Werkloos.
Flex wordt meer vast en vast wordt meer flex en dan heeft niemand meer wat.
VVD scoort goed op werkgelegenheid, maar je moet niet kijken
of je met dat werk kunt rondkomen.
Steeds meer mensen met een volle baan zitten in de bijstand.
De bijstand die de VVD met 5% wil korten.
Bijdrage van 2 Maart 2017

Filmpje over hun standpunten voor de verkiezingen op 15 Maart 2017 NU.NL

SGP, D66 en CDA willen het ontslagrecht versoepelen zodat je nog sneller ontslagen kunt worden.
De VVD wil nog meer tijdelijke contracten die nog langer mogen duren.
SP, GroenLinks, CU, PvdA en PvdD willen dat vast werk de norm wordt en vast werk goedkoper maken.Toeslagen zijn kleine bijstandsuitkeringen om huur,
zorg of kinderen te kunnen betalen.
Meer dan 90% van alle Nederlanders zijn bijstandstrekkers!
Terug naar voldoende loon zonder toeslagen, zorg zonder eigen risico
stem links, dus op de enige echte linkse partij... de SP


Bijdrage van 24 Januari 2017
In de ww moet je nu ook het inkomen van je partner doorgeven om zogenaamd extra ww te krijgen
nog even en je krijgt geen ww als je partner werkt
daarna nog even en er is geen ww meer en kom je direct in de bijstand.
Niet de vluchtelingen breken Nederland af... maar de Neoliberalen
CDA, VVD, D66, PvdA, PVV, GroenLinks, CU en SGP
Stem niet neoliberaal, stem SP, stem echt links en sociaal
SP die vooral door PvdA buiten elk kabinet werd gehouden.
De SP mag alleen meedoen als ze net als GroenLinks en PvdA ook neoliberaal worden.
Tweede bijdrage van 5 Juni 2016
Het is een leugen dat de werkloosheid daalt.
Nooit zal de werkloosheid zo laag worden als voor Rutte 1 met CDA en PVV!
Per 1-1-2015 hanteerd men bovendien een nieuwe definitie van werkloosheid.
De ILO / International Labour Organisation definitie.
Als je een paar uurtjes gaat werken tel je niet meer mee als werkloos... onzin natuurlijk!
CBS cijfers werkloosheid
Er komen nooit meer zo weing werklozen als voor Rutte / VVD
Als je dan een baan krijgt is het een flex-vaste baan, zonder ontslagrecht en zonder ontslagvergoeding.
Het is ook onnatuurlijk dat de VVD, een werkgeverspartij die dus maar een klein groepje vertegenwoordigd de grootste partij is.
Voor werkgelegenheid moet je zorgen dat de SP, de enige echte linkse partij, niet langer buiten de regering gehouden wordt door met name de PvdA.

Wie 1 uur per week werkt
is niet werkloos!


Bent u het met mij eens, dat dat een KRANKZINNIGE definitie is?
Alleen als je er het volk mee wil belazeren neem je zo'n definite aan!
Iedereen die meer werk nodig heeft om rond te komen zou geteld moeten worden als werkloos.
Rondkomen zonder toeslagen en andere aanvullende uitkeringen.
Toeslagen zijn ook uitkeringen en iedereen met een toeslag is uitkeringstrekker.
We hollen achteruit!
Wie kan nog zonder aanvullende uitkering / toeslag rondkomen?
Bijna iedereen is uitkeringstrekker!
We sloten de sociale werkplaatsen, tehuizen voor geestelijk patiënten, verzorgingstehuizen en verpleegtehuizen.
Straks moeten we onze ouders zelfs opvangen.
Krijgen we dan ouderopvangtoelag?
Stop met stemmen op de eeuwige regeerders; CDA, PvdA en VVD.
Stop met stemmen op neoliberale partijen; CDA, PvdA en VVD.
Stop met stemmen op meelopers van CDA, PvdA en VVD; PVV, D66, Groenlinks, CU en SGP
Stem op de Socialistische Partij, de SP die steeds buiten elk kabinet gehouden wordt door met name de PvdA!
Stem desnoods 50plus of partij van de dieren, maar niet op het neoliberalisme van CDA, PvdA, VVD, PVV, D66, Groenlinks, CU of SGP

Wie meer werk nodig heeft om rond te komen
zonder aanvullende uitkeringen of toeslagen
is werkloos!


Schaf de belasting op arbeid tot b.v. 33.000 helemaal af
en bekijk hoeveel toeslagen ze dan nog nodig hebben.
Boven de 33.000 moeten mensen leren zelfstandig te zijn en niet meer de hand op te houden.
PvdA en VVD willen nu zelfs de hogere inkomens meer kinderopvangtoeslag geven
als de lagere inkomens en dat is volkomemn van de pot gerukt!
Toeslagen zijn een vriendelijk woord voor uitkering en hogere inkomens horen geen uitkeringstrekkers te zijn!


Bijdrage van 5 Juni 2016
Met name de regeringpartijen PvdA en VVD doen graag alsof de economie aantrekt en er meer banen komen.
Ook de andere partijen doen daaraan mee, want ze hopen dat u en ik geld uitgeven in winkels en aan bedrijven.
Elders leg ik al uit dat economische groei NIET betekend dat het beter gaat met u en mij.
Economische groei betekend zelfs vaak dat u en ik iets hebben ingeleverd.
Lagere lonen is beter voor economische groei.
Minder milieuregels zijn goed voor economsiche groei.
Lagere uitkeringen en sociale vorozieningen zijn goed voor economsiche groei.
Zo kunt u zelf nog tal van voorbeelden bedenken die slecht zijn voor u en mij en goed voor economische groei.
Als de VVD dus roept... dat is goed voor de handel, voor economische groei... roepen ze eigenlijk dat ze u en mij weer iets willen AFPAKKEN.
Affijn, ik dwaal af.
Met name de regeringpartijen PvdA en VVD doen graag alsof de economie aantrekt en er meer banen komen.
Dat doen ze dus om u en mij te bewegen ons spaargeld uit te geven in winkels en aan bedrijven en om te doen alsof ze goed geregeerd hebben en dat u en ik volgend jaar weer PvdA of VVD moeten stemmen.

Meer banen? minder werkloosheid?
Economische groei?


U en ik zien steeds meer leegstaande winkels die niet leeg staan doordat we meer online kopen.
Maar 15% kopen we online.
Ze staan leeg omdat we minder te besteden hebben!
Ook steeds meer kantoorpanden staan leeg!
Bijna 200.000 werkenden weg uit de bouw!
Sommigen gingen ander werk doen, maar 105.000 werken sinds 2014 helemaal niet meer en zitten werkloos thuis.
Ondanks de woningnood sinds 1945 worden er nog altijd maar weinig huizen gebouwd en dan ook nog meestal huizen die alleen betaalbaar zijn door huurtoeslag.
Doorgaans worden er meer oude woningen afgebroken dan nieuwe woningen gebouwd.
Nee, blijkbaar hebben de politieke partijen meer familie, vrienden of aandelen in de wegen- en spoorbouw.
Vele miljarden werden er in Assen uitgegeven aan toegangswegen en nu ligt de hele binnenstad van Assen overhoop voor nieuwe wegen en viaducten.
Maar dat zie je niet alleen in Assen!
Overal in het land geeft men miljarden uit aan stations, wegen en spoor.
Ze zouden beter zo'n 200.000 nieuwe goedkope ( betaalbaar zonder huurtoeslag ) woningen kunnen bouwen.Bijdrage van 22 Mei 2016
Meer dan 580 werklozen in Tilburg kwamen mogelijk in aanraking met chroom-6
Teveel banen verdwenen doordat mensen gedwongen werden tot mantelzorger of vrijwilliger.
Maak van mantelzorg werk en vrijwilligers werk banen en je krijgt minder werklozen.
Nooit zal de werkloosheid mee zo laag zijn als voor Rutte 1, maar het zou schelen als we werk weer gingen belonen met loon.
Steeds meer toeslagen en steeds midner loon.
Hoe heet het als de overheid ieders inkomen betaald?
Ja, dat is communisme.
Steeds meer betaald de overheid ieders huur... huurtoeslag, ieders zorg... zorgtoeslag, enzovoort.
Werken loont steeds minder en steeds meer worden we afhankelijk van toeslagen / overheidssteun.
Ja, dat is communisme.

In Tilburg werden werklozen gedwongen tot werk dat ook iemand in loondienst had kunnen doen.
Werklozen dwingen tot werk is dus verwerpelijk!
Daarbovenop moesten ze ook nogeens zeer gevaarlijk werk doen.
Chroom zes is kankerverwekkend en dat is al sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw bekend.
Toch werden werklozen gedwongen tot het verwijderen van chroom zes houdende verf op treinen van de NS.
Bijdrage van 22 Mei 2016
Goed beschouwd zijn mantelzorgers, vrijwilligers en werklozen en bijstandstrekkers die onbetaald werk doen... BROODROVERS.
Dat is geen verwijt aan hen!
Dat is een verwijt aan neoliberaal beleid van CDA, PvdA. VVD, PVV, D66, GroenLinks, SGP en CU.
Dat zijn de partijen die de afgelopen 20 jaar neoliberaal beleid mogelijk hebben gemaakt!
Alles draait om winst, winst, winst.
Winst, winst, winst, dus lagere lonen en liefst GRATIS werknemers.
Werklozen werden zelfs gedwongen werk te doen, wat ook gedaan had kunnen worden door iemand in dienst te nemen.
Werklozen werden gedwongen zeer giftige en kankerverwekkende verf te schuren.
Chroom-6 is giftig en dat was al de vorige eeuw in de jaren tachtig bekend!
Maar mensen bij defensie en werklozen tellen blijkbaar niet mee.
Werklozen zijn ook mensen!
Reïntegratiebureaus zijn de enigen die goud geld verdienen aan deze stumpers.
Laat gemeenten en bedrijven gewoon mensen in dienst nemen in plaats van flutcontractjes of zelfs tewerkstellingen.
Banen voor op zijn minst zes maanden.
Gemeenten verplichten tot een minimum aantal gemeentewerkers voor plantsoenwerk in plaats van reïntegratiebureaus rijk te laten worden door onzinnige klussen en onzinnige cursussen.
Ik schrijf uit eigen ervaring!
Alleen de reïntegratiebureaus hebben wat aan deze onzinnige opleidingen en flutbaantjes.
De zo gemaakte baantjes met behoud van uitkering en dure opleidingen duren 1 hoogstens 2 jaar en erna zitten ze decennia bij huis in de bijstand tot hun pensioen.
Zelf klom ik van LBO niveau naar HBO niveau op kosten van UWV, maar grotendeels op eigen kosten en dat leverde amper twee jaar werk een lege spaarpot en decennia bijstand op.
Overheden zouden liever hun geld moeten geven aan salarissen dan aan uitkeringen en reïntegratiebureaus.Bijdrage van 8 April 2016
Vanmorgen werd bekend dat het kabinet VVD + PvdA TIEN MILJARD wil besteden aan wegenprojecten.
Wie weleens in België of Duitsland is geweest, weet dat onze wegen veel en veel beter zijn.
Zodra je de grens overgaat zie je het verschil.
Wat heeft dat met deze rubriek Werkloosheid te maken.
Voormalig vluchtelingen krijgen banen toegewezen of dat is tenminste het idee van veel mensen.
Voormalig, want ze hebben soms al jaren een verblijfsvergunning.
Dan moeten ze ook werk... logisch.
Een baan is goed voor de integratie.
Maar banen zijn OOK goed voor Nederlanders.
Geef nu niet de vluchtelingen de schuld!
Zoals de joden bijna een eeuw geleden de schuld kregen van alle misstanden!
Rechts plukt de bevolking en extreem rechts ggeeft dan de schuld aan de joden en nu aan de vluchtelingen.

Rutte 1 met VVD + CDA + PVV en Rutte 2 VVD + PvdA zijn de schuld van de hoge werkloosheid.
De crisis duurde van 2007 tot 2010 in alle ons omringende landen.
In Nederland zitten we nu nog in de crisis... de Ruttecrisis!
Sinds Rutte 1 al steeg de werkloosheid boven de 500.000
PvdA en VVD voerden 1-1-2015 een nieuwe definitie in van werkloosheid en ondanks dat is die nog hoog.
Iedereen die maar 2 uurtjes werkt, is niet meer werkloos.
KRANKZINNIG!
Ondanks deze krankzinnige nieuwe definitie daalt de werkloosheid amper.
Als ze roepen dat het aantal ww trekkers daalt, dan moet u bedenken dat de ww korter is en dat dat nu bijstandstrekkers zijn.
Het aantal uitkeringen blijft stijgen dankzij de ruttecrisis


Geef dus niet de schuld aan de vluchtelingen zoals de PVV doet, maar aan de PVV zelf in Rutte 1 en aan VVD, CDA en PvdA
Evenveel schuld treft de meelopers... D66, SGP en CU
Rechts plukt de bevolking en extreem rechts geeft de schuld aan de vluchtelingen.
Ze geven blijkbaar liever 5 Miljard uit aan belastingverlichting voor de midden en hogere inkomens, 8 Miljard aan de JSF, 4 Miljard aan onderzeeboten en TIEN MILJARD aan wegen dan aan banen.

Onder andere 60.000 thuishulpen verloren hun baan.
De werkloosheid steeg dankszij Rutte 1 en 2 en alle ondersteundende partijen
tot ver boven het peil waarop Rutte begon... onder de 500.000
De crisis duurde van 2007 tot 2010 en daarna kregen we de ruttecrisis.
Niet door joden of vluchtelingen maar door neoliberaal beleid van VVD,PVV,CDA,PvdA,D66,CU en SGP
In plaats van een uitkering kun je iemand voor weinig meer ook een baan geven.


De ideale partij bestaat niet, maar het minst te wijten valt de SP.
Dat komt ook omdat ze altijd buiten de regering gehouden zijn door de PvdA.
Veel bevalt mij niet aan de SP, maar beter is er ( nog ) niet.
Ze worden altijd buiten de regering gehouden door met name de zich links noemende Pvda.
Op het vlak van inkomen en verdeling van rijkdom, is de PvdA net zo neoliberaal als CDA, VVD, D66 en de andere meelopers.
Alleen als de SP héél groot wordt zou ze misschien, ondanks tegenwerking van alle anderen, kunnen regeren.
De Socialistische Partij is de enige linkse partij.
De Socialistische Partij is de enige linkse partij en de partij die net als de meerderheid van het volk in 2005 tegen de europese grondwet en nu 2016 tegen het verdrag met Oekraine was.
Een volksvertegenwoordiging moet het volk vertegenwoordigen, maar in 2005 en 2016 waren de meeste partijen voor en het volk tegen.
Over deze punten was er een referendum, maar er zijn duizenden punten waar de volksvertegenwoordiging het volk niet vertegenwoordigd.
Dit systeem werkt niet meer omdat ze doen wat goed is voor de economie, de handel, voor multinationals!
Wat goed is voor de handel, de multinationals en voor de economie, is bijna altijd slecht voor het gewone volk.
Lonen, uitkeringen, milieu, sociale voorzieningen en belastingen zijn allemaal slecht voor de handel, de multinationals en voor de economie maar goed voor de gewone burger die leeft van de lonen, uitkeringen, sociale voorzieningen en belastinginkomsten.

Stop het neoliberalisme van CDA, PvdA, VVD, PVV, SGP, CU en SGP
Dat is alleen goed voor de handel, de multinationals en voor de economie,
maar slecht voor de gewone burger!
De SP zal wel altijd buiten de regering gehouden worden,
dus is het enig redmiddel... bindende referenda.
Referenda waar de VVD zo tegen is, want de VVD is een antidemocratische partij.
Ze vertegenwoordigen het volk niet en ze willen geen referenda.
De VVD wil een monddood volk!
De VVD wil de rijken, de bedrijven, de multinationals, de handel vertegenwoordigen en niet het volk.
Bijdrage van 18 maart 2016
De verkiezngen naderen en de PvdA ziet dat ze flink zetels zal moeten inleveren.
Maar gek genoeg verliest de VVD lang niet genoeg om niet gewoon met de PVV verder te gaan.
Wilders moet van Rutte zijn 'minder, minder, minder'terugnemen voordat hij met ex-vvd-er Wilders wil regeren.
Geert Wilders nam zijn "65 blijft 65" wat betreft de AOW al binnen een paar uur na die verkiezingen terug.
Wilders ging regeren met CDA en VVD en de AOW ging naar 67 jaar.
De crisis duurde van 2007 tot 2010 in alle ons omringende landen, maar in Nederland bleef de werkloosheid onder Rutte 1 stijgen en stijgen.
Kortom...

De crisis duurde van 2007 tot 2010
en daarna kregen we de VVD-CRISIS met Rutte!


Maar toch weer VVD stemmen?
Rutte 3 met ex-vvd-er Wilder?
Wilders was 15 jaar VVD-er en maar 1o jaar PVV-er.
Om de laatste restjes sociale voorzieningen af te breken?
Weg met de toeslagen, weg met rechtsbijstand, weg met...
Affijn dit is de rubriek werkloosheid.
Vanaf 1 januari 2015 hebben de VVD en PvdA een nieuwe definitie van werkloosheid ingevoerd en daardoor LIJKT de werkloosheid NOG veel lager dan hij in WERKELIJKHEID is.
Nog veel lager, want de vorige definitie klopte ook al niet.
Werkloos ben je volgens mij als je geen 40 uur werkt en meer wilt c.q. moet werken om rond te komen.
Ja, dan kom je op het drievoudige van de huidige cijfers of nog hoger.
CDA, PvdA en VVD hebben de afgelopen 30 jaar afwisselend de lonen en de uitkeringen verlaagt.
Zover verlaagt dat zelfs al werk je 40 uur je een toeslag nodig hebt om rond te komen.

Toeslagen zijn OOK uitkeringen.
Heb je een toeslag?
Dan ben je uitkeringstrekker!
Dat komt uit dezelfde pot als de BIJSTAND!
Voor een deel ben je BIJSTANDSTREKKER
Werkgevers betalen steeds MINDER
en we krijgen steeds meer toeslag.
In feite gaat de overheid ( CDA, PvdA, VVD in wisselende samenstelling )
steeds meer de lonen betalen inplaats van de werkgevers.
Arbeid is niets meer waard als je afhankelijk bent van toeslagen.
Ja, dat is COMMUNISME
Steeds meer worden CDA, PvdA en VVD communistische partijen.
Zij betalen ook werknemers die gewoon werk hebben.
Geef mij dan maar socialisme!
Socialisme is HEEL wat anders dan het communisme van CDA, PvdA en VVD
Met socialisme betaald de werkgever je gewoon volledig en
krijg je alleen geld van de overheid als je werkloos, gehandicapt of ziek bent.

Met een eerlijke definitie zou de werloosheid dus minstens drie keer hoger zijn.
Bovendien verdienen ze te weinig om rond te komen en zijn afhankelijk van vadertje staat
voor allerlei toeslagen.
Daar nog weer bovenop heb je de mensen die hun huis of spaargeld zitten op te eten.
Zij worden niet geteld als werkloos totdat ze alles op hebben.
Dan komen zij in de bijstand.

Trap niet in de leugens van CDA, PvdA en VVD
Het gaat al dertig jaar NIET goed!
en al dertig jaar breken zij alles af
om een zogenaamde economische groei te betalen.
In de bijstand had je in de zeventiger jaren meer koopkracht dan nu.
Een arbeider kon in minder jaren een huis aflossen dan nu,
onze kindern zullen al helemaal geen huis meer kunnen aflossen.
Een arbeider kon rondkomen en de huur betalen zonder een aanvullende uitkering... toeslag.
Ja, vrouwen konden zelfs thuis blijven voor de kinderen en nog hadden ze met 1 inkomen geen armoede.
We betalen zogenaamde economische groei door in te leveren op loon en op voorzieningen.
Bijdrage van 1 December 2015
Hieronder heb ik het over de permanente LEUGEN van PvdA-ers over de werkloosheidscijfers.
De PvdA pakt de oude definitie van werkloosheid om te bepalen wat de werkloosheid WAS en de nieuwe definitie om te zeggen hoe hoog die NU IS.
Met deze LEUGEN komen zij tot een daling van 100.000 werklozen in 1 jaar.
Het aantal WW-uitkeringen dat verstrekt is aan 55-plussers is in vijf jaar tijd verdubbeld.
Ook doen VVD en PvdA graag alsof zij begonnen in de crisis.
Wij komen uit een zware crisis en krabbelen nu stevig op... of woorden met die strekking.
Maar Rutte begon met CDA en PVV helemaal NIET in de crisis!
VVD+CDA+PVV begonnen NA de crisis en terwijl in alle andere landen herstel zichtbaar was, STEEG hier de werkloosheid.
Onder Rutte 1 steeg de werkloosheid tot boven de 500.000
Onder Rutte 2 bleef de werkloosheid stijgen en stijgen.
Na zoveel stijging een kleine daling en dan al van de toren blazen dat het goed gaat.
Het is nog een LANGE weg naar de werkloosheidscijfers van voor Rutte 1
Pas was in het nieuws dat het aantal kinderen in de bijstand is gestegen.
Sommige hartelozen schreven dat hun ouders wel mooi hun hand ophouden voor steun.
Maar huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindertoeslag, AOW zijn ook STEUN.
We zijn allemaal steuntrekkers!
Ongeveer 87% houdt zijn hand op voor steun... een toeslag, aow, enz. en de overige 13% houdt zijn hand op voor aftrek.
Typisch voor een communistisch land.


Bijdrage van 1 December 2015
Gisteravond zat de PvdA weer leugens te vertellen.
Alle PvdA-ers hebben blijkbaar afgesproken dezelfde leugen keer op keer vol te houden.
De leugen is zo groot dat het verdacht is dat ze niet wordt weerlegd door de interviewer.
Gisteravond zat Ascher van de PvdA bij Pauw te vertellen dat de werkloosheid met 150.000 was gedaald.
De werkloosheid zou in 1 jaar met 100.000 zijn gedaald.
Eerder zal Samsom met hetzelfde verhaal bij Witteman met Buitenhof dezelfde LEUGEN te vertellen.
De werkloosheid is nog altijd boven de 600.000.
Als de werkloosheid met 150.000 zou zijn gedaald... was de werkloosheid dus eerst minstens 750.000
De werkloosheid is NOOIT zo hoog geweest, dus kan ze niet met 150.000 zijn gedaald!!!
De werkloosheid was een jaar geleden geen 700.000, dus kan ze in 1 jaar NIET met 100.000 zijn gedaald.
Wat de PvdA dus doet is cijfers van de OUDE definitie te gebruiken voor de hoogte van de werkloosheid in het verleden en ze gebruiken de NIEUWE definitie voor het aantal werklozen NU.
Maar als je voor beide cijfers dezelfde definitie gebruikt, wat natuurlijk normaal en FATSOENLIJK is, is de werkloosheid lang niet zo ver gedaald als PvdA-ers voortdurend beweren.
Ik ben natuurlijk niet pienterder dan Pauw en Witteman, dus spelen zij het spelletje ( spelletje? ) mee.
Allicht is wel de ergste conclusie die ik dus moet trekken dat Pauw en Witteman omgekocht zijn om PvdA-ers met die leugen weg te laten komen.
Geen enkel weerwoord hadden Pauw noch Witteman bij deze grove leugens.
Dat is nu STAATSTELEVISIE.

De werkloosheidscijfers waren eind 2014 zo ENORM!!! dat VVD en PvdA de definitie van werkloos hebben aangepast.
Werkloosheid oplossen? gewoon de definite veranderen.
Het CBS had de gewoonte om drie jaar lang de oude definitie te vermelden naast de nieuwe.
Blijkbaar mag het CBS dat niet meer doen van VVD en PvdA, want ze doen alsof er nooit een andere definitie was.
Dat is niets nieuws, want die wordt naar believen aangepast als de cijfers politici niet aanstaan.
Vanaf 1 Januari 2015 is er een nieuwe definitie van werkloos om het aantal werklozen te verkleinen!

Financieel Dagblad 10 december 2014 die de nieuwe definitie aankondigdBijdrage van 10 November 2015
Liever minder werklozen? dan passen we gewoon de definitie aan!
Ons werd eind 2014 voorgespiegeld dat het beter ging met de economie en dat er minder werklozen waren.
Maar dat was eind 2014 helemaal NIET zo.
Eind 2014 was het werkloosheidscijfer gestegen naar 8,9%
Zo'n hoog werkloosheidscijfer is natuurlijk een afgang voor VVD en PvdA en met name voor de VVD, voor Mark Rutte.
Vóór VVD+CDA+PVV was de werkloosheid onder de half miljoen werklozen.
Terwijl in de landen om ons heen de werkloosheid daalde en de economieën groeiden, steeg de werkloosheid onder Rutte 1
VVD+CDA+PVV voerden een beleid van bezuinigingen.
Dat beleid werd voortgezet met de PvdA.
De PvdA nam gewoon de plaats over van CDA en PVV.
Alle door CDA+PVV+VVD voorgenomen maatregelen werden door de PvdA overgenomen.
Sociale werkplaatsen sloten, ww werd verkort en gekort, bijstand verlaagd, toeslagen versobert, enz.
Maar de werkloosheid bleef en blijft stijgen!

Een afgang dus voor de VVD!!!
Een werkloosheid van 8,9%

Geen probleem!
We veranderen de werkloosheidsdefinitie.
Tot eind 2014 was je werkloos als je minder dan 12 uur werkte en graag meer zou willen werken.
Vanaf 1 januari 2015 ben je pas werkloos als je 0 uren werk hebt.
Werk je 2 uurtjes in de week, dan ben je niet meer werkloos.
Zo los je de werkloosheid dus op.
Van 700.000 werklozen in ons land naar 645.000, van 8,9% naar 7,2%
Het CBS werkt gewoon mee en hanteerd nu deze Ruttedefinitie zelfs met terugwerkende kracht.
Gebruikelijk was altijd om dan beide definities naar elkaar te zetten gedurende 3 jaar, maar nu niet.
Je krijgt dan ook argwaan over alle andere cijfers van het CBS.
Bij Buitenhof had Samsom van de PvdA het over 100.000 minder werklozen per jaar.
Dronkemanspraat, gekkengeswets cq. grove leugens om kiezers te bedonderen cq. kiezers te trekken.

Het CBS doet dus aan propaganda voor de VVD?
Wordt het CBS dan ook betaald door de VVD?
Als je écht iets wilt doen aan de werkloosheid, moet je grondstoffen en vermogen zwaarder belasten en werk minder!!!
Dat wordt al jaren en jaren geroepen uit allerlei hoeken en zelfs door economen.
Je verdient beter met geld dan met werk.
De vermogensbelasting in Nederland hoort tot de laagste van Europa.
Werken moet lonen, was de leus van afwisselend CDA, PvdA en VVD als ze de uitkeringen wilden korten.
De overheid is CDA, PvdA en/of VVD!!!
Iedere combinatie is mogelijk en aangevuld met kleintjes met weinig inbreng.
Veel werklozen worden zonder salaris aan werk gedwongen... met behoud van uitkering heet dat.
Zelfs boven de 50 moet je zogenaamd werkervaring opdoen en voor niets gaan werken.
In de bijstand krijg je in veel gemeenten een taakstraf en sta je naast criminelen te schoffelen.
Tot en met het koningshuis wordt ingezet om mensen aan te zetten tot gratis werk, vrijwilligerswerk heet dat.
Gratis werknemers... vrijwilliger of mantelzorger.
Vrijwilligers, mantelzorgers, langdurig werklozen en mensen in de bijstand doen nu werk wat vroeger gewoon door iemand met salaris gedaan werd.
In de zeventiger jaren werden zulke mensen broodrovers genoemd... maar tegenwoordig wordt zelf Koning Willem Alexander ingezet ( één dagje ) om vrijwilligers te winnen.
Intussen krijgt bijna 90% van de Nederlanders steun in de vorm van kinderopvangtoeslag, kinderbijslag, huurtoeslag, zorgtoeslag of een andere toeslag.
Zelfs Koning Willem Aklexander is steuntrekker! Hij krijgt kinderbijslag.
Stop met die ONZIN!
Wie zelf de broek op kan houden moet daar trots op zijn en zijn hand niet ophouden voor AOW, kinderopvangtoeslag, kinderbijslag, hypotheekrenteaftrek of korting op verblijf in een verzorgingstehuis... enz, enz.
We hoeven geen erfenissen op peil te houden!
Iemand met een volledige baan moet weer rond kunnen komen zonder toeslagen, zonder steuntrekker te zijn.

We moeten ook af van de mensen die gratis werken!
Die werken helemaal niet gratis! Ze krijgen allerlei toeslagen en worden dus door ons betaald.
Oplossing!
Alle belastingen tot een inkomen van € 33.589 afschaffen!!!
Bruto wordt NETTO
Wie nu € 33.589 verdient, krijgt € 33.589

Iedereen die onder € 33.589 blijft ondanks een eigen huis, enz, enz. hoeft geen aangifte te doen.
Vakbonden worden steeds kleiner en minder belangrijk, dus moet de overheid veel van hun taken overnemen.
De overheid moet burgers beschermen tegen TE lage lonen, want ander wordt het nieuwe netto het oude netto.
Een keihard minimumloon dus en geen apart minimum jeugdloon.
Dit zal ook een groot deel van de toeslagen overbodig maken.
Werk waarvoor een werknemer te duur was, kan weer door een betaald iemand gedaan worden. Steun... AOW, hypotheekrenteaftrek, btw-vrijstelling, kinderbijslag en kinderopvangtoeslag voor de hogere inkomens afschaffen en voor de lagere inkomens zo mogelijk beperken.
Doordat Bruto Netto wordt hebben de lagere inkomens immers meer geld voor hur en zorg.
Bedrijven betalen gewoon BTW over wat ze kopen!
Vermogens zwaarder belasten en aanpassen bij andere landen die vermogens al zwaarder belasten.
Grondstoffen en vervuiling moeten zwaarder worden belast.
Kolenboeren moeten betalen voor CO2 uitstoot en niet wegkomen met het alleen mondeling toezeggen van opvang van CO2... zoals Samsom heeft laten gebeuren.
De veel schonere gascentrales moeten weer gaan draaien!
Een eerlijke prijs voor grijze stroom en ik heb een hoger rendement van mijn zonnepanelen.Bijdrage van 3 Maart 2015
Aantal werklozen is in Januari 2015 alweer gestegen.

Hoewel PvdA en VVD graag zeggen dat er herstel is... nog steeds stijgt het aantal werklozen.
Er zijn nu 645.000 personen van 15 tot 75 jaar werkeloos, 7,2 procent van de beroepsbevolking
Het aantal WW-uitkeringen is in januari met 17 duizend gestegen tot 458 duizend.
Maar er zijn ook veel mensen zoals ik die niet eens meer ingeschreven staan na duizenden keren solliciteren en afgewezen te zijn.
Ook zijn er duizenden die geen uitkering meer krijgen omdat hun partner nog wel werkt.
Niet meer ingeschreven en geen enkele uitkering, dus sta je niet eens in deze grafieken.
Het werkelijke aantal zal dus nog veel en veel hoger zijn.
Bijdrage van 18 December 2014
Binnenkort ben je niet meer werkloos als je één uur werkt
In november 2014 zijn er 3.000 werklozen bijgekomen.
Werkloosheidsmeter.nl
1.065.458 personen zijn op dit moment werkloos
6,5% van de totale bevolking is werkloos
Maar dit stijgt volgens de werkloosheidsmeter met 700 personen per dag.
18 december 2014 CBS
Cijfers tot en met november 2014
Werkloosheid blijft 8 procent
Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden
Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend toegenomen
Minder uitkeringen vanuit de sector onderwijs
2014-november voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid 630.000 personen
Onder 45-plussers was de langdurige werkloosheid 60%, dus zes op de tien is minstens 1 jaar werkloos.
425.000 WW-uitkeringen


Voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid
Jaarcijfers

1996-501.000 werklozen
1997-448.000 werklozen
1998-354.000 werklozen
1999-301.000 werklozen
2000-270.000 werklozen
2001-252.000 werklozen
2002-302.000 werklozen
2003-396.000 werklozen
2004-476.000 werklozen
2005-482.000 werklozen
2006-410.000 werklozen
2007-344.000 werklozen
2008-300.000 werklozen
2009-377.000 werklozen
2010-426.000 werklozen
2011-419.000 werklozen
2012-507.000 werklozen
2013-653.000 werklozen
2014-630.000 werklozen
Bijdrage van 16 December 2014
Vanaf 1 januari 2016 wordt de duur van de WW-uitkering elk kwartaal 1 maand korter.
Vanaf 2019 is de duur van een WW-uitkering nog maximaal 24 maanden... nu 38 maanden.
Voor elk gewerkt jaar, 1 maand WW-uitkering is alleen bij de eerste 10 jaar.
Na het 10e jaar is elk gewerkt jaar maar 1/2 maand WW-uitkering.
Na 6 maand ( was 12 maand ) is elk werk passend, niveau of salaris zijn geen belemmering.
Van elke verdiende bruto euro naast de uitkering mag je altijd 30% houden.

Met name de geringe opbouw van WW rechten na 10 jaar zijn erg negatief.
Op een lager niveau werken kan erg slecht zijn voor je kansen op een baan de rest van je leven.
Dat is met name in de ICT het geval, maar waarschijnlijk ook in andere bedrijfstakken.
Het gevolg zal dus zijn dat je levenslang op een laag niveau en laag inkomen komt te werken.
Samen met de plannen voor ontslag en ontslagvergoedingen, sturen we af op een maatschappij
waar werknemers ( flex of vast ) maar weinig rechten hebben.
Weinig rechten en een laag besteedbaar inkomen.
Rondkomen met maar één baan wordt en is al grotendeels onmogelijk.
Op dit moment wordt alles al draaiende gehouden met toeslagen in plaats van met inkomens.
Toeslagen worden afgebouwd, dus heb je meerdere banen nodig, een 80 urige werkweek voor € 2000 bruto
Komende generaties zullen het beduidend slechter hebben dan de huidige.
Intussen verbruiken we al het aardgas en zelfs schaliegas willen we zo snel mogelijk oppompen.
We willen niet wachten op betere technieken om schaliegas te winnen... nu, nu, nu
Komende generaties mogen geen gas en geen baan met een behoorlijk salaris.
Amerika is en was het grote voorbeeld, dus nog meer armoede en weinig sociale voorzieningen.
Marktwerking, dus weinig zorg voor veel geld en grotere winsten voor ziekenhuizen en tehuizen.
Bijdrage van 16 December 2014
Een WW-uitkering als.
- Je 5 betaalde uren of meer verliest per week.
- Direct beschikbaar bent voor die uren.
- De afgelopen 36 weken je minimaal 26 weken hebt gewerkt.
- Geen ontslag door eigen schuld.
- Je krijgt minimaal 3 en maximaal 38 maanden een WW-uitkering.
- 2 maanden 75% en daarna 70% dagloon
- Is de WW-uitkering niet hoog genoeg, dan kun je een beroep doen op de toeslagenwet. - Langere WW-uitkering als 4 van de 5 afgelopen jaren gewerkt is.
- Verlengde WW, na 7 jaar werk, 7 maand een uitkering.

Deze toeslagenwet vult uw uitkering dan aan tot het sociaal minimum.
Het sociaal minimum is afhankelijk van leeftijd en leefsituatie.
- langer dan 13 weken ziek in de WW, dan krijg je misschien een ziektewetuitkering.