het merendeel van je inleg.Bijdrage van 20 November 2014
Even iets recht zetten.
Tegenwoordig wordt beweerd dat ouderen minder inleggen dan jongeren.
Met die woorden wil men dan zoveel zeggen als;"Je kunt hen wel korten op hun pensioen."
Ouderen leggen minder in dan jongeren.
Allereerst hebben ouderen al ingelegd en wat jongeren zullen gaan doen is koffiedikkijken.
Ouderen hebben 50 jaar of nog langer ingelegd.
Als we in de toekomst zouden kunnen kijken dan zouden we kunnen beweren dat jongeren meer inleggen.
Stel dat jongeren gaan inleggen wat deze zogenaamde toekomstvoorspellers zeggen dat ze gaan doen.
Dan betalen jongeren meer, maar de ouderen kregen meer rendement dan wat ze nu verwachten dat jongeren gaan renderen.
Ze kunnen dus niet alleen voorspellen dat de jongeren gaan inleggen, maar ook dat ze minder rendement zullen gaan halen dan de ouderen hebben gedaan.

Inleg plus rendement van de ouderen is hoger dan de inleg van de jongeren plus dat lagere rendement.
Het hogere rendement van de huidige ouderen geeft men aan de generaties na hen!
Wat de ouderen hebben bijgedragen aan de pot... inleg plus rendement is hoger dan wat men verwacht wat de jongeren gaan bijdragen.

Maar wie zegt dat de jongeren niet een nóg hoger rendement gaan halen of een net zo hoge?
Ze schatten het laag in om zo meer geld in kas te mogen houden om mee te speculeren.
Ondanks de grijze golf en meer gepensioneerden stijgt de inhoud van de pot.
Jongeren moeten erop rekenen dat de generatie na hen hun inleg nodig zal hebben.
Ze willen gewoon zo weinig mogelijk uitkeren ook aan de huidige jongeren.
Tijd dat we alles op de schop nemen en pensioenen personaliseren.
We moeten af van verplichte pensioenen.
Pensioensopbouw ook als je werkloos bent en als je wilt bij 2 of meer fondsen en/of banken.
Ook met verschillende looptijden als je wilt en bij voortijdig overlijden uitkeren aan je nabestaanden.
Jouw inleg zou van jou of je nabestaanden moeten zijn.
Welke rente krijg je als je het 40 jaar vastzet?
Nu verdwijnt je geld in een pot dat van eigenlijk niemand is!
Tegenwoordlig lijkt het alsof jouw inleg voor over 40 jaar is, voor de ouderen van dan.
Maar over 40 jaar is het geld voor over 80 jaar.
Het huidige systeem is alleen goed voor de fondsen en hun bestuurders.Bijdrage van 19 September 2014
Een vrije pensioenkeuze voor een geïndividualiseerd pensioen maakt het ook mogelijk dat het individu bij ZIJN inleg kan.
Het is onzinnig dat als je veel schulden hebt, je ook veel in je pensioenpot hebt en er niet bij kan.
Je betaald dan een enorm hoge rente op je schulden, terwijl je eigenlijk wel geld hebt... in je pensioenpot.
Met een redelijke boete moet je dan bij je pensioen geld kunnen.
Maar met een vrije pensioenkeuze kun je dus 0,1,2 of nog meer pensioenfondsen nemen, maar je zou ook pensioenregelingen kunnen treffen voor een bepaalde tijd.
Je neemt een pensioenregeling die loopt tot je 70e, eentje voor 10 jaar en eentje die altijd doorloopt en waar je altijd bij kunt.
We moeten af van enorme tegoeden bij fondsen om zo de overheid een potje voor de dorst te verschaffen of om een plezier te doen aan pensioenfondsbonzen.
In een democratie passen verplichte fondsen niet! Beleggen die in wapens terwijl jij dat niet wilt? Of in de vleesindustrie? Of hebben ze enorme salarissen? Goochelen met derivaten? Dan moet je wegkunnen.
Je kunt nu met bovenstaande beginnen, maar je kunt ook het huidig saldo beschikbaar stellen aan de inleggers... bijvoorbeeld om hun schulden te betalen.


Bijdrage van 19 September 2014
De pensioenfondsen moeten geïndividualiseerd worden.
Steeds weer wordt gegoocheld met wie de bezitters en begunstigden van de pensioenfondsen zijn.
Waarschijnlijk om zodoende het saldo zo hoog mogelijk te houden. De overheid haalt zomaar geld uit de kas en ouderen worden niet geïndexeerd omdat ze veel in kassen willen hebben voor toekomstige generaties.
Je denkt iets op te bouwen door pensioenpremies te betalen, maar als het op uitkeren komt doen ze het niet omdat toekomstige generaties ook geïndexeerd moeten worden.
Toekomstige generaties of de jongeren van nu indexeren, wat een totale onzin!!!
Er is niets bekend over de prijzen in de toekomst, laat staan dat je kunt weten hoeveel je moet indexeren.
De prijzen kunnen ook wel halveren en kunnen de premies gehalveerd worden.
Neeee, ze willen in pot houden wat erin zit en liefts nog meer vergaren.
Daarom korten ze de huidige gepensioneerden!
Jongeren moeten zich realiseren dat wanneer zij pensioen willen gaan ontvangen, zij gekort worden voor de pensioenen voor de generaties na hen.
De pensioenfondsen moeten geïndividualiseerd worden, zodat iedereen weet wat hij/zij heeft opgebouwd en zodat de overheid geen geld van hen kan pakken ter bestrijding van werkloosheid, crisis of oorlogen.
Dan is het ook hoog tijd om de pensioenkeuze vrij te maken.
Vrije pensioenkeuze voor 0,1,2 of zelfs nog meer pensioenfondsen en eentje die doorloopt ondanks wisseling van werkgever, sector of CAO.
Zelfs bij werkloosheid zou deze moeten doorlopen.


Bijdrage van 18 September 2014
Hieronder is de stelling dat de pensioenfondsen en de overheid de pensioenstegoeden nog verder willen laten oplopen zogenaamd voor toekomstige pensioenen.
Dit terwijl men geen idee heeft wat over 30 jaar de prijzen zullen zijn en dat er misschien al wel veel te veel in de pot zit.
Nee, men wil gewoon op dat geld blijven zitten en daarmee beleggen en andere leuke dingen wil doen.
De overheid kan zinnen op bestedingsdoelen en daarom de pot willen laten oplopen.
Met de grijze golf met pensioen zou de pot moeten leeglopen, maar men wil wat anders met HUN geld.
Hieronder wordt wel duidelijk dat men graag wazig doet over van wie dat geld is.
Dat is al een reden voor werknemers om van dit systeem af te willen!
Jongeren moeten bedenken dat zij over 30 jaar gekort worden omdat hun jeugd een zogenaamd geïndexeerd pensioen willen.
Zo blijft de pensioenpot groeien en groeien en ze keren amper pensioenen uit.
Ja, de overheid kan net als in de jaren 80 en 90 een greep uit de pot doen als de werkloosheid blijft stijgen of als de JSF weer duurder wordt.

Maar er is veel meer mis met dit pensioensstelsel.
We werken al heel lang niet meer bij 1,2 of hoogstens 3 werkgevers in ons leven.
We werken bij tientallen werkgevers en wisselen zelfs van verschillende sectoren.
Daarom moeten we af van pensioenfondsen die aan werkgevers, sectoren of CAO's gekoppeld zijn.
Een fonds waar je bij bent en blijft ondanks wisseling van werkgever, sector of CAO.
Zelfs al ben je werkloos dan nog zou je pensioensopbouw onverminderd moeten doorlopen.
Maar als je enorm in de schulden komt zou je die met het opgebouwde pensioen moeten kunnen aflossen.
Nu ben je verplicht bij dat en dat pensioenfonds.
Misschien wil je wel niet als ze aandelen kopen, of ze kopen aandelen van bedrijven waar jij principieel tegen bent. Of het bestuur heeft enorm hoge salarissen. Nu ben je veroordeeld tot dat pensioenfonds met dat beleid en je kunt er niet uitstappen.
Vrije pensioenfondskeuze!
Je zou zelfs bij twee, drie of nog meer verschillende pensioenfondsen kunnen meedoen.
Met meerdere pensioenfondsen kun je het risico ook verspreiden, zoals je nu bijvoorbeeld ook kunt met aandelen en obligaties.
Bovendien loopt het altijd door, ook bij ontslag!


Bijdrage van 18 September 2014
Pensioenfondsen stammen uit de tijd dat werknemers hun hele leven bij één, of bij ten hoogste twee of drie werkgevers hun baan hadden.
Pensioenfondsen en de AOW stammen ook uit een tijd dat werknemers na hun pensioen amper geld hadden om van te leven.
De tijden zijn verandert, maar men wil geen afscheid nemen van de oude achterhaalde pensioenfondsen.
Miljarden beheren is dan ook een heel mooie bezigheid en de inleggers kunnen meestal niet bij je weg.
Wanbeleid, omstreden beleggingen, beleggingstegenvallers, beleidsfouten, bonussen, het maakt allemaal niet uit... de inleggers blijven toch wel.
De eeuwige machthebbers; CDA, VVD en PvdA verdedigen pensioenfondsen te vuur en te zwaard en schijnen er ook belang in te hebben dat de penioenspot zo groot mogelijk blijft en nog groter wordt.
Ondanks dat de grijze golf nu met pensioen is en dat een leegloop van de pensioenspot logisch lijkt, stijgt het saldo van de pensioenfondsen nog altijd.
Grijze golf, babyboomers zo genoemd omdat het een grote groep is die zo,n veertig a vijftig jaar pensioenpremies heeft betaald en nu zijn ze dus een groet groep die pensioen wil.
De grijze golf kwam niet plotseling, ze zijn er al veertig a vijftig jaar en zolang weet men ook dat zij ooit een pensioen willen.
Ondanks dat heeft de overheid tot twee keer toe een greep gedaan in de pensioenspot.
Nee, niet gestolen en de overgheid had beslist allerlei 'goede' redenen, maar dat doet er niets aan af dat door de overheid de pensioenpot kleiner werd.
Het geld dat de overheid eruit nam had anders ook gerendeerd, dus is de schade nog veel groter.
Geld verdwenen uit kas in de jaren '80 en 30 miljard in 1996

Nogmaals, dat is niet gestolen of geroofd, maar wel uit de penioenpot gehaald en die had met het rendement ervan vele tientallen miljarden groter geweest.
Hier zie je ook één van de nadelen van dit stelsel.
Het is onduidelijk van wie het geld in de pot is.
De overheid? die er blijkbaar geld uit kan halen.
De werkgevers doen weleens alof het van hen is en heeft plannen voor het pensioensgeld
De penioenfondsen zitten erop alsof het van hen is.
Is de pensioenpot voor de werknemers die het hebben ingelegd?
Of is het voor de huidige gepensioeneerden?
Of is het voor de komende generaties?

Tegenwoordig doet men alsof het voor de komende generatie is, zo kan men beweren dat het nog te weinig is wat er inzit.
De jongeren willen immers ook prijsindexatie?
Alsof men weet wat over 30 jaar de prijzen zijn.
Weet men wat de jongeren gaan verdienen de komende 30 jaar?
Onzin natuurlijk! Ze weten niet wat de prijzen dan zijn, wat ze gaan verdienen, enz, enz.
Vergeleken bij de grijze golf hebben de jongeren nog amper bijgedragen aan de pot
van meer dan 1000 miljard.
Het is gewoon een smoes om de pot nog verder op te laten lopen, ondanks de gepensioneerde grijze golf.
Het is logisch dat de pensioengelden zijn voor wie ze heeft ingelegd, de jongeren bouwen hun eigen pensioen op.
Rutte, zei met de debatten dat ouderen best wel pensioen willen inleveren voor hun kinderen en kleinkinderen.
Daar geloof ik niets van! Ouderen weten ook wel dat hun indexatie van hun pensioen wordt gebruikt voor heel andere dingen dan voor het pensioen van hun kinderen en kleinkinderen.