Alles over Woningcorporaties


Bijdrage van 29 April 2016
Hieronder pleit ik voor het ontbinden van 389 woningcorporaties met 900 vestigingen en al die honderden directeuren en bestuursraden.
Want laten we eerlijk zijn!
Er is niets sociaals aan zogenaamde sociale woningen die duurder zijn dan koopwoningen.
Marktwerking, maar dan eerlijk, zonder woningcorporaties en ons belastinggeld.
Verkoop al die woningen en bouw honderdduizenden woningen die zonder huurtoeslag betaalbaar zijn.
De huren zouden gigantisch dalen en de belastingbetaler is minder kwijt aan huurtoeslag en schuldsanering van huurders die die zogenaamde sociale huur niet meer kunnen betalen.
Vervolgens schaffen we huurtoeslag af en we geven hen net als kopers belastingaftrek.
Toeslagen allemaal afschaffen en daarvoor in de plaats krijg je maandelijks belastingteruggave.
Om de ongelijkheid tussen kopers en huurders op te heffen geven we woonaftrek
Iemand met 700 huur krijgt dan evenveel als iemand met 700 hypotheekrente met hetzelfde inkomen.
Woningen krijgen allemaal een realistische huurprijs, die betaalbaar blijft door woonaftrek.

Bijdrage van 14 April 2016
De landelijke overheid, gemeenten en de NS besteden miljarden aan nieuwe wegen, spoor, gebouwen en treinstations.
Als ze dat zouden besteden aan honderdduizenden goedkope woningen, zou de woningnood opgelost worden.
Dat moeten dan huizen zijn die zonder huurtoeslag betaald kunnen worden.
In Assen werden 144 goedkope woningen gesloopt en er kwamen 80 nieuwe dure woningen voor in de plaats.
De nieuwe huurwoningen kosten circa Ä 700,- huur per maand (prijspeil 2015)
Appartementen worden ongeveer Ä 620,- (prijspeil 2015)
Onder de huurtoeslaggrens, maar dat hadden veel goedkopere woningen moeten worden, zonder huurtoeslag.
We moeten af van huurtoeslag voor te dure nieuwe woningen.
Toeslag is net zoiets als bijstand, met huurtoeslag ben je feitelijk bijstandstrekker.
Een groot deel van de huur laten betalen door de belastingbetaler?
De belastingbetaler die steeds meer toeslagen ( bijstand ) krijgt in ruil voor echt loon.

WEG MET DE HUURTOESLAG VOOR NIEUWE WONINGEN
BOUW BETAALBARE WONINGEN
Huurtoeslag is bijstand en huurders met huurtoeslag zijn bijstandstrekkers.
BOUW BETAALBARE WONINGEN


Huurtoeslag zorgt er alleen voor dat er te dure woningen worden gebouwd.
Mensen denken dat huurtoeslag voor hen is, maar het gaat rechtstreek door naar de verhuurder die door deze toeslag duurdere woningen kan bouwen dan wat mensen anders zouden kunnen betalen.
We moeten af van huurtoeslag welke alleen zorgt voor de bouw van te dure woningen.
Honderdduizenden goedkope nieuwe woningen waarvoor geen huurtoeslag nodig is.
Woningcorporaties en andere verhuurders kunnen dan niet meer de extreem hoge huren vragen welke ze nu vragen.

Vraag iemand met een koophuis wat hij/zij kwijt is per maand aan hypotheek en dat zal vaak veel lager zijn dan wat hij/zij anders aan huur zou moeten betalen.
Deze persoon zal dan bovendien nog vaak vergeten dat hij/zij ook nog belasting terugkrijgt voor zijn koopwoning.
Zelf krijg ik jaarlijks belasting terug en dat komt dan neer op meer dan 200 euro per maand.
In een vrijstaand koophuis, woon ik echt voor de helft van wat ik anders kwijt zou zijn aan huur.
Het is belachelijk wat huurders moeten betalen en dan noemen ze het ook nog sociale woningen.
Een huurhuis is voor de eigenaar een koophuis.
Met de extreem lage hypotheekrente en de gunstige hypotheekaftrek daarbovenop zouden huren niet moeten stijgen zoals ze nu doen, maar moeten dalen.
Daalt de hypotheekrente, dan zouden de huren ook moeten dalen.
Als we met honderdduizenden nieuwe woningen de woningnood eindelijk eens oplossen met betaalbare ( zonder huurtoeslag ) woningen zullen de huurprijzeen gigantisch dalen.
Dalende huren betekend dat we ook minder huurtoeslag kwijt zijn aan de bestaande huurders.
Misschien kunnen we dan de sociale werkplaatsen, gevangenissen, verpleeghuizen en verzorgingtehuizen open houden.Bijdrage van 18 September 2014
Hieronder pleit ik voor het afschaffen van woningcorporaties omdat er dan meer goedkope woningen zullen komen en we de kosten van al die directeuren en commissarissen besparen.
Bovendien zijn we af van de risico's die zij nemen met belastinggeld, aandelen, derivaten, enz.
De opbrengst van al die woningen kunnen we ook beter besteden dan aan onnodig dure huurhuizen.

Maar behalve al deze financiŽle voordelen is er het voordeel dat we ook beter af zijn zonder woningcorporaties.
Woningcorporaties bepalen soms wie in welke woning komt te wonen.
Ze hebben flats voor alleenstaanden en flats voor gehuwden.
In een democratisch en vrij land is het ongewenst dat corporaties bepalen waar je woont.
Woningcorporaties zijn staatsbedrijven en sociale woningen zijn staatsbezit... staatswoningen, dat riekt meer naar het communisme dan naar democratie.
In feite bepaald Rutte wie waar woont.
Ja, woningcorporaties noemen ze semi overheid, maar het zijn feitelijk gewoon staatsbedrijven.
Staatsbedrijven / semi overheid die de winst mogen opstrijken als loon en bonus en verliezen worden betaald door de burger.
Woningcorporaties zijn communistische instellingen die bepalen waar een groot deel van de burgers mag wonen.
Woningcorporaties die bewust het aanbod huurwoningen laag houdt om de prijs op peil te houden.
Ter verdediging van woningcorporaties schreef het CDA mij eens dat woningcorporaties ook veel inversteren in kuinst en cultuur ( net als pensioenfondsen trouwens )
Voor kunst en cultuur zijn pensioenfondsen en woningcorporaties niet bedoelt.


Bijdrage van 18 September 2014
Hieronder staat het niet zo duidelijk, maar onderstaande betekend ook dat sociale huurwoningen verkocht moeten worden.
Veel zogenaamde sociale huurwoningen zijn duurder dan wat de hypotheekrente zou zijn.
Wat er dan sociaal aan is, is mij onduidelijk.
Deze huurwoningen allereerst ( na isolatie en opknappen ) voor een lage prijs aanbieden aan de huidige huurders.
De overgebleven huurwoningen daarna verkopen op de markt.
We moeten af van enkelmuurs huizen en huizen met enkel glas, deze woningen dus zodanig opknappen.
Zuinige stofzuigers, spaarlampen en wat men al niet bedenkt, stellen niets voor met zoveel enkelmuurs huizen en huizen met enkelglas.
De overheid krijgt miljarden door de verkoop, deze miljarden kun je dan aanwenden voor het subsidiŽren van starters op de woningmarkt.
Starters met een modaal of onder modaal inkomen een eenmalige korting bij de aankoop van een huis.
Geen 20 jarige premieregeling en toetsingsjaren zoals we in de tachtiger jaren hadden.
Eenmalig, dus veel minder bureaucratie.

Starters worden aangezet tot aankoop en dat zal de doorstroom bevorderen.
389 woningcorporaties, met bijna 900 vestigingen sluiten, dus veel minder directeuren, commissarissen en personeel.
Geen scheefwoon probleem meer, hoge inkomens kunnen dan gewoon goedkoop huren als ze daar zin in hebben.
Zonder woningcorporaties en meer marktwerking zal het aantal woningen niet langer bewust laag gehouden worden. Woningcorporaties houden hun aanbod bewust te laag, zo kunnen ze meer huur vragen.
De huurprijzen zullen dan dalen en woonaftrek zullen ze vaak niet eens meer nodig hebben.Bijdrage van 4 September 2014
Behalve van woningcorporaties en semioverheid moeten we ook af van al die toeslagen.
De overheid vraagt via woningcorporaties huur en betaald dat dan via huurtoeslag zelf.
Hoeveel ambtenaren zijn er wel niet bezig met dit rondpompen van geld?
Bovendien worden huurders nu veel slechter behandeld door de overheid dan woningeigenaren met een riante hypotheekrenteaftrek.
Iemand met 700 euro huur zou evenveel moeten krijgen dan iemand met 700 hypotheeklasten, bij hetzelfde inkomen.
Weg met de huurtoesag en hypotheekrenteaftrek, geef ze via de al bestaande weg van belastingaangifte een maandelijkse woonaftrek.
Niets nieuws dus. Nu al kun je maandelijks belasting terugkrijgen, vooral dus woningbezitters, dan ook alle huurders.

Lees meer op HypotheekrenteaftrekBijdrage van 4 September 2014
Volgens mij moeten wij helemaal af van de semioverheid! Privatiseren en overgeven aan de markt.
Semioverheid = winst is voor onszelf ( salarissen, bonussen, mooie gebouwen ) en verlies is voor de burger.
Van alle semioverheid is de woningcorporatie wel de meest waanzinnige.
We laten corporaties meer betalen aan de overheid en die halen het bij de huurders die van de overheid huurtoeslag krijgen.
De overheid krijgt dus geld van de woningcorporaties die het halen bij de huurders en de overheid geeft het weer terug aan de huurders. De huurders betalen uiteraard meer dan dat ze via huurtoeslag terugkrijgen... veel gaat tussentijds op aan salarissen en vertrekpremies.
In Nederland werken 389 woningcorporaties, vanuit bijna 900 vestigingen.
Bijna alle goedkope woningen zijn van corporaties, ruim 2,4 miljoen woningen, waarin 5,7 miljoen mensen wonen.
WAANZIN Al die semioverheid is leuk voor gewezen kamerleden, raadsleden en andere partijgenoten ( vooral CDA, PvdA en VVD ) om zo hun vermogen en pensioen op te bouwen, maar wij betalen dat.
Weg dus ook met 389 woningcorporaties met bijna 900 vestigingen en al hun directeuren, commissarissen en andere bestuurders.
Via Woonaftrek heb je geen woningcorporaties meer nodig.
Bijdrage van 3 September 2014
E.Th.P. (Erik) Staal, PvdA, De 'Zonnekoning' villa op Bonaire, 1/5 miljoen per jaar, 3,5 miljoen vertrekpremie, 2 miljard verlies voor Vestia en bekend om zijn Masarati van de zaak.
Vandaag heeft de rechtbank in Rotterdam besloten dat de voormalig topman Erik Staal zijn vertrekpremie van 3,5 miljoen mag houden.
De nieuwe directie wou de in 2012 toegekende vertrekpremie terugdraaien.
De commissarissen waren destijds bevoegd en voldoende op de hoogte.
Je ziet het overal bij de semioverheid, na blunders en wanbeleid toch enorme vertrekpremies.
Commissarissen die dus wel heel gul zijn tegenover de directeur.
Dan denk ik dat die directeur wel heel goed zal zijn of geweest is voor de commissarissen.
Bij semioverheid draait de belastingbetaler of de huurder of patient of de reiziger, enz, wel op voor de kosten.
Zolang het goed gaat of men kan verbergen dat het slecht gaat, hoge salarissen en mooie gebouwen en als het slecht gaat moet de belastingbetaler of de huurder of patient of de reiziger, enz, opdraaien voor de verliezen.
Vestia ging in 2012 bijna failliet door gekochte risicovolle derivaten.
Alleen door hulp van andere woningcorporaties kon vestia blijven bestaan.
Door wanbeleid 2 miljard verliezen en dan een vertrekpremie van 3,5 miljoen.
Los van deze 3,5 miljoen euro voor een zogenaamd pensioengat had Staal al vier miljoen euro pensioen opgebouwd.
Boven al dit lekkers hierboven... 1/5 miljoen salaris, maserati van de zaak en 3,5 miljoen vertrekpremie gaf Staal ook nog eens 6 ton uit met een creditcard van de zaak. E.Th.P. (Erik) Staal, PvdA, Sterk en Sociaal... juist nu!

Hieronder de nutteloze ( gezien deze uitspraak van de rechter ) parlementaire enquete.
Ook kwam in de parlementaire enquete de maserati niet ter sprake, dat was juist voor de burger het meest aanstootgevende.
Ach, zo'n parlementaire enquete wordt ook gevoerd door politici en dan ben je wat milder?Parlementaire enquetecommissie Woningcorporaties Openbaar verhoor - dag 5 - Erik Staal

Erik Staal heeft geen spijt van wanbeleid Vestia

http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/06/schaamteloze-zelfverrijking-in-corporatieland
Schaamteloze zelfverrijking stond in de dagelijkse standaard ( link nu verwijderd )