Toeslagen.
Bijdrage van 27 Februari 2017
Vroeger werden werkenden opgezet tegen werklozen.
Werken moest lonen, dus de uitkeringen moesten lager.
Daarna moesten de lonen omlaag om de economie te redden en daarna moesten de uitkeringen weer omlaag.
Dan waren de werkenden aan de beurt om in te leveren en daarna de uitkeringstrekkers.
De uitkeringen werden zo laag, dat ze aangevuld moesten worden met toeslagen.
Anders kregen zelfs overheidsinstellingen zoals de belastingen en de woningcorporaties hun geld niet.
Om de economie te redden moesten de lonen bevroren worden worden of zelfs verlaagd.
De lonen werden zo laag dat ook de werkenden toeslagen nodig hadden.

Werklozen en werkenden krijgen nu een uitkering... toeslagen.
Toeslagen zijn uitkeringen en bijna iedereen is uitkeringstrekker... bijstandstrekker.
Afhankelijker van toeslagen, van de staat, dan van loon, van de werkgever... communisme.
Werkenden opzetten tegen werklozen kan niet meer!
Ze ontvangen beide toeslagen, beide zijn bijstandstrekker.
Nu zetten ze jongeren op tegen ouderen om de zuur gespaarde centen na een werkzaam leven in te pikken.
Graaien, graaien, graaien en dan zogenaamde economische groei suggereren.
Want wat deed Rutte met de 50 miljard die hij bezuinigde? de 12 miljard door de AOW te verhogen?
De miljarden door de BTW te verhogen van 19 naar 21 %?
Wat deed Rutte met al deze miljarden?

Hoeveel inkomen heb je nodig om je hand niet te hoeven ophouden voor bijstand?
Toeslagen zijn bijstandsuitkeringen met een andere naam.
Maar dit zijn dan wel bijstandsuitkeringen die vooral gaan naar de hogere inkomens.
Met een bepaald inkomen moet je helemaal GEEN toeslag / bijstanduitkering meer krijgen!

Toeslagen afschaffen en vervangen door aftrekposten en dan alleen voor de lagere inkomens.
Als je geen bijstandsuitkeringen / toeslagen geeft aan de hogere inkomens kunnen allicht de belastingen omlaag.
Dan maandelijkse belastingteruggave, zoals je nu maandelijks toeslagen krijgt.
Zo loopt niemand meer mis waar hij/zij recht op heeft.
Minder aanmaningskosten, rentekosten, schuldsaneringen, deurwaarders, enzovoort.
Of alle inkomstenbelastingen tot b.v. 40.000 afschaffen waardoor veel toeslagen overbodig worden.


Bijdrage van 28 Mei 2016
Kinderopvangtoeslag gaat flink omhoog voor de hoogste inkomens
Je zou toch denken dat mensen met een inkomen boven een bepaalde grens hun hand niet meer hoeft op te houden voor steun, voor bijstand.
Maar juist de hoogste inkomens willen PvdA en VVD meer kinderopvangtoeslag geven en de laagste inkomens veel minder.
Een gezin met een gezamenlijk inkomen van 55.000 euro en kinderen op de dagopvang gaan 179 euro erop vooruit.
Een inkomen van 55.000 en buitenschoolse opvang, dan kan dat een voordeel van 359 euro.
Maar heb je het gigantische inkomen van 130.000 euro, dan mag je je hand ophouden voor een extra 944 euro.
Een inkomen van 130.000 en buitenschoolse opvang, dan kan dat een voordeel van 668 euro.
Toeslagen zijn gewoon bijstandsuitkeringen en mensen met hoge inkomens hebben geen bijstandsuitkering nodig!
Alsof je met zo'n inkomen nog bijstand nodig hebt.
Tehuizen voor ouderen sluiten, mensen in de thuiszorg ontslaan, sociale werkplaatsen sluiten, ww verkorten, tehuizen voor geestelijk gestoorde mensen sluiten, 5 miljard lastenverlichting voor midden en hogere inkomens, maar je hebt wel geld om de hoogste inkomens ook nog eens extra meer kinderopvangtoeslag te geven?
Hoeveel inkomen heb je nodig om voor je eigen kinderen te betalen?
Meer dan de mensen met een laag inkomen.
Van de VVD kun je dat verwachten, maar van de PvdA?
Boven een bepaald inkomen hoeven mensen helemaal geen toeslag of aftrek of hoe je die extraatjes mag noemen.
Rijke mensen en/of mensen met hoge inkomens een bijstandsuitkering geven.
BELACHELIJK!!!


Stop liever de sluiting van tehuizen, van sociale werkplaatsen en stop de afbraak van jeugdzorg, ouderenzorg en ggz!
Nu gaat zelfs de bijstandsuitkering steeds meer naar de hogere inkomens en noemen die dan toeslag.
Er moet een bepaald inkomen zijn waarmee men geen toeslag, aftrek of andere vorm van bijstandsuitkering meer nodig is.
Stop met steun aan hogere inkomens en hou sociale werkplaatsen, verzorgingstehuizen en verpleegtehuizen open!
Zonder steun voor de rijken kunnen misschien zelfs de belastingen omlaag en profiteren ook de hogere inkomens!
Rijke steuntrekkers... GATSIE!!!


Bijdrage van 12 Mei 2016
Bij belastingstelsel stel ik voor om iedereen niet de toeslagen te geven, waar hij / zij recht op heeft, maar elke maand de belastingteruggave.
Inplaats van 'Mijn toeslagen' steeds bij te werken en maandelijk te krijgen, 'Mijn belastingen'
Maandelijks krijg je je belasting terug en nooit meer é é n keer per jaar.
Toeslagen worden dan aftrekposten.
Hypotheekrenteaftrek en huurtoeslag worden woontoeslag.
Iemand met 700 huur krijgt evenveel als iemand met 700 rentelasten.
Ook een aftrek voor zorg, kinderen, enzovoort.
Niet meer je inkomen en alles invieren bij toeslagen en bij de belastingen.
Lees verder bij belastingstelsel

Behalve bovenstaande of aanvullend op bovenstaande, zou je ook kunnen denken aan het afschaffen van alle belastingen op inkomen.
Netto wordt bruto.
Tot een bepaalde hoogte natuurlijk, b.v. tot 40.000 euro.
De meeste toeslagen kunnen dan in de prullebak.Bijdrage van 18 September 2014
Halbe Zijlstra: 'Zou het niet eenvoudiger zijn alle toeslagen af te schaffen?' 18 september 2014
De VVD wil minder overheid, minder belastinggeld uitgeven.
Maar dan bedoelt de VVD alleen het belastinggeld dat gaat naar burgers!
Naar burgers, maar dan ook met name de arme burgers.
Bedrijven krijgen ook enorm veel belastinggeld.
De VVD vergeet al dat met belastinggeld banken werden gered, bedrijven allerlei regelingen krijgen en boeren vaak worden gecompenseerd.
Gaat dan bijvoorbeeld de glastuinbouw zelf hun energierekening betalen?
Schaffen we dan ook de Hypotheekrenteaftrek af?
De Hypotheekrenteaftrek die voor bijna de helft gaat naar de 20% hoogste inkomens afschaffen?
De VVD wil wl belastinggeld innen en niet uitgeven, maar de VVD bedoelt wl innen en dan geven aan de hogere inkomens, vermogenden, banken, bedrijven en boeren.

De VVD vergeet ook dat zonder toeslagen heel veel regelingen en hervormingen gewoon onmogelijk waren.
Toen Balkenende, CDA het gezondheidsverzekering stelsel veranderde gingen de ziekenfondsverzekerden 3 a 4 keer meer betalen en particulierverzekerden 3 a 4 keer minder! De particulierverzekerden kregen bovendien hun kinderen tot 18 jaar gratis verzekerd.
Veel van de voormalig ziekenfondsverzekerden konden gewoon de 3 a 4 keer hogere premie gewoon niet betalen.
Zonder zorgtoeslag was de hele afschaffing van het vorige stelsel ONMOGELIJK
De bijstand en de laagste inkomens staan al 30 jaar op hetzelfde peil of zijn zelfs nog lager,
dus hebben ze gewoon toeslag nodig.

Sociale huren noemen ze het, maar ze zijn niet lager dan wat de hypotheekrente zou zijn voor die woningen.
CDA, PvdA en VVD hebben altijd de woningcorporaties in stand gehouden, maar ze zijn al jaren meer last dan lust.
De directeuren, het personeel, de commissarissen en gebouwen van 389 woningcorporaties, met bijna 900 vestigingen kosten zoveel dat sociale woningen helemaal niet goedkoop zijn.
Door die dure woningcorporaties en al hun fratsen zijn de huren zo hoog dat huurtoeslag gewoon nodig is.
Verkoop al die woningen en hef woningcorporaties op!
Geef iedereen woonaftrek en er is een toeslag verdwenen.

Als Halbe Zijlstra / VVD af wil van toeslagen, dan moeten ze eerst zorgen dat alles betaalbaar wordt zonder toeslag.
Bovendien moet de VVD niet doen alsof banken, industrie en boeren geen geld krijgen uit de schatkist.
Innen van de burger en dan alleen geven aan de rijken, banken, industrie en boeren?