WMO / Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Bijdrage van 10 December 2014
PvdA, VVD, CU en D66 willen blijkbaar erfenissen op peil houden.
Hieronder is te lezen dat je voor de Wmo / thuishulp flink wat vermogen mag hebben.
Geef alleen hulp als hulp nodig is!
Wees net zo streng als wanneer je de bijstandswet toepast!
Je krijgt ook geen bijstandsuitkering als je vermogend bent,
waarom dus wel thuishulp en andere ondersteuning uit de Wmo?
Oplossing

Gemeenten geven ouderen met bezit een renteloze lening
ter hoogte van de waarde van dat bezit.
Met een woning is de WOZ waarde bepalend voor de waarde
Ouderen hoeven dan niet te verhuizen!
Steun geven aan miljonairs om erfenissen op peil te houden?
Terwijl duizenden mensen die steun écht nodig hebben!
SCHANDE!


Bijdrage van 29 November 2014
De Wmo, zo kun je hieronder lezen, ontziet de rijksten.
Vermogens worden grotendeels buiten beschouwing gehouden.
Dat is ongetwijfeld om de erfenissen op peil te houden.
Wat zou er gebeuren als de overheid alleen hulp zou geven aan echte hulpbehoevenden?
Dat zou pas liberaal zijn... alleen belastinggeld uitgeven als het niet anders kan en niet om betaald belastinggeld terug te betalen.
Veel regelingen worden nu misbruikt om mensen die veel belasting betalen, belasting terug te geven.
30 procent van de totale hypotheekrenteaftrek komt bij de 10 procent rijkste Nederlandse huishoudens.
Via de Wmo geven we steun aan zeer vermogende mensen.
Wat als we steun alleen zouden geven aan wie steun nodig heeft.
Wat als we écht liberaal zouden zijn? Zo weinig mogelijk belastinggeld uitgeven en zo weinig mogelijk belastinggeld innen.
De belastingen zouden omlaag kunnen, misschien de erfbelasting afschaffen, enz, enz.
Bijdrage van 25 November 2014
Twee ouderen van 88 en 89 jaar spannen een rechtszaak aan tegen de Friese gemeente Dantumadie
Dit is een testcase, want héél veel gemeenten halen zorg weg bij ouderen zonder dat ze een gesprek en tot overeenstemming met hen zijn gekomen.
Dantumadie meent dat in tijden van crisis, deze ouderen zelf meer kunnen bijdragen.
Gemeenten denken dat ze het beter weten dan de wet.
In de wet WMO mag geen onderscheid gemaakt worden tussen armen en rijken.
Een miljardair heeft evenveel recht op een traplift of huishoudelijke hulp als iemand op bijstandsniveau.
Met het door VVD, PvdA, D66 en CU afschuiven van plichten naar gemeenten komen er enorme verschillen tussen gemeenten.
In plaats van een kleine landelijke groep deskundigen, moet elke gemeente deskundigen inhuren.
Elke gemeente moet verstandig, wijs en welwillend genoeg zijn om hulp te geven aan wie hulp nodig heeft.
Het paar kan extra hulp niet betalen omdat ze hun geld in het huis hebben zitten zegt de advocaat.
Al zou het paar tussen de bankbiljetten wonen, de WMO kijkt vrijwel niet naar vermogen!
De gemeente moet gewoon hulp geven als ze lichamelijk hulpbehoevend zijn.
Wat ze op de bank hebben staan of als ze op bankbiljetten zitten, maakt weinig verschil.
Zo hebben VVD, PvdA, D66 en CU dat nu eenmaal bedacht.
Miljardairs hoeven hun portemonnee niet te trekken en de minder rijken hoeven hun huis niet op te eten.

Maar 8% van het vermogen in box 3 telt mee.
Dus alleen vermogen uit sparen en beleggen.
Niet het ondernemingsvermogen (box 1), niet de eigen woning (geldt als bron van inkomen, namelijk eigenwoningforfait, in box 1, niet het vermogen dat onder de terbeschikkingstellingsregeling valt (box 1), niet de aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren (box 2), geen bedrijfsopties (box 1), en niet de fiscale oudedagsreserve (box 1).

Reken u als gemeente niet rijk met de vermogensbijtelling in de Wmo

Bijdrage van 22 September 2014
De Wmo / Wet Maatschappelijke Ondersteuning kijkt niet naar het inkomen of vermogen van degenen die ondersteuning nodig heeft.
Overal wordt er bezuinigd en die bezuinigingen kosten levens en levens worden verkort door bezuinigingen, dan geef je geen geld aan mensen die geen geld nodig hebben.
Iemand met maar héél weinig inkomen betaalt nu evenveel voor een bepaalde voorziening dan iemand met een heel hoog inkomen of vermogen.
Is deze regeling zo omdat erfenissen op peil gehouden moeten worden?
Met hoge inkomens en grote vermogens kunnen mensen het heus wel zelf betalen!
Wie met twee keer modaal of € 100.000 op de abnk zich niet kan redden, moet een cursus gaan volgen en niet parasiteren op de overheid om de erfenis zo groot mogelijk te houden.

In een tijd dat regelingen worden geschrapt voor mensen die niet zonder kunnen, ga je geen geld geven aan wie geen geld nodig heeft.
VVD, PvdA, CU, SGP en D66 sturen liever aan op onbetaalbaarheid en afschaffing dan dat ze steun beperken tot steunbehoevenden!
Liberalen zijn tegen overheidssteun, behalve als het voor hun rijke vriendjes is... salon-liberalisme.