Verkiezingen.


Bijdrage van 8 maart 2017
Speciaal om uw stem te krijgen passen partijen hun standpunten aan.
U kunt beter stemmen op een partij die altijd al die standpunten had.
Met name D66, PvdA en GroenLinks zeggen vlak voor verkiezingen wat anders dan ze in werkelijkheid vinden.
Volgens mij zijn 50Plus, de Dierenpartij en de SP de enigen die altijd hetzelfde vinden.
Voor en na elke verkiezing vinden zij hetzelfde.
Alle andere partijen vergeten al de nacht na de verkiezing wat ze zeiden om uw stem te winnen.
Daarom worden 50Plus, de Dierenpartij en de SP ook buiten elk kabinet gehouden, want ze willen niet meedoen met rechtsbeleid van VVD, PVV, CDA, D66 en/of PvdA

Kijk ook op Verkiezingen2017.eu

Stem op een echte partij, met echte standpunten.
Stem tegen Rutte en zijn neoliberale vrienden bij PVV, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, CU en SGP
Stem op de Socialistische Partij voor normen en waarden.

Bijdrage van 2 Maart 2017
Zoals u her en der op deze website kunt lezen geloof ik niet meer in de volksvertegenwoordigende democratie.
Niet meer in de volksvertegenwoordiging.
Elk referenda blijkt weer dat het parlement wat anders wil dan het volk en het volk dus niet vertegenwoordigd.
Blijkbaar zitten er de verkeerde mensen in het parlement, want anders zouden ze willen wat het volk wil.
Maar zelfs als ze na een referendum weten wat het volk wil, willen ze niet doen wat het volk wil.
De democratie is DOOD!
De enige redding zouden referenda zijn, maar de partijen die altijd regeren... VVD, PvdA en CDA willen op de huidige ondemocratische manier doorgaan en referenda tegenhouden.
Tegen referenda zijn... VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie en SGP.

De invoering van bindende referenda zou de democratie kunnen redden.
Verkiezingen zouden door referenda ook minder belangrijk gemaakt worden, want het volk zal tussentijds ook een stem hebben.

Om verkiezingen te verbeteren en om het volk bij verkiezingen beter te horen zouden we ook aan elke Nederland twee stemmen kunnen geven.
Je zou dan twee keer op dezelfde partij kunnen stemmen, maar ook op twee verschillende partijen.
Op die manier zou elke Nederlander beter kunnen tonen wat deze wil.
Twijfel je tussen twee partijen, dan stem je op beide.
Wil je PVV plus VVD aan de macht, dan stem je op alle twee.
Democratie zou erom moeten gaan dat het volk zoveel mogelijk kan laten weten wat deze wil.Bijdrage van 1 Maart 2017
Op 15 maart 2017 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer.
Kiezers worden weer gelonkt door politici en politieke partijen.
Politieke partijen liegen en bedriegen een paar weken en na de verkiezingen doen ze weer wat ze zelf willen.
Volksvertegenwoordigende democratie noemen ze dat.
Bij referenda laten ze steeds weer blijken eigenlijk niet te willen doen wat het volk wil.
Dat ze eigenlijk het volk niet willen vertegenwoordigen.
Dat ze eigenlijk geen democratischje partijen zijn en alleen doen alsof.

Partijen die rechts zijn doen weer even alsof ze links zijn om stemmen te winnen van links.
Andersom zie je eigenlijk niet... linkse partijen die rechts doen.
D66 is rechtser dan VVD en PVV, maar noemt zich deze weken progressief.
De PvdA regeert al decennia rechts, maar voor verkiezingen beginnen ze over linkse samenwerking.
Een partij is links als ze linkse maatregelen steunen en linkse wetten invoeren.
Partijen zijn niet links door linkse praatjes en linkse verkiezingsprogramma's en linkse verkiezingspunten.
Kiezers zouden niet moeten kijken naar verkiezingsprogramma's en naar mooie beloften,
maar naar wat de partijen in werkelijkheid deden de jaren voor de verkiezingen!
Wat deden de partijen de afgelopen jaren?

De enige partij die links praat en doet is de SP.
Daarom werd de SP altijd buiten elk kabinet gehouden, want ze menen wat ze zeggen.
Gelukkig deden ze ook NIET mee met rechtse akkoorden van Rutte 1 en Rutte 2!
Zelfs om te mogen regeren gooiden ze hun principes niet overboord!
Van de PvdA is niets links meer over na elke verkiezing en GroenLinks doet graag mee... zelfs als dat rechts beleid is.
GroenLinks stemde in met een kortere ww, afschaffing ontslagvergoedingen en verlaging van uitkeringen in ruil voor deelname in Afghanistan... het kunduz-akkoord.
Zoveel zijn linkse principes blijkbaar waard voor GroenLinks.
Niet voor niets werd en wordt GroenLinks, vaan GrijsRechts genoemd.

Neem verkiezingsprogramma's en beloften dus met een grote korrel zout!
Neem ook kieswijzers die gebasseerd zijn op die programma's met leugens met een grote korrel zout!
Kijk naar wat ze in werkelijkheid deden en doen!

Omdat websites als stemwijzer en kieskompas zijn gebasseerd op vaak valse beloftes in verkiezingsprogramma's
moet u niet teveel waarde hechten aan zulk stemadvies.

Wat zeggen partijen dat ze willen?
Neem het met een korreltje zout, want als de stemmen binnen zijn,
willen ze vaak wat anders.
Zie het als een kleine richtlijn.

Filmpje over hun standpunten op NU.NL

Werk, inkomen en geld

AOW-leeftijd
PvdA, CDA, CU, Groenlinks en SGP willen dat de AOW meestijgt met de levensverwachting.
De verhoging van 65 naar 67 jaar leverde 12 miljard op en nog hoger zal nog meer miljarden opleveren.
Tsja, de jongeren moeten allicht doorwerken tot hun 75e of nog langer.
De VVD zegt alleen dat je nog langer dan 67 moet kunnen doorgaan.
De SP, PVV en 50Plus willen de AOW terug naar 65
Zo komen er meer banen voor jongeren en in veel beroepen is 65 al te hoog, laat staan 67.
Het verhogen van de AOW-leeftijd is ook alleen ingevoerd om miljarden te krijgen voor andere doelen.
Dankzij de PVV ging de AOW naar 67 in Rutte 1, dus wat deze 'belofte' waard is?

D66 en PvdD willen dat eerder stoppen mogelijk is tegen een korting.
Alleen voor degenen met geld die zo'n korting kan betalen is dit dus mogelijk.

Hypotheekrenteaftrek.
VVD, CDA, SGP en 50Plus willen niets veranderen.
D66 wil de renteaftrek verlagen.
GroenLinks wil de aftrek helemaal afbouwen.
PvdA en SP willen dat de aftrek vanaf een bepaald bedrag wordt beperkt of afgeschaft.
De SP tot 350.000 en de PvdA tot 500.000


Belastingstelsel.
VVD en PVV willen de inkomstenbelasting verlagen en dat betalen door bezuinigingen en lagere toeslagen.
Mooi voor de allerhoogste inkomens... PVV is links?
D66 wil een werkbonus van 500 euro voor iedere werknemers
CDA, SGP en CU willen een vlaktaks met een hoog en laag tarief.
50Plus wil geen nadelige veranderingen voor 65 plussers.
PvdA, GroenLinks en SP willen de hogere inkomens zwaarder belasten.

Contracten.
SGP, D66 en CDA willen het ontslagrecht versoepelen zodat je nog sneller ontslagen kunt worden.
De VVD wil nog meer tijdelijke contracten die nog langer mogen duren.
SP, GroenLinks, CU, PvdA en PvdD willen dat vast werk de norm wordt en vast werk goedkoper maken.
Stem op wat partijen de laatste dertig jaar deden!
Niet op wat ze alleen voor verkiezingen zeggen en beloven!
Het afbreken van de zorg, sociale voorzieningen, huurwoningen, politie, brandweer, enzofoort.
Niet alleen als ze regeerden, maar ook als ze akkoorden afsloten met de partijen in de regering
of stemden op de wetten van de regerende neoliberalen.
D66, CU, SGP en Groenlinks regeerden gewoon mee via akkoorden.
Of ze stemden op hun wetten. Het CDA stemde 94% op hun wetten.
Eigenlijk willen alleen Partij voor de Dieren, 50Plus en de SP
iets anders dan het neoliberaal beleid van de andere partijen.

Maar voor de volledigheid... hier zijn er een paar.

Stemwijzer
Kieskompas