Referendum / volksraadpleging


Bijdrage van 28 Februari 2017
De volks vertegenwoordigende democratie die sommige partijen verkiezen boven referenda is DOOD!
Keer op keer en niet alleen in Nederland blijken parlementen het volk NIET te vertegenwoordigen.
Dat is ernstig!
Ernstig, want dan heb je geen democratie!

Van D66 verwachtte ik een pro-referenda houding, maar D66 is anti-referenda en zelfs sterk pro EU
Met D66 is elke vorm van democratie dus onmogelijk!
D66 zou net als VVD en CDA verboden moeten worden als anti-democratische partijen.
Opvallend is dat vooral partijen met de D van democratie in de naam ( CDA, VVD, D66 ), net als de DDR allesbehalve democratisch zijn.
Partijen die het volk niet vertegenwoordigen zijn geen democratische partijen.
Democratische verkiezingen en dan vier jaar lang doen wat jij als partij wilt.
Dan vertegenwoordig je het volk niet en ben je ongrondwettig!
Een paar maandjes het volk inpalmen met leugens tot na de verkiezingen en dan doen wat je zelf wil... VERBIEDEN!
Het volk wordt duidelijk NIET vertegenwoordigd en dan ook nog referenda niet serieus nemen!

Alleen bindende referenda kunnen ons democratie teruggeven.


Welke partijen zijn anti-democratische partijen en tegen bindende referenda? Tegen bindende referenda zijn: VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, OndernemersPartij, DENK en Artikel 1
Zo u ziet zijn dat met name de van oudsher regerende partijen die al decennia lak hebben aan het volk en denken dat ze alleen voor verkiezingen, voor stemmen, hoeven te luisteren naar het volk.
VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, OndernemersPartij, DENK en Artikel 1 zijn anti democratische partijen.

In de EU hebben Nederlandse partijen, Nederlandse politici maar heel weinig inbreng, laat staan de Nederlandse burger.
De EU is dan ook een enorme bedreiging voor onze democratie!
De enige oplossing daarvoor is de EU ontbinden en opnieuw beginnen en een fundering te leggen voor een goede unie van Europese staten.
De EU is ondemocratisch, dus ongrondwettig opgericht.
Ook voor de EU deden we zaken en maakten we afspraken, daarvoor is een ondemocratisch mammoetinstituut als de EU niet nodig.

De enige redding van de democratie zijn referenda!!!


Partijen die referenda tegenhouden zijn anti-democratische partijen en zouden verboden moeten worden.
Geklets over dat het volk te dom zou zijn is lariekoek, dan zou het volk ook te dom zijn om hen te kiezen.
Het is maar de vraag of parlementsleden wel allemaal intelligent genoeg zijn.
Het volk niet vertegenwoordigen en referenda tegenhouden = verbieden van die partij.


We moeten dus bindenden referenda afdwingen!
Maar dan wel andere referenda dan we tot nu toe hadden


Een verdrag zoals met Oekraïne was ongeschikt.
Dat verdrag ging over teveel verschillende onsamenhangende zaken.
Goede zaken stonden hierin om de kwade zaken te verbloemen. ( ongetwijfeld ook met dat doel! )
Ongetwijfeld begrepen veel parlementsleden zelf niet eens wat er in staat.
Een verdrag zou dan maar over één onderwerp mogen gaan.
Dat verdrag met Oekraëne zou dan in delen geknipt moeten worden en over elk deel zou een referendum gehouden moeten kunnen worden.
Referenda zouden niet door de overheid afgeroepen mogen worden, alleen vanuit het volk.
De uitkomst moet dan altijd bindend zijn.


Bijdrage van 11 april 2016
Bij Buitenhof bleek maar eens weer dat de grote partijen geen democratie willen, geen beslissende referenda.
CDA, PvdA en VVD zullen alles doen om beslissende referenda tegen te houden.
Vooral de VVD is fel tegen referenda, want de VVD wil voortdurend zaken die het volk niet wil.
Als het volk iets anders wil dan CDA, PvdA en VVD zo elitair dat ze denken dat dat komt omdat het volk dom is.
Ze hebben het volk niet goed voorgelicht hoor je vaak.
Het volk moet willen wat zij willen en anders willen ze niet naar het volk luisteren.
Het zal nooit in ze opkomen ( vooral bij de VVD niet ) dat ze moeten luisteren naar het volk en niet andersom.
Deze drie bepalen liever onderling wat ze willen doen.
Dan die met die en dan die met die en vaak samen.
De neoliberale CDA, PvdA en VVD regeren altijd en samen breken ze Nederland al 30 jaar af ten gunste van grote bedrijven en multinationals.
Op de stem van het volk zitten ze niet te wachten.
Democratie is niet welkom.
Het parlement vertegenwoordigd al 30 jaar niet meer het volk.
Doorgaans hebben CDA, PvdA en VVD de meerderheid in het parlement en zij regeren altijd!
Dan de ene met die en dan de andere met die.
Nederland is wat CDA, PvdA en VVD er van gemaakt hebben.
CDA, PvdA en VVD willen graag verder gaan met het negeren van het volk.
Voor elke verkiezing beloven ze wat het volk wil horen en na de verkiezingen gaan ze verder met waar ze gebleven waren.
Je ziet niet waar de ene regering stopte en de andere begon.
Zag u verschil in waar VVD+CDA+PVV eindigde en waar VVD+PvdA begon?
CDA, PvdA, VVD, PVV, D66, CU en SGP varen allemaal een neoliberale koers.
Zorg dat grote bedrijven en multinationals zo weinig mogelijk betalen aan lonen, zo weinig mogelijk belasting betalen en zo weinig mogelijk voor gas, water en stroom en dat is goed voor hen, voor de handel en voor de economie.
Als het de multinationals en grote bedrijven goed gaat, is dat goed voor de economie en de gewone burger profiteerd dan ook daarvan.
Ze vergeten dat multinationals niets geven om Nederland als ze in een ander als meer winst kunnen gaan maken.
Hun winsten gaan naar andere landen, hoge salarissen, aandeelhouders, enzovoort, maar niet naar de bv Nederland.
De Nederlandse burger wordt al 50 jaar armer en armer met steeds minder sociale voorzieningen, steeds hogere huren en hogere gemeentelijke belastingen.
We worden armeer en armer.Bijdrage van 10 april 2016
In het ene praatprogramma na het andere wordt het nee van 62% van het volk onderuitgehaald.
Als de elite van CDA, PvdA en VVD het niet eens is met wat het volk wil, is het volk dom.
We hebben ze niet goed voorgelicht.
Het verdrag was te ingewikkeld.
We hadden het beter moeten uitleggen.
Gatverdamme, wat een zooitje! Die elite van CDA, PvdA en VVD die menen eeuwig afwisselend of samen te regeren.
Kom op jongeren richt eens wat nieuwe partijen op.
Ze willen maar niet begrijopen dat ze geen volksvertegenwoordigers meer zijn, maar volksverlakkers!
Ze belazeren en bedonderen het volk.
We zijn de EU ondemocratisch ingerommeld door deze eeuwige regeerders van CDA, PvdA en VVD.
In de EU heeft het Nederlandse Volk helemaal geen inbreng en de EU is het einde van de democratie.
Dit verdrag is ook een bewijs ervan hoeveel soevereiniteit c.q. democratie we al hebben ingeleverd.
Veel van wat in dit verdrag staat betreft wel Nederland, maar het wordt bepaald door de niet gekozen ondemocraten in Brussel.
Nederland is minder een land door de EU, meer een deel ( nog minder dan een provincie ) van het ondemocratische EU.
De EU gaat niet over volken, over burgers, maar over handel voor grote bedrijven en multinationals die het geen bal kan schelen hoe het met Europa gaat als ze meer winst halen in Amerika of Azië.
Om de EU compleet te maken, met volledige macht voor de multinationals, ontbreekt nog TTIP en CETA.
In de EU zitten geen volksvertegenwoordigers, maar lobbyisten van grote bedrijven en multinationals welke helemaal geen speciale binding hebben met Europa, maar alleen met geld en winst.

CDA, PvdA en VVD zijn als de dood voor directe democratie door referenda, want dan kunnen zij drieŽn niet meer bepalen wat er gebeurd in Nederland, maar het volk gaat dat dan bepalen.
Geen achterkamertjes democratie meer maar directe democratie.

Het verdrag met Oekraïne was te moeilijk?
En daarom maar niet te serieus nemen?
Maar dan is stemmen op de VVD nog veel moeilijker en de landelijke verkiezingen volgend jaar, moet je dan ook maar niet meer serieus nemen.
Stemmen ze PVV? Dan hebben we ze niet goed voorgelicht en houden we de PVV buiten de regering.
Stemmen op welke partij dan ook is veel moeilijker dan stemmen tegen of voor dite verdrag.
Je stem op de PvdA omdat ze bij de verkiezingen zeiden dat de uitkeringen niet omlaag zouden gaan, kan de dag na de verkiezingen al waardeloos zijn.
Je stem op de PVV omdat ze zeiden 65 blijft 65, was ver voor de onderhandelingen en maar uren na de verkiezing al waardeloos.
De VVD met haar 'geen cent meer naar de grieken' was ook een leugen.

Als je een referendum niet serieus wil nemen, moet je ook de landelijke verkiezingen maar vrijelijk interpreteren en beschouwen als raadgevend.

We hebben zogenaamd volksvertegenwoordigers, maar wat het volk wil... zal CDA, PvdA en VVD een worst zijn.

Daarom moeten er beslissende referenda komen om de democratie te redden.
De opkomstdrempel moet helemaal weg!
Wie niet gaat stemmen interesseert het blijkbaar niet!
Wie niet gaat stemmen tellen we niet mee... logisch!
Ook bij verkiezingen tellen we de nietkomers niet mee en hebben 0,0 invloed.


We moeten zo snel mogelijk af van de vertegenwoordigende democratie omdat ze niet ons maar de handel, de grote bedrijven en multinationals vertegenwoordigen.Bijdrage van 8 april 2016
De EU is niet democratisch.
We stemmen niet op Europese partijen en niet op personen.
De partijen waar we op stemmen zitten niet in Brussel, maar die gaan op in Europese partijen waar we niet op kunnen stemmen.
De EU is dus niet democratisch.
Zou ze wel democratisch zijn, dan nog zou ze het volk niet vertegenwoordigen, want er gaan amper meer mensen stemmen dan voor een onbetekend referendum zoals op 6 april.
In 1999 werd niet eens de 30% gehaald en als dat een referendum zou zijn geweest, zou die verkiezing in de prullenbak gekomen zijn.
Opkomst Europese verkiezingen.
De reden dat veel mensen niet gaan stemmen is dat er toch niet naar ze geluisterd wordt.
Om stemmen te winnen beloven ze het ene en na de verkiezing doen ze het tegenovergestelde.
Wilders riep maandenlang 65 blijft 65 en nog voor de onderhandelingen en maar uren na de verkiezing liet hij die KEIHARDE eis al weer vallen.
De PVV heeft de standpunten van de socialistische partij gekopieerd, maar Wilders is echt niet na 15 jaar VVD-er plots links geworden.
Wilders wil en wou alleen stemmen aftroggelen van de Socialistiche partij en niet van zijn voorige partij de VVD.
De PvdA slijmt met de Socialistische partij en praat over een links blok, maar houdt de Socialistische partij al decennia buiten de regering.
Rutte belooft iedere burger 1000 euro, maar pakt duizenden euroos.

Daarom blijven de mensen met europese verkiezingen thuis en ook bij landelijke verkiezingen gaan steeds minder mensen stemmen.

We hebben geen volksvertegenwoordigers meer,
maar vertegenwoordigers van multinationals, de rijken, de handel en wat zij economie noemen.
De belangen van multinationals staan lijnrecht tegenover de belangen van het volk.
Lonen, uitkeringen, toeslagen, sociale voorzieningen, milieu, gezondheidszorg.
De Socialistiche Partij is de enige die nog voor het volk is,
misschien wel omdat ze nooit hebben geregeerd.
Stem dus SP of vecht voor bindende referenda.
Voor bindende referenda is een grondwetswijziging nodig.
Dat is eerder geprobeerd, maar Hans Wiegel - VVD heeft dat tegen gehouden.
De VVD is voor handel en wat zij economische groei noemen.
De VVD vertegenwoordigt liever multinationals, grote bedrijven en rijken
daarom is de VVD tegen referenda.
Feitelijk is de VVD dus tegen de democratie, een antidemocratische partij.

We moeten het gewoon weer proberen!
Een referendum om bindende referenda te krijgen.
De VVD kan dan tegen democratie zijn en dit weer willen tegenhouden,
maar ze hebben wel stemmen nodig om te blijven bestaan.
Stem dus nooit weer op een antidemocratische partij, die het volk niet vertegenwoordigd en referenda wil tegenhouden.
Stem nooit meer VVD.
Het zou toch zot zijn dat het volk, de democratie het verliest van de VVD?Bijdrage van 7 april 2016
Gisteren was het referendum over het verdrag met Oekraine.
Ondanks dat dit referendum weinig voorstelt omdat het maar een raadgevend referendum is en ondanks dat in 2005 de uitslag van het referendum niet werd nageleefd, was de opkomst meer dan 30%
Dat is bijna evenveel dan de opkomst bij Europese verkiezingen en zelfs meer dan in 1999.
In 1999 haalde de Europese verkizing niet eens 30%

Gezien de omstandigheden was de opkomst ENORM.


Referenda zijn het laatste democratische middel dat het volk heeft.
Want net als in 2005 bleek weer dat wat zich volksvertegenwoordigers noemen, geen volksvertegenwoordigers zijn.
Niet in het Nederlandse parlement en niet in het Europese.
Ze vertegenwoordigen de handel, de multinationals, de lobbyisten van grote bedrijven.
Niet stemmen is gelijk aan het verwerpen van het laatste beetje democratie.
Wie niet is wezen stemmen heeft niets te zoeken bij praatprogramma's zoals bij Pauw.
Veel VVD-ers zijn niet wezen stemmen, want ze zijn tegen referenda.
De VVD is meer een partij die het volk monddood wil maken, voor een dictatuur.
De VVD wil alleen wat goed is voor de handel, voor de rijken, voor de grote bedrijven.
De VVD wil alleen maar economische groei en bij tal van rubrieken heb ik uitgelegd dat wat goed is voor de economie meestal slecht is voor de gewone burger.
Onze economie drijft steeds meer op multinationals voor wie lonen, sociale voorzieninegn, uitkeringen, toeslagen en het milieu alleen maar kostenposten zijn.
Neoliberale partijen zoals CDA, PvdA, D66 en VVD vetegenwoordigen de multinationals en niet het volk.
Feitelijk zijn al deze partijen antidemocratische partijen en het volk moet fel tegen hen zijn.
Daarom zijn referenda het laatste redmiddel van democratie.
De kiesdrempel van 30% moet weg!
Europese verkiezingen die wel ergens over gaan halen amper meer kiezers.
In 1999 werd zelfs de 30% niet gehaald bij europese verkiezingen.
Opkomst Europese verkiezingen.
Het volk gaat niet stemmen omdat ze de EU niet zien als democratisch.
De EU is alleen handig voor de multinationals die met de EU in één verdag alle milieuregels en regels voor consumenten aan de kant kunnen schuiven.
CDA, PvdA, D66 en VVD en al hun europese varianten vertegenwoordigen niet het volk, maar multinationals.
Het is de hoogste tijd dat de Europese burgers hun democratie weer terug eisen.Bijdrage van 3 april 2016
Een referendum geeft het volk een stem.
Ik hoop dat het volk spreekt en de zelfingenomen klootzakken in Den Haag weer eens laat merken dat ze gehoord wil worden.
Volksvertegenwoordiging zegt weinig als je niet luisterd naar het volk.
Democratie sterft uit met de EU die we niet echt kiezen en poltici die na de verkiezingen heel wat anders doen dan ze beloofden.
Nederland is een handelsland roept de VVD steeds, maar dan doelen ze op multinationals die weinig van doen hebben met het kleine Nederland.
Nooit was de werkloosheid zo hoog als sinds Rutte 1 en het zal nooit meer zo laag zijn als voor Rutte 1.
Wat goed is voor de handel, voor Nederland is per definitie al slecht voor de gewone burger.
Economische groei wordt betaalt met het sluiten van gevangenissen, verzorgingstehuizen, verpleegtehuizen, tehuizen voor geesdtelijk egstoorden en thuishulpen ontslaan.
Economische groei is SLECHT voor de gewone man!
In Nederland, maar ook in Oekraïne
Stop het neo-liberalisme van CDA, PvdA en VVD ( en alle meelopers; PVV, D66, SGP en CU )
Het gewone Nederlandse volk wordt alleen armer met nog een arm land om voor te dokken... Griekenland 2.0
Oekraïne zal meer moeten betalen voor gas uit rusland en de gewone burgers van Oekraïne zijn de dupe.
Oekraïne doet veel zaken met rusland en dat is al veel minder geworden.
Steun uit de EU ( van u en mij ) moet dat dan oplossen.
De oorlog die begon naar aanleiding van dit verdrag zal alleen erger worden.


Partij voor de Dieren; zeg nee Zeg NEE tegen het associatieverdrag met Oekraïne
Zeg NEE tegen ernstig dierenleed en plofkippen uit Oekraïne
Zeg NEE tegen de schending van mensenrechten
Zeg NEE tegen gentech
Zeg NEE tegen corruptie en oligarchie
Zeg NEE tegen Griekenland 2.0
SP tegen associatieverdrag met Oekraïne
Het was al oorzaak van burgeroorlog in Oekraïne en de inval van de Krim door Rusland.
De EU en de NAVO hebben Rusland geprovoceerd en zijn de oorzaak van die oorlog met tienduizenden doden.
7 Juni 2006 Oekraine verdeelt over toetreding tot de NAVO
Rusland heeft in de Krim een vloot liggen en wilden natuurlijk niet dat die onder NAVO vlag zou komen.
De EU en de NAVO konden wel op hun vingers natellen dat hun eigen gedrag Rusland tegen de muur zou zetten en dwongen hem tot het annexeren van de Krim.
Ze moeten dat hebben ingecalculeerd en namen zich direct al voor Poetin de schuld te geven.
Maar de ware schuldigen zijn de EU en de NAVO die met de belofte voor miljarden steun Oekraine in te pikken.
Volgens het verdrag krijgt Oekraine 11 miljard van de EU en lage exportheffingen voor hun grondstoffen.
Ook de importheffingen gaan bijna naar nul en europese producten zijn dan goedkoper dan de producten van Oekraine zelf.
Zo leveren we ook al landbouwproducten aan Afrika die goedkoper zijn dan die van Afrikaanse boeren zelf.
Wij brengen alleen armoede voor bevolkingen en rijkdom voor miljonairs en miljardairs.


Bijdrage van 3 april 2016
Op 6 april is er het referendum over het verdrag met Oekraïne.
Helaas alleen een raadgevend referendum die ze gewoon zullen negeren als er iets anders uit komt dan ze willen.
Ook het referendum over de euopese grondwet, waartegen 62% stemde, werd genegeerd en ze tekenden gewoon.
Referendums of referenda, dat mag allebei, zijn het ultimum van democratie.
Referenda zijn grote vijanden van het kapitalisme en van multinationals want volken zouden onder andere tegen milieuverwoesting en uitbuiting van werknemers kunnen zijn.
Referenda kunnen hun winsten enorm beperken en liever slepen zij landen voor de rechter als die hun winsten beperken.
Aardgaswinning beperken? dat kost winst en dan slepen ze Nederland voor de rechter als TTIP erdoor komt.
Landen zijn lastig als je onbeperkt winst wilt maken, laat staan referenda.
Bindende referenda zijn het ultimum van democratie.
Maar de meeste partijen hebben een hekel aan democratie en het volk weet het toch niet.
Bij verkiezingen kan een partij ( PVV ) roepen 65 blijft 65, maar binnen uren na de uitslag
nog ver voor de onderhandelingen beginnen al hierop terugkomen.
PvdA doet keer op keer voor de verkiezingen erg links en slijmt met de Socialistische Partij,
maar bij de onderhandelingen zijn zij de eertse die de SP buiten de onderhandeligen houdt.
Bovendien regeert de PvdA altijd uiterst rechts en er zijn meer sociale verworvenheden verdwenen dankzij de PvdA dan danzij echt rechtse partijen als CDA en VVD.
Het CDA dat christelijk doet voor de verkiezingen en bijeenkomt met CU en SGP, regeert uiterst rechts en heeft de armen en zwakkeren in de samenleving helemaal niet hoog.
De VVD doet liberaal, maar wie zich verdiept in waarvoor liberalisme staat, zal concluderen dat liberalisme heel iets anders is.
CDA, PvdA en VVD zijn alle drie neo-liberaal, dus voor de multinationals en tegen milieu en het volk.

Verkiezingen zijn dus helemaal niet zo democratisch, toch is dat het enige democratische wat ons nog rest.
Over de verkiezingen voor de EU nog maar te zwijgen, dat heeft helemaal niets democratisch meer.

Referendums of referenda, dat mag allebei, zijn het ultimum van democratie.
Dan bedoel ik dus de bindende referenda, niet die welke CDA, VVD en/of PvdA gewoon in de prullebak kunnen gooien.
Of later zoals met het referendum over de europese grondwet, waar bijna 62% tegen was, later iets gewijzigd toch ondertekenen.
Na het toch ondertekenen, zou Balkenende eigenlijk voor de rechter gesleept moeten kunnen worden in een ware democratie is mijn mening.
De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is fel tegen referendums.
Democratie in VVD is dus evenveel waard als de tweede D van DDR.
Duitse Democratische Republiek.
Natuurlijk is de VVD tegen democratie!
De VVD wil helemaal geen zeggenschap voor het volk tegen multinationals, milieuvervuiling, lage lonen en uitbuiting.
Maximale winsten en minimale belastingen, minimale kosten voor water, stroom en gas, minimale loonlasten, sociale voorzieningen en milieuregels voor multinationals.
Daar staat de VVD voor.

De D van Democratie is dus niets waard en de V voor volkspartij ook niet.
Over de V van vrijheid kun je kort zijn.
Het steeds armer worden van het volk beperkt de vrijheid van het volk.

Mede neo-liberale partijen CDA en PvdA zijn even slecht.
De meelopende partijen die het afbraakbeleid van deze drie mogelijk maken zijn even schuldig.
Dat zijn PVV, D66, SGP en D66


Bijdrage van 3 april 2016
Februari 1996 diende het eerste kabinet-Kok 1 een wetsvoorstel in om een correctief bindend referendum mogelijk te maken.
Hans Wiegel van de VVD heeft dit toen tegengehouden.
De VVD is dus een niet erg democratische partij en streeft meer naar macht voor de multinationals.
Multinationals staan zelfs boven naties ( boven Nederland ) en daarom voor de EU, voor TTIP en zodoende niet te maken te hebben met landen die hen kunnen tegenhouden.
Ze willen zelfs landen voor de rechter kunnen dagen als landen hun winsten beperken.
Maar ook CDA en PvdA werken hieraan mee, ze zijn immers even neo-libaraal als de VVD.
Democratie is lastig voor winstmaximalisatie.
Milieuregels, sociale zekerheden, enzovoort.
Het kabinet viel en echte democratie was van de baan.