Ziektekostenverzekering / Zorgkostenverzekering
Elke euro winst in de zorg is een euro minder zorg.
Een verpleegkundige kan meer ouderen helpen in een tehuis dan in een wijk.
Bijdrage van 29 April 2016
SP plan voor één zorgverzekering
De SP kwam met een plan voor één zorgverzekering, maar ik wou eerst de winst uit de zorg halen om datgene wat verzekerd moet worden zo klein mogelijk te maken.
Geen winst in de zorg en vrijwel iedereen in loondienst, dan halveer je volgens mij al de kosten.
Een verpleegkundige kan meer ouderen helpen in een tehuis dan in een wijk.
Meer tehuizen, non profit, die verplegen en verzorgen, zodat ouderen niet meer gescheiden worden.
Tehuizen zijn efficienter, goed tegen eenzaamheid, beter na ongelukjes en beter voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van ouderen.
Na opname in een ziekenhuis zijn ouderen veel beter af in een tehuis dan thuis met een uurtje per dag een wijkverpleegster.
Eerder vinden van ouderen na ongelukjes, gym en sport en spel bij ouderen zorgen voor een besparing aan zorgkosten.
Een besparing aan zorgkosten, maar bovenal een besparing aan mensenlevens!
Geen winst in de zorg en erna maakte ik mij zorgen over wat de mensen per maand kunnen betalen aan een zorgverzekering.
Het aantal mensen dat die zorgverzekering niet meer kunnen betalen stijgt enorm.
Daarom heb ik uitgeplozen hoe mensen meer te besteden krijgen.
Dat kan door van toeslagen aftrekposten te maken en die samen met de reguliere belastingteruggave maandelijks te geven.
Alle locale en provinciale initiatieven opheffen en overbrengen naar de belastingdienst.
Want het uitgangspunt moet zijn dat het niet uitmaakt of je in Amsterdam of Rotterdam woont.
Belastingstelsel
Niemand loopt meer een toeslag of regeling mis... er blijven nu vele miljoenen op de plank liggen.
Hiermee kun je alle landelijke en locale ambtenaren die zich bezighouden met de vele potjes ontslaan.
Alles bij één en in één... 'Mijn belastingen'
De zorgkosten gehalveerd en ervoor gezorgd dat alle mensen krijgen waar ze recht op hebben, zonder vele websites, formulieren en kantoren en bureaus.
Alles via 'Mijn belastingen'
Dan kun je gaan kijken naar verandering van de zorgverzekering.
De SP wil alle zorgverzekeraars opdoeken en iedereen bij die ene zorgverzekeraar onderbrengen.
Maar dat vind ik onzin!
Veelverdieners of rijke mensen mogen van mij gerust in een duurder privaat ziekenhuis en gouden vullingen en een echt dure bril van hun private verzekeraar.
Iedereen mag gerust een dure verzekering nemen, met dure zorg.
De gewone man / vrouw mag van mij gerust een wat eenvoudiger bril dan de rijken.
Ik wil dus één goedkope volksverzekering voor wie eenvoudige zorg wil, mag ook miljonair zijn en alle andere verzekeraars.
Deze volksverzekering is alleen voor het basispakket met basiszorg en heel beperkte aanvullende verzekeringen.
Er zullen altijd dingen blijven waarover men kan twisten.... basis of aanvullend, voor die zorg is er de aanvullende volksverzekering.
Geen luxere zorg door bijbetalen, maar iedereen dezelfde basiszorg in de volksverzekering.
Alle andere verzekeraars mogen ook goedkope basispakketten of combinaties van basis plus aanvullende aanbieden.
Het enige wat moet gebeuren is een volksverzekering van de staat opzetten en deze moet concurreren met de andere verzekeraars.
Dat houdt de ambtenaren in die volksverzekering alert.
Dit alles werkt wel anders dan nu door de eerdere voorstellen.
Niet alle maar heel veel artsen en specialisten in loondienst van de overheid, gebouwen van reguliere ziekenhuizen zijn van de overheid.
Waar je ook je behandeling hebt, altijd vergoed tenzij het in een particuliere instelling gebeurd.
Nooit worden kosten in een particulier instituur vergoed, tenzij deze uitdrukkelijk is toegewezen door een ziekenhuis.
Particuliere verzekeraars moeten onderhandelen met de staatsinstelling voor gezondheidszorg als ze gebruik willen maken van artsen en specialisten in overheidsdienst of van ziekenhuizen en tehuizen.
Ook moeten ze onderhandelen als ze medicijnen willen gebruiken die door onze universiteiten zijn ontwikkeld en door overheidspersoneel is gefabriceerd.
Maar ze mogen natuurlijk zelf ziekenhuizen bouwen en artsen en specialisten in dienst nemen.
In overheidsziekenhuizen werken nooit artsen, managers of ander personeel van verzekeraars, zelfs niet voor korte tijd.
Bij verlenen van vergunningen voor de bouw van private ziekenhuizen of andere private instellingen gaan overheids ziekenhuizen en dergelijke voor.
Schuldhulpsanering voor wanbetalers moeten particuliere verzekeraars zelf regelen.
De volksverzekering regelt dat samen met de burger en via de maandelijkse belastingteruggave/belastingbetaling vereffend.
Geen cent overheidsgeld naar particuliere verzekeraars, particuliere ziekenhuizen, enzovoort.

Samenvattend van deze en eerdere bijdragen... een zo goedkoop mogelijk systeem van overheidsziekenhuizen met overheidspersoneel in loondienst, zoals managers, artsen en specialisten.
Zoveel mogelijk medicijnen zelf ontwikkelen en produceren op allerlei niveaus.
Alles is tegen betaling ter beschikking van de volksverzekering en van particuliere verzekeraars.
Elke verzekeraar particulier of overheids betaald dezelfde prijs voor hetzelfde.
Burgers rijk of arm mogen de particuliere of de volksverzekering nemen.
De enige beperking is dat de volksverzekering er alleen is voor het basispakket en wat er net buiten valt.
Bij de volksverzekering niet jaarlijks een peperdure bril of gouden vullingen, geen cosmetische ingrepen en geen luxe kamer in het ziekenhuis.
De volksverzekering zo basis mogelijk houden, maar natuurlijk met de tandarts erin.
Geen eigen bijdrage, geen boete op ziek zijn, zwakke gezondheid of een ongeluk krijgen.
Zorgmijden omdat mensen het niet kunnen betalen, kost uiteindelijk meer en de eigen bijdrage heeft niets te maken met het burgers bewust te maken van ziektekosten.
Wat we tegenwoordig betalen aan eigenbijdrage, hoeft de verzekeraar niet te betalen en is poure winst.
De Eigen Bijdrage is pure subsidie voor de miljarden verdienende zorgverzekeraar en de VVD wil het verhogen tot 500 euro.
Geen Eigen Bijdrage meer, want het is pure diefstal.
In de volksverzekering geen Eigen Risico, maar toegestaan bij de particuliere.
Medische ingrepen zoals ooglidcorretie en cosmetische correctie, zoals een buikwandcorrectie na een ingreep in het basispakket.
Je kunt contracten afsluiten voor een kalenderjaar, of twee, of vijf en ruim voor afloop een herinnering.
Ik kan me voorstellen dat je met een vijfjaarscontract korting krijgt bij zowel de volksverzekering als de particuliere.
Zonder contract zit je automatisch in de volksverzekering.
Als je arm bent is een goedkope bril niet erg en het is en was altijd al aan het gebid te zien of je arm of rijk bent.
Brillen die medisch noodzakelijk zijn worden en geen design brillen worden altijd vergoed.
Dus geen twee brillen per jaar, maar als je echt een nieuwe bril moet, krijg je die vergoed.
Om de volksverzekering zo goedkoop mogelijk te houden zijn ziektekosten in het buitenland nooit verzekerd, tenzij je door een nederlands ziekenhuis doorverwezen bent naar een ziekenhuis in het buitenland.
Op vakantie? skieën? Dan verzekeren bij een particuliere verzekering.
Sporten zijn vaak helemaal niet gezond en na een bepaalde leeftijd ( b.v. bij voetbal ) krijg je veel blessures.
Sportclubs moeten hun sporters verzekeren bij particuliere verzekeraars.
De basisverzekering veranderd minder vaak dan nu, alleen als er echt andere ontwikkelingen zijn en niet omdat we geld willen bijeenscharen om straaljagers te kopen.
In principe moet elk basispakket vijf jaar identiek gelden voor volksverzekering en particuliere verzekering.
Met veel ben ik het eens met de SP, maar hun ene verzekeraar lijkt mij niets, al is dat altijd nog duizend maal beter dan wat CDA, PvdA, VVD, PVV, D66, SGP en CU er nu van hebben gemaakt.
Elke euro winst in de zorg is een euro minder zorg.
Een verpleegkundige kan meer ouderen helpen in een tehuis dan in een wijk.
Vervolg van vorige twee bijdragen van 28 April 2016
De SP heeft een plan voor één verzekering voor iedereen.
SP zorg rapport
Maar voordat we aan een nieuwe structuur denken van verzekeren van de almaar hoger wordende zorgkosten door almaar hoger wordende winsten.

Halen we de winst uit de zorg!!!
Elke euro winst in de zorg
is een euro minder zorg.
Daarom verbieden we winst,
want mensenlevens zijn meer waard dan geld.


In de vorige bijdragen leg ik uit hoe we eerst alle winst uit de zorg halen en dan denken we na over een nieuwe zorgverzekeringsstelsel.
Winst uit de zorg halen is de eerste prioriteit en pas als dat geregeld is gaan we verder over verzekeren.
Eigenlijk zou ik pas willen beginnen over de zorgverzekering als we geregeld hebben dat mensen MAANDELIJKS belastingteruggave en toeslagen ontvangen van dezelfde instelling.
Niet meer je inkomen opgeven bij de ene en weer bij de andere voor toeslagen.
Als die dienst dan weet hoeveel je elke maand krijgt / moet betalen, zou die ook je verzekeringspremie kunnen bepalen.
We zijn dus volgens mij nog lang niet toe aan een nieuwe volksverzekering voor zorg.
Wel vóór, maar eerst de winst uit de zorg en maandelijks belasting plus toeslag teruggave / betalen.
De SP heeft een plan voor één verzekering voor iedereen.
SP zorg rapport
Dat is natuurlijk honderd keer beter dan wat VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks, PVV, CU en SGP willen... nog meer winsten voor verzekeraars, artsenpraktijken, ziekenhuizen, enzovoort.
Als ik dus commentaar heb op de SP, is de SP altijd nog beter dan de andere kliek die winst in de zorg willen.
Elke euro winst in de zorg is een euro minder zorg.
De SP wil zorg op twee niveaus, lokaal en landelijk.
Zoals u her en der kunt lezen op standpunten.net ben ik tegen het op lokaal bij gemeenten regelen van dingen.
Lokaal heb je honderden afdelingen, potjes en duizenden regelaars nodig.
Je moet kennis brengen naar duizenden mensen en duizenden mensen controleren.
Je moet ook honderden gemeenten en duizenden mensen controleren.
Per gemeente krijg je verschillen in zorg.
Woon je in een VVD gemeente, D66 gemeente, arme gemeente, rijke gemeente.
In de ene gemeente krijg je wel een traplift en 10 km verderop niet.
Nee, daar zit de SP helemaal fout.
Landelijk bij één instituut met landelijke regels en een kleine club met voldoende kennis.
Veel eenvoudiger te controleren dan honderden gemeenten en duizenden mogelijke fraudeurs.
Dat geldt trouwens voor heel veel andere regelingen ook... landelijk!
Het moet bij elke regeling en elke voorziening niet uitmaken waar je woont.

Alles landelijk en patienten ( of hun arts(en)) en niet gemeenten krijgen geld.
Ik vertrouw gemeenten voor geen cent.
Veel geld zal direct gaan naar de nieuwe non profit verpleeg/verzorgingstehuizen.
Dat geld mag het tehuis besteden aan wie zorg het meeste nodig heeft.
De rol die de SP gemeenten toeschrijft, schrijf ik met name toe aan tehuizen.
Verder in het plan heeft de SP het over wijkverpleegkundigen en ik leg hieronder uit dat verpleegkundigen in tehuizen veel meer ouderen kunnen helpen dan in een wijk.
Zorg dichterbij dan in een tehuis bestaat niet.
Het is onmogelijk om genoeg wijkverpleegkundigen te krijgen die dezelfde zorg kunnen bieden dan tehuizen.
Pas als er weer voldoende non profit verpleeg. incl. verzorgingstehuizen zijn kun je aanvullend misschien denken aan wijkverpleegkundigen.
Tehuizen zijn op vele onderdelen vele malen beter dan verpleegsters in een wijk... lees hieronder.
Uiteraard tehuizen op het niveau als vóór Balkenende / CDA met zijn pyjama en luierdagen in tehuizen.

De Sp wil dus niet de tehuizen terug en dat is heel fout.
De SP wil veel door gemeenten laten regelen en ik denk dat je verschillen houdt tussen gemeenten... dus alles landelijk.
De SP heeft het er ook over dat er geen concurrenten meer zou zijn tussen huisartsen, ziekenhuis, enzovoort,
maar waarom dat zou zijn is mij een raadsel en ik kan het nergens vinden.
Mijn idee om hen allen in loondienst te nemen, heeft wel dat effect!
Financiële buffers zijn met zorg in loondienst verleden tijd en met het plan van de SP niet.
Al het zorgvastgoed hoort in publieke handen en dan zijn rentelasten verleden tijd.
Banken en zorg gaan niet samen, net zomin als zorg en winst.
Ook oppert de SP... Geen winst over de rug van de patiënt, maar hoe?
Ik heb het wel aangetoond en er zelfs een verbod op winst uit zorg voorgesteld.
Zoals ik al schreef... eerst de winst uit de zorg... zie de vorige bijlagen.
Dan de hoge salarissen, iedereen in loondienst.
Tehuizen openhouden en nieuwe bouwen.
Verpleegsters kunnen meer ouderen helpen in een tehuis dan in een wijk en zijn dus veel goedkoper.
Minder managers en hogere beloningen voor zelfstandige verpleegsters in tehuizen met een hoger salaris dan een verpleegkundige in een ziekenhuis zonder verantwoording.
Ouderen niet scheiden... verplegen en verzorgen.
Zonder winst worden tehuizen vele malen goedkoper.
Zonder winst en zelf produceren worden veel medicijnen veel goedkoper.
Zonder winst en hoge salarissen worden ziekenhuizen veel goedkoper.
In loondienst heb je geen concurrentie meer tussen huisartsen, specialisten, enzovoort.
Daarna pas denken over een nieuwe zorgverzekering die overal hetzelfde is.
Zoveel mogelijk landelijk, dan heb je veel minder bureaucratie, kans op fraude en willekeur.Vervolg bijdrage van 28 April 2016

Elke euro winst in de zorg
is een euro minder zorg.
en de winsten stijgen en stijgen en stijgen
en de zorg krimpt en krimpt en krimpt


Hieronder stel ik voor om tehuizen die verplegen en verzorgen te stichten.
Zonder winst, met veel minder managers en wie het kan betalen moet het betalen.
Gewone mensen moeten ook hun huis opeten voordat ze bijstand krijgen, waarom zouden we rijke ouderen dan het verblijf in een tehuis bijna gratis geven?
Eerst de villa opeten en de miljoenen, tot dan betalen wat je kost, of je gaat naar een particulier tehuis als je wilt.

Tehuizen dus weer open en nieuwe bouwen, zonder winst en meer loon en verantwoording voor verpleegsters, zonder managers en bureaucratie.
Ziekenhuizen zouden ook geen winst meer mogen maken en we nemen artsen en specialisten in loondienst.
Dan is er de zorg voor de prijs en leverbaarheid van medicijnen.
In 2015 waren 625 medicijnen niet altijd leverbaar en Schippers van de VVD dreigt al met het uit het standaardpakket halen van met name dure kankermedicijnen.
Rijke mensen blijven leven en arme mensen gaan dood!
Ook daar moet de winst uit.
Veel medicijnen kunnen gemaakt worden door artsen, huisartsen, apothekers en ziekenhuizen.
Desnoods starten we eigen fabrieken, niet europees, maar nationaal.
Door de overheid betaalde universiteiten schenken nu vaak onderzoeksresultaten aan de farmaceutische industrie.
Ja, krankzinnig! Die resultaten houden we voor onze eigen ziekenhuizen en medicijnenproductie.
De prijzen worden landelijk bepaald door het ministerie en de winst op het ene medicijn wordt teniet gedaan door verlies op het andere.
Op deze manier kun je erg dure medicijnen goedkoper verstrekken.
Geen potjes voor zogenaamde reserves.

Elke euro winst in de zorg
is een euro minder zorg.
Daarom verbieden we winst,
want mensenlevens zijn meer waard dan geld.
Bijdrage van 28 April 2016
Er vallen steeds meer doden door het neoliberale beleid van VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks, PVV, CU en SGP
Wat te doen?
Vroeger waren alleen mensen met een goed inkomen particulier verzekerd.
Dankzij het CDA met Balkenende werden zelfs mensen zonder baan particulier verzekerden en gingen 3 á 4 keer meer betalen.
De mensen met een goed inkomen gingen 3 á 4 keer minder betalen en hun kinderen tot 18 waren plots gratis.
Dat was het begin van marktwerking in de zorg, van alle ellende.

Elke euro winst in de zorg
is een euro minder zorg.
en de winsten stijgen en stijgen en stijgen
en de zorg krimpt en krimpt en krimpt


De oplossing is eigenlijk simpel... haal de winst uit de zorg en die euroos gaan naar zorg.
Maar VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks, PVV, CU en SGP houden dat tegen want zij hebben aandelen zorgverzekeraars of zorgverzekeraars hebben aandelen VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks, PVV, CU en SGP.
Anders begrijp ik niet dat ze deze simpele oplossing niet willen!
De zorg moet er zijn voor mensen en niet om zorgverzekeraars rijker en machtiger te maken.
Maar voordat we de verzekering anders regelen, is het belangrijker om de plaatsen waar de kosten gemaakt worden aan te pakken.
Zorg dichterbij, was de leus, zelfs van de SP.
Daarmee doelden ze op wijkverpleegkundigen en het sluiten van tehuizen.
In een wijk kan een gediplomeerde wijkverpleegkundige veel minder ouderen helpen dan in een tehuis.
Om kosten te besparen moet je dus geen tehuizen sluiten, want dan heb je meer in plaats van minder verpleegkundigen nodig.
Toch deden VVD, PvdA, D66, CU en SGP dat en het was blijkbaar nooit hun bedoeling om dezelfde zorg te gaan geven als met tehuizen.
Vier jaar geleden was al bekend dat er een tekort zou komen aan gediplomeerde verpleegkundigen als ze tehuizen zouden sluiten en er werden ook niet meer verpleegkundigen opgeleid.
Volgens mij is het zelfs onmogelijk om voldoende opgeleide verpleegsters te hebben voor dezelfde zorg als in tehuizen, als je ouderen thuis laat wonen.
Het is voor de hand liggend dat VVD, PvdA, D66, CU en SGP hebben gedacht... de buren, kennissen en familie moeten maar gaan spelen voor gediplomeerde verpleegkundige... dan krijgen wij geld voor rechtse hobbies... 5 miljard lastenverlichting, enzovoort.
Zorg dichterbij met wijkverpleegkundigen op het niveau van tehuizen is onbetaalbaar of zelfs onhaalbaar.

Zorg dichterbij was een grove LEUGEN!!!
De verpleegkundige op de gang of een verdieping lager in een tehuis is dichterbij dan die in de wijk.

Kappen dus met die onzin!
Tehuizen waren soms net opgeknapt, maar door strengere regels van VVD, PvdA, D66, CU en SGP voor opname
liepen ze leeg en moesten worden afgebroken.
Huilende ouderen werden verhuisd naar waar het nog niet leeg stond.
Het lijkt erop dat enkelen zelfs zelfmoord pleegden.
Kappen met die onzin en openhouden en er zelfs tehuizen bijbouwen!
Het was ook harteloos dat je vlak voor de grijze golf zware eisen gaat stellen voor opname in tehuizen.

Meer tehuizen!!!
en alleen verzorging plus verpleeghuizen ineen.
Zodat je ouderen niet meer hoeft te scheiden.
Zelfs dan heb je minder wijkverpleegkundigen nodig dan met wijkverzorging.
Tehuizen mogen geen winst meer maken!!!

Rijke ouderen die hun hele leven betaalden voor eigen onderdak en onderhoud,
zelfs in dure vier sterren hotels betaalden ze zelf voor onderdak en onderhoud.
Maar als ze in een tehuis gaan wonen, hoeven ze dat niet meer zelf te betalen?
ONZIN!
Het is onzin om een miljonair voor een spotprijsje in een tehuis te laten wonen,
terwijl we anders tehuizen moeten sluiten.
Alleen om erfenissen op peil te houden?
Als een gewone burger wordt ontslagen, komt hij in de ww.
Na de door GroenLinks, D66, PvdA en VVD verkorte ww kom je al snel in de bijstand.
Voordat je in de bijstand komt moet je je huis opeten,
maar als een miljonair in een tehuis komt hoeft hij niet eerst zijn villa op te eten?
Wie dat kan moet zijn eigen verblijf in een tehuis betalen, desnoods zijn villa opeten.
Vervolgens moeten we af van managers en verpleegsters meer verantwoording geven over bij wie ze meer of minder tijd besteden.
Natuurlijk een salaris wat bij een directeur past zonder concurrenten en zonder eigen risico's
Geen managers en geen winst en geen kortingen voor rijke bewoners, dat scheelt al heel veel.
Tehuizen zijn goed tegen eenzaamheid, criminaliteit ( babbeltruuks ) en voor de gezondheid ( gym ) van ouderen.
Deze tehuizen moeten uiteraard op het niveau zijn als vóór Balkenende / CDA met zijn pyjama en luierdagen.
Geen meerdere tehuizen onder dezelfde organisatie, maar elk voor zich.
Geen spaarpotjes, wat aan het eind van het jaar over is gaat terug naar de overheid.

Bijdrage van 25 April 2016
Bijna 1 op de vijf ouderen en mensen met een beperking hebben niemand in hun omgeving voor mantelzorg volgens het Sociaal en cultureel planbureau.
Van de 75 plussers heeft 10% helemaal niemand om op terug te vallen.
2,2 miljoen volwassenen zijn afhankelijk van mantelzorg.
De grijze golf zoals ze graag werden genoemd om de AOW te verhogen is nu gepensioneerd en heeft steeds meer zorg nodig.
Om deze stijging op te vangen hebben PvdA en VVD de eisen tot toelating in een tehuis flink strenger gemaakt.
Zelfs nog pas opgeknapte tehuizen werden en worden afgebroken.
Om de hierdoor ontstane grotere vraag naar thuiszorg op te vangen hebben deze harteloze partijen tienduizenden thuiszorgers ontslagen.
Natuurlijk kost dit mensenlevens, maar ze sluiten hiervoor hun ogen.
Alles voor economische groei.
Als het de grote bedrijven en multinationals maar goed gaat krijg je economische groei.
Rekent u er al op dat u uw ouders in huis moet nemen als ze wat minder worden?
Of dat u zelf moet solliciteren bij uw kinderen voor een plek in hun huis?
Maar waarschijnlijk zult u ook moeten gaan zorgen voor buren en andere familieleden.
U moet korter gaan werken of zelfs ontslag nemen om voor familie en buren te gaan zorgen.
Maar dan heb je wel economische groei.
Tehuizen, zelfs al zijn ze nog pas opgeknapt werden en worden afgebroken.
De eisen zijn zo hoog dat er nog amper tehuizen overblijven.
Kinderen moeten na Rutte 1 en Rutte 2 in de toekomst hun ouders in huis opnemen.
Korter gaan werken of helemaal stoppen.
Sociale werkplaatsen zijn er niet meer.
Verwarde mensen lopen dakloos op straat omdat ook op de geestelijke gezondheidszorg is bezuinigd.
Jeugdzorg werd met een veel kleinere pot overgedaan naar gemeenten.
Denkt u dat VVD en PvdA genoeg hebben bezuinigd op de zorg?
Nee hoor!
Terwijl overal alles spaak loopt en alles verkeerd gaat en bijna dagelijks de ellende op televisie te zien is, willen VVD en PvdA doorpakken en de zorg langzaamaan afschaffen!
Nu al zijn 2,2 miljoen volwassenen afhankelijk van mantelzorg inplaats van professionele betaalde zorg.
Bijna 1 op de vijf ouderen en mensen met een beperking hebben helemaal niemand in hun omgeving voor mantelzorg.
In 2017 moet er weer half miljard af bij VWS.
Maar PvdA en VVD kunnen dan helemaal gek zijn, overal vandaan komen er protesten.
Zelfs de Rekenkamer is zeer kritisch over de haalbaarheid van de plannen van VVD en PvdA.
Bovenop alle eerdere bezuinigingen nog eens een half miljard bezuinigen op zorg... krankzinnig!
Rekenkamer veegt vloer aan met bezuinigingen zorg
NOS Rekenkamer kritisch over bezuinigingen zorg 2017

VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks, PVV, CU en SGP hebben de afgelopen 30 jaar de zorg flink afgebroken.
Deze partijen geven alleen maar om economische groei en dat kost mensenlevens!
Op heel veel plekken leg ik al uit dat wat goed is voor de economie, slecht is voor de burgers.
Ze hadden wel geld om vijf miljard lastenverlichting te geven voor de midden- en hogere inkomens, bombardementen op burgers in Syrië, belastingdealtjes met multinationals, 8 miljard voor de jsf, 4 miljard voor onderzeeboten en 10 miljard voor wegen en spoor.
Ze geven niets om burgers!
Terroristen zijn een veel mindere bedreiging voor onze manier van leven, onze samenleving dan VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks, PVV, CU en SGP.
Het wordt nooit meer zoals voor Wim Kok ( PvdA ), Balkenende ( CDA )
en Rutte 1 ( VVD + CDA + PVV )
en Rutte 2 (VVD, PvdA, D66, GroenLinks, CU en SGP )
Steeds meer werklozen, armoede en sterfgevallen door bezuinigingen om rechtse hobbies zoals economische groei en handel te betalen.

Het neoliberalisme van
CDA, PvdA, VVD, PVV, D66, GroenLinks, SGP en CU
geven alleen om handel, economie en geld
om grote bedrijven en vooral om multinationals
om economische groei,
maar niets om mensen!
Balkenende 1,2,3,4 en Rutte 1 en Rutte 2
waren een grotere bedreiging voor onze samenleving
en onze manier van leven
dan de terroristische aanslagen.
Het word nooit meer zoals voor Balkenende / CDA en Rutte / VVD!!!
Met medewerking van PvdA, D66, GroenLinks, PVV, CU en SGP.
Ze maken alles kapot voor de multinationals, voor economische groei.Bijdrage van 12 April 2016
Directeuren thuiszorg sjoemelen met miljoenen EUROS ZORGGELD.

Fraude bij Thuiszorgaanbieder Alliade
Hoewel dit een link is naar NOS, was het niet in het NOS journaal.
Het 8 uur journaal wordt te goed bekeken om zulke voor het kabinet schadelijke informatie te melden.
Ook vandaag... een dag later was er niets over in het journaal.
Het zal dan ook voor veel Nederlanders onbekend blijven.
Ook het nieuws dat wetenschappers en BN'ers eindelijk gaan voldoen aan de al jaren geleden ingestelde regel dat ze niet meer mogen verdienen dan een minister was bij RTL, maar niet bij het NOS journaal.
Matthijs van Nieuwkerk KRIJGT 570.000 euro per jaar en dat zou jaren geleden al 179.000 euro worden.
Ik kijk veel liever Matthijs van Nieuwkerk bij RTL of SBS en hou een verzorgingstehuis open.
Eindelijk gaan ze hen daaraan houden, maar ze mogen dat in 4 jaar afbouwen.... crimineel zooitje!
Van dat geld hadden we ook een verzorgingstehuis open kunnen houden.
Het NOS Journaal is partijdig en houdt vaak voor het kabinet schadelijk nieuws in de doofpot.
Met interviews zijn ze niet scherp en politici van VVD en PvdA mogen ongestraft leugens vertellen bij het NOS Journaal en bij prgramma's als Pauw en bij Buitenhof.
Maar ook CDA-ers die ook vaak regeert worden ontzien en mogen liegen zonder weerwoord.
Iedereen die maar iets op de hoogte is, weet dat ze zitten te liegen, maar de interviewers laten hen ermee wegkomen.
Het kabinet en de verschillende overheden onderzoeken zo blijkt keer op keer weer helemaal niets of ze stoppen alles in de doofpot.
Fraude bij overheidsinstellingen en semioverheidsinstellingen worden nooit ontdekt door de overheid zelf, maar altijd door journalisten, televisieprogramma's en zenders.
Dat is trouwens in heel veel landen zo.
Rechtse overheden van Nederland, Amerika, Duitsland, Frankrijk, Engeland, enzovoort houden zelfverrijking en fraude graag in de doofpot en als er geen journalisten waren zou dat eeuwig doorgaan.
De fraudeurs zijn immers vaak partijgenoten en expolitici uit hun eigen partij of uit partijen met wie ze ongetwijfeld in de toekomst weer mee willen regeren.
Zo ging dat met alle belastingfraudes in het verleden en vorige week weer met de Panama-Papers.
Belastingdiensten controleren niets of wat meer aannemelijk is... stoppen het in de doofpot.
De fraude bij thuiszorgorganisatie Alliade werd ontdekt door de research affdeling van RTL.
Gisteren 11 April was in het RTL nIeuws programma dat de directeur Etso Pier en ex-directeur Mieke Draijer van de Alliade Zorggroep in Heerenveen flink bijverdienden door opdrachten te geven aan eigen bedrijven.
Alliade heeft 7000 cli๋nten en 350 miljoen euro omzet.
De Freya Groep werd daarvoor gebruikt en die heeft alleen al in 2014 730.000 euro hieraan verdiend.
Het ging zelfs zover dat medewerkers van Alliade werden ontslagen en hun werk werd overgenomen door bv's van deze twee directeuren of clienten van Alliade verloren hun zorg.

Ze maakten gebruik van de constructie van VVD-er Ton Hooijmaijers en het geld kwam op de VVD bank ( ABN AMRO ) van Gerrit Zalm.

Etso Pier en Mieke Draijer, directeur en ex-directeur van Alliade jatten straffeloos miljoenen zorggeld en bankkieren bij de ABN AMRO ( de bank van Gerrit Zalm óók VVD !!!

Etso Pier op linkedin Mieke Draijer op linkedin

Steven Browns Blog

Nederland FRAUDELAND

Zo belazeren twee directeuren thuiszorg de boel - RTL NIEUWS
Gepubliceerd op 11 apr. 2016
Twee directeuren van Alliade namen namens de zorginstelling voor grote bedragen opdrachten aan bedrijven waarvan ze zelf eigenaar zijn. In deze video leggen we het uit.Bijdrage van 19 Oktober 2015
Eerst wil ik u aan herinneren aan het feit dat Diederik Samsom ( PvdA ) altijd riep:"De zorg moet dichterbij"
In plaats van een zuster op de gang krijgen de meeste ouderen nu een zuster in de wijk of zelf in de stad of een dorp verderop.
Hoezo dichterbij?
Verzorgingstehuizen en verpleeghuizen werden en worden massaal gesloten.
In plaats van een zuster die 's morgens vroeg kwam en om 11.00 uur en om 14.00 uur en om 18.00 uur en dan 's avond voor het naar bed gaan weer, komt de zuster nu maar twee keer per 24 uur.
Naar gelang de behoefte kwam de verzorgster zelfs nog vaker of soms minder.
Nu komen ouderen bijna nooit meer in aanmerking voor een tehuis!
De zorg dichterbij is dus een grove LEUGEN!
En het is GEEN verbetering maar een enorme verslechtering en bezuiniging!
Een groot bestaand misverstand is dat mensen vaak denken dat deze tehuizen moeten / moesten sluiten omdat ze te duur werden.
Niet tehuizen, maar specialisten en ziekenhuizen werden en worden steeds duurder volgens cijfers van het CBS.
Kostenstijging in de zorg verklaard.

Het is trouwens nog maar de vraag of dit uiteindelijk een besparing opleverd!
Thuiswonende ouderen lopen meer risico op ongelukken.
Ziekenhuis opname en behandeling zijn erg duur, dus wat blijft erover van de besparing?
Thuiswonende ouderen vereenzamen.
Veel ouderen hebben een totaal verkeerd beeld gekregen van tehuizen.
In veel gevallen werden ouderen gepushed om naar een tehuis te gaan omdat het thuis niet meer veilig voor hen was.
Uit eigen ervaring weet ik dat de meeste ouderen al na een paar weken erkennen dat het in een tehuis vele malen beter is dan alleen thuis.
In tehuizen heb je een enorme diversiteit aan aktiviteiten tegen vereenzaming.
Ouderen willen alleen vaak niet erkennen ouder te zijn geworden en dat ze het niet meer alleen kunnen.
Ze willen vaak niet erkennen dat ze de leeftijd hebben om naar een tehuis te gaan met hulp op de GANG.
VVD en PvdA pakten deze valse wensen om thuis te blijven wonen met beide handen aan om hen die mogelijkheid af te kunnen pakken en dat geld ergens anders voor dte gaan gebruiken.
Maar dankzij VVD en PvdA... Diederik Samsom mogen ze meestal niet meer naar een tehuis.
Waarom pakken ze de ECHTE oorzaken van het duurder worden van de zorg niet aan?
Teveel vrienden / partijgenoten bij specialistenorganisaties, ziekenhuizen en zorgverzekeraars?
De enige besparing die ze nu behalen komt uit het feit dat ouderen eerder komen te overlijden door ongelukken thuis.
Alle artsen en specialisten in loondienst!
Geen belastingen meer op de laagste inkomens tot 25.000 euro.
Bruto wordt Netto, waardoor de vrijwilligers kunnen worden vervangen door ECHTE zorgverleners.
Tehuizen weer openen! Maar geen tehuizen meer met winstoogmerk! Dat zijn graaiers / vvd-ers.
Ondanks de grijze golf minder tehuizen? wat een waanzin!
Tehuizen sluiten om de stijgende kosten van specialisten en ziekenhuizen te betalen?
Meer tehuizen... minder ongelukken... minder vereenzaming.
Kinderen moeten niet hoeven te stoppen met werken om hun ouders te gaan verplegen.
Nooit weer PvdA en VVD stemmen.Bijdrage van 17 Februari 2015
Overal waar ze spreken over 'kosten in de zorg' en de stijging ervan, moet je er de miljarden winst vanaf trekken.
Ook moet je dan kijken naar de potjes met miljarden.
Daarbovenop moet je kijken naar wat ze besteden aan overmatige technologie.
Ja, het is leuk een operatie uit te voeren via internet en via een robot.
Maar als de pati๋nt dan thuis komt is de kans op overlijden door een simpele val verdubbelt.
Je zou ook MEER tehuizen kunnen openen met meer banen en minder besteden aan overdreven technologie, winsten en potjes.
Ja, het is leuk om geld uit te geven aan zorgrobots, gewoon leuke hebbedingetjes, maar deze miljoenen zou je ook kunnen gebruiken voor lonen.
Nee, de lonen stijgen niet spectaculair, maar in plaats van loon maken ze nu winst.
Feitelijk maakt het niet uit of we zorgkosten besteden aan hun loon of aan winst voor hun instelling.
Loonbeperking? nou dan boeken we dat toch gewoon als winst... komt op dezelfde bankrekening.
De saldo's stijgen en stijgen, zorgverzekeraars hebben al 2,5 keer meer in kas dan vereist egsteld is.
In overleg met PvdA, CDA en VVD zullen die eisen wel stevig verhoogd gaan worden om zo nog veel meer in kas te mogen houden.
Dat is immers ook gebeurd bij pensioenfondsen die ondanks de grijze golf meer in kas hebben dan ooit, maar toch de ouderen korten.

Al sinds 2012 is bekend dat de marktwerking oorzaak is van de kostenstijging in de zorg. Ziekenhuizen en specialisten kosten steeds meer. ( maken steeds meer winst en hebben steeds grotere potjes.Bijdrage van 17 Februari 2015
BEZUINIGINGEN in de zorg brengt mensen in de problemen.
Er gaan 800 tehuizen sluiten, dat is 40% van alle tehuizen.
Op de thuiszorg wordt 40% bezuinigd en daarbovenop krijgen ze dus de ouderen die niet langer naar een tehuiz mogen.
Hier weer bovenop de grijze golf... die graag zo genoemd werd om de AOW leeftijd te verhogen.
Dus veel en veel meer ouderen en dan 40% bezuinigen op ALLES.
Chronisch zieken en ouderen moeten aankloppen bij buren en familie.
Moeten kinderen dan maar ontslag nemen om voor hun ouders te zorgen?
Moeten de vaak ook al oudere buren de weggevallen zorg opvangen?

WAANZIN!


Waanzin omdat er MILJARDEN WINST worden gemaakt en
waanzin omdat al sinds 2012 bekend is dat de marktwerking oorzaak is van de kostenstijging in de zorg.
Elke euro winst in de zorg is een euro minder aan zorg.Bijdrage van 17 Februari 2015
Her en der noemde ik de spotjes van VVD en PvdA over de veranderde zorg al propaganda.
Propaganda เ la Poetin om stemmers te houden bij de volgende verkiezingen.
Dat ik niet helemaal gek ben blijkt wel, want ik krijg nu gelijk.
PvdA en VVD op de vingers getikt.

Overheid zond maandenlang misleidende tv spotjes uit. Schippers en van Rijn moeten zich schamen.

Volgens de Reclame Code Commissie zijn de zorgspotjes van het ministerie van Volksgezondheid ‘te weinig genuanceerd’ en ‘te rooskleurig’
De spotjes worden per onmiddelijk van de buis gehaald!


Met een moeder bij wie de urine over de enkels loopt, ondanks miljoenen in kas en miljoenen winst, ziet van Rijn nog niet in dat we af moeten van marktwerking en winst in de zorg.
Nu roept de Reclame Code Commissie hem, de PvdA en de VVD tot de orde, wat moet er nog meer gebeuren?

Natuurlijk is het erg wat moeder van Rijn overkomt, maar er vallen ook beslist doden door dit beleid!
Er zitten miljarden in kas en ze maken miljarden WINST!
Laten we die miljarden gebruiken voor ouderen, chronisch zieken en ziektes als ALS, hartziekten en hersenaandoeningen, enz, enz.
Breng alle zorg in staatshanden en gebruik de winsten voor zorg!
Elke euro winst in de zorg is een euro minder voor zorg!


Al sinds 2012 is bekend dat de marktwerking zorgt voor de kostenstijging in de zorg.
Waarom dan bezuinigen op ouderen, chronisch zieken, jeugdzorg en thuiszorg?
Om hun vriendjes bij zorginstellingen en zorgverzekeraars aan nog grotere winsten te helpen?

Zorgverzekeraars maakten 1,4 MILJARD winst.

Verbeterde spotje!Bijdrage van 1 Februari 2015
Nederlandse zorg opnieuw de beste van Europa volgens een klein zweeds bureautje.
Maar je kunt beter kijken naar een groot onderzoeksinstelling en daar staan we op nr. 44 in de wereld en op nr. 17 in Europa.

Citaat'Onder meer goed management, beperkte politieke inmenging, toegenomen concurrentie en verregaande invloed van consumenten liggen aan de basis van het succes.'
Hahahaha, dus daar steken de miljarden verdienende zorgverzekeraars ook geld in... het omkopen van onderzoekers.
Vervolg van het betoog hieronder.
Hieronder toonde ik al aan dat er een enorme politieke invloed is.
Toegenomen concurrentie?
Hahahahaha, weer lachen, want 95% van alle Nederlanders zijn bij maar 4 verzekeraars verzekerd.
Dus is er een kartel, dus is er vrijwel geen enkele concurrentie!.
Rouvoetmaffia Zorgverzekeraars Nederland heeft alle macht! en alle MILJARDEN.
Verregaande invloed van consumenten? Met maar vier concerns om uit te kiezen? Beperkte artsenkeuze?
Numbeo, de grootste crowdsource 'cost of living' database ter wereld, heeft ook een healthcare index.
NEDERLANDSE ZORG NUMMER 44 VAN DE WERELD
Dat is van het onafhankelijk bureau NUMBEO
Japan heeft de beste zorg.
Ze keken naar hoe modern de apparatuur is, de snelheid van de zorg, de competentie van het personeel, de gastvrijheid in zorginstellingen en de kosten van de zorg.
Nederland eindigt met een beschamende 44e plaats vlak achter Tsjechi๋, Albani๋ en de Verenigde Staten.
Nederland is duur en ineffici๋nt!
Wat als we nu eens alles zouden nationaliserern en de 8 MILJARD in kas vanb verzekeraars in onze kas zouden hebben?
De 1,4 MILJARD winst in de staatskas zou komen voor kankerbestrijding, ALS, thuiszorg en tehuizen?
Frankrijk ( 17e ), Malta, Denemarken, Oostenrijk, Cyprus en Belgi๋ zijn de koplopers in Europa.
Nederland dus 44e doordat we duur zijn en inefficient.


Bijdrage van 1 Februari 2015
Nederlandse zorg opnieuw de beste van Europa zegt een klein bureautje.
De waarheid is dat we volgens een ECHTE instelling nr. 44 in de wereld zijn.

Volgens een klein zweeds onderzoekmaatschappijtje, maar graag geciteerd door rechtse partijen, CDA, PvdA en VVD en rechtse kranten.
Citaat'Onder meer goed management, beperkte politieke inmenging, toegenomen concurrentie en verregaande invloed van consumenten liggen aan de basis van het succes.'
Hahahaha, dus daar steken de miljarden verdienende zorgverzekeraars ook geld in... het omkopen van onderzoekers.
Beperkte politieke inmenging?
Andr้ Rouvoet is sinds 2012 Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland en daarvoor was Hans Wiegel ( VVD ) dat 17 jaar lang.
Roger van Boxtel van D66 zit in de Eerste Kamer, is bestuurslid van Zorgverzekeraars Nederland en hij is directeur bij Menzis.
Oud-minister van Defensie Frank de Grave (VVD) is voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten.
Voormalig staatssecretaris van Financi๋n Steven van Eijk is nu voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).
CDA'er Ab Klink zit in de directie van VGZ.
Behalve bij zorgverzekeraars zitten bij de zorgaanbieders ook een leger aan poltici.
Jacobine Geel (CDA) de GGZ,
Ella Kalsbeek (PvdA) bij de huisartsen,
Frank de Grave (VVD, ook senator) voor de medisch specialisten,
Yvonne van Rooy (CDA) voor de ziekenhuizen,
Heleen Dupuis (VVD, ook Eerste Kamer) bij de gehandicaptenzorg,
Marleen Barth (voorzitter van de PvdA-Eerste Kamerfractie) voor de apothekers.

Bij zorgverzekeraars en zorgaanbieders dus veel politici, dus kunnen ze samen met hun partijgenoten in Eerste Kamer en Tweede Kamer mooie afspraken maken voor de bedrijven waar ze werken.

Geen PVV-ers, maar die hebben alleen verstand van moslims en geen PvdD omdat die te klein zijn.
Ook van de Socialistische Partij is er geen ้้n te vinden.
Maar de SP wil dan ook alleen maar lagere premies en minder winsten bij zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

NEDERLANDSE ZORG NUMMER 44 VAN DE WERELD
Dat is van het onafhankelijk bureau NUMBEO
Bijdrage van 31 December 2014
Zelfs vandaag, oudejaarsdag, nog aanbiedingen gekregen.
Als uw verzekering uw ziekenhuis, uw apotheek, uw tandarts en eventueel uw specialist is verzekerd bij uw nature of zelfs uw budget verzekering, dan is er geen reden voor een dure restitutieverzekering.
Kijk dus of verzekerd is wat u wilt en sluit dan af.
Sloop de Crisis wil ons / mij graag een dure restitutieverzekering aansmeren bij Ohra.
Restitutie hoeft niet beter te zijn dan andere goedkope verzekeringen, lees hierboven.
Sloop de Crisis met OHRA en inclusief 8,8% collectiviteitskorting een maximum eigen risico kost € 75,20
Ga je gewoon naar de website van OHRA, dus zonder Sloop de Crisis, krijg je ook die 8,8% korting.
Sloop de Crisis belazerd ons dus gewoon.
AnderZorg, gewoon via hun website en zonder zogenaamde kortingen en ook maximum eigen risico € 66
Anderzorg met mijn ziekenhuis, tandarts, enz, enz. dus € 9,20 goedkoper per maand dan bij Sloop de Crisis.
Sloop de Crisis is trouwen ook duur met energie
ZorgWijzer en Consumentenbond komen ook gewoon op € 66 bij AnderZorg, dus afsluiten bij AnderZorg zelf!
Uitzoeken en vergelijken van zorgverzekeringen doe je bij een vergelijkingssite, maar afsluiten doe je het best bij de verzekeraar zelf.
Ik heb geen enkele vergelijkingssite gezien die goedkoper is dan de verzekeraar zelf.
Wij willen toch niet dat ons geld opgaat aan winst voor vergelijkingssites?
Voor energie moet je w้l kijken naar energievergelijkingssites en collectieven!
Collectieven, zoals Sloop de Crisis, EigenHuis en de consumentenbond steken de welkomstpremie zelf in hun zak, want die krijg je bij hen nooit.
Kijk voor energie op energieBijdrage van 23 December 2014
Voor de 'rijken' met voldoende geld voor een hoog eigenrisico is AnderZorg het goedkoopste.
Bovendien kun je eerst zelf een polis nemen en daarna sluit je partner via jouw anderzorg-shop een verzekering af en ontvang jij 40 euro terug.
Dus de goedkoopste en je krijgt € 40 terug.
Okee, okee, niet de goedkoopste, dat is PMAzorgverzekering maar bij deze moet je na een jaar eraan denken de bonus te vragen.Bijdrage van 16 December 2014
Ik had de keus al gemaakt... voor mij en mijn vrouw AnderZorg met maximum Eigen Risico.
We hebben spaargeld en ons zal toch niet beiden iets gebeuren? Lees hieronder de speurtocht.
Toch het mailtje van Sloop de Crisis even lezen.
8,8% korting op het basispakket.
Nou, dat is een flinke korting!
Ook even gewoon naar de website van OHRA zelf.
Waaaaat! Dezelfde prijs als via Sloop de Crisis!
Ja, dan denk ik aan bedrog.
Bovendien is AnderZorg een stuk goedkoper.
Ook bij Energie is Sloop de Crisis aan de dure kant.
Ik wens iedereen veel succes bij het uitzoeken!
Kijk en sluit af bij de verzekeraar zelf als deze even duur is.Bijdrage van 11 December 2014
Sluit je verzekering gewoon af bij de verzekeraar, dat is even duur dan bij een vergelijkingssite.
We willen toch niet dat vergelijkinssites ook nog zorgkosten opslokken?
Betaal niet een vol jaar vantevoren!
Dat geld kun je dus beter achter de hand houden om het maximum eigen risico te kunnen nemen.
Wie geld achter de hand heeft en geen zorg verwacht kan nu beter het maximum eigen risico nemen!
Dit kan immers wel het laatste jaar zijn dat dat kan.
Eigen Risico is zo'n dom idee! Mensen met geld betalen een stuk minder en
wie het Eigen Risico verbruikt heeft zoekt naar meer onkosten omdat die dan vergoed worden.
De derde reden dat Eigen Risico dom is dat steeds meer mensen het niet kunnen betalen en wij draaien er later voor op.
Maar nu kan het nog, dus neem het maximum eigen risico als het kan.

Het goedkoopst met het maximum eigen risico is AnderZorg
Met of zonmmder aanvullende verzekeringen AnderZorg is het goedkoopst.
Lees desnoods hieronder mijn speurtocht.
Voor je daadwerkelijk de verzekering afsluit, kijk je even of jouw zorgverlener / ziekenhuis gecontracteerd is.
Zorgvinder van AnderZorg
In 2015 kun je naar elke huisarts en elke tandarts. Ook kun je terecht in elk ziekenhuis.
Dat is wat er staat op hun zorgvinder en na zoeken van apotheek kon ik zien dat de mijne erbij stond.
Bijdrage van 7 December 2014
Hieronder staan websites van ziektekostenverzekeraars en vergelijkingssites en
ik maak een keus.
Met voldoende spaargeld kun je een hoger eigen risico kiezen.
Wij nemen alletwee het hoogste eigen risico, als ้้n van de twee pech heeft is de schade maar 38 euro
Gebeurt er niets, dan is de 'winst' € 462

Maar dan de aanvullende verzekering!
Je mag en kunt die bij een andere maatschappij afsluiten, wij willen dat niet.
We willen ้้n tandartsverzekering en verwachten zeker niet meer dan € 200 onkosten.
Verwacht jij geen tandartskosten of heel weinig, kun je misschien beter g้้n tandartsverzekering nemen.
Wij willen dus tot € 250 vergoed hebben en 100%
De premie voor die aanvullende verzekering mag niet duurder zijn dan wat je verwacht aan kosten.
Dus niet duurder dan € 200 aan premie, anders kun je beter zonder tandartsverzekering.
Ga je nu direct een basis met daarbij een tandartsverzekering zoeken,
kun je vaak slecht zien wat je aan basisverzekering en wat je aan tandartsverzekering kwijt bent.
Het kan dan zijn dat je voor je basisverzekering een heel dure krijgt ( wat je dus niet ziet )
Ga dus eerst kijken waar je het goedkoopst en best een basisverzekering kunt afsluiten.
Is die basisverzekering € 700 dan mag de basis plus tandarts dus niet hoger zijn dan € 900
Mijn vrouw heeft hieronder een verzekering gevonden voor € 792 dan mag de
basisverzekering plus de tandarts niet meer kosten dan € 792 + € 200 = € 992
Ga je direct een basis plus tandarts zoeken en je komt tot een premie van € 1100
dan betaal je dus € 1100 - € 792 = € 308 voor een tandartsverzekering tot € 250
Wij gaan dus op zoek naar een basis plus tandarts voor € 992 of minder of
om anders de tandartskosten zelf te betalen.
Alle vergelijkingssites langsgeweest.
Dus basis met 875 eigen risico plus tandarts 100% tot € 250
Overal is Anderzorg weer de goedkoopste; € 78,50 / € 942 per jaar
Tweede verschilt, FBTO 83,92 / 1007.04 wordt vaak genoemd, maar is beslist NIET de ้chte tweede.
Tweede is ZieZo Zilverenkruis € 80,75 per maand / € 969 per jaar.

Voor mij AnderZorg 875 euro eigen risico = € 66,00 / € 792
Voor mijn vrouw AnderZorg 875 eigen risico + tandarts € 250 en 100% = € 78,50 / € 942
Samen 144,50 per maand / 1734 per jaar

Wie 500 euro tandarts wil met 100% vergoeding en 875 ER komt via de consumentenbond bij DSW € 90,75
Independer noemt zilveren kruis achmea €88,97 en ziektekostenverzekering.nl noemt ZieZo €87,25Bijdrage van 6 December 2014
Hieronder een lijst met vergelijkingssites en zorgverzekeraars.
Het spaargeld waar ik bij opnemen geen boete hoef te betalen, kan ik desnoods gebruiken om
plotselinge zorgonkosten te betalen.
Daarom koos ik voor het maximale eigen risico van € 875.
De beste vergelijkingssite was de Consumentenbond
voor goede informatie, maar op de site van de zorgverzekeraars is het even duur.
De goedkoopste was PMAzorgverzekering € 63,25 per maand
Maar de bonus krijg je pas eind 2015, dus kies ik Anderzorg € 66,00 per maand, € 792 voor het hele jaar.
Mijn ziekenhuis en apotheek zijn gecontracteerd.
Ook mijn vrouw neemt het hoogste eigen risico, dus is onze totale korting...
Goedkoopste met 375 ER = PMAzorgverzekering € 85,25 per maand.
12 keer € 85,25 = € 1023 beste met max. ER = € 792 dus € 1023 - € 792 = € 231 korting p.p.
Twee keer € 231 = € 462 korting voor ons beiden.
Gebeurt mij iets dan moet ik € 500 meer betalen dan met het laagste eigen risico en is de schade maar 500-462=38 euro.
Gebeurt ons niets... € 462 winst eind 2015
Natuurlijk gebeurt ons niet allebei iets!

Wie geen spaargeld heeft als er iets gebeurt is een verzekering zonder extra hoog eigen risico beter.
Dan zou ik zeker eens kijken naar PMAzorgverzekering € 85,25 per maand / € 1023 per jaar.
Of wie geen medicijnen gebruikt( of geen bezwaar tegen online bestellen ); ZEKUR.nl € 82,50 per maand
Kijk altijd even of jouw ziekenhuis, apotheek, enz. een contract heeft.Bijdrage van 6 December 2014
Affijn, we gaan kijken hoe en waar we ons kunnen verzekeren.
Allereerst moet je bekijken welke risico's jij, je vrouw of je gezin lopen.
Welke gebreken zijn er?
Slecht gebit, spieren, enz, enz.
Gaan jullie, jij naar het buitenland?
Niets te verwachten? dan gaan we verder.
Hoeveel geld zou je op een willekeurig moment kunnen missen?
Kun je zonder veel boete € 875 euro opnemen van je spaargeld?
Of zelfs twee keer € 875?
Het eigen risico is altijd € 375 maar je kunt maximaal een eigen risico nemen van € 875
Voor het nemen van een hoger risico krijg je korting op de premie.
Neem je als paar allebei het hoogste eigen risico dan spreid je het risico.
Het moet al gek zijn als je allebei wat krijgt.
Voor mijzelf kijk ik dus naar basisverzekeringen met een eigen risico van € 875
zonder aanvullende pakketten.
Spaargeld waar ik bij opnemen geen boete hoef te betalen, kan ik desnoods gebruiken.
Zet alles op een rij... per maand en per jaar.

Hieronder verschillende vergelijkingssites en sites van zorgverzekeraars.
Conclusie: Via vergelijkingssites krijg je het niet goedkoper dan op de site van de zorgverzekeraars.
Op Energie Aanbod gaf Groepsveiling en de Consumentenbond de beste prijzen voor energie.
De Consumentenbond gaf nu de beste informatie en de goedkoopste zorgverzekeraars.

Gebruikt u medicijnen dan kan het zijn dat je die bij sommige online moet bestellen.
Onder andere bij Univ้ en ZEKUR moet je online medicijnen bestellen.
Kijk altijd of je apotheek, ziekenhuis of andere zorgverlener een contract heeft
met de gekozen verzekeraar.
De allergoedkoopste is PMA Budget Bewust, maar de bonussen krijg je pas eind 2015.
Mijn keus met € 875 Eigen Risico is Anderzorg € 792 per jaar
Zij zijn de op ้้n na goedkoopste en ze hebben contracten met de ziekenhuizen hier.
Zorgvinder van Anderzorg
vertelde mij dat mijn Apotheek een contract heeft met hen.

Consumentenbond
Independer
Ziektekostenverzekering.nl
ziektekostenverzekeringvergelijken.net
hoyhoy
zorgkiezer
zorgverzekeringvergelijken2015
Geld.nl

375 PMAzorgverzekering € 85,25 / € 1023
875 PMAzorgverzekering € 63,25 / € 759
De goedkoopste, maar vaak niet genoemd. Menzis
1023 - 759 = 264 korting

375 Anderzorg € 93,00 / € 1116
875 Anderzorg € 66,00 / € 792
Hier kwam ik via Independer + Ziektekostenverzekering.nl als goedkoopste
Verschil 1116 - 792 = 324

375 ZEKUR.nl € 82,50 / € 990
875 ZEKUR.nl € 67,50 / € 810
Vaak als goedkoopste met 375 ER en weinig korting bij 875... 990 - 810 = 180 korting

375 UNIVE € 85,00 / € 1020
875 UNIVE € 67,50 / € 810

375 Zilverenkruis € 89,95 / € 1079.40
875 Zilverenkruis € 69,12 / € 829.44
€ 1079.40 - € 829.44 = € 249.96 korting

375 ER CZ Direct (Natura Direct) € 91,15 / € 1 093,80
875 ER CZ Direct (Natura Direct) € 68,20 / € 818,40
Twee keuzes bij CZ 375 of 875 Korting voor een hoog eigen risico = € 22.95 / € 275.40

375 FBTO € 92 / 1104
375 FBTO € 71,17 / 854.04
Uit eigen ervaring weet ik dat de modules van hen mooier lijken dan ze zijn.
Je hebt namelijk toch altijd een wachttijd en ze zijn zoals hier blijkt prijzig.

375 CZ € 97,00
875 CZ € 79,50


Bijdrage van 6 December 2014
Het is weer zover, dankzij Balkenende CDA moet ik weer een ziektekostenverzeking opzoeken.
Zogenaamd omdat alles goedkoper zou worden moest er marktwerking komen.
Marktwerking is winst, winst, winst.
Marktwerking is dus, duurder, duurder, duurder.
Het was geen goed idee van het CDA om een nieuw zorgstelsel in te stellen.
Bovendien maken VVD, PvdA, CU en D66 het almaar erger en erger.
Minder in de basisverzekering en een steeds hoger eigen risico.
Eigen risico, die voor een steeds grotere groep niet te betalen is.
Maar de 'Eigen Bijdrage' komt daar nog bovenop het 'eigen risico'
De Eigen Bijdrage is misschien nog wel erger, want er is geen maximum zoals bij
het Eigen Risico
Schaf de Eigen Bijdrage af, of beter nog... weer een publieke verzekering.