Veel standpunten in het kort.


StandPunten.net    


Bijdrage van 23 Februari 2015
Gaan we de grote motor achter dit afbraakbeleid... D66 belonen?
Met hun afbraak van de zorg , huurverhogingen , enorme aantallen werklozen ,
stijgende armoede en hun leenstelsel?
Bijdrage van 28 April 2016
De vorige bijdrage is meer dan een jaar geleden, sorry!
Ik ben maar alleen en er is zoveel te schrijven in de rubrieken en ik moet ook proberen brood op de plank te krijgen met betaald werk.
Affijn, even de standpunten van standpunten.net bijwerken en meer op volgorde van belang zetten.
Mijn standpunt over de Europese Unie is veel scherper geworden.

De Europese Unie is een grotere bedreiging voor onze democratie dan terroristen.
Democratie is veel waard en daarom moeten wij koste wat kost
UIT DE EUROPESE UNIE!!!


Je hebt geen unie nodig en je hoeft je soevereiniteit en democratie niet op te geven voor handelsverdragen.
Democratie is mij veel waard, dus zet ik referenda op nummer twee.
Bindende referenda! En niets stiekum erdoor jassen voor elk referendum.
Er moet zelfs een referendum mogelijk zijn waarmee je de regering kunt laten vallen.
Vooral zich democratisch noemende partijen zijn tegen democratie, tegen bindende referenda... bijvoorbeeld de VVD.

Als derde wil ik de steeds verder afgebroken zorg noemen.
VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks, PVV, CU en SGP hebben de afgelopen 30 jaar de zorg flink afgebroken.

Elke euro winst in de zorg is een euro minder zorg.
En de winsten stijgen en van zorg is weinig sprake meer.


Winst uit de zorg en we houden miljarden over.
Wijkverpleegkundigen zijn onrendabel en ze kunnen in een tehuis veel meer ouderen helpen.
Je kunt niet genoeg wijkverpleegkundigen aanstellen om hetzelfde te doen als wat tehuizen kunnen.
Tehuizen dus openhouden en zelfs nieuwe bouwen.
Ouderen niet meer scheiden, maar verpleeg/verzorgtehuizen instellen.
Geen winst en iedereen in loondienst.
Zelf meer en meer medicijnen maken op allerlei niveau's... zonder winstoogmerk.
EEN VEEL BETER BETAALBARE ZORG... ZONDER WINST, TOPINKOMENS EN DURE MEDICIJNEN.
Lees bij zorg verder voor uitleg.
Als vierde punt is een betaalbaardere zorgverzekering, maar daarvoor zou ik eerst belastingen en toeslagen willen hervormen.
Alle toeslagen, budgetten, regelingen, enzovoort afschaffen en vervangen door belastingteruggave.
Niet naar 'Mijn toeslagen' maar naar 'Mijn belastingen en op dezelfde manier je inkomen of bezit aanpassen en maandelijks krijg of betaal je belastingen.
Maar ook locale of provinciale regelingen en kosten afschaffen en landelijk maken, zodat in één orgaan iemands hele hebben en houden bekend is.
Niemand loopt meer toeslagen en regelingen mis en daaraan zjn veel voordelen... zie belastingstelsel. Vijfde punt is de huren en om die te verlagen zou ik honderdduizenden zonder huurtoeslag betaalbare woningen willen bouwen.
Geen woningen meer bouwen die mensen alleen kunnen betalen met huurtoeslag.
Dan dalen de huren door meer aanbod en zijn we minder kwijt aan huurtoeslag.
389 Woningcorporaties met 900 vestigingen afschaffen en de huizen verkopen.
Er is niets sociaals aan hun zogenaamde sociale woningen, sociaal zijn we alleen voor 389 directeuren en raden van bestuur.
Ook hierdoor dalen de huren en wat we kwijt zijn aan huurtoeslag en stijgt de koopkracht.
Door marktwerking, eerlijke marktwerking zonder woningcorporaties en belastinggeld, krijg je een natuurlijk aanwas en prijsbepaling van woningen.
Punt zes! Het gezondheidsverzekeringsstelsel.
De SP wil maar één verzekeraar, maar dat lijkt mij niets.
Alle particuliere zorgverzekeraars houden maar één volksverzekering oprichten voor basiszorg en wat er net buiten val.
Een volksverzekering voor alle inkomens, maar niet voor dure brillen en kronen.
Lees verder bij zorg

De punten in volgorde van belang.
* Uit de Europese Unie
* Bindende referenda
* Zorg zonder winst, hoge salarissen en dure medicijnen
* Alle toeslagen, budgetten, regelingen, enzovoort afschaffen en vervangen door één maandelijkse belastingteruggave.
* Normale huurprijzen door de woningnood sinds 1945 op te lossen en woningcorporaties te ontbinden. Huurders krijgen maandelijks dezelfde aftrek als kopers... woonaftrek
* Wat het CDA met Balkenende heeft aangericht met het nieuwe zorgstelsel zo goed als terugdraaien.
* Miljonairsheffing en een eerlijke vermogensrendementsheffing vanaf 1000 euro.


Bijdrage van 29 November 2014
Hieronder kunt u de verdere beweegredenen vinden, maar dit zijn de kernpunten.

* Alles zoveel mogelijk landelijk regelen, thuiszorg, afval, wegen, rotondes, bijstand, enz.
In plaats van honderden budgetten, medewerkers en zogenaamde specialisten in elke gemeente, kleine landelijke groepen
en een landelijk budget zodat er geen grote verschillen ontstaan tussen gemeenten.
* Maar één publieke verzekering voor de basis ziektekosten. Aanvullende verzekeringen werken als nu.
Nu zit 90% van de verzekerden bij vier grote verzekeraars, dus weinig concurrentie en samen optimaliseren ze hun winst en onze kosten.
* Onderscheid tussen verpleeg en verzorgingstehuizen opheffen.
* Alle tehuizen en ziekenhuizen zouden stichtingen moeten zijn, dus zonder winst.
* Alle toeslagen, aftrekposten en regelingen ( ook de AOW ) beperken tot twee keer modaal en/of € 100.000 vermogen.

* Pensioenfondsen individualiseren en vrij maken.
* Woningcorporaties opheffen en de woningen verkopen.
* We moeten af van alle semi-overheid. In iedere sector één overheidsbedrijf als concurrent voor de private instellingen.
* Alle leidingen, buizen, kabels en rails in handen van de landelijke overheid. Niet in handen van gemeenten, die vervolgens maar aan één partij toegang op b.v. de glasvezelkabel geeft om zo meer te verdienen voor de gemeentekas.
* Ook ondernemingen BTW laten betalen op hun bedrijfsauto's, hun brandstof, onderhoud en andere middelen.
* De auto helemaal uit de belastingaangifte.
* Belastingteruggave alleen per maand.
* Hypotheekrenteaftrek wordt woonaftrek.
* Huurtoeslag wordt woonaftrek.


Bijdrage van 28 Oktober 2014
Hieronder kunt u de verdere beweegredenen vinden, maar dit zijn de kernpunten.

* Alle toeslagen, aftrekposten en regelingen ( ook de AOW ) beperken tot twee keer modaal en/of € 100.000 vermogen.
Zodoende kun je deze regelingen in stand houden voor wie er werkelijk van afhankelijk is.
* Pensioenfondsen individualiseren en vrij maken. Je kiest voor 0,1,2 of meer fondsen met verschillen risico's, voorwaarden en/of looptijden. Bovendien kun je zonder extreem hoge kosten bij dat geld.
* We moeten af van alle semi-overheid. Winst voor hun en verlies voor de belastingbetaler.
Dikke salarissen en bonussen en voor tekorten draaien de burgers op.
Semioverheden zijn geldverslinders. In iedere sector één overheidsbedrijf als concurrent voor de private instellingen.
* Alle leidingen, buizen, kabels en rails in handen van de landelijke overheid. Niet in handen van gemeenten, die vervolgens maar aan één partij toegang op b.v. de glasvezelkabel geeft om zo meer te verdienen voor de gemeentekas.
* Woningcorporaties opheffen en de woningen verkopen.
semi-overheid. is sowieso onwenselijk, dus opheffen.
De woningen moeten worden verkocht aan de huidige bewoners of anders aan private instellingen.
Maar één landelijk orgaan, welke volledig onder toezicht staat van de minister, oprichten die huurwoningen aanbiedt.
Kleine huurwoningen die zonder toeslag betaalbaar zijn.
Er waren legio woningen die gesplits waren. Onder woonde de één en boven een ander.
Omdat de verdiepingsvloeren van hout waren, waren die bijzonder onaangenaam om in te wonen.
Maar wél betaalbaar en daarom vaak wél gewild.
Bouw heel veel nieuwe kleine woningen die betaalbaar zijn zonder toeslag.
* Ook ondernemingen BTW laten betalen op hun bedrijfsauto's, hun brandstof, onderhoud en andere middelen.
Waarom koopt een ondernemer alles vrij van BTW? en de gewone man betaalt wel BTW op de door die ondernemer geleverde goederen en diensten.
Laat de ondernemer gewoon BTW betalen.
* We moeten af van het gezeur over bijtelling en alle controles die nodig zijn bij auto's van de zaak.
De auto helemaal uit de belastingaangifte.
Goederen gratis bestellen en terugsturen wordt dan een stuk duurder, wat gunstig is voor de lokale winkeliers.
Lokale klusbedrijven worden een stuk goedkoper dan bedrijven verder weg.
Hybride auto's rijden gewoon op benzine, de meeste hebben niet eens een oplaadpunt thuis voor stroom.
Autobezit en het gebruik van auto's is niet goed door al het asvalt en hun CO2 en fijnstof.
Waarom dan autobezit subsidiëren?
Varkens in het buitenland laten slachten en verwerken en dan terug naar Nederland laten komen om te verkopen, wordt zodoende een stuk duurder.
Het heen en weer gezeul van dieren of producten moet je niet vrijstellen van BTW.
* Belastingteruggave alleen per maand.
Zodoende kunnen huurders met Woonaftrek. de huur betalen.
Een groot bedrag in één keer is te gevaarlijk.
* Hypotheekrenteaftrek wordt woonaftrek.
* Huurtoeslag wordt woonaftrek.


Bijdrage van 18 September 2014
Op dit moment is het begrotingsdebat bezig en live te volgen op televisie.
Er zijn nog veel meer toeslagen en regelingen dan ik had gedacht.
Naar mijn mening zou iemand met een bepaald inkomen zichzelf moeten kunnen behelpen.

VVD, PvdA, CU, SGP en D66 sturen liever aan op onbetaalbaarheid en afschaffing dan dat ze steun beperken tot steunbehoevenden!
Als iemand zich bijna kan redden met een modaal inkomen ( 2014 = € 34.500 ),
moet iemand zich met twee keer modaal zeker kunnen redden.
Dus alle regelingen, aftrekposten en toeslagen voor inkomens boven € 69.000 schrappen.

Tweede peiler zou het vermogen moeten zijn.
Met voldoende vermogen kan iedereen zelf de onkosten voor zijn eigen kinderen, bij ziekte, enz. dragen.
Als voldoende vermogen zou je € 100.000 kunnen nemen.

Met deze twee peilers; inkomen en vermogen, kunnen heel veel regelingen betaalbaar en instand gehouden worden.
Op dit moment verdwijnt de ene regeling na de andere terwijl we ze eenvoudig zouden kunnen behouden.
Vele miljarden kunnen we beter besteden als we alleen hulp geven aan hulpbehoevenden.

Hypotheekrenteaftrek die nu voor bijna de helft naar de 20% hoogste inkomens gaat Helft belastingvoordeel hypotheekrenteaftrek naar rijkste huishoudens

Hoogste inkomens 520 euro per maand aftrek
Beperken dus van de hypotheekrenteaftrek en er een woonaftrek. van maken.
Kinderbijslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebondenbudget alleen voor inkomens en vermogens zoals eerder genoemd.
AWBZ, ouderen met vast goed een krediethypotheek geven zodat ze hun eigen onkosten zoals het verblijf in een tehuis kunnen betalen. De AWBZ is er niet om erfenissen op peil te houden.
AOW niet als extraatje naast enorme pensioenen en vermogens.
Als je dit met iedere regeling, toeslag en/of aftrek doet hou je vele miljarden over.
Miljarden waarmee je andere nuttiger dingen kunt doen.
Andere dingen waar misschien zelfs de rijken en vermogenden meer aan hebben dan de huidige te ver doorgetrokken toeslagen regelingen en aftrekposten.
Allicht is er dan genoeg geld over om de erfenisbelasting op te heffen.
Ook het erven van een bedrijf zou dan misschien onbelast kunnen blijven.


* Alle toeslagen, aftrekposten en regelingen beperken tot twee keer modaal en/of € 100.000 vermogen.
* Pensioenfondsen individualiseren en vrij maken. Je kiest voor 0,1,2 of meer fondsen met verschillen risico's, voorwaarden en/of looptijden. Bovendien kun je bij dat geld.
* We moeten af van alle Woningcorporaties opheffen en de woningen verkopen.
* Belastingteruggave alleen per maand.
*
Hypotheekrenteaftrek wordt woonaftrek.
* Huurtoeslag wordt woonaftrek.
StandPunten.net