Wachtgeld


Bijdrage van 25 April 2016
Tofik Dibi van GroenLinks kreeg 321.908,03 wachtgeld en verdedigd de wachtgeldregeling bij Pauw.

Tofik Dibi liet zich op een onverkiesbare plaats zetten en stuurde dus zelf aan op zijn 'ontslag'
Daarna heeft hij zo lang mogelijk gebruik gemaakt van de regeling.
Met het uitbrengen van een boek heeft hij gewacht totdat de regeling ten einde was.
Dat hij bij Pauw durft te gaan zitten!
Waarom is hij niet onder een steen gaan zitten?
Als GroenLinkser heeft hij driftig meegewerkt aan versoberen van de ww.
In ruil voor meedoen in Afghanistan, werd de ww duur met een derde verkort.
Afghanistan, waar we niets hebben betekend en waar nu meer doden vallen dan voordat we er waren, is bijna vergeten.
Maar de duur van de WW wordt nooit meer zolang als voor Afghanistan.
GroenLinks een linkse partij? Hahahahaha! Stelletje nietsnutten!
Net zo links als de PvdA... niet dus!
Voor de SP zijn GroenLinks en de PvdA grotere vijanden dan alle andere partijen.
In discussies zijn PvdA-ers en Groenlinksers feller tegen sp-ers dan debaters van andere partijen.
SP wil als enige partij helemaal af van wachtgeld en politici dezelfde regels geven als normale burgers in de echte maatschappij.
Het verloop in de Tweede Kamer is enorm en dan helpt de riante wachtgeld regeling niet!
Je zit er een tijdje en je kunt aanspraak maken op een flink hoge wachtgeld!
Als je in de echte maatschappij zomaar opstapt krijg je niet eens ww, maar politici krijgen dan ook die riante regeling.
Stelletje graaiers!
Dankzij de SP is de wachtgeld al iets minder riant
In 2009 was de wachtgeld regeling voor 6 jaar en had je geen sollicitatieplicht.
Dankzij de SP is dat versobert tot 3 jaar en met sollicitatieplicht.
Maar het liefst zou de SP de regeling helemaal afschaffen!
Risico's om te moeten stoppen zijn in de echte maatschappij veel groter en met hun netwerk moet een politicus eenvoudiger nieuw werk kunnen vinden.
Voor de risico's krijgen kamerleden een flink salaris.
Maar dan houdt die riante regeling hem/haar tegen en ze blijven graaien van de wachtgeldregeling.
In de echte maatschappij loop je meer kans op ontslag dan in het parlement.
Als je in de echte maatschappij je werk slecht doet en minder verkoopt, kun je je baan verliezen.
Veel mensen hebben geen jaren achtereen een baan, maar steeds maar enkele maanden.
In de echte maatschappij loop je meer kans op ontslag dan in het parlement.
Ook heb je steeds voor meerdere jaren achtereen een goed betaalde baan.
Doe jij het niet goed en je verliest kiezers kun je je baan verliezen.
Als je je baan verleist door slechte prestaties van jou en/of je partij dan is dat toch logisch?
Is een vallend kabinet of zetelverlies veel anders dan een faillisement of reorganisatie bij een bedrijf?
Dus waarom niet de normale werkloosheidsregels die gelden voor iedereeen behalve voor politici?
Waarom graaien en het slechte voorbeeld geven?
Waarom denken politici beter te zijn dan burgers?
Zelfs al nemen ze zelf ontslag krijgen ze die riante wachtgeldregeling!
In de echte maatschappij zijn ze verwijtbaar werkloos en krijgen zelfs geen ww.
SCHANDE!

ex-Kamerlid voor D66 Wassila Hachchi stapte zelf zomaar op en inde in drie maanden 18.000 euro
CDA, VVD, PvdA, D66, GroenLinks, SGP en CU willen het houden zoals het is.
Alleen de SP en de PVV doen normaal en eisen dezelfde regeling voor henzelf als voor burgers.

Tofik Dibi van GroenLinks streek 321.908,03 op aan wachtgeld.
Dat is evenveel als iemand uit zijn geboortejaar zijn hele leven tot zijn pensioen zou kunnen verdienen.
Opmerkelijk is helemaal als je je bedenkt dat dankzij GroenLinks de WW is met een derde verkort in ruil voor het kunduzakkoord.
Die partij, GroenLinks noemt zich dus net als de PvdA links... hahahahaha!!!

Kathleen Ferier van het CDA kreeg 782.306,43 wachtgeld.
10 jaar wachtgeld

Volgens RTL Nieuws kregen CDA'ers Henk Bleker en Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner waarschijnlijk samen 180.000 wachtgeld.
Oud kamerleden hebben daarnaast nog recht op 20.000 outplacement geld.
Dat is 10 keer zoveel als ze aan gemeenten geven om werkzoekenden te helpen.
Politici hebben hiernaast ook nog vroegpensioen.
Wat ze voor ons, de echte burgers bedenken is niet goed genoeg voor henzelf... de super burgers.

Bijdrage van 11 September 2014
Wachtgeld; een werkloosheidsuitkering voor politici en bestuurders.
Net als een vertrekbonus ook uitgekeerd bij wanbeleid en slechte prestaties.
Tot 2001 zelfs voor ambtenaren van de semi-overheid, maar die krijgen nu riante vertrekbonussen.
3,5 miljoen vertrekpremie voor E.Th.P. (Erik) Staal, PvdA, De 'Zonnekoning' villa op Bonaire, 1/5 miljoen per jaar, 2 miljard verlies voor Vestia en bekend om zijn Masarati van de zaak.

Wachtgeld krijg je ook als je zelf of op verzoek vertrekt.
Wachtgeld krijg je ook als je een andere leukere baan vindt die minder betaald. Je krijgt dan wachtgeld ter aanvulling.

Wie krijgt wachtgeld?
1. Ministers en staatssecretarissen
2. Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
3. Commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters, wethouders en bestuurders van waterschappen

Wachtgeld is onzin!!!
Er is ook geen enkele reden voor, integendeel.
De banen bieden vele malen meer zekerheid dan vergeleken banen in de echte maatschappij.
Lees ook ministers
Regels bedenken die voor bijna de hele samenleving tellen, maar niet voor jezelf?
Zoals ook in de echte maatschappij verliezen zij hun baan na slechte prestaties van henzelf, collega's of van hun politieke partij of na afloop van het tijdelijk contract ( 4 jaar )

Gewoon naar het UWV en gebruik maken van de regels die voor bijna elke Nederlander gelden.
Zodoende krijgen zij ook meer feeling met de burgers die gebruik maken van de regels die zij bedachten.

Er blijven dan nog veel voordeeltjes over... bijna nooit ontslag bijvoorbeeld.