Rijkdom


StandPunten.net    


Bijdrage van 17 Januari 2015
Kloof tussen arm en rijk groeit snel in Nederland

Begin 2012 bezat de rijkste 1 procent in totaal 24 procent van het private vermogen.
Begin 2013 bezat de rijkste 1 procent in totaal 26,6 procent van het private vermogen.
Heel leuk staat er altijd bij dat de pensioentegoeden hier niet zijn meegenomen.
Alsof die hieraan iets af doen.
Alsof, want je kunt wel nagaan dat die tegoeden ook vooral gereserveerd zijn voor de hoogste inkomens.
Onderaan hebben ze geen pensioen of maar een heel klein beetje.
De eeuwige regeringspartijen; CDA, PvdA en VVD werken hieraan mee.
Kijken ze voor de bijstand naar elke euro die je ergens verstopt hebt of tellen ze zelfs je tandenborstels,
maar voor Wlz kun je gerust miljoen kunst hebben of miljoenen 'groene' beleggingen en zelfs je overige bezit wordt amper meegerekend.
Miljonairs krijgen AOW en kinderbijslag.
De helft van de hypotheekrenteaftrek gaat naar de 20% hoogste inkomens.
Velen hebben meer aftrek dan dat anderen bijstand krijgen in de bijstandswet.
De verzorgingsstaat is doorgegroeid... aan de BOVENKANT! Het CDA stemt voor 91% mee met VVD en PvdA.
Deze drie werken nauw samen en het maakt weinig uit op wie je stemt.
D66, CU en SGP gaan met elke regering mee, dus de enige oppositie komt van PVV, Dierenpartij en SP

Ook wereldwijd groeit het verschil tussen arm en rijk
De rijkste 1 procent van de wereldbevolking zal in 2016 meer bezitten dan de andere 99 procent bij elkaar.


Bijdrage van 17 Januari 2015
Vermogen nog ongelijker verdeelt dan inkomen
Rijkste 10 procent heeft 61 procent van het totale vermogen.
De 2 procent rijksten in deze groep heeft een derde van die 61 procent.
De armste 60 procent heeft maar 1 procent van het totale vermogen.
Toch houden veel regelingen zoals voor kinderen en opname in een tehuis, nauwelijks rekening met vermogen en zij krijgen dan toch gewoon steun.
Ook steun in de vorm van AOW geven we, terwijl velen door bezuinigingen eerder sterven, ook aan de aller rijksten.
Per dag plegen er vijf mensen zelfmoord, met een eerlijker verdeling zouden dat er ongetwijfeld veel minder zijn.
Hulp alleen aan hulpbehoevenden, boven 60.000 euro bezit en/of inkomen moet men zelfsatndig kunnen zijn!
Minder ongelijkheid en meer koopkracht aan de onderkant zijn verder goed voor economische groei.
Economische groei is voornamelijk goed voor de rijksten, dus zijn zij ook tevreden.Bijdrage van 23 September 2014
De 1 procent rijkste Nederlanders bezitten 23,4 procent van al het geld in Nederland.
Deze 1% bestaat uit 74 duizend huishoudens en ze bezaten 273 miljard euro.
Gemiddeld 3,7 miljoen euro vermogen per huishouden.
Ondanks dat ze zo rijk zijn komen ze nog in aanmerking voor tal van regelingen.
Regelingen die zonder hen misschien niet gekort hoeven te worden.
Regelingen die zonder hen misschien instand gehouden zouden kunnen worden.
Blijkbaar sturen VVD,PvdA,D66,CU en SGP liever aan op beperken en helemaal afschaffen dan dat ze de regelingen beperken tot degenen die ze écht nodig hebben.
3,7 miljoen euro vermogen per huishouden, maar ze krijgen evenveel Wmo als de bijstandsmoeder met schulden.
Ook krijgen ze kinderbijslag en kinderopvangtoeslag, AOW en AWBZ.
Je mag tot € 81.360 hebben en dan nog heb je recht op een kindgebondenbudget.
Van de hypotheekrenteaftrek gaat de helft ( 5 a 6 MILJARD ) naar de 20% rijksten.
Geef alleen hulp aan hulpbehoevenden en dan hou je misschien zelfs geld over om erfenisbelasting af te schaffen, waar de rijken meer aan hebben.Bijdrage van 23 September 2014
De waarde van huizen zijn de laatste jaren alleen gedaald en
daarvan is de gewone burger de dupe.
De rijksten zijn vanaf de crisis alleen rijker geworden door interneantionale beleggingen.
Met een klein vermogen haal je geen 4% rente, maar de overheid belast die wel alsof je 4% haalt.
Met een groter vermogen haal je wél 4% en zelfs nog veel hoger.
Allemaal factoren waardoor de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer.
Door Rutte II, VVD+PvdA+D66+CU+SGP worden de verschillen alleen maar groter en groter.
Onderaan gaat iedereen zonder baan erop achteruit en de lage inkomens gaan 0,25% erop vooruit, maar
5200 euro en hoger gaan er 0,75% op vooruit.Bijdrage van 23 September 2014
CBS: Rijkste 1 procent bezit bijna een kwart van alle vermogen 12/04/14
De 1 procent rijkste Nederlanders bezitten 23,4 procent van al het geld in Nederland.
Hiermee is de verhouding arm en rijk in Nederland internationaal het ergst.
Deze 1% bestaat uit 74 duizend huishoudens en ze bezaten 273 miljard euro.
Gemiddeld 3,7 miljoen euro per huishouden.
Andere landen met vrij gelijke inkomstenverdeling maar scheve vermogensverdeling zijn Amerika, Duitsland en Noorwegen.
De rijkste 0,1 procent van Nederland bezat dat jaar 8,7 procent van het totale vermogen.

De vermogensverdeling in dit land is ui-ter-ma-te oneerlijk en daar moet je iets aan doen', zegt PvdA-leider Diederik Samsom 01/05/14
Inmiddels hebben we de miljoenennota gehad en daarin staat dat dankzij Diederik Samsom de werkende nederlander er 0,25% op vooruit gaat , maar 5200 euro en hoger gaan er 0,75% op vooruit.
Wat ik altijd al zeg de PvdA praat links, maar hun maatregelen zijn rechts.

Bijstandsgerechtigden, werklozen en gepensioneerden gaan er bijna allemaal in koopkracht op achteruit in 2015
Hoezo Sterk en sociaal juist nu??? Laat de PvdA ophouden met deze leugen!
Werklozen waarvan velen die door dit kabinet met dit beleid werkloos zijn geworden worden gekort.
Dankzij Rutte I en Rutte II is de werkloosheid verdubbelt
Aleen wie ondanks Rutte nog werkt gaat erop vooruit.
Alleenstaande ouders krijgen 250 euro per maand minder bijstand.
PvdA; Sterk en sociaal juist nu!Bijdrage van 22 September 2014
Armoede
Wat is armoede in Nederland?
Armoede is wanneer je geen inkomen genoeg hebt voor de eerste levensbehoeften.
Eerste levensbehoeften; schoon drinkwater, gezond voedsel, huisvesting, gezondheidszorg en kleding.

Alle inkomsten zijn netto en inclusief alle mogelijke toeslagen en dergelijke.
Armoedegrenscijfers van 2012
Alleenstaande; € 990,--
Paar zonder kinderen € 1350,--
Paar met 1 kind € 1650,--
Paar met twee kinderen € 1850,--
Paar met drie kinderen € 2030,--
éénouder met één kind € 1310,--
éénouder met twee kinderen € 1490,-
éénouder met drie kinderen € 1740,-

CBS armoede signalement 2013
Conclusies;
Armoede in 2012 sterk toegenomen; ook in 2013 enige toename verwacht.
Fors meer huishoudens met kans op armoede
Ook meer personen met kans op armoede
Hoog armoederisico bij kinderen
Het armoedepercentage is het hoogst bij kinderen jonger dan 12 jaar
Ongeveer een derde van alle armen is minderjarig

Volgens het regeerakkoord van VVD en PvdA wordt kinderbijslag in 2013, 2014 en 2015 niet geïndexeerd.
Dat betekend dus nog meer armoede.

Als ze de kinderbijslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebondenbudget alleen zouden geven aan mensen die deze écht nodig hebben zouden ze deze wél kunnen indexeren en dan zelfs nog geld overhouden.

Hulp alleen voor hulpbehoevenden, dus toetsen op inkomen én vermogen!
Met twee keer modaal of € 100.000,- vermogen moet je alles zelf kunnen betalen, zonder je hand op te houden.
Zo hoef je regelingen zoals AOW, AWBZ, Kinderbijslag, Kinderopvangtoeslag, kindgebondenbudget, enz
niet op te heffen en kun je ze zelfs verbeteren en dan nog hou je geld over.

1 op de 10 nederlanders ( 1,44 miljoen mensen ) in 2014 onder de armoedegrens.


Armoede in Nederland 2014
Als we blijven stemmen op CDA, PvdA en VVD krijgen we straks voedselbonnen zoals
in Amerika en in de tweede wereldoorlog en nederlandse bedelaars met een mondharmonica.
StandPunten.net