Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) werd
per 1-1-2015 Wet langdurige zorg (Wlz)
De aller-, allerzwaksten overleveren aan op winstjagend
zorgverzekeraars is harteloos!
Elke euro winst in de zorg is een euro minder zorg.
Bijdrage van 1 Mei 2016
CDA, PvdA, VVD, D66, CU en SGP hebben het de afgelopen jaren flink lastig gemaakt om nog zorg te krijgen.
Het CDA is met Balkenende overigens begonnen met marktwerking in de zorg en zij zijn de hoofdschuldigen van de huidige ellende in de hele zorg.
Net als heel strenge eisen als je naar een verpleegtehuis of een verzorgingstehuis zijn er ook heel strenge regels voor geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, WMO en Wlz.
Maar zelfs al voldoe je aan de strengste eisen proberen ze gratis hulp te krijgen van familie, buren en kennissen voordat je zorg krijgt waar je recht op hebt.
Ook gebruiken ze de kleinste aanleidingen om je uit de Wlz te wippen.
Inplaats vanuit één landelijk orgaan met AWBZ kregen we de Wet langdurige zorg ( Wlz )
Nu zijn de zorgbehoevenden afhankelijk van honderden gemeenten met elk hun eigen prioriteiten en je moet maar hopen dat jij in een fatsoenlijke gemeente woont die niet graag een nieuwe schouwburg wil.
Tien kilometer verderop kan de zorg heel anders zijn dan waar jij woont.
Landelijk dit controleren en bijsturen is een onmogelijke zaak en we gaan terug naar de 18e eeuw.
Daarnaast ben je afhankelijk van zorgverzekeraars die elk jaar miljoenen meer winst willen maken.
Minder mensen een rolstoel geven is goed voor de aandelen.
Dit nieuwe stelsel van PvdA, VVD, D66, CU en SGP zal dan ook wel zorgen vor miljoenen meer winst.

Krankzinnig!!!
en gedoemd tot enorme problemen en enorm veel leed!
Maar wel een systeem waarbij PvdA, VVD, D66, CU en SGP kunnen roepen... ligt aan de gemeente en er zijn ook gemeenten waar het goed gaat.
Je kunt niet meer naar het malieveld, want gemeenten en verzekeraars regelen het.
Zaterdag 30 April Kassa... Hoe is het met de mensen in de Wet langdurige zorg?

Het CDA is met Balkenende begonnen met marktwerking in de zorg en zij zijn de hoofdschuldigen van de huidige ellende in de hele zorg.
Vreemd dat dan Mirjam Sterk van het CDA in de uitzending zat.
Ja, het CDA doet graag alsof alles de schuld is van VVD en PvdA, maar zij zijn ermee begonnen!
Conclusie... ernstig zieke mensen die nooit beter worden moeten jaarlijks aantonen dat ze niet beter worden.
Dat zorgt bij hen voor ernstige zorgen en onzekerheid.
Vul je het niet goed in of verkeerd, dan loop je zorg mis en dan krijgt de gemeente meer voor rechtse hobby's en bij verzekeraars voor meer winst.
Wie erg pienter is of geld heeft om anderen te betalen het goed te laten regelen loop je niets mis, maar de meesten zijn niet rijk of zelf erg pienter of in staat dat jaarlijks te regelen.
In de praktijk zal het de rijken wel lukken om te krijgen waar ze recht op hebben ( desnoods met dure advocaten ) en de anderen hebben pech en zijn afhankelijk van lieve mensen die zonder betaling hen gaan verzorgen en helpen.
Als u en ik zulke patienten gaan helpen, doen we dat dus voor de patient, maar ook voor de gemeente en voor de winst van verzekeraars.
Gemeenten zijn geen partij voor de zorgverzekeraars met veel hoger opgeleid personeel en veel mensen zullen dus niet de zorg krijgen die ze nodig hebben, want dat betekend meer winst.
Met de juiste zorg vind ik deze mensen al zielig, maar nu zonder de juiste zorg is gewoon onmenselijk!
Ik had soms de tranen in de ogen bij deze verhalen.


Presentatrice van kassa, Brecht van Hulten had de indruk dat de staatssecretaris
er zich niet zo druk om maakt,
want PvdA-er en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Martin van Rijn
ziet niet de noodzaak om de criteria voor de WMO te verruimen en
dat de zorg van gemeenten en verzekeraars ook passende zorg is.


Totaal geen gevoel die man Martin van Rijn óók PvdA!!!
Net als die hele kloten partij PvdA, Partij van de Afbraak


Bijdrage van 1 Mei 2016
Zaterdag 5 maart 2016 Kassa; Mensen met beperking raken zorg kwijt door CDA, PvdA, VVD, D66, CU en SGP
Ja dan maar de hele lijst partijen die gezorgd hebben dat de zorg zover is afgezakt naar derde wereldland niveau.
Het CDA omdat ze met Balkenende de marktwerking in de zorg hebben ingevoerd en de rest regeert mee met VVD en PvdA.
Mensen met een beperking, maar met een gezond verstand konden altijd zorgen voor hun eigen verzorging.
Maar de politiek wil geld voor andere doelen want er moest zonodig 5 miljard lastenverlichting komen voor de midden en hogere inkomens, 8 miljard voor de jsf, vier miljard voor onderzeeboten en 10 miljard voor wegen en spoor, enzovoort.
Natuurlijk willen ze geen hogere belastingen vragen van multinationals of eerlijke prijzen voor energie.
Natuurlijk blijft belastingontwijking legaal.
Natuurlijk is er 9 miljard voor hypotheekrenteaftrek ( de helft ervan voor de 20% rijkste Nederlanders )
Strenge eisen stellen aan ouderen voor opname in tehuizen, voor thuiszorg en dus ook strenge eisen voor de Wet langdurige zorg.
Pak iedereen zijn PGB af en zeg dat ze voor zichzelf kunnen zorgen.
Wie de uitzending ziet, zal met mij eens zijn dat ze knettergek zijn.... VVD en PvdA
Bijdrage van 13 Januari 2015
AWBZ werd Wet langdurige zorg (Wlz)

De belangrijkste reden achter het geheel aanpassen van de manier waarop langdurige zorg geregeld wordt, ligt in de kabinetsplannen om te bezuinigen en de keus tot een verpleeghuis of verzorgtehuis weg te nemen.
Ouderen, hun huisarts, mantelzorgers en de verpleegsters van die ouderen kunnen niet meer beslissen dat opname in een tehuis voor die ouderen beter is.
Ouderen worden grotendeels zelf verantwoordelijk voor hun zorg en welzijn.
Alleen ouderen met de aller- allerhoogste zorgvraag mogen nog naar een tehuis.
Alleen zeer zwaar gehandicapten mogen nog naar een tehuis.
Verder krijgen zorgverzekeraars veel meer macht en daardoor meer winst.
Ondanks een steeds meer uitgeklede zorg, grotere eigen bijdrage, groter eigen risico, grotere banktegoeden van verzekeraars en grotere winsten, dalen de premies voor verzekeringen niet!
Wie winst wil maken geeft niet om zorg, maar om de zorg voor meer winst.
Elke euro winst in de zorg is een euro minder aan zorg.
Langdurige zorg voor ouderen overgeven aan op winst jagende verzekeraars is een gotspe.
Macht over zorg voor ouderen bij verzekeraars is de kat op het spek binden Deals tussen al die ( domme ) gemeenten en de machtige verzekeraars zullen slecht uitpakken voor de slachtoffers... ouderen en gehandicapten.

Deze wet is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben.
Dat zijn dan ouderen met vergevorderde dementie of ernstig verstandelijk, lichamelijk of zintuigelijk gehandicapten.

Kern van deze wet die de AWBZ vervangt is... bezuinigen en dus tehuizen sluiten.
Daarom staat er hierboven vergevorderde dementie en ernstig verstandelijk, lichamelijk of zintuigelijk gehandicapten met vergevorderde en ernstig dikgedrukt.
Ouderen en gehandicapten die tot nu toe terecht konden in een tehuis, moeten nu zien hoe ze het thuis kunnen redden.
Eerste gevolg is dat Verpleeg en verzorghuizen sluiten.

De overheid bezuinigd 3,5 MILJARD en decentraliseerd de zorg naar gemeenten.
Decentralisatie vergt meer specialisten en ambtenaren en dat kost geld.
Dus 3,5 miljard plus een veel duurder systeem = 5 MILJARD minder?
Juist terwijl het aantal ouderen door de grijze golf toeneemt.
De landelijke overheid wil zelf de gevolgen blijkbaar niet dragen en zadelt de gemeenten op met de gevolgen.
Gedecentraliseerde zorg is duurder.
Per gemeente kan dan de zorg héél anders zijn.
Controle op 403 gemeenten is ondoenlijk, dus gaan we een tijd tegemoet met veel misstanden.
Veel misstanden die moeilijk in beeld te krijgen zijn, dus verborgen leed.
Maar de landelijke overheid zal grotendeels buiten schot blijven.
Laf om zo grof te bezuinigen, maar dan zelf niet de gevolgen willen dragen.
De PvdA wringt zich in allerlei bochten om te doen alsof ze de zorg niet aan het afbreken zijn.
Zo doen ze alsof de wijkverpleegkundige een extraatje is, maar zij is er in de plaats van de zorg op de gang in een tehuis.
In een tehuis is de zorg en aandacht vele malen beter dan die van een wijkverpleegkundige.
Zorg dichterbij is een veelgebruikte leus ( LEUGEN )
Ja, een grove leugen!
Nu zit de zorg een deur verder of op zijn minst in het gebouw,
straks heb je een wijkverpleegkundige véél verder weg!
Dit terwijl de kostenstijging in de zorg volgens het CBS helemaal niet komt door ouderen!
Kostenstijging in de zorg komt door marktwerking