Uitkeringen


Terwijl we elke cent die we aan een bijstandsgerechtigde omdraaien
voordat we het hem of haar gunnen
geven we gul miljarden aan burgers die best zonder steun kunnen.
AOW, kinderopvangtoeslag, kinderbijslag, hypotheekrenteaftrek
en ze liggen bijna gratis in een verpleegtehuis.

Bij de bijstandtrekker tellen we tandenborstels
maar bij de welgestelden tellen we niet eens wat ze aan bezit hebben.

In de bijstand moet je eerst je huis opeten,
maar in een verpleegtehuis liggen villabezitters en miljonairs op onze kosten.

Zij hoeven niet hun huis te verkopen voordat ze steun krijgen.

Rijken die hun hand ophouden voor steun
terwijl we aan de onderkant alles afbreken
en echte steunbehoevenden steeds minder geven.

Steun... alleen voor steunbehoevenden!
Niet om erfenissen op peil te houden!
Dan kunnen we onder andere de bijstand en de AOW op peil houden.
De AOW moet hoog genoeg blijven om ouderen uit de armoede te houden.
Ook de AOW voor toekomstige generaties moet hoog genoeg blijven.
Korten op bijstand en AOW terwijl we geld geven om erfenissen op peil te houden?

Ja, ik hoor Rutte al zeggen:"Zij hebben voor hun geld hard gewerkt."
Maar telt dat niet voor de stratenmaker of fabrieksarbeider die eerst zijn zuurverdiende huis moet verkopen?
voordat hij een bijstandsuitkering krijgt?
Ja, dan hoor ik Rutte al zeggen:"Zij ( de rijken ) hebben ook veel belasting betaalt."
Maar de belasting die stratenmaker of fabrieksarbeider betaalde deed meer pijn dan wat de rijke betaalde.
Bovendien innen we geen belastingen om het weer terug te geven.
Geen steun voor wie geen steun nodig heeft, zodat we steun kunnen blijven geven
aan wie WEL steun ECHT nodig heeft.

Zorg nu uitzending van 07-03-2017
In de deze uitzending een klein stukje van het Zorg Nu Debat
Arno Rutte van de VVD pleitte voor afschaffing van de vermogensbijtelling heffing.
Als je in een instelling verblijft en eigenlijk dat verblijf prima kunt betalen, hoef je dat niet te betalen.
Je betaalde je levenlang hypotheek en/of huur voor een riante woning, maar als je in een instelling komt hoef je je verblijf en verzorging niet meer zelf te betalen?
Wat een kromme gedachte!
Je bent dan, ondanks je vermogen, goedkoper uit dan voorheen in je riante woning.
Arno Rutte ( VVD ):" Als mensen spaarzaam hebben geleefd is het raar dat je vervolgens voor zorg een eigen bijdrage zou moeten betalen."

Als mensen spaarzaam hebben geleefd is het raar dat je vervolgens geen bijstand krijgt voordat je je bezit hebt opgemaakt. "
Als iemand in de bijstand komt, heeft deze ook spaarzaam geleefd, moet deze ook zijn vermogen eerst opmaken en zelfs het afgeloste deel van zijn woning opmaken. Waarom een miljonair in een tehuis niet? Om de erfenis op peil te houden?
Voor elke vorm van overheidssteun moeten dezelfde regels gelden en geen andere regels voor de rijken dan voor de armen.
Rijke steuntrekkers... ik moet ervan KOTSEN!
Aan de onderkant tellen andere regels dan aan de bovenkant.


Steun moet je pas krijgen als je steunbehoevend bent.
Dat is een miljonair niet.
Die kan prima zijn eigen verblijf en verzorging in een instelling betalen!!!
Dat deed hij ook toen hij nog in zijn riante woning woonde.
Erfenissen op peil houden is geen overheidstaak.
Erfgenamen moeten zelf maar werk zoeken inplaats van generatie na generatie teren op wat de generatie voor hen verdiende.
Erfenissen op peil houden terwijl we de ene regeling na de andere opheffen of sterk versoberen.


Dan is er maar 1 partij die hier ECHT iets aan wil doen
en niet alleen als er verkiezingen zijn. <
Stem dan op de SP
voor steun aan u, aan uw kind, uw ouders, buren, vrienden en kennissen
of wie het maar nodig heeft.
Niet voor jachten, villa's en dure vakanties of om erfenissen op peil te houden.
In de plaats van wachten op de erfenis, kunnen de kinderen van rijken ook gewoon werk zoeken!
In de plaats van generatie na generatie teren op erfenissen kunnen ze ook gewoon werk gaan zoeken!
Als je geld hebt, moet je niet de hand ophouden voor overheidsgeld.
Politieke partijen moeten zorgen voor hulpbehoevenden niet voor rijken, grote bedrijven en multinationals.
Dan is er maar 1 partij die hier ECHT iets aan wil doen
en niet alleen als er verkiezingen zijn.
Stem dan op de SP


Bijdrage van 8 Maart 2017
De VVD wil uitkeringen nog verder verlagen, maar wie is er nooit even werkeloos of ziek?
Het was denk ik in de jaren tachtig dat ik volmondig trots op Nederland was.
Nog ben ik trots, maar toen was ik trotser.
Er kon je in Nederland niets gebeuren of er was wel een potje om je te helpen.
Van je loon kon je bijna alles betalen.
Maar toen kwam het neoliberalisme.
De paarse kabinetten van PvdA+VVD+D66.
Paars omdat het CDA buiten het kabinet gehouden werd.
Maar het CDA stemde net als nu voor bijna elke wet en maatregel van het neoliberale kabinet.
Ook met Rutte 2 stemde het CDA voor 94% op hun plannen.
D66, GroenLinks, ChritenUnie en SGP sloten akkoorden met VVD en PvdA.
De PVV regeerde in Rutte 1 mee.
Onze salarissen zijn zover gedaald dat bijna iedereen een uitkering in de vorm van toeslag heeft.
Bijna niemand kan rond komen zonder toeslag en we zijn allemaal uitkeringstrekkers.
We worden harder getroffen door verlagingen van toeslagen dan door een lager salaris of zelfs door ontslag.
Is dat liberalisme? Bijna iedereen afhankelijk van de staat? In de macht van Rutte en zijn neoliberale vrienden. Wil je dus echt wat anders, dan stem je op de Socialistische partij.Bijdrage van 7 Maart 2017
06-03-2017 Mark Rutte bij Pauw&Jinek

De VVD wil uitkeringen nog verder verlagen, maar wie is er nooit even werkeloos of ziek?
Wie is er zeker van nooit in de bijstand te komen?
Wie is er zeker van dat zijn of haar kinderen en/of ouders niet in de ww, ziektewet, arbeidsongeschiktheidswet of zelfs in de bijstand te komen?
Zelfs als mijn buren iets dergelijks overkomt wil ik dat ze kunnen rondkomen.
Zelfs mijn buren, vrienden en kennissen gun ik een fatsoenlijke uitkering als ze pech hadden.
Pas nog werd ik staande gehouden door een bedelaar.
Nee, geen buitenlander met een mondharmonica, maar een nederlandse oudere vrouw.
Het gaat beter met Nederland?
Wie heeft dat betaald?
Ja wij!
Met sociale werkplaatsen, verzorgingstehuizen, aanleunwoningen, verpleegtehuizen, tehuizen voor geestelijk gestoorden, kortere ww, ontslagvergoedingen, studiebeurs, speciaal onderwijs, latere AOW ( opbrengst 12 miljard ), lagere bijstand, latere bijstand met 27 jaar, de helft van de politiebureaus, echte agenten werden vrijwillige politieagenten, minder gevangenissen, echte brandweerauto's werden auto's in brandweerkleuren, minder in het basispakket, eigen risico steeg van 220 euro naar 385 euro, hogere eigen bijdrages bij meer hulpmiddelen en medicijnen

Wij betaalden de economische groei!
In ruil voor economische groei moesten wij heel veel INLEVEREN!
Economische groei ook door multinationals en bedrijven minder belasting te laten betalen.

De VVD wil nog meer economische groei
door winstbelasting en vermogensbelasting nog verder te verlagen.
en dat te betalen door onder andere de uitkeringen te verlagen.


De uitkering bij arbeidsongeschiktheid versoberen, de ww versoberen en ook de bijstand moet omlaag!
De VVD wil verdere economische groei, voordelen voor multinationals
vooral betalen door de bijstand te verlagen en los te koppelen van het minimumloon.
Mensen in de bijstand krijgen dan bovendien geen vakantietoeslag meer en gaan 5% omlaag.
In de bijstand hoef je geen vakantie.
Het bestaansminimum gaat dan 5% omlaag.
Iedereen in de bijstand komt dan dus in de ARMOEDE.
Bijstand is dan helemaal gelijk aan armoede.
Er leefden lange tijd 1 op de 10 kinderen in de armoede.
Door Kok, Balkenende en Rutte steeg dat naar 1 op de 8
Rutte 3 zal betekenen dat we naar 1 op de 5 gaan.


Dat is allemaal goed en aardig, maar die mensen komen dan ook niet meer in mijn winkel.
Korten op uitkeringen is ook korten op bestedingen in winkels en bij kleine ondernemingen!
Zulke economische groei is alleen voor multinationals en grote bedrijven.
Niet voor de gewone man, winkel of kleine ondernemer.

Bent u er zeker van nooit werkeloos te worden?
Nooit in de bijstand te komen?
Nooit ziek te worden?
Nooit arbeidsongeschikt te worden?
Nooit oud te worden?
Stem dan VVD!
of op de afspliting van de VVD... PVV
de geradicaliseerde VVD-er, Geert Wilders.
Stem dan VVD of PVVBijdrage van 19 Januari 2015
'Wanhoop door nieuwe strenge regels bijstand'
Zo de waard is, zo vertrouwd hij zijn gasten.
Dat zegt wel iets over VVD, PvdA, D66, CU en SGP die deze regels zo streng hebben gemaakt.
Geld is belangrijker dan regels en regels belangrijker dan mensen.
Citaat; De helft van de medewerkers van sociale diensten kan zich voorstellen dat uitkeringsgerechtigden hierdoor tot wanhoop gedreven worden.
Volgens driekwart van de 473 ondervraagde medewerkers verergeren psychiatrische problemen doordat mensen vastlopen in bijstandsregels.
Einde citaat.
Dan denk ik ook aan de VIJF ZELFMOORDEN PER DAG! Er kleeft bloed aan de handen van dit kabinet.

Waarom mag je in de bijstand bijna geen enkel bezit hebben,
maar wie een uitkering uit de WLZ krijgt mag miljoenen aan kunst hebben of miljoenen aan 'groene' aandelen.

Hun andere bezit wordt bovendien nauwelijks meegeteld.
Een gratis traplift in een villa met miljoenen aan kunst en miljoenen aan groene aandelen.
Maar in de bijstand mag je helemaal niets hebben om een kleine uitkering te mogen krijgen.
Ook krijgen mensen met miljoenen een uitkering voor hun kinderen; kinderbijslag.
Ook voor een AOW uitkering mag je zelfs miljardair zijn.

Maar in de bijstand mag je bijna niets hebben,
ze knijpen je uit en maken je gek.
Zelfs als je dan helemaal blut bent, persen ze je nog verder uit.

Terwijl miljonairs steun krijgen.
De verzorgingsstaat is te ver doorgegroeid... aan de bovenkant.
Steun voor rijken, kinderbijslag, Wlz AOW, enz, enz.
De helft van de hypotheekrenteaftrek gaat naar de 20% hoogste inkomens.
Terwijl door bezuinigingen mensen sterven of tot de dood worden gedwongen.
VIJF ZELFMOORDEN PER DAG De verzorgingsstaat is te ver doorgegroeid... aan de bovenkant.


Bijdrage van 17 Januari 2015
Verhuisplicht in de bijstand 15 december 2011
Toen hadden we Rutte 1. VVD+CDA+PVV ( gedoger )
Henk Kamp ( VVD ) kwam met dat idee.
PvdA, SP, D66, ChristenUnie, maar ook regeringspartij CDA hadden vraagtekens bij dat idee.
Vaste contracten worden nauwelijks verstrekt ( toen in 2011 al niet ) welk perspectief hebben ze dan... CDA
Voor een tijdelijke baan verhuizen? ChristenUnie
Gaat de minister werklozenhotels beginnen? SP

Zelf met een jaarcontract gedwongen verhuizen 3 Februari 2014

Verplicht verhuizen, volslagen asociaal

VVD:"Zij moeten dan gedwongen verhuizen, als zij zicht hebben op een baan met een jaarcontract."
Hoe moet dat dan als je kinderen hebt?
Wie betaald dan die verhuizing? Wij?
Dan worden ze alleen maar duurder.
Eerst zorgt Rutte ervoor dat de werkloosheid enorm is toegenomen.
Dan zorgt hij met zijn vrienden in de PvdA dat ontslag gemakkelijker is en de ww korter.
Daarna kunnen ze je gemakkelijk uit de bijstand pesten of gratis werk laten doen.
Mooi voor werkgevers, gratis werknemers.
Kleine werkgevers gaan failliet met deze gratis krachten bij de grote bedrijven.
Ik dacht dat de VVD altijd riep:"Werk moet lonen" en dat de PvdA voor arbeiders was.
Met dank dus aan VVD en PvdA, maar ook aan D66, de CU en de SGP.
Dat VVD, PvdA, D66 en SGP zo asociaal kunnen zijn is bekend, maar ChristenUnie?Bijdrage van 15 December 2014
Hoofdpunten bijstand en participatiewet
Beide plannen moeten 2 miljard opleveren.
Hoofdpunten
- In de bijstand moet je een tegenprestatie leveren die gemeenten mogen bepalen.
Bijvoorbeeld werk laten doen waarmee iemand anders in de ww komt, daarna in de bijstand en dan zijn oude werk kan gaan doen.
- Bijstandsregels worden veel strenger. Een verhuisplicht als je elders een baan kunt krijgen.
Met kort durende banen is het misschien een idee om hen een woonwagen aan te bieden?
Ze moeten Nederlands kunnen spreken en netjes gekleed op een sollicitatiegesprek verschijnen.
Nederlands, dus geen fries of limburgs en netjes gekleed, dus krijgen ze een kledingtoelage?
- Wie in de bijstand hun kosten van levensonderhoud kan delen met huisgenoten worden gekort.
Dit gaat ook gelden voor de AOW.
- Wie zich niet aan de regels houdt, kan worden gekort.
- Herkeuring voor alle 240.000 jonggehandicapten met een Wajonguitkering.
Na de keuring, ook als je goedgekeurd wordt voor werk, krijg je geen 75% maar 70% van het minimumloon Wajong.
De wajong kent geen vermogenstoets en de bijstand wlBijdrage van 30 November 2014
Doorstroom naar een bijstandsuitkering verdubbelt. 27 okt 2014
In 2008 stroomden 14.000 mensen met een ww uitkering door naar de bijstand, in 2013 zijn dat er 13.000
Ook het aantal werklozen is in die periode verdubbelt.
Vooral 55 plussers lopen kans om in de ww en dan in de bijstand te komen.
Van de zes ww-ers komt er 1 in de bijstand.