Vrijheid



De vrijheid van meningsuiting zoals die nu wordt uitgelegd
is een bedreiging van onze vrijheid.
Schelden, beledigen en zo kwetsend mogelijke cartoons maken
zijn geen meningen!
Moslims willen niet dat hun profeet wordt afgebeeld.
Is het dan zo moeilijk om dat niet te doen?
Fuck de koning... is dat een mening?
De vrijheid van meningsuiting is een bedreiging van onze vrijheid.




Bijdrage van 4 Mei 2016
Allereerst maar mijn conclusie... cartoons om te kwetsen, schelden en beledigen zijn geen meningen.
Cartoons om te kwetsen, schelden en beledigen is haatzaaien en daarop moeten geldboetes staan.
Zonder tussenkomst van een rechter gewoon voor elke scheldnaam of belediging 100 euro boete.
Ook op het betreffende incident uitzenden en steeds weer herhalen staat dezelfde boete.
Net als bij elke overtreding of misdaad ben ik voor cumulatief straffen, dus steeds hoger.
Deze zogenaamde vrijheid van meningsuiting met schelden en beldeigen is een bedreiging van de onze vrijheid.
Vrijheid is een veel groter goed dan de vrijheid van meningsuiting.
Daarbij moeten politici en publicisten geen lagere straffen krijgen, maar hogere!
Is Fuck de koning, fuck Erdogan, fuck Rutte in the ass een mening?
Is een tekening met Rutte die geneukt wordt door een Samsom... een mening?
Is een zo kwetsend mogelijke tekening maken van de profeet een mening?
Er waren ( zijn? ) zelfs wedstrijden over wie de meest kwetsende tekening kon maken over de profeet.
Bij zo'n wedstrijd hield Wilders een toespraak.
Het gaat niet om grappige tekeningen... satire, maar alleen om zo erg mogelijk kwetsen.
Kwetsen staat gelijk aan haatzaaien volgens mij.
Is een plaatje met de onthoofding van Jozias van Aartsen een mening?
Geen vervolging onthoofding van Aartsen.

KRANKZINNIG!!!
Natuurlijk had Geenstijl vervolgd moeten worden vanwege een in elkaar gezette foto met een Jozias van Aartsen die onthoofd wordt.
Het heeft niets te maken met een mening!
Als het geen mening is, heeft het niets te maken met vrijheid van
meningsuiting of vrijheid van pers.
Als iemand iets racistisch zegt of schrijft, mag je hem / haar racist noemen,
anders is het een belediging.
Moslims zijn niet een soort ras, dus iemand die iets zegt of schrijft tegen moslims is geen racist.
Als je zo iemand racist noemt, beledig je deze.
Iemand die iets zegt of schrijft tegen een ras is pas een racist.
Iets roepen of zeggen in een verhit debat, moety natuurlijk kunnen, maar anders is het gewoon belediging.
Als in Canada een polticus roep... willen we meer of minder Nederlanders en zo de zaal opzet tegen Nederlanders,
zouden wij ook niet mooi vinden en wij zouden ook kwaad zijn.
De zaal opzetten tot scanderen van minder, minder, minder moet strafbaar zijn en
elke keer dat het journaal of een programma dat filmpje uitzend, zou deze een cumulatieve boete moeten krijgen.

Een mening is een reeks zinnen met een mening en daarvoor is de vrijheid van meningsuiting en van pers.

Ebru Umar 'Metro-columniste' zit vast in Turkije vanwege tweets.
Wat staat er in die tweets zou je dan willen weten, maar dat is zo onzinnig dat
degenen die er zich over opwinden, dat er niet bijzeggen.
Het gaat hier niet om een tweet met een negatief verhaal of mening.
#fuckerdogan... dat is wat ze tweete, zonder verdere reden voor deze belediging.
Ze weet en wist dat dat strafbaar is in Turkije, ze is niet dom en ze kon verwachten dat ze gearresteerd zou worden.
Wat ze verwachtte en waar ze om vroeg... kreeg ze!
Mooie publiciteit en ze verwacht nu dat wij haar gaan beschermen als ze terug in Nederland is?
Is #fuckerdogan een mening? moet dat vallen onder persvrijheid? Moeten wij nu haar beschermen?
Ebru Umar kreeg de publiciteit waar ze om vroeg en ze zat even vast waar ze op afgestuurd heeft.
In Nederland staat ze bekend om haar schelden en beledigen ( geen meningen ) van Turkse Nederanders.

Ebru Umar noemde Nederlandse Turken... nageboorte van een mislukte gastarbeidersgeneratie.
De ouders van de Nederlandse Turken noemt ze... berggeiten uit Turkije, geitenneukers
Het gedrag van Nederlandse Turken noemt ze NSB-GEDRAG


Alles in hoofdletters! Ze schreeuwde het dus schriftelijk!
Is dat vrijheid van meningsuiting? Vrijheid van pers?
Als dat geen haatzeeien is, wat dan?
Onmiddelijk een zware geldboete!

De vrijheid van meningsuiting zoals die nu wordt uitgelegd
is een bedreiging van onze vrijheid.
Schelden, beledigen en zo kwetsend mogelijke cartoons maken
zijn geen meningen!
Moslims willen niet dat hun profeet wordt afgebeeld.
Is het dan zo moeilijk om dat niet te doen?
Fuck de koning... is dat een mening?
De vrijheid van meningsuiting is een bedreiging van onze vrijheid.






Bijdrage van 23 Januari 2015
Naar aanleiding van de aanslagen in Parijs op Charlie Hebdo was er
op Donderdag 22 jan 2015, een thema avond met alle omroepen gewijd aan 'vrijheid'
Charlie Hebdo een, ondanks overheidssteun, bijna failliet blaadje met een verkoop van zo'n 30.000 in een stad van meer dan 2 miljoen inwoners.
Drie terroristen en 12 slachtoffers.
Mede door de toename van armoede plegen vijf mensen per dag zelfmoord.
In drie dagen dus meer doden dan bij die aanslag in Parijs... en dat gaat elke dag door, ook vandaag.
Is al die aandacht voor dat 'aanslagje' in Parijs dan niet een beetje overdreven?
Armoede is erger dan welke aanslag dan ook, het gaat elke dag door.
Armoede is ook voedingdbodem voor misdaad en zelfs van terrorisme.
De PvdA met Wim Kok, het CDA met Balkenende en nu de VVD met Mark Rutte bevorderden armoede, dus ook misdaad en terrorisme.
Is al die aandacht voor dat 'aanslagje' in Parijs dan niet een beetje overdreven?
Kunnen we niet beter wat aandacht geven aan de toenemende armoede, werkloosheid en zelfmoorden?
Toename van armoede, door de PvdA met Wim Kok in de negentiger jaren, daarna CDA met Balkenende en nu door de VVD met Rutte.
CDA, PvdA en VVD regeren altijd, het maakt niet uit op welke van de drie je stemt,
het CDA/PvdA/VVD beleid gaat gewoon door.

Vijf zelfmoorden per dag in Nederland.
Door de toename van armoede en toename van werkloosheid, door CDA, PvdA en VVD.

Armoede en werkloosheid die mede oorzaak zijn van radicalisering en dus mede oorzaak van de aanslagen in Parijs.
Naast armoede en werkloosheid zijn de honderdduizenden burgerdoden in Irak oorzaak.
655.000 Iraakse doden is een goed onderbouwd aantal, maar het kunnen er ook twee keer zoveel zijn.
De slachting onder irakeese burgers en vernedering in de Abu Ghraibgevangenis en in Gevangenenkamp Guantanamo Bay.
Haat is de drijfveer van terroristen en niet onze vrijheid van meningsuiting.

Jouw Vrijheid Mijn Vrijheid
Naar aanleiding van de aanslagen in parijs op Charlie Hebdo was er
op Donderdag 22 jan 2015, maar liefst anderhalf uur gewijd aan 'vrijheid'
Maar 5 op de 100 Nederlanders is moslim.
Een hele groep Nederlanders is het met mij eens dat je niet alles zomaar mag tekenen en roepen.
Teken iets over de holocaust of maak Anne Frank belachelijk is dat ook al verboden.
Ook het koningshuis is een beschermt onderwerp.
Teken voortdurend christus die vloekt, moet je zien wat christenen doen.
Moslims willen niet dat hun profeet wordt afgebeeld.
Is het dan zo moeilijk om dat niet te doen?
Het zijn altijd kwetsende tekeningen zonder enoge betekenis anders dan om te kwetsen.
Tekeningen van hun profeet zonder betekenis en dus geen meningsuiting.
Als het je zo uitkomt, en blijkbaar doet het dat, leg je zo'n tekening uit als meningsuiting?
Een vloekende Jezus die Abraham neukt is vrijheid van meningsuiting?
Achter iedere zogenaamd onschuldige tekenaar zitten mensen met een grote mond of zelfs met wapens.
Dat geld voor beide kanten!
Achter Geert Wilders stond Breivik, die Wilders dertig keer noemde in zijn manifest.
Breivik vermoorde geen 12 mensen, maar 77 jongeren van de noorse arbeiderspartij.
In de uitzending van Jouw Vrijheid Mijn Vrijheid werd nogal eens gedaan alsof de tekeningen van Charlie Hebdo, vrijheid van meningsuiting zijn of kritiek.
Zo'n kwetsende tekening, zo kwetsend mogelijk, kun je niet zien als kritiek of als mening!
Voor een mening en zelfs voor kritiek, heb je meer woorden nodig.
De cartoons zijn alleen bedoelt om te kwetsen, niet om een mening of kritiek te geven.
Wie haat zaait zal haat oogsten... zo simpel is het eigenlijk.
In deze uitzending praatten ze over dobber negers en dat Ebola niet moet tegen gehouden worden.
Ze zouden ter plaatse gearresteerd moeten worden, wegens haatzaaien en dit is een thema avond over vrijheid?
Dit is juist een mooi voorbeeld van hoe de vrijheid van meningsuiting in strijd is met onze beschaving en
dat de vrijheid van meningsuiting onze vrijheid kan bedreigen.
Wie vrijheid wil en vrijheid wil behouden moet de vrijheid van meningsuiting beperken.
De vrijheid van meningsuiting moet je beperken tot het niveau van beschaving.
Beschaving begint met respect voor anderen en andersdenkenden.
Het bedenken van zo kwetsend mogelijke zinnen en woorden als kopvoddentaks en het tekenen van Mohammed is haatzaaien!
Respecteer dat moslims niet willen dat hun profeet niet mag afbeelden en beledigen,
zoals christenen niet willen dat we Gods naam ijdel gebruiken... vloeken.
In de uitzending kwam ook de melding dat na de aanslag in parijs was opgeroepen om zoveel en zo vaak mogelijk Mohammed te tekenen.
Denk je in dat je om christenen te kwetsen op zou roepen zoveel mogelijk te vloeken.
Dat gaat niet om humor en ook niet om iemands mening, want een tekening is geen mening!
Roepen dat je minder Marokkanen wilt is geen mening.
Ja, misschien was een tekening voor holenbewoners een mening.
Doen alsof er geen beschaving is, gewoon om te kwetsen en aan te zetten tot haat.

Terroristen hebben ook helemaal geen hekel aan kleine blaadjes of grote flats.
Ze haten Amerika en daarna het westen.
De slachting onder irakeese burgers en vernedering in de Abu Ghraibgevangenis en in Gevangenenkamp Guantanamo Bay.
De moslims die nu geraakt worden door de werkloosheid en armoede van PvdA/Kok. CDA/Balkenende en VVD/Rutte is dan net de druppel.


Zoveel aandacht door maar drie terroristen, wat als er vijf of zelfs zes terroristen in actie komen?
Volgens mij kicken terroristen meer op al die media aandacht dan op het doden van mensen.
Kicken op aandacht en op het gegeven dat maar drie terroristen zoveel aandacht kunnen krijgen voor HUN haat.
Met dank aan alle publieke en commerciele omroepen.


Blij dat de berlijnse muur weg is?
Vrijheid voor de mensen uit Oost Duitsland?
Wat voor vrijheid is dit als we mensen van buiten tegenhouden en laten verdrinken in de middellandse zee?
Al meer dan 2 MILJOEN vluchtelingen uit Syri

Nederland wil 150 vluchtelinge opnemen.

Nederland wil 150 van de meer dan twee MILJOEN vluchtelingen opnemen.
Ach wat zijn wij een vrij land, ach wat zijn wij christelijk en beschaafd.
Ja, er zijn veel meer dan 150 vluchtelingen, die andere duizendenzijn met gevaar voor eigen leven hier gekomen.
Die anderen zijn de gelukkigen, maar er zijn duizenden die zijn verdronken in de poging hier te komen.
Niet iedere vluchteling verdringt in de poging om hier te komen.
20.000 doden op bodem van de middellandse zee; 20 juni 2013
Maar de weinige gelukkigen die het wl gehaalt hebben, willen we graag zo snel mogelijk weer terug sturen.
Rot op naar je eigen land.
Wat voor vrijheid is dit als we mensen van buiten tegenhouden en laten verdrinken in de middellandse zee?
Wie het wel halen wacht een slechte behandeling, minachting en uitzetting.
Wat voor vrijheid is dit als we een muur hebben tussen Mexico en Amerika?
Berlijnse muur weg? Wij hebben tal van muren om onze vrijheid en ons geld niet te hoeven delen.
Wij willen maar 150 van de meer dan 2.000.000 vluchtelingen uit oorlogsgebied opvangen.
Christelijk? Beschaafd? Vrijheid? laat me niet lachen.