Alles over de PvdA
Of een partij links is omdat ze voor vluchtelingen zijn, interesseert mij weinig als ikzelf bijna niet kan rondkomen en onze samenleving zie afbreken door die zogenaamde linkse partijen... PvdA en GroenLinks en de andere neoliberale partijen: VVD, PVV, CDA, D66, CU en SGP
PvdA en GroenLinks zorgden voor een hoger Eigen Risico, kortere ww-duur, afschaffing ontslagvergoeding
ontslagversoepeling en flexbanen en vaste banen die meer flex dan vast zijn.
Waar zijn de sociale werkplaatsen gebleven? De verzorgingstehuizen? De tienduizenden thuishulpen? Stop de neoliberale onzin van VVD, PvdA, CDA, D66, PVV, GroenLinks, CU en SGP!

Bijdrage van 18 Maart 2017
De verkiezingen waren op 15 maart, dus een paar dagen geleden.
De PvdA heeft driekwart van haar zetels verloren en gingen van 38 zetels naar 9 zetels.
Een verlies van 29 zetels.

Het schokkende is dat de PvdA het echt niet begrijpt.


Ja, de PvdA heeft haar verantwoordelijkheid genomen, maar waarvoor... bezuinigingen en afbraak.
Dan kun je beter aan de kant staan en daar niet aan meewerken.
Ook GroenLinks steunde Rutte en sloot akkoorden met VVD+PvdA.
De PvdA doet alsof er geen andere oplossing was dan VVD+PvdA. maar ze hebben niet eens andere formaties onderzocht.
Ja, er is nu een begrotingsoverschot... is het een wonder na zoveel afbraak?
De helft van de politiebureaus werd gesloten.
Sociale werkplaatsen werden gesloten en geestelijk en lichamelijk gehandicapten zitten nu thuis.
Verzorgingstehuizen werden gesloten en in een verpleegtehuis kom je alleen als je zeer zwaar patiënt bent.
Hoewel we nu een grijze golf hebben en er MEER verzorgingsbedden nodig zouden zijn,
zijn er nu 60.000 bedden MINDER en dat aantal stijgt nog altijd.
Deze ouderen moeten maar zien hoe ze het redden thuis en op de thuiszorg werd ook bezuinigd.
Tienduizenden ( 65.000? ) ontslagen in de thuiszorg.
Meer geld naar de verpleegtehuizen riepen PvdA en zelfs VVD.
Maar je komt niet zo snel meer in een verpleegtehuis dankzij PvdA en VVD.
In verpleegtehuizen liggen nu veel zwaardere zieken dan eerst en daarom is er ook meer geld nodig.
Meer geld maakt het dus niet beter, maar is gewoon nodig omdat de patienten veel zwaarder ziek zijn.
Steeds meer ziekenhuizen en afdelingen in ziekenhuizen worden gesloten.
Steeds meer ouderen lijden hierdoor aan eenzaamheid en na een val worden ze niet meer zo snel gevonden als in een tehuis.
Inplaats van in een tehuis geholpen te worden, komen ouderen nu steeds vaker
in het ziekenhuis te liggen omdat er thuis geen opvang is.
Ouderen nemen hun medicijnen niet in. Anders hadden ze het van de verpleegster in een tehuis gekregen.
Als ouderen nu komen te vallen, worden ze niet meer gevonden door de verpleegster op de gang,
maar een dag later door de wijkverpleegkundige.
Het kan niet anders dan dat dit veel mensenlevens kost.
Tehuizen voor geestelijk gehandicapten werden gesloten.
De gekken / verwarde personen, lopen nu los op straat.
Steeds meer overlast door verwarde personen en zelfs moorden.
De AOW werd verhoogd om 12 miljard in handen te krijgen.
Ouderen zitten een paar jaar langer in de bijstand en jongeren krijgen die banen niet.
De ontslagvergoeding werd afgeschaft en de ww-duur werd verkort.
Je komt dus gemakkelijker in de ww en daarna sneller in de bijstand.
Leren werd lenen en kinderen uit lagere milieus gaan minder vaak studeren.
Studeren is voor de elite.
Ja, daar verzinnen ze wel weer een toeslag voor die een handje vol aan de studie helpt.
Kinderen uit midden en hoger milieu volgen minder studies.
Het Eigen Risico werd van 220 naar 385 euro verhoogd.

GroenLinks deed mee met de verhoging tot 350 euro, maar de PvdA vond dat nog niet hoog genoeg en verhoogde het tot 385 euro.
Niemand is meer verzekerd tot 385 euro.
Verzekeraars hebben 385 euro per patiënt meer winst.
Verzekeraars hebben 1 MILJARD per jaar winst en ze hebben 11 miljard in kas. Terwijl maar 6 miljard echt nodig is.
U heeft kanker en een jaarlijkse boete van 385 euro.
U heeft een ongeluk gehad en een jaarlijkse boete van 385 euro.
De BTW werd verhoogd van 19 naar 21%.
Alles is 2% duurder geworden en de overheid krijgt miljarden meer inkomsten.

Het schokkende is dat de PvdA hun verlies echt niet begrijpt.

Ja, de overheid heeft nu een begrotingsoverschot.
Zoveel miljarden afgebroken en zoveel miljarden meer belastingen van burgers.
Dan moet het al gek lopen als je geen begrotingsoverschot krijgt.
Moet je daar dan trots op zijn?
Moet je hierboven eens lezen wat daarvoor allemaal werd afgebroken!
Ja, de PvdA nam haar verantwoordelijkheid.
Wil je verantwoordelijk zijn voor zoveel AFBRAAK?
Dan kun je als linkse partij beter aan de kant blijven staan
en NIET verantwoordelijk zijn voor zoveel asociaal beleid!
Meeregeren en verantwoordlijkheid nemen
en dan meewerken aan zoveel afbraak.
Alleen maar om op het pluche te mogen zitten bij de VVD of het CDA
want in het verleden deed de PvdA mee met de afbraak van de zorg door het CDA
Dan kun je beter niet je verantwoordelijkheid nemen en aan de kant blijven staan.
Zal het pluche ook GroenLinks genoeg lonken om verantwoordelijkheid te gaan nemen?
Verantwoordelijkheid voor afbraak van sociale voorzieningen en gezondheidszorg?
Alleen maar om mee te mogen regeren?
Verantwoordelijkheid nemen voor afbraak!

Bijdrage van 6 Maart 2017
Dankzij GroenLinks en PvdA werd het verplicht Eigen Risico verhoogd van 220 euro naar 350 euro!!!
Dat deden zij in 2012 door het Kunduz Akkoord te tekenen.
Maar ook daarna deden ze mee met nog verdere verhoging tot 385 euro.
U heeft kanker EN een jaarlijkse boete van 385 euro.
verzekeraars hebben 385 euro per Nederlander extra winst.


Nu met de verkiezingen JATTEN ze het standpunt van de SP om het Eigen Risico af te schaffen.
Dat heeft de SP dan weer wel bereikt!
Natuurlijk omdat ze bang zijn voor de SP
de enige ECHTE linkse partij die altijd buiten elk kabinet werd gehouden.
U kunt wel nagaan dat als het zo uitkomt de PvdA na de verkiezing weer naar rechts opschuift
om te mogen regeren met CDA, VVD, D66 en GroenLinks
Zo kopieerde de PvdA bijna het hele nationaal zorgfonds
niet omdat ze erachter staan, maar om uw stem!
Maar ook PVV, GroenLinks en CDA kopieerden standpunten van de SP
om ECHT links ( SP ) zo weinig mogelijk stemmen te gunnen.

Stem NIET op namaak links, op dieven van standpunten.
alleen om uw stem te winnen.
Stem op ECHT links, die niet links nadoen om uw stem, maar links zijn.
Stem op de SP!
Bijdrage van 28 december 2016
De balans na 6 jaar Rutte, 6 jaar VVD.
Eerst VVD+CDA+PVV en erna VVD+PvdA

Waar zijn de LOM-scholen voor moeilijk lerende kinderen, openbare bibliotheken, de openluchtzwembaden, waar is de ziekenfondsverzekering, waar is de studiebeurs, de verzorgingstehuizen, de sociale werkplaatsen, de ontslagvergoeding?
De helft van de politiebureaus werd gesloten, echte politieagenten werden vervangen door de vrijwillige politie, gevangenissen gesloten, maar 20% van de mensen doet nog aangifte, oplossingspercentage van misdaden is rond de 20%, moorden worden bij klaarlichte dag gepleegd en niemand pakken ze, echte brandweerauto's werden bestelbusjes in brandweerkleuren, BTW ging van 19% naar 21%, verzorgingstehuizen verdwenen en verpleegtehuizen werden sterfhuizen, 65.000 thuishulpen werden ontslagen, , ouderen kregen dankzij Wim Kok ( PvdA ) en Balkenende CDA kregen ze pyamadagen en luierdagen en dankzij Rutte ( VVD ) krijgen ouderen nu een plascontract door steeds minder personeel. Bezuinigen en dan verontwaardigd doen over de gevolgen is verschrikkelijk LAF!!! enzovoort, enzovoort.

Maar de andere neoliberalen... CDA, D66, PVV, GroenLinks, CU en SGP regeerden van harte mee en stemden meer dan 90% op de wetsvoorstellen en maatregelen van VVD en PvdA.
Stemden op hun wetten en maatregelen of sloten akkoorden zoals het kunduzakkoord.
VVD, PvdA, CDA, D66, PVV, GroenLinks, CU of SGP het maakt weinig uit. Allen zijn het neoliberalen.
Samen vormen zij de neoliberalen en ze regeren al sinds eind 1994, sinds paars1 ( PvdA+VVD+D66 )
De neoliberalen maken Nederland kapot!


VVD en PvdA doen hun uiterste best om voor de verkiezingen u wijs te maken dat het geweldig gaat.
VVD en PvdA doen graag alsof ze het geweldig hebben gedaan om na de komende verkiezingen weer te mogen regeren.
Op televisie zie je alleen economen die het hebben over hoe geweldig het gaat.
Ja, economisch en alleen voor multinationals en grote bedrijven. Economische groei is armoedegroei.
Al de andere neoliberale partijen die dit beleid hebben mogelijk gemaakt, doen nu alsof ze het veel anders zouden hebben gedaan.
Het neoliberalisme van VVD, PvdA, CDA, D66, PVV, GroenLinks, CU en SGP hebben Nederland KAPOT gemaakt.

Waar is het speciaal onderwijs? Afgeschaft door PvdA+VVD+D66 in 1998. Moeilijk lerende kinderen zitten tussen normaal lerende kinderen en beide groepen krijgen midner goed onderwijs.
Waar is de studiebeurs? Leren werd lenen en vooral kinderen met rijke ouders studeren nog. Maar ook studenten met rijke ouders volgen minder studies tegelijk.

Waar zijn de sociale werkplaatsen gebleven? Honderdduizenden geestelijk en lichamelijk gehandicapten zitten nu werkloos en nutteloos thuis.

Waar zijn de verzorgingstehuizen? Ouderen kunnen niet meer kiezen voor een verzorgingstehuis en moeten verzorgd worden door hun kinderen die korter moeten gaan werken of hun baan helemaal moeten opzeggen om voor hun ouders te zorgen. Of ze worden helemaal niet verzorgd en overlijden na een val thuis. Ouderen zitten nu vaak eenzaam thuis en willen euthanasie. Ouderen kregen hun medicijnen altijd van de zuster in het verzorgingstehuis, maar moeten er nu zelf aandenken en vergeten het. Als je je medicijnen niet krijgt en er dementerend of niet er zelf aan moet denken vergeet je die en dat kost mensenlevens. Neoliberaal beleid kost mensenlevens.

Zonder verzorgingstehuizen zijn ouderen aangewezen op thuiszorg, maar er werden 65.000 thuishulpen ontslagen. Er is een schreeuwend tekort aan wijkverpleegkundigen. Familie en goedbedoelende buren en kennissen moeten goed opgeleide wijkverpleegkundigen vervangen. Vaak zitten ouderen nu zonder hulp en vergeten hun medicijnen of liggen uren op de grond na een val.

Door het wegvallen van verzorgingstehuizen liggen ouderen steeds vaker en langer in dure ziekenhuisbedden en is er geen plaats voor echte noodgevallen. Stad en land wordt dan afgebeld om een plaats te vinden voor echte zieken. Voorheen konden ouderen na een operatie gewoon terug naar hun verzorgingstehuis, maar die zijn er dankzij VVD en PvdA niet meer.

Verpleegtehuizen werden sterfhuizen. Velen moeten nu verpleegd worden door hun kinderen, buren of kennissen. Alleen de allerzwaarste gevallen komen in aanmerking voor een verpleegtehuis. Wie al decennia in een verpleegtehuis werktte moet bijgeschoold worden om aan de zwaardere eisen te voldoen. Wie die bijscholing niet kan voldoen komt na decennia in dat tehuis op straat te staan.

Tehuizen voor geestelijk gehandicapten werden ook gesloten en verwarde mensen zorgen steeds vaker voor overlast, maar plegen zelfs misdaden. Allicht had Els Borst van D66 nog geleefd als er niet zo dramatisch bezuinigd was op geestelijke gezondheidszorg en justitie. De pleger van die moord had of in een tehuis gezeten of in de gevangenis.

De armoede stijgt sinds de mensenheugenis en nu nog steeds.
22-12-2016 CPB ziet aantal bijstandsuitkeringen groeien
31-8-2016 Aantal ontvangers van bijstand stijgt met ruim 20.000
31-8-2016 Aantal bijstandsgerechtigden opnieuw toegenomen
29-02-16 Het aantal mensen in de bijstand groeit nog steeds

Iedere Nederlander is tot 385 euro onverzekerd en verzekeraars hoeven de eerste 385 euro niet te betalen. Dat heet Eigen Risico en dat is vele miljarden extra winst voor de verzekeraars. Neoliberalen geven dan ook meer om banken, verzekeraars, grote bedrijven en multinationals. Als je te horen krijgt dat je kanker hebt, krijg je ook een levenslange jaarlijkse boete van 385 euro. Maar behalve deze 385 euro hoeven verzekeraars ook steeds minder te betalen aan medicijnen en behandelingen, dat noemen ze dan Eigen Bijdrage. Op mijn medicijnen staat vaak... Door verzekeraar bepaald! Wat het meeste winst geeft krijg je?

Door per 1 januari 2015 een nieuwe definitie in te voeren van werkloosheid tel je met enkele uren werk al niet meer mee als zijnde werkloos. Zo lijkt het alsof de werkloosheid is gedaald, maar het is een leugen. Wie wel een vaste baan heeft, heeft een veel minder vaste baan dan vroeger. Minder ontslagbescherming en helemaal geen ontslagvergoeding meer. Daarna een veel kortere ww-duur en een lagere ww-uitkering. Al werk je 40 of nog meer uren, aan je loon heb je niet meer genoeg en je hebt een aanvullende uitkering nodig die ze toeslag noemen.

Criminaliteit gedaald? De helft van het aantal politiebureaus werd gesloten en echte agenten werden vrijwilligers. Vrijwillige politieagenten, dat is belachelijk. Maar 20% doet aangifte en van de misdaden worden maar zo'n 22% opgelost. Ja, dan kun je gevangenissen sluiten en gerechtshoven. Om het nog wat erger te maken wou de VVD gerechtshulp beperken om nog minder veroordeelden te krijgen.

Brandweerauto's werden bestelbusjes in brandweerkleuren.
De ene winkelketen na de andere gaat failliet, maar ook kantoorpanden en fabrieken staan leeg.

Ja, het gaat geweldig met onze economie
alleen jammer dat dat ten koste gaat van de burgers.
Bijdrage van 16 November 2016
14-09-2016 ING hekelt onnodige bezuinigingen in de crisis
VEERTIG MILJARD werd er bezuinigd en dat kostte een paar honderdduizend mensen hun baan volgens ING
Een paar honderdduizend banen en dat er nu mondjesmaat weer banen komen maakt dat niet goed.
Terwijl de crisis in 2010 in de ons omringende landen voorbij was, kregen wij de Ruttecrisis en een paar honderdduizend ontslagen.
Ontslagen worden werd gemakkelijker en vaste banen werden meer flexbanen, met steeds minder rechten voor mensen met een vaste baan.
Terwijl in 2010 de economie in de ons omringende landen steeg, daalde die bij ons.
Dat onze economische groei nu eindelijk ietsiepietsie groeit, maakt de krimp sinds 2010 ( de Ruttecrisis ) niet goed.
Als ik u 1000 euro afpak en dan 2 jaar later 200 teruggeef, moet u dan blij zijn met die 200 euro?
Als de economie 10% daald t.o.v. de ons omringende landen en dan nu 1% stijgt...
Het aantal flexbanen stijgt harder dan het aantal vaste banen en vaste banen zijn minder vast.
Bovendien is een baan pas een baan als je ervan kunt leven.
Banen waarvan je kunt leven zijn er bijna niet meer.
Toeslagen zijn ook uitkeringen, toeslagen zijn een vorm van bijstand.
Iedereen met een toeslag is bijstandstrekker.
Wie kan er nog rondkomen met een volledige baan zonder een aanvullende uitkering, een aanvullende toeslag?
De overheid kan niet aan je salaris komen, maar wel aan je toeslagen.
Op ieder moment kan de overheid dit steeds belangrijker deel van je inkomen korten.
We werken steeds meer voor toeslagen inplaats van voor een salaris.
We werken steeds meer voor de overheid door toeslagen en aanvullende inkomsten dan voor een werkgever.
Langzaamaan werken we allemaal met behoud van uitkering.

Dit kabinet heeft de definitie van werkloosheid veranderd vanaf 01-01-2015 en als je 2 uur van de 40 uur werkt,
ben je volgens PvdA en VVD niet meer werkloos.
Opperen dat de werkloosheid is gedaald is dan ook een loze kreet.
Het aantal mensen met een uitkering stijgt nog altijd.
Bovendien moet je bij dat stijgende aantal uitkeringen de stijgende groep toeslagtrekkers optellen.
De toeslagen worden ook steeds hoger en we werken steeds meer met behoud van uitkering/toeslag.
Toeslagtrekkers zijn ook uitkeringstrekkers.
Eerst groeiden 1 op de 10 kinderen op in armoede, nu na VVD/PvdA is dat 1 op de 8.
28-10-2016 Hulpverlening kerken aan armen neemt fors toe. Dit blijkt uit het Armoedeonderzoek 2016 onder kerken en geloofsgemeenschappen.
Bijna 39 miljoen werd door hen besteed aan armoedebestrijding in 2015.
Het aantal hulpvragen steeg van 2012 tot 2015 van 40.000 naar 50.000
Dat is dus gelijklopend met Rutte 2, maar veel maatregelen van de Balkenende regeringen en Rutte 1 hebben hier ook aan meegedragen.
Kerken hebben geen onbeperkte middelen en de overheid moet voorkomen dat de financin van de kerken uitgeput raken en er helemaal geen hulp meer is voor de armsten in Nederland.
Vlak boven deze groep die we rekenen tot de armen zit een veel grotere groep die tegen de armoede aanzit.
Meer dan 80% van alle Nederlanders zijn afhankelijk van uitkeringen en toeslagen en dat maakt hen zeer kwetsbaar voor verdere bezuinigingen en een mogelijke nieuwe crisis.
Bovendien worden vaste banen steeds meer flexbanen zonder ontslagbescherming en ontslagvergoeding of andere rechten.
Als ze roepen dat het aantal vaste banen stijgt, maakt met deze uitgekleede vaste banen weinig indruk.
Het enig alternatief voor neoliberale partijen, VVD,PVV,CDA,PvdA,D66,GroenLinks, CU en SGP en hun neoliberaal beleid zijn 50plus, partij voor de dieren en de socialische partij. ( de enige echte linkse partij )Derde Bijdrage van 14 oktober 2016
In de eerste bijdrage stond dat we het ontstaan en groeien van partijen zonder verkiezingen moeten stoppen.
DENK had nooit mogen bestaan zonder stemmen op deze partij.
De PvdA verruilde socialisme voor neoliberalisme ( PvdA is sinds Wim Kok neoliberaal ) en verloor Nederlandse kiezers en wou dat aanvullen met Turken en Marokkanen die nu ook vertrekken.
De tweede bijdrage legt uit dat er al meer dan dertig jaar geen economische groei is en dat deze zogenaamde economische groei komt uit krimp van gezondheidszorg en sociale voorzieningen.
De derde bijdrage gaat over de leugens die VVD en PvdA nodig hebben om weer gekozen te worden.

De PvdA wil graag weer een tweestrijd tussen VVD en PvdA, want zo hebben ze de vorige keer veel stemmen gekregen.
Maar we weten inmiddels dat de PvdA als het erop aankomt net zo rechts neoliberaal is als CDA, VVD en D66
De eerste PvdA leugen is dus dat ze veel anders is dan de VVD.
De andere leugens kwamen aan bod bij Buitenhof op zondag 9-10-2016

In deze uitzending komt Samsom met een kanonnade van leugens.
De VVD zou als een haas weglopen van het beleid van de afgelopen vier jaar? Hahahahahahaha.
Al snel gaf de PvdA de inkomensafhankelijke zorgpremie op en met name de hogere inkomens kregen structureel een belastingvoordeel.
De lagere inkomens kregen slechts kort een voordeeltje om dat te verbergen en daarover pocht de PvdA nu.
Vijftig Miljard bezuinigen en dan vijf miljard voor de langere tijd geven aan de hogere inkomens.
Samsom liegt vervolgens dat er minder flex is gekomen en meer vast.
Vast is al boterzacht geworden mede dankzij PvdA en de zich ook links noemende GroenLinks door het ontslagrecht sterk uit te kleden.
Ook werkten deze neplinksen mee aan het korter maken van de ww, je zit dus sneller in de bijstand.
Maar ook deze boterzachte vaste banen namen veel minder toe dan flexbanen.
Het aantal flexbanen groeien vier keer harder dan vaste banen.
Nee, Samsom... er komen niet meer vaste banen en als je kijkt naar de echte werkloosheid inplaats van de werkloosheid volgens de pvda/vvd werkloosheidsdefinitie van 1-1-2015 dan stijgt de werkloosheid nog dagelijks.
Graag noemt Samsom de PvdA een sociaal democratische partij, maar ze zijn sinds Wim Kok net zo neoliberaal als CDA, VVD en D66.
Geen meer vaste banen en ook geen afnemende armoede.
Een ware kanonnade van leugens en Buitenhof brengt er niets tegenin.
Lage inkomens houden netto meer over? Hoe komt hij aan die leugens? Hoe durft hij?
Samsom noemt de stijgende huizenprijzen als een grote winst, maar de huidige jongeren en de komende generaties zullen steeds moeilijker een huis kunnen betalen.
Voor de toekomst hadden de huizenprijzen moeten dalen en de banken en de overheid hadden de woningbezitters moet compenseren voor wat hun huis onderwater kwam te staan.
De overheid laat alleen de burgers opdraaien voor dalende huizenprijzen en hoe jongeren in de toekomst nog een huis kunnen kopen is voor hen blijkbaar niet belangrijk.
Almaar groeiende huizenprijzen is niet gewenst en Samsom moet dat niet noemen als winst.
Ook doet Samsom alsof meer mensen een vast contract krijgen en dat flexwerkers meer rechten krijgen.
Na vier jaar PvdA / VVD beleid zijn flexwerkers er niet op vooruit gegaan, integendeel.
Ascher ( ook PvdA ) heeft dat niet goed gedaan.
Er komen ook niet meer vaste banen zoals Samsom beweerd.
Een vast contract is de norm meent Samsom, maar ze hebben het alleen verergerd.
De middeninkomens zijn enorm slachtoffer doordat flexwerk almaar minder betaald wordt.
Samsom bleef maar volhouden dat er meer vaste banen komen en dat er een trendbreuk in de afname van vaste banen is, maar hij liegt.
Allerlei instanties roepen moord en brand dat er steeds minder vaste banen komen en dat flexwerkers het steeds slechter krijgen.
Samsom wil gewoon gekkie blijven spelen en doen alsof er meer vaste banen komen.
Ook blijft Samsom afgeven op Rutte en VVD om het weer een strijd te laten worden tussen VVD en PvdA.
GroenLinks is het kleine broertje van de PvdA en zij willen de PvdA graag helpen.
GroenLinks is net zomin links als de PvdA en ze sloten vaak akkoorden met de VVD en GroenLinks werktte mee met het slechter worden van ww en het ontslagrecht.
Jesse Klaver zal de PvdA helpen aan een strijd PvdA vs. VVD en zei dat het doel van GroenLinks is om de VVD buiten de regering te gaan houden in maart 2017.
Groenlinks wil dus een strijd tussen PvdA+GroenLinks tegen VVD om zo stemmen te winnen zoals de PvdA dat de vorige keer ook deed.
GroenLinks hoopt dan dat de PvdA hen in de regering zal kunnen krijgen, maar ik denk dat de PvdA hen helemaal niet wil.
Meerdere keren hield de PvdA de SP buiten de regering en meermaals stalen ze punten van de SP om stemmen te winnen.
Deze keer hebben ze het punt van het afschaffen van het Eigen Risico van de SP gestolen.
Eigenlijk is de PvdA voor het Eigen Risico en ze hebben deze zelf nog niet lang geleden verhoogd.
GroenLinks deed mee met de grootste verhoging van het Eigen Risico ooit in het lente akkoord en de PvdA deed daar later nog een schep bovenop.
Het zal me niet verbazen dat ook GroenLinks dit punt van de SP gaat stelen.
Leuke linkse broeders heeft de SP.Tweede Bijdrage van 14 oktober 2016
Hieronder leg ik uit dat de PvdA al heel veel jaren kiezers aan het verliezen is en daarom zich steeds meer is gaan richten op turkse en marokkaanse nederlanders om op hen te stemmen.
Via de PvdA in gemeenteraden en Eerste en Tweede Kamer kregen turken en marokkanen steeds meer macht in Nederland.
De arm van Erdogan en van de Islam zit in Nederland aan een PvdA lichaam.
Dankzij de PvdA kregen we zonder verkiezingen de turkse partij... DENK en steeds meer gemeenteraadsleden stappen over van PvdA naar DENK.
De vorige verkiezing leek de SP groot te worden, maar de PvdA deed alsof je met een stem op hen de VVD buiten de regering zou houden.
Dat de PvdA al sinds Wim Kok hetzelfde beleid ( neoliberaal ) wil als CDA, D66 en VVD vergaten we even.

We zijn erin getrapt en we kregen de VVD
We hadden beter bij de SP kunnen blijven,
dan hadden we echt een ander beleid dan met PvdA, CDA, D66 en/of VVD

Affijn, we stemden VVD en PvdA en kregen wat we vroegen... neoliberaal beleid voor multinationals, grote bedrijven en de rijken.
Nu stappen de turken en marokkanen uit de PvdA en gaan turken en marokkanen stemmen op DENK.
VVD en PvdA moeten alle zeilen bijzetten om vol te houden dat het dankzij hen beter gaat.
Dankzij een nieuwe definitie van werkloosheid (1-1-2015) ben je met 2 van de 40 uur werk al niet meer werkloos dankzij deze definitie.
Zelfs met deze nieuwe definitie is de werkloosheid hoger dan toen Rutte 1 begon.
De economische groei waarover de VVD het steeds heeft is ook NEP!
Net echte economische groei is er vraag naar geld om te investeren, maar die vraag is er niet en we moeten misschien zelfs gaan betalen als we spaargeld hebben.
Niemand wil geld om te investeren, dus is er geen echte economische groei.
De economische groei die we nu zogenaamd al dertig jaar of langer hebben, betalen we door krimp bij werkgelegenheid, sociale voorzieningen en gezondheidszorg.
Al meer dan dertig jaar hebben ze het over economische groei, maar waarom bezuinigen ze dan steeds overal?
Ze bezuinigen, zelfs als het 'goed' gaat, om de leugen van economsiche groei vol te houden.
Dat is het neoliberalisme van CDA, PvdA, VVD, D66, CU en SGP.
Tot een paar jaar terug bevoordeelden ze ook de kleine bedrijven, boeren en middeninkomens, maar nu worden ook zij gepakt ten gunste van multinatinals, grote bedrijven en de rijken.
Dat is niet alleen in Nederland gaande, maar wereldwijd stagneren of krimpen de kleine bedrijven en midden inkomens.
Ter verdediging hoor je steeds vaker dat de aller- aller- allerarmsten het beter krijgen.
Nog niet lang geleden waren zij zo arm dat ze niet konden vluchten, nu kunnen ze vluchten en er zijn nu wereldwijd 65 miljoen of meer vluchtelingen.
Het is natuurlijk mooi dat zij het beter krijgen, maar de middengroep wordt nu armer.
De uitkomst van het neoliberalisme is dus dat we uiteindelijk geen middengroep meer hebben, je bent arm of rijk.
Verder zal een gevolg zijn dat multinationals de dienst uitmaken en niet meer democratisch gekozen politici
Politici die trouwens nu ook al steeds minder luisteren naar het volk.
Burgers hebben maar heel weinig te zeggen in de Europese Unie, maar als de macht dankzij verdragen komt te liggen bij multinationals is de democratie helemaal dood.
Stem dus tegen het neoliberalisme, tegen CDA, PvdA, D66, VVD, CU en SGP, stem SP.Bijdrage van 14 oktober 2016
Door de staatsgreep in Turkije en de ophef erna, bleek hoeveel Turken als PvdA-er in provinciebesturen, gemeenten, tweede en eerste kamer zitten.
Als je geen Nederlanders meer aan je partij kunt binden en als je steeds minder Nederlandse stemmen krijgt, kun je je beter gaan richten op Turken en Marokkanen moet de PvdA gedacht hebben.
Via de PvdA kreeg en krijgt Erdogan steeds meer macht in Nederland.
Volgens Erdogan heeft iedereen die tegen hem is, iets te maklen met de staatsgreep en ruimt hen uit de weg.
Turkse PvdA-ers zullen dat natuurlijk nooit goedpraten, want dan worden ze uit de PvdA gezet.
Maar wie oplet ziet dat ze wel degelijk voor Erdogan en zijn optreden zijn.
Dankzij de PvdA krijgt Erdogan steeds meer macht in Nederland.
Zoals de PPV uit de VVD is onstaan, ontstond door Tunahan Kuzu en Seluk ztrk, de Turkse Partij... DENK.
DENK is de lange arm van Erdogan.
Steeds meer Turkse PvdA-ers stappen als PvdA-er uit provinciebesturen, gemeenteraden en Tweede en Eerste Kamer en sluiten zich aan bij DENK en zitten in onze bestuursorgenen als DENK-er.
Om iets van hun Turkse imago kwijt te raken trokken ze Sylvana Simons aan om racisme en discriminatie als hun imago te maken.
We mogen immers ook Erdoganaanhangers niet discrimineren en Erdogan niet beledigen door zijn beleid af te keuren.
Farid Azarkan sloot zich ook bij hen aan.
Van anti zwarte piet naar een turkse partij... je moet wat doen om aandacht te krijgen.
DENK is een gevaarlijke partij die is ontstaan en nu groeit door een fout in ons systeem.
Een partij zou niet mogen kunnen ontstaan door je af te scheiden van een partij.
Als een kamerlid uit de partij wil waarvoor hij/zij zit, dan moet hij/zij uit de kamer!
Zijn plaats moet dan worden overgenomen door een ander partijlid.
Partijen zouden niet mogen ontstaan zonder dat er op hen gestemt is bij verkiezingen.
Zo is DENK ontstaan en DENK groeit door gemeenteraadsleden die overstappen van PvdA naar DENK.
Ook gemeenteraadsleden die uit de gemeenteraad stappen moeten zich melden bij het UWV en hun plaats moet worden overgenomen door een ander partijlid.
Wij stemmen op partijen en niet op personen.
Als we stemmen op een persoon, dan staat die persoon op de lijst van een partij en hij/zij staat onder die partij.
Leidend is de partij waarin je zit en niet wie je bent.
Ik heb niets tegen een turkse partij, maar wel tegen een turkse partij waarop nooit gestemd is.
De PvdA kan zichzelf beter opheffen.
Wim Kok zei openlijk al in de negentiger jaren dat de PvdA geen socialistische koers meer zou gaan varen, maar een neoliberale.
Neoliberaal, zoals CDA, VVD en D66 en geen arbeiderspartij voor de arbeiders.
Wees eerlijk en hef jezelf op.
Het moet ook voor de PvdA moeilijk zijn om steeds maar weer links te moeten praten en dan neoliberale rechtse maatregelen en wetten te willen nemen.
Wie de leider van de PvdA was en wordt maakt niets uit, achter de schermen verandert er niets.
De hoop op een beter PvdA bestond toen Wouter Bos leider werd en toen Diederik Samsom leider was, maar beide keren maakte het helemaal niets uit.
Het maaktte niet uit wie leider was; Wim Kok, Wouter Bos of Diederik Samsom... achter de schermen zit de macht bij neoliberale rijken in het bestuur van de PvdA.
Krijgt de PvdA nu een marokkaanse of turkse leider?
Het maakt niet uit!
De PvdA heeft geen bestaansrecht meer.Bijdrage van 28 Mei 2016
Kinderopvangtoeslag gaat flink omhoog voor de hoogste inkomens
Je zou toch denken dat mensen met een inkomen boven een bepaalde grens hun hand niet meer hoeft op te houden voor steun, voor bijstand.
Maar juist de hoogste inkomens willen PvdA en VVD meer kinderopvangtoeslag geven en de laagste inkomens veel minder.
Een gezin met een gezamenlijk inkomen van 55.000 euro en kinderen op de dagopvang gaan 179 euro erop vooruit.
Een inkomen van 55.000 en buitenschoolse opvang, dan kan dat een voordeel van 359 euro.
Maar heb je het gigantische inkomen van 130.000 euro, dan mag je je hand ophouden voor een extra 944 euro.
Een inkomen van 130.000 en buitenschoolse opvang, dan kan dat een voordeel van 668 euro.
Toeslagen zijn gewoon bijstandsuitkeringen en mensen met hoge inkomens hebben geen bijstandsuitkering nodig!
Alsof je met zo'n inkomen nog bijstand nodig hebt.
Tehuizen voor ouderen sluiten, mensen in de thuiszorg ontslaan, sociale werkplaatsen sluiten, ww verkorten, tehuizen voor geestelijk gestoorde mensen sluiten, 5 miljard lastenverlichting voor midden en hogere inkomens, maar je hebt wel geld om de hoogste inkomens ook nog eens extra meer kinderopvangtoeslag te geven?
Hoeveel inkomen heb je nodig om voor je eigen kinderen te betalen?
Meer dan de mensen met een laag inkomen.
Van de VVD kun je dat verwachten, maar van de PvdA?
Boven een bepaald inkomen hoeven mensen helemaal geen toeslag of aftrek of hoe je die extraatjes mag noemen.
Rijke mensen en/of mensen met hoge inkomens een bijstandsuitkering geven.
BELACHELIJK!!!


Stop liever de sluiting van tehuizen, van sociale werkplaatsen en stop de afbraak van jeugdzorg, ouderenzorg en ggz!
Er moet een bepaald inkomen zijn waarmee men geen toeslag, aftrek of andere vorm van bijstandsuitkering meer nodig is.
Rijken moeten zelfstandig leren te worden!
Dat is ook goed voor hun gevoel van eigenwaarde!
Terwijl je rijk bent je hand ophouden, dat kan nooit goed zijn voor je sociale vorming.
Stop met steun aan hogere inkomens en hou sociale werkplaatsen, verzorgingstehuizen en verpleegtehuizen open!
Zonder steun voor de rijken kunnen misschien zelfs de belastingen omlaag en profiteren ook de hogere inkomens!
Rijke steuntrekkers... GATSIE!!!Bijdrage van 9 Mei 2016
Het aantal leden van een politieke partij krimpt al jaren en op 1-1-2016 zijn er nog maar 285.851 lid.
De PvdA kromp van 110.000 leden in 1981 naar 46.000 in 2016. Dus 63.512 leden minder.
Ook de VVD verloor zo'n 64.394 leden.
Het CDA kromp zelfs 92.819 leden.
Partijen krijgen subsidie o.a. per lid ( 6 a 7 euro ) en deze drie eeuwig regerende partijen, elke combinatie is mogelijk, jammeren dat ze nu in geldnood komen.
Voor de subsidie voor leden is er een vast bedrag van 1,9 miljoen, per saldo gaat er nu dus meer subsidie naar andere partijen.
CDA, VVD en PvdA worden dus minder populair en ze moeten maar het land in om leden te werven.
Als je geen burgers kunt winnen als lid, ligt dat aan je partij en je politieke daden.
Burgers gaan steeds minder letten op je sprookjes, maar meer op je daden.
Helemaal terecht dat ze geld verliezen als ze leden verliezen.
CDA, PvdA en VVD hebben het land lang genoeg verkloot, tijd voor wat anders!!!
Behalve per lid krijg je ook subsidie per zetel.
Per zetel krijg je 50.921 euro en een verlies van 10 zetels is dus 509.210 euro.
Ook dat gaat de PvdA flink geld kosten, hartstikke goed!
Het is een eerlijk systeem, maar alleen omdat deze drie altijd regerende partijen worden getroffen moet het veranderen?
Laat ze maar beter hun best doen om het volk te vertegenwoordigen inplaats van multinationals, banken en verzekeraars.


Bijdrage van 4 Mei 2016
Gezien het belang van TTIP, moet hierover een bindend referendum komen!
Of op zijn minst tot na de verkiezingen in 2017 worden uitgesteld,
zodat TTIP onderwerp van de verkiezingen kan zijn.
Zelfs onze kinds kinderen krijgen te maken met TTIP, CETA en ISDS en de gevolgen ervan.
Politieke partijen die voor zijn, mits er veranderingen komen... zijn LEUGENAARS!
Leugenaars, want die politieke partijen hebben er amper iets over te zeggen!
Ze kunnen er amper iets aan veranderen en dat weten ze, dus ze LIEGEN!
Ze willen uw stem winnen voor de verkiezingen in 2017 en daarom liegen en bedriegen ze!
Als een politieke partij voor de EU is, mits de EU verandert, zijn ook leugenaars.
Lees bij EU hoe weinig een nederlandse partij inspraak heeft in de EU.
Laat staan u en ik... de EU vermoord de democratie en vermoord Nederland als soeverein land.
Zelfs zonder ondertekenen van het verdrag met Oekraine, zaten wij al vast aan 75% van dat verdrag.
Straks met TTIP, zitten we vast ook vast aan 75% van dat verdrag, als we nu tekenen of niet.
Uit de EU is de enige optie en dan zijn we ook af van TTIP, CETA en ISDS.
In de EU hebben we weinig te zeggen en over TTIP ook, partijen die u dingen beloven eruit te halen of te veranderen zijn leugenaars!
Het is erin of eruit... veranderen kan als klein partijtje uit een klein landje niet!
Het is zelfs nog maar de vraag dat we nog iets kunnen veranderen aan TTIP als er een referendum komt.
PvdA - Minister Lilianne Ploumen meent iets te kunnen inbrengen, maar ze is dom of ze doet dom.
Net als CDA en VVD is de PvdA een klein partijtje uit een klein landje dat niets te veranderen heeft aan TTIP.
PvdA leugenpagina over TTIP
De PvdA is voor tenzij ze iets veranderen, doet zelfs alsof ze tegen TTIP kunnen stemmen, hahahahaha!
De PvdA kan niets veranderen en mag zelfs helemaal niet stemmen!
Parlementen worden niet eens gevraagd te stemmen, laat staan het flutpartijtje uit Nederland.
PvdA;"Het grootste voordeel van TTIP ligt in het afstemmen van regelgeving tussen de Europese Unie en de VS.
In werkelijkheid is er weinig regelgeving in Amerika en TTIP zal ook de regelgeving die er wel in Europa is... grotendeel schrappen of sterk verslappen.
Dus is er alleen een voordeel voor Amerikaanse multinationals!
Het scheelt amerikaanse multinationals heel veel geld als Europa hun regels afschaffen.
Verder weer dezelfde blabla als het CDA dat doet alsof ze iets te veranderen te eisen hebben... als klein partijtje in een piepklein landje tegenover Amerika en supergrote multinationals met Obama als hun lobbyist.
Dus ook onze arbeidsvoorwaarden zullen verlaagd worden tot het amerikaanse dieptepunt.
TTIP zal ons een voordeel geven tegenover China, Brazilië en India?
Wat een onzin! Met China, Brazilië en India komt er ook een TTIP en dan zullen de arbeidsvoorwaarden en voedselveiligheidseisen nog verder verlaagd worden.Bijdrage van 26 april 2016
TTIP, CETA en het Investor State Dispute Settlement (ISDS) staan op het programma.
De PvdA draait en doet onduidelijk, maar is gewoon voor TTIP, CETA en ISDS
Ze snappen dat het nederlandse volk tegen zal zijn als het eenmaal doorheeft wat het is en strooit met zand omdat ze denken dat u en ik dom genoeg zijn erin te trappen.
Amerika heeft bij lange na niet dezelfde eisen aan voedsel en producten als wij.
De chloorkip is maar een heel klein voorbeeltje en die eruit halen lost helemaal niets op.
Er zijn miljoenen producten en het akkoord telt ook voor producten die er helemaal nog niet zijn.
Met dit akkoord zal Nederland overspoeld worden door gemanipuleerde goedkope slechte amerikaanse producten.
Neem maar van mij aan dat die vele malen goedkoper zijn dan wat nederlandse boeren produceren en die gaan failliet.
Ook nederlandse kleine fabrikanten verliezen het van de amerikaanse producten waaraan weinig of geen eisen werden gesteld.
De enige winnaars zijn multinationals en we zullen misschien zelfs economische groei hebben, maar economische groei is SLECHT voor burgers... lage lonen, geen sociale voorzieningen, weinig milieuregels en weinig belastingen voor grote bedrijven.
De gewone burger is slechter af met zulke economische groei.

Amerikaanse producten worden bijna zonder eisen geproduceerd... rommel.
De al maar armer wordende nederlander zal amerikaanse 'rommel' gaan kopen.
Massa productie van gemodificeerde landbouwproducten met genentechniek.
De nederlander zal die goedkope producten kopen.
Met TTIP winnen amerikaanse bedrijven van de nederlandse en gaan failliet.
Het aantal failliete bedrijven sinds Rutte 1 en Rutte 2 is al historisch hoog
en er zullen nog meer bedrijven failliet gaan.
Rutte vergrootte de werkloosheid, voerde 1-1-2015 een nieuwe definitie van werkloosheid in
en met TTIP krijgen we een nog grotere werkloosheid.
Obama is niet voor niets op rondreis door Europa, want het is goed voor Amerika en niet voor Europa.
De enige winnaars zijn multinationals.
De grootste verliezers zijn de burgers.


In geval dat er gevaar dreigd voor de volksgezondheid of milieu en regeringen willen producten verbieden,
dan kunnen bedrijven overheden voor een tribunaal van henzelf ( niet onze eigen rechtbank ) slepen.
TTIP, CETA en ISDS zijn een nachtmerrie voor nederlandse boeren, bedrijven en burgers.
Ook CDA en D66 zijn voor machtsoverdrage aan multinationals, aan TTIP, CETA en ISDS.
Hoeveel aandelen hebben VVD, CDA, D66 en PvdA van die multinationals?
Of hebben de multinationals aandelen VVD, CDA, D66 en PvdA?
Bij VVD en bij TTIP kunt u er meer over lezen.

Als Nederland al een akkoord moet hebben met Amerika
dan geen EU akkoord waarbij wij amper iets in te brengen hebben
en niet zelf kunnen beëindigen.
Zoals wij ook grotendeels al aan het verdrag met Oekraïne
verbonden waren voor het referendum.
Geven wij onze soevereiniteit op aan Brussel?
Wij zijn nu al geen soeverein land meer en hebben nauwelijks nog democratie.
Na TTIP, CETA en ISDS ligt de macht bij multinationals ( zogenaamd in Brussel )


D66 heeft het over hoge internationale standaarden.
Belachelijk, want dat is nu net het punt!
Amerika moet ons hun standaarden opleggen, want anders doen China, Rusland en het Midden-Oosten dat.
Belachelijk want, Amerika heeft amper standaarden en eisen aan voedselveiligheid, milieu en diervriendelijkheid.
Ook de arbeidsvoorwaardden in Amerika zijn veeel en veel lager dan die van ons.
TTIP, CETA en ISDS om onze normen en waarden te verlagen tot die van Amerika?
D66"Europa en ook Nederland minder economisch afhankelijk maken van onvoorspelbare en ondemocratische landen, ook op het gebied van energie."
Ook zonder TTIP, CETA en ISDS krijgen we nu al vieze goedkope kolen uit Amerika, die de opkomst van schone energie in Nederland nu al decennia tegenhouden.
Gascentrales staan stil vanwege die amerikaanse kolen.
Dan zijn we dus beter af ZONDER Amerika en hun smerige goedkope kolen die concurreren met mijn zonnepanelen.
D66 denkt dat we dom zijn en elke onzinnige leus pikken.
We zijn helemaal niet afhankelijk van de grillen van Poetin, waar haalt D66 het vandaan?
Behalve goedkope kolen, hebben de amerikanen nog heel veel andere producten waaraan amper eisen zijn gesteld en waartegen de nederlandse producten niet op kunnen.
Nederland is een dwerg vergeleken bij Amerika en ook de amrikaanse bedrijven zijn vele malen groter en machtiger.
Er zullen nog meer bedrijven failliet gaan dan nu met dit VVD, PvdA, D66, SGP, CU beleid.
Er komen nog meer werklozen dan nu met dit VVD, PvdA, D66, SGP, CU beleid.
Hoeveel aandelen hebben VVD, CDA, D66 en PvdA van die multinationals?
Of hebben de multinationals aandelen VVD, CDA, D66 en PvdA?


Bijdrage van 24 april 2016
De PvdA hoopt haar verlies aan zetels goed te maken door zetels van GroenLinks.
Na de komende verkiezing wil de PvdA dankzij de zetels van GroenLinks gewoon verder.
GroenLinks is net zo'n nep linkse partij als de PvdA en GroenLinks werktte driftig mee met rechtse kabinetten van Balkenende en Rutte en hun meest verschrikkelijke rechtse maatregelen.
GroenLinks werkte ook met VVD, D66 en VVD mee aan het leenstelsel, waardoor kinderen uit armere milieus niet meer gaan studeren.
Dankzij dat leenstelsel, krijgen kinderen van multimiljonairs een 35 jaars lening tegen 0%
Daar wordt een multimiljonair niet veel rijker van, maar het helpt.

De PvdA doet nu ook alsof ze verschrikkelijk groen zijn, maar de PvdA is schuldig aan de opening van de nieuwste enorm grote kolencentrales.
Die kolencentrales zouden zorgen voor de opslag van hun CO2, maar de PvdA "vergat" die belofte zwart op wit te laten zetten.
Met een dikke knipoog zeiden ze tegen de kolenboeren... ja, ja, jullie slaan de CO2 onder de noordzee op... hahahahahaha!!!
U en ik en iedereen met een minimale opleiding zouden het zwart op wit gehad willen hebben... maar de PvdA wou niet werkelijk dat de CO2 opgevangen zou worden.
Het waren bovendien geen kleine centrales maar ware co2 kanonnen.
Nu wil de PvdA dezelfde kolencentrales sluiten op kosten van de belastingbetaler, met weer miljarden voor de kolenboeren.
Miljarden voor de kolenboeren en doen alsof ze samen met groenlinks z groen zijn.
Met GroenLinks hun zetelverlies goedmaken en gewoon verder regeren met VVD en D66.Vervolg bijdrage van 10 april 2016
VVD tegen mini-enquête over de Panama Papers
De VVD heeft iets tegen referenda en ze vertegenwoordigen het volk niet staat hieronder uitgelegd en ze hebben dus iets tegen democratie.
Maar de VVD is ook tegen het betalen vann belasting door bedrijven en met name door grote bedrijven en helemaal tegen het betalen van belasting door multinationals.
U en ik betalen belasting en hoe groter het bedrijf of de rijker de persoon hoe meer belasting het zou moeten betalen is mijn mening.
CDA, PvdA en VVD hebben veel ontduiking legaal gemaakt, maar legaal wil nog niet zeggen dat het netjes is.
In Amerika betaald een directeur legaal minder dan zijn secretaresse, dat moeten wij in Nederland niet willen.
Terwijl PvdA en VVD de toelatingseisen voor verzorgingstehuizen en verpleegtehuizen heel streng maakt, waardoor verzorgingstehuizen en verpleegtehuizen moeten sluiten accepteren dat de belasting legaal of illegaal wordt ontdoken is een schande!
Deze mini-enquête zou een maxi-enquête moeten zijn.
De PvdA huilt krokedilletranen, want zij regeerden de laatse 50 jaar zelf of regeerde vaak mee en had gelegenheid genoeg om belastingontduiking onmogelijk te maken.
Net als met alle andere schandalen steeds is het geen overheidsdienst die het ontdekt ( zij knijpen een oogje dicht voor multinationals, grote bedrijven en rijken ) maar zijn het journalisten die het ontdekken.
Afwisselend regeren de neoliberalen CDA, PvdA en VVD en er zal wel nooit iets veranderen.
De meeste andere partijen ( PVV, D66, GroenLinks, CU en SGP ) zijn meelopers en zijn al blij als ze mogen doen alsof ze iets hebben of hadden te zeggen. Er zal wel nooit iets veranderen en al helemaal niet door een mini-enquête.Bijdrage van 10 april 2016
3-4-2016 Wat we tot nu toe weten van de Panama Papers
De afgelopen week waren de Panama Papers in het nieuws.
Op 3 April kwamen 11,5 miljoen vertrouwelijke documenten ( e-mails, spreadsheets, powerpoints en andere digitale bestanden ) aan de openbaarheid.
Een juridisch kantoor in Panama verzorgde de belastingontduiking / belastingontwijking / witwassen voor duizenden rijke mensen.
Het gaat over 214.000 verschillende vennootschappen en over 1977 tot op heden met offshorevennootschappen, trusts en stichtingen.
Ook honderden Nederlanders staan erin.
Van de slager op de hoek tot leiders van multinationals.

Jort Kelder het bilmaatje van Mark Rutte zegt zo vaak hij maar de mogelijkheiod krijgt dat niet alles illegaal hoeft te zijn.
VVD-ers in het algemeen roepen zo vaak mogelijk dat het vaak legaal is.
Maar in sommige landen is het legaal dat een directeur meer belasting betaald dan zijn secretaresse... Amerika.
In sommige landen is de doodstraf legaal... Amerika.
Wat in Nederland legaal is, is in 50 jaar legaal gemaakt door het CDA, de PvdA en de VVD.
Afwisselend en vaak samen hebben CDA, PvdA en VVD geregeerd en bepaald wat legaal is.

Volkomen legaal hoor!!!
Maar legaal hoeft nog niet netjes te zijn!
Waarom moet de arbeider wel altijd over alles belasting betalen
en de middenstanders en de rijken niet?


CDA, PvdA en VVD hebben afwisselend en vaak samen vijftig jaar lang de tijd gehad om gaten in ons belastingstelsel dicht te maken.
Blijkbaar vinden en vonden zij het prima dat middenstanders, bedrijven en mutinationals zo weinig mogelijk belasting betalen.
Multinationals ze weinig mogelijk laten betalen aan belastingen, water, gas, stroom en aan salarissen.
Dat is waar het neoliberalisme van CDA, PvdA en VVD voor staat.
Hoe beter multinationals het hebben, hoe beter het is voor onze handel, economie en welvaart.
Daarbij rekenen zij erop dat de welvaart van multinationals en grote bedrijven doorsijpeld naar onderen, naar de gewone burger.
Maar daar zien wij al dertig jaar niets van.
Stem dus massaal Socialistische Partij, want anders worden zij weer buiten de regering gehouden door CDA, VVD en met name door de PvdA.Bijdrage van 18 maart 2016
Zorgwekkend tekort aan hoogopgeleide verpleegkundigen.
Dit was op het journaal gisteren, maar wie googled ziet dat die problemen al in 2012 werden voorzien.
PvdA en VVD geven liever geld uit aan borden en andere aanpassingen voor 130 km aan de snelweg, zelfrijdende auto's zodat autofabrikanten dat niet hoeven te doen, aan zorghotels of aan zorgrobots en aan operatiekamers met satelietverbinding.

PvdA en VVD hebben geld zat voor deze rechtse hobby's... leuke hebbedingetjes voor de rijken, autofabrikanten, ziekenzorgverzekeraars en ziekenhuizen spekken.
Ook hadden PvdA en VVD geld zat om 5 MILJARD te geven aab belastingverlaging voor de midden en hogere inkomens.
Maar geld voor verpleegtehuizen, verzorgingstehuizen, jeugdzorg e wijkverpleegkundigen is er NIET.
Ze sloten tehuizen en daarvoor in de plaats zouden er wijkverpleegkundigen komen.
Ik schreef al dat 1 verpleegkundige in een tehuis voor meer ouderen kan zorgen dan in een wijk.
Zorg in een wijk is duurder dan in een tehuis. ( tenminste als ze geen winst gaan zitten maken )
Meer geld naar verpleegkundigen kan nooit de bedoeling zijn van asociale partijen als PvdA en VVD,
dus schreef ik al dat heel binnenkort niet een verpleegkundige bij de ouderen thuis komt...
maar een mantelzorger, dochter, buurvrouw, NIEMAND of iemand met behoud van uitkering.

Al vier jaar zat dit tekort aan te komen,
maar ze deden NIETS.
Ja, liever geld naar rechtse hobby's
VIJF MILJARD belastingverlaging voor midden en hoge inkomens
zelfrijdende auto's en zorgrobots.


Dit alles was voor mij geen verrassing.
Een beetje nadenkend mens kan voorzien dat een verpleegkundige meer kan doen in een tehuis dan in een hele wijk met alle reistijden.
PvdA en VVD wilden en willen die mensen gewoon overleveren aan familie, buren en uitkeringstrekkers.
Intussen LULLEN over zorg dicht bij de mensen brengen.
Zorg is nergens zo dichtbij als op de gang in een tehuis!
Maar ja, die mensen gewoon laten stikken is GOEDKOPER!
Emancipatie? Over tien jaar kunnen vrouwen gewoon weer ontslag nemen en thuisblijven en voor hun ouders zorgen.
Of je moet rijk zijn, dan huur je een poolse of als die te duur worden een roemeense slavin.
Zorghotels komen er trouwens ook steeds meer... alleen voor als je rijk bent natuurlijk.Aanvullend op de bijdrage hierboven van 18 maart 2016
In het JOURNAAL van 17 maart zat trouwens nog een mooi angeltje.
Omdat ouderen langer thuis willen blijven
zijn er meer wijkverpleegkundigen nodig.

WAT EEN LEUGEN!!!

Ouderen zitten thuis omdat tehuizen werden en worden gesloten!!!
Tehuizen MOCHTEN niet meer ouderen opnemen van PvdA en VVD!!!
Daardoor kwamen tehuizen gedeeltelijk leeg te staan
en zeer oude mensen werden zelfs GEDWONGEN
te verhuizen.
De huilende tachtig-, negentig- en zelfs honderdjarigen staan mij nog helder op het netvlies.
er zijn zelfs ouderen die zelfmoord pleegden!!!
Wat nou... ouderen willen langer thuis blijven!
STELLETJE ASOCIALE LEUGENAARS
EN HET JOURNAAL DOET MET VVD EN PVDA MEE.
MISSELIJK MAKEND!

Amper zijn veel van die tehuizen gedwongen te sluiten
of ze komen met VIJF MILJARD lastenverlichting
voor de midden en hogere inkomens.Volgens Samsom zijn de vluchtelingen een bedreiging voor onze sociale voorzieningen.
WAT EEN LEF HEEFT DIE !@#$%^&*
DANKZIJ DE PVDA HEBBEN WE GEEN SOCIALE WERKPLAATSEN MEER, BIJNA GEEN VERZORGINGS- EN VERPLEEGHUISEN EN GEEN PSYCHIATRISCHE OPVANG VOOR MENSEN DIE 'IN DE WAR ZIJN'
De WW flink korter en de bijstand flink minder.
Een nieuwe definitie van werkloosheid was nodig om nu te kunnen roepen dat het beter gaat.
CDA + VVD en SAMSOM en de PvdA zijn de grootste bedreigingen.
daarna D66 en de kleine zogenaamde christelijke partijen.
Voorlopig is de SP nog de enige onschuldige.
Er is plaats genoeg voor een tweede LINKSE partij naast de SP

Okee, okee, de VVD heeft ook een handje geholpen en het CDA en de PVV hebben in Rutte 1 al een begin gemaakt aan deze AFBRAAK!!!
Zoaks bijna een eeuw geleden de Joden de schuld kregen voor de hoge werkloosheid en stijgende armoede, willen we nu de schuld afschuiven op vluchtelingen?

Ondanks de nieuwe definitie van werkloosheid sinds 2015, waarmee PvdA en VVD willen doen lijken of de werkloosheid daalt, stijgt de werkloosheid nog altijd.
De tijd dat je ww krijgt is flink afgenomen en in de bijstand krijg je nog minder.
Sneller in de bijstand dus en dan minder en verplicht werken voor niets bij een VVD-er.
De armoede stijgt.
Ouderen moeten gedwongen thuis blijven wonen omdat tehuizen gesloten worden.
Tot thuis blijven wonen gedwongen krijgen ze minder thuishulp.
Want ja, ook de thuishulp krijgt maar een fractie van wat ze voor VVD + PvdA hadden.
Sociale werkplaatsen waren fantastische instellingen waar gehandicapten, geestelijk en lichamelijk nog iets te doen hadden en sociale contacten hadden.
Maar tijdens een rondleiding zag ik ook mensen die zwaar overspannen geweest waren en er dankzij een sociale werkplaats weer bovenop konden komen.
Dankzij de PvdA zitten deze mensen nu thuis op een uitkering.
Ook andere politici hebben het vaak over de bedreiging van vluchtelingen, maar zij zijn ZELF een veel groter gevaar!
Wim Kok maakte de ziekenfonds onbetaalbaar door duurder wordende particulier verzekerden over te nemen van particuliere verzekeraars.
Ja, toen stegen hun winsten enorm natuurlijk en de ziekenfonds werd onbetaalbaar.
Het CDA / Balkenende nam ons onze ziekenfondsverzekering af.
Rutte 1 met CDA en PVV hebben toen de aanzet gegegevn tot de afbraak die we nu zien.

Nog nooit zijn onze sociale voorzieningen zo snel afgenomen.
Met dank aan Rutte 1 ( VVD + CDA + PVV ) en Rutte 2 ( VVD + PvdA )
Ja, natuurlijk was dit niet mogelijk geweest zonder Pechtold van D66
Ook de kleine christelijke partijen hielden de aasgieren Samsom, Ascher en Rutte in het zadel.
Alleen de Socialistische Partij deed aan die AFBRAAK niet mee.
Maar bij gebrek aan onderwijs de laatste 20 jaar stemmen ze vast weer VVD en PVV.
Hierna dus weer meer VVD + PVV
Met linkse praatjes en slijmen met de enige echte linkse partij SP zal de PvdA ook wel weer meer dan 10 zetels halen.Bijdrage van 25 November 2015
Aanvullend op onderstaande nog het volgende.
Wie na het bericht dat steeds meer kinderen in de bijstand opgroeien het lef heeft te zeggen dat die kinderen en hun ouders teren op de zakken van werkenden het volgende.
Welke werkende houdt zijn hand niet op voor zorgtoeslag, huurtoeslag, kindertoeslag, kinderopvangtoeslag, enz?
Al die toeslagen en aftrekposten zijn niet veel anders dan de bijstand, alleen ze noemen het anders.
Bijna 90% leeft van de bijstand!!!
Alleen noemen we het soms toeslag en voor de rijken is er ook nog aftrek.
Werken loont helemaal NIET!!!
Je moet je hand ophouden ondanks dat je allebei 40 uur werkt!
Per definitie lijkt Nederland veel op een communistisch land.
Vadertje staat zorgt voor 90% van haar onderdanen.
Werken loont al jaren niet meer.
Met een beetje vermogen heb je maandelijks veel meer en zonder te hoeven werken.
Vermogen wordt amper belast!
Net zomin trouwens als grondstoffen, winst en transacties van ondernemingen.
Met dank aan CDA, VVD en PvdA.
De drie-nheid die altijd regeert.Bijdrage van 25 November 2015
24-11-2015 RTL: Steeds meer kinderen groeien op in de bijstand.
1 op de 15 van de koters die we hebben in dit land.
De bijstand is bovendien sterk versobert door PvdA en VVD.
Van de bijstand kun je NIET leven!!!
Je hebt in 2015 in de bijstand minder dan in 1970
Iedereen moet trouwens ook langer werken voor een huis.
Hoezo economische groei?
Veertig jaar geleden bestonden er nog kostwinners!!!
De vrouw kon thuis voor de kinderen zorgen en er was genoeg om van te leven met n inkomen.
Nu in 2015 krijgt bijna 90% steun van de overheid in de vorm van toeslag of aftrek.
Zelfs de allerrijksten houden hun hand op voor kinderbijslag of AOW.
er bestaan geen kostwinners meer en vrijwel iedereen is steuntrekker.
Werken moet lonen is de VVD-leus steeds, maar zelfs met een volle baan kun je niet zonder overheidssteun, zonder toeslagen.
Samsom van de PvdA had niet lang geleden het lef bij Buitenhof te beweren dat de armoede daalt
De armoede daalt helemaal NIET!!!
Ook beweerde hij dat de werkloosheid daalt... ja, zelfs met 100.000 in 1 jaar.
KNETTERGEK!!!!
sINDS 1 JANUARI 2015 IS ER EEN NIEUWE DEFINITIE VAN
WERKLOOSHEID
Tijd voor een nieuwe definitie van de bijstand?
Of gewoon stoppen met de bijstandsuitkering?
Natuurlijk ook tijd voor wr een nieuwe definitie van armoede.
Wel hadden PvdA en VVD graag VIJF MILJARD gegeven aan de midden en hogere inkomens.
Voor de werkenden beweren ze dan.
Maar werkenden hebben vaak helemaal geen middeninkomen en worden dus alleen maar armer vergeleken met de rijken.
Het overgrote deel van de werkenden hebben geen middeninkomen of amper een middeninkomen.
De grote profiteurs van die belastingverlaging zouden de hogere middeninkomens en de hoogste inkomens zijn.
Ook de andere eeuwige regeerder CDA was voor belastingverlaging voor de midden en hogere inkomens.
CDA, PvdA en VVD zitten op n lijn.
Het maakt niet uit wie van de drie regeert!!!
In grote lijnen hebben ze hetzelfde beleid.
Heeft u verschil gemerkt toen de PvdA het overnam van PVV en CDA?
De PVV zit qua inkomen en vermogen op n lijn met de VVD.
Wilders komt immers ook uit de VVD.
Dus merk je geen verschil als de PvdA het overneemt van CDA en PVV.
Er is amper verschil tussen Rutte 1 en Rutte 2
Er is amper verschil tussen CDA, PvdA en VVDBijdrage van 15 November 2015
PvdA en VVD willen nu alweer SINTERKLAAS spelen voor de midden en hogere inkomens!
Hierbij doen ze weer alsof werkenden bij de midden en hogere inkomens horen!
Menig werknemers met 40 of meer uren komt niet tot een midden inkomen!
Heel veel werknemers met een volle baan van 40 uur of meer, zijn steuntrekkers!
Steun van huurtoeslag, kindertoeslag, kinderopvangtoeslag, enzofoort, enzofoort.
De meeste werkenden ( zonder middeninkomen ) werden gepakt door ontslagversoepeling,
verkorte ww en verlaagde bijstand.
Verlaagde toeslagen en verslechterde rechtshulp.
Wie al een middeninkomen heeft ( of denkt te hebben en VVD stemt ) zal niet eeuwig dat middeninkomen hebben
en merken dat je onder modaal al snel bij de voedselbank komt.
Jijzelf of je buurman, je dochter, je zoon, je vader of moeder.
Keer op keer krijgen de midden en hogere inkomens voordeeltjes en daaronder moet je het doen met genoeg om de huurgigant te betalen of de energiegigant of erger nog de bel;astingdient.
Toeslagen zijn er niet voor de minima, maar voor de huurgiganten, energieboeren en de belastingdienst.
In de bijstand krijg je een taakstraf en werk je naast kleine criminelen.
Werken moet lonen roepen en riepen CDA, PvdA en VVD steeds als de uitkeringen verlaagd 'moesten' worden.
Inmiddels kan bijna niemand meer rondkomen zonder STEUN! zonder huurtoeslag, hypotheekrenteaftrek, kinderbijslag, kinderopvangtoeslag en weet ik wat voor andere toeslag.
Al die steun is er dus NIET voor hen, maar om de kapitalisten en de balstingdienst te kunnen betalen.

CDA, PvdA en VVD zijn er alleen voor multinationals, ondernemers en de rijken!
Voor de rijken en de hogere inkomens.
Mensen met een midden inkomen denken bevoordeeld te worden door
deze eeuwige regeerders.
Maar zij vervallen meestal tot de groep lagere inkomens en onvermogenden,
die keer op keer gepakt worden.


1 april 2014 Belastingverlaging voor de midden en hogere inkomens
De arbeidskorting voor inkomens tussen de 40.000 en de 110.000 werd verhoogd.
De PvdA was hier voor in ruil voor het afzien van de strafbaarstelling van illegaliteit.
Overal waar mogelijk probeer ik duidelijk te maken dat het PvdA helemaal niet is voor de lagere inkomens,
dus zal dit voordeel voor de hogere inkomens hen geen moeite hebben gekost.
Voor de lagere en laagste inkomens komen de eeuwige regeerders CDA, PvdA en VVD nooit met plannen.
De lagere inkomens en laagste inkomens krijgen alleen een voordeel als ze anders de huur niet kunnen betalen aan de kapitalisten.
Of als ze hun zorgpremie niet kunnen opbrengen voor de miljoenen verdienende zorgverzekeraars.
Vandaar al die toeslagen! Die overigens voor een groot deel ook weer naar de middeninkomens en hogere inkomens gaan.
Denk aan de kinderbijslag en kinderopvangtoeslag.

Ook in 2017 en 2018 moeten de midden en hogere inkomens een extraatje volgens VVD en PvdA
De vorige verhoging ( 2014 ) voor de hogere inkomens was zogenaamd afgedwongen bij de PvdA in ruil voor het niet strafbaar stellen van illigaliteit.
Zogenaaamd, want de PvdA is alleen vlak vr verkiezingen voor de lagere inkomens.

De lagere inkomens werden flink gepakt door ontslagversoepeling
verlaging van ontslagvergoedingen, kortere ww
en na een kortere ww een lagere bijstand.
Minder rechtsbijstand en lagere toeslagen.
Tehuizen en een zuster op de gang zijn voor bijna niemand meer mogelijk,
je moet het doen met een wijkverpleegkundige... zop weinig mogelijk per WEEK.
De PvdA een linkse partij? hahahahahaha!!!

Tehuizen voor rijken zijn er natuurlijk te kust en te keur.
De PvdA een linkse partij? hahahahahaha!!!
Hoe dichter we bij de volgende verkiezingen komen,
hoe meer ze weer gaan leunen tegen groenlinks en de enige echte linkse partij
de Socialistische Partij
Dan praten ze weer over links zijn en sociaal.
Hoelang blijft de kiezer erin trappen?Bijdrage van 10 November 2015
Liever minder werklozen? dan passen we gewoon de definitie aan!
Ons werd eind 2014 voorgespiegeld dat het beter ging met de economie en dat er minder werklozen waren.
Maar dat was eind 2014 helemaal NIET zo.
Eind 2014 was het werkloosheidscijfer gestegen naar 8,9%
Zo'n hoog werkloosheidscijfer is natuurlijk een afgang voor VVD en PvdA en met name voor de VVD, voor Mark Rutte.
Vr VVD+CDA+PVV was de werkloosheid onder de half miljoen werklozen.
Terwijl in de landen om ons heen de werkloosheid daalde en de economien groeiden, steeg de werkloosheid onder Rutte 1
VVD+CDA+PVV voerden een beleid van bezuinigingen.
Dat beleid werd voortgezet met de PvdA.
De PvdA nam gewoon de plaats over van CDA en PVV.
Alle door CDA+PVV+VVD voorgenomen maatregelen werden door de PvdA overgenomen.
Sociale werkplaatsen sloten, ww werd verkort en gekort, bijstand verlaagd, toeslagen versobert, enz.
Maar de werkloosheid bleef en blijft stijgen!

Een afgang dus voor de VVD!!!
Een werkloosheid van 8,9%

Geen probleem!
We veranderen de werkloosheidsdefinitie.
Tot eind 2014 was je werkloos als je minder dan 12 uur werkte en graag meer zou willen werken.
Vanaf 1 januari 2015 ben je pas werkloos als je 0 uren werk hebt.
Werk je 2 uurtjes in de week, dan ben je niet meer werkloos.
Zo los je de werkloosheid dus op.
Van 700.000 werklozen in ons land naar 645.000, van 8,9% naar 7,2%
Het CBS werkt gewoon mee en hanteerd nu deze Ruttedefinitie zelfs met terugwerkende kracht.
Gebruikelijk was altijd om dan beide definities naar elkaar te zetten gedurende 3 jaar, maar nu niet.
Je krijgt dan ook argwaan over alle andere cijfers van het CBS.
Bij Buitenhof had Samsom van de PvdA het over 100.000 minder werklozen per jaar.
Dronkemanspraat, gekkengeswets cq. grove leugens om kiezers te bedonderen cq. kiezers te trekken.

Het CBS doet dus aan propaganda voor de VVD?
Wordt het CBS dan ook betaald door de VVD?
Bijdrage van 28 Oktober 2015
Journaal 28 oktober Behalve de openbaring van Jet Bussemaker was er vandaag ook de uitspraak van de kinderombudsman.
Kinderen krijgen niet de zorg waarop ze recht hebben.
De jeugdzorg is begin dit jaar ( VVD / PvdA bedankt! ) overgegaan van het rijk naar de gemeenten.
Financiele belangen van de gemeenten zijn nu belangrijker dan de belangen van het kind.
Elders heb ik ook al geschreven dat het afschuiven van taken naar de gemeenten helemaal verkeerd is.
Inplaats van een paar instellingen waar de kennis en het geld is ga je over naar honderden instellingen zonder kennis en bovendien krijgen ze zelfs nog minder geld dan wat die ene instelling ( ministerie ) had.
Gemeenten hebben er belang bij zo weinig mogelijk te verstrekken.
Hoe dom zijn de VVD-ers en PvdA-ers in Den Haag dat ze dat niet konden aan zien komen?
Gemeenten krijgen ook geen geld per bijstandsgerechtigde, maar n bedrag ongeacht het aantal bijstandsgerechtigden.
Behalve kinderen zijn dus ook de bijstandsgerechtigden melkkoeien voor gemeenten.
Potjes voor kinderen en uitkeringen kunnen ook dienen om verliezen op beleggingen en op de beurs te dekken.
Centralisatie dus!!!
De kennis en het geld op n plek.
Waardoor iemand in de ene plaats evenveel zorg en bijstand krijgt als iemand 5 kilometer verderop.
Alles afschuiven naar gemeenten en zodoende te bezuinigen is laag!!! hl laag!
Gemeenten moeten meer doen met minder geld... wat een waanzin!
Ieder weldenkend mens zal zeggen dat kennis en geld op n plek vele malen goedkoper is te realiseren dan kennis op 400 gemeenten.
Bovendien krijgen die 400 gemeenten elke 4 jaar nieuwe colleges en bestuurders die alles weer opnieuw moeten leren.
Ieder kind in heel Nederland heeft hetzelfde recht op dezelfde zorg!
Ongeacht of ze in een rijke gemeente wonen of in een arme gemeente met veel werkloosheid.
18 miljard bezuinigen en dan een half miljard teruggeven en roepen hoeveel ze geven aan de maatschappij.
Bent u zo dom om daar in te trappen?
CDA, VVD en PvdA moeten van de aardbodem verdwijnen!
Er moet een einde komen aan de machtswisseling steeds tussen deze drie.
Alle drie even RECHTS en evenveel voor multinationals, energieboeren en de rijken. Geen wonder dat ze zeggen te willen stemmen op een partij zonder oplossingen.
Wilders van de PVV roept veel, maar 99% van wat hij roept is onuitvoerbaar en dus onzin.
Burgers hebben liever plannen die niet uitvoerbaar zijn, dan plannen die slecht voor hen zijn?
Ja, CDA, VVD en PvdA hebben de afgelopen 20 jaar Nederland flink uitgekleed en hun plannen zijn steeds erger.
Dan maar PVVBijdrage van 28 Oktober 2015
Jet Bussemaker PvdA ziet de verschillen tussen arm en rijk
Bijna dagelijks kan ik de hele dag vullen met het reageren op wat er allemaal fout gaat sinds VVD-PvdA, maar helaas kan ik daar niet mijn brood me verdienen.
Daarom pik ik momentjes om zo nu en dan iets te kunnen schrijven.
Wat gaat er allemaal mis, vraagt u?
Door de sluiting van tehuizen komen ouderen vaker te vallen of hebben andere ongelukjes, welke veel geld kosten maar ook vaak hun leven.
Ook eenzaamheid is het gevolg van het sluiten van tehuizen.
Door de 'grijze golf' zo genoemd omdat ze daarmee onze pensioenleeftijd konden opkrikken, zou juist moeten betekenen dat er MEER tehuizen nodig zouden zijn.
Tehuizen werden te duur? hoor ik uit met name VVD-monden.
Maar verzekeraars, specialisten en ziekenhuizen zorgen voor de toename van de kosten in de zorg!
Zorgkosten
Dat is al sinds jaren bekend, maar daar doen ze blijkbaar liever niets aan.
Dat dit beleid mensenlevens kost doet hen schijnbaar niets.
Door het sluiten en beperken van geestelijke zorg, komen psychisch gestoorde mensen bij het Leger des Heils, maar ook op straat.
Mensen met psychische stoornissen veroorzaken op straat overlast maar kunnen ook moorden plegen.
Misschien leefde Els Borst nog als de dader onder behandeling en opgenomen was.
PvdA/VVD beleid kost en kostte levens.
Hieronder heb ik het over de leugens van Diederik Samsom bij het VVD/PvdA propaganda programma Buitenhof, daar heeft hij het over het afnemen van de vermogensongelijkheid en de afname van de armoede.
Leugens, leugens, leugens.
Zelfs Jet Bussemaker, partijgenoot van Diederik Samsom ziet de toename van armoede en de toename van het verschil tussen arm en rijk.
Jet Bussemaker PvdA ziet de verschillen tussen arm en rijk
Bussemaker laat sociale ongelijkheid onderwijs onderzoeken.
"Als je niet uitkijkt vindt het echte onderwijs in de schaduw plaats en zijn gewone scholen er alleen nog maar voor de kansarmen", zegt minister Bussemaker.

Tsja, dat zijn de gevolgen van al die miljarden bezuiniging.
Als je dan met prinsjesdag een half miljard ervan terugdraaid, welke voornamelijk bij de midden en hogere inkomens komt, lost niets op van de toegenomen werkloosheid, toegenomen vermogensverschillen en toegenomen armoede. Maarrrr... een half miljard teruggeeft van de vele miljarden die je eerst hebt GEPAKT!
Ze pakten 18 MILJARD of zelfs nog meer en versoberden de bijstandsregels, de ww en andere regelingen werden flink gekort!
Dan bij het leugenprogramma Buitenhof roepen dat er minder werklozen zijn en minder armoede?
Ja, er zullen minder ww-ers zijn omdat die nu versneld de bijstand in werden geloosd door VVD en PvdA.
Jet Bussemaker PvdA ziet de verschillen tussen arm en rijk.
Nu nog uit de pVdA en deze regering stappen!
Want zij zijn de schuldigen voor al die honderduizenden werklozen en mensen in de armoede!
Sinds Rutte is de werkloosheid gestegen boven de half miljoen.
Zo laag zal de werkloosheid nooit meer worden, tenzij ze hen dwingen voor niets te werken.
De VVD leus van de vVD was en is toch... werken moet lonen?
Of is dat alleen voor drie keer modaal en hoger?Bijdrage van 19 Oktober 2015
zondag 27 september
27-09-2015 Diederik Samsom bij Buitenhof
Het ging onder andere over vluchtelingen maar ook over de werkloosheid.
In deze uitzending wou hij doen voorkomen alsof de werkloosheid met 100.000 zou zijn gedaald!
Hahahahaha.
Zoals ik verderop zal aantonen aan de hand van links is de werkloosheid onder Rutte en Samsom alleen gestegen!
Record hoogstes werden gehaald en alleen de jaren dertig van de vorige eeuw was de werkloosheid lager dan onder Rutte en Samsom.
Zal er ooit weer zoveel werk zijn als vr Rutte en Samsom?
De werkloosheid is gedaald van 700 naar 600 duizend afgelopen jaar zegt hij na 13:10 minuten.
Samsom en Rutte hebben niet meegemaakt dat er 700.000 werklozen waren, maar dat kan nog.
Ja, hij zegt zelfs dat 100.000 werklozen minder nog niet snel genoeg is...
In wat voor droomwereld leeft hij? de werkloosheid is HELEMAAL NIET met 100.000 gedaald.
Niet in 1 jaar en zelfs niet in 10 jaar.
De werkloosheid daalde heel licht begin 2015 en daalt nu al vele maanden helemaal NIET meer!
Buitenhof wordt meer en meer een uitzending voor politieke partijen en politici van VVD mogen de grootste leugens komen vertellen.
Paul Witteman brengt er niets tegenin en laat hen wegkomen met die leugens!
De werkloosheid was nooit 700.000 en kan dus ook niet gedaald zijn van 700 naar 600 duizend.
Honderdduizend minder werklozen in 1 jaar???
En Paul Witteman schiet niet in de lach? of wordt vreselijk kwaad?
Het record staat op 639.000 in 2013 en niet op 700.000 of hoger.
Die is dus niet gedaald met 100.000 in 1 jaar en ook niet in 10 jaar.
Er zijn nu +/- 607.000 werklozen, dat is maar 32.000 lager dan het record in 2013.
Sterker nog!

Onder Rutte steeg de werkloosheid voor het eerst boven de 500.000.
De werkloosheid daalt maar heel mondjesmaat en stokt nu helemaal!
Er was een KLEINE daling begin 2015, maar nu staat de daling stil.

Hoogste werkloosheid ooit was onder Rutte en Samsom
Eind 2012 was het percentage werklozen 7.2 procent, eind 2014 was dit 8.1 procent.
De daling van het aantal werklozen die begin dit jaar werd ingezet is in de afgelopen drie maanden gestokt. Het aantal werklozen kwam in september kwam uit op 607 duizend. Daarmee was 6,8 procent van de beroepsbevolking werkloos, net als in juli en augustus.
Buitenhof zou een serieus programma moeten zijn, maar het is gewoon een uitzending voor politieke partijen VVD en PvdA.
Als het al ooit beter zal gaan met Nederland, dan zal dat meer komen door Merkel dan aan deze beide... Rutte en Samsom.

In minuut 14:30 zegt hij dat volgend jaar er 100.000 banen erbij komen????
Hahahahahaha!!!!
Ja, een schaterlach, maar ik zou beter kunnen HUILEN!
Het afgelopen jaar zou hij dat hebben waargemaakt!!!
Dus weer beweerd hij dat het afgelopen jaar er 100.000 minder werklozen kwamen.
Wat een klootzak!
Onder Rutte voor het eerst boven de 500.000 werklozen en eind vorig jaar begin dit jaar een LICHTE DALING!
De laatste drie maanden stagneerd de daling zelf.
Blijkbaar leeft Samsom in een andere dimensie dan wij en ook heeft hij geen benul ervan hoe zwaar mensen in de werkloosheid het hebben.
Laten wij hopen dat ik hem niet tegenkom, want dan zal ik hem zeker aanvliegen.
Ook had Samsom het over een dalende armoede en minder inkomensverschillen... allemaal GELOEL
Onder Rutte een grote stijging van het aantal werklozen en nu een heel kleine daling terwijl we tehuizen sluiten, gevangenissen sluiten, politiebureaus sluiten, rechtsbijstand beperken, ww verlagen, ww duur verkorten, bijstand versoberen en een stijgende armoede.Bijdrage van 18 Maart 2015
Vandaag stemmen.
Het is ongelofelijk hoevaak Samsom het woord links gebruikt.
Zodoende hoopt hij het RECHTSE beleid van de PvdA te verbloemen.
Van dat rechtse beleid zullen we de komende jaren nog veel gevolgen zien.
Kortere ww en minder rechten bij ontslag, hogere huren, strengere bijstandsregels, gesloten politiebureaus en verpleeghuizen en verzorginghstehuizen.
Maar liefst 40% bezuinigen op tehuizen en op de thuiszorg.
Vaste banen worden steeds meer felxbanen.
Er is NIETS LINKS aan Samsom of aan de PvdA, behalve dat ze het woord links vaak gebruiken.
Ook GroenLinks is niet links, ze stemmen notabene 79% mee met al deze rechtse wetten.
Bram van Ojik is net zo eurofiel als Pechtold en meestemmen met VVD en PvdA is allesbehalve sociaal.
Eurofiel dus anti-democratie.

Samsom vreest rechts blok.
Ha, ha, ha, ha, Samsom vreest rechts blok?
Hij en de PvdA zijn leiders van dat rechtse blok van CDA+VVD+PvdA
Al sinds Wim Kok vormen deze drie een sterk rechts blok dat de SP buiten de regering houdt.
Het maakt niet uit wie u stemt; CDA, PvdA of VVD. De CDA/PvdA/VVD plannen gaan altijd door.
Nu het CDA NIET regeert, stemmen ze 91% mee met VVD en PvdA.
D66 stemt zelfs 93% mee met hun plannen.
Samsom heeft niets te klagen over een zogenaamd rechts blok hij en de PvdA zitten in dat rechtse blok
En rechtse partijen als CDA en D66 stemmen meer dan 90% voor de plannen van VVD en PvdA
Er is dus WEINIG TE KIEZEN alleen de SP is tegen dit afbraak beleid.
De PVV tel ik niet mee, want die gaan alleen over moslims ( maar 5 op de 100 inwoners is moslim )


Bijdrage van 24 Februari 2015
Gisteren was het nieuwsuur debat tussen de lijsttrekkers van de partijen in de Eerste Kamer.
VVD, PvdA, D66 en CU doen alles om hun enorme bezuinigingen in de zorg te verdedigen.
Nog altijd doen ze graag alsof ze de zorg willen VERBETEREN.
Maar verbeteren door er geld weg te halen is geen verbeteren.
Balkende van het CDA is ermee begonnen... beter maken... maar we halen er geld UIT!
Nu gaan VVD, PvdA, D66 en CU daarmee verder.
Overal moet men het met 40%... ja, ja bijna de helft minder doen.
Van de 2000 tehuizen moeten er 800 sluiten. ( 40% )
Daarom mogen vanaf nu alleen de aller- allerzwaarste gevallen naar een tehuis.
De rest moet thuis blijven en komt onder thuiszorg.
Maar op de thuiszorg wordt k 40% bezuinigd.
Er komen dus MEER ouderen thuis en we halen 40% van het geld weg.
Klop maar aan bij uw kinderen, buren en vrienden om u te helpen.

Ja,ja, de zorg verbeteren... UITKLEDEN!!!
Dan werd er ook nogal eens geopperd dat we de BESTE zorg van de wereld hebben.
Vooral de PvdA zegt dat graag en vaak, maar ook lijsttrekker van D66, Thom de Graaf noemt dat graag.
Ze hadden een onderzoek gevonden van een onbekend zweeds bureau dat Nederland de beste noemde van Europa.
Je kunt altijd wel zo'n bureautje vinden.
Bij zorg zeg ik er meer over.
Volgens een meer gerenomeerd bureau staan wij op NUMMER 44 van de wereld

Als je kijkt naar de werkelijkheid, zoals bijvoorbeeld naar de moeder van Van Rijn die schandalig werd en misschien nog wel wordt behandeld, lijkt mij plaats 44 nog aan de hoge kant.
Na 40% bezuinigen zakken we allicht nog verder op die lijst.
Thom de Graaf ( D66 ) en Marleen Barth ( PvdA ) weten toch ook wel dat het helemaal niet zo erg best is?

Marleen Barth ( PvdA ) had het in het debat over grote anonieme betonnen verzorgingshuizen.
Wij zouden liever wijkverpleegsters hebben dan grote anonieme betonnen verzorgingshuizen.
Is zij weleens in een verzorgingstehuis geweest?
Ze doet alsof er duizenden ouderen en een groot betonnen gebouw zitten en dat niemand hen daar kent.
Een grof schandaal dat zij al die tehuizen zo wil afkraken!
Het is waanzin om de mooie gebouwen met hl goede persoonlijke hulp af te doen als 'grote anonieme betonnen verzorgingshuizen'
Mooie gebouwen met lieve verpleegsters en vrijwilligers.
Ouderen worden uit bed gehaald gewassen en aangekleed en om tien uur krijgen ze thee of koffie.
Rond het middaguur krijgen ze warm eten, om 14.00 een spuit of pil en een uur later weer thee.
Om vijf uur is er weer eten en een pil, om zeven of acht uur weer koffie en dan een uur later naar bed.
Een uur later en als ze fitter zijn gaan ze twee uur later.
DAT ZIE IK EEN WIJKVERPLEEGKUNDIGE NIET DOEN!!!
Ouderen krijgen in plaats van een zuster op de gang een zuster in de wijk!
Kinderen en buren en misschien bijstandstrekkers moeten al die zaken doen
die nu in een tehuis vanzelfsprekend zijn.
'grote anonieme betonnen verzorgingshuizen' een SCHANDE dat Marleen Barth ( PvdA )
op zo'n manier hun afbraak beleid moet verdedigen.
Onder Balkenende leerden we woorden als pyamadagen, dus toen schoten ze al tekort.
Balkenende verbeterde dat door er geld UIT te halen... ja, ja.
VVD, PvdA, D66 en CU gaan samen met het CDA ( stemt 91% mee met de plannen ) op die weg verder.

Zijn onze kinderen erop voorbereid dat ze later moeten stoppen met werken om voor hun ouders te zorgen?
Voed u uw kinderen zo op dat ze later met werken stoppen om voor u te zorgen?
Of heeft u liever een langdurig werkloze of bijstandsttrekker die VERPLICHT u moet wassen?
Blijkbaar wel, want u schijnt massaal D66 te willen stemmen of op die krankzinnige partij... PVV
Het ultra rechtse PVV met alleen linkse punten om stemmen te winnen.
De kiezer heeft klaarblijkelijk te lijden aan een gebrek aan onderwijs.


Bijdrage van 9 Februari 2015
Buitenhof 8 februari: Diederik Samsom over sociaaldemocratie

Sociaal Democratie notabene, terwijl de PvdA al sinds Wim Kok in 1994 Neo Liberaal is.
Neo Liberaal, dus even rechts als CDA, D66 en VVD.
Diederik Samsom met hetzelfde verhaal als Wim Kok in 1994 vr paars 1; PvdA en VVD samen met D66
De PvdA zou iets willen doen aan inkomensverschillen en vermogenden meer belasten.
Zou iets willen doen... zou! Hij en wim Kok en Wouter Bos deden niets en Samsom belooft weer vanalles.
Praatjes, praatjes, praatjes, PvdA-ers; Wim Kok, Wouter Bos en nu Diederik Samsom praten links, maar regeren rechts.
Onder Wim Kok en onder Wouer Bos en nu onder Diederik Samsom groeit de armoede en de rijken worden armer.
De PvdA heeft Nederland na het CDA het meest gevormd.
Het CDA regeerde vrijwel altijd tot paars met Wim Kok, maar de PvdA stond ook meestal aan het roer.
Nu hebben de de VVD en de PvdA is bijna evengroot.
Het CDA stemt voor 91% mee met alle kabinetsplannen, ze... CDA+PvdA+VVD regeren dus feitelijk samen.
D66, ChristenUnie en SGP zijn meelopers.

Hoezo? iets doen aan vermogensverschillen?

De rijkste 10% bezit 61% van al het vermogen en CDA, PvdA en VVD bevorderen dat alleen.
De allerrijkste 1% bezit 25% van al het vermogen en dat groeit en groeit.
In 2012 waren er 132.000 miljonairshuishoudens en 664.000 huishoudens onder de armoedegrens.
In 2013 waren er 149.000 miljonairshuishoudens en 703.000 huishoudens onder de armoedegrens.
In 2014 waren er 173.000 miljonairshuishoudens en 717.000 huishoudens onder de armoedegrens.
Bron:CBS uit 2012
Belasting op kapitaal als percentage van de totale belastininkomsten.
In 2000 bedroeg de belasting op kapitaal in Nederland nog 20% en in Europa 21%
In 2013 bedroeg de belasting op kapitaal in Nederland nog maar 14% en in Europa gemiddeld 20%
Nederland dus 14%, Duitsland 22%, Belgi 35%, Frankrijk 47% en in Engeland is het 36%
Onder PvdA met Wim Kok, onder CDA met Balkenende en onder de VVD met Rutte worden de miljonairs dus steeds rijker.

Samsom en ook andere PvdA-ers beginnen graag over flexbanen die meer rechten zouden krijgen, ja, ja en vaste banen MINDER rechten!
Langzaamaan zijn er geen vaste banen meer en die er zijn hebben bijna geen rechten meer.
Na je baan krijg je veel korter een werkloosheidsuitkering en na de ww wordt je in de bijstand harder aangepakt.
Bovendien kun je dankzij deze club in de bijstand gedwongen worden gratis je oude werk te gaan doen.
Of ze gaan gratis JOUW werk doen.
Dankzij de PvdA... en CDA... en VVD... en D66... en CU... en SGP die allen dit kabinet steunen.
Sinds 1985 groeit de kloof tussen de laagste en hoogste inkomens, dus ook in de vette jaren onder Wim Kok.

De PvdA praat links, maar drinkt thee en maakt plannen met rechts
Zal de PvdA het lukken om de SP ( cht links ) in 2017 wr buiten de regering te houden?
Bijdrage van 18 Januari 2015
Hieronder de hoofdbijdrage over het PvdA congres, maar ik heb nog een aanvulling.
Behalve het sluiten van bijna alle verpleeghuizen en verzorgingstehuizen, sluiten ze ook alle sociale werkplaatsen.
Met de onder Rutte enorm gegroeide werkloosheid, kun je wel nagaan dat zij straks thuiszitten achter de geraniums.
Ouderen kunnen niet meer naar tehuizen en zitten thuis bij de geraniums te wachten op de wijkverpleegkundige en
gehandicapten zitten in plaats van op een werkplaats ook thuis.
Maar Samsom had n iemand gevonden die werk had gevonden.
Hahahaha, belachelijk.
Ook met sociale werkplaatsen was altijd de doelstelling dat ze wanneer mogelijk gewoon werk gingen doen.
Soms vond en vindt iemand dan werk, maar wat met al die tienduizenden anderen?


Bijdrage van 18 Januari 2015
De motie tot altijd vrije artsenkeuze is op het PvdA congres verworpen.
Wie de stemming zag op televisie zag dat het heel close was!
De PvdA is duidelijk verdeeld tot op het bot.
En geen wonder, want de achterban van de PvdA stevend af op het lot van goedkope artsen en de betere duurdere artsen voor de VVD.
Pasbeginnende artsen of artsen met een slechte reputatie moeten wel een wurgcontract tekenen met verzekeraars en de betere niet.
De betere zijn voor de duurdere restitutie verzekerden bij de VVD.

Als het congres vr vrije artsen keuze hadden gestemd zou de PvdA grote problemen hebben met doorrregeren met de VVD.
Hoe lang duurt het nog dat de PvdA doorgaat met congressen waar leden inspraak hebben?
Hoe lang laat de PvdA leden nog stemmen?
Dom als ze ermee doorgaan, want het beleid van de PvdA is zo anders dan wat de achterban verwacht.
Ze kunnen beter stoppen met die stemmingen, dan kunnen ze doen wat ze willen tegen de wil van hun leden.


Bijdrage van 18 Januari 2015
Vanavond beweerde Samsom van de PvdA dat het CDA langs de kant staat.
Maar dat is natuurlijk NIET zo.
Het CDA stemt in 91% mee met de plannen van het kabinet.
Ik begin zelfs te geloven dat alles geregeld wordt door CDA+PvdA+VVD samen en maakt het niet uit wie van de drie regeert.
Ze overleggen gewoon met zijn drien.
Ze gaan er nu vast al vanuit dat de PvdA verliest de volgend verkiezingen en dan
gaan ze de plannen van CDA+PvdA+VVD gewoon verder uitvoeren met VVD+CDA
Dit kabinet volgt immers dezelfde weg die het CDA met Balkenende is begonnen.
Wie je ook stemt van de drie, ze kunnen gewoon hun ( CDA+PvdA+VVD ) plannen verder uitvoeren.
Met zijn drien kleden ze ons hele zorgstelsel uit.
Weg met de ziekenfondsverzekering, openbare bibliotheken, sociale werkplaatsen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen.
Weg met de tehuizen en we kunnen het doen met een wijkverpleegkundige.
Omhoog met het eigen risico, zodat verzekeraars minder hoeven te betalen en meer winst maken.
Omhoog met de verzekeringspremies voor optimale winsten en een flinke 'spaartpot' bij verzekeraars ( nu 8 MILJARD )
Het maakt niet uit wie van de drie u stemt, hun plannen gaan gewoon door.
Of met de n of met de ander.
De PvdA praat altijd links, maar ze regeren rechts. Ze roepen steeds harder dat ze toch echt anders zijn dan de VVD.
Hoe rechtser ze regeren, hoe harder ze roepen dat ze de tegenpool zijn van CDA en VVD
Het CDA staat zogenaamd even langs de kant, maar ze werken gewoon samen met PvdA en VVD aan de CDA+PvdA+VVD plannen.


Bijdrage van 23 November 2014
Hieronder staat dat Wim Kok op 11 december 1995 verklaarde dat de PvdA
afscheid nam van de socialistische ideologie.
Sinds toen vaart de PvdA een neo-liberale koers,
alleen om kiezers te trekken en kiezers te houden noemen ze zich nog sociaal democratisch.
Sociaal Democratisch, dat is toch beter dan neo-liberaal.
Neo-liberaal, dus een soort VVD of D66.
In haar daden zijn ze ook meer verwant aan D66 en VVD dan aan de socialistische partij.
De PvdA houdt dus ook bewust de SP buiten elke regering.
Hieronder staat dat Win Kok na zijn politieke carrire ook duidelijk liet zien geen socialist te zijn.
Bij Wouter Bos had ik de hoop dat de PvdA weer sociaal democratisch zou worden.
Maar Wouter Bos gebruikte de PvdA ook om vooruit te komen in zijn carrire.
Wouter Bos bleek ook alles behalve een socialist te zijn.
Hij werd partner bij KPMG en sinds 2013 is hij voorzitter van de raad van bestuur
van het VU medisch centrum in Amsterdam.Bijdrage van 23 November 2014
Het aantal zelfmoorden heeft in 2013 een recordhoogte bereikt.
Met name mannen tussen 45 en 65 jaar die langdurig in de bijstand zitten.
Het wordt eenvoudiger om mensen te ontslaan vanaf 2015 door ontslagrechtversoepeling
De maximale duur van de WW-uitkering wordt korter.
Een WW-uitkering duurt nu maximaal 38 maanden. Vanaf 2016 wordt dat langzaam beperkt tot maar 24 maanden.
Dus iedereen eerder in de bijstand, dus...
Bijdrage van 23 November 2014
Met alle asociale maatregelen die de PvdA genomen heeft en die vooral vanaf 1 januari 2015
gevolgen zullen gaan hebben wil de PvdA kiezers proberen te houden.
Tienduizenden ontslagen in de zorg, maar die zijn er om de zorg te verbeteren.
Wil de PvdA nu gaan doen alsof de PvdA tweede kamerleden tegengas gaat geven aan het kabinet.
Tegelijk zijn er allerlei spotjes op televisie die mensen willen doen geloven dat ze de zorg willen verbeteren.
De zorg verbeteren dor er miljarden weg te halen en tienduizenden ontslagen.
Nu is de PvdA bang dat de kiezer dit bedrog gaat doorhebben en zal stoppen PvdA te stemmen.
Maar ik snap niet dat men steeds weer PvdA stemt!
Hoe asocialer ze doen hoe harder de PvdA roept dat ze sociaal zijn.
Alleen in woord en alleen bij verkiezingen zijn ze sociaal.
Tussen verkiezingen zijn ze even rechts als D66, CDA en VVD.
Maar Wim Kok heeft dat immers ook gezegd op 11 december 1995 tijdens een 'Den Uyl lezing'
De PvdA zou afscheid nemen van de socialistische ideologie.
Dat is gelukt!
Sinds Wim Mok is de PvdA een neo-liberale partij en dat kun je zien in haar daden.
Met Wim Kok gingen de lonen ondanks economische voorspoed niet omhoog, maar gematigd!
Niks sociaal democratisch! Neo-liberaal.
Wim Kok noemde grote bedrijven zoals ING, TPG Post, Shell en KLM altijd ordinaire zakkenvullers
en exhibitionistische zelfverrijkers.
Wim Kok werd na zijn politieke carriere commissaris bij die ordinaire zakkenvullers
en exhibitionistische zelfverrijkers.
Wim Kok werd commissaris bij de ING groep, TPG post, Shell en KLM.
Wim Kok stemde ook in met een stijging van de kortetermijnbonus voor ING-topman Tilman.
Het ging om een stijging met maar liefst 584%
Wim Kok was allesbehalve sociaal en de PvdA is nooit meer sociaal geworden na hem.
PvdA-leider wordt je niet uit principes, maar als carrire stap naar
een dikbetaalde carrire in het bedrijfsleven.Bijdrage van 6 Oktober 2014
Spekman wil vaker activistische opstelling bij PvdA

Nu de PvdA samen met VVD, D66, CU en SGP alle plannen voor de zorg door de kamers hebben gejast,
willen ze die plannen afkraken om weer populair te worden.
De PvdA is een rechtse partij die wil doen voorkomen alsof ze een linkse partij zijn.
De VVD tracht de PvdA te helpen bij hun linkse imago door hen hl anders te noemen dan de VVD en
het te hebben over nivellering door de PvdA, enz.
Maar feit is dat de hogere inkomens 0,75% vooruit gaan en de lagere maar 0,25 hoezo nivellering?
De plannen met de zorg zijn met name erg voor de onderkant van de samenleving.
De zorg wordt sowieso niet steeds duurder door ouderen, maar door het nieuwe zorgstelsel en marktwerking
De stijging van de zorgkosten gaan gewoon door omdat ze de ware oorzaak niet aanpakken.
Decentralisatie is sowieso een idioot plan en ook nog veel duurder dan alles centraal door n instantie te regelen.

Met decentralisatie hebben we per gemeente ambtenaren nodig waar we nu met veel minder ambtenaren landelijk alles in gang houden.
Veel meer ambtenaren dus en per gemeente nog extra externe deskundigen als het moeilijk wordt.
Dit alles met MINDER geld.
Je moet maar geluk hebben als je straks woont in een gemeente met voldoende kennis,
voldoende geld in kas en voldoende animo om in zorg te investeren.
Vaak zijn gemeenten armlastig en anders hebben ze wel betere bestedingsdoelen.
Een mooier gemeentehuis, evenementen hal, de plaatselijke voetbalclub of nog meer externe deskundigen en/of ambtenaren.
Decentralisatie is onbetaalbaar met al die nieuwe ambtenaren en externe deskundigen in elke gemeente.Bijdrage van 23 September 2014
CBS: Rijkste 1 procent bezit bijna een kwart van alle vermogen 12/04/14
De 1 procent rijkste Nederlanders bezitten 23,4 procent van al het geld in Nederland.
Hiermee is de verhouding arm en rijk in Nederland internationaal het ergst.
Deze 1% bestaat uit 74 duizend huishoudens en ze bazaten 273 miljard euro.
Gemiddeld 3,7 miljoen euro per huishouden.
Andere landen met vrij gelijke inkomstenverdeling maar scheve vermogensverdeling zijn Amerika, Duitsland en Noorwegen.
De rijkste 0,1 procent van Nederland bezat dat jaar 8,7 procent van het totale vermogen.

De vermogensverdeling in dit land is ui-ter-ma-te oneerlijk en daar moet je iets aan doen', zegt PvdA-leider Diederik Samsom 01/05/14
Inmiddels hebben we de miljoenennota gehad en daarin staat dat dankzij Diederik Samsom de werkende nederlander er 0,25% op vooruit gaat , maar 5200 euro en hoger gaan er 0,75% op vooruit.
Wat ik altijd al zeg de PvdA praat links, maar hun maatregelen zijn rechts.

Bijstandsgerechtigden, werklozen en gepensioneerden gaan er bijna allemaal in koopkracht op achteruit in 2015
Hoezo Sterk en sociaal juist nu??? Laat de PvdA ophouden met deze leugen!
Werklozen waarvan velen die door dit kabinet met dit beleid werkloos zijn geworden worden gekort.
Dankzij Rutte I en Rutte II is de werkloosheid verdubbelt
Aleen wie ondanks Rutte nog werkt gaat erop vooruit.
Alleenstaande ouders krijgen 250 euro per maand minder bijstand.
PvdA; Sterk en sociaal juist nu!Bijdrage van 1 september 2014
500 ontslagen bij de thuiszorg van Verian

De verwachting is dat er volgend jaar zo'n 55.000 mensen hun baan verliezen.
Ouderen uit verpleeg- en verzorgingstehuizen drukken en dwingen naar de thuiszorg en tegelijk de thuiszorg afbreken.

De spreuk van de PvdA 'sterk en sociaal, juist nu'
Wat een lef hebben ze bij de PvdA!
Bij verkiezingen de SP napen en na de verkiezingen asocialer zijn dan de VVD.Bijdrage van 27 Augustus 2014
De Partij van de Arbeid (PvdA) werd 9 februari 1946 opgericht en de eerste partijleider was Willem Drees.
Leiders van de PvdA vanaf Joop Den Uyl
Joop den Uyl 13 september 1966 tot 21 juli 1986
Wim Kok 21 juli 1986 tot 15 december 2001
Ad Melkert 15 december 2001 tot 16 mei 2002
Wouter Bos 17 november 2002 tot 25 april 2010
Job Cohen 25 april 2010 tot 20 februari 2012
Diederik Samsom 17 maart 2012 tot heden

Regeringen met de PvdA vanaf 1960
Cals - KVP, PvdA, ARP - 14 april 1965 tot 14 oktober 1966
Den Uyl - PvdA, KVP, ARP, PPR, D66 - 11 mei 1973 tot 22 maart 1977
Van Agt II - CDA, PvdA, D66 - 11 september 1981 tot 12 mei 1982
Lubbers III - CDA, PvdA - 7 november 1989 tot 10 mei 1994
Kok I (Paars I) - PvdA, VVD, D66 - 22 augustus 1994 tot 6 mei 1998
Kok II (Paars II) - PvdA, VVD, D66 - 3 augustus 1998 tot 16 april 2002
Balkenende IV - CDA, PvdA, ChristenUnie - 22 februari 2007 tot 20 februari 2010
Rutte II - VVD + PvdA + D66 + ChristenUnie + SGP - 5 november 2012 tot heden
Officieel horen D66, ChristenUnie en SGP niet tot de coalitie, maar ze regeren gewoon mee en zijn evenzo verantwoordelijk.

Sinds Wim Kok premier werd in 1994 vaart de PvdA tot op heden een neoliberale koers.
Neoliberalisme betekend in de praktijk... marktwerking en privatisering.
Nee, deze opmerking zal mij niet in dank worden afgenomen door veel PvdA-ers en toch is dat zo.
Wouter Bos, PvdA leider van 2002 tot 2010, zei dat hij afstand wou nemen van het neoliberalisme, maar er veranderde helemaal niets.
Ja, ook ik meende dat Wouter Bos weer meer een sociale koers zou gaan varen, maar dat was alleen in woorden.
Vlak voor verkiezingen nemen ze stand naast de Socialistische Partij in woord en geschrift,
maar al onmiddelijk na de uitslag nemen ze afstand van de SP.
Vlak na de verkiezingen kiezen ze voor regeren met het CDA en/of de VVD zonder ook maar te praten met de SP
Er is dus een enorm verschil in wat men schrijft en zegt vlak voor de verkiezingen en hoe men erna regeert.
Maar ook tussen de verkiezingen doet de PvdA graag alsof ze een socialistische partij zijn, maar in hun daden kiezen ze toch altijd neoliberale oplossingen.
De SP neemt voor verkiezingen geen afstand van de PvdA en doet alsof zij samen met de PvdA na de verkiezingen Nederland samen socialer zullen gaan maken. Altijd neemt de PvdA na de verkiezingen afstand van de SP en kiest VVD en/of CDA
De Sp is dus ook wel een beetje dom door steeds met verkiezingen de PvdA te helpen aan een links imago.

Bij verkiezingen heel links en sociaal, maar erna liberaal. Ja, ook ik trapte er steeds in. Eerst dacht ik dat er met Wouter Bos een eind zou komen aan het neoliberalisme van Wim Kok en later met Diederik Samsom. Steeds weer nam de PvdA al snel afstand van de Socialistische Partij en kozen ze voor CDA en/of de VVD. Bijna schaamteloos en met weinig pogingen om het te verbergen kiezen ze onmiddelijk na verkiezingen voor de partijen die zogenaamd lijnrechttegenover hen staan... CDA en PvdA. De regeringen van PvdA met het CDA en met de VVD laten wel duidelijk zien dat de PvdA in daden allesbehalve een linkse partij is.

De PvdA probeert nog altijd in woorden zo sociaal mogelijk over te komen en het lijkt inderdaad alsof niemand door heeft dat hun woorden niet stroken met hun daden. Al een flink aantal verkiezingen praten en schrijven ze sociaal en erna regeren ze liberaal, maar steeds weer zijn ze groter dan de enige echte linkse partij; de Socialistische Partij. Hoe liberaler ze regeren, hoe harder ze roepen dat ze sociaal zijn.

Sterk en sociaal, juist nu!
De maatregelen van Rutte II laten wel zien hoe weinig sociaal de PvdA is.

Staatssecretaris Van Rijn ( Volksgezondheid, Welzijn en Sport / VWS )tracht zo snel mogelijk af te komen van verpleeg- en verzorgingstehuizen met alle gevolgen vandien.
Als een ware mantra zegt van Rijn wanneer het maar enigszins mogelijk is dat ouderen graag thuis willen blijven wonen.
Zelfs als ouderen zich op een wachtlijst laten zetten voor een verpleeg- of verzorgingstehuizen doen van Rijn en VWS alsof ze slechts wenswachtenden zijn, die liever thuis willen blijven wonen.
Zelfs zwaar hulp behoevenden wil VWS thuis laten wonen.
VWS en van Rijn doen alsof er slechts 65 ouderen zijn op een wachtlijst voor een verpleeg- of verzorgingstehuis en zodoende kan men doorgaan met het afbreken van verpleeg- of verzorgingstehuizen. In werkelijkheid zijn er meer dan 10 duizend.
Nog even afbreken en VWS en van Rijn kunnen zeggen dat er geen plaats is in verpleeg- of verzorgingstehuizen en dat ze daarom thuis moeten blijven wonen. Wanneer mogelijk zegt Staatssecretaris Van Rijn zelfs dat verpleeg- of verzorgingstehuizen niet zo geweldig zijn en hoopt daarmee blijkbaar ouderen af te schrikken?
Meer over verpleeg- en verzorgingstehuizen