De slimme sluwe meter mag je weigeren en een meter als alternatief met ingebouwd modem OOK!
Kerstplaatjes.us

U mag nog altijd de slimme meter weigeren!
ook met alleen 'op afstand uitlezen' uitgeschakeld mag je weigeren.
Je hebt dan recht op een digitale meter zonder communicatiemodule!

De Iskra-MT174 noemt Enexis een conventionele digitale meter, maar dat is een LEUGEN!
De Iskra-MT174 is een slimme meter met uitstekende communicatie-module die je dus mag weigeren!
Ook de Iskra-MT174 en soorgelijke meters met communicatiemodule mag je dus weigeren!
Al sinds maart 2013 weiger ik vervanging van onze ferrarismeter met succes.
Zolang Enexis de Iskra-MT174 als mogelijke vervanger heeft staan, kan ik blijven weigeren.
Ik weiger vervanging van de ferrarismeter al sinds maart 2013
Enexis, ACM, consuWijzer en het ministerie van EZ konden, tot nu toe, niets doen tegen mijn weigering.Tweede Bijdrage van 6 December 2017
Hieronder de voorgeschiedenis en het feit dat er nu slimme meters op lijsten met gewone digtale meters staan.
ACM, consuWijzer, het ministerie van Economische Zaken willen hier al meer dan een jaar niets aan doen.
Iedereen krijgt een slimme meter, ook degenen die een slimme meter weigeren is de conclusie van onderstaande.
Als tweede loopt bij de Nationale Ombudsman nog mijn verzoek tot schadeloosstelling en smartegeld.
Begin 2013 beweerde Enexis aan de deur dat de slimme meter verplicht is.
Vervolgens schreven zij per brief dat ze bij wet verplicht waren slimme meters te plaatsen.
Hierna beweerden ze dat onze meter defect is, dat was de enige geldige reden tot medio 2015 om meters te mogen vervangen.
Bewijs van afkeuring was en is er nooit gekomen.
Zelfs het ministerie van Economische Zaken maakte zich er schuldig aan te refereren aan ( nog ) niet bestaande regelgeving.
Dat deed ze in haar eindoordeel na een hoorzitting in 2014.
De Nationale Ombudsman deed vervolgens niets.
Ze deden niets doordat de zaak strande in een reorganisatie.
Eind 2016 wilde men wederom onze meter vervangen en er is en was geen duidelijk over het al dan niet slim zijn van deze meter.
Voor de horing en een eindoordeel van het ministerie begin 2017 vroeg ik nogmaals om bewijs dat onze meter was afgekeurd.
Bij het eindoordeel van het ministerie van Economische Zaken zat een dik pak papier.
Naar ik aannam was dat dik pak papier het keuringsrapport en bewijs van afkeuring.
Ik heb dat dik pak papier doorgestuurd naar de Nationale Ombudsman met de vraag of zij onze meter of iets met onze meter erin zou kunnen vinden.
De Nationale Ombudsman heeft niets kunnen vinden.
Later kreeg de Nationale Ombudsman als antwoord dat dat dik pak papier erbij zat omdat ik daar naar gevraagd zou hebben.
Dat dik pak papier had niets te maken over het al dan niet afgekeurd zijn van onze meter, groep van meters met onze meter of wat dan ook.
Onze meter moest vervangen worden omdat Enexis dit type meter ( lees ferrris meters ) niet langer wilde handhaven.
Enexis wou geen ferrarsi meters meer, maar alleen slimme meters.
Dat kan! Maar deze wens was tot medio 2015 een onwettige reden tot vervangining van meters.
Van 2013 tot begin 2017 hielden Enexis, ACM, consuWijzer en het ministerie van Economische Zaken vol dat onze meter zou zijn afgekeurd.
Al mijn aangetekende brieven en al mijn energie, hoofdpijn, zorgen en slapeloze nachten werden veroorzaakt door die leugen!!!
Niks afgekeurd, Enexis had de onwettelijke wil om onze meter te vervangen door een slimme meter.
Enexis, maar ook ACM consuWijzer en het ministerie van Economische Zaken hielden deze leugen hoog.
Daarom heb ik de Nationale Ombudsman gevraagd dit te veroordelen en een schadeloosstelling van 1000 euro te vragen.
Enige winst is dat wij nog altijd de prima werkende ferraris meter hebben.
Hierop kunnen we zonder rekenen altijd zien wat ons netto verbruik is.
Stroom die wij zelf opwekken hoeven wij niet te kopen en over wat je NIET koopt betaal je geen belasting.
Net zoals ik geen belasting betaal over een fiets die ik niet koop.
Ik betaalde BTW bij aanschaf van onze panelen, maar wij betalen geen BTW over stroom die we niet kopen.Bijdrage van 6 December 2017
Het spijt mij dat ik niet vaker en sneller deze rubriek bij kan houden, maar ik moet ook geld verdienen en heb veel werk bij huis.
Sorry!!!!
Voor de nieuwkomer eerst even een snelle en korte terugblik.
In eerste instantie stond op het weigeren van de slimme meter een half jaar GEVANGENISSTRAF of 15.000 euro boete.
Na je gevangenisstraf of 15.000 euro boete zou je alsnog de slimme meter krijgen.
Deze krankzinnige wet werd pas in de eerste kamer tegengehouden.
Iedereen mag de slimme meter weigeren en heeft recht op een meter ZONDER communicatiemogelijkheden.
Je mag dus ook een slimme meter met uitgeschakelde communicatiemogelijkheid weigeren.
Je krijgt dan een KALE digitale meter zonder communicatiemogelijkheden.

Mijn verhaal.
Maart 2013 kwam de meteropnemer, deze zag de omvormer en stuurde de dag erna een groep monteurs om de slimme meter te komen installeren.
Mensen met zonnepanelen stonden blijkbaar bovenaan de lijst voor een slimme meter.
Deze monteurs zeiden in eerste instantie dat de slimme meter verplicht is.
Na mijn ongeloof en tegenstribbelen zeiden ze dat het in 2020 verplicht zou gaan worden.
Dan komen jullie in december 2019 maar terug was mijn antwoord.
Na mij ingelezen te hebben deed ik online mijn beklacht bij Enexis en consuWijzer.
consuWijzer ging ONS uitleggen wat de regels zijn inplaats van Enexis terechtwijzen.
Enexis excuseerde zich niet, maar begon te beweren dat onze meter afgekeurd zou zijn.
Ja, Enexis stuurde zelfs een brief waarin stond dat ze bij wet verpolicht waren een slimme meter te komen installeren. In 2013 tot half 2015 was het nog zo dat een meter afgekeurd moest zijn om te mogen worden vervangen.
Ik vroeg natuurlijk om bewijs hiervan en waarop is hij afgekeurd.
Is mij jarenlang teveel in rekening gebracht door een defecte meter?
In Juli hield Enexis zelfs de overgang naar een andere energieleverancier voor stroom tegen.
Enexis kwam met een online lijst met afgekeurde meters van Verispect.
Op die lijst kun je elke meter aanwijzen als zijnde afgekeurd, onze specifieke meter of groep meters met onze meter was daarop niet aan te wijzen.
Een lijst met afgekeurde meters waar elke meter opstaat is slechts geschikt voor misbruik om elke meter te kunnen vervangen.
Als lijst met afgekeurde meters dus totaal ongeschikt en alleen geschikt tot misbruik voor wie goede ferraris meters wil vervangen.
Enexis en Verispect werden door mij uitgedaagd om aan te tonen dat onze meter of groep met onze meter erin op die lijst staan.
Zij konden dit blijkbaar niet, want dit werd nooit aangetoond.
Eind 2013 kwam de juridische afdeling van Enexis met een lange brief met wetsartikelen en de meetcode waarin zou staan dat elke meter die terug kan draaien onwettig zou zijn.
Dan zou dus iedereen vervanging moeten toestaan.
De aangehaalde wetsartikelen van een oude wet sloegen even hard op de ferraris meter als op de slimme meter.
Volgens die wetsartikelen zou een slimme meter evenzeer verboden zijn.
De aangehaalde meetcode bestond niet... nog niet, deze kwam pas medio 2015.
Begin 2014 was er een hoorzitting tussen mij en een commissie van het ministerie van Economische zaken.
Hierop volgde een oordeel van het ministerie waarin niets terug was te vindenvan de hoorzitting.
Zelfs het ministerie had in haar eindoordeel in 2014 het lef te verwijzen naar deze niet bestaande meetcode volgens welke alle ferraris meters zijn afgekeurd.
PS; Nooit is ergens ter wereld aangetoond dat een ferraris niet correct zou terugdraaien of dat er anderszins iets mis mee zou zijn.
Alleen volgens die meetcode zijn ferrarismeters vanaf medio 2015 afgekeurd. Dus in 2013 en 2014 tot medio 2015 nog niet.
Nog nooit was er enig bewijs dat onze meter op enigerlei wijze zou zijn afgekeurd.
Door nauwe samenwerking van het ministerie met Enexis kwam Enexis met een lijst met meters.
De lijst met meters van Enexis die correspondeerde met de lijst van Verispect was even waardevol als die lijst van Verispect... zonder waarde.
Enexis moest mij een meter aanbieden, maar ze kwamen met een hele oude digitale meter van een niet meer bestaande fabrikant.
Onze oude analoge meter laten vervangen door een oude digitale van een niet meer bestaande fabrikant weigerde ik.
De Nationale Ombudsman werd ingeschakeld, maar van hen hoorde ik destijds niets meer.

Eind 2016 begon dit circus opnieuw. Enexis zei twee dagen vantevoren dat ze wilden langskomen de meter te vervangen.
Ik belde toen met Enexis om te vragen naar welke meter ik dan zou krijgen.
Het antwoord was dat als ik dan zou zeggen dat ik geen slimme meter wou, ik een andere 'niet slimme meter' zou krijgen die ze toevallig bij zich zouden hebben.
Ze kon niet zeggen welke meter je dan krijgt.
Om te kijken welke meters ze dan bij zich kunnen hebben, keek ik online en zag bij de 'niet slimme' meters de Iskra-MT174.
Deze meter heeft uitstekende communicatiemogelijkheden en is dus een hele goede SLIMME METER.
Nu vecht ik al sinds november 2016 om die slimme meter van de lijst met niet slimme meters te krijgen.
Enexis wil en kan niet verklaren dat de betreffende meter een 'domme' meter is... niet met zo'n gebruikshandleiding erbij met zoveel slimmigheden.
Elk verzoek van mij om te verklaren dat het een handleiding is van een 'domme' meter werd weerlegd.
Blijkbaar wil men niet verklaren dat het een 'domme'meter is... dusss... is het volgens mij een 'slimme'meter.
Wel beweerde Enexis dat ze de module uit deze meter zouden hebben verwijderd.
Maar toen was mijn verzoek om dan de betreffende handleiding aan te passen omdat die dan niet meer bij die meter past.
Enexis wil deze handleiding niet aanpassen en ze willen deze meter ook niet van die lijst afhalen.
Ja, ik kreeg zelfs een mail waarin werd beweerd dat de consument niet aan de meter zou kunnen zien dat het geen slimme meter is.
De consument zou na plaatsing Enexis moeten bellen om te vragen of het een meter zonder communicatiemodule is of niet.
Een slimme meter ziet er normaal gesproken echt wel anders uit dan een gewone digitale meter, dat was dus een domme bewering.
Het feit dat Enexis deze meter niet van de lijst af wil halen of de handleiding aanpassen op een meter zonder communicatiemodule,
betekend volgens mij dat Enexis slimme meters wil plaatsen bij IEDEREEN.

De klacht over deze slimme meter op de lijst van domme meters werd door het ministerie ( ondanks dat ze daartoe verplicht waren ) niet behandeld.
Ik moest het maar opnieuw indienen.
Op mijn verzoek heeft de Nationale Ombudsman deze klacht ingediend bij ACM / consuWijzer.
ACM / consuWijzer deed niets anders dan steeds iemand anders de zaak te laten opnemen en mijn vragen NIET te beantwoorden.
Nu hoor ik niets meer van ACM / consuWijzer en de contactpersoon bij de Nationale Ombudsman geeft het door aan een collega.
Dit loopt nu al meer dan een jaar en al die tijd staat en stond een slimme meter op een lijst met gewone digitale meters.
Bovendien zijn er allicht veel meer van zulke slimme meters op lijsten met gewone digitale meters en ook bij de andere netbeheerders.Tekstplaatjes.us

Bijdrage van 14 Juli 2017
Uw persoonlijke gegevens zijn geld waard.
Ze kunnen doorverkocht worden en leveren dan geld op.
Uw persoonlijke gegevens in verkeerde handen zijn gevaarlijk!
Met de slimme meter willen netbeheerders en energieleveranciers zoveel mogelijk gegevens van u.
Als u inzicht in uw energieverbruik wilt, kunt u dat prima zelf doen zonder uw gegevens rond te spreiden.
In de nabije toekomst krijgt u variabele energieprijzen.
De ene dag die prijs en de andere dag die.
Zelfs per dag heeft u dan verschillende prijzen.
Van 8 tot 12 uur die prijs en van 12 tot 14 die prijs.
Maar ook de stroom voor evrwarming kan duurder zijn dan de stroom voor licht.
Graag willen ze een heel profiel van u en uw gezin.
Wat u betaald aan stroom kunt u dan niet meer vergelijken met de buren.
U kunt zelfs nauwelijks leveranciers vergelijken door de tientallen verschillende tarieven.
Kortom... u bent dan machteloos en overgeleverd aan de grollen van de leveranciers en netbeheerders.
Onder het mom dat ze u willen vergelijken met vergelijkbare gebruikers, gaan ze dat vergelijk onmogelijk maken.
Er zijn dan geen vergelijkbare gebruikers meer, want wie gebruikt excact evenveel als u aan warmte en evenveel aan licht?
Ook kunnen ze uw stroom beperken als u een betalingsachterstand heeft.
U krijgt bijvoorbeeld dan alleen nog de stroom die u nodig heeft voor licht.

Wees dus HEEEEL zuinig op uw persoonlijke gegevens.
Helemaal als u zich een slimme meter heeft laten aansmeren ( die kunt u weigeren! )
Toen ik voor het eerst inlogte bij OXXIO werd gezegd dat OXXIO dagelijks de meetgegevens bij mijn netbeheerder wil opvragen.
OXXIO krijgt dan de dagstanden van gas en stroom.
Gaat OXXIO dan waarschuwingen sturen als je een dag teveel gebruikt?
Aanmaningen om zuiniger te zijn omdat je al een betalingsachterstand hebt?
Ik wek mijn eigen stroom op en per saldo krijg ik geen stroom van OXXIO, maar ze willen wel de baas zijn over die stroom.
Ik wek mijn eigen stroom op, maar OXXIO, netbeheerders en de overheid willen er geld aan verdienen.
Geld verdienen aan MIJN zonnepanelen die ik kocht met BTW en zonder subsidie.
Geld verdienen en steeds meer de baas spelen over hoe ik MIJN stroom gebruik.
Je gegevens zijn veilig jaja.
Na OXXIO te weigeren mijn gegevens te gebruiken nemen ze daar geen genoegen mee en dringen verder aan.
Met uw gegevens wil OXXIO een mooie grafiek maken en uw saldo van je jaarnota voorspellen en uw gebruik vergelijken met anderen.
Als u dan meer gebruikt dan dioe anderen zal OXXIO de prijs van uw stroom veranderen.
Dat zijn variabele energieprijzen.
Energieprijzen die van uur tot uur, van dag tot dag kan veranderen.
Ja, het kan zelfs veranderen naar waar u het voor gebruikt.
Voor de koelkast is de stroom goedkoper dan stroom voor uw wasmachine overdag.
Uw wasmachine mag u natuurlijk alleen 's nachts gebruiken. want anders betaald u het dubbele.
OXXIO, blijft aandringen... 'Wacht, ik heb me bedacht' maar u klikt op... 'Ik geef geen toestemming'
Geef nooit toestemming!!!
Ga ook GEEN APP gebruiken om hen macht te geven over uw leven en over hoe u de door u betaalde energie gaat gebruiken.
OXXIO blijft maar zeuren over het in gebruik nemen van hun app en om uw gegevens.
Gelooft u nu echt dat OXXIO al die moeite doet om u te helpen? en om er niet zelf aan te verdienen?
Wilt u dat ze in de toekomst bepalen wanneer u de was doet?
Dat u vaker naar de televisie kijkt dan vergelijkbare gezinnen?
Dat u meer stroom gebruikt voor de wasmachine dan vergelijkbare gezinnen?
Het gaat ze helemaal NIETS aan wanneer en hoeveel u gebruikt.
U betaalt de rekening en bent zelf de baas over waarvoor en wanneer u het gebruikt.
Ik wek mijn eigen stroom op en al zou ik de hele dag elektrisch verwarmen met de deuren open, dan heeft OXXIO, de netbeheerder of de overheid daar NIETS mee te maken.
De zon is niet van hen en de zonnepanelen heb ik met BTW en zonder subsidie gekocht.

In deze eeuw zou energie door de vele manieren waarop het gekregen kan worden vrijwel gratis moeten worden.
Maar de overheid wil samen met netbeheerders en energieleveranciers zolang mogelijk zoveel mogelijk er aan verdienen.
Eraan verdienen en macht krijgen over u en mij.
Want als u en ik niet meer afhankelijk zijn van hun energie, verliezen ze geld en macht.
War ik hierboven OXXIO noem, kun je de naam van elke energieleverancier invullen.Bijdrage van 12 Juni 2017
Salderen is geen subsidie.
Wat ik zelf opwek hoef ik niet te kopen en dus betaal ik geen heffingen en BTW, enz. op wat ik niet koop.
Zoals ik ook geen BTW betaal over een fiets die ik niet koop.
Wat ik opwek, zijn MIJN inkomsten en daar heeft Den Haag NIETS mee te maken.
Maar dat zint Den Haag helemaal niets, graag willen ze verdienen aan MIJN zonnepanelen.
Die ik trouwens met BTW en zonder subsidie gekocht heb.
Salderen subsidie noemen is dus onzin.
Dan hebben ze het over opslag van mijn energie totdat ik het nodig heb in de avond.
Mijn energie gaat onmiddelijk na opwekken naar mijn buren... hoezo opslag?
Zwaarder belasten van het netwerk? ook onzin! Of het nu de ene kant opgaat of de andere maakt voor de lijnen niets uit.
Allemaal leugens en smoesjes om mijn stroom te STELEN!

Dan is er de slimme meter.
Nooit was de werkelijke reden om ons meer inzicht te geven!
Met de slimme meter willen ze variabele stroomprijzen invoeren!


Als ik stroom opwek krijg ik dan maar 7 cent en als ik 's avonds stroom gebruik betaal ik 28 cent.
Nu is de prijs ongeveer 21 cent, maar dan gaat die naar 28 cent of nog hoger.
Dat is niet iets wat ikzelf bedacht, maar dat is al werkelijkheid in landen waar ze de slimme meter al langer hebben.
Van 8 uur tot 12 uur een prijs en van 12 tot 18 uur een prijs en na 18:00 uur een erg hoge prijs.
Per dag verschillende prijzen, maar ook een andere prijs in de zomer dan in de winter.
Bij vakanties een weer andere prijs.
Maar ook een andere prijs voor wassen dan voor verwarmen is mogelijk.
Meer inzicht?
Elk inzicht zal verloren gaan en een leverancier uitzoeken is onbegonnen werk.
Je kan dan nauwelijks zien wat je betaald, laat staan wat er veranderd bij een andere leverancier.
Ze kunnen mensen met een slimme meter een lagere prijs berekenen dan mensen zonder slimme meter.
Zodoende kunnen ze alsnog iedereen een slimme meter opdringen.
Voor mijn stroom krijg ik 7 cent en de buren betalen 28 cent ervoor.
Mijn zonnepanelen?
Nee, HUN zonnepanelen die ik betaald heb.
Misschien krijg ik niet eens 7 cent, maar moet dan toebetalen als er erg veel stroom opgewekt wordt.
Bovendien moet ik dan wel een slimme meter laten installeren om niet heel dure stroom te moeten gebruiken.
Met een slimme meter kunnen ze dan bij mij, maar bij iedereen bepalen dat als je betalingsachterstand hebt,
je maar een beperkt aantal kWh per dag mag gebruiken.
Zelfs is het dan mogelijk dat je alleen stroom krijgt voor verwarmen en koken.
Ze installeerden al 850.000 digitale meters die soms tot bijna zes keer zo veel stroomverbruik rekenen.
ACM, consuWijzer en het ministerie van Economische Zaken werken met netbeheerders en leveranciers mee om u en mij slimme meters en variabele energieprijzen op te dringen.
Ik wou zonnepanelen voor meer onafhankelijkheid, maar we zijn straks met handen en voeten gebonden.
Je kunt dan eigenlijk niet meer vergelijken en overstappen.
Elk inzicht in je gebruik ben je kwijt.
Het is nu al zo dat je met een slimme meter sowieso een dubbele meter krijgt met daluren.
Hoezo, maakt de slimme meter je gebruik inzichtelijker?Als ik een fiets niet koop, betaal ik geen BTW en/of andere heffingen.
De stroom die ik opwek, hoef ik niet te kopen en betaal dan geen BTW en/of andere heffingen.
Salderen is niet anders dan het voorkomen dat ik BTW enz. betaal over wat ik niet koop.
Maar de overheid is altijd uit op meer inkomsten en kan niet verteren dat degenen die geen stroom kopen geen BTW betalen en zij inkomsten mislopen.
Ze moeten immers altijd schrapen om aan geld te komen voor verlaging van de belastingen voor bedrijven en rijken.
Winstbelasting, vennootschapsbelasting, vermogensbelasting en dividentbelasting moeten omlaag voor de bedrijven.
Economische groei op kosten van de burger.
Belastingen voor bedrijven en rijken verlagen en de burger betaald daarvoor door hogere BTW.
Hogere BTW en minder ziekenhuizen, minder politiebureaus, minder brandweerkazernes, minder gevangenissen, minder verpleegtehuizen, minder verzorgingstehuizen en lagere bijstand en uitkeringen om bedrijven lagere belastingen te laten betalen.
Economische groei door korten op de samenleving, korten op sociale voorzieningen en gezondheidszorg.
En u, u blijft gewoon VVD stemmen.


Bijdrage van 13 Maart 2017
Hoge jaarafrekening na plaatsen slimme meter

3-3-2017 Radar Ongeveer 850.000 al geplaatste digitale meters kunnen meer meten het daadwerkelijkk gebruik.
3-3-2017 Eenvandaag Deel energiemeters onbetrouwbaar
3-3-2017 Volkskrant
In tegenstelling tot wat veel koppen zeggen, het gaat niet alleen om slimme digitale meters, maar om alle digitale meters.
Vooral veel statische meters geven een te hoog gebruik aan.
De oorzaak is vermoedelijk de bemonsteringsfrequentie zegt hoogleraar Electrical Engineering Frank Leferink
De oorzaak is dus nog niet volledig bekend, de 10 genoemde meters hieronder moet je dan volgens mij ook met een korrel zout nemen.
De onderzoeker deed al in 2015 melding hiervan.
Ook uit een contra expertise bleek hetzelfde, maar er zijn nog geen stappen ondernomen.
Volkskrant:"Volgens een woordvoerder van Liander, de grootste netbeheerder van Nederland, zou het probleem vooral spelen bij grote bedrijven. Maar ook consumenten met zonnepanelen of een elektrische auto lopen risico op afwijkingen."

In tegenstelling tot wat veel koppen zeggen, het gaat niet alleen om slimme digitale meters, maar om alle digitale meters.
Vooral veel statische meters geven een te hoog gebruik aan.
Dat bleek in laboratoriumonderzoek van de Universiteit van Twente en de Hogeschool van Amsterdam. .
Ledlampen, voedingen voor laptops, omvormers van zonnepanelen en opladers van mobiele telefoons kunnen de meters beinvloeden.
De test was met 50 lampen en grote dimmers.
De stand op deze meterkasten kan tot zes keer hoger uitvallen dan het werkelijk gebruik.
Volgens Frank Leferink, hoogleraar Electromagnetic Compatibility aan de Universiteit van Twente, zijn de meters niet voldoende robuust gemaakt. Te goedkoop dus!
Het gaat vooral om meters die tussen 2004 en 2014 zijn geproduceerd. Vijf van de negen geteste meters waren ondeugdelijk.

Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie van alle energienetbeheerders zegt dat de meter verouderd is en
dat uit hun eigen onderzoek in gewone huishoudens niet tot hogere energierekeningen heeft geleid.
Netbeheerders hebben het graag over een enkel geval met een sauna en dat deze meters al jaren niet meer geplaatst worden.
Maar volgens hoogleraar Lefering doet het probleem zich nog steeds voor, ook bij de nieuwe meters.
Ook de verbeterde meters laten dit probleem zien.
De onderzoeker schat dat in Nederland ruim driekwart miljoen meters aan deze kwaal lijdt.
De Consumentenbond laat aan EenVandaag weten dat zij vaker signalen krijgen dat het energieverbruik omhoog schiet na het plaatsen van een slimme meter.
Voorlopig zijn de volgende 10 bekend dat ze niet goed werken. ( hoeveel volgen nog? )
Met een gewone keuring ( die u moet betalen ) is dit euvel niet te achterhalen.
Wie klaagt over de te hoge rekening krijgt te horen dat hun vorige ferraris meter waarschijnlijk te laag aangaf.

Echelon | Type: 83331-1IMAD | Metercode: KAP4
Enermet | Type: E420-n(t)(s) | Metercode: P8KM
Iskra | Type: MT371-D1A52 | Metercode: ZBEP
Iskra | Type: MT171-D2A52 | Metercode: RBEN
Iskra | Type: MT382-D2A52 | Metercode: ZBBD en ZBEV
Iskra | Type: MT171-D2A52 | Metercode: ZBER
Landis + Gyr | Type: ZCF110CBtFs2 | Metercode: E0004
Landis + Gyr | Type: ZMF110CBtFs2 | Metercode: E0005
Landis + Gyr | Type: ZCF120ABd(F)s2 | Metercode: KAAE
Landis + Gyr | Type: ZMF120ABdFs2 | Metercode: ZAEX

De overheid wil voor 2020 alle energiemeters vervangen door slimme meters.
In eerste instanstie zou er zelfs een half jaar gevangenisstraf en 15.000 euro boete op het weigeren van de slimme meter staan.
Gelukkig hield de Eerste Kamer dat tegen en u kunt gewoon GRATIS de slimme meter weigeren.
Van de ferraris meter is nooit bewezen of aangetoond dat deze niet nauwkeurig zou kunnen salderen.
Met die meter ben je er mooi van verzekerd dat je geen BTW en andere heffingen betaald over stroom die je niet gebruikt omdat je het zelf hebt opgewekt.
Salderen is geen subsidie en geen cadeautje, je betaald immers ook geen BTW op een fiets die je niet koopt.
Bijdrage van 1 Maart 2017
De Iskra-MT174 kan tot 4 tarieven hanteren, 10 seizoenen, 10 weekprogramma's, 10 dagelijkse periodes, 10 tariefsveranderingen in dagelijkse tarieven en rekening houden met 46 vakanties.
Iskra-mt174
De Iskra-MT174 kan het gebruik van 8 verschillende profielen laden en opslaan.
Nu weet u waar slimme meters ECHT voor zijn!!!
We gaan allemaal veel meer betalen en de prijs van stroom kun je nooit meer terugvinden op rekeningen.
Want van 8 tot 11 geldt een andere prijs als van 11 tot 13.
In Januari een andere prijs dan in Juli en in Juli een andere prijs dan in September.
In vacanties een andere prijs dan ervoor en erna.
Op elk moment kan de prijs ook veranderen... tot 10 tariefsveranderingen per dag!
Maar de kans is ook groot dat de buren een andere prijs krijgen dan u en dat is evenals alle prijzen niet weer te vinden door de vele, vele tarieven.
Iemand in de bijstand betaald een andere prijs dan iemand in een villawijk.
Rijken kunnen vooraf betalen en betalen ook veel minder dan wie dat niet kan.
De industrie gaat nog minder betalen dan de 7 cent nu of krijgen zelfs stroom gratis of krijgen geld toe bij afname.
In landen waar ze al verder zijn dan wij, Amerika, Canada en Australie, kun je dit alles goed zien.
Op kosten voor energie besparen is daar ook al bijna onmogelijk omdat de vaste lasten het meerendeel van de prijs uitmaken.
Besparen op energie kan, maar nauwelijks op de prijs ervan.
Inzicht kan alleen via dure websites en apps en als je veel tijd hebt.
Ja, deze Iskra-MT174 staat vaak vermeld als 'domme' meter als vervanging als u een slimme meter weigert.
Maar ook bij deze meter kunt u zien welke kant wij opgaan.Bijdrage van 4 Januari 2017
Slimme meters om ons inzicht te geven in ons gebruik?
Slimme meters geven geen meer inzicht, hoogstens met dure apparaatjes, websites en apps.
Maar heel weinig mensen zullen dat willen en dat is dan ook niet de echte reden van slimme meters.
De ware reden is dat er miljarden zijn te verdienen aan de in veel landen wereldwijd verplichte en in andere landen sterk opgedrongen slimme meter.
Het had weinig gescheeld of op weigeren van de slimme meter in Nederland kreeg je 15.000 euro boete of een half jaar gevangenisstraf. Pas in de Eerste Kamer werd dat tegengehouden.
Bovenop de miljarden voor de slimme meters komen de miljarden voor een slim netwerk.
Daarbovenop die miljarden komen de miljarden voor apps, websites en andere diensten waarmee je uberhaupt iets kan met de gegevens van de slimme meter. Zonder extra's kun je weinig met een slimme meter, dus ook die worden je opgedrongen.
Met al die extra's krijgen ze ook macht over uw en mijn privacy. Ja, de overheden doen alsof ze dat kunnen voorkomen, maar dat is een fabel. Ze kunnen bijvoorbeeld mensen die het niet breed hebben korting op stroom geven in ruil voor hun persoonlijke gegevens.
Dan moet je van goede huize komen als je met weinig te makken, die korting afslaat.
Daar weer bovenop krijgen de energiereuzen macht over ons. Over onze apparaten en zonnepanelen. In Groningen werd de stroomopwekking van mensen met zonnepanelen stopgezet als hen dat beter uitkwam. Ze kunnen uw diepvrieskist op afstand lager zetten, enzofoort, enzofoort.

Er zijn dus miljarden te verdienen aan slimme meters.
Maar er is meer. Ze zeggen het nooit en je kunt het nergens vinden, maar slimme meters kunnen tal van tarieven hanteren. In andere landen waar ze verder zijn, hebben ze aparte tarieven in zomer en winter, overdag en 's nachts of zelfs aparte prijzen in bepaalde vakanties. Zo krijgen ze uw en mijn stroom van ONZE zonnepanelen voor 7 cent en als we het in de winter of savonds en snachts gebruiken betalen we 28 cent ( ja, veel meer dan nu) Dat verzin ik niet! Dat is al zo in tal van landen met grote armoedegroei tot gevolg. De industrie betaald nu al weinig voor energie, maar ze krijgen dan geld toe. Bij overschotten betalen netbeheerders nu al aan grote gebruikers om stroom af te nemen inplaats van dat netbeheerders zelf iets gaan doen met de overschotten. U en ik zullen nooit gratis stroom krijgen, zelfs niet als er een teveel is.

Wij krijgen de slimme meters gratis!!!


Gratis? Nee, die betalen we toch echt wel!
Miljarden voor de meters en miljarden voor een zogenaamd slim netwerk.
Terwijl in Nederland honderdduizenden woningen nog enkel glas hebben en soms zelfs nog enkelmuurs zijn.
Wat doet dan een slimme meter in zo'n woning?
Zeggen dat de bewoner of woningcorporatie dubbelglas moet nemen? het huis ommuren voor een spouw?
Een slimme meter in zo'n huis is pure geldverspilling!
Als alle woningen dubbelmuurs en dubbelglas zouden hebben, zouden we ook nog meer rendement kunnen halen met die miljarden door spouwisolatie, dakisolatie, kruip- en funderingisolatie.
Zelfs met gratis tochtstrips zou er meer rendement gehaald worden dan met gratis slimme meters.
Meer inzicht, zegt maar heel weinig over wat je er dan mee kunt doen.
Als je eenmaal dat inzicht hebt, maar geen geld om er iets aan te doen... wat heeft die meter dan voor zin?
In enkelmuurs, met enkel glas, slecht geïsoleerde huizen is een slimme meter onzinnig! en weggegooid geld. Je weet ook zo wel wat je zou kunnen doen voor lagere energiekosten. Ook de huizen zonder tochtstrips, folie, enz, enz, kun je beter het geld daaraan uitgeven.
In Nederland zijn er al erg veel van die huizen, maar in Europa zijn dat er miljoenen!
Slimme meters plaatsen, terwijl al duidelijk is WAT er aan schort in die woningen.
Die vele miljarden aan slimme meters en slim netwerk, kun je beter steken in verbetering van de woningen.

Nee, het is grote onzin dat meer inzicht de reden zou kunnen zijn voor invoeren van de slimme meter.
In andere landen heb je al andere prijzen overdag dan 's avonds, of in de winter en in de zomer.
Overdag gaan we spotgoedkoop energie opwekken voor 7 cent en na 1800 uur gaan we 28 cent betalen.
Of in de zomer voor 7 cent opwekken en in de winter 28 cent betalen.
Maar zelfs in vacanties krijg je een andere prijs.
Meer inzicht?
Straks heb je helemaal geen idee meer wat je betaald en wanneer
Zuinig zijn met energie wordt dan een wetenschap!


De industrie gaat dan nog minder betalen dan nu en wij gaan 's avonds veel meer betalen.
De armoede steeg al in veel van die andere landen, o.a. Autralië en ook hier krijgen we nog meer armoede.
Goed voor de industrie, goed voor de economie, maar slecht voor de burger. Economische groei is armoedegroei.
Met zoveel verschillende tarieven in zoveel verschillende periodes, raak je elk overzicht kwijt.
U twijfelt aan dat verhaal?
Laten we de hieronder ook al genoemde Iskra-MT174 nemen.
Deze kan tot 4 tarieven hanteren, 10 seizoenen, 10 weekprogramma's, 10 dagelijkse periodes, 10 tariefsveranderingen in dagelijkse tarieven en rekening houden met 46 vakanties.
Iskra-mt174

Als we onze meter laten vervangen, dan kan dat de ISKRA MT174 worden met RS485 interface een interface voor telecommunicatie ondanks dat we de slimme meter weigeren.
Inplaats van een slimme meter een meter met telecommunicatie interface en ook nog een Optical Port.
Wat doet dat allemaal in een meter die dom genoemd wordt?
In andere landen zijn ze al wat verder en daar kun je zien welke kant het op kan gaan.
Smart Meters Iskra mt174
Hierboven noem ik de vele tarieven die deze meter kan gaan hanteren en u en ik weten niet meer wat we betalen, laat staan dat we weten hoe we minder kunnen gaan betalen.

Maar in grote lijnen zie je in andere landen dat variable stroomprijzen leiden tot veel hogere energieprijzen als we 's avonds thuis zijn en lagere als de fabrieken draaien overdag.
Zonnepanelen heb je om de overheid en energieboeren te spekken.Bijdrage van 19 December 2016
Wij weigeren vervanging van onze ferrarismeter al sinds maart 2013.
Grotendeels doordat op de lijst van Verispect, nu Agentschap Telecom, iedere meter is aan te wijzen als zijnde afgekeurd, in feite dus geen enkele meter is aan te wijzen als zijnde afgekeurd.
Ze kunnen niet aantonen dat er iets mis is met onze ferrarismeter.
Het begon met monteurs aan de deur die een slimme meter wilden plaatsen.
Dat was verplicht zeiden ze.
Na enig protest zeiden ze dat het in 2020 verplicht zou gaan worden.
Ik weigerde en zei dat ze dan eind 2019 maar weer moesten komen.
Enexis verwees in de brieven hierop steeds naar de lijst van Verispect met afgekeurde meters.
Verispect werd Agentschap Telecom, maar de lijst is nog even waardeloos.
Die lijst is zo algemeen dat elke meter hierop kan worden aangewezen als zijnde afgekeurd,
eigenlijk kan dus op deze lijst geen enkele meter aangewezen worden als zijnde afgekeurd. Verispect beantwoorde mijn brieven niet en Enexis en het ministerie van Economische Zaken konden niet aantonen waar de bewijslast ligt van die lijst.
Die lijst bewijst dus niets en wordt alleen dankbaar gebruikt door netbeheerders om elke meter te kunnen aanwijzen als zijnde afgekeurd.
Het enige dat je meestal op die lijst kunt weervinden van wat er op je meter staat is het type.
Dat is hetzelfde als zeggen dat elke witte auto is afgekeurd en op die lijst staan meerdere types, zodat elk type kan worden aangewezen als zijnde afgekeurd.
Het ministerie beloofde in 2014 dat zij Verispect zouden manen tot meer transparantie, maar er is niets verandert.
Affijn, hierop volgenden brieven en een hele procedure inclusief hoorzitting enz. enz. de laatste stap was de Nationale Ombudsman.
Van de Nationale Ombudsman hebben wij nooit weer iets vernomen en Enexis stuurde een enkele keer een bericht dat ze zouden langskomen en of ik een afspraak wou maken.
Ik weigerde steeds en zei dat er met onze meter niets mis was en we gingen over tot de orde van de dag en Enexis liet het dan daarbij.
Enexis kon eenvoudigweg niet aantonen dat er iets mis zou zijn met onze meter.
Anders hadden ze wel verdere stappen ondernomen.

Onlangs ( 2016, dus 3 jaar na de eerste weigering tot vervanging ) kregen wij weer een brief van Enexis
met de boodschap dat onze elektriciteitsmeter zou zijn afgekeurd en moet worden vervangen.
Ze zouden over 6 dagen langskomen.
Ik heb gebeld en gevraagd naar welke meter wij dan krijgen.
Wij willen perse geen slimme meter.
Het antwoord was dat we de slimme meter of de gewoon digitale krijgen die toevallig in het busje ligt.
Online heb ik toen gekeken naar welke er zijn.
Teruglevermeters
Er zijn voor zover ik heb kunnen vinden; vijf verschillende slimme meters en vijf gewone digitale meters.
Wie dan kijkt naar de handleidingen van de gewoon digitale meters,
vindt een meter met ingebouwd modem. RS485 interface
Iskra-MT174
Wij en honderdduizenden burgers kunnen dus als ze een slimme meter weigeren
een zogenaamd gewoon digitale meter krijgen met ingebouwd modem.
U zult met mij eens zijn dat een meter met modem, een slimme meter is.
Honderdduizenden mensen die de slimme meter weigeren,
kunnen dus TOCH een slimme meter krijgen.
Enexis reageert helemaal niet op mijn brieven en het ministerie van Economische Zaken
begint nu een hoorzitting over al onze klachten, waaronder deze zonder dit onmiddellijk te stoppen.
Gezien onze ervaring met een eerdere hoorzitting verwachten wij
niet dat deze meter van de lijst met alternatieve meters gehaald zal gaan worden.
Maarrr... het kan toch niet zo zijn dat de installatie van slimme meters
bij mensen die de slimme meter weigeren gewoon doorgaat?
Enexis zal beslist ook niet de enige netbeheerder zijn die dit doet.
Bovendien hebben andere netbeheerders nog meer zogenaamd gewoon digitale meters met modem.
Wij willen die meter niet als alternatief,
en we willen dat ook duizenden anderen besparen. Net als in 2014 komt er begin 2017 weer een klachtenprocedure, met horing.
We zullen zien of dit weer eindigt bij de Nationale Ombudsman die dan nooit een uitspraak doet.


Bijdrage van 30 Mei 2016
Zojuist hoorde ik weer een buurman die vertelde dat iemand van Enexis hem had verteld dat de slimme meter verplicht is.
Nee!!!
De slimme meter is NOOIT verplicht!
Als je meter ECHT vervangen moet worden, kun je ook kiezen voor een domme digitale meter.
Een domme digitale meter, dus niet een slimme meter waarbij het 'slimme' is uitgeschakeld, maar echt dom.
Beter nog kun je een oude meter hebben.
Schermt men met de lijst met afgekeurde meters van Verispect zeg dan dat die lijst waardeloos is omdat hierop uw specifieke meter niet kan worden aangewezen als zijnde afgekeurd.
Elke meter kun je daarop aanwijzen als afgekeurd, dus is die lijst waardeloos!
Hou je oude betrouwbare meter!
Vanaf 2020 krijgt u allicht niets meer voor uw stroom met een slimme meter
Nadelen van slimme meter.


Bijdrage van 31 Mei 2016
De slimme meter heeft vooral nadelen


Bijdrage van 19 April 2016
In het kort de conclusie van mijn bijdrage gisteren.
Waarom zou je zonnepanelen kopen als je na 2020 misschien maar 0 cent krijgt?
Dat was het doel van de slimme meter... een variabele prijs... u krijgt overdag 0 cent en zij 31 cent na 19.00 uur.
Voor stroomopslag heb je geen accu in een laadpaal van Robin Berg met LomboXnet nodig.
Een accu ( thuisaccu ) zonder laadpaal en zonder elektrische auto is vele malen beter en vereist geen dikke kabel naar een laadpaal.
Rijke mensen met elektrische auto's, fabrikanten van elektrische auto's en fabrikanten van laadpalen hoef je niet te spekken op kosten van gemeenschapsgeld.
Gemeenschapsgeld kan beter besteed worden aan de gemeenschap, zoals aan jeugdzorg, ouderenzorg en gezondheidszorg.
Rijken moeten zelf hun laadpaal en de kabel ervan naar het netwerk betalen en fabrikanten van laadpalen en auto's moeten maar winst zien te maken zonder gemeenschapsgeld.
Eerder spekten wij autofabrikanten al door grote luxe benzineslurpende hybide auto's subsidie te geven.
Als je stroom gratis wilt maken overdag... wie koopt dan nog zonnepanelen?
Willen ze alle mensen met zonnepanelen hun rendement afpakken?
Na 19.00 moet de gratis stroom gecompenseerd worden en gaat de stroom 31 cent kosten, met enorme armoede tot gevolg.
Wat een stelletje aso's en alleen maar om zelf rijk te worden.

Het netwerk moet aangepast worden voor de rijken met laadpalen met dure elektrische auto's en dat kunnen ze dus prima zelf betalen!
Het is niet zo dat op elektrisch rijden goed is!
Beter dan op benzine of diesel, maar nog altijd is niet autorijden beter en dus geen geld naar iets wat niet goed is.

Stroom moet geen variabele prijs krijgen maar juist een veel vastere prijs!!!
Veel mensen kopen geen zonnepanelen omdat ze bang zijn voor een opbrengst van 0 cent per kWh
Windmolens, zonnepanelen, enzovoort hoeven geen subsidie!
Mijn panelen zonder subsidie en met BTW
hebben een rendement van 8,2 %
Als windmolens een lager rendement hebben, moeten ze maar zonnepanelen kopen.
Twintig jaar een vaste prijs van b.v. 21 cent
Stoppen met subsidie voor concurrenten van zonnepanelen.
Thuisaccus kunnen beter dan de laadpalen met accu.
Laadpalen met accu horen geen overheidsgeld te krijgen.
Als er subsidie gegeven moet worden dan eerder aan de thuisaccu
die NIET hoofdzakelijk gebruikt wordt voor auto's
Autorijden en het wegennet blijven schadelijk voor mens en milieu
Thuisaccu's kunnen wél de gewone burger helpen aan inkomen
Zonnepanelen worden steeds beter en wekken steeds meer op
bovendien komen er steeds meer toepassingen, zoals stroom opwekken met ramen.
Thuisaccu's ( zonder laadpaal! ) worden steeds beter en goedkoper.
Mensen krijgen dan goedkopere energie en meer geld om in de winkels te besteden.
Dat bereik je NIET met gratis stroom overdag,
want dan koopt niemand zonnepanelen!
en mensen die al zonnepanelen hebben komen in de schulden.
Dat bereik je ook niet met gratis dure laadpalen met accu voor de rijken.Bijdrage van 18 April 2016
In het bericht hieronder heb ik u even bijgepraat... wij weigeren al sinds begin 2013 de slimme meter en de lijst met zogenaamde afgekeurde meters van verispect is dus waardeloos.
Dus nu waarover ik iets wou schrijven.
Heleen Ekker - Alle netbeheerders bepleiten stroom soms gratis
Dus overdag wek je stroom op voor 0 cent en die koop je na 19.00 uur terug voor 31 cent.
Zonder zonnepanelen heb je de stroom als je niet thuis bent voor 0 cent en na 19.00 uur betaal je 31 cent.
In Australië kregen ze zo heel veel meer armoede en dus wanbetalers die niet KUNNEN betalen, waarvoor de rest weer opdraait.

Stedin.net wereldprimeur-utrecht-laadpaal-maakt-opslag-zonneenergie-mogelijk
Een aantal gemeenten uit de provincie Utrecht, netbeheerder Stedin, Robin Berg met LomboXnet, General Electric, Renault en Nissan doen alsof je elektrische auto's en laadpalen met accu nodig hebt om stroom op te slaan.
Wat een onzin! Maar je hebt onzin nodig om met overheidsgeld op deze manier en met zulke argumenten de rijken te helpen aan dure elektrische auto's en dure laadpalen met dure dikke stroomkabels naar het net.
Een laadpaal die zonneenergie opslaat!
Een accu slaat zonneenergie op en dat werkt BETER zonder laadpaal en zonder elektrische auto.
Dat noemen we een huisaccu!
Autofabrikanten en fabrikanten van laadpalen spekken met gemeenschapsgeld terwijl we verzorgingstehuizen, verpleegtehuizen en sociale werkplaatsen moeten sluiten?
Een huisaccu doet zonder laadpaal en zonder elektrische auto alles beter dan wat ze nu toeschrijven aan een paal van Robin Berg met LomboXnet.
Bovendien heb je met een huisaccu geen dikkere kabels nodig van netbeheerders naar laadpalen.
Vaak doen netbeheerders alsof voor het opwekken van stroom door zonnepanelen dikkere kabels nodig zijn en dat ze daarom minder voor hun stroom zouden moeten krijgen, maar het is onzin want het zijn de laadpalen van de rijken met elektrische auto's.

Gratis stroom overdag?
Ja, maar dan moet u uw verstand gebruiken!
Wat zal dat betekenen voor de prijs na 19.00 uur?
Juist! Geen 21 cent zoals nu, maar bijvoorbeeld 31 cent.
Mijn stroom overdag gratis leveren en na 19.00 uur voor 31 cent terugkopen.
In Australië heeft het systeem met variabele stroomprijzen tot veel grotere armoede geleid.
Grotere armoede en grotere winsten voor de energieboeren op hun eigen stroom en op de gratis stroom van uw en mijn zonnepanelen.
Daarnaast willen ze de rijken met elektrische auto en de autofabrikanten weer eens helpen aan grotere winsten door op een onzinnige manier elektrische auto's te stimuleren.
Weer eens te helpen aan grotere winsten, want subsidies op grote hybride auto's die alleen op benzine rijden was ook zo'n verkapte subsidie voor de autoindustrie.
Ik ben voor elektrisch rijden, maar wel op een eerlijke manier en niet ten koste van mijn zonnepanelen.
Al deze leugens zijn bedoelt om de stroom van uw en mijn zonnepanelen overdag gratis te krijgen en te verkopen voor meer dan de huidige standaard 21 cent.
Bovendien om de autofabrikanten te helpen aan grotere winsten en grotere verkopen van elektrische auto's
Bovendien om fabrikanten en leveranciers van laadpalen zoals die van Robin Berg / LomboXnet flink te laten verdienen.
Ook zonder tussenkomst van dure elektrische auto's of laadpalen met accu kunnen huizen met zonnepanelen stroom leveren aan het net en aan buren of die opslaan in een huisaccu.
Ze willen de dure zwaardere kabels voor laadpalen laten betalen door bezitters van zonnepanelen en hen maar 0 cent geven voor opgewekte stroom.
Ze willen het bezit van dure elektrische auto's stimuleren terwijl die niet nodig zijn voor terugleveren aan het net.
Het is de grootste onzin dat elektrische auto's moeten worden ingezet voor leveren aan het net, alsof die auto's stroom opwekken!
Dit alles om autofabrikanten en fabrikanten van laadpalen rijk te maken!
Ze kunnen dat geld beter gebruiken voor wie werkelijk de stroom opwekken en leveren aan het net... ZONNEPANELEN!!!
Het zou voor de burger beter zijn als ze nu eens NIET de energiegiganten en autofabrikanten zouden helpen maar de burger en de verkoop van zonnepanelen aan burgers serieus zouden stimuleren.
Er gaan miljarden naar biobrandstoffen en windmolens ( naar boeren en bedrijven ) en maar miljoenen naar burgers en naar zonnepanelen.
Bovendien willen ze de behoefte aan dikkere stroomkabels voor laadpalen voor elektrische auto's laten betalen door mijn zonnepanelen.
Voor zonnepanelen en hun opbrengst zijn geen dikkere stroomkabels nodig! Veel ervan gebruik ik zelf.
Er zijn dikkere stroomkabels nodig voor oplaadpalen voor elektrische auto's en voor zo'n peperdure auto heb ik geen geld!
Maar dan mag ik met mijn zonnepanelen wel opdraaien voor die dikkere stroomkabels voor oplaadpalen?

In het NOS Journaal ( spreekbuis van het kabinet, aanhang, overheid en semioverheid ) kwam het bericht dat netbeheerders stroom soms gratis willen.
Heleen Ekker - Alle netbeheerders bepleiten stroom soms gratis
Hier volgt hun bericht en hun woorden in schuine tekst.
De gemeenten Utrecht, netbeheerder Stedin, General Electric, Renault en Nissan zijn erbij betrokken.
Alstublieft lees dat bericht en lees dan hier verder.
Alle netbeheerders bepleiten een flexibel stroomtarief.
Duur wanneer er weinig wind en zon is, en goedkoop of zelfs gratis als die duurzame bronnen wel veel stroom leveren.


Autofabrikanten zien blijkbaar dikke winsten en willen daarom wel meedoen met deze onzin.
Want het plan doet alsof je hun dure elektrische auto en laadpaal nodig hebt om stroom terug te leveren aan buren, de buren of het net.
Dat doe ik al tien jaar zonder laadpaal en dure dikke stroomkabel en zonder dure elektrische auto.
En als stroomopslaan nog beter is, zou dat veel beter kunnen zonder elektrische auto en zonder laadpaal... met een huisaccu.
Hoeveel betalen deze autofabrikanten aan Utrecht voor dit idiote plan?
Bovendien betaal je overdag 0 cent en krijg je 0 cent voor de stroom die je opwekt en na 18.00 uur betaal je b.v. 31 cent.
Na een dag hard werken hebben je zonnepanelen voor tig kWh opgewekt voor 0 cent en dan maakt het dus niet uit hoeveel panelen je hebt of hoeveel stroom je hebt opgewekt.
100 kWh keer 0 cent is evenveel als 1000 kWh keer 0 cent.
Je hebt dus x keer 0 cent verdient aan je zonnepanelen als je de hele dag met je elektrische auto bent weggeweest.
Je komt dan thuis en moet je elektrische auto opladen en dan is de prijs 31 cent per kWh.
De duur aangeschafte zonnepanelen heb je gekocht voor de energieboeren en de overheid, gemeente of rijk.
Wie nu van plan was zonnepanelen te kopen zal dat wel nalaten met zulke plannen!
Arme mensen betalen in plaats van 21 cent dan 31 cent als ze na 18.00 tv willen kijken, het licht willen aandoen of enzovoort.

Lokaal opgewekte stroom zou ook in de buurt moeten worden gebruikt, zodat er geen extra kabels voor het transsport zouden hoeven te zijn. Onzin, want de meeste stroom van mijn zonnepanelen gebruik ik zelf en er zijn sowieso geen extra kabels maar eerder minder nodig!
Bovendien kan dat prima en zelfs beter ZONDER TUSSENKOMST van de laadpalen van Robin Berg / LomboXnet.
Accu's werken ook prima zonder laadpaal en zonder elektrische auto.
Die laadpalen vereisen dikke stroomkabels en helemaal de Robin Berg / LomboXnet laadpalen.
Accu's werken ook prima zonder laadpaal en zonder elektrische auto.
Robin Berg / LomboXnet kan zijn laadpalen niet kwijt en wil die voor een deel laten betalen door de opbrengst van zonnepanelen.
Nu al lever ik stroom aan het net zonder dure laadpaal en zonder dure elektrische auto.
Laadpalen en elektrische auto's met hun kleine accu gebruiken voor opslag en levering aan het net? Wat een onzin!
Er zijn extra dikke kabels nodig voor de laadpalen voor de elektrische auto's van de rijken die zo'n auto kunnen betalen.
Als ze zo'n elektrische auto kunnen betalen, betalen ze ook maar voor dikkere kabels naar hun laadpaal.
Ze willen de eigenaren van zonnepanelen laten opdraaien voor de dikkere kabels voor laadpalen.

Daarvoor zou stroom opgeslagen moeten worden en daarvoor willen ze de accu's van elektrische auto's gebruiken.
‘Vehicle-to-grid’ noemen ze dat.
Als de auto niet wordt gebruikt, kan de accu elektriciteit leveren aan de woning.
Als de accu vol is en de auto hoeft de weg niet op. kan de stroom worden gebruikt voor koelkasten, stofzuigers en verlichting.
"Er is niks zo leuk als rijden op je eigen zonne-energie", zegt Berg. "Maar het wordt pas echt leuk als je je eigen stroom ook nog kunt verkopen als je niet met je auto de weg op hoeft."
Voor de eigenaren van de elektrische auto's wordt het dan aantrekkelijker om hun stroom te verkopen.


Alweer een hoop onzin en lariekoek!
Ik kan mijn stroom al tien jaar prima verkopen zonder zijn laadpaal en zonder dure elektrische auto.
Als de auto thuis komt en de woning heeft de hele dag voor x kWh a 0 cent stroom opgewekt, moet de auto worden opgeladen en als de kleine accu van de laadpaal leeg is kost de stroom 31 cent.
Veel beter is dan een huisaccu ZONDER laadpaal, maar daar verdienen de netbeheerders en fabrikanten van auto en laadpaal niets aan.
Burgers zonder dure elektrische auto, met zonnepanelen krijgen 0 cent voor hun stroom en profiteren niet.
Burgers met dure elektrische auto en zonnepanelen krijgen 0 cent en laden na 19.00 uur op voor 31 cent.
Burgers met dure elektrische auto kunnen hun laadpaalaccu niet laten leegstromen voor het net en dan de volgende dag met een lege auto zitten.
Als de auto is opgeladen levert het huis de stroom aan het net, zonder tussenkomst van de auto.
Voor terugleveren heb je geen auto of laadpaal van Robin Berg / LomboXnet nodig.
En ook zonder tussenkomst van je auto en een laadpaal van Robin Berg / LomboXnet kun je jouw stroom leveren aan de buren.
Dat gaat nu al jaren prima!


Overigens blijf je baas over je eigen elektriciteit: je bepaalt zelf wanneer je de stroom verkoopt. Berg: "Dan verkoop je stroom op het moment dat de elektriciteitsprijs hoog is. Dus je slaat het op als de zon flink schijnt en je kunt het weer verkopen als om 19.00 uur iedereen zijn laptop aanzet."

Nog zo'n onzin stuk.
Om dit waar te laten zijn... moet je jouw dure elektrische auto thuis laten staan om de opbrengst van je zonnepanelen op te slaan in zijn accu en na 19.00 uur verkopen.
Beetje duur als je je elektrische auto niet mag meenemen naar je werk en de opgewekte stroom niet voor je auto mag gebruiken.
Bovendien is deze accu niet groot genoeg voor wat je zonnepanelen opbrengen.
Als je dus je dure auto thuis laat staan laadt hij maar een beetje op van je opbrengst en de rest levert hij voor 0 cent aan de energieboer en de overheid.
Met zo'n kleine accu is dat beetje wat je wel hebt opgeslagen al om 19.00 of zelfs veel eerder op en de accu leeg.
Om 19.00 uur moet de auto weer opladen en dat kost b.v. 31 cent per kWh en dat gaat naar de overheid en de energieboer.
"Er is niets zo leuk als rijden op je eigen zonneenergie. Robin Berg"
Robin Berg 030 Ja, opwekken voor 0 cent en dan opladen voor 31 cent, wat een !@#$%$^& die Robin Berg!
Met zijn bedrijf LomboXnet wil hij blijkbaar goed verdienen aan deze onzin!
Bezitters van zonnepanelen moeten betalen voor de kabels naar de laadpalen van Robin Berg / LomboXnet

"Die slimme laadpaal (Vehicle 2 Grid-systeem.) is een primeur in Europa. Berg: “De paal laadt niet alleen een auto op met zonne-energie, maar ’s nachts kan de accu van de auto ook weer langzaam leeggehaald worden, zodat we bijna 100% op eigen zonne-energie kunnen werken.” Leest u het goed? "’s nachts kan de accu van de auto ook weer langzaam leeggehaald worden"
Als je dan de volgende morgen met de auto weg wilt is hij leeg!
Wat een strontverhaal!
Als hij zijn laadpalen niet kwijt kan omdat de kabels naar die palen toe zo duur zijn, is dat het probleem van Robin Berg / LomboXnet en niet het probleem van eigenaren van zonnepanelen.
Geen wonder dat het een primeur voor Europa is... wie bedenkt zoiets stomzinnigs?
Ja, met domme gemeenteeraden en op geld beluste zakenlieden.
Hebben die gemeenteraadsleden soms aandelen in hun bedrijven?

Niet de zonnepanelen vereisen meer en zwaardere kabels, maar de laadpalen van o.a. Robin Berg / LomboXnet en ze willen die betalen door voor mijn opgewekte stroom maar 0 cent te betalen.

Stroomkabels worden zwaarder belast door zonnepanelen en daarvoor zou stroom opgeslagen moeten worden en daarvoor willen ze de accu's van elektrische auto's gebruiken.
Hiermee loopt een proef in de provincie Utrecht.
Stedin overwereldprimeur utrtechtse energiecentrale met elektrische auto's

Utrechtse energiecentrales met elektrische auto's
Dat zou het financieel rendement van de zonnepanelen en van de elektrische auto verhogen.
Anders zouden op termijn dikkere stroomkabels nodig zijn als elke elektrische rijder om 18.00 uur thuiskomt en zijn auto gaat opladen.
Elektrische auto's zouden 10.000 banen in 2020 en 50.000 banen in 2030 opleveren.


Weer allemaal onzin!
Niet laadpalen en dure elektrische auto's die bijna niemand kan betalen zorgen voor meer banen, maar zonnepanelen!!!
Zonnepanelen die prima zonder tussenkomst van laadpalen stroom leveren aan eigen huishouding, buren of buurt.
Op termijn zijn dikkere dure kabels nodig voor de dure elektrische auto's en laadpalen van Robin Berg / LomboXnet en die kunnen beter betaald worden door de rijken met dure elektrische auto's en laadpalen dan door mensen met zonnepanelen.
Ik zou nu meer zonnepanelen kunnen kopen, maar doe dat niet door plannen zoals deze.
Ik kocht geen zonnepanelen voor laadpalen en elektrische auto's van de rijken, maar voor eigen licht, eigen wasmachine, eigen televisie en andere normale gebruiksartikelen.
Dit alles staat in de rubriek 'slimme meter' omdat hiervoor slimme meters nodig zijn en daarom willen ze graag iedereen zo'n meter aansmeren!

gamechangersutrecht

Waarom zou iemand nog zonnepanelen kopen als de stroom 0 cent opbrengt?Bijdrage van 18 April 2016
Deze website beheer ik alleen, bij sommige rubrieken kan het dus lang duren voordat er een vervolg komt.
Een vervolg komt natuurlijk wel snel als ik iets fouts heb geschreven of als er al snel aanvullingen zijn.
Onderstaande is allemaal nog waar en nu al sinds maart 2013 weiger ik de slimme meter.
Volgens de lijst van Verispect zou onze meter zijn afgekeurd, maar het is nu al zoveel jaren geleden dat we wel kunnen aannemen dat het er niets mis met onze meter was.
Gewoon een leugen om ons een slimme meter aan te smeren en anders hadden we wel een dwangbevel of iets dergelijks gekregen.
Onze meter draait dus gewoon terug enn we hoeven niet bang te zijn minder te krijgen dan we betalen.
De grote stroom leveranciers krijgen 21 cent, dus waarom ik als kleine stroomleverancier dan niet?
Gratis of bijna gratis leveren aan de grote stroomleveranciers die het dan weer verkopen voor 21 cent?
Of overdag van mij bijna gratis krijgen en dan aan mij voor 21 cent leveren na 18.00 uur?
Of in de zomer van mij bijna gratis krijgen en dan aan mij in de winter leveren voor 22 cent?
Ik produceer net als een kolencentrale stroom en wil dezelfde prijs als hun... 21 cent.
Dezelfde prijs als wat ik betaal als ik gebruik.
Met de slimme meter kunnen ze verschil maken in wat ik betaal en wat ik krijg.
Pure diefstal!
Mijn zonnepanelen heb ik zonder subsidie en met BTW gekocht, waarom zou ik dan bijna gratis mijn stroom leveren aan de stroomgiganten? die het doorverkopen voor 21 cent?


Bijdrage van 24 Februari 2015
Uitzending van Kassa...
Samengevat van wat verder hieronder staat.
Straling van slimme meters en mobieltjes zijn het asbest van de toekomst!!!
Maar de staatsomroep ( KASSA / Radar ) mag er niets over zeggen!
Mensen worden zelfs bedreigt met afsluiten als ze de slimme meter weigeren.
U MOET hem weigeren! Kies een normale domme digitale meter.


Wij betalen zestig miljard aan rijke boeren en investeerders voor windmolens,
in plaats van dat de overheid ze zelf bouwt.
Maar mondjesmaat gaat er overheidsgeld naar zonenergie. ( naar burgers, daar verdienen alleen burgers iets aan )
Maar het verlies aan inkomsten aan belastingen door zelf opwekken wordt gezien als kostenpost.
Bezitters van zonnepanelen vrezen dan ook dat ze door de slimme meter minder gaan krijgen voor hun stroom dan dat ze gaan betalen voor hun stroom.
Zelf groente verbouwen scheelt hun ook belastingen, net als eigen stroom, krijgen we dan ook slimme groentemeters op volkstuincomplexen?


Bijdrage van 24 Februari 2015
Uitzending van Kassa...


Allereerst... U mag de slimme meter WEIGEREN!
Om het verhaal duidelijk te vertellen heb ik het in stukjes geknipt.
Hieronder ging het over het stralingsgevaar van de miljoenen slimme meters en de miljarden apparaatjes die met die meters moeten gaan communiceren.
Verder ging het hieronder over de dwang waarmee de Tweede Kamer ons de slimme meter wou opdringen... € 15.000 boete of een half jaar gevangenisstraf ( wet is in de Eerste Kamer VERWORPEN ) en de dwang van netbeheerders.
Laat u niets wijsmaken... u mag hem weigeren, ook als die uitgeschakeld is en dan krijgt u een normale digitale domme meter.

Nu over het effect van de Slimme Meter op mensen met zonnepanelen of mensen die zonnepanelen willen kopen.
Je wilt de investering in de panelen terug en je hebt ze niet gekocht voor Rutte of de energieboeren.
Zelf hebben wij zonder subsidie en met betaling van BTW twaalf zonnepanelen.
Volgend jaar komt geld vrij van onze spaarrekening en er is plaats voor nog eens tien of twaalf panelen.
Maar met de slimme meter die mij met harde of zachte hand zal worden opgedrongen, weet ik het niet.
De vrije artsenkeuze is ook weg door mensen met zachte hand een arts op te dringen... de arts die het goedkoopst is.
Zal men mij dwingen door mensen met een slimme meter een betere prijs te geven?
Die betere prijs zal dan maar 1 of 2 jaar gelden en erna betalen ze hun voordeel dubbel weer terug.
Of mensen zonder slimme meter op een andere manier dwars zitten?
Ik weet nog niet wat wij gaan doen met het vrijgevallen spaargeld.
Door de dreiging van de slimme meter nemen duizenden mensen geen zonnepanelen!

Met de slimme meter wordt prijsdifferentiatie mogelijk!
De prijs kan dan overdag 7 cent zijn en 's avonds 21 cent.
Of in de zomer 7 cent en in de winter 21 cent.
Overdag of in de zomer gaat JOUW stroom dan goedkoop naar energieboeren en dan naar tuinders en fabrieken.
Als je thuis bent na een dag hard werken betaal je 21 cent voor de stroom.
Ook in de winter wanneer je bijna niets opwekt en vooral gebruikt betaal je dan b.v. 21 cent.
In Canada hebben ze al langer slimme meters en ze hebben al winter- en zomertarieven.

Rolf Budding in de uitzending verteld over zijn 'oude' meter die zelfs terugdraait in Februari.
De prijs voor wat je levert is hetzelfde als de prijs voor wat je gebruikt.
In Duitsland hebben ze een vaste prijs voor 20 jaar, hier hebben we dat niet.
Volgende regeringen kunnen elk moment dat veranderen.

Zonnepanelen worden steeds beter en beter en steeds goedkoper en goedkoper.
Nog even en je gebruikt die stroom ook in de plaats van gas.
Nog even en kleine paneeltje op je auto zijn voldoende.
Mog even en als de overheid niet tegenwerkt hebben we geen netwerk en netbeheerders nodig!
In huis wek je op en sla je het op.
Maar de overheid en haar vriendjes bij de multinationale energieboeren verdienen dan niets meer aan gas en elektriciteit.
Natuurlijk ga ik ook liever verwarmen met eigen stroom dan dat ik dat goedkoop moet leveren aan het net.
De slimme meter moet overheden en energieboeren aan de macht houden.

In de uitzending zaten energiedeskundige Erik Smith en Lucas Stassen van Netbeheer Nederland.
Netbeheer Nederland is dus de vertegenwoordiger van de netbeheerders die zelfs dreigen met afsluiten als u de slimme meter wilt weigeren.
Lucas Stassen kun je dus niet serieus nemen, hij gebruikt dan ook propagandaleugens om ons de slimme meter op te dringen.
Erik Smith stond samen met Ben Woldring aan de wieg van vergelijkingssite gaslicht.com.
( Lees bij Energie Aanbod waar u ECHT beter energie kunt kopen. )
Erik Smith is duidelijk pro slimme meter en denkt al vast aan een website waarop u
tegen betaling kunt kijken wat uw stroom, gas en waterverbruik is.
Of aan een website die vergelijkt waar u het goedkoopst kunt kijken wat het gebruik van uw koelkast is.

Erik Smith ( smartmeterofiel ) heeft het in de uitzending over een RIANTE regeling dat we hetzelfde krijgen
voor de door ons opgewekte stroom dan dat we betalen voor stroom.
Als we in een jaar meer opwekken dan gebruiken krijgen we maar 7 à 8 cent, dat is prima.
Maar minder krijgen voor onze stroom dan dat we moeten betalen als we gebruiken?
RIANT? Ik vind het niet meer dan eerlijk! In Duitsland is dat 20 jaar vastgelegd.
In Nederland hebben ze liever windmolens omdat daar voor bedrijven en energieboeren meer aan te verdienen is.
De Nederlandse overheid is er voor verzekeraars, banken, bedrijven en multinationals en de burger betaald.
RIANT? Nee, het is héél normaal!
Volgens deze zogenaamde energiedeskundige Erik Smith kost het de Nederlandse Staat heel veel belastingcenten.
Wat een totale ONZIN!
Tientallen MILJARDEN geven ze uit aan windmolens en mondjesmaat geven ze ietsjes aan subisidie voor zonnepanelen.
De overhedi bouwt niet zelf windmolens, maar die tientallen miljarden geven ze liever aan vriendjes bij energiereuzen en aan investeerders.
Door die TIENTALLEN MILJARDEN belastinggeld aan windmolens staan nieuwe schone gascentrales stil.
Door die TIENTALLEN MILJARDEN belastinggeld aan windmolens is stroom spotgoedkoop en is het rendement van mijn zonnepanelen niet zo hoog als ze zou zijn zonder die miljarden overheidssteun aan windmolens.
Wat een ongelofelijke domme 'energiedeskundige' !!! Erik Smith... *%$#@
RIANTE regeling? Wij kochten onze zonnepanelen zonder subsidie en MET BTW.
De overheid heeft alleen verdient aan ONZE zonnepanelen.
In de uitzending maakt deze zogenaamde deskundige deze stomme opmerking zonder enig weerwoord, want het zijn allebei 'slimmemeterofielen' die geld willen verdienen aan u met hun slimme meters.

Onze zonnepanelen en deze zogenaamde RIANTE regeling kosten de overheid NIETS!
Ik betaalde keurig BTW, dus ze verdiendden alleen.
Windmolens kosten meer dan ZESTIG MILJARD belastinggeld.
Inplaats zelf windmolens te bouwen, geeft de overheid die miljarden liever weg aan vriendjes.


Wij hebben nu 8,2% rendement op onze zonnepanelen, als windmolens daar ook maar in de buurt van komen moet de overheid toch ZELF windmolens bouwen? of zonnepanelen laten installeren?
Ze geven nu zomaar 60 MILJARD weg!!! Tien jaar oude windmolens worden afgebroken om zo nogeens subsidie te krijgen.
Prima windmolens afbreken en opnieuw opbouwen om nog meer te verdienen van uw en mijn belastinggeld.
Ja, zonder zonnepanelen betaalden wij meer energiebelasting, BTW en wat niet meer, maar dat kost de overheid NIETS!
De overheid krijgt minder binnen, dat is hééél iets anders.
Als ik mijn eigen groente kweek en niet koop kost dat de overheid ook geld?

Allemaal LEUGENS en BEDROG om ons in de macht te houden en te verdienen aan ONZE zonnepanelen.
Onze stroom verkopen aan Philips of aan tuinders voor 7 cent en wij moeten 21 cent betalen?
Mensen die de gasrekening niet kunnen betalen kunnen ze met de slimme meter alleen na 20.00 uur gas geven.
Of je geeft de armen alleen gas als de temperatuur onder het vriespunt ligt.
Als de industrie veel stroom nodig heeft kunnen ze uw en mijn koelkast een graadje lager zetten.
Als u de deur van uw koelkast open laat staan krijgt u een boete.
Al wekt u uw eigen stroom op, uw koelkastdeur openlaten staan is een milieudelict.
Vergezocht? Met zonnepanelen op ons dak zou ik veroordeelt worden tot een half jaar GEVANGENISSTRAF als ik de slimme meter zou weigeren.
Met zonnepanelen op het dak zou ik een milieudelict zijn als ik die sluwe slimme meter zou weigeren.
Gelukkig waren ze in de Eerste Kamer bij hun volle verstand.

Weiger de slimme meter ook als ie uitgeschakeld is.
Windmolens kosten ons meer dan ZESTIG miljard.
Zestig miljard die gaan naar investeerders en vrienden bij de energieboeren.
Waar burgers profijt dreigen te halen van die zestig miljard voor windmolens worden ze tegengewerkt.
Neeee, windmolens kun je alleen in grotere aantallen laten bouwen... door rijke boeren en investeerders.Bijdrage van 24 Februari 2015
Uitzending van Kassa...


Allereerst... U mag de slimme meter WEIGEREN!
Niet laten uitschakelen, maar helemaal weigeren!
Ook als uw meter ECHT defect is, kunt u de slimme meter weigeren en een normale domme digitale meter EISEN!
Hieronder ging in op het aspect van de straling van GSM's en Slimme meters
Nu wil ik het hebben over de manier waarop de overheid, netbeheerders en energieboeren ons de slimme meter willen opdringen!
Ze gebruiken waardeloze lijsten van Verispect om u wijs te maken dat uw meter zou zijn afgekeurd.
Die lijst is zo algemeen dat elke meter kan worden aangewezen als zijnde afgekeurd.
Een waardeloze lijst dus met zogenaamd afgekeurde meters.
Uw antwoord kan dus zijn dat die lijst te algemeen is en dat elke meter er feitelijk op staat.
Het is mijn indruk dat met name bij mensen met zonnepanelen plots hun draaimeters defect is.

Oorspronkelijk wou de Tweede Kamer de slimme meter verplichten!
Op weigering zou € 15.000 boete komen te staan of een half jaar GEVANGENISSTRAF!
Na die enorme straf krijgt je dan alsnog een slimme meter.
Ja, er staat blijkbaar veel op het spel!
MILJARDEN staan wereldwijd op het spel!
En overheden staan in dienst van multinationals en de allerrijksten ter wereld.
Gelukkig is die wet tegengehouden in de Eerste Kamer!

Niet laten uitschakelen, maar HELEMAAL WEIGEREN en een normale meter vragen,
die ook niet slim kan worden als ze een 'foutje' maken.

In de uitzending zat ook Rian Verhoeven die benaderd is door haar netbeheerder.
Zij werd belaagd door haar netbeheerder om een slimme meter te accepteren.
Ze werd gebeld, gemaild en ze kreeg bezoek aan de deur.
Verder nog aangetekende brieven om haar een slimme meter op te dringen.
Ze kreeg zelfs te horen dat ze zou worden AFGESLOTEN als ze bleef weigeren.
Soort gelijke behandeling kreeg ik ook van mijn netbeheerder en dat ligt na twee jaar nog bij de Nationale Ombudsman.Bijdrage van 24 Februari 2015
Uitzending van Kassa...


Allereerst... U mag de slimme meter WEIGEREN!
Dus niet zogenaamd laten uitschakelen, maar helemaal WEIGEREN en vragen om een DOMME METER of uw huidige laten zitten.
Zaterdag 21 Februari ging een klein gedeelte van Kassa over de slimme meter.
Met nadruk klein gedeelte!
Omdat de slimme meter wereldwijd wordt bestreden en er zelfs politieke partijen bestaan louter en alleen door de slimme meter.
Een klein stukje en NIETS over de gevaren van straling door de slimme meters en de miljoenen apparaatjes waarmee ze zullen gaan communiceren... uw koelkast, uw televisie, uw ketel, enz, enz.
In Nederland mag de staatsomroep blijkbaar niet praten over het stralingsgevaar van de slimme meter.
Het is immers de bedoeling dat uw slimme meter draadloos gaat communiceren met uw koelkast, uw wasmachine, enz.
Overal door het hele huis straling.
Daarbovenop de straling van miljoenen huizen ( minstens 80% van alle huizen moeten van de EU een slimme meter ) naar de computers van netbeheerders en websites die u tegen betaling 'meer inzicht' willen geven.
Al die straling bij elkaar is een enorme bedreiging voor onze gezondheid.
Straling is het asbest van de toekomst.
Wie meer inzicht wil koopt een stroommetertje bij Lidl, Gamma, Praxis, enz. voor ongeveer 10 euro.
Daarmee meet je elk apparaat wat je maar wil en zonder dure apparaatjes en dure websites met de benodigde GSM-straling.
Alleen rijke mensen die geld hebben voor dure apparaatjes en dure websites krijgen grafiekjes over hun stroomverbruik.
Ook over straling van telefoons, smartphones en dergelijke mag niets worden geschreven of verteld door de staatsomroep.

In andere landen worden WEL maatregelen getroffen!!!


Per 1 januari 2009 mogen producenten van mobiele telefoons deze in Frankrijk niet meer promoten aan kinderen onder twaalf jaar. Aan kinderen onder zes jaar mogen in Frankrijk geen mobiele telefoons verkocht worden.

In België is het vanaf 1 maart 2014 verboden GSM's te ontwerpen voor kinderen jonger dan zeven.

gezondheidenvoeding.nl;Straling van mobiele telefoons en slimme meters gevaarlijk!

De Wereldgezondheidsorganistie ( WHO ) waarschuwd dat gsm-straling kanker kan veroorzaken.

GSM straling van mobiele telefoons en slimme meters zijn gevaarlijk.

De op de volgende websites tegen straling bieden beschermende dingen aan, daar geloof ik niet in.
Eerst iedereen aan de mobiele telefoon en slimme meter en dan verdienen aan apparaatjes en dingen tegen traling?

Ik geloof in het STOPPEN met slimme meters en het slimme netwerk.
waarschuwen voor het gebruik van mobiele telefoons.
En het VERPLICHT beperken van de straling door mobiele telefoons.

Straling is het asbest van de toekomst!!!


GSM straling en gezondheid.

GSM straling bij kinderen.

Straling is het asbest van de toekomst!!!


Maar de staatsomroep mag er blijkbaar niets over vertellen, want er werd NIETS gezegd over de gevaren van straling door de miljoenen slimme meters en de apparaatjes waarmee ze gaan communiceren om u te vertellen hoeveel stroom uw koelkast gebruikt.

Mijn uitgebreide mailtjes werden ter zijde geschoven!
Op de miljarden slimme meters wereldwijd willen ze MILJARDEN verdienen.
Bovendien verdienen ze al MILJARDEN aan GSM's... ook aan GSM's voor kleine kinderen.


Straling is het asbest van de toekomst!!!
Maar de staatsomroep ( KASSA / Radar ) mag er niets over zeggen!Bijdrage van 16 Februari 2015
Natuurlijk ben ik niet de enige die tegen de slimme meter!
Overal ter wereld is er verzet!
Mensen duurzaam maken? Of bewust maken van hun verbruik?
Drogredenen!
Wie bewust wil zijn kan dat ook nu met de ferraris meter!
Wil je dagelijks je stand opschrijven? Dan doe je dat toch gewoon?
Wil je weten wat je koelkast in de schuur gebruikt ?
Dat kan goedkoper dan met een slimme meter en dure apparaatjes of dure websites!
In elke bouwmarkt is voor een tientje een apparaatje te koop waarmee je de koelkast in de schuur kunt meten.
Wereldwijd is er verzet tegen de slimme meter.
Met name om gezondheidsrisico's door de straling!
In sommige landen mogen kinderen daarom geen mobiele telefoon.

Wij vertrouwen slimme meters niet.nl

Stop smart meters.org

Stop smart meters.org.uk

Californië, $75 initial fee, and $10 monthly als je de slimme meter weigert.

Australië tegen slimme meters.

Australische politieke partij tegen slimme meters

Australische radioboodschap tegen slimme meters.

San Antonio tegen slimme meters.

TasmaniaBijdrage van 9 Februari 2015
Vragenuurtje Tweede Kamer 3 februari 2015
In het vragenuurtje werden door Stientje van Veldhoven - D66 vragen gesteld over de privacy bij gebruik van slimme meters.
Alle antwoorden ten spijt kan ik wel stellen dat als de telefoon van Van Merkel kan worden afgeluisterd, uw slimme meter een eitje is.
Maar in de vragen en antwoorden zitten nog wat typisch slimme meter beweringen.
Slimme meter propaganda noem ik dat.
Consumenten zouden meer zeggenschap krijgen.... wat een onzin.
Energbieleveranciers krijgen meer zeggenschap en kunnen slechte betalers afknijpen, bijvoorbeeld alleen stroom na 20.00 uur.
Consumenten kunnen zien wat de koelkast in de schuur gebruikt.
Ook onzin! Met de slimme meter kun je niets meer zien dan met de 'oude' meter.
Zelfs na lid te worden van dure websites kun je niets zien.
Bij de LIDL heb ik pas voor € 6,95 een apparaatje gekocht waarmee ik het gebruik van die koelkast zou kunnen zien.
Ook de vriezer op zolder en de wasmachine kun je meten met dat apparaatje van € 6,95 en een oude draaimeter.
Daar heb je geen slimme meter voor nodig met dure apparaatjes daarbij om dat te kunnen zien.

Zijn ze écht allemaal in de tweede kamer zo dom?
Of krijgen ze een bonus van de fabrikanten van slimme meters?

Slimme meters zijn een manier van overheden en energieboeren om geld te verdienen aan uw en mijn zonnepanelen.
Zonnepanelen zijn al goedkoop en worden nog goedkoper.
Ook worden ze steeds beter en ook opslag wordt steeds eenvoudiger.
Zo goed en goedkoop dat je helemaal geen aansluiting op het net zou hoeven te hebben.
Maar ja, dan verdienen overheden en energieboeren niets meer aan energie.
Kunnen ze ook niet meer regelen dat sommige mensen alleen na 20.00 uur stroom krijgen.
Of dat stroom overdag VIER keer duurder is dan 's avonds, dat is leuk voor ouderen en werklozen!
Waarom slimme meters? als er duizenden huizen zijn die niet eens dubbele muren hebben? als er tienduizenden huizen zijn met enkel glas?
In Europa en in de wereld zijn er honderdduizenden enkelmuurs huizen met enkel glas waar ze nu de slimme meter willen plaatsen... wat een waanzin!
Als ze echt willen dat we zuiniger zijn of dat we minder aan gas en stroom kwijt zijn, zouden ze alle huizen dubbelmuurs maken en voorzien van dubbel of driedubbel glas.
Daarna pas kijken naar isolatie en energielabels en daarna pas naar slimme meters en dan leven we in het jaar 3000.
Maar al veel eerder dan het jaar 3000 zouden we, zonder tegenwerking van de overheid, allemaal onze eigen energie opwekken en zelf opslaan.
Nee, ze willen u en mij in hun macht en miljarden verdienen aan miljarden slimme meters over de hele wereld.
Stop de slimme meter.
U mag hem weigeren en kunt vragen om een domme digitale meter, neem geen genoegen met een zogenaamd uitgeschakelde slimme meter.
Stop smart meters


Bijdrage van 3 Februari 2015
Wie niet kijkt op de slimme meter bespaard GEEN energie
Wie niet kijkt op de meter, bespaard geen energie.
De oude ferrarismeter is net zo goed of slecht als de slimme meter.
Op de slimme meter is net zoveel te zien als op de ferrarismeter en ook op een oude meter kun je
per minuut, per uur, per dag of per maand kijken wat je gebruik is.
Voorgespiegelde voordelen van de slimme meter zijn LEUGENS en PROPAGANDA

LIEGEN en BEDRIEGEN om ons een slimme sluwe meter op te dringen.

Slimme meter maakt rekening nauwkeuriger?
Bij de overgang naar een andere leverancier gaat het ook prima met de oude meter, nooit problemen gehad.
Gwoon met pen en papier de stand opschrijven en doorgeven... helemaal niet moeilijk!
Ook hier kun je op deze link zien dat wie geen interesse heeft in zijn haar gebruik, NIETS bespaard!
Wie wel kijkt op de meter, oude meter of slimme meter bespaard wél.
Daar heb je dus geen slimme meter voor nodig.
Op deze link wordt gesteld dat als je uitlezen weigert ze maar enkele keren mogen kijken... DAT IS EEN LEUGEN!!!!
Als je uitlezen uit laat zetten kunnen ze als ze eerlijk zijn... helemaal niets uitlezen en moet jij fysiek de standen uitlezen
en dan doorgeven.
Net als bij de oude meter dus.
Je kunt ook kiezen voor een 'domme' digitale meter, die kan helemaal NIETS doorgeven... wel zo veilig!


Bijdrage van 3 Februari 2015
De slimme meter is privacygevoelig.
Mijn grootste bezwaar tegen de slimme meter is dat de overheid in 2017 wil herzien hoe men omgaat met het salderen van zelf opgewekte energie en dus van onze zonnepanelen.
Wij hebben onze zonnepanelen zonder subsidie gekocht en we willen graag het volledige rendement en dat 30 jaar of zelfs nog langer.
Wij willen niet dat ons rendement wordt afgeroomd door energieboeren en/;of dce overheid.
In Canada hebben ze al zomer en wintertarieven, dus in de zomer lage prijzen en in de winter hogere stroomprijzen.
Wie zonnepanelen heeft weet dat je in de winter weinig opwekt, dus veel gebruikt en in de zomer veel opwekt en weinig gebruikt.

Je krijgt dus weinig voor je stroom in de zomer en betaald heel erg veel voor stroom in de winter.
Dan is je rendement wel helemaal weg en heb je zonnepanelen voor energieboeren en de overheid.
Prijsdifferentiatie noemen ze dat. Met de slimme meter wordt een zomer en wintertarief pas echt goed mogelijk,
maar ze kunnen ook een verschillende prijs voor overdag en 's avonds gaan rekenen.
Of een lage prijs voor wat je NU onmiddelijk gebruikt en anders een hoge prijs.
Met zonnepanelen wil je dus absoluut GEEN slimme meter!
Ook kunnen ze slechte betalers afknijpen, dus alleen stroom of gas na 20.00 uur of maar 10 kWh per dag.

De slimme meter is en blijft privacygevoelig!
Laat u niets wijsmaken, als u draadloos bij uw slimme meter kunt, kan ik dat ook.
Vanmiddag in het vragenuurtje stelde Stientje van Veldhoven - D66 een vraag voorafgegaan door wat reclame voor de slimme meter.
In haar reclameboodschap vertelde ze dat je met een slimme meter kunt zien dat je koelkast in de schuur teveel stroom gebruikt.
Dat is een LEUGEN!
Dat kun je niet zien!
De slimme meter geeft niets meer weer dan de oude ferrarismeter.
Maar met de ferrarismeter ben je WEL zeker van een eerlijke prijs voor je stroom.
De slimme meter mag je weigeren! Er zijn ook 'domme' digitale meters.

Verder kun je nog allerlei andere onzin vinden over slimme meters.
Met een slimme meter en een duur apparaatje of op een betaalwebsite zou je kunnen zien wat je hebt opgwekt, ja nou?
Op de SMA die je bij je panelen hebt gekregen kun je nu al zonder dure apparaatjes of betaalwebsites zien wat je hebt opgewekt.
Op de SMA zelf, maar ook draadloos en ook op je smartphone, computer of laptop
Wat je gebruik is kun je ook zien op een ferraris meter, per minuut, per uur, per dag, per week, per maand en per twee maanden.
Zelf schrijf ik de standen de 1e van de maand op.
De slimme meter is alleen bedoelt om geld te verdienen aan andermans zonnepanelen.

Beter inzicht door slimme meter
Ook hier weer de eeuwige leugen over beter inzicht, lariekoek.
De meesten kijken niet op de meter en als ze kijken zien ze hetzelfde als op een oude meter.
Maar in deze links staat ook dat energie steeds duurder wordt.
Ook een leugen! Energie wordt steeds goedkoper, tenzij de overheid en de energieboeren kans zien om
ons rendement op onze zonnepannelen af te pakken.
Ik betaal bijna niets meer aan stroom door mijn zonnepanelen en de veel zuiniger apparaten.

Er is niets duurzaams aan slimme meters
ze zijn alleen erg sluw
met slimme meters gaan wij stroom opwekken voor overheid en energieboeren.

Zonder overheidsbemoeienis ( graaien ) zal energie over dertig jaar bijna niets meer kosten!
Bijdrage van 30 December 2014
Gezondheidenvoeding.nl
Citaat; Het excuus is vaak dat de straling heel laag is. Nu is er wetenschappelijk aangetoond dat vooral lage stralingsniveaus van bijvoorbeeld WiFi, mobiele telefoons en de zogenaamde intelligente elektriciteitsmeters of slimme meters gevaarlijk zijn en de oorzaak van lekken van de bloed-hersenbarrière.

Gezondheidenvoeding.nl
Citaat; Lage niveaus straling WiFi mobiele telefoons en slimme meters gevaarlijk.
Zelfs lage niveaus van straling zoals bij WiFi, mobiele telefoons en de zogenaamde intelligente elektriciteitsmeters of slimme meters zijn gevaarlijk en de oorzaak van lekken van de bloed-hersenbarrière.Bijdrage van 30 December 2014
De overheid en de energiemaatschappijen willen u en mij een slimme meter opdringen.
Dat doen ze door te doen alsof uw meter is afgekeurd en wijzen dan naar de volkomen waardeloze lijst van Verispect
Op die lijst kun je elke meter aanwijzen als zijnde afgekeurd en er zal geen rechter zijn die die lijst serieus neemt.
Zelf weiger ik vervanging van mijn zogenaamd afgekeurde analoge meter al twee jaar.
Ondanks dus die lijst van Verispect lukt het ze niet mij te dwingen afstand te doen van mijn prima werkende analoge terugdraaiende meter.

Een andere manier van hen is om te doen alsof iedereen zo'n slimme meter krijgt vanaf 1 januari 2015.
Maar u mag de slimme meter weigeren en met zonnepanelen zou ik dat helemaal doen!
Ook doen ze alsof de slimme meter de enige digitale meter is.
Er zijn ook digitale meters die niet slim zijn.
Dus niet alleen een slimme meter die op 'afstand uitlezen' heeft uitgeschakeld,
maar een echte domme digitale meter zonder de mogelijkheid ooit straling te gaan veroorzaken,
zonder de mogelijkheid dat ze ooit uw koelkast een graadje lager kunnen zetten,
zonder de mogelijkheid dat ze u in de gaten kunnen houden.
ConsuWijzer
Citaat: U hebt het recht een slimme meter te weigeren. U krijgt dan een digitale meter zonder communicatiemodule. Hierdoor is uw meter niet op afstand uit te lezen.Bijdrage van 15 December 2014
Wij vertrouwen slimme meters niet!
Er staat waarschijnlijk veel geld ( WINST )op het spel, want oorspronkelijk was de boete 17.000 euro of een half jaar gevangenisstraf!
Nu doen ze alsof iedereen de slimme meter krijgt.
Maar u mag de slimme sluwe meter weigeren
Ik zou hem weigeren!

Zit u te wachten op deze inbreuk in uw privacy?
Op de straling die deze miljoenen meters gaan veroorzaken?
Op de miljarden die ze wel anders kunnen uitgeven?
Bijvoorbeeld aan enkelmuurs huizen, huizen met enkel glas en aan isolatie.
Wie zonnepanelen heeft weigert natuurlijk helemaal de slimme meter.
Voor opgewekte stroom 7 cent krijgen en dan 21 cent betalen als je het zelf gebruikt.
In de zomer en overdag 7 cent en in de winter en 's avonds 21 cent.
Met slimme meters kunnen ze mensen niet alleen afsluiten, maar ook beperken.
Wie achter is met betalen, krijgt bijvoorbeeld alleen na 18.00 uur stroom.
Of je krijgt maar gas tot 20 graden bij een slimme gas meter.
Ze kunnen bijvoorbeeld alle koelkasten 1 graad lager zetten als de industrie anders te kort komt.

De slimme meter gaat stroom besparen?
Hoe? Gaat u dan wel lezen en bijhouden wat u gebruikt?
Want u kunt ook nu al de stand bijhouden.
Samen met slimme thermostaten gaat u al op de snelweg de kachel aanzetten?
Gaat dat energie besparen? ONZIN!
De kachel springt aan en uit als u een kamer verlaat of binnen komt.
Gaat dat energie besparen?
Allemaal lariekoek.
De spaarlamp was onzin en alleen om geld mee te verdienen en de slimme meter dito!
WEIGEREN, WEIGEREN, WEIGEREN
De fabrikanten van slimme meters willen geld verdienen.
Fabrikanten van apparaatjes om uw slimme meter te kunnen lezen willen geld verdienen.
Websites waarmee u de slimme meter kunt uitlezen willen geldverdienen.
Met slimme meters en slimme thermostaten zit u vast aan dure energieboeren.
De slimme meter WEIGEREN, WEIGEREN, WEIGEREN
17.000 euro of een half jaar gevangenisstraf om hun winst en uw afhankelijkheid te garanderen.
Dacht het niet!
U mag de slimme sluwe meter weigerenBijdrage van 3 September 2014
‘Wij konden tot nu toe alle slimme meters kraken’
Gegevens van allerlei netwerken komen bijna wekelijks op straat te liggen.
De gegevens van 'slimme netwerken' zijn zeer interessant en dus ook interessant voor criminelen.
Het is de bedoeling dat al uw elektrische apparaten verbonden worden met het slimme netwerk en zodoende is er zeer veel informatie over u en uw gezin te vinden.
Met het stijgende aantal inbraken in netwerken zou men zich moeten afvragen of slimme netwerken wel een goed idee zijn.
Het gaat tenslotte niet alleen om uw gegevens, men kan ziekenhuizen plat leggen, banken en zelfs centrales.
Ik zie nog aan komen dat men stopt met netwerken die aangesloten zijn op het internet en zelfs met cloud computing en terug gaat naar intranets.
Een intranet gaat niet verder dan het bedrijf zelf.
Zouden we dan alle centrales, bedrijven, ziekenhuizen, winkels, huizen en zelfs alle apparaten met elkaar moeten willen verbinden?
Na een kraak kun je bij alles!Bijdrage van 3 September 2014
Systeemfout: ING boekt te veel rente af bij "honderden" klanten
Steeds vaker blijkt hoe kwetsbaar netwerken zijn.
Met een draaischijf-meter (Ferraris-meter) kun je deze fysiek testen als het stroomverbruik anders is dan verwacht.
Als een consument meent dat de stand veel te hoog is, kan deze de meter laten nameten en testen.
Met een slimme, sluwe elektriciteitsmeter of met een andere digitale meter kan dat niet!
Bij een systeemfout of na een fout van een werknemer bij de netbeheerder of bij zogenaamd vermoeden van fraude van de klant zelf of een storing in de buurt van de meter, kan dat NIET gezien worden door testen of nakijken van de meter.
Slimme meters kunnen gekraakt worden en ze kunnen beweren dat u uw eigen meter heeft gekraakt of dat deze gekraakt is.
Wat kun je dan doen als je meter veel te hoog aangeeft?
NIETS!
Bij een systeemfout of na een fout van een werknemer bij de netbeheerder of bij zogenaamd vermoeden van fraude van de klant zelf of een storing in de buurt van de meter draait de burger op voor de te hoge stand.
Met een draaischijf-meter (Ferraris-meter) is te zien of ermee geknoeid is, bij een digitale meter kun je niet zien of deze gekraakt is.
Net als bij bankfraude zal de burger moeten betalen als de stand hoger is dan verwacht.Bijdrage van 28 Augustus 2014
Het is nu donderdag 28 augustus 2014 en al sinds maart 2013, dus 1,5 jaar hou ik de slimme elektriciteitsmeter in onze woning tegen.
Volgens mij wou men plots graag een slimme meter bij ons installeren omdat wij zonnepanelen namen.
Enexis heeft van alles gebrobeert. Eerst aan de deur beweren dat de slimme meter verplicht is, toen schriftelijk dat ze bij wet verplicht zijn een slimme meter te installeren en daarna kwamen ze met een lijst van Verispect dat onze 'oude' meter afgekeurd zou zijn. Bij anderen wil men weleens vertellen dat hun 'oude' meter niet geschikt is voor teruglevering.

De slimme sluwe meter is niet verplicht en zal dat NOOIT worden.
Onze 'oude' ferraris meter bleek niet afgekeurd of men kon dat tenminste niet aantonen. De lijst van Verispect is waardeloos en geen enkele meter daarop is werkelijk aantoonbaar afgekeurd.
Wij hebben onze zonnepanelen niet voor 2 jaar, of 5 jaar en zelfs niet voor 10 jaar, maar voor 25 jaar of zelfs nog langer gekocht.
Dus willen wij een goede prijs voor de door ons opgewekte stroom, niet voor 2 jaar, of 5 jaar en zelfs niet voor 10 jaar, maar voor 25 jaar of zelfs nog langer.
De slimme sluwe meter geeft niet ons meer inzicht, maar aan de overheid en de energiebedrijven.
Met de slimme sluwe meter kan men nagaan hoeveel stroom jezelf onmiddelijk gebruikt en hoeveel je levert aan het net en wanneer.
De energiebedrijven en de overheid kunnen dan zien hoeveel stroom je overdag opwekt en hoeveel je 's avonds gebruikt.
Je zou dan overdag 7 cent kunnen geven en 's avonds 21 cent vragen, of in de zomer 7 cent en in de winter 21 cent.
In Canada zijn ze al verder en daar hebben ze al aparte Wintertarieven
Aparte tarieven voor de avond en de nacht. Terwijl jij je eigen stroom opwekt met zonnepanelen.

Als men zo de slimme sluwe meter gaat gebruiken verdienen overheid en energiebedrijf meer aan onze zonder subsidie gekochte zonnepanelen dan wijzelf.
Wij blijven dus de slimme sluwe meter weigeren en zolang onze terugdraaiende ferraris meter goed werkt
willen wij ook geen andere digitale meter!
Voor terugleveren en afnemen dezelfde prijs! Zomer en winter, overdag en 's avonds!
Tekstplaatjes.us