Recht.
Bijdrage van 9 Februari 2015
Een paar jaar geleden was de eigen bijdrage bij rechtsgang nog 77 euro, nu is deze 287 euro en volgend jaar 340 euro.
Teeven houdt vast aan korten op rechtsbijstand.
Eerder werd deze wet door de Eerste Kamer verworpen omdat recht voor de laagste inkomens te duur wordt.
Maar Teeven ( VVD!!! ) omzeilt nu de Eerste Kamer door een Algemene Maatregel van Bestuur.
Ja, zo democratisch is dus de VVD!

Grondwet, artikel 18: Lid 1: Iedereen kan zich in rechte en administratief beroep doen bijstaan.
Lid 2: De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minderdraagkrachtigen.

De grondwet wordt dus even door de VVD aan de kant geschoven.
Met het versoepelen van het ontslagrecht is rechtsbijstand veel belangrijker geworden voor degenen die ontslag krijgen.
Door Teeven / VVD kunnen ze vaak niet meer een rechtzaak beginnen bij onterecht ontslag.
Leuk voor de achterban van de VVD: werkgevers.

Maar ook voor huurders is rechtsgang vaak te duur en huisjesmelkers ( VVD-stemmers ) lachen in hun vuistje.StandPunten.net