Wachtlijsten
Bijdrage van 9 Maart 2017
De Socialistische Partij wil een Nationaal Zorgfonds.
Het lijkt iets op het ziekenfonds vroeger, maar dat was alleen voor de lagere inkomens.
Dit zal voor alle inkomens worden.
Geen Eigen Risico meer en geen winsten voor de vele zorgverzekeraars.
Die per jaar 1 miljard winst maken en nu al 11 miljard in kas hebben
Terwijl ze maar 6 miljard als buffer zouden hoeven te hebben.
We worden uitgemolken door de zorgverzekeraars.

Tegenstanders beginnen vaak over wachtlijsten in de tijd van het ziekenfonds.
Ja, zelfs VVD-ers, PvdA-ers en D66-ers
Maar wie een beetje de geschiedenis kent weet dat deze drie partijen samen regeerden als zijnde paars.
Zij regeerden in de negentiger jaren en het heette paars omdat het zonder de CDA was.
Het CDA regeerde altijd en het moest nu maar eens zonder.

De wachtlijsten ontstonden door BEZUINIGINGEN van PvdA, VVD en D66!!!


D66 wou nog weleens opperen, soms zelfs trots, dat Els Borst die wachtlijsten zou hebben opgelost.
Maar Els Borst had ze eerder zelf laten ontstaan door BEZUINIGINGEN. BR> Els Borst was schuldig aan de wachtlijsten, niet het ziekenfonds!

Wachtlijsten waren dus geen gevolg van het ziekenfonds,
maar ontstonden door BEZUINIGINGEN van PvdA, VVD en D66!!!
Net als bij Rutte 2 stemde het CDA ook toen al op ongeveer 90% van hun wetten
en maatregelen en zijn dus even schuldig!
Bovendien heb je nu ook wachtlijsten!
Steeds meer wachtlijsten, zelfs bij de Eerste Hulp door ouderen
die door sluiting van tehuizen nu naar de Eerste Hulp moeten als er iets is gebeurd.


Zojuist zag ik een filmpje op youtube met daarin de boodschap dat het Eigen Risico ervoor zorgt dat mensen minder zorg gaan gebruiken.
Dat zeiden ze ook bij invoering, maar het is een heel domme bewering.
Aan de ene kant heb je mensen die zorg mijden omdat ze het Eigen Risico niet kunnen betalen.
Gaan niet naar de huisarts omdat ze bang zijn voor een dure doorverwijzing of dure medicijnen en hulpmiddelen.
Ook halen steeds meer mensen hun medicijnen niet op.
Ja, zorgmijden zorgt er nu even voor dat de zorg goedkoper is... maar zirgmijden kost op den duur veel meer dan het nu opleverd.
Duurder en de betrokken zorgmijders worden zieker en gaan eerder dood.
De algere inkomens gaan nu al 7 jaar eerder door en zijn 15 jaar langer ziek.
Het Eigen Risico maakt de zorg op den duur dus duurder door zorgmijders.
Maar ook zonder zorgmijders maakt het Eigen Risico de zorg duurder.
Als ik mijn 385 euro besteed heb, ga ik proberen erna GRATIS meer zorg te krijgen.
Gratis voor mijzelf, maar niet gratis voor dit stelsel, voor de overheid.
U, de belastingbetaler gaat dan mijn zorg betalen.
Hierop spelen ook zorgverleners in en praten burgers aan dat
als ze hun Eigen Risico verbruikt hebben GRATIS een bril krijgen.

Het Eigen Risico zorgt dus NOOIT voor lagere zorgkosten!
Alleen voor grotere winsten bij zorgverzekeraars,
winsten die de belastingbetaler moet opbrengen.