Plascontract door VVD en PvdA na de Pyjamadagen en Luierdagen van Bak Elende van het CDA


Aanvulling op de bijdrage van 29 December 2016.
Binnenkort is het probleem met luierdagen, pyamadagen en plascontracten helemaal opgelost, want dan zijn er helemaal geen tehuizen meer en zitten ouderen dagenlang in pyama met een vieze luier thuis te wachten op de thuishulp die eerder werd ontslagen.
Plascontracten zijn dan een luxe voor rijke vvd-ouderen.
Een eenvoudiger euthanasiewet kan dan alleen nog hun redding zijn.
Verzorgingstehuizen zijn al afgeschaft en verpleeghuizen zijn er alleen nog voor de zeer zieken.
Personeel van verpleeghuizen moeten worden bijgeschoold voor deze zwaardere zieken en vaak worden ontslagen omdat ze die bijscholing niet kunnen volbrengen.
Verpleeghuizen zijn nu al eerder sterfhuizen dan verpleeghuizen. Je komt er nooit meer uit.
Stop de neoliberale onzin van VVD, PvdA, CDA, D66, PVV, GroenLinks, CU en SGP!

Stem op de Socialistische Partij die altijd buiten elke regering gehouden werd.
Maak de SP zo groot dat de neoliberalen hen niet meer buiten regeren kunnen houden!
Laat de SP eens zien wat ze kunnen!
Bijdrage van 29 December 2016.
PvdA en VVD wisten door enorme bezuinigingen en ontslagen nog een woord aan de nederlandse taal toe te voegen.
PLASCONTRACT


PvdA-ers en VVD-ers deden heel verontwaardigd toen ze hoorden dat een tehuis ouderen een plascontract gaven.
Totdat dat niet het enige tehuis bleek te zijn waar iets dergelijks met ouderen werd afgesproken.
Ze werden een stuk minder verontwaardigd, want het bleek redelijk gangbaar geworden te zijn.
Er is nu zo weinig personeel over dat er niet altijd iemand meer in de buurt is om te helpen bij het plassen.
Daarom worden tijden afgesproken en aantal keren dat het misschien wel kan.
Tehuizen wilden dit ook niet, maar als je door bezuinigingen geen personeel meer hebt, moet je wel wat.
VVD en PvdA gesteund door alle andere neoliberalen die stemmen op hun wetten hebben voor plascontracten gezorgd.
De andere neoliberalen... CDA, D66, PVV, GroenLinks, CU en SGP regeerden van harte mee en stemden meer dan 90% op de wetsvoorstellen en maatregelen van VVD en PvdA.

PYAMADAGEN = Ouderen in tehuizen dagen in de pyama rond laten lopen door bezuinigingen van Wim Kok ( PvdA ) en Balkenende ( CDA )
LUIERDAGEN = Ouderen in tehuizen dagen met een vieze luier rond laten lopen door bezuinigingen van Wim Kok ( PvdA ) en Balkenende ( CDA )
Verzorgingstehuizen kregen dankzij neoliberaal beleid van Wim Kok ( PvdA ) en Balkenende ( CDA ) een slechte naam door pyamadagen en luierdagen.

Er zijn nu steeds minder problemen met pyamadagen en luierdagen, omdat verzorgingstehuizen helemaal zijn afgeschaft!!! Het doel van de bezuinigingen en daardoor de pyamadagen en luierdagen was dan ook dat ze van tehuizen af wilden.
Ouderen hebben nog altijd pyamadagen en luierdagen, maar die hebben ze nu thuis!
Vooral ook omdat tegelijk met de verzorgingstehuizen er ook 65.000 thuishulpen werden ontslagen.
Dus van verzorgingstehuis naar thuis blijven wonen, maar dan zonder thuishulp.
Eenzaam thuis en afhankelijk van kinderen, buren en kennissen krijg je vanzelf ook luierdagen en pyamadagen en misschien zelfs de wil om te sterven, maar daarvoor moeten PvdA, D66 en VVD eerst de euthanasiewet vergemakkelijken.


Bijdrage van 20 Maart 2016.
PYAMADAGEN = Ouderen in tehuizen dagen in de pyama rond laten lopen door bezuinigingen van het CDA.
Het CDA valt nu VVD en PvdA aan op ouderenzorg, maar ze zijn er zelf mee begonnen.
Pyjamadagen dankzij het CDA met Bak Ellende
Dit alles is gewoon VVD+PvdA+CDA beleid en gaat door ongeacht wie van deze drie regeert.
Hierop verder bouwend hebben PvdA en VVD tehuizen helemaal afgeschaft.
Alleen als het echt, echt, echt niet anders kan mag je in een tehuis.
Intussen willen VVD en PvdA ons brainwashen en ons laten geloven dat ouderen langer thuis WILLEN blijven wonen.
Brainwashen door dit steeds maar weer te zeggen en Journaal en Buitenhof laten hen er zonder weerwoord mee wegkomen.
Ouderen willen thuis blijven wonen, ouderen willen thuis blijven wonen, ouderen willen thuis blijven wonen.
Daarom zijn er geen tehuizen meer, daarom zijn er geen tehuizen meer, daarom zijn er geen tehuizen meer.
Daarom is er een tekort aan wijkverpleegkundigen, daarom is er een tekort aan...
Maar de werkelijkheid is dat tehuizen geen ouderen meer mochten opnemen en de laatsten in tehuizen werden gedwongen verhuisd naar andere gebouwen of tehuizen.
Tachtigjarigen, negentigjarigen en zelfs een enkele honderdjarige werd huilend verhuisd en een enkeling pleegde zelfs zelfmoord.

Ouderen komen nu thuis te zitten en zijn dan afhankelijk van kinderen die korter ,oeten gaan werken of helemaal moeten stoppen.
Ja, ze hebben het er over dat wijkverpleegkundigen veel beter zijn, zorg dichterbij.
Ook zo'n onzin!
Er zijn in een wijk meer verpleegkundigen nodig dan er nodig geweest zouden zijn als ouderen bij elkaar in een tehuis zouden zitten.
Op de gang of een verdieping lager, 24 uur en 7 dagen per week, dat is zorg dichtbij.
Zorg op hetzelfde niveau in de wijk zou vele malen DUURDER zijn dan in tehuizen.
Het is nooit de bedoeling van CDA, PvdA en of VVD geweest om ze ECHT te laten verplegen door wijkverpleegsters.
Want dat zou meer geld kosten en CDA, PvdA en VVD willen meer geld voor 'leukere' dingen zoals 5 MILJARD lastenverlichting, 7 MILJARD voor de JSF, zelfrijdende auto's, zorgrobots, of zoals vandaag bleek 4 MILJARD voor onderzeeŽrs.
Veel te weinig thuishulp en in veel gevallen krijgen ze geen hulp meer, ze komen thuis te vallen en gaan dood.
Dat is een stuk goedkoper.
Ja, dat klinkt hard, maar de waarheid mag gezegd worden.
Allicht denkt het CDA dat u vergeten bent wat zij allemaal onder de Balkenende regeringen hebben gedaan en doen alsof PvdA en VVD zoveel slechter zijn.
Zo ging het immers al decennia, na CDA kreeg je PvdA en als we de ellende van CDA vergeten waren, kozen we weer CDA.
We waren CDA én PvdA zat en kozen VVD, maar die gaan verder waar CDA en PvdA gebleven waren.
Wie niet kijkt naar wie regeerde, maar wat die regeringen deden zal zie dat dezelfde bezuinigingen gewoon verder gingen ongeacht wie van de drie regeerde.
Allicht denkt het CDA dat u denkt dat zij anders zijn dan VVD en PvdA.
In werkelijkheid ging Rutte verder waar Balkenende gebleven was en het CDA zal verder gaan waar VVD en PvdA gebleven waren.
Heel veel mensen lijken nu te denken dat de PVV anders is.
Onzin natuurlijk!
Geert Wilders was 15 jaar VVD-er en nog maar 10 jaar PVV-er
Rutte 1, met evenveel macht voor dde PVV dan voor CDA en VVD was er ook geen verschil.
Nou ja, er kwam een dierenpolitie.
Wat de oplossing dan is?
Alle andere partijen zijn meelopers en slappe aftreksels van CDA, PvdA en/of de VVD

Heet minste critiek heb ik op de SP, maar dat komt ook omdat zij altijd vakkundig buiten de regeringen zijn gehouden en omdat ze niet meewerken op het ene punt terwijl een regering op andere punten heel slechte dingen doen.
Als je een regering in het zadel houdt ben je verantwoordelijk voor alle maatregelen ook voor de heel slechte maatregelen.
De SP wou TERECHT niet verantwoordelijk zijn voor de afbraak van sociale werkplaatsen, tehuizen voor geestelijk gehandicapten, probleemjongeren en verpleegtehuizen en verzorgingstehuizen.
Met name de PvdA heeft ervoor gezorgd dat concurrent en echte linkse partij... de SP nooit meeregeerde.
Wie niet meeregeerd of een slechte regering in het zadel houdt kan geen grote fouten maken... simpel.
Als enige linkse partij zullen ze de SP ook altijd buiten de regering houden.
Alleen als de SP ooit hťťl groot wordt zal ze MOGEN regeren.
Of... de SP moet naar rechts opschuiven zoals de PvdA met Wim Kok 23 jaar geleden deed.
De beloning is dat de PvdA nu MAG regeren en ze zijn inmiddels zelfs rechtser en asocialer dan het CDA, de VVD en de PVV.Bijdrage van 20 Maart 2016.
Vervolgend op alles hieronder en kort samengevat.
Er is geen tekort aan wijkverpleegkundigen omdat ouderen langer thuis willen wonen.
Ja, ze willen langer thuis wonen, maar ze willen ook gezond 100 jaar worden of de hoofdprijs in de staatsloterij.
Ouderen kunnen op een gegeven moment niet meer zelfstandig thuis wonen of ze dat nu willen of niet.
Kinderen kunnen niet altijd ontslag nemen om voor hun ouders te zorgen.
Verpleegtehuizen en verzorgingstehuizen werden en worden niet gesloten omdat ouderen thuis willen blijven wonen.
Ze werden en worden ook niet gesloten omdat er geen geld zou zijn.
Ze werden en worden zelfs niet gesloten omdat ze de oorzaak zouden zijn van een te duur wordende gezondheidszorg.
Al sinds 2012 is bekend dat de marktwerking zorgt voor de kostenstijging in de zorg.

De werkelijke oorzaak is marktwerking, de stijgende salarissen, winsten en peperdure nieuwe operatiekamers, zorgrobots, operatierobots, enzovoort.

Deze rubriek heet pyamadagen en daarmee is de afbraak van tehuizen en verzorgingstehuizen begonnen.
Het CDA heeft het startschot gegeven door enorme bezuinigingen op tehuizen.
Sommige tehuizen konden ondanks de onchristelijke bezuinigingen en met goede vrijwilligers nog prima zorg leveren.
Maar er waren ook enkele die pyamadagen invoerden.
Ook kwamen er luierdagen, ouderen die niet verschoond werden.
Ouderen bleven dagenlang in hun pyama omdat er niemand meer over was om hen aan te kleden.
Met dank aan het CDA.
Met dank aan Balkenende 2, met dank aan CDA+VVD+D66
D66 ging bijna ten onder na Balkenende 2, maar de ware schuldige... het CDA ging gewoon verder zonder D66 met Balkenende 3
Na de verschillende kabinetten CDA / Balkenende en een enorme afbraak van de zorg kregen we de VVD.
Pvda en VVD zijn begonnen met echt daadwerkelijk afbreken van verpleegtehuzen en verzorgingstehuizen.
Sommige waren nog maar pasgeleden verbouwd en opgeknapt.
Ja, dat is en was waanzin!
Er is op financieel en sociaal vlak geen verschil tussen CDA, PvdA en VVD.
De ene is neo-liberaal en de andere is neo-liberaal en de derde is neo-liberaal.
Waar het CDA ophield en niet verder kon, ging partner VVD met CDA en PVV gewoon verder met hetzelfde beleid.
Na VVD+CDA+PVV ging de VVD gewoon weer verder met de andere de PvdA.
Geen verschil gezien tussen VVD+CDA+PVV en VVD+PvdA, tussen Rutte 1 en Rutte 2

Pyamadagen en luierdagen.
Om ervoor te zorgen dat ouderen thuis willen blijven wonen.
Maar thuis krijgen ze geen hulp en zijn ze eenzaam.
Bijdrage van 20 Maart 2016.
Hieronder het voorwoord.
Tegenwoordig wordt door en in het journaal, buitenhof en andere programma's graag gedaan alsof ouderen tegenwoordig liever thuis blijven wonen en dat we daardoor nu een tekort hebben aan opgeleide wijkverpleegkundigen.
Ja, ouderen willen en wilden liever thuis blijven wonen en tot 100 jaar gezond blijven.
Maar als moeder ziek wordt en vader kan niet voor haar zorgen kun je niet thuis blijven wonen.
Niet zonder hulp.
In het begin hoorde je hen roepen dat de zorg dichter bij de mensen moet komen.
Klinkt voor wie niet zo intelligent is of niet nadeenkt niet eens zo gek.
Maar wat is dichterbij... de verpleegkundige dag en nacht op de gang of een verdieping lager of een wijkverpleegkundige?
Een wijkverpleegkundige die van de ene naar de andere moet met haar auto.
Zo is de hulp verder weg en niet dichterbij.
Wat zal duurder zijn... 100 ouderen met verschillende wijkverpleegkundigen in een wijk of één wijkverpleegkundige op de gang met 100 ouderen?
Ja, zorg dichterbij brengen was en is gewoon een leugen.

Wijkverpleegkundigen zijn in werkelijkheid ook nooit bedoelt als alternatief voor verpleegtehuizen en verzorgingstehuizen.
Het alternatief zijn de kinderen ( meestal de dochters ) de buren, studentes, mensen met een taakstraf of werklozen met behoud van uitkering.
Als de kinderen niet willen zullen ze in de toekomst steeds meer gedwongen worden.
Ze maken bijvoorbeeld de thuishulp zo duur dat stoppen met werken goedkoper is.
Als kinderen werkloos worden kunnen ze hun eigen leven wel vergeten en worden ze gedwongen voor hun ouders te zorgen.
Pas als het echt niet anders kan, komt er een verpleegkundige.
PvdA en VVD voeren nu het beleid dat kinderen en buren hen dan moeten helpen... mantelzorgers.
In de praktijk zal het niet lang duren of kinderen moeten korter gaan werken of zelfs stoppen om voor hun ouders te gaan zorgen.
Dat scheelt de overheid ( CDA, PvdA, VVD in wisselende samenstelling ) geld en dan kunnen zij 5 miljard belastingverlaging voor de midden en hogere inkomens doorvoeren of geld besteden aan alle andere rechtse hobbies van CDA, PvdA en/of VVD
Zorgverzekeraars, atsenpraktijken en ander zorginstellingen maken steeds hogere winsten.
Miljoenen voor zorgrobots, want oudere VVD-ers willen uiteraard niet afhankelijk worden van de armere klasse.
Miljarden gaan naar nieuwe operatiekamers met sateliet verbinding en operatierobots.
Zelfrijdende auto's omdat het geld toch niet op kan.
Niet dat het dan beter gaat, maar geld is geen issue voor hen... de overheid ( CDA, PvdA, VVD in wisselende samenstelling ) heeft onuitputtelijke bronnen... u en mij.
Weet u hoeveel miljoenen er zijn besteed aan 130 km op de snelwegen?
Niet alleen borden, maar ook hogere geluidswallen en wegverleggingen om 130 km mogelijk te maken.

Nog niet eens alle tehuizen waren gesloten of PvdA en VVD kwamen met 5 miljard lastenverlichting voor midden en hogere inkomens. Er is dus geld genoeg, maar op het arme deel van de ouderen kun je gewoon te weinig verdienenBijdrage van 19 Maart 2016
De voornaamste bestaansreden voor Standpunten.net is dat we de waarheid moeten zien te bewaren.
Dagelijks worden we bestookt door politici die liegen, de waarheid verdraaien of de waarheid verzwijgen.
Of gewoon de grootst mogelijke onzin zitten te vertellen.
Om hen daarop te betrappen, moet je weten hoe het werkelijk zit.
Het gebeurde mijzelf steeds vaker dat ik pas na flink googelen erachter kwam dat ze hadden zitten te liegen.
Soms hielp google niet eens en zat de waarheid nog verder verstopt.
Werkt google mee met CDA, VVD en PvdA?
CDA+PvdA+VVD de grote drie die Nederland hebben gemaakt tot wat zij is en wat zij zal worden.
Deze drie regeren altijd, dan de één met die en dan later met de ander.
In grote lijnen verschillen zij amper, ze gaan steeds door waar de ander is gebleven.
Alleen op details als vluchtelingen verschillen ze.
Wie heeft werkelijk gemerkt dat VVD+CDA+PVV ophield en de VVD met de PvdA verder ging?
De beslissingen van Rutte 1 werden gewoon doorgevoerd door de PvdA in Rutte 2.
PVV, D66, SGP en CU zijn in dezelfde mate schuldig aan het gevoerde beleid, want zonder hen waren de regeringen van Balkenende en Rutte gevallen.
D66 is schuldig aan het leenstelsel, waardoor alleen rijken nog kunnen studeren.
Het maakt dus voor de gewone burger weinig uit wie van de drie regeert, geschoren wordt je toch.
Het minste kritiek heb ik op de SP, maar dat komt omdat ze met name door de PvdA steeds buiten de regering is gehouden.
Als de SP de kans zou krijgen om te gaan regeren, zal ik allicht ook kritiek krijgen op hen.
Mijn verwachting is dat de SP nooit zal regeren, omdat ze de enige linkse partij zijn met totaal andere ideeŽn dan CDA, PvdA en VVD.
De grote drie zal de Socialistische Partij met hun linkse ideeŽn nooit toelaten tot de regering.
Of de SP moet opschuiven naar rechts zoals de PvdA en GroenLinks al decennia geleden hebben gedaan.
De PvdA is in haar daden zelfs de meest rechtse partij die we nu hebben.
Denk maar aan het sluiten van verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, thuishulp, afbraak van jeugdzorg, rechtsbijstand, psychiatrische tehuizen en sociale werkplaatsen.
Tussen de 50.000 en 60.000 ontslagen.
Zelfs VVD met CDA en PVV kregen dat niet voor elkaar.
De voornaamste bestaansreden voor Standpunten.net is dat we de waarheid moeten zien te bewaren.
Steeds meer krijg ik het gevoel dat op televisie de afspraak geldt dat CDA-ers, PvdA-ers en VVD-ers alleen willen komen als ze niet worden tegengesproken en zonder weerwoord leugens mogen komen vertellen.
Leugens, halve waarheden en/of maar één kant van een verhaal vertellen.
Wie maar een beetje op de hoogte is moet maar goed luisteren naar het journaal en bijvoorbeeld Buitenhof.
Maar zo zijn er steeds meer programma's die geen weerwoord hebben al zijn de leugens nog zo grof.