Alles over Scheefwonen.
Bijdrage van 7 September 2014
Huren zijn hoog, enorm hoog en dat heet dan sociale woningbouw? en deze huren zouden gesubsidieerde huren zijn?
Zelf betaal ik aan annu´teitenhypotheek een bedrag waarvoor je beslist nergens kunt huren.
Annu´teitenhypotheek, dat is dus ook nog inclusief aflossen.
Bovendien ontvang ik ook nog 2 a 3 duizend euro terug van de belastingdienst.
De hoogste inkomens ontvangen het meest hypotheekrenteaftrek en zij krijgen zo'n 540 euro per maand belastinge terug.
Bijna de helft van de hypotheekrenteaftrek gaat naar de 20% hoogste inkomens.

Huurders hebben geen idee hoe goedkoop kopers wonen.
De zogenaamd gesubsidieerde huren van de woningcorporaties zijn dus veel te hoog.
Deze huren zijn ongetwijfeld inclusief salarissen en andere beloningen van de 389 woningcorporaties met bijna 900 vestigingen en al hun directeuren, commissarissen en andere bestuurders.

Scheefwonen


Om het scheefwonen tegen te gaan, gaan die huren nog verder omhoog tot wel 9% de komende twee jaar.
Daarmee pesten ze de hoge inkomens uit hun huurhuis naar een koopwoning.
Gedwongen verhuizen, hoe liberaal is dat?
Meer vraag naar koopwoningen is waarde verhogend voor de koopwoningen.
Als koper zou ik daar blij mee moeten zijn, maar als sociaaldenkend mens ben ik dat niet.
Koopwoningen worden nog moeilijker te krijgen voor jongeren.
Om kopers die onder water staan helpen door de prijs op te drijven?
Daarmee veroordeel je jongeren tot de veel te hoge huren.
De prijs van koopwoningen moet omlaag en mensen met een woning 'onder water' moeten geholpen worden door de banken.
Banken zijn specialist in hypotheken en zij moeten de gevolgen dragen van het verkopen van te dure woningen.
Banken verkopen dagelijks tientallen huizen, zij hadden beter moeten weten.
Mensen met een 'huis onder water' kopen vaak maar eens in hun leven een woning.

We moeten af van de veel te dure woningcorporaties en de veel te hoge huren.
Mijn plan is woonaftrek voor huurders en kopers.
Zonder woningcorporaties, sociale woningen, huurtoeslag, scheefwonen en de daardoor gedwongen verhuizen.
Gewoon via belastingaangifte en belastingteruggave per maand.
BRILJANT al zeg ik het zelf!

Bijdrage van 4 September 2014
Scheefwoners zijn mensen die in een sociale huurwoning wonen terwijl hun inkomen te hoog is.
Vaak is de huurder gewoon steeds meer gaan verdienen en woont dus nu in een te goedkope gesubsidieerde woning.
Sociale huurwoningen zijn bedoelt voor de laagste inkomens, tot 34.085 euro. Doorgaans hanteerd men 43.000 euro als grens.
Huizen met de laagste huur zijn sociale woningen en vrijwel allemaal in bezit van woningcorporaties.
Door scheefwoners is er een wachtlijst voor mensen met een laag inkomen waar die woningen voor bedoelt zijn.
De overheid wil scheefwonen aanpakken door huurverhoging voor de huishoudens met een 'te hoog' inkomen.
tot Ç 699,48 kale huur in 2014
tot Ç 34.678 inkomen in 2014

Woningcorporaties hebben moeite om van de belastingdienst te horen hoeveel hun huurders verdienen.
Terecht natuurlijk, er zijn 389 woningcorporaties en die moeten dan doorlopend voorzien worden van informatie over het inkomen van 5,7 miljoen mensen.
De wet op de privacy wordt dan geschonden, ieders inkomen en allicht meer inkomensfactoren komen op straat.
Ik zie vooral een punt in de enorme kosten die dat met zich meebrengt.
Een heel leger ambtenaren krijgen dan werk aan die 5,7 dossiers die doorlopend bijgehouden moeten worden.

OPLOSSING Allereerst het allergrootste probleem bij het oplossen.
De politieke onwil van politieke partijen om woningcorporaties op te doeken!
Dat is tenminste mijn conclusie na vele brieven en reakties de afgelopen jaren.
Dan komt men met heel veel smoezen en ook veel onwaarheden.
Volgens mij komen partijleden, oud tweede kamerleden, oud raadsleden, enz, enz vaak te werken bij de semioverheid.
Daarom zie je ook heel veel CDA-ers, PvdA-ers en VVD-ers bij zulke organisaties.
Dat zijn en waren de partijen immers die het grootst waren de afgelopen vijftig jaar.
Werken bij de semioverheid heeft namelijk veel voordelen, hoge salarissen, ontslagvergoedingen en andere hebbedingetjes.
Bij de semioverheid kun je mooi je pensioen opkrikken tot in de vele miljoenen.
Erik Staal kwam zo tot een pensioenregeling van 7,5 miljoen.
Zodoende is er niet alleen politieke onwil woningcorporaties op te doeken maar elke andere semioverheidsinstelling.
Ook pensioenfondsen zijn heilig, al wat kost moeten deze ook buiten schot blijven en blijven bestaan.
Als je de politieke onwil van politieke partijen om woningcorporaties op te doeken! zou kunnen overwinnen dan zou je woningcorporaties inderdaad zo snel mogelijk moeten opdoeken!
OPLOSSING
1. Weg dus met 389 woningcorporaties met bijna 900 vestigingen en al hun directeuren, commissarissen en andere bestuurders.
2. Huurders moeten dan woonaftrek krijgen, precies zoals kopers hypotheekrenteaftrek krijgen.
Gewoon via de al bestaande weg van belastingaangifte en zoals dat nu ook kan bij belastingteruggave, maandelijks woonaftrek krijgen.
Allemaal al bestaande structuren en woonaftrek komt op het belastingformulier in de plaats van hypotheekrenteaftrek.
Iemand met 700 euro huur krijgt evenveel als iemand met 700 hypotheekrentelasten.
Natuurlijk is er een bovengrens, wie zonder kan moet dat ook vooral doen!
Geen woonaftrek als je zonder kan. ( trouwens ook met AOW en AWBZ )
3. Hypotheekrenteaftrek, vooral goed voor de hoogste inkomens ( Bijna de helft gaat naar de 20% hoogste inkomens ), wordt afgeschaft en wordt woonaftrek.
4. De woonaftrek is een percentage van je netto salaris en wordt dus net als hypotheekrenteaftrek nu jaarlijks bijgesteld.
5. Belastingteruggave wordt alleen nog per maand uitgekeerd.
6. Huurprijzen worden gewoon prijzen zonder subsidie, huurders krijgen immers woonaftrek.

VOORDELEN
1. Alle directeuren, commissarissen en andere bestuurders van 389 woningcorporaties met bijna 900 vestigingen hoeven geen salaris, pensioen, vertrekpremie en andere voordeeltjes.
2. 900 gebouwen kunnen worden afgestoten.
3. Gegevens over inkomens komen niet bij 389 woningcorporaties, maar bij de belastingdienst waar ze grotendeels al zijn.
4. Huurders kunnen blijven wonen waar ze wonen, scheefwonen bestaat niet meer.
5. Bijna de helft van de hypotheekrenteaftrek die nu gaat naar de 20% hoogste inkomens kan naar woningbouw of andere nuttiger doelen.
6. Iemand met 700 euro huur krijgt evenveel als iemand met 700 hypotheekrentelasten dat is wel zo eerlijk.