Woonaftrek in plaats van huurtoeslag en hypotheekrenteaftrek.


Tweede bijdrage van 30 April 2016
Bij belastingstelsel kunt u lezen hoe ik de huurtoeslag wil omzetten in belastingaftrek.
Deze dan maandelijks wil geven tezamen met alles waar u maar mogelijkerwijs recht op heeft.
Net als nu de toeslagen zou iedereen maandelijks zijn belastingen met aftrekposten moeten krijgen, via 'Mijn belastingen' inplaats van 'Mijn toeslagen'
Woonaftrek
Iemand met 700 huur krijgt evenveel als iemand met 700 hypotheekrente met hetzelfde inkomen.Bijdrage van 30 April 2016
VVD, PVV en PvdA hebben de verhuurdersheffing bedacht, ja zo links zijn de PVV en de pvdA.
Waarom hebben ze dan steeds linkse verkiezingsprogramma's?
Huren stegen en stijgen, want deze heffing 1,7 miljard wordt natuurlijk verrekend met de huurders.
En de huren zijn altijd al hoog egweest door de woningnood sinds 1945.
Met woningnood kun je vragen voor je huurhuizen at je wilt.
Woningnood levert meer op dan woningbouw.
Kopers krijgen 9 miljard hypotheekrenteaftrek en de helft ervan gaat naar de 10% rijksten van Nederland.

We moeten af van huurtoeslag, want hierdoor worden huizen gebouwd die de mensen anders niet kunnen betalen en wij... de belastingbetalers draaien op voor de huurtoeslag.
Huurtoeslag klinkt viendelijk voor de huurder, maar het is helemaal niet voor de huurder, het gaat linea recta naar de verhuurder en dankzij de huurtoeslag kunnen bouwbedrijven duurdere anders onbetaalbare huurhuizen bouwen.
In Assen werden 144 goedkope huurwoningen gesloopt en de nieuwe 80 huurwoningen kosten 700 euro... kan dat een arbeider met 1200 - 1400 euro betalen?
Zo worden en werden vele jaren veel te dure huizen gebouwd.
Hieronder stel ik voor om de woningnood sinds 1945 op te lossen en honderdduizenden zonder huurtoeslag betaalbare woningen te bouwen.
De huren worden bepaald door vraag en aanbod, dus ook de bestaande huurwoningen worden goedkoper en wij zijn minder kwijt aan huurtoeslag.
Dat werd tijd want sociale huurwoningen zijn niet goedkoop en zijn alleen sociaal voor de 389 directeuren en 900 vestigingsmanagers van woningcorporaties. .

Na de huurtoeslag moeten we ook af van woningcorporaties. Al die huizen in de verkoop en de huurprijzen zakken verder en we zijn nog minder kwijt aan huurtoeslag.
Huurtoeslag is niet veel anders dan bijstand en wie huurtoeslag krijgt is bijstandstrekker.
Veel lagere huren dan en dat is goed voor de koopkracht, mkb, winkeliers, enzovoort.

Huursubsidie was dus nooit een geod idee en heeft er alleen voor gezorgd dat er duurdere anders onbetaalbare woningen werden gebouwd.
Een beter plan was geweest ervoor te zorgen dat mensen minder belasting hoefden te betalen en daardoor de huur zouden kunnen betalen... of goedkopere woningen bouwen natuurlijk.
Dit slechte plan kwam van... de PvdA natuurlijk zou ik bijna zeggen.
Den Uyl van de PvdA heeft huursubsidie ingevoerd en de bouwers konden flink duurdere woningen gaan bouwen en de belastingbetaler draaide op voor de huursubsidie.
De huurder woonde feitelijk boven zijn stand en werd verlaagd tot bijstandstrekker, want subsidie is een ander woord voor bijstand, dus huurbijstand.
In 1995 werd weer door de PvdA samen met de rechtse partijen VVD en D66 de sociale volkshuisvesting verzelfstandigd en de woningcorporaties. zagen hun kans om goedkope betaalbare woningen te slopen en dure koopwoningen te gaan bouwen. Bovendien werden veel goedkope huurwoningen door de woningcorporaties. verkocht.
Ja, woningcorporaties. deden en doen nog altijd precies het tegenovergestelde dan waarvoor ze ooit zijn opgericht... zorgen voor betaalbare huurwoningen.
Woningcorporaties gooiden met geld en hun salaris steeg tot 500.000 euro.
Dit alles dankzij de rechtse partijen PvdA, VVD en D66
Voor de schulden draaien de huurders op en ze veroorzaakten meer woningnood waardoor de huurprijzen ook stegen.
Een koper is minder kwijt aan rente en aflossing dan een huurder.
Per maand krijgen kopers vele hinderden euroos terug door hypotheekrenteaftrek... 9 miljard en de helft ervan gaat naar de 10% rijksten van Nederland.

Bijdrage van 14 April 2016
De landelijke overheid, gemeenten en de NS besteden miljarden aan nieuwe wegen, spoor, gebouwen en treinstations.
Als ze dat zouden besteden aan honderdduizenden goedkope woningen, zou de woningnood opgelost worden.
Dat moeten dan huizen zijn die zonder huurtoeslag betaald kunnen worden.
In Assen werden 144 goedkope woningen gesloopt en er kwamen 80 nieuwe dure woningen voor in de plaats.
De nieuwe huurwoningen kosten circa € 700,- huur per maand (prijspeil 2015)
Appartementen worden ongeveer € 620,- (prijspeil 2015)
Onder de huurtoeslaggrens, maar dat hadden veel goedkopere woningen moeten worden, zonder huurtoeslag.
We moeten af van huurtoeslag voor te dure nieuwe woningen.
Toeslag is net zoiets als bijstand, met huurtoeslag ben je feitelijk bijstandstrekker.
Een groot deel van de huur laten betalen door de belastingbetaler?
De belastingbetaler die steeds meer toeslagen ( bijstand ) krijgt in ruil voor echt loon.

WEG MET DE HUURTOESLAG VOOR NIEUWE WONINGEN
BOUW BETAALBARE WONINGEN
Huurtoeslag is bijstand en huurders met huurtoeslag zijn bijstandstrekkers.
BOUW BETAALBARE WONINGEN


Huurtoeslag zorgt er alleen voor dat er te dure woningen worden gebouwd.
Mensen denken dat huurtoeslag voor hen is, maar het gaat rechtstreek door naar de verhuurder die door deze toeslag duurdere woningen kan bouwen dan wat mensen anders zouden kunnen betalen.
We moeten af van huurtoeslag welke alleen zorgt voor de bouw van te dure woningen.
Honderdduizenden goedkope nieuwe woningen waarvoor geen huurtoeslag nodig is.
Woningcorporaties en andere verhuurders kunnen dan niet meer de extreem hoge huren vragen welke ze nu vragen.

Vraag iemand met een koophuis wat hij/zij kwijt is per maand aan hypotheek en dat zal vaak veel lager zijn dan wat hij/zij anders aan huur zou moeten betalen.
Deze persoon zal dan bovendien nog vaak vergeten dat hij/zij ook nog belasting terugkrijgt voor zijn koopwoning.
Zelf krijg ik jaarlijks belasting terug en dat komt dan neer op meer dan 200 euro per maand.
In een vrijstaand koophuis, woon ik echt voor de helft van wat ik anders kwijt zou zijn aan huur.
Het is belachelijk wat huurders moeten betalen en dan noemen ze het ook nog sociale woningen.
Een huurhuis is voor de eigenaar een koophuis.
Met de extreem lage hypotheekrente en de gunstige hypotheekaftrek daarbovenop zouden huren niet moeten stijgen zoals ze nu doen, maar moeten dalen.
Daalt de hypotheekrente, dan zouden de huren ook moeten dalen.
Als we met honderdduizenden nieuwe woningen de woningnood eindelijk eens oplossen met betaalbare ( zonder huurtoeslag ) woningen zullen de huurprijzeen gigantisch dalen.
Dalende huren betekend dat we ook minder huurtoeslag kwijt zijn aan de bestaande huurders.
Misschien kunnen we dan de sociale werkplaatsen, gevangenissen, verpleeghuizen en verzorgingtehuizen open houden.Bijdrage van 7 September 2014
In stukjes hieronder leg ik uit dat...
We moeten af van toeslagen en een andere oplossing zoeken.
We moeten af van de Semi Overheid en andere oplossingen zoeken.
We moeten af van de hypotheekrenteaftrek en een andere oplossingen zoeken voor het stimuleren van woningbezit.
We moeten af van de huurtoeslag en woningcorporaties en een andere oplossing zoeken.
Oplossing

Geef iedereen tot een bepaald inkomen Woonaftrek
Gewoon via de al bestaande wegen... belastingaangifte en belastingteruggave.
Belastingteruggave per maand, zoals dat nu ook al mogelijk is en dat is veel beter dan een groot bedrag ineens.
Iemand met 700 huur krijgt dan evenveel als iemand met 700 hypotheekrente met hetzelfde inkomen.
Woningen krijgen allemaal een realistische huurprijs, die betaalbaar blijft door woonaftrek.
Als je kijkt naar wat kopers betalen aan hypotheekrente en wat huurders betalen aan huur, moet je wel concluderen dat die enorm hoge huren nergens opslaan.
Voor wat ik betaal aan een annuïteitenhypotheek, dus inclusief aflossing kun je écht bij lange na niets huren!!!
Je kunt daarvoor niets huren en dan krijg ik ook nog een paar duizend belasting terug!
Kopers met een hoger inkomen, wonen nóg goedkoper en krijgen per maand 540 euro terug.
Huurders hebben volgens mij geen idee hoe weinig kopers voor hun huis betalen.
Die enorm hoge huurprijzen van de woningcorporaties zouden dan ook nog gesubsidiëerde prijzen zijn? Sociale woningbouw?
De huurprijzen zijn dus duidelijk inclusief grote gebouwen, salarissen, enz, enz voor de duizenden bestuurders van de 389 woningcorporaties.

De duizenden medewerkers die nu werken voor de huurtoeslag, gaan werken voor de echte belastingdienst met de belastingaangiftes mét woonaftrek.
Ja, die medewerkers werken nu ook bij de belastingdienst, maar dat zou je niet zeggen.
Voor de toeslagen vragen ze om gegevens die al bekend zijn bij de echte belastingdienst, ze hebben eigen websites, eigen opgavemogelijkheden en eigen teruggavemogelijkheden, berekeningen, toetsingen, controles en boetes.
Ongetwijfeld hebben de ambtenaren voor toeslagen ook eigen kantoren.
Al die kantoren, formulieren en websites kun je opheffen.
Voor de belastingdienst verandert er niet veel, op de belastingaangifte veranderd het hoofdstuk hypotheekrenteaftrek in het woord woonaftrek en ze krijgen een aantal huurders erbij.

VOORDELEN
1. Alle directeuren, commissarissen en andere bestuurders van 389 woningcorporaties met bijna 900 vestigingen hoeven geen salaris, pensioen, vertrekpremie en andere voordeeltjes.
2. Alle directeuren, commissarissen en andere bestuurders van 389 woningcorporaties met bijna 900 vestigingen kunnen geen fouten meer maken met derivaten, aandelen en dergelijke waar huurders en/of de belastingbetaler voor moet opdraaien.
3. De 389 woningcorporaties kunnen geen gelden meer geven aan kunst en cultuur, dat hebben we écht nodig voor lage huren. 4. 900 gebouwen kunnen worden verkocht.
5. Huurprijzen worden échte huurprijzen zonder de kosten van punt 1,2,3 en 4 en dus een stuk lager.
5. Gegevens over inkomens komen niet bij 389 woningcorporaties, maar bij de belastingdienst waar ze grotendeels al zijn.
6. Scheefwonen bestaat niet meer, huurders kunnen blijven wonen waar ze wonen.
7. Bijna de helft van de hypotheekrenteaftrek, die nu gaat naar de 20% hoogste inkomens kan naar nuttiger doelen.
14,3 miljard meer belastinginkomsten, dat is veel geld, voor de gezondheidszorg.
8. Iemand met 700 euro huur krijgt evenveel als iemand met 700 hypotheekrentelasten dat is wel zo eerlijk.


woonaftrek dus als oplossing van ongelijkheid tussen huurders en kopers, de dure woningcorporaties met hoge huren, scheefwonen en als alternatief voor de oneerlijke hypotheekrenteaftrek.
Bovendien hou je dan nog geld over... voor de thuiszorg?


Bijdrage van 7 September 2014
Hieronder leg ik uit dat we af moeten van toeslagen, van de Semi Overheid en van de hypotheekrenteaftrek zoals die nu is!
We moeten af van toeslagen en een andere oplossing zoeken.
We moeten af van de Semi Overheid en andere oplossingen zoeken.
We moeten af van de hypotheekrenteaftrek en een andere oplossingen zoeken voor het stimuleren van woningbezit.
Dan nu de huurtoeslag en de woningcorporaties.
Wanbeleid bracht de grootste woningcorporaties in gevaar en hebben ons miljarden gekost.
Vestia leed ongeveer 2 miljard verlies door De 'Zonnekoning' Erik Staal met zijn maserati als dienstauto.
Woningcorporaties gaven miljarden aan kunst en cultuur in plaats van aan goede betaalbare woningen.
Wat ik ook al zei hieronder over semi overheid, hoge salarissen en enorme vertrekpremies en dat terwijl er geen risico's zijn.
Huurders kunnen niet weg en concurrenten zijn er niet en bij tegenvallers kun je de huren verhogen of bij grote tekorten kun je terecht bij de echte overheid.
Vestia werd gered door andere woningcorporaties.
De overheid wil nu miljarden van de woningcorporaties en die halen het op bij de huurders die hogere huursubsidies moeten krijgen van de overheid.
Dit rondpompen van geld kost heel veel geld en de enige die er beter van worden zijn al die bestuurders van de woningcorporaties.
Door dit rondpompen worden ook de huren steeds hoger en de huurtoeslag.
We moeten af van de huurtoeslag en woningcorporaties en een andere oplossing zoeken.


Bijdrage van 7 September 2014
Hieronder leg ik uit dat we af moeten van toeslagen en van de Semi Overheid!
Dan nu de hypotheekrenteaftrek.
Bijna de helft van de hypotheekrenteaftrek gaat naar de 20% hoogste inkomens.
in totaal 14,3 miljard euro belastingvoordeel.
De 10% hoogste inkomens, 108.600 euro of meer krijgt gemiddeld 520 euro per maand.

Als reden voor hypotheekrenteaftrek kun je zeggen dat het bedoelt is om woningbezit te stimuleren, dus niet voor hoge inkomens!
Woningbezit is een goede reden. Kopers zorgen beter voor hun woning dan huurders, kopers zijn gelukkiger en met een koopwoning heb je iets opgebouwd voor de oude dag. Dan moeten CDA, PvdA en VVD daar wel van afblijven. CDA, PvdA en VVD regeren altijd en zijn hoofdverantwoordelijk voor hoe alles nu is geregeld.
Bovendien betekent meer woningbezit meer woningbouw.
Niet mis mee dus, stimuleren van woningbezit.
Nee, hypotheekrenteaftrek is niet bedoelt om teveel betaalde belastingen terug te betalen.

Bijna de helft van hypotheekrenteaftrek gaat naar de 20% hoogste inkomens en betekend dus niets voor het stimuleren van woningbezit, dat is dus ongewenst!
Als we geld ten overvloede hadden zou ik het de rijke stinkers nog gunnen ook, maar veel jongeren kunnen geen woning betalen en ouderen komen zelfs eerder te overlijden door bezuinigingen
We moeten af van de hypotheekrenteaftrek en een andere oplossingen zoeken voor het stimuleren van woningbezit.


Bijdrage van 7 September 2014
Toeslagen zijn héél dure regelingen met enorm veel bureaucratie.
Al die ambtenaren kunnen veel beter iets nuttigs gaan doen in plaats van hetzelfde werk als de belastingdienst.
Alles doorgeven aan de belastingdienst én dan voor toeslagen nog een keer?
Door de belastingdienst wordt je gecontroleerd en krijg je post en voor de toeslagen nog een keer.
We hebben gewoon geen geld meer voor veelambtenarij.
Ja, op deze manier kun je veel partijgenoten helpen aan een mooie baan zonder risico's ( geen concurentie en de klanten kunnen niet weg ) en een hoog loon.
Toeslagen verbloemen tekortkomingen in regelingen. Regelingen zijn niet goed doordacht en met toeslagen kun je dat dan weer rechtbreien.
Maak dan goede regelingen.
We moeten af van veel ambtenarij en alle kosten daarvan.

We moeten af van toeslagen en een andere oplossing zoeken.

Semi Overheid.
Je mag winst maken en dan salarissen verhogen, vertrekpremies uitkeren, mooie gebouwen met dito inrichting late bouwen en geld geven aan kunst en cultuur.
Maak je verlies of kom je geld tekort dan verhoog je de huren of in de zorg verhoog je de prijzen en in het vervoer maak je de kaartjes duurder.
Aan onderhoud geef je niets uit, want dan heb je minder voor de eerder genoemde leuke dingen.
Maak je grote blunders met derivaten, beleggingen of andere leuke avonturen dan klop je aan bij de echte overheid.
De echte overheid is dus de belastingbetaler.
Als het achterstallig onderhoud daadwerkelijk een probleem wordt ga je naar diezelfde echte overheid.
Verantwoordlijkheid draag je niet, want je klanten lopen niet weg en je hebt geen concurentie en verliezen en tekorten draagt de echte overheid.
Ondanks dat je eigenlijk niets fout kunt doen krijg je een enorm salaris.
E.Th.P. (Erik) Staal, PvdA had bij Vestia een half miljoen per jaar.
Ondanks dat Vestia ongeveer 2 MILJARD verloor kreeg E.Th.P. (Erik) Staal 3,5 miljoen vertrekpremie.
Toen ik een mailwisseling begon met de CDA werd het bestaan van woningcorporaties goedgepraat met de opmerking dat ze ook veel aan kunst en cultuur gaven. Ja, daarvoor zijn woningcorporaties juist NIET!
Ook pensioenfondsen gaven trouwens miljarden aan kunst en cultuur... ONZINNIG!
Semi Overheid is leuk om partijgenoten een mooie baan te kunnen geven, met een mooi salaris en een mooie pensioenregeling, maar de burger kan de Semi Overheid missen als kiespijn. ( net als pensioenfondsen trouwens )

We moeten af van de Semi Overheid en andere oplossingen zoeken.