Verzorgingsstaat.
Bijdrage van 8 Oktober 2014
Een verzorgingsstaat is een sociaal systeem waarin de staat primaire verantwoordelijkheid draagt
voor het welzijn van zijn burgers,
zoals in kwesties van gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en sociale zekerheid.
Veel zaken geheel of gedeeltelijk door de overheid gereguleerd.
Het tegenovergestelde is een nachtwakersstaat.
Een nachtwakerstaat zorgt alleen voor de veiligheid van burgers met wetten voor de rechtsorde en politie en leger.
Een constitutionele republiek is doorgaans een nachtwakerstaat.

Hierboven dus de omschrijving van een nachtwakerstaat en een verzorgingsstaat.
Vaak wordt door rechtse partijen geopperd dat de verzorgingsstaat is doorgeschoten.
Als men een geval heeft gevonden waarbij bijstand, uitkering of toeslag wordt misbruikt,
heeft men het over een doorgeschoten verzorgingsstaat.
Het argument 'doorgeschoten verzorgingsstaat', wordt dan geopperd
om te korten op de allerarmsten en meest hulpbehoevenden.

De verzorgingsstaat is inderdaad doorgeschoten
Maar niet aan de onderkant, maar aan de bovenkant!

Heel veel regelingen zijn ooit bedacht om mensen aan de onderkant te helpen rond te komen.
Toen heeft men zich niet in kunnen denken dat er nu zoveel zo rijke mensen zouden zijn.
Veel van die regelingen worden nu versoberd en dreigen zelfs te worden afgeschaft omdat ze te duur zijn.
Waarom geven we miljonairs, multimiljonairs en zelfs miljardairs steun van de overheid?

Kinderbijslag, kinderopvangtoeslag, Wmo, AOW, enz, enz voor miljonairs, multimiljonairs en zelfs miljardairs.
Terwijl we die regelingen allemaal versoveren.

Een AOW naast enorme vermogens en pensioenen? Kinderbijslag voor miljardairs? Wmo voor miljardairs?
Als in een gemeente een traplift wordt vergoed, krijgt een miljardair die traplift van de overheid.
Waanzin!

Veel regelingen worden dus versoberd of zelfs afgeschaft omdat ze onbetaalbaar worden.
Maar als we nu eens alleen hulpbehoevenden hulp zouden geven?

Als we alleen kinderbijslag zouden geven aan mensen die geen voldoende vermogen en/of inkomen
hebben om hun eigen kinderen te betalen zouden we veel goedkoper uit zijn.
Alleen AOW als deze geen klein extraatje is naast een enorm pensioen en dito vermogen.
Een traplift uit de Wmo alleen betalen als de aanvrager géén miljonair is,
maar deze écht niet kan betalen.

Als we alleen hulpbehoevenden hulp zouden geven
zou die hulp op peil kunnen blijven en waar nodig verbeterd kunnen worden.
Als we alleen hulpbehoevenden hulp zouden geven
zouden de belastingen misschien verlaagd kunnen worden.
Als we alleen hulpbehoevenden hulp zouden geven
konden verzorgingstehuizen en verpleeghuizen blijven bestaan
en zelfs betere zorg kunnen geven.
Rutte II ( VVD+PvdA+D66+CU+SGP )
veroordeeld nu met name vrouwen tot mantelzorger, zij moeten hun baan opzeggen,
omdat tehuizen moeten sluiten.

Als we alleen hulpbehoevenden hulp zouden geven...

De verzorgingsstaat is inderdaad doorgeschoten!
Maar niet aan de onderkant, maar aan de bovenkant

Behalve al deze hulp voor miljonairs, multimiljonairs en zelfs miljardairs
hebben we nog meer regelingen om hen te helpen nóg rijker te worden.
De hypotheekrenteaftrek gaat voor bijna de helft naar de 20% hoogste inkomens.
Ja, daarom waren rechtse partijen niet happig om iets te doen aan de hypotheekrenteaftrek.
Niet voor de gewone man in de straat, maar voor de man in de villa!
De 1 procent rijkste Nederlanders bezitten 23,4 procent van al het geld in Nederland.
Deze 1% bestaat uit 74 duizend huishoudens en ze bezaten 273 miljard euro.
Maar ze krijgen evenveel uit de pot Wmo, AOW, kinderbijslag, enz, enz als een bijstandsmoeder.

De verzorgingsstaat is inderdaad doorgeschoten!