Martin van Rijn van de Partij van de Arbeid


Vervolg bijdrage van 7 Juli 2016
Hugo Borst schreef een open brief aan Van Rijn en hij meent dat hij weet wat er verbeterd moet worden.
Er is te weinig personeel schrijft hij.
Ook gaat veel tijd verloren omdat er achter de computer veel bijgehouden moet worden.
Kappen met die DDR-achtige bureaucratie, Driekwart van de managers kan weg, Topbestuurders die 211.274 euro verdienen ( 42 mille meer dan de minister )... schrijft hij.

Het is allemaal waar wat Hugo Borst schreef!
Maar de werkelijk oorzaak is... WINST
Het tehuis van de moeder van Van Rijn maakt jaarlijks miljoenen WINST
en heeft tientallen miljoenen in kas!
Winst dankzij tekort schietende zorg en dankzij miljoenen subsidie ( uw en mijn geld )
Uw en mijn geld dat opgaat aan WINST!
en een beetje aan topsalarissen en bureaucratie.
Verlaag je de topsalarissen en verminder je de bureaucratie
dan krijgen ze alleen maar MEER WINST!!!


Jaardocument 2015 WZH
Zo werkt het ook bij ziekenhuizen, andere tehuizen, medicijnen, enzovoort.
Besparingen zorgen niet voor goedkopere zorg, maar voor meer winst.
De marktwerking die het CDA invoerde is duivels!
Zorggeld gaat op aan WINST.
Besparingen, strengere opname regels, meer gratis amateuristische zorg en goedkopere medicijnen zorgen niet voor lagere kosten, maar alleen voor hogere winsten.
Eigen bijdrage en eigen risico zorgen alleen voor meer winst.
Elke euro winst in de zorg is een euro minder zorg!
Haal de winst uit de zorg en dan is er geld genoeg.
Pas dan helpen bezuinigingen, lagere topsalarissen en strengere regels.
Bijdrage van 7 Juli 2016
WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) waar de moeder van Van Rijn woont staat ook bij de 11 slecht presterende verpleeghuizen.
Het is op zijn minst vreemd dat Van Rijn zijn moeder daar niet heeft weggehaald toen al in 2014 zijn eigen vader aan de noodbel trok omdat moeder Van Rijn slecht verzorgd werd.
De urine liep haar vaak over de enkels, stond in de pers.
Ze woont daar dus nog steeds en er is sinds 2014 weinig verbeterd.
Geeft Van Rijn dan niets om zijn ouder?
Kon zelfs hij niet zorgen voor betere zorg in dat ene tehuis?

Dat Van Rijn gewone burgers in die toestand laat wonen is ongelofelijk,
maar zelfs zijn eigen moeder laat hij jaren zo wonen!


De meeste mensen hadden hun moeder WEL weggehaald uit dat tehuis!

Probleem is dat Balkenende van het CDA ooit begon met bezuinigen... pyamadagen, luierdagen, enzovoort en dat Rutte / VVD ermee is doorgegaan.
Dit alles steeds met de PvdA stevig ernaast!
Door CDA, PvdA en VVD krijgen verpleeghuizen en verzorgingstehuizen steeds zwaardere en ziekere ouderen in hun tehuis.
Wie ze maar een beetje kunnen overlaten aan familie, buren, mantelzorgers en andere gratis zorgverleners MOETEN thuis blijven wonen.
Veel ziekere ouderen dus en daarnaast minder personeel dat slechter is opgeleid omdat ze nu eenmaal door CDA, PvdA en VVD minder geld hebben.
Het is jammer dat deze 11 tehuizen slecht presteren, maar altijd nog beter dan de tehuizen die helemaal niets meer presteren omdat ze gesloten zijn door CDA, PvdA en VVD beleid.
Bovendien moet je de ouderen die nu thuis wonen, maar eigenlijk in een tehuis horen niet vergeten!
Deze ouderen MOETEN jammerlijk thuis blijven wonen en vereenzamen en krijgen zorg van onbetaalde amateurs.
CDA, PvdA en VVD hebben alles afgebroken en ze gaan daar nog altijd gewoon mee door.
Er is geen verschil in CDA, PvdA of VVD beleid!
Zagen we verschil toen de VVD het overnam van het CDA?
Verschil toen de PvdA het overnam van CDA en PVV als partner van VVD?
Er moet meer geld aartoe, maar CDA, PvdA of VVD besteden dat liever aan andere zaken, zoals aan spoorwegen en autowegen, wapens en belastingvoordelen voor multinationals.
Multinationals zorgen immers voor economische groei.
Economische groei waar de gewone burger NIETS aan heeft.
Bijdrage van 5 Juli 2016
Tientallen verpleeghuizen presteren niet goed.
Ja, dan denk je allicht automatisch dat de schuld dan ligt bij die verpleeghuizen.
Maar daarvoor is deze website bedoelt!
Omdat in de vele stukjes de geschiedenis is weer te vinden, kun je de oorzaak terugvinden.
De oorzaak van het slechter worden van verpleeghuizen, maar ook van verzorgingstehuizen ligt bij CDA, PvdA en VVD.
Dankzij Balkenende van het CDA leerden we de begrippen pyamadagen en luierdagen kennen.
Door de bezuinigingen van het CDA werden ouderen niet voldoende verschoond of werden zelfs niet aangekleed.
Rutte / VVD is samen met het CDA en gedoogpartner PVV verder gegaan met bezuinigen op de ouderenzorg.
Na Rutte 1 kreeg je Rutte 2 en de PvdA nam de rol van CDA en PVV gewoon over.
Er is geen verschil te zien tussen VVD + VDA + PVV en VVD + PvdA

CDA en daarna PvdA en VVD hebben miljarden uit de ouderenzorg gehaald.
Trots doen ze nu alsof ze meer geld geven aan de ouderenzorg,
maar het is een leugen!

Ze namen eerst vele miljarden uit de ouderenzorg en geven nu maar een beetje terug.
Per saldo hebben CDA, VVD en PvdA miljarden uit de ouderenzorg gehaald.
Dat ze nu wat terug storten en daarover pochen is een schande!

VVD en PvdA willen graag doen alsof ouderen liever langer thuis WILLEN blijven wonen,
maar ze MOETEN langer thuis blijven wonen.
OUDEREN MOETEN THUIS BLIJVEN WONEN van VVD en PvdA!
en hun kinderen, buren en vrijwilligers worden tot het uiterste gedwongen
om voor deze ouderen te zorgen.
Om te bezuinigen hebben VVD en PvdA de toelatingseisen flink strenger gemaakt.
Je komt alleen nog maar in een verzorgingstehuis als je echt een heel slechte gezondheid hebt en
als thuis blijven wonen echt niet meer kan.
Ouderen komen hierdoor veel ouder en met een veel slechtere gezondheid in een verzorgingstehuis.
Van het personeel wordt dus nu veel meer geeist!
Maar door de bezuigigingen van het CDA / Balkenende en Rutte / VVD is er minder en slechter opgeleid personeel.
Ditzelfde verhaal gaat op voor de genoemde verpleeghuizen.
De opgenomen ouderen hebben een slechtere gezondheid door de strengere toelatingseisen van VVD en PvdA
en op het personeel werd al sinds Balkenende / CDA bezuinigd.

Gevolg van bezuinigingen door CDA, VVD, PVV en PvdA!
Slechtere zorg in verpleeghuizen en verzorgingstehuizen!
Van Rijn / PvdA geeft graag de tehuizen de schuld
en sluit maar al te graag die tehuizen.
Sluiten van tehuizen was immers het doel van hun bezuinigingen!
Het is een schande dat CDA, VVD en PvdA doen alsof het aan de tehuizen ligt.
Miljarden bezuinigen en dan dezelfde zorg verwachten?
Dat geloven ze toch zelf niet?


Bijdrage van 25 April 2016
Rijksoverheid Martin van Rijn
De website van de rijksoverheid voor Martin van Rijn.
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ja de zoon van de moeder in het tehuis dat ondanks enorme winsten en enorm veel in kas toch de urine vaak langs haar enkels voelde stromen.
Tehuizen horen geen winst te maken en al helemaal niet als ze haar clienten verwaarlozen.
Winst in de zorg is sowieso krankzinnig!
Winst maken over de rug van zieken en ouderen... ten koste van ouderen en zieken... gatsie!

Elke euro winst in de zorg
is een euro minder zorg!


Maar in plaats van winsten afschaffen in de zorg hebben PvdA en VVD de eisen voor tehuizen zo streng gemaakt dat tehuizen moesten sluiten.
Vlak voor de grijze golf, vlak voor een record aantal ouderen... tehuizen sluiten... wat een misselijkmakende daad!
Heeft van Rijn het tehuis aangepakt waar zijn moeder zo schandelijk werd behandeld?
Nee, natuurlijk niet, want dan zou hij veel meer huizen waar winst belangrijker is dan zorg hebben moeten aanpakken.
Dat die man niet van schaamte onder een steen is gekropen... niet te begrijpen.
Sterker nog!
Op zijn website staat...
"Kwetsbare mensen die veel zorg nodig hebben, verdienen ook in de toekomst goede, betaalbare zorg dichtbij huis. Daarom wil ik de zorg voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking hervormen. Bij deze zware opgave hebben wij elkaar hard nodig. Ik wil samen optrekken met cliënten, mensen die in de zorg werken, gemeenten en verzekeraars."
Nergens is en was zorg zo dichtbij als in een tehuis!
Inplaats van een verpleegkundige op de gang kregen ze een zuster in de wijk... waarvan bovendien een tekort is.
Iedere idioot kan bedenken dat een verpleegkundige in een tehuis meer ouderen kan verzorgen dan in een wijk.
Je zou meer wijkverpleegkundigen moeten hebben inplaats van minder, het zou duurder worden inplaat van goedkoper.
Het is dan ook nooit de bedoeling van PvdA en VVD geweest om ouderen in de wijk dezelfde zorg te geven als in een tehuis... laat staan beter.
Er is al lang geleden voorspeld dat er een tekort zou komen aan verpleegkundigen, maar VVD en PvdA deden niets om dat te voorkomen... harteloze klootzakken.
Ouderen komen steeds meer zonder zorg thuis te zitten.
Vaak nog niet lang daarvoor opgeknapte tehuizen moesten sluiten.
Zeventig-, tachtig- en negentigjarigen kwamen huilend op televisie omdat ze gedwongen werden te verhuizen vanuit leelopende afdelingen en tehuizen naar andere afdelingen en tehuizen.
Sommige pleegden zelfs zelfmoord.
Door VVD en PvdA en hun veel strengere eisen tot opname liepen afdelingen en tehuizen leeg!
Maar de PvdA en VVD sloten ook de sociale werkplaatsen en die honderdduizenden mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking zitten nu zonder werk en zonder doel thuis of zwerven op straat.
Ook de geestelijke gezondheidszorg moest geld inleveren voor de vijf miljard lastenverlichting voor de midden- en hogere inkomens, 8 miljard voor de jsf, 4 miljard voor onderzeeboten en 10 miljard voor spoor en wegen.
Er is blijkbaar geld genoeg, maar mensenlevens zijn minder belangrijk dan wapens, wegen, spoor en lastenverlaging voor wie het al goed hebben.
De komende tijd zullen PvdA en VVD van het geld wat ze met harteloze akties bijeen hebben geschraapt gebruiken om de verkiezingen volgend jaar zo goed mogelijk door te komen.
Het schijnt dat volgend jaar veel kiezers toch weer VVD stemt en die kan misschien door met de PVV als Wilders even zijn minder, minder terugneemt.
De PvdA wil haar zetelverlies goedmaken door de zetelwinst van GroenLinks ( een andere zogenaamd linkse partij )
Daarom doet de PvdA die aan de wieg stond van de nieuwste en enorm grote kolencentrales en hen niet verplichtte tot co2 opvang alsof ze reuze groen zijn.
GroenLinks werd toen ze nog wat meer zetels hadden... GrijsRechts genoemd, zo links en groen waren en zijn zij.PvdA en VVD willen met de verkiezingen volgend jaar in zicht,
doen alsof tehuizen leeg kwamen en komen te staan door ouderen die thuis willen blijven wonen.
Ja, ouderen willen ook de loterij winnen en gezond 100 worden.
Maar wat ouderen willen heeft niets te maken met het sluiten van tehuizen.
Tehuizen, want ook tehuizen voor geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg, werden en worden gesloten.
Het CDA begon ooit met enorme bezuinigingen op tehuizen en daarvan kennen we de luierdagen en pyjamadagen in tehuizen waar door het CDA geen geld meer was om ouderen te verschonen of 's-morgens aan te kleden.
Allicht zijn er ouderen die door de CDA bezuinigingen geen zin meer hadden in zo'n tehuis.
Maar in de meeste tehuizen ging het nog prima en mijn ouders waren zeer gelukkig in een tehuis.
De VVD ging in Rutte 1 met hetzelfde CDA en de PVV gewoon verder gegaan waar het CDA met Balkenende was gestopt en daarna ging Rutte 2 weer verder met de PvdA waar Rutte 1 was gebleven.

Er is geen verschil tussen de neo-liberale CDA, PvdA en de VVD.
Waar de ene stopt gaat de ander gewoon verder.

Ouderen zitten thuis omdat tehuizen werden en worden gesloten!!!
Tehuizen MOCHTEN niet meer ouderen opnemen van PvdA en VVD!!!
Daardoor kwamen tehuizen gedeeltelijk leeg te staan
en zeer oude mensen werden gedwongen te verhuizen.
De huilende tachtig-, negentig- en zelfs honderdjarigen staan mij nog helder op het netvlies.
er zijn zelfs ouderen die zelfmoord pleegden!!!
Wat nou... ouderen willen langer thuis blijven!
STELLETJE ASOCIALE LEUGENAARS

Tehuizen sluiten kost héél veel mensenlevens.
Als een oudere in een tehuis valt, wordt ze binnen uren gevonden door de zorg dichtbij op de gang of een evrdieping lager.
Een thuis wonende oudere wordt pas na vele uren en soms pas na dagen gevonden.
Want wat PvdA en VVD zorg dichterbij noemen is ook een leugen!
Die zorg zit niet op de gang of een verdieping lager, maar in de wijk. Dat kost levens!
Die zorg zit trouwens vaak niet eens in dezelfde wijk want vanaf vier jaar geleden tot nu is er een tekort aan wijkverpleegkundigen.
Het was beslist ook nooit de bedoeling van PvdA en VVD om te zorgen voor voldoende verpleegkundigen, want dat zou duurder zijn dan een verpleegkundige in een tehuis.
Tehuizen zonder winst zijn vele malen goedkoper dan wijkverpleegkundigen en bovendien zouden veel overleden mensen nu nog leven.
In de toekomst zullen door het afbreken van tehuizen heel veel ouderen voortijdig sterven.

Een veel eenvoudiger maatregel had dan ook geweest dat tehuizen geen winst meer mogen maken.
Tehuizen met aandelen... de waanzin ten top.
Maar dat is het neo-liberalisme, dat is waar CDA, PvdA en VVD voor staan.
Het tehuis waar de moeder van Van Rijn zo schandelijk werd behandeld maakte jaarlijks miljoenen winst en had een enorm vermogen van vele miljoenen.
Tehuizen met aandelen, maar nog neo-liberaler is geen tehuizen en geen ouderenzorg.
Zelfs pas opgeknapte tehuizen werden en worden gesloten, waanzin!

Tehuizen dus in overheidshanden en zonder aandeelhouders en winst.
Vrijwilligers vervangen door werkloze verpleegkundigen en werkloze thuishulpen.
Tienduizenden thuishulpen werden dankzij VVD en PvdA ontslagen.
Een werkloze verpleegkundige en een werkloze thuishulp kosten amper meer als je hen een baan geeft in een overheidstehuis.
Uitkeringen en salarissen voor overheidspersoneel komen uit dezelfde pot.
Dus geen winst en werklozen aan een baan helpen.
Daarnaast moet je miljonairs geen korting geven op hun bverblijf in een tehuis om ervenissen op peil te houden... belachelijk!
Hun levenlang betalen ze hun eigen onderdak en onderhoud en als ze in een tehuis komen, gaat de gemeenschap dat voor hen betalen.
Miljonairs die steuntrekken?
Wie zelf kan betalen voor zijn / haar opvang, betaalt dat zelf... logisch.
Erfenissen hoeven niet op peil gehouden worden, het is veel belangrijker dat de zorg op peil gehouden wordt.
Onze verzorgingsstaat is te ver doorgeschoten... aan de bovenkant.
Miljonairs die hun hand ophouden voor gemeenschapsgeld, AOW, toeslagen en aftrekposten terwijl onze gemeenschap wordt afgebroken door CDA, VVD en PvdA en al hun meelopers.
Het neo-liberalisme is een grotere bedrijging voor onze samenleving en manier van leven dan terrorisme.
Het zal nooit meer zo worden als dat het was voordat Wim Kok, Balkenende en Rutte regeerden.
En er vallen vele doden door het afbreken van onze samenleving door CDA, PvdA en VVD.
Door het neo-liberalisme.

Geestelijk gestoorde mensen die in een tehuis horen lopen nu vrij rond en plegen zelfs moorden.
Els Borst had allicht nog geleefd zonder de bezuinigingen op tehuizen en justitie en politie.

Als dit alles nu was omdat het slecht ging, maar nog terwijl er tehuizen werden afgebroken kwam er een belastingvoordeel voor de midden en hogere inkomens van 5 MILJARD.
Ook zijn er miljarden voor de JSF ( 8 tot 10 miljard ) het leger ( 2 miljard ) en nieuwe onderzeeboten ( 4 miljard )
Vele miljoenen zijn er om tienduizenden burgers en enkele IS-strijders ertussen te bombarderen in Syrië en Irak.
Bombarderen is de overtreffende trap van bomaanslagen.
Ook waren er vele miljoenen om 130 te rijden inplaats van 120
Ondanks tienduizenden ontslagen in de zorg is er geld voor zorgrobots.
Ook zijn er miljoenen voor zelfrijdende auto's, alsof de autoindustrie het niet kan zonder overheidsgeld.

Er is geld genoeg, maar de prioriteiten van het neo-liberalisme van CDA, PvdA en VVD liggen op andere gebieden.
Blijkbaar maakt het niet uit dat hun beleid vele levens kost.Bijdrage van 24 Maart 2016
Wapenlobbyisten zijn blijkbaar pas weer geweest in Den Haag.
Ondanks de bezuinigingen en doden door bezuinigingen willen ze nu naast de 8 miljard voor de JSF ook nog eens 4 miljard besteden aan onderzeeboten en 2 miljard aan overige defensie.

Ja, ondanks doden door bezuinigingen.
Doden door het neo-liberalisme van CDA, PvdA en VVD.
Bovendien zijn dat een flink aantal meer dan het aantal doden door bomaanslagen.
VVD en PvdA doen nu graag alsof tehuizen leeglopen omdat ouderen leiver thuis bleven en blijven wonen,
maar tehuizen mochten de meeste ouderen niet meer opvangen door strengere regels van VVD en PvdA
Tehuizen liepen leeg en zeventigjarigen, tachtigjarigen en zelfs honderdjarigen werden gedwongen te verhuizen naar afdelingen, verdiepingen of naar andere tehuizen die nog niet leeg waren gelopen door de strengere regels.
Veel ouderen verloren hun wil om te leven en een enkeling pleegde zelfmoord.
VVD en PvdA hebben de regels zo streng gemaakt dat bijna geen enkele oudere meer in aanmerking komt voor een verzorgingstehuis.
Zorg dichterbij... ook zo'n brute harteloze kreet!
Zorg zat eerst op de gang of een verdieping lager, nu zijn ze afhankelijk van een zuster in een wijk.
\ De wijkverpleegkundige komt de ouderen niet uit bed halen, geeft om 10 uur een kop koffie, 12 uur eten, 3 uur thee, 5 uur weer eten, 8 uur koffie en komt om 10 uur de steunkousen uittrekken.
Als een oudere nu komt te vallen zal ze vaak op zijn vroegst pas de volgende dag worden gevonden... ja vaak is dat te laat en er vallen doden.
In een tehuis waren de ouderen vaak niet langer dan een paar uur buiten het zicht van verpleeegkundigen en andere bewoners.
VVD en PvdA zijn geen haar slechter dan het CDA.
Dankzij het CDA kregen we luierdagen en pyanadagen door bezuinigen werden ouderen niet aangekleed en verschoond.
Dankzij het CDA kregen verzorgingstehuizen en verpleeghuizen een slechte naam.
In plaats van de problemen in tehuizen op te lossen, sloten VVD en PvdA ze gewoon.
Met veel ongelukken en doden tot gevolg.

Ze willen thuis blijven wonen... Zorg dichterbij... brute harteloze kreten!
Het neo-liberalisme van CDA, PvdA en VVD kost meer levens dan
de aanslagen van terroristen.


Zonder tehuizen moeten straks kinderen ( vaak de dochters ) korter gaan werken of ontslag nemen om voor hun ouders te zorgen.
Nee, natuurlijk kan dat vaak niet!
En ook de buren die ook zo oud zijn kunnen dat vaak niet.
Dus tot in de verre toekomst zal het bezuinigen van het CDA en daarna afschaffen door VVD en PvdA van tehuizen vele levens kosten.
Ouderen krijgen niet de zorg die ze verdienen, ze komen te vallen thuis en dan komen ze daar nooit weer van bovenop.
Behalve de doden die zo vallen, missen ze ook het prachtige leven zoals die was in tehuizen.
De enkele tehuizen die na de bezuinigingen van Balkenende in problemen kwamen, mogen de meerderheid van de tehuizen waar het ondanks die bezuinigingen nog goed ging niet bezoedelen.
Mijn ouders mochten het gelukkig meemaken en waren nooit eenzaam.
Bijna dagelijks waren er activiteiten van gym tot bloemschikken tot kaarten.
Tot afschuw las ik dat het tehuis waar de moeder van Van Rijn zo slecht behandeld werd elk jaar vele miljoenen WINST maakte.
Tehuizen horen natuurlijk geen winst te maken en geen aandelen uit te geven alsof je kunt beleggen in ouderen.
AFSCHUWELIJK, dat je winst maakt terwijl ouderen in je tehuis slecht behandeld worden!
Rijke mensen die hun hele leven hun eigen levensonderhoud betaalden, hoefden dat niet meer als ze in een tehuis werden opgenomen.
Rijke ouderen kregen een vriendenprijsje om de erfenissen op peil te houden.
Geen winst en ouderen die het kunnen betalen gewoon hun verblijf in een tehuis laten betalen, niet omdat er geen geld was en omdat dat de reden tot sluiten was, maar gewoon omdat dat normaal is.
Elders leg ik meermaals uit dat de kostenstijging in de zorg niet komt of kwam door ouderen, dus hier niet.
Bovendien is en was er genoeg geld!
Nog tijdens het sluiten van tehuizen gaven VVD en PvdA VIJF MILJARD aan lastenverlichting voor de midden en lagere inkomens.
De ACHT MILJARD ( of wordt het 10 miljard? ) voor de JSF gaat gewoon door en ze praten al over VIER MILJARD voor onderzeeboten en TWEE MILJARD voor het leger naast de tanks die we nu zijn gaan leasen van Duitsland.

Het neo-liberalisme van CDA, PvdA en VVD kost meer levens dan
de aanslagen van terroristen.
De aanslagen van het neo-liberalisme zijn een grotere
aanval op onze manier van leven en op onze samenleving
dan terroristen ooit zullen kunnen.
Het wordt nooit meer zoals voor Balkenende en Rutte!
Denk dan ook aan de tehuizen van geestelijk gestoorde mensen, want ook daar kom je niet zo maar meer in.
Verwarde mensen die in een tehuis horen lopen nu vrij rond en ze veroorzaken veel misdaden en plegen zelfs moorden.
Terrorisme en bomaanslagen die onze samenleven bedreigen?
Amerika is niets veranderd na de grootste terreurdaad ooit 3/11 met 'maar' 3034 doden.
De aanslagen van CDA, PvdA en VVD op onze samenleving kosten veel meer levens en het zal nooit meer worden als voor Balkenende en Rutte.


Bijdrage van 8 Juli 2015
20-8-2014 Van Rijn: Eenzaamheid kunnen we samen aanpakken
De man die het voor ouderen en verstandelijk gehandicapten bijna onmogelijk gemaakt heeft om in een tehuis opgenomen te worden wil dat wij de eenzaamheid aanpakken?
In tehuizen kregen ze aandacht en zaten ze samen met gelijkgestemden / lotgenoten.
Wie het activiteitenrooster van een verzorgingstehuis ziet, zal beamen dat zij geen eenzaamheid kenden voor Rutte2
en voor de sluiting van honderden tehuizen.
Nu zitten ze eenzaam thuis.
Ook centrale werkplaatsen werden gesloten, hen werd werk belooft wat ze niet kregen.
De mensen uit de centrale werkplaatsen zitten net als veel ouderen en geestelijk gehandicapten ALLEEN thuis.
Na sluiten van tehuizen en centrale werkplaatsen om te bezuinigen moeten WIJ hun eenzaamheid oplossen?
Bezuinigen? Waarvoor? Economische groei? lagere loonkosten voor multinationals? Griekenland? de JSF?
Ja, er komt zelfs een week tegen eenzaamheid!
Week tegen eenzaamheid
Martin van Rijn, staatssecretaris van het ministerie van VWS reikt de Nationale Eenzaamheid Prijs 2015 tijdens het Nationaal Eenzaamheid Congres 2015 uit.
de man die zorgde voor zoveel eenzaamheid onder ouderen en verstandelijk gehandicapten heeft notabene het LEF om deze prijs uit te reiken. Martin van Rijn had niet door hoe slecht zijn eigen moeder werd behandelt in een verpleegtehuis.
Een verpleegtehuis met vele miljoenen in kas en jaarlijks miljoenen winst. Dus geld voor goede zorg hadden ze wél!
Hoe vaak zal hij bij zijn eigen moeder op bezoek zijn geweest? dat hij dat niet eens door had?
Nu zijn wij de schuldigen voor de eenzaamheid van ouderen en verstandelijk gehandicapten?
Wij moeten die eenzaamheid oplossen? bovendien omleren gaan met demente ouderen? Omdat VVD en PvdA liever geld uitgeven aan verlaging van loonkosten voor de bedrijven dan aan ouderen en verstandelijk gehandicapten?


Bijdrage van 8 Juli 2015
Van Rijn: 'Miljoen mensen bijspijkeren over dementie'
Ja, de man die niet eens voor zijn eigen moeder kon zorgen en niet door had hoe slecht zij werd behandeld in een verzorgingstehuis zit nog altijd aan het stuurwiel van de zorg.
Een verpleegtehuis met vele miljoenen in kas en jaarlijks miljoenen winst. Dus geld voor goede zorg hadden ze wél!
Als hij al niet de situatie van zijn eigen moeder in de gaten kon houden, hoe moet dat dan met de miljoenen andere ouderen?
Behalve die miljoenen ouderen zijn er miljoenen budgethouders met een PGB, waarvoor van Rijn geen oog heeft.
Vandaag kwam hij dus met... Van Rijn: 'Miljoen mensen bijspijkeren over dementie'
Door van Rijn, de PvdA en de VVD komen demente ouderen niet meer in een verpleeg- of verzorgingstehuis!
Die lopen nu vrij rond!
Door de bezuinigingen van Rutte2 lopen demente ouderen op straat en is er voor hen geen plaats in een tehuis.
Door de bezuinigingen van Rutte2 moeten wij allemaal leren omgaan met demente ouderen.
Die demente ouderen zaten vóór Rutte2 in een tehuis met zorg op de gang, na 'de zorg dichterbij brengen' van PvdA en VVD krijgen ze helemaal geen zorg meer. Terwijl Nederland vergrijst, sluiten PvdA en VVD tehuizen en komen zr thuis te zitten.
Om de ouderen thuis dan nog te plukken hebben PvdA en VVD ook nog eens bezuinigd op de thuishulp.
Als ze nu roepen er komt 10 miljoen MEER in de zorg, moet je bedenken dat er eerst honderden miljoenen MINDER naar de zorg ging.
Per saldo hebben PvdA en VVD honderden miljoenen UIT de zorg gehaald.
Dus! 10 miljoen MEER is... honderden miljoenen min 10 miljoen MINDER Wij moeten leren omgaan met verwarde mensen en demente ouderen die in een tehuis horen te zitten! Omdat VVD en PvdA liever geld uitgeven aan verlaging van loonkosten voor de bedrijven dan aan ouderen en verstandelijk gehandicapten?


Bijdrage van 24 Februari 2015
Gisteren was het nieuwsuur debat tussen de lijsttrekkers van de partijen in de Eerste Kamer.
VVD, PvdA, D66 en CU doen alles om hun enorme bezuinigingen in de zorg te verdedigen.
Nog altijd doen ze graag alsof ze de zorg willen VERBETEREN.
Maar verbeteren door er geld weg te halen is geen verbeteren.
Balkende van het CDA is ermee begonnen... beter maken... maar we halen er geld UIT!
Nu gaan VVD, PvdA, D66 en CU daarmee verder.
Overal moet men het met 40%... ja, ja bijna de helft minder doen.
Van de 2000 tehuizen moeten er 800 sluiten. ( 40% )
Daarom mogen vanaf nu alleen de aller- allerzwaarste gevallen naar een tehuis.
De rest moet thuis blijven en komt onder thuiszorg.
Maar op de thuiszorg wordt óók 40% bezuinigd.
Er komen dus MEER ouderen thuis en we halen 40% van het geld weg.
Klop maar aan bij uw kinderen, buren en vrienden om u te helpen.

Ja,ja, de zorg verbeteren... UITKLEDEN!!!
Dan werd er ook nogal eens geopperd dat we de BESTE zorg van de wereld hebben.
Vooral de PvdA zegt dat graag en vaak, maar ook lijsttrekker van D66, Thom de Graaf noemt dat graag.
Ze hadden een onderzoek gevonden van een onbekend zweeds bureau dat Nederland de beste noemde van Europa.
Je kunt altijd wel zo'n bureautje vinden.
Bij zorg zeg ik er meer over.
Volgens een meer gerenomeerd bureau staan wij op NUMMER 44 van de wereld

Als je kijkt naar de werkelijkheid, zoals bijvoorbeeld naar de moeder van Van Rijn die schandalig werd en misschien nog wel wordt behandeld, lijkt mij plaats 44 nog aan de hoge kant.
Na 40% bezuinigen zakken we allicht nog verder op die lijst.
Thom de Graaf ( D66 ) en Marleen Barth ( PvdA ) weten toch ook wel dat het helemaal niet zo erg best is?

Marleen Barth ( PvdA ) had het in het debat over grote anonieme betonnen verzorgingshuizen.
Wij zouden liever wijkverpleegsters hebben dan grote anonieme betonnen verzorgingshuizen.
Is zij weleens in een verzorgingstehuis geweest?
Ze doet alsof er duizenden ouderen en een groot betonnen gebouw zitten en dat niemand hen daar kent.
Een grof schandaal dat zij al die tehuizen zo wil afkraken!
Het is waanzin om de mooie gebouwen met héél goede persoonlijke hulp af te doen als 'grote anonieme betonnen verzorgingshuizen'
Mooie gebouwen met lieve verpleegsters en vrijwilligers.
Ouderen worden uit bed gehaald gewassen en aangekleed en om tien uur krijgen ze thee of koffie.
Rond het middaguur krijgen ze warm eten, om 14.00 een spuit of pil en een uur later weer thee.
Om vijf uur is er weer eten en een pil, om zeven of acht uur weer koffie en dan een uur later naar bed.
Een uur later en als ze fitter zijn gaan ze twee uur later.
DAT ZIE IK EEN WIJKVERPLEEGKUNDIGE NIET DOEN!!!
Ouderen krijgen in plaats van een zuster op de gang een zuster in de wijk!
Kinderen en buren en misschien bijstandstrekkers moeten al die zaken doen
die nu in een tehuis vanzelfsprekend zijn.
'grote anonieme betonnen verzorgingshuizen' een SCHANDE dat Marleen Barth ( PvdA )
op zo'n manier hun afbraak beleid moet verdedigen.
Onder Balkenende leerden we woorden als pyamadagen, dus toen schoten ze al tekort.
Balkenende verbeterde dat door er geld UIT te halen... ja, ja.
VVD, PvdA, D66 en CU gaan samen met het CDA ( stemt 91% mee met de plannen ) op die weg verder.

Zijn onze kinderen erop voorbereid dat ze later moeten stoppen met werken om voor hun ouders te zorgen?
Voed u uw kinderen zo op dat ze later met werken stoppen om voor u te zorgen?
Of heeft u liever een langdurig werkloze of bijstandsttrekker die VERPLICHT u moet wassen?
Blijkbaar wel, want u schijnt massaal D66 te willen stemmen of op die krankzinnige partij... PVV
Het ultra rechtse PVV met alleen linkse punten om stemmen te winnen.
De kiezer heeft klaarblijkelijk te lijden aan een gebrek aan onderwijs.


Bijdrage van 17 Februari 2015
Her en der noemde ik de spotjes van VVD en PvdA over de veranderde zorg al propaganda.
Propaganda à la Poetin om stemmers te houden bij de volgende verkiezingen.
Dat ik niet helemaal gek ben blijkt wel, want ik krijg nu gelijk.

Overheid zond maandenlang misleidende tv spotjes uit. Schippers en van Rijn moeten zich schamen.

Volgens de Reclame Code Commissie zijn de zorgspotjes van het ministerie van Volksgezondheid ‘te weinig genuanceerd’ en ‘te rooskleurig’
De spotjes worden per onmiddelijk van de buis gehaald!


Met een moeder bij wie de urine over de enkels loopt, ondanks miljoenen in kas en miljoenen winst, ziet van Rijn nog niet in dat we af moeten van marktwerking en winst in de zorg.
Nu roept de Reclame Code Commissie hem, de PvdA en de VVD tot de orde, wat moet er nog meer gebeuren?

Natuurlijk is het erg wat moeder van Rijn overkomt, maar er vallen ook beslist doden door dit beleid!
Er zitten miljarden in kas en ze maken miljarden WINST!
Laten we die miljarden gebruiken voor ouderen, chronisch zieken en ziektes als ALS, hartziekten en hersenaandoeningen, enz, enz.
Breng alle zorg in staatshanden en gebruik de winsten voor zorg!
Elke euro winst in de zorg is een euro minder voor zorg!


Al sinds 2012 is bekend dat de marktwerking zorgt voor de kostenstijging in de zorg.
Waarom dan bezuinigen op ouderen, chronisch zieken, jeugdzorg en thuiszorg?
Om hun vrienjes bij zorginstellingen en zorgverzekeraars aan nog grotere winsten te helpen?

Zorgverzekeraars maakten 1,4 MILJARD winst.

Verbeterde spotje!Bijdrage van 2 Februari 2015
Ik heb niets tegen deze spotjes, ik vind alleen dat ze misschien niet nodig zouden zijn geweest.

Zulke spotjes waren misschien niet nodig geweest als winsten in de zorg ook besteed zouden worden in de zorg.
Elke euro winst in de zorg is een euro minder aan zorg
Zorgverzekeraars maakten in 2013 1,4 MILJARD winst.
Daarnaast maken zorginstellingen met b.v. tehuizen winst.
De vader van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) kwam voor zijn vrouw op en klaagde over haar behandeling.
De urine liep soms over haar enkels en er kwam niemand.
Maar haar zorginstelling maakte 2,8 miljoen winst en het eigen vermogen bedroeg 30,4 miljoen.
Verpleeghuizen potten te veel geld op.
Ze hebben totaal 3,9 miljard in kas.

Medisch specialisten maken forse winsten.

9-12-20014 Zorgverzekeraars hebben 2,5 keer meer in kas dan vereist
Zorgverzekeraars hebben ruim 8 MILJARD in kas terwijl maar 3 miljard nodig geacht wordt.

Elke euro winst in de zorg is een euro MINDER voor zorg.
Om die winsten te betalen sluiten we 800 van de 2000 tehuizen.
De kostenstijging in de zorg komt volgens het CBS door marktwerking
CBS 07 september 2012 Kostenstijging in de zorg verklaard.


We moeten stoppen met marktwerking.
De zorg wordt duurder omdat de winsten en potjes steeds groter worden.
Het afbreken van jeugdzorg, thuiszorg en ouderenzorg lost niets op en is alleen mooi voor nog grotere winsten voor zorgverzekeraars.

Alles in staatshanden en artsen en specialisten in loondienst.
Niets meer naar aandeelhouders en speculanten, die willen alleen verdienen over de rug van gehandicapten, zieken en ouderen.
Met de miljarden winst in staatshanden hoeven we de jeugszorg, thuishulp en ouderenzorg niet af te breken.
Wijkverpleegkundigen kunnen de 800 tehuizen die gesloten moeten worden NIET vervangen.
Met de miljarden winst en de miljarden die nu teveel in de potjes zit, kunnen we onderzoek laten doen naar ziekten als Alzheimer en ALS.


Bijdrage van 23 December 2014
Elke euro aan winst gaat niet naar zorg!
We geven veel uit aan zorg?
Maar er gaan miljarden naar winsten en potjes,
daar hebben we niets aan!
haal de winst uit de zorg en we houden geld over!
Ziekenhuizen en tehuizen in staatshanden en specialisten in loondienst.


Zorgverzekeraars maakten 1,4 MILJARD winst.

Maar niet alleen verzekeraars maken winst.
Het tehuis waar de moeder van van Rijn zo schandalig werd behandeld maakte vorig jaar 2,8 miljoen winst en ze hadden 30 miljoen in kas.
Medisch specialisten maken forse winsten
Zorgverzekeraars waaronder CZ en Zilveren Kruis Achmea hadden samen ruim 8 miljard euro op de bank staan in 2013.
In 2007 was dat nog maar iets meer dan 4 miljard euro.
Dat is veel meer dan nodig is, aangezien ze maar ongeveer 3 miljard euro reserve moeten hebben.
Ze hebben 2,5 keer meer in kas dan verplicht is.
Marktwerking gaat over geld.
Zorg gaat over mensen.
Dat gaat dus niet samen.
Als je miljarden uitgeeft aan zorg, maar van die miljarden gaan miljarden
naar winst en naar potjes dan heb je daar niet veel aan.

Marktwerking?
Vier grote concerns hebben 95% van de verzekerden.
Deze vier presenteren zich onder een tal van namen zodat u denkt dat u veel keus heeft.
Als we deze verstrooiing en verwarring eens zouden verbieden zou dat veel beter zijn.

1. CZ met CZ Direct, Delta Lloyd, OHRA, Lancyr en Kruidvat
2. UVIT met VGZ, Univé, Univé Zorgzaam, Univé Zekur, IZA, Iza-Cura, Trias, IZZ en De Goudse
3. Zilveren Kruis Achmea met Zilveren Kruis Achmea, Groene Land Achmea (wordt Zilveren Kruis)
, Agis, FBTO direct writer, FBTO internet, DVZ, OZF Achmea, Pro Life, Interpolis, Take Care Now (Agis)
en De Friesland (wordt onderdeel van Achmea)
4. Menzis met Menzis, Anderzorg en Azivo

Maar 5% zit bij
5) De Amersfoortse ASR Verzekeringen (wordt De Amersfoortse)
6) ONVZ met Onvz Aegon (wordt ONVZ), VvAA, PNO
7) DSW met DSW, Stad Holland
8) Salland
9) Zorg & Zekerheid
10) AZVZ (scheepvaart, is heel klein)Bijdrage van 10 December 2014
Twee ouderen van 88 en 89 jaar spannen een rechtszaak aan tegen de Friese gemeente Dantumadie 8-12-2014
Dit is een testcase, want héél veel gemeenten halen zorg weg bij ouderen zonder dat ze een gesprek en tot overeenstemming met hen zijn gekomen.
Hoogbejaard stel mag huishoudelijke hulp houden. 10-12-2014
Toen de landelijke overheid nog betaalde kenden ze huishoudelijk hulp toe.
Nu ze het zelf moeten betalen, zijn hoogbejaarden plots gezond genoeg om het zelf te doen.
Eigenlijk een rechtzaak van niets!
Staatssecretaris van Rijn ( PvdA ) had de gemeente ook gewoon kunnen bellen met de mededeling:
Je kunt ouderen niet zomaar een brief sturen met de mededeling dat hun thuiszorg stopt.
Dat kon iedereen bedenken.
Zelfs PvdA-er en staatssecretaris van Rijn en zelfs een gemeenteambtenaar.
De gemeente legde de wet helemaal verkeerd uit om verplichtingen te ontduiken.
Elders is de wet ontduiken strafbaar, dus waarom voor gemeenten en gemeenteambtenaren niet?
Ze moeten met de ouderen om tafel om alles te bespreken.
Dan moeten zij ook eerlijk zijn!
Niet knijpen en wachten tot de ouderen piepen.
Ouderen met kennis van de wet krijgen thuiszorg en ouderen met geld voor advies krijgen thuiszorg?
Ouderen met minder kennis van de wet en geld moeten hun huis opeten?
Gemeenten doen alsof je met een eigen huis geen thuiszorg krijgt,
of dat je dat huis moet verkopen.
Alleen vermogen uit sparen en beleggen telt mee!
Bovendien maar 8% daarvan.
Maar 8% van het vermogen in box 3 telt mee.
Dus alleen vermogen uit sparen en beleggen.
Niet het ondernemingsvermogen (box 1),
niet de eigen woning (geldt als bron van inkomen, namelijk eigenwoningforfait, in box 1,
niet het vermogen dat onder de terbeschikkingstellingsregeling valt (box 1),
niet de aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren (box 2),
geen bedrijfsopties (box 1),
en niet de fiscale oudedagsreserve (box 1).Bijdrage van 29 November 2014
Door met name de VVD wordt vaak geroepen dat er nu heel veel geld naar de langdurige zorg gaat.
Met het verhogen van de AOW-leeftijd hadden ze het graag over de grijze-golf... de grote groep gepensioeneerden.
Maar met zorg hoor je ze er niet over, want dat zou verklaren dat je logischerwijs meer geld eraan kwijt bent.
Ze willen ondanks de grijze golf minder aan hen besteden.
Daarnaast verdwijnt veel van wat de overheid aan de langdurige zorg besteed als winst en als salaris en bonussen.
De instelling waar de moeder van staatssecretaris van Rijn zo slecht behandeld werd, maakte miljoenen winst en had tientallen miljoenen in kas.
Als je veel uitgeeft en het eindigd als winst, of in tegoeden dan heeft dat geld weinig goeds gedaan.
In de zorg zouden we alleen stichtingen moeten hebben.
Bijdrage 20 November 2014
Ben Oude Nijhuis ( 82 jaar ) die samen met de vader van staatssecretaris Martin van Rijn in het AD aan de bel trokken over de tehuizen waar hun vrouw wonen is 17 november 2014 overleden.
Zaterdag kreeg Oude Nijhuis een hersenbloeding en is daaraan maandag overleden.
Al menig oudere heeft zelfmoord gepleegd door de bezuinigingen en de daaruit voortvloeiende gedwongen verhuizingen van ouderen.
Nu komt Ben Oude Nijhuis ( 82 jaar ) ook op die lange lijst van slachtoffers.
Ben Oude Nijhuis en Joop van Rijn trokken menigmaal aan de bel, maar pas na publicatie in het AD zal er mischien iets gebeuren?
Het is ook allemaal zo onnodig want de stijging van de zorgkosten komt niet door ouderen!
ZORGKOSTENBijdrage 20 November 2014
In de uitzending van Pauw op 4 November 2014 zei staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Martin van Rijn (PvdA):"De manier waarop we het op dit moment geregeld hebben is gewoon niet goed genoeg."
Daarom wil hij miljarden uit de zorg halen en tienduizenden ontslaan om de zorg te verbeteren?
Al tientallen jaren wordt er bezuinigd, dus wordt het steeds slechter en slechter.
Met bezuinigen maak je niets beter... dat snapt een KIND!
12 november 2003 Nederland heeft dankzij de bezuinigingen van Balkenende II CDA twee nieuwe woorden.
pyjamadagen en aandachtsminuten
Pyjamadagen omdat er geen personeel is om ouderen aan te kleden.

Sinds de pyjamadagen in 2003 is er alleen maar méér bezuinigd!
VVD+PvdA+D66+CU halen alleen nog maar meer geld uit de zorg en nog minder personeel.
Volgens mij begon het praten over verbeteren terwijl je er geld en personeel weghaalt al onder Balkende II CDA+VVD+D66
Maar dat is natuurlijk allemaal volksverlakkerij Ze moesten zich schamen!
Met het verlagen van de AOW hadden ze het graag over de grote groep ouderen en noemden hen oneerbiedig 'grijze golf' maar nu willen ze niete weten dat het er steeds meer worden en er dus steeds meer geld heen moet.
Deze grote groep heeft ook een grote som geld betaald aan belastingen de afgelopen vijftig jaar!
Dus veel méér geld en méér personeel.Bijdrage 20 November 2014
Op 4 november hebben Ben Oude Nijhuis ( 82 jaar ) en Joop van Rijn ( 81 jaar ) in het AD verteld over de hopeloze verzorging die hun vrouw krijgen in een zorginstelling.
Het ministerie van Volksgezondheid heeft tevergeefs publikatie geprobeerd tegen te houden.
Het stuk in het AD kreeg de titel:“Soms loopt de urine langs haar enkels” en daarbij gaat het om de vrouw van Joop van Rijn.
Patiënten worden te weinig verschoond en er wordt onvoldoende gecontroleerd op het innemen van medicijnen.
De vrouw van Ben Oude Nijhuis zit in verpleeghuis De Strijp en de vrouw van Joop van Rijn zit in WZH Waterhof.
Beide tehuizen staan op hetzelfde terrein.
Ben Oude Nijhuis ( 82 jaar ) en Joop van Rijn ( 81 jaar ) zitten allebei in de cliëntenraad en ze hebben meermaals tevergeefs aan de bel getrokken.
Daarom nu dus dit stuk in het AD
Joop van Rijn ( 81 jaar ) bleek de vader te zijn van staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Martin van Rijn (PvdA)
Martin van Rijn is dus de verantwoordelijk bestuurder over deze beide tehuizen.

Dezelfde avond zat Ben Oude Nijhuis ( 82 jaar ) bij Pauw aan tafel zonder Joop van Rijn ( 81 jaar )
Wel zat de zoon aan tafel... staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA)
Van Rijn schrikt van situatie eigen moeder 4 nov 2014
Hieronder noem ik al de miljoenen winst die de instelling maakt en de tientallen miljoenen die ze in kas hebben.
Bovendien kregen ze gouden onderscheidingen.
Eerlijk gezegd was ik zo naïef dat ik dacht dat dergelijke instellingen geen winst maakten.
De instelling die hen goud gaf moet men ook maar opheffen.
Geen winsten en geen tientallen miljoenen in kas terwijl de patiënten niet verschoond worden!
Stichtingen die geen winst maken!
Ook een goed idee trouwens voor andere zorginstellingen!
Winst maken op ouderen en zieken is zóóóó ZIEK!Bijdrage 15 November 2014
Dure spotjes op tv om te verbloemen dat VVD, PvdA, D66, CU en SGP doorgaan waar de CDA met Balkenende was gebleven.
De zorg afbreken omdat ziekenhuizen en tehuizen winst willen maken en specialisten veel willen verdienen.
Radeloze Joop van Rijn; 81 Soms loopt urine langs haar enkels.

Vader van staatssecretaris Van Rijn luidt de noodklok di 04 nov 2014
Zijn eigen vader notabene!
De moeder van Van Rijn wordt te weinig verschoond voor haar incontinentie.
Meerdere keren per week is er niemand aanwezig in het tehuis.
De Haagse zorginstelling WZH maakt miljoenen winst en heeft miljoenen in kas.
Dat de kwaliteit van zorg omhoog moet, wordt in heel Nederland breed gedeeld”, reageert de staatssecretaris op het interview van zijn vader.
Hahahahaha, de kwaliteit moet omhoog, dus halen we miljarden weg en moeten ze het doen met nog minder personeel?
Wat een waanzin! Ja, het begon al onder Balkenende... verbeteren door er miljarden WEG te halen.
Personeel wegbezuinigen en dan zeggen dat je het wilt verbeteren?
KNETTERGEK!
Verpleeghuisconcern Woonzorgcentra Haaglanden (WZH) maakte vorig jaar nog 2,8 miljoen winst, waardoor het eigen vermogen met eenzelfde bedrag steeg naar 30,4 miljoen.
Heleen Dupuis, Eerste Kamerlid voor de VVD en voorzitter van de Raad van Toezicht van de WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) ontkent alles.
Ze hebben zelfs twee gouden keurmerken...
De vader van Van Rijn is dus knettergek en zuigt alles uit zijn duim.
Onzin natuurlijk! Vader Joop van Rijn is niet gek... ze willen winst maken!
Staatssecretaris Van Rijn wil miljarden anders besteden dan aan verpleeg en verzorgingshuizen.
De zorg wordt duurder door het nieuwe zorgstelsel dat onder Balkenende CDA is ingevoerd.
Hieronder staan de links en de gegevens waardoor de zorg ECHT duurder wordt,
maar daar willen CDA, VVD, PvdA, D66, CU en SGP niets aan doen.
Ziekenhuizen en specialisten aanpakken en de zorgstelselverandering terugdraaien is lastiger dan ouderen aanpakken.Bijdrage van 28 Augustus 2014
Op 10 Maart 2014 stuurde staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid zijn nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) naar de Tweede Kamer. Hij schrapt 10 miljard op de langdurige zorg door taken over te hevelen naar gemeenten en zorgverzekeraars.

In de uitzending van nieuwsuur op maandag 25 augustus 2014 lieten ze de gevolgen zien.
Ouderen die langer, te lang, in huis blijven kunnen bijvoorbeeld vallen en te laat hulp ontvangen.
In de uitzending kwam opvang voor Dhr. Van Beek te laat.
Maandag 25 augustus in Nieuwsuur.
Hieronder een langer verhaal over deze uitzending.
Wederom de waarschuwing dat als iemand van VVD en/of de VVD roept er moet meer geld naar de zorg, dan bedoelen ze... we halen minder uit de zorg.
Dus... 400 miljoen meer naar de langdurige zorg betekend 10 miljard - 400 miljoen = 9,6 miljard minder naar langdurige zorg.


Bijdrage van 27 Augustus 2014
De Partij van de Arbeid (PvdA) werd 9 februari 1946 opgericht en de eerste partijleider was Willem Drees.
Leiders van de PvdA vanaf Joop Den Uyl
Joop den Uyl 13 september 1966 tot 21 juli 1986
Wim Kok 21 juli 1986 tot 15 december 2001
Ad Melkert 15 december 2001 tot 16 mei 2002
Wouter Bos 17 november 2002 tot 25 april 2010
Job Cohen 25 april 2010 tot 20 februari 2012
Diederik Samsom 17 maart 2012 tot heden

Regeringen met de PvdA vanaf 1960
Cals - KVP, PvdA, ARP - 14 april 1965 tot 14 oktober 1966
Den Uyl - PvdA, KVP, ARP, PPR, D66 - 11 mei 1973 tot 22 maart 1977
Van Agt II - CDA, PvdA, D66 - 11 september 1981 tot 12 mei 1982
Lubbers III - CDA, PvdA - 7 november 1989 tot 10 mei 1994
Kok I (Paars I) - PvdA, VVD, D66 - 22 augustus 1994 tot 6 mei 1998
Kok II (Paars II) - PvdA, VVD, D66 - 3 augustus 1998 tot 16 april 2002
Balkenende IV - CDA, PvdA, ChristenUnie - 22 februari 2007 tot 20 februari 2010
Rutte II - VVD + PvdA + D66 + ChristenUnie + SGP - 5 november 2012 tot heden
Officieel horen D66, ChristenUnie en SGP niet tot de coalitie, maar ze regeren gewoon mee en zijn evenzo verantwoordelijk.

Sinds Wim Kok premier werd in 1994 vaart de PvdA tot op heden een neoliberale koers.
Neoliberalisme betekend in de praktijk... marktwerking en privatisering.
Nee, deze opmerking zal mij niet in dank worden afgenomen door veel PvdA-ers en toch is dat zo.
Wouter Bos, PvdA leider van 2002 tot 2010, zei dat hij afstand wou nemen van het neoliberalisme, maar er veranderde helemaal niets.
Ja, ook ik meende dat Wouter Bos weer meer een sociale koers zou gaan varen, maar dat was alleen in woorden.
Vlak voor verkiezingen nemen ze stand naast de Socialistische Partij in woord en geschrift,
maar al onmiddelijk na de uitslag nemen ze afstand van de SP.
Vlak na de verkiezingen kiezen ze voor regeren met het CDA en/of de VVD zonder ook maar te praten met de SP
Er is dus een enorm verschil in wat men schrijft en zegt vlak voor de verkiezingen en hoe men erna regeert.
Maar ook tussen de verkiezingen doet de PvdA graag alsof ze een socialistische partij zijn, maar in hun daden kiezen ze toch altijd neoliberale oplossingen.
De SP neemt voor verkiezingen geen afstand van de PvdA en doet alsof zij samen met de PvdA na de verkiezingen Nederland samen socialer zullen gaan maken. Altijd neemt de PvdA na de verkiezingen afstand van de SP en kiest VVD en/of CDA
De Sp is dus ook wel een beetje dom door steeds met verkiezingen de PvdA te helpen aan een links imago.

Bij verkiezingen heel links en sociaal, maar erna liberaal. Ja, ook ik trapte er steeds in. Eerst dacht ik dat er met Wouter Bos een eind zou komen aan het neoliberalisme van Wim Kok en later met Diederik Samsom. Steeds weer nam de PvdA al snel afstand van de Socialistische Partij en kozen ze voor CDA en/of de VVD. Bijna schaamteloos en met weinig pogingen om het te verbergen kiezen ze onmiddelijk na verkiezingen voor de partijen die zogenaamd lijnrechttegenover hen staan... CDA en PvdA. De regeringen van PvdA met het CDA en met de VVD laten wel duidelijk zien dat de PvdA in daden allesbehalve een linkse partij is.

De PvdA probeert nog altijd in woorden zo sociaal mogelijk over te komen en het lijkt inderdaad alsof niemand door heeft dat hun woorden niet stroken met hun daden. Al een flink aantal verkiezingen praten en schrijven ze sociaal en erna regeren ze liberaal, maar steeds weer zijn ze groter dan de enige echte linkse partij; de Socialistische Partij. Hoe liberaler ze regeren, hoe harder ze roepen dat ze sociaal zijn.

Sterk en sociaal, juist nu!
De maatregelen van Rutte II laten wel zien hoe weinig sociaal de PvdA is.

Staatssecretaris Van Rijn ( Volksgezondheid, Welzijn en Sport / VWS )tracht zo snel mogelijk af te komen van verpleeg- en verzorgingstehuizen met alle gevolgen vandien.
Als een ware mantra zegt van Rijn wanneer het maar enigszins mogelijk is dat ouderen graag thuis willen blijven wonen.
Zelfs als ouderen zich op een wachtlijst laten zetten voor een verpleeg- of verzorgingstehuizen doen van Rijn en VWS alsof ze slechts wenswachtenden zijn, die liever thuis willen blijven wonen.
Zelfs zwaar hulp behoevenden wil VWS thuis laten wonen.
VWS en van Rijn doen alsof er slechts 65 ouderen zijn op een wachtlijst voor een verpleeg- of verzorgingstehuis en zodoende kan men doorgaan met het afbreken van verpleeg- of verzorgingstehuizen. In werkelijkheid zijn er meer dan 10 duizend.
Nog even afbreken en VWS en van Rijn kunnen zeggen dat er geen plaats is in verpleeg- of verzorgingstehuizen en dat ze daarom thuis moeten blijven wonen. Wanneer mogelijk zegt Staatssecretaris Van Rijn zelfs dat verpleeg- of verzorgingstehuizen niet zo geweldig zijn en hoopt daarmee blijkbaar ouderen af te schrikken?
Meer over verpleeg- en verzorgingstehuizen


Bijdrage van 26 Augustus 2014
Kabinet-Rutte II; VVD ( 41 zetels ) plus PvdA ( 38 zetels ) Beëdiging; 5 november 2012
VWS = Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport.
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport sinds 5 november 2012; drs. M.J. van Rijn ( PvdA )

Vanaf 1 januari 2014 kunnen alleen ouderen die zeer, zeer veel zorg nodig hebben aanspraak maken op een plaats in een verzorgingstehuis. Zorgzwaarte 4 en hoger.
Maar zelfs dan moeten ze zo lang mogelijk thuis blijven! Als wenswachtende!

Maandag 25 augustus in Nieuwsuur.
Uitzending van Nieuwsuur 25 Augustus
In mei 2014 wachten volgens het ministerie van VWS maar 65 mensen te lang op zorg. Brief mei van het VWS
Maar zorginstellingen hebben het over een maatschappelijk probleem, dus zijn er veel meer dan 65 mensen op de wachtlijsten.
Nieuwsuur ging op onderzoek.

Volgens Nieuwsuur zitten ruim 10.000 ouderen te wachten op een plaats in een verzorgingstehuis en meer dan de helft daarvan wacht al LANGER DAN EEN JAAR.
Volgens VWS hebben deze mensen geen probleem want het zijn vrijwel allemaal 'wenswachtenden'
Wenswachtenden zijn ouderen die alleen in één bepaald verzorgingstehuis willen worden opgenomen en tot daar een plaats vrij komt thuis kunnen blijven wonen.
Actiefwachtenden zijn er volgens VWS bijna niet. Actiefwachtenden zijn mensen die feitelijk niet kunnen blijven wonen op de manier zoals ze nu doen. Ze kunnen amper op een knop drukken als ze zorg nodig hebben.
Ouderen dus die dringend 24/7 zorg nodig hebben... zorgzwaarte 4 en hoger. Maar zelfs zulke zware gevallen wil VWS thuis laten en zijn geen 'actiefwachtenden.'

Het probleem is dat deze ouderen, hun familie en hun verzorgers niet weten of ze actief op de lijst staan of alleen wenswachtend zijn. Ze gaan ervan uit dat ze actief op de lijst staan, maar dat is dus niet zo!
VWS ziet ze allemaal als wenswachtend. Wenswachtend, dus als ouderen die de luxe hebben op een plaats te wachten in één bepaald verzorgingstehuis of liever thuis blijven wonen.

Het lijkt erop dat VWS alles doet om de lijst met actiefwachtenden zo klein mogelijk te houden.
Op deze manier kost de zorg veel minder en lijken de kabinetsbesluiten veel beter. Bovendien kunnen met zulke kleine aantallen actiefwachtenden tehuizen worden afgebroken.

LEVENSBEDREIGEND
DIT KOST LEVENS !
Als een oudere alleen al valt, kan dit de dood ten gevolge hebben.
een val die in een verzorgingstehuis vaak voorkomen kan worden
en na een val zal de oudere niet uren of dagen blijven liggen.


In de uitzending had men een voorbeeld van een man van 92 jaar Dhr. Van Beek die niet eens begrijpt waar de knop voor dient die hij om zijn hals heeft. Die knop zou hij moeten indrukken als hij valt. Hij was al eens gevallen en had een nacht op de gang gelegen. De enige mantelzorger woont 50 km ver. Vanaf december 2013 wacht hij op een plaats in een verzorgingstehuis. Hij staat als urgent op de wachtlijst, maar dat is dus een 'wenswachtende' volgens VWS. Urgent, maar wenswachtend??? Wat een lariekoek. Iemand die in één bepaald tehuis wil komen of thuis wil blijven wonen. Na tussenkomst van Nieuwsuur krijgt deze 92 jarige na zeven maanden plots wél een plaats toegewezen. Maar het is te laat. Enkele dagen voor de opname valt de man 's avonds. Onderkoelt en met een gebroken heup wordt hij de volgende dag door thuiszorg gevonden. Een paar dagen later overlijdt de 92 jarige man en krijgt dus nooit een plaats in een verzorgingstehuis. Allicht had hij anders nog jaren van het leven kunnen genieten en zijn naasten van hem.
Reacties op de casus van meneer van Beek.

Nieuwsuur benaderde zorginstellingen en 66 daarvan reageerden.
37 zorginstellingen vinden hun wachtlijst een maatschappelijk probleem. Ze hebben geen plaats en er ontstaan zware/schrijnende situaties.
De 66 zorginstellingen geven aan dat er honderden wachtenden zijn die onmiddelijk een plaats zouden accepteren. Dhr. van Rijn had het over 65 wachtenden. Hij heeft het dan over die wachtenden die VWS ziet als actief wachtenden. Alle andere wachtenden, 10.333 wachten op eigen verzoek volgens VWS. Zij willen alleen in één bepaald tehuis. Maar in de praktijk mag je je maar inschrijven bij één verzorgingstehuis en als zij geen plaats hebben of geen geld krijgen van VWS ben je dus wenswachtend en kun je maanden of jaren wachten op een plaats. De ouderen en hun verzorgers worden niet geïnformeerd of ze wenswachtend of actiefwachtend zijn.
De 92 jarige demente Dhr. Van Beek die niet begreep waar de noodknop om zijn hals voor diende en wiens mantelzorger 50 km weg woonde ziet van Rijn en VWS als wenswachtende. Een man die al eerder viel en de nacht op de grond had gelegen wacht op eigen verzoek? Laten ze bewust in een levensbedreigende situatie wonen. VVD en PvdA willen snel af van verpleeg- en verzorgingstehuizen.

Op dit moment is er voldoende plaats om deze ouderen op te vangen en is er alleen een gebrek aan financiën.
De kamers zijn er overvloedig, maar de instellingen moeten wel betaald krijgen.
Op dit moment is er meer dan voldoende plaats, maar er wordt volop afgebroken. Binnenkort kunnen ze zeggen dat er gewoon geen plaatsen zijn, dat is eenvoudiger dan te zeggen dat er geen geld is.
Helemaal omdat er de voorgaande jaren geld overbleef. In 2013 was er volgens NZA 200 miljoen overgebleven in de AWBZ. Zorginstellingen echter krijgen geen geld voor opvang en ondanks lege kamers en veel wachtenden vangen zij geen ouderen meer op en kunnen tehuizen worden afgebroken.

0900 - 7707070
info@nza.nl
Als u geen wenswachtende bent zonder haast maar een actiefwachtende bellen of mailen!!!
Het gewenste tehuis heeft waarschijnlijk plaats genoeg, maar krijgt niets betaald van VWS voor wenswachtenden.


Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport sinds 5 november 2012; drs. M.J. van Rijn ( PvdA ) geeft in deze uitzending uitleg en commentaar.
Op het geval van 92 jarige Dhr. Van Beek zegt hij hakkelend en met veel eh's ongeveer het volgende.

Ja, het is inderdaad, als je het zo ziet, dan is het inderdaad, wrang en ook heel verdrietig als je het zo hoort en vooral ook heel verdrietig voor die mevrouw die mantelzorger is en die eh... is er eindelijk een plekje in een tehuis en gaat het dan net niet door. Echt heel verdrietig en zo op het eerste oog denk ik... eh, er is wel heel lang gewacht en eh... terwijl er ergens anders wel een plekje was. Jammer, dat dat niet is tot stand gekomen.

Mijn reactie daarop zou zijn Die mevrouw die mantelzorger is, is de dochter van Dhr. Van Beek. Begrijpt u dat wel? Is er eindelijk een plekje in een tehuis... Plekje? verkleinwoord om het draaglijker te maken? Plekje? Een plekje heb je in de bioscoop of in de rij bij een kassa. Plaats in een tehuis in plaats van thuis in een levensbedreigende situatie. Plaats en geen plekje Er zijn in veel tehuizen plaatsen genoeg, werd vlak voor zijn reactie gemeld. Ze krijgen die plaatsen alleen niet betaald door VWS. Om die plaatsen niet te hoeven betalen, bestempelen ze alle wachtenden als wens wachtenden, daar lijkt het volgens mij meer op!

Staatssecretaris van Rijn doet verder alsof er gewoon toevallig een plekje vrij kwam, maar dat plekje kwam alleen vrij door NIEUWSUUR!!! Het is zeer denkbaar dat Dhr. Van Beek nog veel langer geleefd had als hij wél eerder een plaats gekregen zou hebben... ook zonder Nieuwsuur. VWS ziet alle gevallen als wenszoekenden omdat die goedkoper zijn. Logischer maar niet wenselijker voor VWS zou zijn om alle gevallen te zien als actiefzoekenden tenzij ze geen haast hebben. Maar waarom zou je je op een wachtlijst laten zetten als je geen haast hebt?

Vervolgens heeft Staatssecretaris van Rijn het ook steeds over een plekje. Ook doet hij alsof mensen die zich melden voor een verzorgingstehuis soms liever langer thuis wonen. Tsja, dan hadden ze zich niet gemeld als wachtende! Zolang het nog gaat willen ze liever niet naar een verpleegtehuis? Waarom zouden ze zich dan aanmelden? Ze wachten, maar willen eigenlijk niet? Is Staatssecretaris van Rijn zo dom of denkt hij dat wij zo dom zijn daar in te trappen? Bijna iedereen die op lijsten staat, staan daarop omdat zijzelf of hun verzorgers vinden dat het thuis niet meer gaat!!!. Volgens van Rijn is er plaats genoeg en geld genoeg, maar de wachtenden willen liever langer thuis wonen. Volgens van Rijn is het verder niet altijd een pretje om in een verzorgingstehuis te wonen. Afkraken van zorginstellingen omdat je ze graag allemaal wilt sluiten! Zorginstellingen geen geld geven, zodat ze slechte zorg gaan leveren en sluiting zo afdwingen In gelul kun je niet wonen Ze willen gewoon af van zorginstellingen, wegbezuinigen, zeg dat dan gewoon! Als een mantra begon van Rijn steeds weer over mensen die liever thuis wonen, dat moeten wij gaan geloven. Niet de VVD en de PvdA hebben zorginstellingen wegbezuinigd, maar de mensen willen zorg gewoon van buren en familie. Ze staan voor de lol op de lijst van wachtenden op een plaats in een verzorgingstehuis.

Conclusie; Wat Staatssecretaris van Rijn, de PvdA of de VVD ook zeggen... het komt erop neer dat volgens VVD en PvdA instellingen gesloten moeten worden en dat mensen thuis opgevangen moeten worden door familie en buren. Ze draaien en draaien eromheen, maar dat is de doelstelling. Later zullen ze allicht beweren dat niemand meer in een zorginstelling WOU wonen en liever thuis. Breek dus maar af al die tehuizen. Zware zorg kan volgens van Rijn ook thuis en veel mensen willen thuis blijven wonen en ze staan voor niets op een wachtlijst voor een zorginstelling.

Men tracht zorginstellingen zwart te maken zodat ouderen thuis willen blijven wonen. Mits men niet nog meer geld weghaalt bij zorginstellingen zijn ze helemaal niet slecht. Ja, ze kunnen zoveel geld weghalen bij zorginstellingen dat ze slecht worden en daar zijn ze al hard mee bezig. Van nature wil men thuis blijven wonen en als men dementerende is ziet men niet dat het onmogelijk is om thuis te blijven wonen. Ze moedigen wensen aan die onhaalbaar zijn. Ouderen die zware zorg behoeven, kunnen niet thuis blijven wonen! Zware zorg betekend 24/7 bij iemand aanwezig en dat is meestal onmogelijk. Mantelzorg komt veelal neer bij vrouwen, want mannen zijn vaak nog de hoofdkostwinner. Waar VVD en PvdA nu mee bezig zijn is dus erg vrouwonvriendelijk. Bovenal kost het levens, wat ook bleek in de uitzending van Nieuwsuur. Ze zijn nu in razend tempo bezig om zorginstellingen te sluiten en dan kunnen VVD en PvdA beweren dat er gewoon geen plaatsen meer zijn. Tsja, van Rijn, VVD en PvdA willen ons doen geloven dat er gewoon geen vraag meer was naar verpleeg- en verzorgtehuizen en dat ze daarom zijn afgebroken.

Ouderen staan op wachtlijsten omdat ze graag in een zorginstelling willen of moeten worden opgenomen en ze staan niet op die wachtlijsten als ze graag thuis willen blijven wonen zoals van Rijn keer op keer zit te beweren. Al veel vaker heb ik Staatssecretaris van Rijn horen zeggen dat mensen liever thuis wonen. Daarbij vergeten hij, de VVD en de PvdA graag dat ze dat wel graag willen maar dat het gewoon niet kan!

Met deze werkwijze willen ze graag af van alle tehuizen, zelfs nieuwe of onlangs gerenoveerde gebouwen. De PvdA en de VVD vergeten daarbij de duizenden vrijwilligers die nu zich inzetten voor die verpleeg- en verzorgingstehuizen. Duizenden vrijwilligers die niets kosten worden zo buitenspel gezet. De kinderen, kennissen en buren van ouderen moeten maar zien hoe zij de verzorgingstaken op zich nemen. Vaak zal dat niet alle dagen en het hele jaar lukken, dus zal het zelfs levens kosten. Van Rijn wil zelfs ouderen die zware zorg nodig hebben thuis laten wonen, dus moeten kinderen minder gaan werken of zelfs hun baan opzeggen. Dit alles om aan geld te komen voor rechtse hobby's? Zoals het leger, de JSF, hypotheekrenteaftrek en/of subsidies voor bedrijven?

VVD en PvdA moeten stoppen met deze waanzin en verpleeg- en verzorgingstehuizen gewoon open laten, dit kost levens of zorgt op zijn minst dat ouderen eerder overlijden zoals Dhr. Van Beek. Om iets te doen aan de betaalbaarheid kan men kijken naar andere tereinen, zoals de hypotheekrenteaftrek. De hypotheekrenteaftrek komt voor bijna de helft terecht komt bij de 20 procent huishoudens met de hoogste inkomens. Die hebben hypotheekrenteaftrek als een extraatje bij flinke inkomens. Dit beleid kost vele ouderen het leven, dus ligt het voor de hand om te stoppen met het geven van voordeeltjes aan mensen met de hoogste inkomens.

Verder kan men vermogenden hun verblijf in een tehuis zelf laten betalen, nu houden we slechts de erfenis op peil van de nabestaanden. Vermogenden gratis opvang opdringen om de erfenis op peil te houden. Opdringen, want natuurlijk zegt niemeand nee tegen gratis. De AWBZ hoort voor mensen te zijn die niet vermogend zijn. Dit beleid kost mensenlevens, dus is het niet normaal dat men erfenissen op peil wil houden. Vermogenden zouden sowieso geen steun, geen bijstand hoeven te krijgen uit de AWBZ. Dat is onzinnig, bijstand geven aan mensen die rijk zijn en dan kun je ook kijken naar AOW en andere uitkeringen. Uitkeringen worden nu gekort bij mensen die niet zonder kunnen terwijl velen een uitkering krijgen terwijl men vermogend is. AOW naast enorme pensioenen is lariekoek! AWBZ om erfenissen op peil te houden is waanzin!
Hou tehuizen open en ouderen langer in leven door een goede opvang!