Vluchtelingen.
Bijdrage van 11 Maart 2017
Ik hoorde weer iemand die praatte alsof Wilders de vluchtelingen stopt en er dan weer meer huizen zijn.
Hoe kun je zo dom zijn?
Die paar vluchtelingen zijn niet verantwoordelijk voor de woningnood sinds 1945
Ook niet voor de honderdduizenden werklozen.
Als je boven de 50 geen werk meer krijgt... ligt niet aan de vluchtelingen.

Wilders geeft van alles moslims en vluchtelingen en buitenlanders de schuld,
maar CDA, PvdA en de moederpartij van Wilders... de VVD zijn schuldig!

Wilders wijst steeds weer op de verschillen tussen buitenlanders en nederlanders,
maar het gaat om het verschil tussen arm en rijk.
De armoede daalt en daalt en Wilders deed daar hartstochtelijk aan mee.
Hij was 15 jaar VVD-er en hij heeft geen ongeluk gehad waardoor hij nu SP-er is.
Breng je proteststem uit op de SP en niet op ex-vvd-er Wilders.


Bijdrage van 10 Maart 2017
Zomaar even iets dat ik al heel lang wou schrijven en het heeft dus niets met verkiezingen te maken.
Wereldwijd neemt het aantal vluchtelingen toe.
Niet alleen door oorlogen, maar ook door vervolging en ook omdat ze het gewoon beter willen hebben dan nu.
Waarom stijgen die aantallen?
Die aantallen stijgen omdat de armsten van de armen eerder niet eens geld genoeg hadden om te vluchten.
Ze waren vaak zelfs lichamelijk niet eens in staat tot vluchten.
Ja, de amrsten de armen hebben iets meer geld en gezondheid en daarom kunnen ze vluchten.
Daarom neemt het aantal vluchtelingen toe.
De enige manier om dat te stoppen is dat ze het nog iets beter moeten krijgen om te willen blijven waar ze zijn.
Als zij het iets beter krijgen en/of wij krijgen het slechter dan kunnen ze net zo goed blijven waar ze zijn.
Lage inkomens en uitkeringen dalen al jaren in het westen.
Het is ook bekend dat de middeninkomens in het westen niet langer stijgen.
In de armere landen krijgen ze het mondjesmaat beter.
Nu alleen nog rijk genoeg om te vluchten, straks misschien rijk genoeg om te blijven.
Maar dan moeten westerse overheden stoppen met het bevoordelen van multinationals.
Multinationals buiten arme landen uit.

Met geen muur kun je ze tegenhouden, wat Wilders of Trump ook doen.
Opvang in de regio is onzinnig, in werkelijkheid betekend en betekende dat dat ze werden gebombardeerd ( zelfs door ons ) of vermoord of dat ze verdronken of verhongerden.
We moeten stoppen met belastingvoordelen voor grote bedrijven en multinationals en de omstandigheden daar verbeteren.Bijdrage van 7 Maart 2017
06-03-2017 Mark Rutte bij Pauw&Jinek deed weer trots over het afgenomen aantal vluchtelingen.
Rutte / VVD en Asscher / PvdA doen nog altijd alsof de Turkije deal een succes is en het aantal vluchtelingen onder controle is.
Rutte bedoelt dan alleen dat het aantal vluchtelingen die levend Nederland bereiken onder controle is.
Ja, Rutte zei zelfs met VEEL MEER landen zulke deals te willen sluiten.
In de deal met Turkije staat dat wij 5000 vluchtelingen op zullen vangen.
Vijfduizend op een bevolking van 16 miljoen en in ons welvardend land is NIETS!
Maar Rutte en Asscher, Nederland houdt zich NIET aan die deal en we vingen maar 600 op.
Geen wonder dat je dan illegale vluchtelingen krijgt. Je vraagt er dan om!
Rutte en Asscher hebben NIETS opgelost en de deal met Turkije is bedrog, een leugen!
Rutte wil dus VEEL MEER liegen en bedriegen!

Vol trots vertellen Rutte van de VVD en Asscher van de PvdA zovaak als ze kunnen dat het aantal vluchtelingen drastisch is afgenomen.

Wat een LEUGEN!
Het aantal vluchtelingen is NIET afgenomen!

Rutte en Asscher hadden er alleen geen last meer van.
Opvang in de regio noemden zij het.
Ze zitten vast in erbarmelijke kampen in Italië en Griekenland en wij hebben er geen last meer van.
Of ze zitten vast in erbarmelijke toestand in Turkije, want er is praktisch een muur met Syrië
Of we hebben ze opgesloten in Syrië, want ze kunnen niet naar Turkije en ze worden daar afgeslacht.

Vluchtelingen uit Afrika komen niet verder dan Italië en Italië helpen wij niet.
In 2016 verdronken er meer dan ooit vluchtelingen in de Middellandse Zee.
Wij, Rutte en Asscher hadden er alleen geen last meer van.
Opvang in de regio noemden zij het.

Door de wegh naar Turkije af te sluiten zaten ze opgesloten in Syrië, want ze kunnen niet naar Turkije en ze worden daar afgeslacht.
Afgeslacht! Sommige steden werden gewoon uitgehongerd en wij lieten Assad zijn gang gaan.
Wij voerden 1800 missies met bombardementen uit en de Amerikanen duizenden meer, maar Assad werd geen haar gekrengt.
Wij kregen alleen vluchtelingen met onze bombardementen.
Hoewel wij ( Amerika plus bondgenoten in korte tijd de luchtmacht van Assad hadden kunnen uitschakelen deden wij dat niet.
Wij mochten het niet weten, maar ze hielpen Assad in het zadel te blijven omdat ze hem liever hadden dan de syrische opstandelingen.
Assad's luchtmacht stelde niets voor.
Hij gooide met olievaten inplaats van met bommen, olievaten met springstof.
Zo primitief en wij lieten hem jarenlang zijn lusten botvieren op zijn volk.
Pas na jaren kwam er gang in de zaak omdat Rusland erbij kwam.
Rusland kon wel openlijk partij kiezen voor Assad, de westerse landen moesten dat geheim houden voor hun volk.
Wij, Amerika en bondgenoten hielpen de opstandelingen en Koerden mondjesmaat, alleen om de schijn op te houden.
Maar toen Rusland erbij kwam lieten Amerika en bondgenoten de opstandelingen en Koerden afslachten door Turkije, de Russen en door Assad. Toen bleek dat ze in het geheim toch liever Assad wilden, net als de russen.

Nederland geeft blijkbaar NIETS om die vluchtelingen,
maar ook niet om Italië en Griekenland
ZE LATEN ZE GEWOON STIKKEN!
Met kleuterschoolpraat... eerst zij en dan nemen wij pas meer op.
Ze geven meer om hun geld voor rechtse hobbies dan om vluchtelingen, Italië en Griekenland
Bijdrage van 7 Maart 2017
De Turkije deal.
Turkije neemt alleen vluchtelingen terug die na 20 maart 2016 aankomen in Griekenland.
Syriërs die Griekenland komen en geen asiel aanvragen of wiens aanvraag niet-ontvankelijk is verklaard worden op kosten van de EU teruggestuurd naar Turkije. In Turkije worden ze vrijwel automatisch erkend als vluchteling.
Niet-Syriërs ( Irak, Eritrea, Afghanistan, Koerden ) worden teruggestuurd vanuit Griekenland want Turkije is een veilig derde land. Zij zouden, behalve de Koerden, niet voor asiel in aanmerking komen.
Alle vluchtelingen van voor 20 maart 2016 worden volgens een verdeelsleutel verdeelt over Europa.
Er waren eerder afspraken en geen land kwam die na en waarom zou dat nu wel lukken?
Nederland zou 5000 vluchtelingen opnemen, maar komt niet verder dan 600.
Zoals verwacht werd er niets verdeeld en vluchtelingen zitten vast in erbarmelijke kampen in Italië en Griekenland.
Met maar 600 van de 5000 zit Nederland in de top drie van landen met opgenomen vluchtelingen.
Ja, zoveel stelt de EU nu helemaal voor... een clubje landen die alleen de baten willen en niet de kosten en de lasten.
De baten ten koste van Nederland en Duitsland, maar die willen ook alleen de baten van de EU.
De EU is mislukt!
Rutte, VVD en PvdA nemen niet op wat ze hebben afgesproken omdat andere landen het ook niet doen... het is net als op de kleuterschool.
Voor elke Syriër die Turkije terugneemt, zou de EU er één opnemen vanuit Turkije, dat al 2,7 miljoen Syrische vluchtelingen herbergt. Deze regeling heeft een plafond van 72.000 en dat is een erg laag aantal voor alle landen in de EU samen. Maar zelfs dat is de EU teveel, belachelijk!
De Europese landen willen alleen de lusten en niet de lasten.
De arme landen willen plukken van Nederland en Duitsland en zij moeten het geld ophalen bij hun burgers. De EU is een lachertje.

Nederland geeft blijkbaar NIETS om die vluchtelingen,
maar ook niet om Italië en Griekenland
ZE LATEN ZE GEWOON STIKKEN!
Met kleuterschoolpraat... eerst zij en dan nemen wij pas meer op.
De Turkije deal is een lachertje, puur bedrog.
Bijdrage van 1 Maart 2017
30-11-2016 Honderden auto's Hofchauffeurs van het Koningkrijk der Nederlanden
gaan de vluchtelingen halen die wij volgens afspraak zouden halen

"Honderden auto’s trekken woensdagmiddag van de parkeerplaats van ADO Den Haag naar het Binnenhof. Ze willen met de demonstratie genaamd ‘We Gaan Ze Halen‘ laten weten bereid te zijn de vluchtelingen die Nederland beloofde op te vangen, te gaan ophalen in Griekenland. "

“De kampen in Griekenland zijn niet alleen overvol. De situatie is ook erbarmelijk”, zegt Tinkebell. “En dat is niet oké, vind ik. Want die mensen daar, dat zijn échte mensen die écht zijn gevlucht uit oorlogsgebieden en die nu écht in de kou en de modder in tentjes bivakkeren zonder uitzicht op iets beters. En dat terwijl er gewoon beloften zijn gedaan. Dus hebben we iets bedacht. We gaan ze zelf halen. Als onze overheid zich niet aan haar afspraken houdt, dan komen wij die afspraak zelf wel na.”

Rutte had en heeft het nog altijd erover dat wij ( Nederland ) royaal voldoen
aan de deal om vluchtelingen op te vangen.
Maar dan heeft Rutte het over royaal ten opzichte van andere landen die NOG MINDER doen.
Nederland doet heel weinig!
Wij ( Nederland ) sprak af dat we 5.000 vluchtelingen zouden opvangen
5.000 is al niet veel, maar we komen nog niet eens aan de 700
Opvang in de regio
is verdrinken in de Middellandse zee ( 2016 was een recordjaar )
of gebombardeerd worden door Nederland en andere landen. ( 500.000 burgerdoden )
Nederland voerde 1800 bombardementsmissies uit!
Op zijn best komen ze in Griekenland en wonen daar onder mensonterende omstandigheden
nog net niet omkomend van honger.

Dat wij ( Nederland ) vluchtelingen niet helpen is tot daar aan toe,
maar we helpen zelfs een ander europees arm land ( Griekenland ) NIET
bij het opvangen van vluchtelingen.
Opvang in de regio noemt de VVD dat!
en de zich christelijk noemende partijen ( CDA, CU en SGP )staan erbij en kijken ernaar
zij noemen opvang in de regio... NAASTENLIEFDE!!!
Bijdrage van 16 November 2016
PvdA, maar met name de VVD en Rutte voorop doen trots over de deal met Turkije.
PvdA, maar met name de VVD en Rutte voorop wijst graag naar Turkije als land die zich niet aan de deal houdt.
PvdA, maar met name de VVD en Rutte voorop wijst graag naar landen die geen of te weinig vluchtelingen opnemen.
Maar Nederland houdt zich ook niet aan de deal en Nederland haalt bij lange na niet het aantal vluchtelingen die we volgens deze deal zouden moeten opvangen.
Volgens deze deal moet Nederland 5000 vluchtelingen opvangen, maar komt tot amper 600.
PvdA, maar met name de VVD en Rutte voorop moeten zich schamen dat ze over andere landen beginnen, terwijl ze zichzelf ook niet aan die deal houden.
Welk voorbeeld geven wij aan andere landen als wijzelf niet eens ons aangewezen deel voldoen.
Waarom zouden andere landen vluchtelingen opvangen als PvdA, maar met name de VVD en Rutte voorop dat ook amper doen?
Deze deal, al zou het werken, doet niets af aan de duizenden vluchtelingen die van Afrika vluchten.
De middelandse zee is de begraafplaats van Europa en de VVD heeft het over... opvang in de regio.
En deze harteloze werkgevers partij voor multinationals wordt weer de grootste in maart 2017?Bijdrage van 15 Juli 2016
Gisteravond is een vrachtauto op feestend publiek in Nice ingereden en er zijn 84 mensen omgekomen.
Vanmorgen gaan alle journaals op alle zenders alleen daarover!
Alleen omdat het 8 uur journaal op Nederland 1 niet op tijd begon, kregen we pagina's met tekst te zien.
In die teksten en ook onderin beeld stond het bericht over 675 doden in een schip met vluchtelingen.
Toen het echte journaal begon... geen woord over die 675 doden en alleen over de 84 doden in Nice.
675 lijken van vluchtelingen uit schip gehaald.

Geen woord over de 675 doden!
De komende dagen weer alleen maar over de 84 doden in Nice.
Aanslag op onze vrijheid, aanslag op onze manier van leven.
Laffe daad, enzovoort, enzovoort KRANKZINNIG!!!
675 is ruim ACHT KEER ZOVEEL!!!
Maar geen woord daarover, want het zijn maar Afrikaners.


Geen woord!!!
Is dat geen racisme?
Levens in Brussel, Parijs en Nice tellen duizenden keren meer dan levens van Afrikaners, Afghanen en mensen uit het Midden Oosten?
Deze keer waren er 675 doden ( acht keer meer dan in Nice )
maar voortdurend en al jaren krijgen we berichten over tientalllen en honderden doden per keer.
Vergeleken daarmee vallen 84 doden in het niets.
Aan de slachtoffers onder de vluchtelingen zijn WIJ schuldig!
De grenzen dicht doen inplaats van ze op te vangen!
De deal met Turkije stelt helemaal niets voor, want herverdelen en opvangen van vluchtelingen...
dat doen we helemaal NIET!
De deal met Turkije was niet de eerste deal om de vluchtelingen te verdelen over Europa,
en eerdere deals stelden ook niets voor!
We bombarderen en de vluchtelingen houden we gevangen in de regio om ook gebombardeerd te gaan worden.
Daar komt het feitelijk op neer.
Als vergelding voor de 84 doden in Nice, gaat Frankrijk...
meer bombarderen en weer DUIZENDEN BURGERSLACHTOFFERS maken in Syrië en Irak.
Afrika hebben wij eeuwenlang uitgebuit en we buiten Afrika nog dagelijks uit.
Hollandse rozen uit Afrika
Wij kweken rozen in Afrika, betalen 0,0 belasting op de winst in Afrika en betalen de hardwerkende Afrikaners 29 euro per maand.
Daarbij krijgen de vrouwen nog eens miskramen en de mannen worden onvruchtbaar.
Maar hun leven telt niet en een leven in Brussel, Parijs en Nice wel.

Maar wij worden weer overspoeld met berichten over 84 doden in Nice.
Geen woord over de 675 dode vluchtelingen en de duizenden burgerdoden in Syrië en Irak.
De overtreffende trap van bomaanslag is bombardementen.
De overtreffende trap van terrorist is regeringsleider.
Bijdrage van 10 Mei 2016
O, wat zijn de PvdA en de VVD trots op hun akkoord met Turkije!
Europa heeft amper vluchtelingen uit Turkije opgenomen en er zijn amper vluchtelingen naar Turkije gebracht.
Europese landen willen geen vluchtelingen opvangen en we moeten ze beboeten als we ze willen dwingen.
In ruil voor een paar duizend vluchtelingen die Turkije opvangt, mogen 60 miljoen turken visumvrij hier komen.
We krijgen heel veel turkse vluchtelingen in ruil voor een flut plan.
Bijdrage van 8 April 2016
Vanmorgen werd bekend dat het kabinet VVD + PvdA TIEN MILJARD wil besteden aan wegenprojecten.
Wie weleens in België of Duitsland is geweest, weet dat onze wegen veel en veel beter zijn.
Zodra je de grens overgaat zie je het verschil.
Wat heeft dat met deze rubriek Vluchtelingen te maken.
Voormalig vluchtelingen krijgen huizen toegewezen.
Voormalig, want ze hebben soms al jaren een verblijfsvergunning.
Dan moeten ze ook een huis... logisch.
Logisch en ook helemaal niet gek, ware het niet dat we al sinds 1945 woningnood hebben.
Veel Nederlanders storen zich eraan dat zij nu een huis krijgen terwijl zij ook jaren moeten wachten.
Vluchtelingen ( eigenlijk dus voormalig vluchtelingen ) krijgen de schuld van deze woningnood.

Ze pikken onze woningen in.


Maar er is al woningnood sinds 1945.
De vluchtelingen dreigen de joden van een eeuw geleden te worden.
Toen kregen de joden de schuld van alles en nu de vluchtelingen.
Maar toen en nu was het de schuld van rechtse regeringen.
Al sinds Wim Kok is de PvdA qua inkomens en rijkdomverdeling een rechtse partij.
CDA, PvdA, VVD, D66, SGP en CU varen allemaal een neoliberale koers.
Rechts kleed de gewone burger uit en extreem rechts geeft dan de schuld aan de joden en nu aan de vluchtelingen.
Woningnood is NIET de schuld van de vluchtelingen, maar de schuld van CDA, PvdA en VVD.
Ze geven blijkbaar liever 5 miljard uit aan belastingverlichting voor de midden en hogere inkomens en TIEN MILJARD aan wegen.
Als ik een gok moet doen waarom er niet gewoon voldoende huizen worden gebouwd,
zou ik zeggen dat dat is om de huurprijzen zo hoog te kunnen houden en de winsten van woningcorporaties zo maximaal mogelijk.
Met voldoende woningen zouden de huurprijzen flink dalen.
Dus meer koopkracht en we hoeven de vluchtelingen niet meer de schuld te geven.
woningbouwcorporaties zijn semi overheid en doen wat de altijd regerende CDA, PvdA en/of VVD willen.
Ik ben tegen semioverheid want die willen alleen maar winst maken en daarvoor lopen ze desnoods grote risico's.
Risico's die ze kunnen lopen want als het fout loopt geeft de overeid ( wij ) hen wel geld zodat ze weer verder kunnen met hun spelletjes.

In plaats van belastingvoordeeltjes, JSF, onderzeeboten en 10 miljard aan wegen
moesten ze eens flink woningen gaan bouwen om de woningnood sinds 1945 op te lossen.
Vluchtelingen pikken onze woningen niet in!
Er worden geen voldoende woningen gebouwd om de huren hoog te houden.
Bijdrage van 17 oktober 2015
Voor 95% werden de vluchtelingen dus al opgevangen in de regio.
Opvangen in de regio ( VVD, Halbe Zijlstra ) is dus kletspraat!
Grenzen dicht? ( Wilders, PVV ) dronkemanspraat!
Jaren terug had de EU kampen moeten bouwen in Griekenland, Italië en Turkije.
Geheel op kosten van de EU natuurlijk.
Tot voor kort hebben wij de Italianen ondanks dat ze lid zijn van de EU laten STIKKEN.
Los het zelf maar op en zie maar hoe je aan het geld voor opvang komt!
Wat een domheid.
Nu is het geld in de regio OP, omdat de regio aan zijn lot werd overgelaten door de EU
Daarom gaat de stroom vluchtelingen verder Europa in.
De EU wil Turkije 3 miljard geven voor de opvang...
met meer dan 2 miljoen vluchtelingen die graag verder Europa in wil.
Meer dan 2 miljoen grotendeels ongeregistreerde vluchtelingen.
Maar 230.000 zitten in kampen.
De grote groep ko0mt sowieso en kan niet gestopt worden!
Turkije kan maar weinig doen om dat te stoppen, maar chanteren wél de EU.
Turken moeten eenvoudiger naar de EU kunnen komen en ze willen lid worden van de EU.
Drie miljard is een lachertje!
Het zal de EU een veelvoud daarvan gaan kosten en we krijgen desondanks nog een veelvoud aan vluchtelingen in de europese landen.
Turkije kan ze niet tegenhouden!
Turkije kan ze geen toekomst bieden!
Ook niet met 3 miljard.
De enige oplossing blijft europese kampen met europees geld in Italië, Griekenland en Turkije.
Dus niet zomaar een land geld geven, maar zelf de kampen stichten en betalen.
Dat zal eerder 30 miljard kosten dan 3 miljard en allicht nog veel meer.

Ik begrijp trouwens neit waarom ze zo weinig onderscheid maken tussen de verschillende soorten vluchtelingen.
De EU zou overal borden moeten ophangen dat ze alleen vluchtelingen wil opvangen uit Syrië.
Vluchtelingen uit Afrika moet duidelijk gemaakt worden dat ze NOOIT hier mogen blijven en dezelfde dag terug sturen naarb kampen in Afrika
In Afrika europese kampen bouwen en helemaal betalen.
Vluchtelingen vanaf dag één dus al scheiden.
Dit alles bedacht ik al jaren geleden en ze hadden dat al jaren geleden moeten doen.
Jarenlang het overlaten aan de regio en die landen laten stikken komt ons nu duur te staan!
Ja, nu willen ze de regio afschepen met een paar centen om de opvang daar te houden.
Dat gaat niet lukken! het wordt veel duurder en we krijgen zelfs dan nog vele duizenden vluchtelingen.


Bijdrage van 17 oktober 2015
Helaas ontbreekt het mij de tijd om deze website up to date te houden.
Er moet namelijk ook brood op de plank komen.
Maarrrr.... soms dan moet je wel!!!
Dan wordt er zoveel onzin rond gestrooid dat ik wel moet reageren.
De VVD en Halbe Zijlstra voorop roept dat we de vluchtelingen in de regio moeten opvangen.
Hahahahahahaha!!!!
De opvang is al vanaf het begin in de regio, 95% zit nu in de regio.
Maar 5% ging naar Europa.
Turkije heeft nu al meer dan 2 miljoen vluchtelingen, waarvan 230.000 in kampen.
Eind 2014 waren dat er al 1,5 miljoen.
Laat dus niet de VVD straks roepen dat de vluchtelingen dankzij hen in Turkije zitten.
De VVD roept dus gewoon ONZIN!!!
De opvang is al jaren in de regio.
Maar de regio zat vol en zodoende kreeg Europa 5% van het totaal aantal vluchtelingen.
Turkije vangt al jaren vele malen meer vluchtelingen op dan HEEL Europa.
Er zijn miljoenen vluchtelingen, maar Europa praat over de opvang van 240.000 vluchtelingen.
Nederland zou 7200 extra vluchtelingen moeten opvangen boven de eerder toegezegde 2000.
Hahahahaha.
In een paar weken kregen en krijgen we er al vele malen meer.
Praten over duizenden, terwijl er miljoenen zijn en tienduizenden onderweg zijn naar Nederland.
Praten over opvang in de regio, terwijl daar al 95% zit.
De PVV wil de grens dicht... alsof dat uberhaupt KAN!
De grenzen dicht? dat kan helemaal niet, maar veel mensen volgen Wlders in de onmogelijke droomwens.
Zoals trouwens het meeste van de PVV helemaal niet mogelijk is!!!
Maar Wilders krijgt wel volgers met zijn onzinverhalen.
En de VVD scoort met onzin over opvang in de regio.
Zijn de burgers nog dommer dan de politici?
Zoveel domheid!!!
Nu Turkije vol zit en er daar geen mogelijkheden zijn om fatsoenlijk te leven, komen ze naar Europa.
Geen tienduizenden, maar honderdduizenden!
Ook een accoord met Turkije zal dat niet stoppen!
Bijna 2 MILJOEN vluchtelingen zitten ongeregistreerd in Turkije en die komen nu hierheen.
Zelfs Turkije kan die stroom niet stoppen. maar ze doen alsof ze dat wel kunnen en chanteren de EU daarmee.
Lid worden van de EU in ruil voor het registreren van vluchtelingen?
Mijn vorige bijdrage van 18 juni was dus zo gek niet, want de EU wil nu geld geven aan Turkije om die kampen bouwen.
Toch komt het nog bij lange na niet neer op wat ik toen als oplossing gaf.
De EU wil turkije een schamele 3 miljard geven voor de opvang van vluchtelingen.
Er zitten nu al meer dan 2 miljoen vluchtelingen in Turkije, dan is 3 milhard niks!
Te weinig geld, te weinig om ze daar te houden!
Ze zijn grotendeels niet geregistreerd, dus ze komen hierheen of we willen of niet!


Bijdrage van 18 Juni 2015
Geen enkele oplossing voor de vluchtelingenstroom uit Afrika zal jou, u of mijzelf ideaal lijken.
Er is geen ideale oplossing!
Maar zo het nu gaat kan niet langer!
Vluchtelingen moeten onmiddelijk terug gestuurd worden!
Retour afzender! Liefst dezelfde dag nog!
Er worden miljarden verdiend door mensen die ze mooie beloftes doen en ze hier brengen.
In de landen waar ze vandaan komen, moeten grote kampen gebouwd worden.
Kampen met alle noodzakelijke voorzieningen, onderwijs en voeding.
De landen die nu al vluchtelingen opvangen moeten 100% schadeloos gesteld worden.
Bestaanden kampen moeten vergroot worden en ingericht voor jarenlang gebruik.
Veiligheid, onderwijs en voedsel op kosten van de EU.
De rekening moet volledig bij de EU liggen.
De EU moet miljarden meer betalen dan ze nu doen.
De EU kan beter miljarden betalen dan honderdduizenden vluchtelingen opnemen.
De EU moet dankbaar zijn tegenopver de landen die nu de meerderheid van de vluchtelingen opnemen.
Dankbaar en gul.
Hieronder staat al dat wie hier langer is dan 4 jaar automatisch hier zou moeten mogen blijven.
Wie hier korter is en afgewezen werd moet de keus krijgen; land van afkomst of één van de grote 'luxe' vluchtelingen kampen.
Deel van de oplossing kan verder zijn dat de EU vluchtelingen met een goed plan renteloze leningen kunnen krijgen.


Bijdrage van 18 Juni 2015
Vluchtelingen die langer dan 4 jaar in Nederland zijn, mogen blijven.
Dat zou de hoofdregel moeten zijn.
Dat zou ambtenaren flink aan het werk zetten om de procedures zo snel mogelijk af te handelen.
Dat zou politici en politieke partijen ertoe moeten aanzetten wet en regelgeving zo te veranderen dat iedereen binnen 4 jaar te horen moet kunnen krijgen of ze mogen blijven.
Na 4 jaar en 1 dag stoppen alle procedures en mogen ze blijven.
Dan krijgen ze recht op bijstand en alle andere regelingen.
Je kunt niet iemand terugsturen als ze langer hier woonden ( vaak meer dan 10 jaar ) dan in het land van afkomst.