Progressivisme.


Bijdrage van 29 April 2016
Progressief is een fout woord, want het CDA was heel progressief toen ze de ziekenfonds afschaften en we de marktwerking in de zorg kregen.
VVD, PvdA, D66 en Groenlinks waren alle vier progressief toen ze de studiebeurs afschaften en studie alleen voor rijkeluiskinderen maakten.
De PvdA is en was conservatief in het aanpakken van hypotheekrenteaftrek voor de rijken, toeslagen voor rijken, hoge salarissen aanpakken, vermogensbelastingen verhogen, belastingontwijking, duurzaamheid, enzovoort.
Ja in woorden en op papier doet de PvdA heel links, maar je moet kijken naar wat de PvdA deed en doet.
Nu doet de PvdA heel groen, maar ze stonden aan de wieg van de nieuwste kolencentrales ZONDER CO2 opslag.
PvdA"Ja maar ze hadden beloofd om het onder de noordzee op te slaan"
Als de PvdA dat echt gewild had, dan hadden ze het wel in het contract laten opnemen.
Met een dikke knipoog zeggen dat ze de CO2 ondergronds moeten opslaan is niet duurzaam!
Of een partij links is omdat ze voor vluchtelingen zijn, interesseert mij weinig als ikzelf bijna niet kan rondkomen en onze samenleving zie afbreken door die zogenaamde linkse partijen... PvdA en GroenLinks.


Bijdrage van 22 November 2014
Politieke partijen worden wel onderscheiden in Progressief en Conservatief.
Vaak wil men niet bij de één of de ander horen om zo geen kiezers te verliezen in het andere kamp en deze noemen zich dan 'middenpartij'

Conservatief en Progressief zijn loze begrippen! Loze begrippen want een progressieve partij die oude sociale regelingen wil houden is juist conservatief.
Een conservatieve partij die het belastingstelsel helemaal wil omgooien is progressief.
Soms als ik zei dat de PvdA niet links is, werd door de PvdA-er vaak geopperd dat de PvdA eerder progressief genoemd wil worden.
De PvdA is dus niet links maar progressief en progressief zegt helemaal niets!
Conservatisme en progressivisme zijn dus loze benamingen die enkel gebruikt worden om de ware aard van een partij te verdoezelen.
Wie niet links is maar progressief genoemd wil worden is rechts.
Wie niet rechts genoemd wil worden maar conservatief is rechts,
partijen willen nooit rechts genoemd worden door kiezers, want rechts is voor de rijken.
Conservatisme en progressivisme zijn dus benamingen voor bedrog!
De begrippen links en rechts zijn betere begrippen en wie niet links is... is rechts.
De PvdA is sinds Wim Kok een neo-liberale rechtse partij.
PvdA partijleiders verdwijnen na hun politieke cariëre bij een bank, verzekering of ander kapitalistisch instituut.
Links en rechts zijn betere termen en daarbij is links voor de gewone man en rechts voor de rijken, boeren, bedrijven en banken.
In Nederland is er maar één rechtse partij en dat is de socialistische partij.
Zelf denkt de SP dat GroenLinks en de PvdA ook links zijn, maar dat is niet te zien
in de daden van deze twee zogenaamd linkse partijen.
De PvdA praat graag links maar ze regeren rechts.
GroenLinks steunt vaak rechtse kabinetten en ze hadden jaren in hun programma staan dat ze vrouwen die weinig gewerkt hadden, minder AOW zouden moeten krijgen.
Ook waren ze voor ontslagrechtversoepeling en kortere ww-duur.
Allemaal niet zo linkse standpunten en er blijft weinig meer over dan Groen,
dus een tweede partij van de dieren.
De SP vormt dus in haar eentje het 'linkse blok'
De PVV doet de SP na om linkse kiezers te trekken. Wilders kwam uit de VVD omdat hij te rechts was voor de VVD. Hun linkse verkiezingspunten zijn er alleen om stemmen te trekken van de vijand, van links.