Rechts als politieke overtuiging.


Bijdrage van 9 Februari 2017
Elke morgen een rechtse omroep en dan ook nog zondagmorgen. Je zou denken dat er steeds meer rijken zijn met zoveel rechts.
Terwijl de armoede stijgt en het aantal langdurig werklozen in 5 jaar ( Rutte / VVD ) stijgt met 8%... rukt rechts op.
Armoede stijgt, ww verkort, bijstand verlaagd, vaste banen worden flex, verzorgingstehuizen en aanleunwoningen gesloten.
Verpleegtehuizen zijn er alleen nog voor heel zware zieken. Verpleegtehuizen zijn feitelijk alleen voor terminale patienten.
Tehuizen voor geestelijk gehandicapten gesloten. Verwarde mensen lopen los rond en plegen misdaden en zelfs moorden.
Sociale werkplaatsen gesloten.
De helft van de politiebureaus gesloten, inplaats van echte agenten kregen we de vrijwillige politie.
Brandweerauto's werden gewone auto's in brandweer kleuren.

Rechts rukt op en ze geven de vluchtelingen, de moslims de schuld.
Een eeuw geleden kregen de joden de schuld, maar die zijn er bijna niet meer.
Dus krijgen vluchtelingen en moslims de schuld van de afbrokkelende sociale voorzieningen en stijgende armoede.
Hoewel de PVV, Wilders het heeft over een sunami van vluchtelingen zijn het er maar duizenden en hebben amper invloed op onze maatschappij.
De ware schuldigen zitten bij de neoliberalen en hun neoliberaal beleid sinds paars 1
Feitelijk was dit weer een paars kabinet met VVD+PvdA+D66.
Al heeft D66 nu veel commentaar, D66 regeerde driftig mee.
GroenLinks, Christen Unie en SGP sloten akkoorden met dit kabinet.
Het CDA stemde voor 94% op de wetten en plannen van dit kabinet.
Ook onder paars in de jaren negentig regeerde het CDA gewoon mee door op hun wetten te stemmen. Neoliberaal = VVD, PVV, CDA, PvdA, GroenLinks, CU en SGP.
Of ze zitten in het kabinet sinds 1994 of ze sluiten akkoorden met en of ze stemmen op hun wetten.
Stem wat anders dan neoliberaal!
STEM SOCIALISTISCHE PARTIJ
Altijd buiten elk kabinet gehouden ( vooral door de PvdA )
Nu is het HUN beurt!
Stem SP


Bijdrage van 22 November 2014
Wie gelovig is opgevoed kan met weinig moeite ontkrachten dat de Nederlandse partijen die zich christelijk noemen iets met geloof te maken hebben.
Er is weinig christelijks aan het CDA of aan de CristenUnie.
Niet in de wetten die ze steunen en niet in hun standpunten.
De SGP / Staatkundig Gereformeerde Partij heeft nog het meeste met geloof te maken.
Maar de SGP maakt grote onderscheid tussen man en vrouw en zou daarom verboden moeten worden.
De SGP is het bewijs dat geloof en bestuur sterk van elkaar gescheiden zouden moeten worden.
Zouden CDA en CU wl christelijk zijn dan zouden zij ook op diezelfde grond verboden moeten worden.
In de praktijk zijn CDA, CU en SGP met name rechtse partijen die opkomen voor boeren, bedrijven en rijken.
CDA, CU en SGP dienen MAMMON en die is allesbehalve christelijk!
Dus geen christelijke partijen.

Dan zijn er partijen die zich liberaal noemen.
Bij liberalisme leg ik uit dat partijen die wl belastinggeld willen uitgeven aan boeren, bedrijven en rijke burgers niet liberaal zijn.
Belastinggeld uitgeven is belastingen innen en dat is niet liberaal.
Ook deze zogenaamde liberale partijen zijn met name voor boeren, bedrijven en rijken.
VVD, D66, GroenLinks ( ja, ze noemen zich vaak liberaal ) en het neo-liberale PvdA dienen met name MAMMON.
Dus geen liberale partijen.

Geen christelijke, geen liberale, maar er zijn ook geen conservatieve en progressieve partijen.
Lees bij conservatief en progressief dat deze begrippen onzinnege begrippen zijn.

Blijven de begrippen Links en Rechts over, want je moet wel n begrip hebben.