Vermogen, rijkdom en armoede
Bijdrage van 15 December 2014
Vermogensverschillen en inkomensverschillen enorm toegenomen.
Met een groeiend aantal mensen die gedwongen voor € 0,00 inkomen als mantelzorger of
gedwongen vrijwilliger werkt met behoud van uitkering is de toename van inkomensongelijkheid enorm.
Maar ook het verschil in vermogen neemt enorm toe.
Van al het bezit is 61% in handen van de rijkste 10%
De rijkste 1% heeft 23% van al het bezit.
Nederlanders hebben zo’n 1170 miljard euro aan vermogen, 480 miljard euro zit ‘vast’ in overwaarde op woningen.
Toch krijgen de rijken nog tal van regelingen.
Vaak alleen om erfenissen op peil te houden.
AOW is er ook voor miljardairs.
Ook betalen we mee aan hun kinderen, vermogen wordt buiten beschouwing gehouden.
De Wmo kijkt maar héél beperkt naar bezit, al woon je in een kasteel van tientallen miljoenen... je krijgt Wmo.
Maar 8% van het vermogen in box 3 telt mee.
Dus alleen vermogen uit sparen en beleggen.
Niet het ondernemingsvermogen (box 1), niet de eigen woning (geldt als bron van inkomen, namelijk eigenwoningforfait, in box 1,
niet het vermogen dat onder de terbeschikkingstellingsregeling valt (box 1),
niet de aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren (box 2),
geen bedrijfsopties (box 1),
en niet de fiscale oudedagsreserve (box 1).