Standpunten, meningen en feiten over de gezondheidszorg.
Iedere euro winst in de zorg is een euro minder zorg.
Iedere euro meer Eigen Risico is een euro meer winst.
Iedere euro meer Eigen Bijdrage is een euro meer winst.
Efficiënter werken of besparingen maken de zorg niet goedkoper.
Efficiënter werken of besparingen in de zorg betekenen alleen... meer winst.
Meer vrijwilligers of meer mantelzorgers is meer winst.
Meer winst is minder zorg.
Winst in de zorg gaat ten koste van zorg.
Winst ten koste van een ander.
Het leed van de één is de winst van de ander.
Winst op het leed van de ander.
Winst in de zorg is een gevaarlijke dodelijke ziekte.

Winst in de zorg kost mensenlevens.
Bijdrage van 8 Maart 2017
Zorg nu debat
In de deze uitzending beweerd Arno Rutte van de VVD dat in Nederland de zorg hetzelfde is voor arm en rijk.
Maar dat is... ja... GELOGEN!
Gelogen of de VVD is totaal wereldvreemd.
Veel van de armere burgers gaan al niet eens meer naar de huisarts, want
die kan hen doorverwijzen en dat kost hen dan minstens 385 euro Eigen Risico en misschien wel duizenden euroos Eigen Bijdrage.
Veel medicijnen worden niet opgehaald omdat steeds meer mensen deze niet kunnen betalen.
Ook de tandarts zit niet in het basispakket en aan het gebid kun je wel zien wie rijk is en wie arm.
Rijken gaan voor behandelingen ook naar het buitenland.
Steeds meer zit niet in het basispakket en dus niet beschikbaar voor de lagere inkomens.
Maar ook de bril van rijke en arm is niet dezelfde en als de rijke wil gaat hij naar een privaat ziekenhuis en ligt alleen in een luxe kamer.
Ook neemt de rijke VVD-er een uitgebreid verzekeringspakket en de gewone man een budgetpolis.
Arno Rutte van de VVD zat te liegen of is totaal wereldvreemd.
Daarna deed Arno Rutte alsof je genoeg hebt aan het basispakket en dat het daarom voor arm en rijk gelijk is.
Maar aan het basispakket heb je niet genoeg en het bassispakket staat niet voor alle zorg.
Er zijn enorme verschillen tussen arm en rijk, ook bij de gezondheidszorg.
In andere landen is het nog slechter dan in Nederland en dan concludeerd de VVD dat het hier goed is.
Onzin natuurlijk!
800.000 verzekerden kunnen het Eigen Risico niet meer betalen
Er is geen verschil tussen arm en rijk voor gezondheidszorg?
Wie in een arm gezin geboren is gaat 7 jaar eerder dood en is 15 jaar meer ziek dan iemand uit de hogere milieus.
Partijen als D66 en VVD weten precies wat iets kost aan geld, maar niet wat het kost aan ergernis en wat burgers minder krijgen door hun bezuinigingen.
Je hoort heel vaak cijfers en cijfers, maar ze willen de gevolgen liever niet zien.
De VVD wil als enige partij winst van ziekenhuizen en zorgaanbieders uitkeren aan aandeelhouders.
U krijgt de meest winstgevende behandeling... niet de beste!
Of u krijgt de behandeling als het even kan helemaal NIET om meer winst te maken.
Maar het schijnt dat u toch weer VVD gaat stemmen?

Bijdrage van 27 Februari 2017
De huisarts is NIET GRATIS!
Politici weten dat natuurlijk wel maar doen alsof ze het niet weten.
Als je naar de huisarts gaat en hij/zij verwijst je door.... KASSA!!!
Dan moet je betalen... steeds meer betalen! Nu al 385 euro Eigen Risico en daarmee ben je er vaak niet eens.
Ook moet je voor steeds meer behandelingen en medicijnen een Eigen Bijdrage betalen.
De huisarts is NIET gratis
Steeds meer burgers mijden daarom ook de huisarts... logisch!
Dat weten politici DONDERS goed!
Ook de politici van PvdA en VVDBijdrage van 12 Oktober 2016
GGZ: wachtlijsten geestelijke gezondheidszorg steeds langer PvdA en VVD sloten heel veel tehuizen voor geestelijk gehandicapten en de gevolgen worden steeds duidelijker.
Geestelijk gestoorden lopen op straat en zijn dakloos of zitten in de gevangenis.
Vaak zitten ze in de gevangenis terwijl ze geen strafbaar feit hebben gepleegd, maar vaak ook omdat ze wel degelijk iemand hebben vermoord.
Dit beleid kost mensenleven.
Allicht had Els Borst nog geleefd zonder bezuinigingen op de gezondheidszorg en justitie.
Soms komen deze geestelijk patiënten terecht in verpleegtehuizen omdat er geen tehuizen meer zijn voor geestelijk gestoorden.
Ouderen komen bijna nooit meer in aanmerking voor opname in verzorgings- of verpleeghuis.
Alleen heel zware gevallen komen nog maar in aanmerking.
Ondanks de grijze golf en de vergrijzing kwamen en komen er niet meer tehuizen, maar steeds minder.
Als je dan niet naar een tehuis kunt, wordt je afhankelijk van thuiszorg en in de thuiszorg vielen tienduizenden ontslagen.
In een tehuis ben je niet zo snel eenzaam als thuis en de eenzaamheid onder ouderen neemt ook schrikbarend toe.
Verzorgingstehuizen zijn zo verpleegtehuizen geworden, want de ouderen die nog mogen worden opgevangen zijn zwaar dement of heel hulpbehoevend.
Verzorgenden, vrijwilligers en mantelzorgers in verzorgingstehuizen zijn nu verpleegster en onvoldoende geschikt voor die taak.
Verzorgingstehuizen en ook verpleegtehuizen komen zodoende door beleid van VVD en PvdA in de problemen.
Martin van Rijn ( óók PvdA ) wil nu maar wat graag de overgebleven tehuizen ook sluiten.
Tehuizen korten en als ze dan met veel minder geld niet dezelfde zorg kunnen geven... sluiten.

Intussen blijven PvdA en VVD maar roepen dat we uit de crisis zijn en dat het beter gaat.
In de ons omringende landen duurde de crisis tot 2010, maar wij kregen Rutte en de Ruttecrisis.
Ook de Ruttecrisis is nog niet over en de gevolgen van Rutte 1 ( VVD+CDA+PVV ) en Rutte 2 ( VVD + PvdA ) zullen we nog jaren voelen.
Veel van de gevolgen van de maatregelen door Rutte 1 en Rutte 2 worden pas volgend jaar en de jaren erna voelbaar.
Vijftig Miljard bezuinigen en door een paar miljard teruggeven, hopen ze uw stem weer te krijgen.Bijdrage van 29 April 2016
SP plan voor één zorgverzekering
De SP kwam met een plan voor één zorgverzekering, maar ik wou eerst de winst uit de zorg halen om datgene wat verzekerd moet worden zo klein mogelijk te maken.
Geen winst in de zorg en vrijwel iedereen in loondienst, dan halveer je volgens mij al de kosten.
Een verpleegkundige kan meer ouderen helpen in een tehuis dan in een wijk.
Meer tehuizen, non profit, die verplegen en verzorgen, zodat ouderen niet meer gescheiden worden.
Tehuizen zijn efficienter, goed tegen eenzaamheid, beter na ongelukjes en beter voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van ouderen.
Na opname in een ziekenhuis zijn ouderen veel beter af in een tehuis dan thuis met een uurtje per dag een wijkverpleegster.
Eerder vinden van ouderen na ongelukjes, gym en sport en spel bij ouderen zorgen voor een besparing aan zorgkosten.
Een besparing aan zorgkosten, maar bovenal een besparing aan mensenlevens!
Geen winst in de zorg en erna maakte ik mij zorgen over wat de mensen per maand kunnen betalen aan een zorgverzekering.
Het aantal mensen dat die zorgverzekering niet meer kunnen betalen stijgt enorm.
Daarom heb ik uitgeplozen hoe mensen meer te besteden krijgen.
Dat kan door van toeslagen aftrekposten te maken en die samen met de reguliere belastingteruggave maandelijks te geven.
Alle locale en provinciale initiatieven opheffen en overbrengen naar de belastingdienst.
Want het uitgangspunt moet zijn dat het niet uitmaakt of je in Amsterdam of Rotterdam woont.
Belastingstelsel
Niemand loopt meer een toeslag of regeling mis... er blijven nu vele miljoenen op de plank liggen.
Hiermee kun je alle landelijke en locale ambtenaren die zich bezighouden met de vele potjes ontslaan.
Alles bij één en in één... 'Mijn belastingen'
De zorgkosten gehalveerd en ervoor gezorgd dat alle mensen krijgen waar ze recht op hebben, zonder vele websites, formulieren en kantoren en bureaus.
Alles via 'Mijn belastingen'
Dan kun je gaan kijken naar verandering van de zorgverzekering.
De SP wil alle zorgverzekeraars opdoeken en iedereen bij die ene zorgverzekeraar onderbrengen.
Maar dat vind ik onzin!
Veelverdieners of rijke mensen mogen van mij gerust in een duurder privaat ziekenhuis en gouden vullingen en een echt dure bril van hun private verzekeraar.
Iedereen mag gerust een dure verzekering nemen, met dure zorg.
De gewone man / vrouw mag van mij gerust een wat eenvoudiger bril dan de rijken.
Ik wil dus één goedkope volksverzekering voor wie eenvoudige zorg wil, mag ook miljonair zijn en alle andere verzekeraars.
Deze volksverzekering is alleen voor het basispakket met basiszorg en heel beperkte aanvullende verzekeringen.
Er zullen altijd dingen blijven waarover men kan twisten.... basis of aanvullend, voor die zorg is er de aanvullende volksverzekering.
Geen luxere zorg door bijbetalen, maar iedereen dezelfde basiszorg in de volksverzekering.
Alle andere verzekeraars mogen ook goedkope basispakketten of combinaties van basis plus aanvullende aanbieden.
Het enige wat moet gebeuren is een volksverzekering van de staat opzetten en deze moet concurreren met de andere verzekeraars.
Dat houdt de ambtenaren in die volksverzekering alert.
Dit alles werkt wel anders dan nu door de eerdere voorstellen.
Niet alle maar heel veel artsen en specialisten in loondienst van de overheid, gebouwen van reguliere ziekenhuizen zijn van de overheid.
Waar je ook je behandeling hebt, altijd vergoed tenzij het in een particuliere instelling gebeurd.
Nooit worden kosten in een particulier instituur vergoed, tenzij deze uitdrukkelijk is toegewezen door een ziekenhuis.
Particuliere verzekeraars moeten onderhandelen met de staatsinstelling voor gezondheidszorg als ze gebruik willen maken van artsen en specialisten in overheidsdienst of van ziekenhuizen en tehuizen.
Ook moeten ze onderhandelen als ze medicijnen willen gebruiken die door onze universiteiten zijn ontwikkeld en door overheidspersoneel is gefabriceerd.
Maar ze mogen natuurlijk zelf ziekenhuizen bouwen en artsen en specialisten in dienst nemen.
In overheidsziekenhuizen werken nooit artsen, managers of ander personeel van verzekeraars, zelfs niet voor korte tijd.
Bij verlenen van vergunningen voor de bouw van private ziekenhuizen of andere private instellingen gaan overheids ziekenhuizen en dergelijke voor.
Schuldhulpsanering voor wanbetalers moeten particuliere verzekeraars zelf regelen.
De volksverzekering regelt dat samen met de burger en via de maandelijkse belastingteruggave/belastingbetaling vereffend.
Geen cent overheidsgeld naar particuliere verzekeraars, particuliere ziekenhuizen, enzovoort.

Samenvattend van deze en eerdere bijdragen... een zo goedkoop mogelijk systeem van overheidsziekenhuizen met overheidspersoneel in loondienst, zoals managers, artsen en specialisten.
Zoveel mogelijk medicijnen zelf ontwikkelen en produceren op allerlei niveaus.
Alles is tegen betaling ter beschikking van de volksverzekering en van particuliere verzekeraars.
Elke verzekeraar particulier of overheids betaald dezelfde prijs voor hetzelfde.
Burgers rijk of arm mogen de particuliere of de volksverzekering nemen.
De enige beperking is dat de volksverzekering er alleen is voor het basispakket en wat er net buiten valt.
Bij de volksverzekering niet jaarlijks een peperdure bril of gouden vullingen, geen cosmetische ingrepen en geen luxe kamer in het ziekenhuis.
De volksverzekering zo basis mogelijk houden, maar natuurlijk met de tandarts erin.
Geen eigen bijdrage, geen boete op ziek zijn, zwakke gezondheid of een ongeluk krijgen.
Zorgmijden omdat mensen het niet kunnen betalen, kost uiteindelijk meer en de eigen bijdrage heeft niets te maken met het burgers bewust te maken van ziektekosten.
Wat we tegenwoordig betalen aan eigenbijdrage, hoeft de verzekeraar niet te betalen en is poure winst.
De Eigen Bijdrage is pure subsidie voor de miljarden verdienende zorgverzekeraar en de VVD wil het verhogen tot 500 euro.
Geen Eigen Bijdrage meer, want het is pure diefstal.
In de volksverzekering geen Eigen Risico, maar toegestaan bij de particuliere.
Medische ingrepen zoals ooglidcorretie en cosmetische correctie, zoals een buikwandcorrectie na een ingreep in het basispakket.
Je kunt contracten afsluiten voor een kalenderjaar, of twee, of vijf en ruim voor afloop een herinnering.
Ik kan me voorstellen dat je met een vijfjaarscontract korting krijgt bij zowel de volksverzekering als de particuliere.
Zonder contract zit je automatisch in de volksverzekering.
Als je arm bent is een goedkope bril niet erg en het is en was altijd al aan het gebid te zien of je arm of rijk bent.
Brillen die medisch noodzakelijk zijn worden en geen design brillen worden altijd vergoed.
Dus geen twee brillen per jaar, maar als je echt een nieuwe bril moet, krijg je die vergoed.
Om de volksverzekering zo goedkoop mogelijk te houden zijn ziektekosten in het buitenland nooit verzekerd, tenzij je door een nederlands ziekenhuis doorverwezen bent naar een ziekenhuis in het buitenland.
Op vakantie? skieën? Dan verzekeren bij een particuliere verzekering.
Sporten zijn vaak helemaal niet gezond en na een bepaalde leeftijd ( b.v. bij voetbal ) krijg je veel blessures.
Sportclubs moeten hun sporters verzekeren bij particuliere verzekeraars.
De basisverzekering veranderd minder vaak dan nu, alleen als er echt andere ontwikkelingen zijn en niet omdat we geld willen bijeenscharen om straaljagers te kopen.
In principe moet elk basispakket vijf jaar identiek gelden voor volksverzekering en particuliere verzekering.
Met veel ben ik het eens met de SP, maar hun ene verzekeraar lijkt mij niets, al is dat altijd nog duizend maal beter dan wat CDA, PvdA, VVD, PVV, D66, SGP en CU er nu van hebben gemaakt.
Elke euro winst in de zorg is een euro minder zorg.
Een verpleegkundige kan meer ouderen helpen in een tehuis dan in een wijk.
Vervolg van vorige twee bijdragen van 28 April 2016
De SP heeft een plan voor één verzekering voor iedereen.
SP zorg rapport
Maar voordat we aan een nieuwe structuur denken van verzekeren van de almaar hoger wordende zorgkosten door almaar hoger wordende winsten.

Halen we de winst uit de zorg!!!
Elke euro winst in de zorg
is een euro minder zorg.
Daarom verbieden we winst,
want mensenlevens zijn meer waard dan geld.


In de vorige bijdragen leg ik uit hoe we eerst alle winst uit de zorg halen en dan denken we na over een nieuwe zorgverzekeringsstelsel.
Winst uit de zorg halen is de eerste prioriteit en pas als dat geregeld is gaan we verder over verzekeren.
Eigenlijk zou ik pas willen beginnen over de zorgverzekering als we geregeld hebben dat mensen MAANDELIJKS belastingteruggave en toeslagen ontvangen van dezelfde instelling.
Niet meer je inkomen opgeven bij de ene en weer bij de andere voor toeslagen.
Als die dienst dan weet hoeveel je elke maand krijgt / moet betalen, zou die ook je verzekeringspremie kunnen bepalen.
We zijn dus volgens mij nog lang niet toe aan een nieuwe volksverzekering voor zorg.
Wel vóór, maar eerst de winst uit de zorg en maandelijks belasting plus toeslag teruggave / betalen.
De SP heeft een plan voor één verzekering voor iedereen.
SP zorg rapport
Dat is natuurlijk honderd keer beter dan wat VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks, PVV, CU en SGP willen... nog meer winsten voor verzekeraars, artsenpraktijken, ziekenhuizen, enzovoort.
Als ik dus commentaar heb op de SP, is de SP altijd nog beter dan de andere kliek die winst in de zorg willen.
Elke euro winst in de zorg is een euro minder zorg.
De SP wil zorg op twee niveaus, lokaal en landelijk.
Zoals u her en der kunt lezen op standpunten.net ben ik tegen het op lokaal bij gemeenten regelen van dingen.
Lokaal heb je honderden afdelingen, potjes en duizenden regelaars nodig.
Je moet kennis brengen naar duizenden mensen en duizenden mensen controleren.
Je moet ook honderden gemeenten en duizenden mensen controleren.
Per gemeente krijg je verschillen in zorg.
Woon je in een VVD gemeente, D66 gemeente, arme gemeente, rijke gemeente.
In de ene gemeente krijg je wel een traplift en 10 km verderop niet.
Nee, daar zit de SP helemaal fout.
Landelijk bij één instituut met landelijke regels en een kleine club met voldoende kennis.
Veel eenvoudiger te controleren dan honderden gemeenten en duizenden mogelijke fraudeurs.
Dat geldt trouwens voor heel veel andere regelingen ook... landelijk!
Het moet bij elke regeling en elke voorziening niet uitmaken waar je woont.

Alles landelijk en patienten ( of hun arts(en)) en niet gemeenten krijgen geld.
Ik vertrouw gemeenten voor geen cent.
Veel geld zal direct gaan naar de nieuwe non profit verpleeg/verzorgingstehuizen.
Dat geld mag het tehuis besteden aan wie zorg het meeste nodig heeft.
De rol die de SP gemeenten toeschrijft, schrijf ik met name toe aan tehuizen.
Verder in het plan heeft de SP het over wijkverpleegkundigen en ik leg hieronder uit dat verpleegkundigen in tehuizen veel meer ouderen kunnen helpen dan in een wijk.
Zorg dichterbij dan in een tehuis bestaat niet.
Het is onmogelijk om genoeg wijkverpleegkundigen te krijgen die dezelfde zorg kunnen bieden dan tehuizen.
Pas als er weer voldoende non profit verpleeg. incl. verzorgingstehuizen zijn kun je aanvullend misschien denken aan wijkverpleegkundigen.
Tehuizen zijn op vele onderdelen vele malen beter dan verpleegsters in een wijk... lees hieronder.
Uiteraard tehuizen op het niveau als vóór Balkenende / CDA met zijn pyjama en luierdagen in tehuizen.

De Sp wil dus niet de tehuizen terug en dat is heel fout.
De SP wil veel door gemeenten laten regelen en ik denk dat je verschillen houdt tussen gemeenten... dus alles landelijk.
De SP heeft het er ook over dat er geen concurrenten meer zou zijn tussen huisartsen, ziekenhuis, enzovoort,
maar waarom dat zou zijn is mij een raadsel en ik kan het nergens vinden.
Mijn idee om hen allen in loondienst te nemen, heeft wel dat effect!
Financiële buffers zijn met zorg in loondienst verleden tijd en met het plan van de SP niet.
Al het zorgvastgoed hoort in publieke handen en dan zijn rentelasten verleden tijd.
Banken en zorg gaan niet samen, net zomin als zorg en winst.
Ook oppert de SP... Geen winst over de rug van de patiënt, maar hoe?
Ik heb het wel aangetoond en er zelfs een verbod op winst uit zorg voorgesteld.
Zoals ik al schreef... eerst de winst uit de zorg... zie de vorige bijlagen.
Dan de hoge salarissen, iedereen in loondienst.
Tehuizen openhouden en nieuwe bouwen.
Verpleegsters kunnen meer ouderen helpen in een tehuis dan in een wijk en zijn dus veel goedkoper.
Minder managers en hogere beloningen voor zelfstandige verpleegsters in tehuizen met een hoger salaris dan een verpleegkundige in een ziekenhuis zonder verantwoording.
Ouderen niet scheiden... verplegen en verzorgen.
Zonder winst worden tehuizen vele malen goedkoper.
Zonder winst en zelf produceren worden veel medicijnen veel goedkoper.
Zonder winst en hoge salarissen worden ziekenhuizen veel goedkoper.
In loondienst heb je geen concurrentie meer tussen huisartsen, specialisten, enzovoort.
Daarna pas denken over een nieuwe zorgverzekering die overal hetzelfde is.
Zoveel mogelijk landelijk, dan heb je veel minder bureaucratie, kans op fraude en willekeur.Vervolg bijdrage van 28 April 2016

Elke euro winst in de zorg
is een euro minder zorg.
en de winsten stijgen en stijgen en stijgen
en de zorg krimpt en krimpt en krimpt


Hieronder stel ik voor om tehuizen die verplegen en verzorgen te stichten.
Zonder winst, met veel minder managers en wie het kan betalen moet het betalen.
Gewone mensen moeten ook hun huis opeten voordat ze bijstand krijgen, waarom zouden we rijke ouderen dan het verblijf in een tehuis bijna gratis geven?
Eerst de villa opeten en de miljoenen, tot dan betalen wat je kost, of je gaat naar een particulier tehuis als je wilt.

Tehuizen dus weer open en nieuwe bouwen, zonder winst en meer loon en verantwoording voor verpleegsters, zonder managers en bureaucratie.
Ziekenhuizen zouden ook geen winst meer mogen maken en we nemen artsen en specialisten in loondienst.
Dan is er de zorg voor de prijs en leverbaarheid van medicijnen.
In 2015 waren 625 medicijnen niet altijd leverbaar en Schippers van de VVD dreigt al met het uit het standaardpakket halen van met name dure kankermedicijnen.
Rijke mensen blijven leven en arme mensen gaan dood!
Ook daar moet de winst uit.
Veel medicijnen kunnen gemaakt worden door artsen, huisartsen, apothekers en ziekenhuizen.
Desnoods starten we eigen fabrieken, niet europees, maar nationaal.
Door de overheid betaalde universiteiten schenken nu vaak onderzoeksresultaten aan de farmaceutische industrie.
Ja, krankzinnig! Die resultaten houden we voor onze eigen ziekenhuizen en medicijnenproductie.
De prijzen worden landelijk bepaald door het ministerie en de winst op het ene medicijn wordt teniet gedaan door verlies op het andere.
Op deze manier kun je erg dure medicijnen goedkoper verstrekken.
Geen potjes voor zogenaamde reserves.

Elke euro winst in de zorg
is een euro minder zorg.
Daarom verbieden we winst,
want mensenlevens zijn meer waard dan geld.
Bijdrage van 28 April 2016
Er vallen steeds meer doden door het neoliberale beleid van VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks, PVV, CU en SGP
Wat te doen?
Vroeger waren alleen mensen met een goed inkomen particulier verzekerd.
Dankzij het CDA met Balkenende werden zelfs mensen zonder baan particulier verzekerden en gingen 3 á 4 keer meer betalen.
De mensen met een goed inkomen gingen 3 á 4 keer minder betalen en hun kinderen tot 18 waren plots gratis.
Dat was het begin van marktwerking in de zorg, van alle ellende.

Elke euro winst in de zorg
is een euro minder zorg.
en de winsten stijgen en stijgen en stijgen
en de zorg krimpt en krimpt en krimpt


De oplossing is eigenlijk simpel... haal de winst uit de zorg en die euroos gaan naar zorg.
Maar VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks, PVV, CU en SGP houden dat tegen want zij hebben aandelen zorgverzekeraars of zorgverzekeraars hebben aandelen VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks, PVV, CU en SGP.
Anders begrijp ik niet dat ze deze simpele oplossing niet willen!
De zorg moet er zijn voor mensen en niet om zorgverzekeraars rijker en machtiger te maken.
Maar voordat we de verzekering anders regelen, is het belangrijker om de plaatsen waar de kosten gemaakt worden aan te pakken.
Zorg dichterbij, was de leus, zelfs van de SP.
Daarmee doelden ze op wijkverpleegkundigen en het sluiten van tehuizen.
In een wijk kan een gediplomeerde wijkverpleegkundige veel minder ouderen helpen dan in een tehuis.
Om kosten te besparen moet je dus geen tehuizen sluiten, want dan heb je meer in plaats van minder verpleegkundigen nodig.
Toch deden VVD, PvdA, D66, CU en SGP dat en het was blijkbaar nooit hun bedoeling om dezelfde zorg te gaan geven als met tehuizen.
Vier jaar geleden was al bekend dat er een tekort zou komen aan gediplomeerde verpleegkundigen als ze tehuizen zouden sluiten en er werden ook niet meer verpleegkundigen opgeleid.
Volgens mij is het zelfs onmogelijk om voldoende opgeleide verpleegsters te hebben voor dezelfde zorg als in tehuizen, als je ouderen thuis laat wonen.
Het is voor de hand liggend dat VVD, PvdA, D66, CU en SGP hebben gedacht... de buren, kennissen en familie moeten maar gaan spelen voor gediplomeerde verpleegkundige... dan krijgen wij geld voor rechtse hobbies... 5 miljard lastenverlichting, enzovoort.
Zorg dichterbij met wijkverpleegkundigen op het niveau van tehuizen is onbetaalbaar of zelfs onhaalbaar.

Zorg dichterbij was een grove LEUGEN!!!
De verpleegkundige op de gang of een verdieping lager in een tehuis is dichterbij dan die in de wijk.

Kappen dus met die onzin!
Tehuizen waren soms net opgeknapt, maar door strengere regels van VVD, PvdA, D66, CU en SGP voor opname
liepen ze leeg en moesten worden afgebroken.
Huilende ouderen werden verhuisd naar waar het nog niet leeg stond.
Het lijkt erop dat enkelen zelfs zelfmoord pleegden.
Kappen met die onzin en openhouden en er zelfs tehuizen bijbouwen!
Het was ook harteloos dat je vlak voor de grijze golf zware eisen gaat stellen voor opname in tehuizen.

Meer tehuizen!!!
en alleen verzorging plus verpleeghuizen ineen.
Zodat je ouderen niet meer hoeft te scheiden.
Zelfs dan heb je minder wijkverpleegkundigen nodig dan met wijkverzorging.
Tehuizen mogen geen winst meer maken!!!

Rijke ouderen die hun hele leven betaalden voor eigen onderdak en onderhoud,
zelfs in dure vier sterren hotels betaalden ze zelf voor onderdak en onderhoud.
Maar als ze in een tehuis gaan wonen, hoeven ze dat niet meer zelf te betalen?
ONZIN!
Het is onzin om een miljonair voor een spotprijsje in een tehuis te laten wonen,
terwijl we anders tehuizen moeten sluiten.
Alleen om erfenissen op peil te houden?
Als een gewone burger wordt ontslagen, komt hij in de ww.
Na de door GroenLinks, D66, PvdA en VVD verkorte ww kom je al snel in de bijstand.
Voordat je in de bijstand komt moet je je huis opeten,
maar als een miljonair in een tehuis komt hoeft hij niet eerst zijn villa op te eten?
Wie dat kan moet zijn eigen verblijf in een tehuis betalen, desnoods zijn villa opeten.
Vervolgens moeten we af van managers en verpleegsters meer verantwoording geven over bij wie ze meer of minder tijd besteden.
Natuurlijk een salaris wat bij een directeur past zonder concurrenten en zonder eigen risico's
Geen managers en geen winst en geen kortingen voor rijke bewoners, dat scheelt al heel veel.
Tehuizen zijn goed tegen eenzaamheid, criminaliteit ( babbeltruuks ) en voor de gezondheid ( gym ) van ouderen.
Deze tehuizen moeten uiteraard op het niveau zijn als vóór Balkenende / CDA met zijn pyjama en luierdagen.
Geen meerdere tehuizen onder dezelfde organisatie, maar elk voor zich.
Geen spaarpotjes, wat aan het eind van het jaar over is gaat terug naar de overheid.Bijdrage van 25 April 2016
Bijna 1 op de vijf ouderen en mensen met een beperking hebben niemand in hun omgeving voor mantelzorg volgens het Sociaal en cultureel planbureau.
Van de 75 plussers heeft 10% helemaal niemand om op terug te vallen.
2,2 miljoen volwassenen zijn afhankelijk van mantelzorg.
De grijze golf zoals ze graag werden genoemd om de AOW te verhogen is nu gepensioneerd en heeft steeds meer zorg nodig.
Om deze stijging op te vangen hebben PvdA en VVD de eisen tot toelating in een tehuis flink strenger gemaakt.
Zelfs nog pas opgeknapte tehuizen werden en worden afgebroken.
Om de hierdoor ontstane grotere vraag naar thuiszorg op te vangen hebben deze harteloze partijen tienduizenden thuiszorgers ontslagen.
Natuurlijk kost dit mensenlevens, maar ze sluiten hiervoor hun ogen.
Alles voor economische groei.
Als het de grote bedrijven en multinationals maar goed gaat krijg je economische groei.
Rekent u er al op dat u uw ouders in huis moet nemen als ze wat minder worden?
Of dat u zelf moet solliciteren bij uw kinderen voor een plek in hun huis?
Maar waarschijnlijk zult u ook moeten gaan zorgen voor buren en andere familieleden.
U moet korter gaan werken of zelfs ontslag nemen om voor familie en buren te gaan zorgen.
Maar dan heb je wel economische groei.
Tehuizen, zelfs al zijn ze nog pas opgeknapt werden en worden afgebroken.
De eisen zijn zo hoog dat er nog amper tehuizen overblijven.
Kinderen moeten na Rutte 1 en Rutte 2 in de toekomst hun ouders in huis opnemen.
Korter gaan werken of helemaal stoppen.
Sociale werkplaatsen zijn er niet meer.
Verwarde mensen lopen dakloos op straat omdat ook op de geestelijke gezondheidszorg is bezuinigd.
Jeugdzorg werd met een veel kleinere pot overgedaan naar gemeenten.
Denkt u dat VVD en PvdA genoeg hebben bezuinigd op de zorg?
Nee hoor!
Terwijl overal alles spaak loopt en alles verkeerd gaat en bijna dagelijks de ellende op televisie te zien is, willen VVD en PvdA doorpakken en de zorg langzaamaan afschaffen!
Nu al zijn 2,2 miljoen volwassenen afhankelijk van mantelzorg inplaats van professionele betaalde zorg.
Bijna 1 op de vijf ouderen en mensen met een beperking hebben helemaal niemand in hun omgeving voor mantelzorg.
In 2017 moet er weer half miljard af bij VWS.
Maar PvdA en VVD kunnen dan helemaal gek zijn, overal vandaan komen er protesten.
Zelfs de Rekenkamer is zeer kritisch over de haalbaarheid van de plannen van VVD en PvdA.
Bovenop alle eerdere bezuinigingen nog eens een half miljard bezuinigen op zorg... krankzinnig!
Rekenkamer veegt vloer aan met bezuinigingen zorg
NOS Rekenkamer kritisch over bezuinigingen zorg 2017

VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks, PVV, CU en SGP hebben de afgelopen 30 jaar de zorg flink afgebroken.
Deze partijen geven alleen maar om economische groei en dat kost mensenlevens!
Op heel veel plekken leg ik al uit dat wat goed is voor de economie, slecht is voor de burgers.
Ze hadden wel geld om vijf miljard lastenverlichting te geven voor de midden- en hogere inkomens, bombardementen op burgers in Syrië, belastingdealtjes met multinationals, 8 miljard voor de jsf, 4 miljard voor onderzeeboten en 10 miljard voor wegen en spoor.
Ze geven niets om burgers!
Terroristen zijn een veel mindere bedreiging voor onze manier van leven, onze samenleving dan VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks, PVV, CU en SGP.
Het wordt nooit meer zoals voor Wim Kok ( PvdA ), Balkenende ( CDA )
en Rutte 1 ( VVD + CDA + PVV )
en Rutte 2 (VVD, PvdA, D66, GroenLinks, CU en SGP )
Steeds meer werklozen, armoede en sterfgevallen door bezuinigingen om rechtse hobbies zoals economische groei en handel te betalen.

Het neoliberalisme van
CDA, PvdA, VVD, PVV, D66, GroenLinks, SGP en CU
geven alleen om handel, economie en geld
om grote bedrijven en vooral om multinationals
om economische groei,
maar niets om mensen!
Balkenende 1,2,3,4 en Rutte 1 en Rutte 2
waren een grotere bedreiging voor onze samenleving
en onze manier van leven
dan de terroristische aanslagen.
Het word nooit meer zoals voor Balkenende / CDA en Rutte / VVD!!!
Met medewerking van PvdA, D66, GroenLinks, PVV, CU en SGP.
Ze maken alles kapot voor de multinationals, voor economische groei.Bijdrage van 12 April 2016
Directeuren thuiszorg sjoemelen met miljoenen EUROS ZORGGELD.

Fraude bij Thuiszorgaanbieder Alliade
Hoewel dit een link is naar NOS, was het niet in het NOS journaal.
Het 8 uur journaal wordt te goed bekeken om zulke voor het kabinet schadelijke informatie te melden.
Ook vandaag... een dag later was er niets over in het journaal.
Het zal dan ook voor veel Nederlanders onbekend blijven.
Ook het nieuws dat wetenschappers en BN'ers eindelijk gaan voldoen aan de al jaren geleden ingestelde regel dat ze niet meer mogen verdienen dan een minister was bij RTL, maar niet bij het NOS journaal.
Matthijs van Nieuwkerk KRIJGT 570.000 euro per jaar en dat zou jaren geleden al 179.000 euro worden.
Ik kijk veel liever Matthijs van Nieuwkerk bij RTL of SBS en hou een verzorgingstehuis open.
Eindelijk gaan ze hen daaraan houden, maar ze mogen dat in 4 jaar afbouwen.... crimineel zooitje!
Van dat geld hadden we ook een verzorgingstehuis open kunnen houden.
Het NOS Journaal is partijdig en houdt vaak voor het kabinet schadelijk nieuws in de doofpot.
Met interviews zijn ze niet scherp en politici van VVD en PvdA mogen ongestraft leugens vertellen bij het NOS Journaal en bij prgramma's als Pauw en bij Buitenhof.
Maar ook CDA-ers die ook vaak regeert worden ontzien en mogen liegen zonder weerwoord.
Iedereen die maar iets op de hoogte is, weet dat ze zitten te liegen, maar de interviewers laten hen ermee wegkomen.
Het kabinet en de verschillende overheden onderzoeken zo blijkt keer op keer weer helemaal niets of ze stoppen alles in de doofpot.
Fraude bij overheidsinstellingen en semioverheidsinstellingen worden nooit ontdekt door de overheid zelf, maar altijd door journalisten, televisieprogramma's en zenders.
Dat is trouwens in heel veel landen zo.
Rechtse overheden van Nederland, Amerika, Duitsland, Frankrijk, Engeland, enzovoort houden zelfverrijking en fraude graag in de doofpot en als er geen journalisten waren zou dat eeuwig doorgaan.
De fraudeurs zijn immers vaak partijgenoten en expolitici uit hun eigen partij of uit partijen met wie ze ongetwijfeld in de toekomst weer mee willen regeren.
Zo ging dat met alle belastingfraudes in het verleden en vorige week weer met de Panama-Papers.
Belastingdiensten controleren niets of wat meer aannemelijk is... stoppen het in de doofpot.
De fraude bij thuiszorgorganisatie Alliade werd ontdekt door de research affdeling van RTL.
Gisteren 11 April was in het RTL nIeuws programma dat de directeur Etso Pier en ex-directeur Mieke Draijer van de Alliade Zorggroep in Heerenveen flink bijverdienden door opdrachten te geven aan eigen bedrijven.
Alliade heeft 7000 cliënten en 350 miljoen euro omzet.
De Freya Groep werd daarvoor gebruikt en die heeft alleen al in 2014 730.000 euro hieraan verdiend.
Het ging zelfs zover dat medewerkers van Alliade werden ontslagen en hun werk werd overgenomen door bv's van deze twee directeuren of clienten van Alliade verloren hun zorg.

Ze maakten gebruik van de constructie van VVD-er Ton Hooijmaijers en het geld kwam op de VVD bank ( ABN AMRO ) van Gerrit Zalm.

Etso Pier en Mieke Draijer, directeur en ex-directeur van Alliade jatten straffeloos miljoenen zorggeld en bankkieren bij de ABN AMRO ( de bank van Gerrit Zalm óók VVD !!!

Etso Pier op linkedin Mieke Draijer op linkedin

Steven Browns Blog

Nederland FRAUDELAND

Zo belazeren twee directeuren thuiszorg de boel - RTL NIEUWS
Gepubliceerd op 11 apr. 2016
Twee directeuren van Alliade namen namens de zorginstelling voor grote bedragen opdrachten aan bedrijven waarvan ze zelf eigenaar zijn. In deze video leggen we het uit.Bijdrage van 19 Oktober 2015
Eerst wil ik u aan herinneren aan het feit dat Diederik Samsom ( PvdA ) altijd riep:"De zorg moet dichterbij"
In plaats van een zuster op de gang krijgen de meeste ouderen nu een zuster in de wijk of zelf in de stad of een dorp verderop.
Hoezo dichterbij?
Verzorgingstehuizen en verpleeghuizen werden en worden massaal gesloten.
In plaats van een zuster die 's morgens vroeg kwam en om 11.00 uur en om 14.00 uur en om 18.00 uur en dan 's avond voor het naar bed gaan weer, komt de zuster nu maar twee keer per 24 uur.
Naar gelang de behoefte kwam de verzorgster zelfs nog vaker of soms minder.
Nu komen ouderen bijna nooit meer in aanmerking voor een tehuis!
De zorg dichterbij is dus een grove LEUGEN!
En het is GEEN verbetering maar een enorme verslechtering en bezuiniging!
Een groot bestaand misverstand is dat mensen vaak denken dat deze tehuizen moeten / moesten sluiten omdat ze te duur werden.
Niet tehuizen, maar specialisten en ziekenhuizen werden en worden steeds duurder volgens cijfers van het CBS.
Kostenstijging in de zorg verklaard.

Het is trouwens nog maar de vraag of dit uiteindelijk een besparing opleverd!
Thuiswonende ouderen lopen meer risico op ongelukken.
Ziekenhuis opname en behandeling zijn erg duur, dus wat blijft erover van de besparing?
Thuiswonende ouderen vereenzamen.
Veel ouderen hebben een totaal verkeerd beeld gekregen van tehuizen.
In veel gevallen werden ouderen gepushed om naar een tehuis te gaan omdat het thuis niet meer veilig voor hen was.
Uit eigen ervaring weet ik dat de meeste ouderen al na een paar weken erkennen dat het in een tehuis vele malen beter is dan alleen thuis.
In tehuizen heb je een enorme diversiteit aan aktiviteiten tegen vereenzaming.
Ouderen willen alleen vaak niet erkennen ouder te zijn geworden en dat ze het niet meer alleen kunnen.
Ze willen vaak niet erkennen dat ze de leeftijd hebben om naar een tehuis te gaan met hulp op de GANG.
VVD en PvdA pakten deze valse wensen om thuis te blijven wonen met beide handen aan om hen die mogelijkheid af te kunnen pakken en dat geld ergens anders voor dte gaan gebruiken.
Maar dankzij VVD en PvdA... Diederik Samsom mogen ze meestal niet meer naar een tehuis.
Waarom pakken ze de ECHTE oorzaken van het duurder worden van de zorg niet aan?
Teveel vrienden / partijgenoten bij specialistenorganisaties, ziekenhuizen en zorgverzekeraars?
De enige besparing die ze nu behalen komt uit het feit dat ouderen eerder komen te overlijden door ongelukken thuis.
Alle artsen en specialisten in loondienst!
Geen belastingen meer op de laagste inkomens tot 25.000 euro.
Bruto wordt Netto, waardoor de vrijwilligers kunnen worden vervangen door ECHTE zorgverleners.
Tehuizen weer openen! Maar geen tehuizen meer met winstoogmerk! Dat zijn graaiers / vvd-ers.
Ondanks de grijze golf minder tehuizen? wat een waanzin!
Tehuizen sluiten om de stijgende kosten van specialisten en ziekenhuizen te betalen?
Meer tehuizen... minder ongelukken... minder vereenzaming.
Kinderen moeten niet hoeven te stoppen met werken om hun ouders te gaan verplegen.
Nooit weer PvdA en VVD stemmen.Bijdrage van 17 Februari 2015
Overal waar ze spreken over 'kosten in de zorg' en de stijging ervan, moet je er de miljarden winst vanaf trekken.
Ook moet je dan kijken naar de potjes met miljarden.
Daarbovenop moet je kijken naar wat ze besteden aan overmatige technologie.
Ja, het is leuk een operatie uit te voeren via internet en via een robot.
Maar als de patiënt dan thuis komt is de kans op overlijden door een simpele val verdubbelt.
Je zou ook MEER tehuizen kunnen openen met meer banen en minder besteden aan overdreven technologie, winsten en potjes.
Ja, het is leuk om geld uit te geven aan zorgrobots, gewoon leuke hebbedingetjes, maar deze miljoenen zou je ook kunnen gebruiken voor lonen.
Nee, de lonen stijgen niet spectaculair, maar in plaats van loon maken ze nu winst.
Feitelijk maakt het niet uit of we zorgkosten besteden aan hun loon of aan winst voor hun instelling.
Loonbeperking? nou dan boeken we dat toch gewoon als winst... komt op dezelfde bankrekening.
De saldo's stijgen en stijgen, zorgverzekeraars hebben al 2,5 keer meer in kas dan vereist egsteld is.
In overleg met PvdA, CDA en VVD zullen die eisen wel stevig verhoogd gaan worden om zo nog veel meer in kas te mogen houden.
Dat is immers ook gebeurd bij pensioenfondsen die ondanks de grijze golf meer in kas hebben dan ooit, maar toch de ouderen korten.

Al sinds 2012 is bekend dat de marktwerking oorzaak is van de kostenstijging in de zorg. Ziekenhuizen en specialisten kosten steeds meer. ( maken steeds meer winst en hebben steeds grotere potjes.Bijdrage van 17 Februari 2015
BEZUINIGINGEN in de zorg brengt mensen in de problemen.
Er gaan 800 tehuizen sluiten, dat is 40% van alle tehuizen.
Op de thuiszorg wordt 40% bezuinigd en daarbovenop krijgen ze dus de ouderen die niet langer naar een tehuiz mogen.
Hier weer bovenop de grijze golf... die graag zo genoemd werd om de AOW leeftijd te verhogen.
Dus veel en veel meer ouderen en dan 40% bezuinigen op ALLES.
Chronisch zieken en ouderen moeten aankloppen bij buren en familie.
Moeten kinderen dan maar ontslag nemen om voor hun ouders te zorgen?
Moeten de vaak ook al oudere buren de weggevallen zorg opvangen?

WAANZIN!


Waanzin omdat er MILJARDEN WINST worden gemaakt en
waanzin omdat al sinds 2012 bekend is dat de marktwerking oorzaak is van de kostenstijging in de zorg.
Elke euro winst in de zorg is een euro minder aan zorg.Bijdrage van 17 Februari 2015
Her en der noemde ik de spotjes van VVD en PvdA over de veranderde zorg al propaganda.
Propaganda à la Poetin om stemmers te houden bij de volgende verkiezingen.
Dat ik niet helemaal gek ben blijkt wel, want ik krijg nu gelijk.
PvdA en VVD op de vingers getikt.

Overheid zond maandenlang misleidende tv spotjes uit. Schippers en van Rijn moeten zich schamen.

Volgens de Reclame Code Commissie zijn de zorgspotjes van het ministerie van Volksgezondheid ‘te weinig genuanceerd’ en ‘te rooskleurig’
De spotjes worden per onmiddelijk van de buis gehaald!


Met een moeder bij wie de urine over de enkels loopt, ondanks miljoenen in kas en miljoenen winst, ziet van Rijn nog niet in dat we af moeten van marktwerking en winst in de zorg.
Nu roept de Reclame Code Commissie hem, de PvdA en de VVD tot de orde, wat moet er nog meer gebeuren?

Natuurlijk is het erg wat moeder van Rijn overkomt, maar er vallen ook beslist doden door dit beleid!
Er zitten miljarden in kas en ze maken miljarden WINST!
Laten we die miljarden gebruiken voor ouderen, chronisch zieken en ziektes als ALS, hartziekten en hersenaandoeningen, enz, enz.
Breng alle zorg in staatshanden en gebruik de winsten voor zorg!
Elke euro winst in de zorg is een euro minder voor zorg!


Al sinds 2012 is bekend dat de marktwerking zorgt voor de kostenstijging in de zorg.
Waarom dan bezuinigen op ouderen, chronisch zieken, jeugdzorg en thuiszorg?
Om hun vriendjes bij zorginstellingen en zorgverzekeraars aan nog grotere winsten te helpen?

Zorgverzekeraars maakten 1,4 MILJARD winst.

Verbeterde spotje!Bijdrage van 1 Februari 2015
Nederlandse zorg opnieuw de beste van Europa volgens een klein zweeds bureautje.
Maar je kunt beter kijken naar een groot onderzoeksinstelling en daar staan we op nr. 44 in de wereld en op nr. 17 in Europa.

Citaat'Onder meer goed management, beperkte politieke inmenging, toegenomen concurrentie en verregaande invloed van consumenten liggen aan de basis van het succes.'
Hahahaha, dus daar steken de miljarden verdienende zorgverzekeraars ook geld in... het omkopen van onderzoekers.
Vervolg van het betoog hieronder.
Hieronder toonde ik al aan dat er een enorme politieke invloed is.
Toegenomen concurrentie?
Hahahahaha, weer lachen, want 95% van alle Nederlanders zijn bij maar 4 verzekeraars verzekerd.
Dus is er een kartel, dus is er vrijwel geen enkele concurrentie!.
Rouvoetmaffia Zorgverzekeraars Nederland heeft alle macht! en alle MILJARDEN.
Verregaande invloed van consumenten? Met maar vier concerns om uit te kiezen? Beperkte artsenkeuze?
Numbeo, de grootste crowdsource 'cost of living' database ter wereld, heeft ook een healthcare index.
NEDERLANDSE ZORG NUMMER 44 VAN DE WERELD
Dat is van het onafhankelijk bureau NUMBEO
Japan heeft de beste zorg.
Ze keken naar hoe modern de apparatuur is, de snelheid van de zorg, de competentie van het personeel, de gastvrijheid in zorginstellingen en de kosten van de zorg.
Nederland eindigt met een beschamende 44e plaats vlak achter Tsjechië, Albanië en de Verenigde Staten.
Nederland is duur en inefficiënt!
Wat als we nu eens alles zouden nationaliserern en de 8 MILJARD in kas vanb verzekeraars in onze kas zouden hebben?
De 1,4 MILJARD winst in de staatskas zou komen voor kankerbestrijding, ALS, thuiszorg en tehuizen?
Frankrijk ( 17e ), Malta, Denemarken, Oostenrijk, Cyprus en België zijn de koplopers in Europa.
Nederland dus 44e doordat we duur zijn en inefficient.


Bijdrage van 1 Februari 2015
Nederlandse zorg opnieuw de beste van Europa zegt een klein bureautje.
De waarheid is dat we volgens een ECHTE instelling nr. 44 in de wereld zijn.

Volgens een klein zweeds onderzoekmaatschappijtje, maar graag geciteerd door rechtse partijen, CDA, PvdA en VVD en rechtse kranten.
Citaat'Onder meer goed management, beperkte politieke inmenging, toegenomen concurrentie en verregaande invloed van consumenten liggen aan de basis van het succes.'
Hahahaha, dus daar steken de miljarden verdienende zorgverzekeraars ook geld in... het omkopen van onderzoekers.
Beperkte politieke inmenging?
André Rouvoet is sinds 2012 Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland en daarvoor was Hans Wiegel ( VVD ) dat 17 jaar lang.
Roger van Boxtel van D66 zit in de Eerste Kamer, is bestuurslid van Zorgverzekeraars Nederland en hij is directeur bij Menzis.
Oud-minister van Defensie Frank de Grave (VVD) is voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten.
Voormalig staatssecretaris van Financiën Steven van Eijk is nu voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).
CDA'er Ab Klink zit in de directie van VGZ.
Behalve bij zorgverzekeraars zitten bij de zorgaanbieders ook een leger aan poltici.
Jacobine Geel (CDA) de GGZ,
Ella Kalsbeek (PvdA) bij de huisartsen,
Frank de Grave (VVD, ook senator) voor de medisch specialisten,
Yvonne van Rooy (CDA) voor de ziekenhuizen,
Heleen Dupuis (VVD, ook Eerste Kamer) bij de gehandicaptenzorg,
Marleen Barth (voorzitter van de PvdA-Eerste Kamerfractie) voor de apothekers.

Bij zorgverzekeraars en zorgaanbieders dus veel politici, dus kunnen ze samen met hun partijgenoten in Eerste Kamer en Tweede Kamer mooie afspraken maken voor de bedrijven waar ze werken.

Geen PVV-ers, maar die hebben alleen verstand van moslims en geen PvdD omdat die te klein zijn.
Ook van de Socialistische Partij is er geen één te vinden.
Maar de SP wil dan ook alleen maar lagere premies en minder winsten bij zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

NEDERLANDSE ZORG NUMMER 44 VAN DE WERELD
Dat is van het onafhankelijk bureau NUMBEO


Bijdrage van 30 December 2014
PvdA en VVD doen graag alsof ouderen nu de keus krijgen om thuis te blijven.
Maar de werkelijkheid is dat PvdA en VVD ouderen nu de keus om naar een tehuis te gaan ontneemt!
Niks meer keus! Thuis blijven!
Zorg dichterbij?
In plaats van de zuster op de gang, krijg je een zuster in de wijk!
Miljarden willen ze ergens anders aan uitgeven.Bijdrage van 29 December 2014
Nee, de zorg werd niet beter toen Balkenende / CDA miljarden uit de zorg haalde en
de ziekenfondsverzekering afschaftte.
Nee, de zorg wordt niet beter nu VVD en PvdA miljarden uit de zorg haalt.
CDA, PvdA en de VVD zeggen graag dat ze de zorg beter willen maken, terwijl ze die juist afbreken.
Er werden en worden nogal wat leugens verkondigd om de afbraak van de zorg te vergoeilijken en te verantwoorden.
De enige werkelijke reden is dat men het geld anders wil gebruiken.
Het is, was en zal altijd een leugen blijven dat je zorg verbeterd door er geld weg te halen.
Het is, was en zal altijd een leugen blijven dat ouderen ooit op een bepaalde leeftijd naar een tehuis gingen.
Het is, was en zal altijd een leugen blijven dat ouderen naar een tehuis gingen als ze een beetje slecht ter been waren.
Deze leugens zijn gewoon belachelijk!
Ouderen gingen altijd pas naar een tehuis als hun kinderen in overleg met de huisarts besloten dat thuis wonen niet meer mogelijk was.
Ouderen bleven altijd al liever thuis wonen en ze gingen pas naar een tehuis als het écht niet meer kon.
De afbraak van de zorg is gewoon een kwestie van geld krijgen voor de overheid ( VVD + PvdA )

Wijzigingen per 2015
De overheid, dat zijn VVD en PvdA wil 3,5 miljard euro minder uitgeven aan AWBZ - Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
De huishoudelijke hulp krijgt 40% minder en voor de dagbesteding is 25% minder beschikbaar.

eerstelijn.venvn.nl stelselwijziging 2015
Afbouw zorg binnen de muren voor mensen met een relatief lage zorgbehoefte (ZZP-1-4)
Strenge toelatingseisen voor opname verpleeghuis ( ZZP6 en hoger )
Een groter beroep op mantelzorg en informele zorg.
Meer invloed van Zorgverzekeraars op zorg thuis.

ZZP5 Amstra.nl
Alleen ZZP6 en hoger komt in aanmerking voor een tehuis.
Vanaf 2015 dus geen ZZP 5 en lager in tehuizen.
ZZP5, vaak in de war, veel vergeten, grote kans op gevaarlijke situaties als ze zelfstandig wonen.
Tot 2015 kregen zij 16,5 tot 20 uur zorg per week en overdag en 's nachts een medewerkers in de buurt.
Bijdrage van 27 December 2014
Nederland verandert / de zorg verandert mee ???
Het is precies andersom
De zorg verandert / Nederland verandert mee
De zorg verandert door VVD en PvdA en Nederland moet zich daar bij neerleggen!
De zorg komt dichterbij?
Er verdwijnen in de zorg duizenden banen en miljarden euroos.
Maar daarover geen spotjes!
Alleen propagandaspotjes om de VVD en PvdA zo goed mogelijk af te spiegelen.
De zorg komt dichterbij, is ook zo'n grove LEUGEN
Het wordt moeilijk en voor de meesten onmogelijk om in een tehuis opgenomen te worden.
Een tehuis waar je om 8.00 uur gewassen wordt, om 15.00 uur een kopje thee en om 18.00 uur een pil krijgt, om 20.00 uur een spuit en waar je om 22.00 naar bed geholpen wordt.
Daarbovenop natuurlijk alle maaltijden, activiteiten, aandacht en de buurvrouw op de gang.
In de plaats van tehuizen komen er weer wijkverpleegkundigen.
De zorg komt dichterbij? Die zit nu een paar deuren verder op de gang.

Minister Schippers ( VVD ) van VWS is voornemens de wijkverpleegkundige ‘massaal in de buurt in te zetten.’
Dat klinkt allemaal mooi, maar om 18.00 uur een pil, om 20.00 uur een spuit en om 22.00 naar bed helpen?
Natuurlijk niet!
Geloof dus die VVD-PvdA propagandafilmpjes niet.
Miljarden bezuinigen en de miljarden die ze dan nog uitgeven verdwijnen als topsalaris, winst of in spaarpotjes.
De zorg verandert door VVD en PvdA en Nederland moet buigen of barsten!

De wijkverpleegkundige komt terug om zorg te gaan bieden aan de groeiende groep ouderen die thuis blijft wonen.
Ja zo klinkt het minder erg... de groeiende groep ouderen die thuis blijft wonen.
Maar het is... de groeiende groep ouderen die thuis moet blijven wonen.
Moet blijven wonen, want je moet bijna stervende zijn als je een plaats in een tehuis krijgt.
VVD en PvdA doen graag alsof ouderen thuis willen blijven wonen, maar het is MOETEN!
Een tehuis waar je eten en aandacht krijgt, om 18.00 uur een pil, om 20.00 uur een spuit en waar je om 22.00 naar bed geholpen wordt is er niet meer bij!
Een wijkverpleegkundige is niets vergeleken bij de zorg die ouderen in een tehuis nu krijgen.
De zorg verandert en Nederland verandert mee is een propagandaleus à la sovjetunie / à la poetin.
Wij veranderen de zorg en Nederland kan barsten of buigen!

De wijkverpleegkundige komt terug... waaromBijdrage van 17 December 2014
Misselijkmakend zijn de propagandaspotjes van VVD en PvdA.
Spotjes die ons moeten laten vergeten dat VVD en PvdA miljarden bezuinigd op de zorg en tienduizenden thuishulpen worden ontslagen.
Ouderen kunnen bijna niet meer in aanmerking komen voor verpleeg of verzorgingstehuis.
Hierdoor komen er kamers leeg te staan en dat is dan een reden deze tehuizen helemaal te sluiten.
Leugens over ouderen die thuis willen blijven wonen.
Ja, natuurlijk willen ze niet oud zijn en thuis blijven wonen, maar het is gewoon vaak niet mogelijk.
Als ze thuis willen en kunnen wonen, dan kan dat al vele vele jaren.
Ja, ze willen ook gezond honderd worden en dat moet je óók niet serieus nemen.
Maar het komt VVD+PvdA+D66+CU+SGP goed uit dat je kunt doen alsof deze droomwensen
echte wensen zijn. Vaak zijn het wensen van dementerenden.
Alle tehuizen moeten gesloten worden dat is hun ware bedoeling.
Ze doen alsof ouderen meer kans krijgen om dingen zelf te regelen, wat een grove leugen!
PvdA en VVD ontnemen hen veel keuzes en dwingen hen om familie, kennissen en buren te vragen hen te verzorgen.
Ze mogen niet meer naar een tehuis als het thuis écht niet meer wil.
Leugens dus om al die bezuinigingen weg te praten.
Veel ouderen hebben 24/7 toezicht nodig en daarom zijn ze beter af in een tehuis.
Soms hebben ze het over de zorg dichterbij brengen
Maar die zorg zit nu in het tehuis een paar deuren verderop.
Ze willen tehuizen sluiten omdat ze het geld ergens anders willen besteden.
Tehuizen trouwens die winst maken en grote tegoeden hebben op de bank.
Als ze geen winst zouden maken, dan zou dat meer besparen dan ze te sluiten.
Ziekenhuizen en tehuizen zouden geen winst moeten maken.
Op dezorgverandertmee.nl staat Nederland verandert / de zorg verandert mee
Dezorgverandertmee.nl is een propaganda website met leugens en misleiding.
Nederland verandert / de zorg verandert mee ???
Het is precies andersom
De zorg verandert / Nederland verandert mee
De zorg verandert door VVD en PvdA en Nederland moet zich daar bij neerleggen!
Er zijn ouderen die zelfmoord pleegden omdat ze moesten verhuizen door de plannen van PvdA en VVD
Demente ouderen niet opnemen in een tehuis?
Demente ouderen thuis laten wonen met mantelzorg op kilometers afstand?
Dan vraag je erom dat er iets vreselijks gebeurt met die oudere.
PvdA en VVD veranderen de zorg / Nederland moet buigen of barsten
Deze website dezorgverandertmee.nl en al die spotjes op televisie doen denken aan poetin en de sovjet unie.
PROPAGANDA
Zonder blikken of blozen de grootste leugens vertellen alsof wij allemaal gek zijn en alles geloven.
Die spotjes slaan helemaal nergens op en spotten met de werkelijkheid.
Ouderen worden afhankelijk van mantelzorgers.
Werken moet lonen riepen ze altijd als ze de uitkeringen wilden verlagen, maar verplegers
mogen niets verdienen en dat moet onbetaald gedaan worden door amateurs.
Afhankelijk van familie, buren en kenissen inplaats van professionele hulp in een tehuis met zorg op de gang.
Bovendien moeten ze maar geluk hebben in een sociale gemeente te wonen die geeft om ouderen,
anders geven ze zo weinig mogelijk aan ouderen en meer aan andere zaken.
De algemene tegemoetkoming Wtcg wordt afgeschaft en gaat ook naar de gemeenten.
Ja, PvdA en VVD maken alles beter, met miljarden minder geld en tienduizenden minder banen.
Met propaganda proberen ze de werkelijkheid geweld aan te doen met een website en spotjes met leugens en sprookjes.
Als ze nu eens zouden ophouden geld te besteden aan ziekenhuizen en tehuizen die winst maken,
dat geld kun je beter besteden aan zorg.
Zorg is niet iets om winst op te maken.
Marktwerking draait om geld, niet om mensen en daarom is marktwerking niet geschikt voor zorg.
Als je websites en sovjetachtige propagandafilmpjes vol sprookjes en leugens nodig hebt, ben je ver gezakt.Bijdrage 16 September 2014
Rutte II, VVD+PvdA+D66+CU+SGP zijn de zorg aan het uitkleden.
Verpleeg- en verzorghuizen moeten verdwijnen, maar daarmee bezuinigen ze
niet op zaken die de stijging in de zorg veroorzaken!
Ze praten dat goed door zo vaak mogelijk te zeggen dat ouderen thuis willen blijven wonen.
Ja, natuurlijk willen ze thuis blijven wonen, maar het is vaak onwerkelijk en onmogelijk!
Ze kunnen gewoon niet thuis blijven wonen, want bij het kleinste ongelukje hebben ze hulp nodig.
Iemand met alzheimer moet 24/7 iemand in de buurt hebben.
Willen ze dat hun kinderen hun baan opzeggen? Hebben ze wel kinderen? Moeten de buren hun baan opzeggen? Wie zorgt voor de overspannen mantelzorgers?
De wens thuis te willen blijven wonen is een droomwens.
Bovendien weten ze vaak niet hoe fijn veel tehuizen zijn.
Soms kraken politici tehuizen af, alsof thuis in je eentje beter is. ( ja, goedkoper )
Eenzaamheid is onbekend in een tehuis, voortdurend komt er iemand langs.
Je hebt vaak allerlei activiteiten; bloemschikken, gym, dansen, kaarten, sjoelen, enz, enz.
Bij een val wordt je sneller gevonden dan thuis en ook andere controles worden dagelijks gedaan.
Ze ( VVD+PvdA+D66+CU+SGP ) beweren zelfs soms dat ze de zorg willen verbeteren, maar nu al overlijden ouderen eerder omdat ze later in een tehuis terecht kunnen. Ze willen gewoon bezuinigen, ze willen geld voor andere dingen.

Ze moeten die tehuizen sluiten zeggen ze, want de zorg wordt onbetaalbaar.
Kostenstijging van de zorg verklaard
De kosten voor zorg stijgen inderdaad, maar dan moet je de kosten aanpakken die stijgen.
De kosten van verpleeg- en verzorgingstehuizen en van de vergrijzing zijn niet de oorzaak.
Het lost dus helemaal niets op!
De vergrijzing is maar 15% oorzaak van de stijging.
Grootste oorzaken zijn; technologische vooruitgang en verruimde indicaties... 50%
Prijsstijgingen zijn voor 35% schuldig aan de totale kostenstijging van de zorg.
Dan helpt het dus niets als je tehuizen gaat sluiten.

We zeggen ook bijna nooit 'nee' bij de vraag naar zorg. Bijna 95 procent van de mensen die bij het Centrum Indicatiestelling Zorg aanklopt, krijgt zorg. Nergens ter wereld wordt zoveel ADHD gediagnosticeerd als in Nederland. Het gebruik van de ggz is dus ook veel hoger. In Duitsland zijn ook de PGB's stukken lager.
In plaats van tehuizen sluiten kun je ook een vermogenstoets hanteren voordat je wordt opgenomen. Dat doen ze al jaren in Duitsland. Maar in Nederland willen we erfenissen op peil houden en verblijven welgestelden gratis in een tehuis. Door gratis wonen aan te bieden aan welgestelden moeten we nu tehuizen sluiten! Waanzin!
Er zijn nog wel meer regelingen die onbetaalbaar worden omdat we die ook geven aan mensen die het ook zelf ahdden kunnen betalen.

Kostenstijging van de zorg komt door marktwerking in de zorg en het nieuwe zorgverzekeringswet
Ze bezuinigen op het verkeerde en sluiten van tehuizen zal niets helpen.
Maar misschien willen ze zo af van tehuizen?

'Vergrijzing slechts verantwoordelijk voor kwart van de stijgende zorgkosten' Belangrijker oorzaken: welvaart, technologie en 'regelzucht'

Sterkste kostenstijging bij jongeren

Huidige zorgstelsel zet zorgaanbieders aan tot het maximaliseren van omzet en productie.
Rutte II bezuinigd verkeerd... de kosten zullen dus blijven stijgen en dan kunnen ze nog meer afbreken met de stijgende kosten als smoes?
In plaats van iets te doen aan de werkelijke redenen?
Stop marktwerking in de zorg en doe een vermogenstoets voor de AWBZ en dus ook voordat ze in een tehuis gaan wonen.
Regelingen onbetaalbaar laten worden en dan afschaffen alleen om erfenissen op peil te houden is waanzin!


Bijdrage van 6 September 2014
Vandaag moest ik toch weer denken aan de Wenswachtenden waarover ik op 26 Augustus schreef.
Mensen die dringend naar een verpleegtehuis moeten worden nu behandeld als Wenswachtende en dat kost levens of verkort, op zijn minst, levens.
Dhr. Van Beek had beslist nog geleefd als hij in een verpleegtehuis was opgenomen.
De bezuinigingen van Kabinet-Rutte II ( VVD + PvdA + D66 + CU + SGP ) verkort dus levens.
Ja, ik weet dat D66 + CU + SGP graag doen alsof ze niet meeregeren, maar dat is natuurlijk lariekoek, zij zijn net zo schuldig als VVD en PvdA.

Daarbij bedacht ik aan de vele andere mogelijkheden tot bezuinigen... AOW en AWBZ voor welgestelden.
AOW naast een dik pensioen en een groot vermogen? terwijl de bezuinigingen nu levens kosten?
AWBZ om de erfenis op peil te houden? terwijl de bezuinigingen nu levens kosten?

Of de subidie voor zakelijke kilometers stoppen, gewoon de auto van de zaak helemaal schrappen uit de belastingaangifte. Zijn we ook af van al die spotjes over hoe laag de bijtelling is voor een bepaalde auto.

Of we schrappen al die andere subidies voor ondernemingen en we vragen een eerlijke prijs voor gas, water en elektrisch.
Nu betalen grootverbruikers een belachelijk lage prijs voor gas, water en elektrisch. Hoe meer je gebruikt, hoe meer je moet betalen zou veel eerlijker zijn en hen aanzetten tot matiging.
Ze zitten nu de burgers te pesten met het steeds verhogen van allerlei belastingen op gas, water en elektrisch terwijl de échte verbruikers en vervuilers ontzien worden.

Legio mogelijkheden dus om ouderen wél op tijd in een tehuis te plaatsen en zo levens te redden of op zijn minst te verlengen
De bezuinigingen van Kabinet-Rutte II ( VVD + PvdA + D66 + CU + SGP ) verkort levens.


Bijdrage van 28 Augustus 2014
Al sinds enige jaren gebruiken patiënten veel goedkopere medicijnen.
Zelf ben ik hartpatient, dus gebruik ik drie maal daags verschillende tabletten.
Naar schatting kosten mijn huidige medicijnen 1/3 of zelfs maar 1/4 van wat ze voorheen kostten.
Deze besparing maal duizenden patiënten, dat moet toch flink aanhalen?
Daar bovenop zijn toch de salarissen en bonussen aan banden gelegd?
Wordt er meer intensief fraude bestreden?
Wordt er steeds minder vergoed?
Liggen patiënten steeds korter in het ziekenhuis.
Toch blijven de premies stijgen?
Het lijkt een beetje op wat er de afgelopen decennia gebeurt is met huisvuil... je betaald 5 keer zoveel en nu moet je alles zelf scheiden en als je grof vuil weg wil brengen betaal je ook nog eens flink.
Waar blijft al dat geld?


Bijdrage van 28 Augustus 2014
Op 10 Maart 2014 stuurde staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid zijn nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) naar de Tweede Kamer. Hij schrapt 10 miljard op de langdurige zorg door taken over te hevelen naar gemeenten en zorgverzekeraars.

In de uitzending van nieuwsuur op maandag 25 augustus 2014 lieten ze de gevolgen zien.
Ouderen die langer, te lang, in huis blijven kunnen bijvoorbeeld vallen en te laat hulp ontvangen.
In de uitzending kwam opvang voor Dhr. Van Beek te laat.
Maandag 25 augustus in Nieuwsuur.
Hieronder een langer verhaal over deze uitzending.
Wederom de waarschuwing dat als iemand van VVD en/of de VVD roept er moet meer geld naar de zorg, dan bedoelen ze... we halen minder uit de zorg.
Dus... 400 miljoen meer naar de langdurige zorg betekend 10 miljard - 400 miljoen = 9,6 miljard minder naar langdurige zorg.


Bijdrage van 28 Augustus 2014
Op 29 oktober 2012 presenteerden VVD en PvdA hun regeerakkoord en noemden deze Bruggen Slaan
VVD en PvdA, 41 en 38 zetels samen 79 zetels.
Zoals met name de PvdA graag doet wordt voortdurend het woord 'sociaal' gebruikt.
13 keer sociaal en 32 keer sociale
De PvdA heeft dan ook de leus 'Sterk en Sociaal, juist nu!'
Wie dit regeerakkoord leest zal weinig sociaals vinden in de miljarden bezuinigingen bij met name de zwaksten in de samenleving.
Het kabinet-Rutte II bezuinigt 5 miljard op de zorg, 3 miljard op de sociale zekerheid en arbeidsmarkt en 2,5 miljard op de overheid.
Hoezo roept de PvdA nu 'Sterk en Sociaal, juist nu!' ???
Zoals ik al schreef gebruikt met name de PvdA graag het woord sociaal en al haar vervoegingen, dat is duidelijk om te doen alsof de daden sociaal zouden zijn.
Hoe asocialer, hoe meer het woord sociaal gebruiken zal wel het beleid van de PvdA zijn.

Dat de VVD wil bezuinigen op uitkeringen en voorzieningen kun je verwachten van een rechtse / liberale partij, maar van de PvdA?
Geen kwaad woord dus over de VVD, die doen gewoon waar ze voor staan, maar de PvdA is sinds Wim Kok geen Partij van de Arbeiders meer, maar een neoliberale partij voor privatisering en marktwerking.
Het is daarbij wél opvallend dat uitkeringen en voorzieningen voor de hogere inkomens en welgestelden wél door de VVD op peil gehouden worden. Denk aan hypotheekrenteaftrek, die voor bijna de helft gaat naar de 20% hoogste inkomens.

Maar dit zou over zorg moeten gaan, dus...
Het kabinet-Rutte II wil 5 miljard bezuinigen op de zorg. Vandaar dus alle woordjes sociaal en sociale om deze enorme bezuiniging bij de zwaksten; ouderen en zieken te verbloemen.
Als ze nu praten over meer geld naar de zorg, bedoelen ze eigenlijk... we bezuinigen minder op de zorg.
400 miljoen meer naar de zorg betekend dus... we geven 4,6 MILJARD minder aan zorg.


Bijdrage van 26 Augustus 2014
Kabinet-Rutte II; VVD ( 41 zetels ) plus PvdA ( 38 zetels ) Beëdiging; 5 november 2012
VWS = Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport.
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport sinds 5 november 2012; drs. M.J. van Rijn ( PvdA )

Vanaf 1 januari 2014 kunnen alleen ouderen die zeer, zeer veel zorg nodig hebben aanspraak maken op een plaats in een verzorgingstehuis. Zorgzwaarte 4 en hoger.
Maar zelfs dan moeten ze zo lang mogelijk thuis blijven! Als wenswachtende!

Maandag 25 augustus in Nieuwsuur.
Uitzending van Nieuwsuur 25 Augustus
In mei 2014 wachten volgens het ministerie van VWS maar 65 mensen te lang op zorg. Brief mei van het VWS
Maar zorginstellingen hebben het over een maatschappelijk probleem, dus zijn er veel meer dan 65 mensen op de wachtlijsten.
Nieuwsuur ging op onderzoek.

Volgens Nieuwsuur zitten ruim 10.000 ouderen te wachten op een plaats in een verzorgingstehuis en meer dan de helft daarvan wacht al LANGER DAN EEN JAAR.
Volgens VWS hebben deze mensen geen probleem want het zijn vrijwel allemaal 'wenswachtenden'
Wenswachtenden zijn ouderen die alleen in één bepaald verzorgingstehuis willen worden opgenomen en tot daar een plaats vrij komt thuis kunnen blijven wonen.
Actiefwachtenden zijn er volgens VWS bijna niet. Actiefwachtenden zijn mensen die feitelijk niet kunnen blijven wonen op de manier zoals ze nu doen. Ze kunnen amper op een knop drukken als ze zorg nodig hebben.
Ouderen dus die dringend 24/7 zorg nodig hebben... zorgzwaarte 4 en hoger. Maar zelfs zulke zware gevallen wil VWS thuis laten en zijn geen 'actiefwachtenden.'

Het probleem is dat deze ouderen, hun familie en hun verzorgers niet weten of ze actief op de lijst staan of alleen wenswachtend zijn. Ze gaan ervan uit dat ze actief op de lijst staan, maar dat is dus niet zo!
VWS ziet ze allemaal als wenswachtend. Wenswachtend, dus als ouderen die de luxe hebben op een plaats te wachten in één bepaald verzorgingstehuis of liever thuis blijven wonen.

Het lijkt erop dat VWS alles doet om de lijst met actiefwachtenden zo klein mogelijk te houden.
Op deze manier kost de zorg veel minder en lijken de kabinetsbesluiten veel beter. Bovendien kunnen met zulke kleine aantallen actiefwachtenden tehuizen worden afgebroken.

LEVENSBEDREIGEND
DIT KOST LEVENS !
Als een oudere alleen al valt, kan dit de dood ten gevolge hebben.
een val die in een verzorgingstehuis vaak voorkomen kan worden
en na een val zal de oudere niet uren of dagen blijven liggen.


In de uitzending had men een voorbeeld van een man van 92 jaar Dhr. Van Beek die niet eens begrijpt waar de knop voor dient die hij om zijn hals heeft. Die knop zou hij moeten indrukken als hij valt. Hij was al eens gevallen en had een nacht op de gang gelegen. De enige mantelzorger woont 50 km ver. Vanaf december 2013 wacht hij op een plaats in een verzorgingstehuis. Hij staat als urgent op de wachtlijst, maar dat is dus een 'wenswachtende' volgens VWS. Urgent, maar wenswachtend??? Wat een lariekoek. Iemand die in één bepaald tehuis wil komen of thuis wil blijven wonen. Na tussenkomst van Nieuwsuur krijgt deze 92 jarige na zeven maanden plots wél een plaats toegewezen. Maar het is te laat. Enkele dagen voor de opname valt de man 's avonds. Onderkoelt en met een gebroken heup wordt hij de volgende dag door thuiszorg gevonden. Een paar dagen later overlijdt de 92 jarige man en krijgt dus nooit een plaats in een verzorgingstehuis. Allicht had hij anders nog jaren van het leven kunnen genieten en zijn naasten van hem.
Reacties op de casus van meneer van Beek.

Nieuwsuur benaderde zorginstellingen en 66 daarvan reageerden.
37 zorginstellingen vinden hun wachtlijst een maatschappelijk probleem. Ze hebben geen plaats en er ontstaan zware/schrijnende situaties.
De 66 zorginstellingen geven aan dat er honderden wachtenden zijn die onmiddelijk een plaats zouden accepteren. Dhr. van Rijn had het over 65 wachtenden. Hij heeft het dan over die wachtenden die VWS ziet als actief wachtenden. Alle andere wachtenden, 10.333 wachten op eigen verzoek volgens VWS. Zij willen alleen in één bepaald tehuis. Maar in de praktijk mag je je maar inschrijven bij één verzorgingstehuis en als zij geen plaats hebben of geen geld krijgen van VWS ben je dus wenswachtend en kun je maanden of jaren wachten op een plaats. De ouderen en hun verzorgers worden niet geïnformeerd of ze wenswachtend of actiefwachtend zijn.
De 92 jarige demente Dhr. Van Beek die niet begreep waar de noodknop om zijn hals voor diende en wiens mantelzorger 50 km weg woonde ziet van Rijn en VWS als wenswachtende. Een man die al eerder viel en de nacht op de grond had gelegen wacht op eigen verzoek? Laten ze bewust in een levensbedreigende situatie wonen. VVD en PvdA willen snel af van verpleeg- en verzorgingstehuizen.

Op dit moment is er voldoende plaats om deze ouderen op te vangen en is er alleen een gebrek aan financiën.
De kamers zijn er overvloedig, maar de instellingen moeten wel betaald krijgen.
Op dit moment is er meer dan voldoende plaats, maar er wordt volop afgebroken. Binnenkort kunnen ze zeggen dat er gewoon geen plaatsen zijn, dat is eenvoudiger dan te zeggen dat er geen geld is.
Helemaal omdat er de voorgaande jaren geld overbleef. In 2013 was er volgens NZA 200 miljoen overgebleven in de AWBZ. Zorginstellingen echter krijgen geen geld voor opvang en ondanks lege kamers en veel wachtenden vangen zij geen ouderen meer op en kunnen tehuizen worden afgebroken.

0900 - 7707070
info@nza.nl
Als u geen wenswachtende bent zonder haast maar een actiefwachtende bellen of mailen!!!
Het gewenste tehuis heeft waarschijnlijk plaats genoeg, maar krijgt niets betaald van VWS voor wenswachtenden.


Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport sinds 5 november 2012; drs. M.J. van Rijn ( PvdA ) geeft in deze uitzending uitleg en commentaar.
Op het geval van 92 jarige Dhr. Van Beek zegt hij hakkelend en met veel eh's ongeveer het volgende.

Ja, het is inderdaad, als je het zo ziet, dan is het inderdaad, wrang en ook heel verdrietig als je het zo hoort en vooral ook heel verdrietig voor die mevrouw die mantelzorger is en die eh... is er eindelijk een plekje in een tehuis en gaat het dan net niet door. Echt heel verdrietig en zo op het eerste oog denk ik... eh, er is wel heel lang gewacht en eh... terwijl er ergens anders wel een plekje was. Jammer, dat dat niet is tot stand gekomen.

Mijn reactie daarop zou zijn Die mevrouw die mantelzorger is, is de dochter van Dhr. Van Beek. Begrijpt u dat wel? Is er eindelijk een plekje in een tehuis... Plekje? verkleinwoord om het draaglijker te maken? Plekje? Een plekje heb je in de bioscoop of in de rij bij een kassa. Plaats in een tehuis in plaats van thuis in een levensbedreigende situatie. Plaats en geen plekje Er zijn in veel tehuizen plaatsen genoeg, werd vlak voor zijn reactie gemeld. Ze krijgen die plaatsen alleen niet betaald door VWS. Om die plaatsen niet te hoeven betalen, bestempelen ze alle wachtenden als wens wachtenden, daar lijkt het volgens mij meer op!

Staatssecretaris van Rijn doet verder alsof er gewoon toevallig een plekje vrij kwam, maar dat plekje kwam alleen vrij door NIEUWSUUR!!! Het is zeer denkbaar dat Dhr. Van Beek nog veel langer geleefd had als hij wél eerder een plaats gekregen zou hebben... ook zonder Nieuwsuur. VWS ziet alle gevallen als wenszoekenden omdat die goedkoper zijn. Logischer maar niet wenselijker voor VWS zou zijn om alle gevallen te zien als actiefzoekenden tenzij ze geen haast hebben. Maar waarom zou je je op een wachtlijst laten zetten als je geen haast hebt?

Vervolgens heeft Staatssecretaris van Rijn het ook steeds over een plekje. Ook doet hij alsof mensen die zich melden voor een verzorgingstehuis soms liever langer thuis wonen. Tsja, dan hadden ze zich niet gemeld als wachtende! Zolang het nog gaat willen ze liever niet naar een verpleegtehuis? Waarom zouden ze zich dan aanmelden? Ze wachten, maar willen eigenlijk niet? Is Staatssecretaris van Rijn zo dom of denkt hij dat wij zo dom zijn daar in te trappen? Bijna iedereen die op lijsten staat, staan daarop omdat zijzelf of hun verzorgers vinden dat het thuis niet meer gaat!!!. Volgens van Rijn is er plaats genoeg en geld genoeg, maar de wachtenden willen liever langer thuis wonen. Volgens van Rijn is het verder niet altijd een pretje om in een verzorgingstehuis te wonen. Afkraken van zorginstellingen omdat je ze graag allemaal wilt sluiten! Zorginstellingen geen geld geven, zodat ze slechte zorg gaan leveren en sluiting zo afdwingen In gelul kun je niet wonen Ze willen gewoon af van zorginstellingen, wegbezuinigen, zeg dat dan gewoon! Als een mantra begon van Rijn steeds weer over mensen die liever thuis wonen, dat moeten wij gaan geloven. Niet de VVD en de PvdA hebben zorginstellingen wegbezuinigd, maar de mensen willen zorg gewoon van buren en familie. Ze staan voor de lol op de lijst van wachtenden op een plaats in een verzorgingstehuis.

Conclusie; Wat Staatssecretaris van Rijn, de PvdA of de VVD ook zeggen... het komt erop neer dat volgens VVD en PvdA instellingen gesloten moeten worden en dat mensen thuis opgevangen moeten worden door familie en buren. Ze draaien en draaien eromheen, maar dat is de doelstelling. Later zullen ze allicht beweren dat niemand meer in een zorginstelling WOU wonen en liever thuis. Breek dus maar af al die tehuizen. Zware zorg kan volgens van Rijn ook thuis en veel mensen willen thuis blijven wonen en ze staan voor niets op een wachtlijst voor een zorginstelling.

Men tracht zorginstellingen zwart te maken zodat ouderen thuis willen blijven wonen. Mits men niet nog meer geld weghaalt bij zorginstellingen zijn ze helemaal niet slecht. Ja, ze kunnen zoveel geld weghalen bij zorginstellingen dat ze slecht worden en daar zijn ze al hard mee bezig. Van nature wil men thuis blijven wonen en als men dementerende is ziet men niet dat het onmogelijk is om thuis te blijven wonen. Ze moedigen wensen aan die onhaalbaar zijn. Ouderen die zware zorg behoeven, kunnen niet thuis blijven wonen! Zware zorg betekend 24/7 bij iemand aanwezig en dat is meestal onmogelijk. Mantelzorg komt veelal neer bij vrouwen, want mannen zijn vaak nog de hoofdkostwinner. Waar VVD en PvdA nu mee bezig zijn is dus erg vrouwonvriendelijk. Bovenal kost het levens, wat ook bleek in de uitzending van Nieuwsuur. Ze zijn nu in razend tempo bezig om zorginstellingen te sluiten en dan kunnen VVD en PvdA beweren dat er gewoon geen plaatsen meer zijn. Tsja, van Rijn, VVD en PvdA willen ons doen geloven dat er gewoon geen vraag meer was naar verpleeg- en verzorgtehuizen en dat ze daarom zijn afgebroken.

Ouderen staan op wachtlijsten omdat ze graag in een zorginstelling willen of moeten worden opgenomen en ze staan niet op die wachtlijsten als ze graag thuis willen blijven wonen zoals van Rijn keer op keer zit te beweren. Al veel vaker heb ik Staatssecretaris van Rijn horen zeggen dat mensen liever thuis wonen. Daarbij vergeten hij, de VVD en de PvdA graag dat ze dat wel graag willen maar dat het gewoon niet kan!

Met deze werkwijze willen ze graag af van alle tehuizen, zelfs nieuwe of onlangs gerenoveerde gebouwen. De PvdA en de VVD vergeten daarbij de duizenden vrijwilligers die nu zich inzetten voor die verpleeg- en verzorgingstehuizen. Duizenden vrijwilligers die niets kosten worden zo buitenspel gezet. De kinderen, kennissen en buren van ouderen moeten maar zien hoe zij de verzorgingstaken op zich nemen. Vaak zal dat niet alle dagen en het hele jaar lukken, dus zal het zelfs levens kosten. Van Rijn wil zelfs ouderen die zware zorg nodig hebben thuis laten wonen, dus moeten kinderen minder gaan werken of zelfs hun baan opzeggen. Dit alles om aan geld te komen voor rechtse hobby's? Zoals het leger, de JSF, hypotheekrenteaftrek en/of subsidies voor bedrijven?

VVD en PvdA moeten stoppen met deze waanzin en verpleeg- en verzorgingstehuizen gewoon open laten, dit kost levens of zorgt op zijn minst dat ouderen eerder overlijden zoals Dhr. Van Beek. Om iets te doen aan de betaalbaarheid kan men kijken naar andere tereinen, zoals de hypotheekrenteaftrek. De hypotheekrenteaftrek komt voor bijna de helft terecht komt bij de 20 procent huishoudens met de hoogste inkomens. Die hebben hypotheekrenteaftrek als een extraatje bij flinke inkomens. Dit beleid kost vele ouderen het leven, dus ligt het voor de hand om te stoppen met het geven van voordeeltjes aan mensen met de hoogste inkomens.

Verder kan men vermogenden hun verblijf in een tehuis zelf laten betalen, nu houden we slechts de erfenis op peil van de nabestaanden. Vermogenden gratis opvang opdringen om de erfenis op peil te houden. Opdringen, want natuurlijk zegt niemeand nee tegen gratis. De AWBZ hoort voor mensen te zijn die niet vermogend zijn. Dit beleid kost mensenlevens, dus is het niet normaal dat men erfenissen op peil wil houden. Vermogenden zouden sowieso geen steun, geen bijstand hoeven te krijgen uit de AWBZ. Dat is onzinnig, bijstand geven aan mensen die rijk zijn en dan kun je ook kijken naar AOW en andere uitkeringen. Uitkeringen worden nu gekort bij mensen die niet zonder kunnen terwijl velen een uitkering krijgen terwijl men vermogend is. AOW naast enorme pensioenen is lariekoek! AWBZ om erfenissen op peil te houden is waanzin!
Hou tehuizen open en ouderen langer in leven door een goede opvang!