Ziekenfonds
Elke euro winst in de zorg is een euro minder zorg.
Een verpleegkundige kan meer ouderen helpen in een tehuis dan in een wijk.
Tehuizen sluiten, kost mensenlevens.
Geen toeslagen meer maar aftrekposten voor maandelijkse belastingverrekening,
zoals we nu maandelijks toeslagen krijgen.
Bijdrage van 30 April 2016
We moeten af van winst in de zorg en alles doen om de zorg weer betaalbaar te maken.
SP plan voor één zorgverzekering
De SP kwam met een plan voor één zorgverzekering, maar ik wou eerst de winst uit de zorg halen om datgene wat verzekerd moet worden zo klein mogelijk te maken.
Geen winst in de zorg en vrijwel iedereen in loondienst, dan halveer je volgens mij al de kosten.
Daarna van elke toeslag een aftrekpost maken voor maandelijkse belastingteruggave, zoals je nu maandelijks toeslagen krijgt.
De SP kwam met een plan voor één zorgverzekering, ik wil één volksverzekering voor arm en rijk naast de huidige verzekeraars.
Affijn, lees verder bij zorg en bij belastingstelsel

Bijdrage van 31 Januari 2015
Goed beschouwd is de PvdA met de wet van Otterloo begonnen met de afbraak van de ziekenfondsverzekering.
Dankzij die wet gingen ouderen ( duur voor de verzekeraars ) van de particuliere verzekering over naar de ziekenfondsverzekering.
De verzekeraars die zo af kwamen van dure verzekerden ( ouderen ) betaalden daarvoor niets aan de ziekenfonds.
Nee, die rekening werd gelegd bij de particulierverzekerden... hahahahaha.
Zij moesten een sollidariteitsheffing betalen... hahahaha.
Ja, ik moet lachen, zo belachelijk is het dat de verzekeraars NIETS betaalden!
Terwijl de verzekeraars nu enorm veel meer winst konden maken.
De verzekeraars kwamen af van dure clienten en gingen dus flink meer winst maken, maar betaalden NIETS.
Ze hielden alleen de jongere verzekerden over en dumpten de ouderen gratis.

Met dank dus aan de PvdA!
Toch ging de premie van particulier verzekerden niet omlaag, maar juist omhoog.
Want de particulier verzekerden betaalde immers de overgang van de ouderen naar de ziekenfonds, de sollidariteitsheffing.
De winsten van de verzekeraars moeten wel enorm gestegen zijn, zonder ouderen en hogere premies, maar nog niet genoeg!
Lang niet genoeg... iedereen moet maar particulier verzekerd worden dachten ze en klopten aan bij Balkenende.

Dankzij Balkenende zijn wij nu allemaal klant bij de particuliere verzekeraars.
De VVD zorgt nu dat die winsten nog verder stijgen door verhogen van het Eigen Risico, verhogen van Eigen Bijdrages en beperken van de artsenkueze.

Waarom doen PvdA, CDA en VVD dit?
hebben deze drie partijen alle aandelen van de zorgverzekeraars?
krijgen alle PvdA-ers. CDA-ers en VVD-ers allemaal een gratis zorgverzekering?
Krijgen deze drie partijen alle drie jaarlijks een miljard gestort in hun kas?


Bijdrage van 5 December 2014
Eigen risico zorg vaak niet meer te betalen 4-12-2014
Dankzij Balkenende CDA is de ziekenfondsverzekering afgeschaft.
Niet omdat de ziekenfondsverzekering te duur werd, maar omdat de particuliere verzekeringen te duur werden.
Die werden te duur door marktwerking!!!
Ja, dan is het KRANKZINNIG dat je dan iedereen particulier gaat verzekeren.
Onderzoek wijst dus ook uit dat de kostenstijging NIET komt door ouderen,
maar door het nieuwe zorgstelsel van Balkenende CDA
Kostenstijging verklaard.


Bijdrage van 5 December 2014
Aanvullend op het onderstaande kun je wel stellen dat de zorgverzekeraars door de PvdA verschrikkelijk gematst werden.
Plots konden zij de dure oudere verzekerden kwijt in de ziekenfonds.
De ziekenfonds kregen een flinke last erbij 200.000 oude ziekelijke voormalig particulier verzekerden.
De particuliere verzekeraars waren die last kwijt en werden hierdoor flink winstgevender.
Maar gingen de particulier verzekerden minder betalen?
Maar liefst 200.000 oude ziekelijke verzekerden waren immers weg.
Neeeee, ze gingen juist méér betalen!
Niet de particuliere verzekeraars betaalden aan de ziekenfonds een vergoeding voor de overgenomen 200.000 oude ziekelijke verzekerden, maar de particuliere verzekerden draaiden daarvoor op.
Ik mag toch hopen dat de particuliere verzekeraars een flink bedrag hebben gestort in de kas van de PvdA
Een mooi voorbeeld hoe het Nederlandse Volk is bedonderd en belazerd!
Op deze manier zijn we de ziekenfondsverzekering kwijt geraakt.
Op deze manier werden de particuliere verzekeringen duurder en duurder,
ondanks de geringe risico's zonder oudere ziekelijke verzekerden.Bijdrage van 5 December 2014
Ooit zei iemand mij dat die particuliere verzekeringen zo duur werden door een solidariteitsheffing voor ziekenfondsverzekerden.
Maar dat bleek onzin!
Particulier verzekerden moesten 80 tot 100 gulden meer betalen.

Bejaarden-in-ziekenfonds-gaan-particulier-meer-kosten.dhtml 22-10-96
De kop van dit bericht is misleidend, want het gaat niet om bejaarden die altijd al ziekenfondsverzekerd waren.
Het gaat om particulier verzekerden die op hun oude dag minder gaan verdienen
en dan niet meer welkom zijn in de particuliere verzekering en overgaan in de ziekenfondsverzekering.
Ze hadden nog nooit één cent bijgedragen aan de ziekenfondsverzekering en gaan dan
op hun oude dure dag dankzij de PvdA over naar de ziekenfondsverzekering.

Ziekenfondsraad wil af van de wet van Otterloo 23 februari 1996

Met de ouderdom komen de gebreken en particuliere verzekeraars wilden alleen jonge gezonde mensen verzekeren.
De wet-Van Otterloo PvdA maakte het mogelijk voor oudere particulier verzekerden over te stappen naar de ziekenfonds.
Tweehonderdduizend particulier verzekerde bejaarden gaan over naar de ziekenfonds.
De verhoging zou eerst f 25 zijn, maar de verzekeraars kregen f 120 administratiekosten per student.
Studenten... jong en gezond, dus prima verzekeringsmateriaal, maar als bonus nog eens f 120 per student.
Daarvoor was dus die solidariteitsheffing!
Mooz (Medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden) is de naam.
Voor particulier verzekerde bejaarden die over gaan naar de ziekenfonds, maar grotendeels voor studenten.
Waarom de overheid f 120 administratiekosten per student betaalde aan de particuliere verzekeraars?
Blijkbaar zaten er vrienden bij de particuliere verzekeringen?
Door deze voormalig particulier verzekerden werd de ziekenfonds duurder en doordat de medicijnen
uit de AWBZ naar de ziekenfonds werden overgezet.
De ziekenfondsverzekering was dus goedkoop en vele malen beter dan de particuliere verzekering
en dan het huidge stelsel.
Alleen de hogere inkomens zijn er op vooruit gegaan, hoe hoger, hoe beter met het nieuwe zorgstelsel van het CDA
Balkenende CDA heeft alles kapot gemaakt en wij zitten met de ellende en VVD en PvdA modderen door.Bijdrage van 20 November 2014
Het nieuwe zorgstelsel waarvoor de ziekenfondsverzekering werd afgeschaft is een ramp.
Niet door ouderen, thuiszorg, verpleeghuizen of verzorghuizen maar door dit stelsel stijgen de zorgkosten explosief.
Ziekenhuizen en specialisten zijn de schuld van de stijging in zorgkosten.
Maar niemand doet hier iets aan.
Het CDA stemt 91% met het kabinet mee en D66 en CU regeren mee.
CDA+VVD+PvdA+D66+CU moeten leren googelen.
Wie googeld op 'stijging zorgkosten' komt tot mooie grafieken van het CBS
Ja, ze weten het beslist wél maar willen ziekenhuizen en specialisten niet aanpakken,
ouderen, patiënten en de gewone burger zijn eenvoudiger doelen.
We betalen elk jaar gewoon meer premie en ouderen moeten voor zorg maar aankloppen bij buren en hun kinderen.
Desnoods krijgen we een nieuw belastingstelsel om ziekenhuizen en specialsiten te kunnen betalen in de toekomst.
Hieronder de grafieken die CDA+VVD+PvdA+D66+CU blijkbaar liever niet zien.
Ouderenzorg is op het totaal sowieso niet de grootste kostenpost.
Bijdrage van 20 November 2014
Het ziekenfonds was vanaf 1941 een verplichte ziektekostenverzekering voor mensen met een laag loon.
Deze verzekering werd uitgevoerd door erkende ziekenfondsen.
Vergoedingen waren in natura, de vergoedingen werden dus direct aan de zorgverlener betaald zonder dat de verzekerde de rekning zag.
Deze ziekenfondsen boden naast deze verplichte verzekering ook vrijwillige verzekeringen aan voor de hogere salarissen en aanvullende verzekeringen.

In 2006 werd door Balkenende II ( CDA + VVD + D66 ) het hele zorgverzekeringsstelsel vervangen door het huidige.

Het nieuwe zorgstelsel kwam niet omdat de ziekenfondsverzekering te duur werd,
maar omdat de particuliere verzekeringen te duur werden.
Na invoering van het nieuwe stelsel door Balkenende CDA
gingen particulier verzekerden een derde of nog minder betalen van wat ze eerder betaalden.
Bovendien waren de kinderen van particuilier verzekerden tot 18 jaar plots gratis verzekerd.
Ziekenfondsverzekerden gingen drie keer meer betalen.
Veel voormalig ziekenfondsverzekerden konden dat helemaal niet betalen.
Als héél veel ziekenfondsverzekerden het nieuwe stelsel niet kunnen betalen, kan het niet doorgaan.
Om toch het nieuwe zorgstelsel erdoor te drukken kregen de laagste inkomens een tegemoetkoming.
Nee, ze werden niet volledig gecompenseerd wat CDA-ers, VVD-ers en PvdA-ers vaak roepen... een tegemoetkoming.


Toen Balkenende / CDA de ziekenfondsverzekering afschaftte, zat ik middenin de groei naar een hoger salaris.
Toen kende ik dus persoonlijk de situatie met 1800 euro bruto in de maand en 1800 euro netto.
Ik ging van 42 euro in de maand naar 120 euro in de maand voor ongeveer dezelfde dekking.
Na studie kreeg ik een veel hoger inkomen, hoewel dat nog maar een beginsalaris was.
In plaats van om 6 uur uit bed en 7 uur beginnen en dan keihard werken,
mocht ik beginnen tussen 8 en 10 uur.
Tussendoor even naar de stad, langere dagen maken of kortere.
Of de week zo inplannen dat ik 40 uur maakte en vrijdagmiddag vrij.
Pauze, eten of even naar buiten.
Veel vrijheid en niet meer lichamelijk moe 's avonds en in het weekend.
Mijn inkomen verdubbelde ondanks al die vrijheid en overdag uitrusten.
Wel was het wennen om niet continue te kunnen werken.
Het was wennen dat je soms uren niets te doen had, dus veel internetten.
Mijn nieuwe collega's hadden zelfs nog veel meer dan 1800 euro netto.
Na de gesprekken met hen kwam ik tot de conclusie dat iemand met 1800 euro netto of meer geen flauw idee heeft hoe het is met maar 1800 bruto.
Zij gingen van ongeveer 275 euro per maand, of zelfs nog meer, naar 120 euro per maand en dat vonden zij héél terecht.
De kinderen van oudere collega's waren plots gratis verzekerd.
Dat zij 275 gemakkelijker per maand konden missen dan de voormalig ziekenfondsverzekerden was volgens hen geen reden om de ziekenfondsverzekering niet af te schaffen.
Vaak deden zij alsof iedereen gecompenseerd werd door de zorgtoeslag, maar de zorgtoeslag dekte natuurlijk bij lange na niet het hele verschil.
Als iemand met 1800 euro netto al niet behrijpt hoe het is met 1800 euro bruto,
kun je begrijpen hoe het komt dat de armoede blijft stijgen.


MOOZ heffing en WTZ / Wet toelating zorginstellingen bijdrage

Ziekenfondsgrens
minister Borst (volksgezondheid) had in 1997 de loongrens voor de verplichte ziekenfondsverzekering voor personen jonger dan 65 jaar vastgesteld op f 60.750 (59.700).

Het maximum premiedagloon (het maximale loon per dag waarover ziekenfondspremie is verschuldigd) wordt verhoogd naar f 199 (195).

Er was dus een maximum aan wat je betaald aan ziekenfondspremie en de hogere salarissen betalen dus relatief veel minder.
Waarom zou je hogere salarissen bevoordelen?
Men betaalde € 35,00 per maand plus 1,5% van het brutoloon. ( met een maximum premiedagloon )
Het werkgeversdeel was ongeveer 6,5% van het brutoloon.
Ze hadden nooit een maximum premiedagloon moeten hebben en gewoon iedereen hetzelfde percentage moeten laten betalen.
Als CDA, PvdA en VVD de afgelopen decennia, ( zij regeerden immers in wisselende samenstelling altijd! )
niet zo overdreven aardig en gul waren geweest tegenover mensen met hogere salarissen dan hadden we nu nog
een publieke volksverzekering en véél lagere ziektekosten.
Particuliere verzekeraars hadden helemaal geen ouderen meer met een laag inkomen, toch bleven hun premies stijgen.
Denk je eens in hoe het zou zijn als b.v. FBTO alle ouderen kon dumpen in zoiets als de ziekenfondsverzekering.
Een verzekering die ouderen met een laag inkomen kan dumpen, Van Otterloo PvdA maakte dat mogelijk in 1994
Dat was de reden voor een solidariteitsheffing... niet als heffing van de verzekeringsmaatschappijen, die zo een dure groep verzekerden kwijt raakten, maar een heffing voor de particuliere verzekerden.
Het zou normaal geweest zijn als die heffing helemaal voor de maatschappijen geweest zou zijn.
Blijkbaar wou men de verzekeraars een flink cadeau geven.
Daarbovenop nog eens f120 per student als administratiekosten.
hulp alleen voor hulpbehoevenden! geen AOW voor miljardairs en geen Wmo voor mensen in huizen van miljoenen.