Thuiszorg, ontslagen, ontslagen, ontslagen
Elke euro winst in de zorg is een euro minder zorg.
Een verpleegkundige kan meer ouderen helpen in een tehuis dan in een wijk.
Tehuizen sluiten, kost mensenlevens.
Een hulp in een tehuis kan meer kamertjes schoonmaken en bijhouden dan verschillende huizen.
Voldoende thuiszorg is duurder dan zorg in tehuizen.
Het is beslist nooit de bedoeling geweest om dezelfde zorg thuis te geven dan wat ouderen in tehuizen kregen.
Bijdrage van 10 mei 2016
Jan Slagter bij Pauw over de 310 miljoen die gemeenten in 2015 niet uitgaven aan zorg, terwijl er overal nood was. Heel veel ouderen kregen veel minder of zelfs geen zorg meer en gemeenten hielden 310 miljoen over.
Die 310 miljoen zou terug in de staatskas moeten vloeien of alsnog uitgegeven moeten worden aan thuiszorg.
In 8 gemeenten in het gooi, werd 7,8 miljoen euro gegeven aan miljonairs voor werksters.
Deze miljonairs hadden blijkbaar zwartwerksters aan het werk en met deze 7,8 miljoen moet het aantal zwartwerksters in villa's bij miljonairs minder worden.
Ze kunnen nu een 'witte' werkster kijgen voor een tientje per uur... zorggeld.
Ze moeten mensen die zwart werkers in dienst hebben arresteren en een dikke boete geven inplaat van hen geld te geven wat voor zorg bedoelt is.
Dit terwijl VVD en PvdA 800 verzorgingstehuizen hebben gesloten en 40% bezuinigd op thuishulp.
Bovenop die 40% bezuiniging houden ze ook nog geld over voor werksters bij miljonairs en 310 miljoen voor andere rechtse hobbies.
PvdA en VVD vinden het allemaal prima.
Blijkbaar is zorggeld bedoelt voor zorgverzekeraars, gemeenten en miljonairs.Bijdrage van 1 mei 2016
WMO - Wet Maatschappelijke Ondersteuning = ouderen moeten zelf maar naar hulp zoeken bij familie, kennissen en buren.
Thuiszorg verdwijnt in honderden gemeenten en bij tienduizenden ouderen en PvdA, VVD, D66, SGP en CU kunnen plannen maken over wat ze dan met het geld doen dat ze uit de zorg haalden.
Ik doe deze website alleen, als er geen bijdragen zijn komt dat niet omdat er geen schandalen zijn.
Schandalen, want bijna dagelijks komt er op een Nederlandse zender wel iets over mensen die zorg kwijtraken.
Elders schrijf ik al dat sommige bezuinigingen gewoon mensenlevens kosten en dat is schandalig.
Want terwijl VVD en PvdA tehuizen sluiten gaven ze 5 miljard lastenverlichting voor de midden en hogere inkomens, maakten ze plannen voor 10 miljard naar spoor en wegen, 4 miljard voor onderzeeboten, miljoenen voor het bombarderen van met name burgers in Syrië, enzovoort.
VVD en PvdA schoven veel zorgtaken van landelijke naar locale overheden met flink minder geld.
Per definitie is één landelijk orgaan met daar alle kennis en kunnen al vele malen goedkoper dan 395 gemeenten die elk een eigen orgaan moeten opzetten met kennis en kunnen, maar ze krijgen ook nog eens minder geld.
Bovendien heb je veel gemeenten die zorggeld moeten of willen steken in een nieuw schouwburg, stadhuis of in een ander leuk rechts project.
In de ene gemeente krijg dit en dat wel en 10 km verderop niet.
Landelijk was veel goedkoper, slimmer, eerlijker en minder fraudegevoelig, maar VVD en PvdA willen de zorg afbreken zonder dat we hen verantwoordelijk stellen!
Als burgers in de problemen komen of zelfs sterven door gebrek aan zorg, kunnen ze dat voortaan afwimpelen met... dat ligt aan die gemeente... klaar!!!
Lekker gemakkelijk voor de landelijke partijen... VVD en PvdA, maar ook voor alle partijen die hen hebben geholpen... D66, GroenLinks, CU en SGP.
De CDA mag dan niet vergeten worden, want Balkenende, CDA begon met marktwerking in de zorg en schafte de ziekenfonds af.
De enigen die niet schuldig zijn, zijn de Socialistiche Partij, PvdD en 50 plus.

Affijn, ze schuiven het dus af op gemeenten wat zij bedacht en ingevoerd hebben!
Laten we hen daarmee wegkomen?

Bijna dagelijks is er op een Nederlandse zender wel iets van dit harteloos beleid, maar laten we de uitzending van Pauw op 26 April 2016 nemen.
In dit voorbeeld gaat het over de gemeenten Schagen en Hollandse Kroon.
Slachtoffers zijn Ali van Duijn, Ton Meijer, Ada van der Vaat en Tiny Takes.
Zoals in alle gemeenten in Nederland verliezen vele duizenden licht huishopudelijke hulp waarmee ze thuis kunnen blijven wonen.
Als ze niet meer thuis kunnen wonen, moeten ze naar een veel duurder tehuis.
Ongetwijfeld gokten PvdA, VVD, D66, SGP en CU erop dat buren, kennissen, familie of langdurig werklozen die zorg van thuiszorg zouden overnemen want in een tehuis zijn ze nog veel duurder.
Gemeenten kunnen het niet goedkoper dan toen het landelijk geregeld werd door één landelijk orgaan en bovendien zijn de verleidingen voor 395 gemeenten te groot om er andere leuke dingen mee te doen.
Ik ben niet super intelligent, dus PvdA, VVD, D66, SGP en CU hadden dat ook kunnen bedenken, maar ze rekenden allicht op buren, kennissen, familie of langdurig werklozen.
WMO - Wet Maatschappelijke Ondersteuning = ouderen moeten zelf maar naar hulp zoeken bij familie, kennissen en buren.
Een vrouw van 92 jaar zonder kinderen had 2 keer 3 uur in de week, dat werd en is nu 3,5 uur per week, maar ook dat willen ze haar nu afpakken.
Deze vrouw moet dus zelf ramenlappen en stofzuigen van PvdA, VVD, D66, SGP en CU.
Bewust wijs ik niet met de vinger naar de genoemde gemeenten, want het waren PvdA, VVD, D66, SGP en CU die dit bedachten.
Het was allemaal goed, maar PvdA, VVD, D66, SGP en CU hebben andere plannen met het geld voor ouderen.
5 miljard lastenverlichting voor de midden en hogere inkomens, maakten ze plannen voor 10 miljard naar spoor en wegen, 4 miljard voor onderzeeboten, miljoenen voor het bombarderen van met name burgers in Syrië, enzovoort.
PvdA, VVD, D66, SGP en CU maakten de eisen voor tehuizen zo zwaar dat tehuizen leegstroomden en deze ouderen komen dan thuis en om hen ook daar te pakken hebben ze miljarden weggehaald bij de thuiszorg en 60.000 thuishulpen werden ontslagen.
Ouderen worden verwacht dingen te gaan doen die ze niet kunnen... veel te gevaarlijk!
Je hoeft geen helder licht te zijn om te bedenken dat dit waarschijnlijk veel levens kost.
Geld is belangrijker dan mensenlevens.
5 miljard lastenverlichting voor de midden en hogere inkomens, maakten ze plannen voor 10 miljard naar spoor en wegen, 4 miljard voor onderzeeboten, miljoenen voor het bombarderen van met name burgers in Syrië, enzovoort.
Bijdrage van 1 Februari 2015
Van de 2000 tehuizen worden er 800 gesloten.
Dat is 40% minder.
Ook op de thuiszorg wordt 40% gekort.
Die gehandicapten en ouderen uit de tehuizen komen ook bij die thuiszorg.
De spoeling in de thuiszorg wordt wel heel erg dun.
Veertig procent minder en honderden ouderen en gehandicapten erbij.
In de plaats van tehuizen krijg je wijkverpleegkundigen.
Maar er blijft altijd geld genoeg voor hoge salarissen.
Eelco Damen van Cordaan, voorzitter Raad van Bestuur Cordaan 307.064 euro per jaar


Bijdrage van 17 Januari 2015
CBS 2012;Kostenstijging verklaard.

4 april 2012;Vergrijzing niet de oorzaak van de kostenstijging
Al vanaf 2012 is bekend dat de kostenstijging opgaat aan winsten bij ziekenhuizen, specialisten en verzekeraars.
Waarom willen VVD, PvdA, D66, CU en SGP niet iets doen aan de werkelijke oorzaak?
Vergrijzing is maar voor 15% de oorzaak en die stijging werd verwacht sinds de tweede wereldoorlog, dat is de 'grijze golf'
In 2000 waren de kosten nog maar 50% van 2012.
De kostenstijging komt door het nieuwe zorgstelsel van Balkenende CDA!
Het zet zorgaanbieders aan tot het maximaliseren van omzet en productie.
De winsten stijgen en de potten groeien, ze zijn aan het oppotten, terwijl de premie stijgt en stijgt.
Winst maken op chronisch zieken en ouderen is ziekelijk!
Iedere euro winst in de zorg, gaat NIET naar zorg!

Mijn eigen conclusie!
We moeten naar een publieke zorgverzekeraar voor iedereen, arm en rijk.
Eén staatsverzekering voor de basiskosten in de zorg.
Winst op de ene aandoening of ziekte gaat naar de verliesgevende aandoeningen en ziekten.
Als er dan geld overblijft in de zorg, komt dat in de staatskas.


Bijdrage van 17 Januari 2015
Bijna niemand komt meer in aanmerking voor verpleeghuis of verzorgingshuis.
Alleen de alerzwaarste gevallen komen in aanmerking.
Tehuizen sluiten massaal.
Als kleine pleister op de wonde krijg je wijkverpleegkundigen.
Zorg dichterbij? Inplaats van op de gang in de wijk.
Ouderen komen thuis te zitten en zijn dan ook afhankelijk van thuishulp.
VVD+PvdA+D66+CU+SGP bezuinigen nu 40% op thuiszorg.
Bezuinigen en dan de gevolgen laten dragen door gemeenten en verzekeraars, dat is LAF!
Decentralisatie heet dat en dat is veel duurder en dan ook nog 40% minder geld.
Decentralisatie, dus geen malieveld meer vol uit protest want dan zijn zo'n 400 gemeenten en verzekeraars verantwoordelijk.
Elke gemeente een andere zorg, allemaal kleine staatjes.
Duizenden thuiszorgers staan op straat en veel ouderen moeten het nu zonder zorg doen.
Huishoudelijke tak Pantein-Vivent failliet verklaard, na Thebe de tweede.
Ouderen zijn vooral de dupe van de bezuinigingen.
Ouderen en hun kinderen en verzorgers.
Dit terwijl de kostenstijging in de zorg helemaal niet komt door ouderen.
Ze bezuinigen op het verkeerde, dus zullen de kostenstijgingen doorgaan totdat ze echt iets willen doen aan de kostenstijging.
Wie googled op 'kostenstijging zorg' komt al vanaf 2011 op cijfers van het CBS.
De kostenstijging komt door marktwerking en ziekenhuizen en specialisten.
Ouderen zijn ook maar 18% van de totale kosten.
Zitten er volksvertegenwoordigers in Den Haag of vertegenwoordigers van verzekeraars, ziekenhuizen en specialisten?
CBS 2012;Kostenstijging verklaard.Bijdrage van 10 December 2014
PvdA, VVD, CU en D66 willen blijkbaar erfenissen op peil houden.
Geef alleen hulp als hulp nodig is!
Wees net zo streng als wanneer je de bijstandswet toepast!
Je krijgt ook geen bijstandsuitkering als je vermogend bent,
waarom dus wel thuishulp en andere ondersteuning uit de Wmo?
Oplossing

Gemeenten geven ouderen met bezit een renteloze lening
ter hoogte van de waarde van dat bezit.
Met een woning is de WOZ waarde bepalend voor de waarde
Ouderen hoeven dan niet te verhuizen!


Bijdrage van 10 December 2014
Kortsamengevat; Gemeenten en gemeenteambtenaren die de wet ontduiken
en ouderen niet geven waar ze volgens de wet recht op hebben zijn strafbaar.
Wie de wet ontduikt moet brommen!
Zitten dus of een hoge boete krijgen!
PvdA, VVD, CU en D66 hebben nu eenmaal bedacht dat vermogens grotendeels buiten schot blijven!
Al woon je in een kasteel van miljoenen, je krijgt gewoon thuishulp.
In een kasteel heb je veel thuishulp nodig! Dus dokken!

Ja, dit klinkt krankzinnig, maar zo hebben PvdA, VVD, CU en D66 het wel geregeld.
Maar ik denk dat zij ervan uitgaan dat wie niet piept, thuishulp verliest.
Huis verkopen en/of spaargeld aanspreken, tenzij je op de hoogte bent van de wet,
tenzij je tegen de druk kunt van de gemeente, tenzij je geld hebt voor rechtsbijstand.
De armen moeten dokken.Bijdrage van 10 December 2014
Twee ouderen van 88 en 89 jaar spannen een rechtszaak aan tegen de Friese gemeente Dantumadie 8-12-2014
Dit is een testcase, want héél veel gemeenten halen zorg weg bij ouderen zonder dat ze een gesprek en tot overeenstemming met hen zijn gekomen.
Hoogbejaard stel mag huishoudelijke hulp houden. 10-12-2014
Toen de landelijke overheid nog betaalde kenden ze huishoudelijk hulp toe.
Nu ze het zelf moeten betalen, zijn hoogbejaarden plots gezond genoeg om het zelf te doen.
Eigenlijk een rechtzaak van niets!
Staatssecretaris van Rijn ( PvdA ) had de gemeente ook gewoon kunnen bellen met de mededeling:
Je kunt ouderen niet zomaar een brief sturen met de mededeling dat hun thuiszorg stopt.
Dat kon iedereen bedenken.
Zelfs PvdA-er en staatssecretaris van Rijn en zelfs een gemeenteambtenaar.
De gemeente legde de wet helemaal verkeerd uit om verplichtingen te ontduiken.
Elders is de wet ontduiken strafbaar, dus waarom voor gemeenten en gemeenteambtenaren niet?
Ze moeten met de ouderen om tafel om alles te bespreken.
Dan moeten zij ook eerlijk zijn!
Niet knijpen en wachten tot de ouderen piepen.
Ouderen met kennis van de wet krijgen thuiszorg en ouderen met geld voor advies krijgen thuiszorg?
Ouderen met minder kennis van de wet en geld moeten hun huis opeten?
Gemeenten doen alsof je met een eigen huis geen thuiszorg krijgt,
of dat je dat huis moet verkopen.
Alleen vermogen uit sparen en beleggen telt mee!
Bovendien maar 8% daarvan.
Maar 8% van het vermogen in box 3 telt mee.
Dus alleen vermogen uit sparen en beleggen.
Niet het ondernemingsvermogen (box 1),
niet de eigen woning (geldt als bron van inkomen, namelijk eigenwoningforfait, in box 1,
niet het vermogen dat onder de terbeschikkingstellingsregeling valt (box 1),
niet de aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren (box 2),
geen bedrijfsopties (box 1),
en niet de fiscale oudedagsreserve (box 1).Bijdrage van 29 November 2014
Door met name de VVD wordt vaak geroepen dat er nu heel veel geld naar de langdurige zorg gaat.
Met het verhogen van de AOW-leeftijd hadden ze het graag over de grijze-golf... de grote groep gepensioeneerden.
Maar met zorg hoor je ze er niet over, want dat zou verklaren dat je logischerwijs meer geld eraan kwijt bent.
Ze willen ondanks de grijze golf minder aan hen besteden.
Daarnaast verdwijnt veel van wat de overheid aan de langdurige zorg besteed als winst en als salaris en bonussen.
De instelling waar de moeder van staatssecretaris van Rijn zo slecht behandeld werd, maakte miljoenen winst en had tientallen miljoenen in kas.
Als je veel uitgeeft en het eindigd als winst, of in tegoeden dan heeft dat geld weinig goeds gedaan.
In de zorg zouden we alleen stichtingen moeten hebben.
Bijdrage van 29 November 2014
26 mei 2015 zijn er verkiezingen.
PvdA en VVD komen nu met spotjes op televisie die moeten laten lijken alsof zij de zorg willen verbeteren.
Dat doet mij denken aan oost europese propaganda, zoals die van Poetin.
Glashard dingen beweren die volkomen gelogen zijn.
Op de thuiszorg wordt vanaf 1 januari 2015 40% bezuinigd.
Ze moeten het dan met bijna de helft van het geld doen.
Dat terwijl al vanaf 2003 geklaagd wordt over slechte zorg en ondanks het toenemend aantal ouderen.
Bij gelijkblijvend budget zou er dus al minder per oudere zijn, maar zij halen er juist geld weg.
55.000 ontslagen in de zorg.
Hoezo de zorg verbeteren? Leugenachtige spotjes a la kremlin a la Poetin.

Natuurlijk zijn niet alleen PvdA en VVD schuld aan het afbreken van de zorg.
D66 en de Christen Unie hebben dit beleid mede bedacht.
Het CDA stemt 91% mee met VVD+PvdA+D66 en CU en het CDA begon met bezuinigen op de zorg.

Het was trouwens het CDA met Balkenende die dit soort bedrog bedacht!
Bezuinigen en dan roepen dat het is om te verbeteren
27-10-2006 Balkenende CDA... „Mensen willen meer zorg voor hun euro” en wil vier miljard bezuinigen op de zorg in 2006

Balkenende CDA in 2010
Bezuiniging van 1,8 miljard op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
Structurele bezuiniging van 1,8 miljard euro op de zorgtoeslag.
Bijdrage van 6 Oktober 2014
http://nos.nl/audio/706444-grote-verschillen-per-gemeente-over-thuiszorg.html
Grote verschillen per gemeente over thuiszorg was in het journaal

Grote verschillen per gemeente bij huishoudhulp
Natuurlijk is het eigenlijk onzinnig nieuws, want dat kon iedereen al wel voorspellen.
Natuurlijk gaat de thuiszorg, maar ook alle andere vormen van zorg die nu overgeheveld worden naar gemeenten, per gemeente anders worden.
Waar je hier nog thuishulp krijgt om eens in bad te kunnnen, krijg je enkele kilometers verderop geen hulp.
Ze willen nu 'Dienstencheques' als pleister voor mensen die in een 'arme' gemeente wonen.
Je kunt trouwens ook in een rijke gemeente wonen, die haar geld liever uitgeeft aan een mooi evenementenhal dan aan zorg. Of ze hebben liever derivaten, of....
Om regelingen in het verleden uitvoerbaar te maken werden er steeds meer toeslagen bedacht.
Ze willen nu van die toeslagen af, tsja, dan blijft het probleem dat een deel van de mensen geen geld hebben om dan de huur te betalen of zorg of kinderopvang, enz, enz.
Ze zouden al een heel eind komen als ze alleen toeslag zouden geven aan mensen die die toeslag ook écht nodig hebben.
Dus geen kinderopvangtoeslag, kinderbijslag, Wmo, enz, enz meer voor miljonairs.
CDA, VVD en PvdA waren de afgelopen 50 jaar verantwoordelijk voor al die regels en deze drie rechtse partijen waren zo goed voor de rijken dat die rijken ook van al die regelingen gebruik maken.
In plaats van versoberen en afschaffen, zouden veel regelingen ook gewoon instand kunnen blijven als we zouden kijken naar vermogen en inkomen.
Ja, we zouden zelfs meer geld krijgen om te verbeteren
Dus geen kinderopvangtoeslag, kinderbijslag, Wmo, enz, enz meer voor miljonairs.
Hieronder pleit ik trouwens ervoor om de hele decentralisatie te stoppen.
Elke gemeente heeft dan weer ambtenaars en deskundigen nodig in de plaats van één orgaan die het voor het hele land regelt.
We hebben nu al veel te veel instellingen en ambtenaren, dan aantal zal anders minstens verdubbelen.
De landelijke overheid kan dan pochen dat ze minder ambtenaren hebben, maar landelijk zijn er vele malen meer ambtenaren.
'Dienstencheques' ? Nog even en we krijgen voedselbonnen.Bijdrage van 1 september 2014
500 ontslagen bij de thuiszorg van Verian

De verwachting is dat er volgend jaar zo'n 55.000 mensen hun baan in de thuiszorg verliezen.
Ouderen uit verpleeg- en verzorgingstehuizen drukken en dwingen naar de thuiszorg en tegelijk de thuiszorg afbreken. Zie ook de bijdrage hieronder van 27 Augustus.

De spreuk van de PvdA 'sterk en sociaal, juist nu'
Wat een lef hebben ze bij de PvdA!
Bij verkiezingen de SP naäpen en na de verkiezingen asocialer zijn dan de VVD.


Bijdrage van 27 Augustus 2014
De PvdA probeert altijd in woorden zo sociaal mogelijk over te komen en het lijkt inderdaad alsof niemand door heeft dat hun woorden niet stroken met hun daden. Al een flink aantal verkiezingen praten en schrijven ze sociaal en erna regeren ze liberaal, maar steeds weer zijn ze groter dan de enige echte linkse partij; de Socialistische Partij. Hoe liberaler ze regeren, hoe harder ze roepen dat ze sociaal zijn.

Sterk en sociaal, juist nu!
De maatregelen van Rutte II laten wel zien hoe weinig sociaal de PvdA is.

Staatssecretaris Van Rijn ( Volksgezondheid, Welzijn en Sport / VWS )tracht zo snel mogelijk af te komen van verpleeg- en verzorgingstehuizen met alle gevolgen vandien.
Als een ware mantra zegt van Rijn wanneer het maar enigszins mogelijk is dat ouderen graag thuis willen blijven wonen.
Zelfs als ouderen zich op een wachtlijst laten zetten voor een verpleeg- of verzorgingstehuizen doen van Rijn en VWS alsof ze slechts wenswachtenden zijn, die liever thuis willen blijven wonen.
Zelfs zwaar hulp behoevenden wil VWS thuis laten wonen.
VWS en van Rijn doen alsof er slechts 65 ouderen zijn op een wachtlijst voor een verpleeg- of verzorgingstehuis en zodoende kan men doorgaan met het afbreken van verpleeg- of verzorgingstehuizen. In werkelijkheid zijn er meer dan 10 duizend.
Nog even afbreken en VWS en van Rijn kunnen zeggen dat er geen plaats is in verpleeg- of verzorgingstehuizen en dat ze daarom thuis moeten blijven wonen. Wanneer mogelijk zegt Staatssecretaris Van Rijn zelfs dat verpleeg- of verzorgingstehuizen niet zo geweldig zijn en hoopt daarmee blijkbaar ouderen af te schrikken?
Meer over verpleeg- en verzorgingstehuizen