Brandstofheffing inplaats van dure systemen met camera's voor filebelasting, tolwegen en kilometerheffing.
Bijdrage van 2 Maart 2017
Mijn idee tot Woonaftrek uit 2014 heeft de SP overgenomen in 2017 bij hun standpunten over hypotheekrenteaftrek.
Zij noemen het woontoeslag.
U weet dat ik van alle toeslagen af wil en iedereen belasting wil laten opgeven, ook huurders.
In de plaats van toeslagen, krijgt iedereen aftrekposten en maandelijks belastingteruggave.
Vandaar woonaftrek.

Affijn, nu nog mijn idee tot brandstofheffing.
Dat woord 'brandstofheffing' gebruik ik nu voor het eerst, maar is hieronder al ruimschoots uitgelegd.
Ruimschoots uitgelegd, al vanaf 2014.
Geen tolwegen en tolpoorten!
Geen camerasysteem die autonummerborden gaat registreren.
Niet betalen voor het in de file staan.
Geen kilometerstanden bijhouden en per kilometer heffen.
Hele dure systemen allemaal en uw privacy kun je vergeten.
Allemaal ook erg fraudegevoelig!
Geen sluipwegen door dorpen en via Duitsland of Belgie.
Geen wegen versterken omdat ze gebruikt gaan worden als sluipweg.
Al sinds 2014 pleit ik ervoor om het in de brandstof op te nemen.
In feite gewoon de accijns verhogen met brandstofheffing.
Brandstofslurpende auto's en vrachtauto's gaan simpelweg meer betalen dan zuinige auto's bij het tanken.
Met je auto op de inrit en jij in de trein, betaal je eenvoudig NIETS voor je auto.
Geen bureaucratie, geen fraude en eerlijk.
Een duitser betaalt evenveel als een Nederlander, de EU zal dus geen bezwaar maken.
De vervuiler betaalt of hij/zij nu in de file staat of niet.
Per brandstof kun je deze brandstofheffing varieren.
NU invoeren en dan andere landen overhalen dat ook te doen inplaats van hun oneerlijke systemen.

Bijdrage van 27 Februari 2017
Het debat over de invoering van kilometerheffing barst weer los.
Maar meestal heeft men het over fileheffing.
De meeste mensen staan niet vrijwillig in de file is mijn mening en fileheffing zoals o.a. GroenLinks die wil invoeren is alleen een manier om meer geld binnen te krijgen.
Het is een enorm duur bureaucratisch systeem en de meeste opbrengsten gaan op aan dit dure systeem.
Wegenbelasting afschaffen, BTW vrijstelling voor bedrijven opheffen bij gebruik en aanschaf van auto's en bestelbusjes.
Als je de auto laat staan, betaal je NIETS!
Bedrijven betalen evenveel als u en ik voor bezite ne gebruik van een auto.
Dat is eerlijk!
Brandstof zwaarder belasten, hoe meer je rijdt, hoe meer je betaald.
Een grote brandstof slurpende auto betaald meer dan een zuinige.
Een groot bestelbusje bijna leeg laten rijden, moet onrendabel worden!
Dus niet langer BTW vrijstelling voor bedrijven en hogere accijns.
Dit systeem bestaat al ( accijns ) en invoering kost NIETS!
De huidige plannen van partijen belasten burgers meer dan bedrijven, terwijl bedrijven met bijna lege bestelbusjes de files veroorzaken!
Niet de burger, maar de bedrijven veroorzaken de files!
Gratis pakjes laten komen en terugsturen... gratis? nee op kosten van de burger die hun BTW-vrijstelling betaald, de wegen en straks ook de files moeten betalen met fileheffing? Dus niet langer BTW vrijstelling voor bedrijven en hogere accijns in de brandstof.
Dit systeem bestaat al ( accijns ) en invoering kost NIETS!
Bedrijven als BOL.COM moeten de files gaan betalen.Bijdrage van 16 November 2016
BelgiŽ heeft inmiddels een kilometerheffing voor vrachtwagens en als we niet oppassen komt er een kilometerheffing voor alle auto's
Bedrijven betalen steeds minder belastingen en burgers moeten dat steeds meer gaan opvangen.
Omdat bedrijven minder betalen ging onze BTW van 19% naar 21%
De VVD wil de winstbelasting nog verder verlagen.
Dit beleid zie je in heel Europa en overal bedenken ze manieren om belastingen dan ergens anders te innen.
Duitsland is nu ook weer bezig met kilometerheffing en dat gaat dan voor alle auto's gelden.
Kilometerheffing en tolwegen zijn dure fraudegevoelige maatregelen, met heel veel ambtenarij.
Bovendien worden de andere wegen zwaarder belast, die voor miljarden versterkt moeten worden.
Daarnaast belemmeren deze maatregelen de doorgang van het vervoer op de weg, wat ook miljarden kost.
Burgers van dorpen en steden waar een weg zonder tol doorheen loopt worden zwaar gedupeerd in hun woongenot.
Hieronder stel ik voor om de wegenbelasting in de brandstof te doen en met de dreiging van tolwegen en kilometerheffing vind ik dat een steeds beter plan.
Nu is het zo dat iemand die zijn auto het hele jaar maar 3 keer gebruikt, evenveel betaald als iemand die zijn auto maar 3 keer in een jaar NIET gebruikt.
Dat moet veranderen!
Als je de auto niet gebruikt, zou je niets moeten betalen.
Als je de auto laat staan en met de trein gaat, moet de auto gratis zijn.
Mijn oplossing kost niets extra's aan ambtenarij, kastjes in auto's, fraudeopsporing en versterking van b-wegen.
Het wordt zelfs goedkoper, want het hele apparaat rond wegenbelasting, met ambtenarij en fraudeopsproring kan weg.
De accijns verhogen met het bedrag dat we anders innen via wegenbelastingen.
Accijns heffen we al, dus is er niets extra's nodig.
Politici van alle partijen begonnen na een brief van mij over grenseffecten.
Toen was de benzine niet veel duurder dan over de grens, maar inmiddels is ze wel duurder en grenseffecten hebben we al.
Bovendien gaan buitenlanders in Nederland ook die hogere accijns betalen en betalen dan mee aan onze wegen.
Met een volle tank Nederland binnenkomen is meestal onvoldoende en dan gaan ze toch tanken en meebetalen.
Na invoering in Nederland, kunnen BelgiŽ en Duitsland zien hoe het veel goedkoper en eerlijker kan.
We hebben nu al grenseffecten en met tolwegen en kilometerheffing krijg je nog veel meer grenseffecten.
Tolwegen en kilometerheffing zijn heel dure fraudegevoelige systemen.
Met hogere accijns en geen wegenbelasting betaal je niets als je de auto laat staan.
Je hebt geen nieuw systeem nodig, maar zelfs minder en dus minder ambtenarij.
Via accijns kun je ook eenvoudig verschil maken in de verschillende brandstoffen.
Deze heffing is dan niet alleen voor onze wegen, maar ook voor de luchtvervuiling.
Auto's die meer brandstof verbruiken gaan automatisch zonder aparte regelingen, uitzonderingen en drempelgebruik enzovoort betalen naar ratio van hun brandstof gebruik.
BelgiŽ en Duitsland kunnen dan zien hoe het goedkoop en simpel kan.
Andere landen zullen dan volgen.

De files zullen enorm toenemen was in het nieuws.
Hogere accijns in Nederland, maar ook in andere landen zal dat tegengaan.
Maar dat is onvoldoende.
Files krijg je ook door bedrijven die gratis verzending en terugzending van goederen aanbieden.
Verzending door bedrijven is blijkbaar spotgoedkoop en zij veroorzaken de files.
Hogere accijns helpen dan, maar bedrijven moeten ook gewoon BTW over alles gaan betalen.
Woonwerkverkeer moet worden beperkt door werkgevers te verplichten een ruime kilometervergoeding aan hun werknemers te betalen.
Het moet uitmaken of je iemand in dienst neemt uit eigen stad of vijftig kilometer ver.
Werkgevers moeten werknemers overhalen om dichter bij het werk te gaan wonen of verleid worden dat te doen door hogere reiskostenvergoedingen.
Werktijden en tijden dat werknemers rijden kunnen niet veranderd worden door werknemers, maar wel door werkgevers. Werkgevers moeten duidelijk voordeel krijgen in het vanuit huis werken van werknemers.

Tolwegen en kilometerheffing
moeten we tegenhouden.
Onhandig, vervoerbelemmerend, duur en fraudegevoelig.
De grenseffecten van Tolwegen en kilometerheffing zijn enorm.


P.S. Behalve wegenbelasting en CO2/fijnstof belasting kunnen we ook de WA verzekering in de brandstof opnemen.
Hoe meer kilometers je rijdt hoe meer WA premie en laat je de auto staan, betaal je geen WA premie.
Alles eenvoudig af te rekenen naar brandstof.
Gratis thuisbezorgen en gratis terugsturen is te duur voor ons milieu en onze wegen.Bijdrage van 29 Januari 2015
Duitse minister zet plan tolheffing door

Wat stelt de europese unie voor als je straks bij de grens tol moet betalen?
Praat eens met de duitsers, ik ken wel iemand die duits kent.
Voer een systeem in zoals ik hieronder voorstel.
Wegenbelasting in de brandstof.
Als je de auto thuis laat, kost je auto niets.
Bedrijven die pakjes bezorgen bedenken zich wel tien keer voordat ze een auto op pad sturen met maar ťťn pakje.
Nu moet de belastingbetaler meebetalen aan die onzin.
Werkgevers moeten verplicht worden alle kosten van vervoer te betalen, ook van en naar het werk.
Werkgevers kijken nu niet of een sollicitant 200 km of 20 km weg woont.
Wegenbelasting in de brandstof, dus maar enkele maatschappijen waar je moet innen, in plaats van bij miljoenen burgers.
De auto laten staan, wordt dan ťcht voordelig en innen en controleren wordt miljarden goedkoper.
Praten met de duitsers en de belgen, maar in hťťl europa is nog beter.

Europa? Weg met de grenzen?
Overzicht verplichte vignetten en tolwegen


Bijdrage van 11 September 2014
Duitsland overweegt tolwegen te gaan gebruiken.
Tol ( MAUT ) zou dan moeten betaald worden door buitenlanders die gebruikmaken van de duitse autobahn.
Met allerlei regelingen wil men het zo inpassen dat duitsers zelf niets of bijna niets meer betalen.
ANWB overhandigt petitie tegen Duitse tol
Bijna 43.000 protesten werden al ingediend.

Er zijn veel meer landen met tolwegen, maar binnen Europa moet men dat toch niet willen?
Met tolwegen krijg je gewoon weer grenzen en slagbomen en oponthoud voor verkeer.
We moeten af van al die tolwegen binnen Europa.
Het is trouwens nog maar de vraag of tolwegen meer opbrengen dan ze kosten.
Om ook de verschillen in benzineprijs tussen landen te verkleinen zouden er regels van de EU moeten komen.
Dus niet zeuren over spaarlampen, schoeisel van kappers en slagers en het wattage van stofzuigers maar verschillen in wet en regelgeving tussen landen verkleinen.
Nederland zou eens moeten gaan praten met BelgiŽ en Duitsland, beide willen wel meer inkomsten uit brandstof.
Tolwegen zijn niet de oplossing, dus moet je iets anders bedenken.

Ongeveer twintig jaar geleden heb ik briefwisselingen gehad over een idee van mij.

Wegenbelasting in de brandstof.
Als je je auto thuis laat staan en met het OV gaat, zou je niets moeten hoeven te betalen aan wegenbelasting.


Wegenbelasting in de brandstof is veel eerlijker.
Laat je je auto thuis dan betaal je niets. LOGISCH
Gebruikt je auto minder brandstof dan betaal je minder wegenbelasting.
Geen belastingvoordeeltjes meer voor hybride auto's die altijd op benzine rijden. Alleen op stroom betaal je geen wegenbelasting.
Heffing kan zoals je nu ook alle andere heffingen betaald... aan de pomp.
Alles met betrekking tot wegenbelasting kan worden opgedoekt... inning, controle, boetes. Dat scheelt weer een flink aantal ambtenaren en bureaucratie.
Zoals ik al zei, ook alle belastingvoordeeltjes voor hybride auto's ( die toch vaak rijden op benzine ) kunnen weg. Scheelt ook weer veel ambtenarij en dus geld.
Ook alle andere belastingvoordeeltjes op al dan niet zuinige auto's kunnen weg. Het is al gebleken dat deze zogenaamd zuinige auto's helemaal niet zuinig zijn. Er wordt dan gemeten met auto's waarvan kieren worden afgeplakt, antennes worden verwijdert en zonder airco. Bedrog!
Als een auto echt zuinig is en een voordeel verdient, krijgt hij dat voordeel doordat hij minder tankt en dus minder gebruiksbelasting betaalt.

Wegenbelasting wordt gebruiksbelasting.
Veel goedkoper dan al die andere regelingen om gebruikers van zuinige auto's te belonen. Dat gaat dan automatisch bij het tanken.
Veel goedkoper dan wegenbelasting nu is met controles, boetes, innen, enz. Dat gaat dan automatisch bij het tanken.
De overheid ( doorgaans CDA, PvdA en VVD ) is gek op veelambtenarij, maar dat moet stoppen.
Veel eenvoudiger, veel minder ambtenaren en veel eerlijker.

Maak van wegenbelasting dus gebruiksbelasting en dat zoveel mogelijk samen met Duitsland en BelgiŽ
Men roept graag en veel... dat moeten ze in Europa regelen als ze ergens geen zin in hebben, dus doe je dat eerst met Duitsland en/of BelgiŽ
Willen zij niet dan doe je dat alleen en zo snel mogelijk.
Eerlijker en goedkoper
Of je heft wegenbelasting op en ook alle belastingvoordelen voor zogenaamd zuinige auto's en verhoogt de al bestaande brandstofaccijns.
Alle ambtenaren voor controle, inning en boetes van de wegenbelasting en belastingvoordelen kunnen eruit.